Publikationer från Malmö universitet
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Arbetsliv: forskning och utvärdering
   • Caucasus Studies
   • Current Themes in IMER Research
   • Dissertation Series in Migration, Urbanisation, and Societal Change
   • Dissertation Series in New Media, Public Spheres, and Forms of Expression
   • Dissertation Series in Urban studies
   • Doctoral Dissertation in Odontology
   • Educare
   • FoU-rapport
   • Gudrun Malmers stiftelse: rapporter
   • Kriterium
   • Malmö högskolas utvärderingsrapporter
   • Malmö Studies in Educational Sciences: Doctoral Dissertation Series
   • Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series
   • Malmö Studies in Global Politics
   • Malmö Studies in International Migration and Ethnic Relations
   • Malmö Studies in Sport Sciences
   • Malmö University Health and Society Dissertations
   • Malmö University Odontological Dissertations
   • Malmö University Studies in Ethnography and Phenomenology
   • MAPIUS
   • Medea Vox
   • MIM Working Paper Series
   • MUMAT
   • New Perspectives on Professions
   • Occasional Papers in Disability & Rehabilitation
   • Pedagogisk rapport från Fakulteten för hälsa och samhälle
   • Praktik & teori
   • Rapporter om utbildning
   • Rapport från fritidsvetenskapligt program
   • SBV Working Paper Series
   • School of Arts and Communication Dissertation Series
   • Skrifter från Malmö högskolas bibliotek
   • Skrifter med historiska perspektiv
   • Sociala konflikter och kulturella processer
   • Studies in Arts and Communication
   • Studies in Computer Science
   • Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations
  • And
   Fag / kurs
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • GPS program
   • HS Biomedical Surface Science
   • HS Biomedicinsk laboratorievetenskap
   • HS closed program
   • HS Criminology
   • HS Folkhälsovetenskap (Opphørt 2020-01-01)
   • HS Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
   • HS Ledarskap och organisation (Opphørt 2010-01-01)
   • HS Omvårdnad
   • HS Omvårdnad, nätbaserad distanskurs (Opphørt 2019-01-01)
   • HS Omvårdnad, uppdragsutbildning (Opphørt 2020-01-01)
   • HS Polisprogrammet
   • HS program
   • HS Receptarieprogrammet
   • HS Sexologi
   • HS Sjuksköterskeutbildning
   • HS Socialpsykiatri
   • HS Socialt arbete
   • HS Socionomutbildning
   • K3 program
   • KS GPS closed program
   • KS GPS European Studies
   • KS GPS Genusvetenskap (Opphørt 2019-01-01)
   • KS GPS Human Rights
   • KS GPS International Migration and Ethnic Relations
   • KS GPS International Relations
   • KS GPS Peace and Conflict Studies
   • KS GPS Political Science - Global Politics
   • KS GPS Statsvetenskap
   • KS K3 avslutade program
   • KS K3 Communication for development
   • KS K3 Culture and Change
   • KS K3 English studies
   • KS K3 Grafisk design
   • KS K3 Interaction Design (master)
   • KS K3 Interaktionsdesign (kandidat)
   • KS K3 Kulturproduktion (Opphørt 2019-01-01)
   • KS K3 Kulturvetenskap och Litteraturvetenskap (Opphørt 2019-01-01)
   • KS K3 Media and Communication Studies (master)
   • KS K3 Medie- och kommunikationsvetenskap (kandidat)
   • KS K3 Produktdesign
   • KS K3 Scenproduktion (Opphørt 2019-01-01)
   • KS K3 Visuell kommunikation
   • KS program
   • KS SPS Arbetsvetenskap med inriktning kompetensutveckling (Opphørt 2019-01-01)
   • KS SPS avslutade program (Opphørt 2019-01-01)
   • KS SPS Communication in English (Opphørt 2019-01-01)
   • KS SPS Kommunikativ svenska (Opphørt 2019-01-01)
   • KS SPS Language and Cultural Studies (Opphørt 2019-01-01)
   • KS SPS Språk- och kulturstudier (Opphørt 2019-01-01)
   • KS US Arbetsvetenskap (Opphørt 2019-01-01)
   • KS US Arkitektur, visualisering och kommunikation
   • KS US avslutade program
   • KS US Byggdesign (Opphørt 2019-01-01)
   • KS US Byggteknik (Opphørt 2019-01-01)
   • KS US Fastighetsföretagande
   • KS US Fastighetsförmedling
   • KS US Fastighetsmäklarprogrammet (Opphørt 2019-01-01)
   • KS US Företagsekonomi (Opphørt 2019-01-01)
   • KS US Hållbar stadsutveckling: ledning och organisering
   • KS US Leadership and organisation: Societal challenges and organisational changes
   • KS US Leadership for Sustainability
   • KS US Ledarskap och offentlig organisation
   • KS US Ledarskap och organisation III
   • KS US Miljövetenskap - Kretsloppsprogrammet (Opphørt 2019-01-01)
   • KS US Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
   • KS US Social Entrepreneurship and Innovation (Opphørt 2019-01-01)
   • KS US Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
   • KS US Sustainable Urban Management (Opphørt 2019-01-01)
   • KS US Transport Management
   • KS US Urban Studies
   • KS US Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport
   • KS US Urban utveckling och planering (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Barn- och ungdomspedagogisk utbildning (Opphørt 2015-01-01)
   • LS closed program
   • LS Degree of Master of Arts in Primary Education
   • LS Education: Educational Theory, Master's Programme (Two-Year)
   • LS English and Education: Master's Programme (Two-Year)
   • LS Förskollärarutbildning
   • LS Grundlärarutbildning inr. Fritidshem
   • LS Grundlärarutbildning inr. åk F-3 (Examensarbete)
   • LS Gymnasielärarutbildning 270-300hp (Opphørt 2015-01-01)
   • LS Gymnasielärarutbildning 60hp (Opphørt 2015-01-01)
   • LS Historia med kulturanalys (Opphørt 2015-01-01)
   • LS Historiska studier
   • LS History: Specialisation in Cultural Heritage Studies
   • LS Idrottsvetenskap: Idrott i förändring
   • LS Idrottsvetenskapligt program
   • LS LALAR/LLÄRY Lärarutbildning 2001-2010
   • LS Lärarutbildning: 90hp (Opphørt 2015-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Arabiska med didaktisk inriktning (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Bild och visuellt lärande (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Den fria tidens lärande (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Geografi, miljö och lärande (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Historievetenskap och lärande (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Idrott och fysisk bildning (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Matematik och lärande (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Moderna språk (engelska) (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Moderna språk (tyska) (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Naturvetenskap och lärande (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Religionsvetenskap och lärande (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Samhällsorienterande ämnen och barns lärande (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Samhällsvetenskap och lärande (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Svenska i ett mångkulturellt samhälle (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Svenska och lärande (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Master of Arts in Primary Education School Years 4­-6
   • LS Master of Arts in Upper Secondary Education
   • LS Matematik för lärare (Opphørt 2015-01-01)
   • LS Pedagogik (fristående kurs)
   • LS Pedagogik (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Pedagogik med inriktning forskning om handledning och vägledning (Opphørt 2015-01-01)
   • LS Pedagogik m inriktning mot specialpedagogik (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Pedagogik och yrkeskunnande: Masterprogram
   • LS Pedagogiskt drama (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Postgraduate Diploma in Special Educational Needs
   • LS program
   • LS Speciallärarprogrammet
   • LS Specialpedagogik överbryggande kurs (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme
   • LS Studie- och yrkesvägledarutbildning
   • LS Subject Didactis
   • LS Supplementary Programme in Education
   • LS SÄL/KUT Grundskollärarutbildning (Opphørt 2015-01-01)
   • LS SÄL/KUT Gymnasielärarutbildning (Opphørt 2015-01-01)
   • LS SÄL/KUT Lärarutbildning (Opphørt 2015-01-01)
   • LS SÄL Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning (Opphørt 2015-01-01)
   • LS Teaching and Learning in Higher Education, Master’s Programme
   • LS ULV
   • LS Utbildningsvetenskap, praktisk pedagogik/utbildningsledarskap (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot barndoms o ungdomsvetenskap (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot historia, religion o samhällsvetenskap (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot idrott o fysisk bildning (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot kultur, språk o medier (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot naturvetenskap, geografi, miljö o matematik (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot skolutveckling, profession o ledarskap (Opphørt 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning utbildningsledarskap (Opphørt 2019-01-01)
   • LS VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000
   • LS Work Science: Career Development, Master's programme (one-year)
   • LSx Leisure studies (Opphørt 2015-01-01)
   • LS Ämnesdidaktik (fristående kurs)
   • LS Ämneslärarutbildning (SAG)
   • LS Ämneslärarutbildning inr. åk 7-9 (Examensarbete)
   • OD avslutade program
   • OD Dental Science: Master Program
   • OD Odontologie magisterprogram med inriktning oral hälsa
   • OD Odontologie magisterprogram med inriktning tandteknik
   • OD program
   • OD Påbyggnadsprogram för tandhygienister i oral hälsa (Opphørt 2019-01-01)
   • OD Tandhygienistutbildning
   • OD Tandläkarutbildning
   • OD Tandteknikerutbildning
   • TS Affärssystem - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah (Opphørt 2019-01-01)
   • TS Byggingenjör
   • TS closed program
   • TS Computational Materials Science
   • TS Computer Science, Master Programme (Opphørt 2020-12-31)
   • TS Computer Science: Applied Data Science
   • TS Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society
   • TS Data- och elektroteknik (Opphørt 2019-01-01)
   • TS Data- och telekom - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah (Opphørt 2019-01-01)
   • TS Datateknik och mobil IT
   • TS Datavetenskap och applikationsutveckling
   • TS Grafisk teknik och medieproduktion (Opphørt 2015-01-01)
   • TS Högskoleingenjörsutbildning i data och telekom - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah (Opphørt 2019-01-01)
   • TS Informationsarkitekt
   • TS IT och ekonomi
   • TS Kemiteknik (Opphørt 2010-01-01)
   • TS Maskin- och materialteknik
   • TS Media Software Design, Master's Programme in Computer Science (Opphørt 2015-01-01)
   • TS Media Technology: Strategic Media Development
   • TS Medieproduktion och processdesign
   • TS Processdesigner - Media (Opphørt 2018-01-01)
   • TS Produktionsledare - Media
   • TS Produktutveckling och design
   • TS program
   • TS Programvaruteknik (Opphørt 2010-01-01)
   • TS Spelutveckling
   • TS Systemutvecklare
   • US program
   • x Closed program
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use