Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Berlin, Henrik
  et al.
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Vall, Martina
  Malmö University, Malmö University Library.
  Bergenäs, Elisabeth
  Malmö University, Malmö University Library.
  Ridell, Karin
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Brogårdh-Roth, Susanne
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Lager, Elisabeth
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  List, Thomas
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Davidson, Thomas
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Klingberg, Gunilla
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Effects and cost-effectiveness of postoperative oral analgesics for additional postoperative pain relief in children and adolescents undergoing dental treatment: Health technology assessment including a systematic review2019In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, no 12, article id e0227027Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background There is an uncertainty regarding how to optimally prevent and/or reduce pain after dental treatment on children and adolescents. Aim To conduct a systematic review (SR) and health technology assessment (HTA) of oral analgesics administered after dental treatment to prevent postoperative pain in children and adolescents aged 3-19 years. Design A PICO-protocol was constructed and registered in PROSPERO (CRD42017075589). Searches were conducted in PubMed, Cochrane, Scopus, Cinahl, and EMBASE, November 2018. The researchers (reading in pairs) assessed identified studies independently, according to the defined inclusion and exclusion criteria, following the PRISMA-statement. Results 3,963 scientific papers were identified, whereof 216 read in full text. None met the inclusion criteria, leading to an empty SR. Ethical issues were identified related to the recognized knowledge gap in terms of challenges to conduct studies that are well-designed from methodological as well as ethical perspectives. Conclusions There is no scientific support for the use or rejection of oral analgesics administered after dental treatment in order to prevent or reduce postoperative pain in children and adolescents. Thus, no guidelines can be formulated on this issue based solely on scientific evidence. Well-designed studies on how to prevent pain from developing after dental treatment in children and adolescents is urgently needed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Björk, Lucas
  Malmö University, Malmö University Library.
  Hur har Brexit påverkat Storbritanniens migrationspolicy och hur har denna förändrats över tid?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines how rhetoric and migration policy have changed from before and after Brexit. The study is limited to the years 2012-2022. I will analyze whether there is a particular connection between rhetoric and migration policy within the named period. The material that will be analyzed will be the statements concerning migration policy. This will mainly be based on the statements of top politicians.

  The theories that will be consumed on my collected material are global neo-institutionalism and the critical juncture theory.

  The results indicate that Brexit entailed major institutional changes in migration policy. The result also indicated that Brexit meant that the Conservative Party was moved to pursue a more restrictive and restrained migration policy.

  The conclusion is summarized by the fact that Brexit entailed major institutional changes. However, these have not meant reduced migration to Great Britain, which was the aim of the changed migration policy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Dahlgren, Linnea
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library. LTH:s bibliotek.
  Lewrén, Annika
  Malmö University, Malmö University Library.
  Lundin, Karin
  Malmö University, Malmö University Library.
  "Att bli bemött med förståelse, det är viktigare än att allt det tekniska är 'wow' liksom". Studenters erfarenheter av att studera med talböcker på Malmö universitet2022Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Problemformulering:

  Vid Malmö universitet har både bibliotekets tillgänglighetsgrupp och annan personal som arbetar med pedagogiskt stöd märkt en ökning i antalet studenter som söker hjälp i sina studier. Omkring 8% av Malmö universitets studenter använder talbokstjänsten Legimus. För att säkerställa att dessa studenter kan studera på lika villkor som andra är det av stor vikt att undersöka deras erfarenheter och attityder till universitetets stödinsatser. Syftet med studien var att undersöka studenternas erfarenheter av att studera med talböcker och andra stödprogram, samt hur de upplever det stöd som biblioteket erbjuder. 

  Metod:

  För att undersöka studenternas erfarenheter av att studera med lässtöd genomfördes en fokusgruppsstudie. Studien föregicks av en enkät som hösten 2021 skickades till studenter som haft talboksgenomgång samma termin, där deltagarna tillfrågades om hur de upplevde talboksgenomgången samt om deras attityder till de stödprogram som erbjuds.   Deltagare till fokusgrupperna rekryterades via enkäten. En fokusgrupp med fyra studenter genomfördes på plats i biblioteket och en fokusgrupp med tre studenter genomfördes via Zoom under våren 2022. Intervjuerna tog omkring en timme. Två bibliotekarier närvarande vid fokusgrupperna där en fungerade som moderator/samtalsledare och en tog anteckningar. Intervjuerna spelades också in. Materialet från inspelningarna transkriberades sedan till text. Transkriberingen bearbetades därefter genom att teman identifierades, sammanställdes och analyserades.

  Resultat:

  Legimus och andra stödverktyg har en stor betydelse i deltagarnas studievardag. Flera uttryckte att de inte hade tagit steget att börja studera om de inte hade känt till att stödet fanns, och att de hade haft det mycket svårare att klara studierna utan stöd. Studenterna uppgav bland annat att stödprogrammen förbättrar deras läshastighet och arbetsminne samt hjälper dem att strukturera sina studier. Lika viktigt som de pedagogiska aspekterna är det emotionella stöd som stödprogrammen medför. Flera av deltagarna berättade att Legimus besparat dem mycket stress och oro. Tillgången till kurslitteraturen i talboksform har en lugnande effekt och hjälper studenterna att komma igång med studierna. Stödprogrammen har också gett deltagarna en större självständighet och självförtroende i studierna.  Studenterna är i huvudsak nöjda med bemötandet de fått av lärare och annan personal vid Malmö universitet. Personlig kontakt med representanter från universitetet är av stor vikt och underlättar för studenterna att ta till sig viktig information. En vanlig utmaning för deltagarna är att ständigt behöva påtala fall av bristande tillgänglighet och att “stå upp för sig själv”. Brister i talsyntes togs upp som ett problem, dels upplevs rösterna som tråkiga och monotona, vilket försvårar koncentrationen, dels förhindras förståelsen av felaktigt uttal och betoning. Andra problem är sena tillägg till kurslitteraturen och böcker som enbart finns tillgängliga som talbok utan text. Studenterna efterfrågade också bättre utformade hemsidor med mindre text och mer video samt ökad kunskap om läsnedsättningar bland lärare och annan personal. Studien synliggör den avgörande roll som talböcker och andra stödinsatser spelar för att tillgängliggöra högre studier för studenter med läsnedsättningar och pekar på ett behov av insatser för att ytterligare förbättra stödet. Studien belyser också vikten av gott bemötande och personlig kontakt, där bibliotekarien kan spela en viktig roll i mötet med studenter med läsnedsättningar.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Dahlgren, Linnea
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Lewrén, Annika
  Malmö University, Malmö University Library.
  Lundin, Karin
  Malmö University, Malmö University Library.
  Studenters erfarenheter av att studera med talböcker och stödprogram2022Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vid Malmö universitet uppger både bibliotekets tillgänglighetsgrupp och annan personal som arbetar med pedagogiskt stöd att de har märkt en ökning i antalet studenter som söker hjälp i sina studier.

  Våren 2022 hade Malmö universitetsbibliotek 1 925 aktiva Legimusanvändare av totalt 24 000 studenter vid lärosätet. Detta innebär att omkring 8% av Malmö universitets studenter använder Legimus, vilket kan jämföras med Lunds universitet, där omkring 3% av studenterna använde Legimus under 2021.

  Som ett led i att förbättra arbetet med studenter med läsnedsättningar genomförde biblioteket under våren 2022 en kvalitativ fokusgruppsstudie med studenter som använder Legimus och andra stödverktyg, för att undersöka deras erfarenheter av att studera med talböcker och deras attityder till bibliotekets stöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Davidson, Thomas
  et al.
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD). Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Blomma, Caroline
  Public Dental Service Östergötland, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Bågesund, Mats
  Center for Orthodontics and Pediatric Dentistry, Norrköping, and Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Krevers, Barbro
  Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Vall, Martina
  Malmö University, Malmö University Library.
  Wärnberg Gerdin, Elisabeth
  Odontological Research Unit, Public Dental Service, Region Örebro County, Örebro, Sweden; School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Tranæus, Sofia
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD). Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Cost-effectiveness of caries preventive interventions: a systematic review2021In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 79, no 4, p. 309-320Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The primary purpose of this study was to assess the cost-effectiveness of caries preventive interventions.

  MATERIAL AND METHODS: A systematic review was conducted, following the PRISMA Statement. Four electronic databases were searched (final search 16 March 2020). Studies fulfilling the inclusion criteria were independently critically appraised, by two reviewers in parallel. Data from each included study were extracted and tabulated: the analysis used a narrative approach to present the results of the estimated cost-effectiveness.

  RESULTS AND CONCLUSIONS: Twenty-six publications fulfilled the inclusion criteria and were of low or moderate risk of bias. Ten publications were economic evaluations, directly based on empirical studies, and the other 16 were modelling studies. Most of the studies concerned interventions for children and the most common were analyses of fluoride varnish and risk-based programs. Some of the studies showed both reduced cost and improved outcomes, but most studies reported that the improved outcome came with an additional cost. The results disclosed several cost-effectiveness evaluations of caries preventive interventions in the literature, but these target primarily children at high risk. There is a scarcity of studies specifically targeting adults and especially the elderly.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Dorthé, Lotti
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Bergenäs, Elisabeth
  Malmö University, Malmö University Library.
  Why the simple act of listening will help us design strong and sustainable post pandemic library services2021In: Liber quarterly: the journal of European research libraries, ISSN 1435-5205, E-ISSN 2213-056X, Vol. 31, no 1, p. 1-8Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In spring 2021, the authors of this article ran staff focus groups to explore stories about the impact of COVID-19 on the librarians who work at Malmö university library. In what way have their work tasks and the work situation changed during the COVID-19 pandemic? What have they learned from the experiences and what do they want to develop after the pandemic? Three strong themes emerged: the digital shift, remote working and the library as place. The findings were that the pandemic has created a reality of remote working and learning in higher education. In designing the future library we need to capitalise on the gains of the digitalisation as well as address the potential issues, including loneliness, isolation and motivation. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Dorthé, Lotti
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Olsson, Annsofie
  Malmö University, Malmö University Library.
  Forskarnas galleri -bibliotekarien som utställningskurator2021In: När nyfikenhet, driv och kreativitet möts: Bibliotekariens roll som producent och utvecklare / [ed] Carina Heurlin; Christine Wallén, Stockholm: Kungliga biblioteket , 2021, p. 27-40Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskarnas galleri är en plats för tvärvetenskaplig samverkan där universitetets forskning gestaltas i form av utställningar. Detta sker i en samproduktion mellan bibliotekarier och universitetets forskare. I kapitlet beskrivs bibliotekariens roll som kurator för utställningarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Dorthé, Lotti
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Olsson, Annsofie
  Malmö University, Malmö University Library.
  Forskningskommunikation i biblioteket: rum, roller och relationer2018In: REVY: Tidsskrift for Danmarks Forskningsbiblioteksforening, ISSN 1904-1969, Vol. 41, no 4, p. 14-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  At Malmö University, research questions often arise in collaboration between researchers, citizens, practitioners and sectors. This research is important to communicate because an open dialogue between science and society contributes to the use and understanding of the research results. In the project "The Researchers' Gallery", librarians and researchers collaborate to visualize the research in an exhibition at the library. The work establishes a platform for meetings and interdisciplinary cooperation. The gallery offers visitors both informal learning and active research communication.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Dorthé, Lotti
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Olsson, Annsofie
  Malmö University, Malmö University Library.
  Wogensen, Lotta
  Malmö University, Malmö University Library.
  Kjellberg, Sara
  Malmö University, Malmö University Library.
  Forskarnas galleri: forskningskommunikation i det trovärdiga rummet2018Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  El-Chahrouk, Baraa
  Malmö University, Malmö University Library.
  Hur utvecklas språket via läsning och skrivning hos andraspråkseleve?2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Fransson, Jonas
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Lindhagen, Aron
  Malmö University, Malmö University Library.
  Greiff, Mats
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Vasiljevic, Zoran
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Criminology (KR).
  Slutrapport från projektet Tillgängliggörande av forskningsdata - lokal funktion för arbetet gentemot Svensk Nationell Datatjänst2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektets syfte var att etablera en funktion och att införa ett arbetssätt kring tillgängliggörande av forskningsdata, samt att förankra tillgängliggörandet av forskningsdata i ledning och forskning. Det betyder även att projektet syftade till att upprätta en lokal DAU senast 2020 som en del av den nationella infrastrukturen som erbjuds genom SND. Projektet var en fortsättning på Malmö högskolas deltagande i SND:s pilotprojekt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Fridhamn, Matilda
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Civic, Michaela
  Malmö University, Malmö University Library.
  Fritidshemmets digitala kommunikation med vårdnadshavare: En kvalitativ studie ur ett socialvetenskapligt och kommunikationsvetenskapligt perspektiv2023Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study examines legal guardians' experiences of ineffective and effective digital communication between leisure-time centers and guardians. The aim is to gain insight into guardians' experiences of receiving and understanding digital communication. Factors of influence such as technology, clarity, feedback, adaptation, expectations, and experiences are examined in order to analyze their impact on the effectiveness or ineffectiveness of communication. The results indicate that guardians generally have good opportunities to receive and understand digital communication, despite some challenges. Identified negative communicative factors include inadequate platforms, unclear and limited information, and a lack of regular and relevant communication. The conclusion is that increased knowledge and awareness of guardians' experiences of digital communication and its influencing factors are desirable to benefit both guardians, their children, and the leisure-time centers as an organization.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Grbic, Irena
  Malmö University, Malmö University Library.
  Forskningsöversikt om tvålärarsystemets potential i nutidens skolutmaningar.: Research summary on the potential of co-teaching in today's school challenges2023Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Hertzberg, Charlotte
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Ericson Lagerås, Karin
  Malmö University, Malmö University Library.
  A road to ROAM: collaborating with a system provider in developing and implementing an electronic resource management system2021In: Journal of Electronic Resources Librarianship, ISSN 1941-126X, Vol. 33, no 4, p. 288-297Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Library electronic resource management involves administering several complex workflows. The authors share their experiences as librarians at Malmö University, Sweden, in participating in a system development project for the Electronic Resource Management System ROAM, from initial discussions to implementation. An awareness of internal and external processes grounded in Techniques for Electronic Resource Management Systems (TERMS) proved to be essential in guiding the various implementation stages. Future challenges for ROAM are considered, mainly concerning integrations with other systems and usage statistics.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Kjellberg, Sara
  Malmö University, Malmö University Library.
  Biblioteksdidaktik2018In: Nordisk Tidsskrift for informations- og kulturformidling, ISSN 2245-2931, E-ISSN 2245-294X, Vol. 7, no 1, p. 54-56Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Kotila, Janette
  Malmö University, Malmö University Library. Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS).
  Climate Change Policy in a Developing Country, How Sustainable is it?: A Case Study of BRAC in Bangladesh2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 14 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to evaluate the sustainability of climate change policy by a transnational non-governmental organization (TNGO) in a developing country. The study specifically focuses on the case of Bangladesh Rural Action Committee (BRAC) and its climate change strategy in Bangladesh. The theoretical framework of the thesis comprises three parts: climate change as a security threat and the issue of survival, the discourse of weak and strong sustainability, and the needed shift towards critical green theory in International Relations. To conduct the analysis, the research utilized the strategic report published by BRAC in 2017. The chosen analytical methods encompass Dryzek's environmental discourse analysis and a simplified taxonomy of neoliberal and green environmental governance. The study found that BRAC's climate change policy in Bangladesh displays both weak and strong sustainability characteristics. However, strong sustainability appears to be more prominent within the organization’s strategies, as they predominantly strive to effect systemic transformation with a long-term orientation.

 • 17.
  Kral, Veronika
  Malmö University, Malmö University Library. Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Transforming Phase of Circular Business Model Innovation in IKEA:A Case Study from Circular Business Ecosystem Perspective2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 13 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Circular economy has gained significant attention in the past decade as a potential solution to address sustainability challenges. Implementing circular business model in the core business operation of a company is referred as circular business model innovation (CBMI). It contains a set of dynamic change processes including visioning, sensing, seizing, and transforming. Among all these phases, transforming phase has been in lack of research. This study examines transforming phase of CBMI in the multinational company IKEA. It adopts the business ecosystem perspective to investigate the specific actions and actors involved in the transform- ing phase of CBMI. The paper employs qualitative research with an in-depth case study method with semi-structured interviews. The aim of this research paper is to contribute to theoretical advancements by enhancing our understanding of the transformative phase of CBMI. The findings offer insights and implications about the opportunities and challenges faced by multinational companies during the CBMI process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Lindgren Tetens, Tove
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Wellander Löfgren, Mattias
  Malmö University, Malmö University Library.
  Vem får ligga?: Enhetens handlingsutrymme för sexualitet på LSS-gruppbostäder2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att undersöka vilket handlingsutrymme som enhetschefer har på LSS-gruppbostäder med att ge möjlighet för sin personal att arbeta med brukarnas sexualitet och sexuella hälsa. Vi vill undersöka hur chefen kan stödja personalen i detta arbete. Vi har under vårt arbete valt att benämna våra respondenter till enhetschefer fast vissa respondenter har andra titlar så som verksamhetschef. Alla respondenter i vårt arbete har uttryckt att de har liknande arbetsuppgifter, nämligen att de har huvudansvaret över driften på LSS-gruppbostäder. Vi valde dessa forskningsfrågor att undersöka: Vad har enhetschefer för handlingsutrymme för att stärka brukarna i deras sexualitet? Hur arbetar enhetscheferna med personalen för att ge dem rätt möjligheter för att främja personer med IF sexualitet i det brukarnära arbetet? Vårt resultat från undersökningen baseras på sex kvalitativa intervjuer med enhetschefer inom LSS-gruppbostäder. Vi har sedan analyserat intervjumaterialet med hjälp av Hochschild teori om emotionellt lönearbete och Antonovsky teori om hälsofrämjande ledarskap och KASAM. Som tidigare forskning valde vi ämnena: policy och reglers påverkan på sexualitet, sexuell identitet och chef och personal. Resultaten som vi fått fram av vår undersökning visar bland annat att LSS-gruppbostäderna förlitar sig på kommunens riktlinjer, hur de ska arbeta med brukare och sexuell hälsa. Det finns inga nationella riktlinjer eller policys. Några av våra respondenter svarade att arbetet med sexuell hälsa inte alltid prioriteras eftersom det finns organisatoriska hinder. Det hinns inte med, helt enkelt. Det framkommer i våra intervjuer att personalens känslor får ibland gå före, och brukarens egna sexuella uttryck hindras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Magnusson, Jenny
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Rasmussen, Helen
  Malmö University, Malmö University Library.
  Engström Henriksson, Marie
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Mot gemensamt mål för ökad kvalitet: Socionomutbildning och bibliotek i samverkan2021In: ABSTRACTS LÄRARLÄRDOM 2021: "Framtidens lärarroll", 2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jag skulle även behöva diskutera med er kring tankar inför en kurs som vi gör ompå termin 4, Socionomutbildningen. Det handlar om ett fördjupningsarbete där vi vill att det skall ingå mer systematisk träning i litteratursökning. Kan vi boka ett litet möte?

  Detta mail var starten på ett förnyat och välfungerande samarbete mellan universitetsbiblioteket och socionomutbildningen på Malmö universitet.

  En utgångspunkt var att lärarna såg att studenterna hade svårigheter med avsnittet tidigare forskning i sina uppsatser. Hur skulle lärarna och bibliotekarierna samverka för att utveckla studenternas förmåga att söka, värdera och använda vetenskapliga texter och därmed stärka forskningsanknytningen och kvalitéten i studenternas uppsatser?

  För att ge studenterna möjlighet att, i progression, utveckla dessa förmågor omarbetades kursplanenfördetförstasjälvständigaarbetetpåtermin4. Lärandemålochlärandeaktiviteter kring litteratursökning förstärktes. Studenterna genomför nu en litteraturstudie där aktuellt kunskapsläge med relevans för valt problemområde ska beskrivas. Metoden för att fånga in relevant forskning är systematisk litteratursökning. Litteratursökning som metod har därmed getts större utrymme i kursen.

  Bibliotekets medverkan och stöd har integrerats tydligare i utbildningen. Detta genom ett upplägg med en skräddarsydd digital läranderesurs som fokuserar på att vägleda studenterna genom en strukturerad sökprocess samt uppföljande träffar där studenterna får vägledning i sin litteratursökning. Den digitala läranderesursen introduceras grundligt vid kursstart som ett verktyg för att uppnå kursens lärandemål.

  Har förändringsarbetet och samverkan med biblioteket lett till ökad kvalitet istudenternas uppsatser? Ett resultat är att studenterna blivit bättre på systematisk litteratursökning och dokumentation av densamma. Det nuvarande upplägget har också bidragit till att studenterna har blivit säkrare på något som tidigare varit svårt, att skilja på vad som är tidigare forskning respektive teori.

  Medverkande bibliotekarier och kursansvarig kommer att dela med sig av erfarenheter och faktorer som bidragit till ett lyckat samarbete med studenternas lärande i fokus.

 • 20.
  Malmgren, Louise
  Malmö University, Malmö University Library. Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Barnsekreterares roll inom familjehemsvården: En kvalitativ studie om barnsekreterares arbete med barnets nätverk och anknytningsteori inom familjehemsvården2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate and analyze how specifically appointed social workers – barnsekreterare work within the foster care with foster placed children and their network and how specifically appointed social workers specifically work with the best interest of the child in their daily work and in relation to attachment theory within foster placement for children and how they prioritize the attachment between children, foster parents and biological parents throughout foster placements. For this essay there will be documented research of the topic and earlier studies, together with the theory done on attachments theory. This essay will also include the point of view of the best interests of the child throughout the text. 

  Three semi-structured interviews are going to be held with three different specifically appointed social workers within one big city in Sweden. Sixteen open questions are going to be asked which are divided in between the work social workers do with biological parents versus foster parents. The result will then be documented, consisting of quotes from the social workers, a summary of their answers. With the documentation, an analysis will continuously be made with the purpose of finding similarities and differences between the earlier studies made and the answers of each social worker. 

  From the gathered information and the analysis of the empirical material the conclusion was made that the specifically appointed social workers work very thoroughly with upholding the law stated rights of every individual within the child’s network, but due to the variety of errands and cases it is a constant moral dilemma for most social workers. The importance of the attachment however is something that is never forgotten but modified to best suit the child’s needs within the foster home. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Mezey, Alexandra
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library. Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Christiansson, Moa
  Malmö University, Malmö University Library. Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Gymnasieelevers valkompetens: En kvalitativ studie av studie- och yrkesvägledares arbete med elevernas valkompetens på introduktionsprogram2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare upplever elevernas valkompetens samt hur studie- och yrkesvägledare arbetar för att främja elevernas valkompetens.

  Frågeställningarna lyder: Hur upplever studie- och yrkesvägledare elevernas valkompetens på introduktionsprogrammet?Hur arbetar studie- och yrkesvägledare med elevernas valkompetens på introduktionsprogrammet?

  Vår studie avgränsar sig till studie- och yrkesvägledare som arbetar med introduktionsprogram på gymnasiet med inriktningarna programinriktat val,yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion i södra Sverige. Den tidigare forskningen nämner hur elevernas valkompetens upplevs samt påverkande faktorer som är avgörande vid arbetet med elevernas valkompetens. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Det empiriska insamlade materialet har vi valt att analysera utifrån karriärteorin The Careership Theory som är skriven av Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes samt de teoretiska begreppen handlingshorisont, habitus, socialt kapital och fält framtagna av Pierre Bourdieu. Resultatet visar att samtliga sex intervjuade studie- och yrkesvägledarna har likartad uppfattning om valkompetens och dess betydelse. I resultatet framgår det att informanterna upplever att elevernas valkompetens varierar på introduktionsprogrammet. Nyanlända elever som befunnit sig kort tid i Sverige, diagnoser, dåliga skolerfarenheter och informationsbrist är faktorer som kan ha en inverkan på elevernas låga valkompetens. Alla informanter arbetar med att främja elevernas valkompetens många gånger i samverkan med övrig skolpersonal. Däremot visar resultatet att arbetet med elevernas valkompetens skiljer sig mellan informanterna beroende på vilken målgrupp av elever det arbetar med. Beroende på elevernas habitus, sociala kapital och fält vidgas deras handlingshorisont, vilket därmed ökar elevernas valkompetens. Avslutningsvis visar studiens resultat hur viktigt det är för studie- och yrkesvägledare att arbeta med elevernas valkompetens i skolan då det har en inverkan på elevernas framtida studie- och yrkesval.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Nolin, Emma
  Malmö University, Malmö University Library.
  Challenges with building and procuring collections in a changing landscape2020Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Olsson, Annsofie
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Dorthé, Lotti
  Malmö University, Malmö University Library.
  Surrounded by Science: The Researchers' Gallery at Malmö University Library2020In: Journal of the European Association for Health Information and Libraries, ISSN 1841-0715, Vol. 16, no 2, p. 14-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Researchers' Gallery at Malmö University Library shows current research in exhibitions, co-created bylibrarians and researchers. The library invites all visitors to take part in and learn more about the research processand outcome. In an academic yet informal setting, the library offers a credible space for research communication.The Researchers' Gallery is a space for students, researchers and the society to meet, and encourage cross-borderknowledge creation. The Researchers’ Gallery has become a platform for continuing collaboration betweenresearchers and between researchers and librarians. Exhibited research now has a natural and an integrated placein the learning environment of the library and at the university

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Olsson Lagerquist, Elin
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Nilsson, Linda
  Malmö University, Malmö University Library.
  Är det mamma eller mammi som hämtar?: En kvalitativ studie om familjekonstellationer i förskolan; variationer, normer och barns lärande.2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien är att undersöka hur begreppet familj framställs i förskolan, eftersom vi idag möter en rad olika familjekonstellationer i förskolan, så som kärnfamiljer, regnbågsfamiljer och stjärnfamiljer. För att studera framställningar av familj i förskolan har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av en fokusgruppsintervju. Genom fokusgruppsintervjun, får vi syn på förskollärarnas reflektioner gällande begreppet familj samt hur de arbetar med familjekonstellationer i förskolan. Fokusgruppen bestod av fyra förskollärare från olika geografiska platser i Skåne. Förskollärarna kom från tre olika förskolor där barnantalet samt förskolans storlek skiljde sig åt. För att analysera och tolka gruppintervjun utgick vi från queerteorin, heteronormativitet samt tidigare forskning som berör familjekonstellationer samt samhällets normer gällande familjekonstellationer. 

   

  Vår studie visar att familjekonstellationer inte synliggjordes i den utsträckning som förskollärarna önskade. Studien visade även att pedagogerna hade olika föreställningar om betydelsen av begreppet familj och vad familj symboliserade. Likaså framkom hur pedagogernas arbete varierade i möjliggörande och synliggörande av olika   familjekonstellationer, vilket potentiellt sett kan medföra kunskapsskillnader hos barnen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ovanis, Lucy
  Malmö University, Malmö University Library.
  Lärares uppfattning av betydelsen av flerspråkig undervisning för yngre elevers lärande i NO2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Rama, Valmire
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Strenglund, Dragan
  Utmaningarna med språkstörning i SO-undervisningen2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka de utmaningar som lärare upplever i ett arbete med elever som har språkstörningar i SO-undervisningen. Studien utförs med hjälp av kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer. I studien intervjuas sex lärare, varav fem arbetar på en och samma skola. Lärarna upplever svårigheter i att utforma samt hitta och använda rätt anpassningar för elever med språkstörningar i SO-undervisningen. I studien analyserar vi lärarnas olika undervisningsmetoder samt strategier i SO-undervisningen i enlighet med det sociokulturella perspektivet och scaffolding. Detta gör vi för att undersöka hur elever med språkstörningar kan gynnas i deras lärande samt kunskapsutveckling i SO-undervisning. Svårigheterna som lärarna upplever i att didaktiskt kunna planera sin SO-undervisning beror på de olika kunskapskraven i de samhällsorienterade ämnena samt bristande kunskaper kring diagnosen språkstörning. En slutsats som vi i studien kan dra är att ökade kunskaper kring diagnosen språkstörning i enlighet med goda praktiska erfarenheter kan gynna praktiken för läraren samt kunskapsutvecklingen för elever med språkstörningar. Studiens relevans gällande ett arbete med elever som har språkstörningar är att lärarna med hjälp av denna studie kan utöka sina kunskaper gällande diagnosen språkstörning. Detta kan i sin tur hjälpa lärarna att i en tidig stadie identifiera elever som har språkstörningar och därmed i god tid kunna förse samt erbjuda elever med språkstörningar rätt stöd för att hjälpa dem i deras kunskapsutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Sacad Cali, Kaled
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Ahmeti, Rashid
  E-handelns påverkan på organisering av försäljningsprocessen i ett detaljhandelsföretag i Skåne: En fallstudie av ett e-handelsföretag i Skåne2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker e-handelns påverkan på organisering av arbete och digital kompetens inom detaljhandeln. Studien tar upp även att e-handeln är ett relativt nytt koncept som har förändrat de traditionella former av ekonomiska aktiviteter inom detaljhandeln. Genom litteraturbaserad metod och intervjuer har det teoretiska ramverket kunnat skrivas samt det empiriska materialet har samlats in. I studien läggs det fokus på utmaningarna som företag kan möta vid implementering av e-handel och undersöker hur arbetsorganisering och digital kompetens påverkas av denna förändring.Däremot har det varit en begränsad forskning kring de specifika utmaningar och konsekvenser som e-handeln medför inom detaljhandeln, kopplat till organisering av arbete och digital kompetens. 

  Resultatet i fallstudien var att införandet av e-handel inom detaljhandel lett till betydande organisationsförändringar. Fallstudiens resultat visar att företagets investering i digital kompetens har haft positiva effekter på effektiviteten i företaget samt förmågan att nå en bredare kundgrupp. Studien konstaterar att e-handeln har haft en betydande påverkan på organiseringen av arbete och  har lett till ökad digital kompetens i företaget inom detaljhandel. För att möta kundernas behov har företagen behövt anpassa sitt sätt att arbete och göra investeringar i digital kompetens för att dra nytta av e-handel. Genom att analysera specifika åtgärder som företag inom detaljhandelsbranschen har vidtagit för att anpassa sig till e-handeln ger studien en omfattande bild av hur företagen har hanterat denna förändring.

  Sammanfattningsvis betonar studien betydelsen av den digitala kompetensen i införandet av e-handel. Genom att kombinera teoretiskt ramverk och empiriskt material ger studien en helhetsbild av e-handelns påverkan på organiseringen av arbete inom detaljhandel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Shaghaei, Najmeh
  et al.
  University of Southern Denmark.
  Knowles, Claire
  University of Leeds, Leeds, UK.
  Morley, Fiona
  Maynooth University, Maynooth, Ireland.
  Eveleigh, Alexandra
  Wellcome Collection, UK.
  Casaldàliga, Núria
  Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra, Spain.
  Nolin, Emma
  Malmö University, Malmö University Library.
  Tatai, Andrea
  Freie Universität Berlin, Germany.
  Cohen, Marc
  Queen Mary University of London, UK.
  Pronk, Martine
  Utrecht University Library, Utrecht, Netherlands.
  Ghesquière, Elke
  Head of Libraries, KU Leuven, Belgium.
  Library resilience and leadership in a global crisis2022In: Liber quarterly: the journal of European research libraries, ISSN 1435-5205, E-ISSN 2213-056X, Vol. 32, no 1, p. 1-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research Libraries, like other organisations during the COVID-19 pandemic, have been facing difficult choices concerning which services to offer, whilst minimising risk to their staff, communities, and users. As the post COVID-19 era beckons, library leaders are urged to adapt flexible strategic plans that apply to every facet of library operation to ensure the organisations remain both safe and resilient in the future.

  This paper discusses leadership skills and practical techniques that can be applied to help build resilient libraries and deliver positive new change in the post-COVID-19 recovery period.

  Our findings indicate that leaders need to find ways to realign library ambitions to this uncertain new operating environment. The focus should be directed to digitisation and supporting systems, as well as on sustainability and transformative services. These are a must for the future of libraries.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Tengstam, Ola
  Malmö University, Malmö University Library.
  Gallring av e-böcker: Hur kan det göras?2020Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Wirén, Nathalie
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Baftiu, Arbër
  Malmö University, Malmö University Library.
  Antisemitism i klassrummet2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Anti-Semitism is a growing problem in society and it shows in schools. Students with aJewish background do not only have to put up with taunts and abuse on a daily basis, but theyalso need to stand up for their Jewish identity when being taught about Judaism and theHolocaust. This essay examines how anti-Semitism expresses itself in the classroom and howteachers work to prevent anti-Semitism. The foundation of the work is to gain anunderstanding of the current subject through students' perceptions and to see what toolsteachers have in their professional role. When we searched for references, our main goal wasto find information that displays the perception from students affected by anti-Semitism andfrom the teachers who teach the subjects in order to find out how the theory works inpractice. We have used various databases such as ERIC via EBSCO, Education ResearchComplete ERC as well as scientific reports and literature to answer our questions. Our resultsshow that teachers feel a lack of material and knowledge to adapt and make changes inteaching. It also appears that Jewish students are exposed to both physical and psychologicalviolence and that they need to hide their Jewish identity in order to feel safe on the schoolgrounds.

  Download full text (pdf)
  Nathalie Wirén Arbër Baftiu
 • 31.
  Wogensen, Lotta
  Malmö University, Malmö University Library.
  Exhibitions as an empowering act in the digital transition: libraries and librarians role as knowledge producers and curators2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Digital practices are intertwined in everything we do, although in a society where the citizens are faced with fake news and alternative facts in the media - social as well as traditional - demands are placed on new abilities to debunk myths and pseudoscience. Through the project The Researchers Gallery we, at Malmö University Library, explored the question of how we can address the ways digitalization is transforming behaviours in processing information and knowledge. The essence of the project was the development of a model to co-produce exhibitions with researchers at the University. The co-production was central in empowering librarians involved as well as visitors in their information literacies and understanding of knowledge and facts. In order to document the processes and disseminate the experiences and new knowledge to others, the project group developed a web-based five-step model for sustainable exhibition production. The project is now completed and the activities in The Researchers Gallery continue as part of Malmö University Library’s regular repertoire. In order to develop the Researchers Gallery, and in particular deepen the connection to information literacies needed in a digital setting, we are aiming at creating a digital representation of the exhibitions with interactive components. When it comes to professional development and new competencies discovered through the project, the next step is to start a network for Swedish libraries that want to explore the role of the librarian-curator and communicate research through exhibitions. This paper will present The Researchers Gallery further as well as the project that launched it.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 32.
  Wogensen, Lotta
  Malmö University, Malmö University Library.
  Möjligheternas bibliotek: lärande i det livslånga biblioteket2021In: Bildning i en digital tid?: Papers från konferensen Mötesplats Profession – Forskning, Umeå universitet 4-5 november 2020 / [ed] Jenny Lindberg, Jenny Nilsson, Maria Ringbo och Per Wisselgren, Borås ; Umeå: Svensk biblioteksförening, Högskolan i Borås och Umeå universitet , 2021, p. 11-17Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Bibliotek från olika sektorer – om det så är skol-, folk-, sjukhus- eller högskolebibliotek – vilar på en gemensam värdegrund där demokratisk kunskapsdelning och fri åsiktsbildning är centrala värden.Trots det sker det sällan kompetensöverföring och utbyte mellan personal i de olika sektorerna. Genom regionala kompetensutvecklingsmedel  har bibliotekarier från olika bibliotekssektorer haft möjlighet att lära känna varandras verksamheter och målgrupper. Projektet Möjligheternas bibliotek undersöker hur bibliotekarier genom ett ökat samarbete och en fördjupad kunskap om andra typer av bibliotek, kan underlätta medborgarnas tillgångtill bibliotek genom det livslånga lärandet.

  Download full text (pdf)
  Möjligehternas_bibliotek
 • 33.
  Wogensen, Lotta
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library.
  Olsson, Annsofie
  Malmö University, Malmö University Library.
  Dorthé, Lotti
  Malmö University, Malmö University Library.
  Kjellberg, Sara
  Malmö University, Malmö University Library.
  The University Library as the Credible Place for Research Communication and Information Literacy2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In these times where news and facts are challenged and the discussion of knowledge resistance is highlighted, there is an increased need for strengthening the information literacy competencies among students as well as the public in general. At the same time, universities and their researchers have a need for making their research tangible and for communicating it to the surrounding community. In this project, we meet these demands by presenting research in the form of exhibitions in the most accessible place of the University – the library. University libraries in Sweden are used daily by researchers and students as well as the public and they are a possible link in the dissemination of knowledge to society. The foundation of the project is to bridge the boundary between the work of libraries in the area of formal scholarly communication and the activities of research or science communication, i.e. communication not targeting the academic society, but being part of public involvement. The aim is to create enhanced opportunities for research communication in the library space and to bring together the two strands of information literacy work and dissemination of research results performed by librarians. The library is a place for creation and use of academic knowledge as well as an informal learning environment. The focus is this physical setting and the library as a credible place where communication of research in an exhibition is developed in close collaboration between librarians and researchers and in a format that is interactive, attractive and accessible. The idea is to develop the visitors’ (students, researchers, staff, students from other universities and residents in the city etc.) information literacy and foster a critical stance to news and presentations of research findings. The exhibitions are created to encourage continued learning, for example by connecting the theme of the exhibited research to the library collections for further reading. The key to success is the teamwork that is developed with the researchers and the librarians. The collaboration is not only part of creating the exhibitions, but gives unique opportunities and has explicit synergies in terms of furthering other collaborations among the researchers themselves as well as with the library as a whole, facilitating collection development and fostering the librarians’ knowledge of current research at the university. One concrete result of the project is a model for designing sustainable exhibitions in which the possibilities of a new role for the librarian as a curator-librarian and the library as the credible place is explored. A web-based, five-step model is made available for other libraries - of any size and type - that wish to communicate science and research to their users. The five steps include: idea formation, planning, production, exhibition period, closing. Each step includes a description of the stage in the process, a specific checklist, the reflections on insights from the project and further reading. 

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Zahidi, Sadjaad
  et al.
  Malmö University, Malmö University Library. Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Sztojka, Krisztofer
  Malmö University, Malmö University Library. Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Konsumenters motivationsfaktorer bakom valet av fysiska butiker och e-handel: Consumers’ factors motivating their choice between physical stores and online shopping2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Zettersten, Jacob
  Malmö University, Malmö University Library. Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  The processing of a 3d-printed biocomposite: A material driven study conducted in collaboration with Stora Enso2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a material driven study that explores how post-processing of a 3D-printed biocomposite may increase its utility in the public furniture industry. The study thereby aims to contribute insights in material development and inspire a shift in practices that pushes the industry towards a more sustainable design process. By studying theories on sustainable development, biocomposites, and additive manufacturing, the surface defects in large-scale 3D-printing are put in relation to the industry-specific requirements placed on public furnishings. The potentials for the biocomposite to satisfy these demands are assessed using the four actions steps of material driven design. This includes hands-on exploration of several post-processing methods to minimize the material’s distinctive surface roughness. The most effective surface treatment, a combination of subtractive and additive processing, is subsequently applied in a product development phase to exemplify the feasibility of these methods in the context of furniture. This resulted in a design concept which, although a time-consuming process, proves the possibility of post-processing to influence the ability of the material to meet the requirements for public use. The increased material utility achieved in this study should, however, be considered relative to the economic and ecological consequenses associated with biocomposite processing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36. Ástvaldsdóttir, Álfheiður
  et al.
  Boström, Anne-Marie
  Davidson, Thomas
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Gabre, Pia
  Gahnberg, Lars
  Sandborgh Englund, Gunilla
  Skott, Pia
  Ståhlnacke, Katri
  Tranæus, Sofia
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Wilhelmsson, Hanna
  Malmö University, Malmö University Library.
  Wårdh, Inger
  Östlund, Pernilla
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Nilsson, Mikael
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Oral health and dental care of older persons: a systematic map of systematic reviews2018In: Gerodontology, ISSN 0734-0664, E-ISSN 1741-2358, no 4, p. 290-304Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To examine the current knowledge on oral health status and dental care of older persons through a systematic mapping of systematic reviews of low or moderate risk of bias. BACKGROUND: Geriatric dentistry covers all aspects of oral health and oral care of older persons. Oral health is part of general health and contributes to a person's physical, psychological and social wellbeing. METHODS: A literature search was performed in three different databases (PubMed, The Cochrane Library and Cinahl) within 12 domains: Dental caries, periodontitis, Orofacial pain and temporomandibular joint (TMJ) pain, mucosal lesions, oral motor function, dry mouth, halitosis, interaction between oral status and other medical conditions, ability to interrelate and communicate, quality of life, ethics and organisation of dental care for older persons. Systematic reviews were identified and scrutinised, highlighting scientific knowledge and knowledge gaps. RESULTS: We included 32 systematic reviews of which 14 were judged to be of low/moderate risk of bias. Most of the domains lack systematic reviews with low or moderate risk of bias. In two of the domains evidence was identified; in institutionalised people aged 65 or older, effective oral hygiene can prevent pneumonia. Furthermore, there is an evidence of a relationship between malnutrition (protein energy-related malnutrition, PEM) and poor appetite and edentulousness. CONCLUSIONS: There is an urgent need for further research and evidence-based knowledge within most domains in geriatric dentistry and in other fields related to oral health and dental care for older persons striving for multi-disciplinary research programmes.

 • 37.
  Dorthé, Lotti (Curator)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Olsson, Annsofie (Curator)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Galli, Siliva (Creator)
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Johnson, Björn (Creator)
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Jönsson, Per (Creator)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Kirkegaard, Ane Marie Ørbø (Creator)
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Lundström, Mats (Creator)
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Farkas, Johan (Creator)
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Tosting, Åsa (Designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Brandström, Maria (Designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Egevad, Per (Lightning designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Svensson, Anneli (Contributor)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Forskarnas galleri #4: Förnuft eller känsla? Fakta, forskning och föreställningar2018Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  In 2018, Malmö University is celebrating its 20th anniversary with lectures, conferences, popular science talks, debates and exhibitions. In this exhibition, the library presents research from Malmö University’s five faculties. Research is a complex process, which questions, investigates and develops new aspects of the world. In this way, research fields are constantly moving forward. Results are disseminated in many ways, for example through scholarly publication, collaboration, researcher networks or exhibitions. When research findings reach a wider audience, they are presented in a simplified form and often out of context. This means that research findings presented in the media are often misinterpreted. Individual findings are part of a greater whole and are therefore not well suited for news headlines. This exhibition highlights the importance of reviewing information critically and encourages the visitor to think about whether you relate to news with your reason or with your emotions. Malmö University partakes in the VA (Public & Science) campaign #hurvetdudet (Eng.: How do you know that?). The aim of the campaign is to increase the knowledge of politicians and the public about what science is, how it is done, how different research findings can be evaluated and why research-based knowledge is needed as a basis for decisions about the development of society.

 • 38.
  Dorthé, Lotti (Curator)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Olsson, Annsofie (Curator)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Spikol, Daniel (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Spalazzese, Romina (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Linde, Per (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Leckner, Sara (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Russo, Nancy (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Eriksson, Jeanette (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Persson, Jan (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Holmberg, Johan (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Olsson, Carl Magnus (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Brandström, Maria (Designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Tosting, Åsa (Designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Egevad, Per (Lightning designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Svensson, Anneli (Contributor)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Topgaard, Richard (Contributor)
  Malmö University, Joint University Administration and Services. Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Forskarnas galleri #5: People have the power: IOTAP on exhibit2018Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  All around us sensors collect data, which is analyzed to figure out how to save energy, how much insulin to inject, where the closest rental bike is located, how many people are still inside a building that is on fire… This fast-spreading technology is called the Internet of Things, or IoT for short. People have the power, or do we really? How much do we value our privacy? What internet connected gadgets will help us lead a healthy, sustainable life – and what gadgets will only increase our stress level? When does use become abuse? This exhibition explores how IoT affects people, society and industry. You are welcome to try out IoT through demos and hands-on experiences based on research projects at Malmö University. Research projects in the exhibition: Emergent Configuration for IoT Systems (ECOS+), Smart energy management and security (SEMS), Fair Data, Walk the ward, Dynamic Intelligent Sensor-Intensive Systems (DISS), PELARS project and Busrunner are presented in the "IOTAP-lab"

 • 39.
  Dorthé, Lotti (Curator)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Olsson, Annsofie (Curator)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Ljung Svensson, Ann-Sofi (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS).
  Brandström, Maria (Designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Tosting, Åsa (Designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Egevad, Per (Lightning designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Svensson, Anneli (Contributor)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Forskarnas galleri #6: Gröna vågor och röda stugor2019Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  This exhibition places the concept "idyll" into a context of Swedish literary history and popular culture by highlighting works from different periods. The idyll has been, and is, used to express a critique of modernity, by advocate alternative life styles and ways of organizing society. Meet the authors Karl-Erik Forsslund (1872-1941), Vilhelm Moberg (1898-1973) and Astrid Lindgren (1907-2002), the protest singer Bernt Staf (1945-2002) and the blogger Clara Lidström (1986-). These writers all share a number of basic genre traits, and they also illustrate how the idyll as a disrespected genre has adapted itself to the development of popular media outlets – from the novel to the blog via the LP-record. Green waves and red cottages runs during the period of May 9th to October 19th 2019. The exhibition is part of the research project, Back to the homestead. The idyll as a critical and aesthetic discourse in Swedish literature funded by Riksbankens jubileumsfond.

 • 40.
  Olsson, Annsofie (Curator, Creator)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Dorthé, Lotti (Curator)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Tosting, Åsa (Designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Brandström, Maria (Designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Svensson, Anneli (Contributor)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Wingren Gjörloff, Anette (Researcher)
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Sellergren, Börje (Researcher)
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Mavliutova, Liliia (Researcher)
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Zhang, Yuecheng (Researcher)
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Sternbæk, Louise (Researcher)
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV).
  Karlsson, Richard (Researcher)
  Københavns Universitet.
  Forskarnas Galleri #7: Fighting cancer with plastic bullets2019Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  Cancer is a term used for about 200 different diseases. What they all have in common is that the cells in the body start to divide uncontrollably. In 2018 there were 18 million cancer cases around the world. In Sweden, approximately every third person will be diagnosed with a cancer disease at some point during their lifetime.A major challenge for science is to find ways to diagnose and treat these diseases. At Malmö university a new generation of chemists, physicists and biologists work in two international networks, BioCapture and GlycoImaging. Their research focus on designing plastic antibodies, bullets. The bullets are cheap to produce and aim to detect cancer cells at an early stage.

  The two projects are coordinated by Börje Sellergren and Anette Gjörloff Wingren, who train and tutor 19 PhD students. This exhibition highlights the interdisciplinary work of the PhD’s and their importance for the cancer research.

1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf