Publikationer från Malmö universitet
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Arbetsliv: forskning och utvärdering
   • Caucasus Studies
   • Current Themes in IMER Research
   • Dissertation Series in Migration, Urbanisation, and Societal Change
   • Dissertation Series in New Media, Public Spheres, and Forms of Expression
   • Dissertation Series in Urban studies
   • Doctoral Dissertation in Odontology
   • Educare
   • FoU-rapport
   • Gudrun Malmers stiftelse: rapporter
   • Kriterium
   • Malmö högskolas utvärderingsrapporter
   • Malmö Studies in Educational Sciences: Doctoral Dissertation Series
   • Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series
   • Malmö Studies in Global Politics
   • Malmö Studies in International Migration and Ethnic Relations
   • Malmö Studies in Sport Sciences
   • Malmö University Health and Society Dissertations
   • Malmö University Odontological Dissertations
   • Malmö University Studies in Ethnography and Phenomenology
   • MAPIUS
   • Medea Vox
   • MIM Working Paper Series
   • MUMAT
   • New Perspectives on Professions
   • Occasional Papers in Disability & Rehabilitation
   • Pedagogisk rapport från Fakulteten för hälsa och samhälle
   • Praktik & teori
   • Rapporter om utbildning
   • Rapport från fritidsvetenskapligt program
   • SBV Working Paper Series
   • School of Arts and Communication Dissertation Series
   • Skrifter från Malmö högskolas bibliotek
   • Skrifter med historiska perspektiv
   • Sociala konflikter och kulturella processer
   • Studies in Arts and Communication
   • Studies in Computer Science
   • Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations
  • Och
   Ämne / kurs
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • GPS program
   • HS avslutade program
   • HS Biomedical Surface Science
   • HS Biomedicinsk laboratorievetenskap
   • HS Folkhälsovetenskap (Upphörd 2020-01-01)
   • HS Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
   • HS Kriminologi
   • HS Ledarskap och organisation (Upphörd 2010-01-01)
   • HS Omvårdnad
   • HS Omvårdnad, nätbaserad distanskurs (Upphörd 2019-01-01)
   • HS Omvårdnad, uppdragsutbildning (Upphörd 2020-01-01)
   • HS Polisprogrammet
   • HS program
   • HS Receptarieprogrammet
   • HS Sexologi
   • HS Sjuksköterskeutbildning
   • HS Socialpsykiatri
   • HS Socialt arbete
   • HS Socionomutbildning
   • K3 program
   • KS GPS avslutade program
   • KS GPS European Studies
   • KS GPS Genusvetenskap (Upphörd 2019-01-01)
   • KS GPS Human Rights
   • KS GPS International Migration and Ethnic Relations
   • KS GPS International Relations
   • KS GPS Peace and Conflict Studies
   • KS GPS Political Science - Global Politics
   • KS GPS Statsvetenskap
   • KS K3 avslutade program
   • KS K3 Communication for development
   • KS K3 Culture and Change
   • KS K3 English studies
   • KS K3 Grafisk design
   • KS K3 Interaktionsdesign (kandidat)
   • KS K3 Interaktionsdesign (master)
   • KS K3 Kulturproduktion (Upphörd 2019-01-01)
   • KS K3 Kulturvetenskap och Litteraturvetenskap (Upphörd 2019-01-01)
   • KS K3 Medie- och kommunikationsvetenskap (kandidat)
   • KS K3 Medie- och kommunikationsvetenskap (master)
   • KS K3 Produktdesign
   • KS K3 Scenproduktion (Upphörd 2019-01-01)
   • KS K3 Visuell kommunikation
   • KS program
   • KS SPS Arbetsvetenskap med inriktning kompetensutveckling (Upphörd 2019-01-01)
   • KS SPS avslutade program (Upphörd 2019-01-01)
   • KS SPS Communication in English (Upphörd 2019-01-01)
   • KS SPS Kommunikativ svenska (Upphörd 2019-01-01)
   • KS SPS Language and Cultural Studies (Upphörd 2019-01-01)
   • KS SPS Språk- och kulturstudier (Upphörd 2019-01-01)
   • KS US Arbetsvetenskap (Upphörd 2019-01-01)
   • KS US Arkitektur, visualisering och kommunikation
   • KS US avslutade program
   • KS US Byggdesign (Upphörd 2019-01-01)
   • KS US Byggteknik (Upphörd 2019-01-01)
   • KS US Fastighetsföretagande
   • KS US Fastighetsförmedling
   • KS US Fastighetsmäklarprogrammet (Upphörd 2019-01-01)
   • KS US Företagsekonomi (Upphörd 2019-01-01)
   • KS US Hållbar stadsutveckling: ledning och organisering
   • KS US Leadership and organisation: Societal challenges and organisational changes
   • KS US Leadership for Sustainability
   • KS US Ledarskap och offentlig organisation
   • KS US Ledarskap och organisation III
   • KS US Miljövetenskap - Kretsloppsprogrammet (Upphörd 2019-01-01)
   • KS US Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
   • KS US Social Entrepreneurship and Innovation (Upphörd 2019-01-01)
   • KS US Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
   • KS US Sustainable Urban Management (Upphörd 2019-01-01)
   • KS US Transport Management
   • KS US Urban Studies
   • KS US Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport
   • KS US Urban utveckling och planering (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Arbetsvetenskap: Karriärutveckling, magisterprogram
   • LS avslutade program
   • LS Barn- och ungdomspedagogisk utbildning (Upphörd 2015-01-01)
   • LS Education: Educational Theory, Master's Programme (Two-Year)
   • LS English and Education: Master's Programme (Two-Year)
   • LS Fritidsvetenskapligt program (Upphörd 2015-01-01)
   • LS Förskollärarutbildning
   • LS Grundlärarutbildning (SAG)
   • LS Grundlärarutbildning inr. Fritidshem
   • LS Grundlärarutbildning inr. åk 4-6 (Examensarbete)
   • LS Grundlärarutbildning inr. åk F-3 (Examensarbete)
   • LS Gymnasielärarutbildning 270-300hp (Upphörd 2015-01-01)
   • LS Gymnasielärarutbildning 60hp (Upphörd 2015-01-01)
   • LS Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier
   • LS Historia med kulturanalys (Upphörd 2015-01-01)
   • LS Historiska studier
   • LS Idrottsvetenskap: Idrott i förändring
   • LS Idrottsvetenskapligt program
   • LS Kompletterande pedagogisk utbildning KPU
   • LS LALAR/LLÄRY Lärarutbildning 2001-2010
   • LS Lärarutbildning: 90hp (Upphörd 2015-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Arabiska med didaktisk inriktning (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Bild och visuellt lärande (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Den fria tidens lärande (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Geografi, miljö och lärande (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Historievetenskap och lärande (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Idrott och fysisk bildning (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Matematik och lärande (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Moderna språk (engelska) (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Moderna språk (tyska) (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Naturvetenskap och lärande (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Religionsvetenskap och lärande (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Samhällsorienterande ämnen och barns lärande (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Samhällsvetenskap och lärande (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Svenska i ett mångkulturellt samhälle (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Lärarutbildning: Svenska och lärande (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Matematik för lärare (Upphörd 2015-01-01)
   • LS Pedagogik (fristående kurs)
   • LS Pedagogik (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Pedagogik med inriktning forskning om handledning och vägledning (Upphörd 2015-01-01)
   • LS Pedagogik m inriktning mot specialpedagogik (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Pedagogik och yrkeskunnande: Masterprogram
   • LS Pedagogiskt drama (Upphörd 2019-01-01)
   • LS program
   • LS Speciallärarprogrammet
   • LS Specialpedagogik (fristående kurs)
   • LS Specialpedagogik överbryggande kurs (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
   • LS Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme
   • LS Studie- och yrkesvägledarutbildning
   • LS SÄL/KUT Grundskollärarutbildning (Upphörd 2015-01-01)
   • LS SÄL/KUT Gymnasielärarutbildning (Upphörd 2015-01-01)
   • LS SÄL/KUT Lärarutbildning (Upphörd 2015-01-01)
   • LS SÄL Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning (Upphörd 2015-01-01)
   • LS Teaching and Learning in Higher Education, Master’s Programme
   • LS ULV
   • LS Utbildningsvetenskap, praktisk pedagogik/utbildningsledarskap (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot barndoms o ungdomsvetenskap (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot historia, religion o samhällsvetenskap (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot idrott o fysisk bildning (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot kultur, språk o medier (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot naturvetenskap, geografi, miljö o matematik (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning mot skolutveckling, profession o ledarskap (Upphörd 2019-01-01)
   • LS Utbildningsvetenskap m inriktning utbildningsledarskap (Upphörd 2019-01-01)
   • LS VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000
   • LS Ämnesdidaktik (fristående kurs)
   • LS Ämneslärarutbildning (SAG)
   • LS Ämneslärarutbildning inr. gymnasieskolan (Examensarbete)
   • LS Ämneslärarutbildning inr. åk 7-9 (Examensarbete)
   • OD avslutade program
   • OD Dental Science: Master Program
   • OD Odontologie magisterprogram med inriktning oral hälsa
   • OD Odontologie magisterprogram med inriktning tandteknik
   • OD program
   • OD Påbyggnadsprogram för tandhygienister i oral hälsa (Upphörd 2019-01-01)
   • OD Tandhygienistutbildning
   • OD Tandläkarutbildning
   • OD Tandteknikerutbildning
   • TS Affärssystem - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah (Upphörd 2019-01-01)
   • TS avslutade program
   • TS Byggingenjör
   • TS Computational Materials Science
   • TS Computer Science, Master Programme (Upphörd 2020-12-31)
   • TS Computer Science: Applied Data Science
   • TS Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society
   • TS Data- och elektroteknik (Upphörd 2019-01-01)
   • TS Data- och telekom - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah (Upphörd 2019-01-01)
   • TS Datateknik och mobil IT
   • TS Datavetenskap och applikationsutveckling
   • TS Grafisk teknik och medieproduktion (Upphörd 2015-01-01)
   • TS Högskoleingenjörsutbildning i data och telekom - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah (Upphörd 2019-01-01)
   • TS Informationsarkitekt
   • TS IT och ekonomi
   • TS Kemiteknik (Upphörd 2010-01-01)
   • TS Maskin- och materialteknik
   • TS Media Software Design, Master's Programme in Computer Science (Upphörd 2015-01-01)
   • TS Media Technology: Strategic Media Development
   • TS Medieproduktion och processdesign
   • TS Processdesigner - Media (Upphörd 2018-01-01)
   • TS Produktionsledare - Media
   • TS Produktutveckling och design
   • TS program
   • TS Programvaruteknik (Upphörd 2010-01-01)
   • TS Spelutveckling
   • TS Systemutvecklare
   • US program
   • x Avslutade program
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram