Publikationer från Malmö universitet
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 6400
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Andersson, Christian
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Christiansen, Peter
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Strävansmålens roll i lärares planering av matematikundervisning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I vår studie har vi genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare i grundskolans senare år och en mellanstadielärare undersökt strävansmålens roll i planering och undervisning i matematik. Vi har även undersökt vilka arbetssätt och arbetsformer lärarna uppger att de utgår ifrån och kopplat detta till strävansmålens roll i undervisningen. Vår studie tyder på att det inte är så vanligt att lärare i matematik utgår från strävansmålen i sin planering och undervisning. Det vanligaste var att lärarna utgick från uppnåendemålen och att deras undervisning var läroboksstyrd och byggde på individuellt räknande. I arbetet berör vi även den kunskapssyn som förespråkas i Lpo94 och jämför den med respondenternas syn.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 252.
  Andersson, Christina
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Skönlitteraturens roll i lärorummet2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever ska lära av skönlitteratur. Så står det beskrivet om skönlitteratur i kursplanen i svenska. Forskare och författare påtalar vikten av att låta barn läsa och bli lästa för. Mitt arbete kan ses som en strävan att kartlägga vilken roll skönlitteraturen spelar på en skola, i åren 1-6. Syftet har varit att få fram pedagogernas syn på skönlitteratur i undervisningen samt att få en insikt om hur de konkret använder sig av skönlitteratur. För att ta reda på detta intervjuades sex pedagoger med olika utbildning och olika antal verksamhetsår. Min undersökning visar att pedagogerna tycker att skönlitteraturen är viktig, främst ur den synpunkten att den ger livserfarenhet. Undersökningen visar också att pedagogerna arbetar på olika sätt med skönlitteraturen, beroende på vilken utbildning pedagogen har.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 253.
  Andersson, Christopher
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Lidé, Moses
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Stöd och trygghet - En studie av specialpedagogik och klassrumsklimat2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att redovisa hur elever och lärare förhåller sig till det stöd en ADHD diagnostiserad elev får i skolan. Av intresse var också att redogöra för hur klassrumsklimatet påverkas av detta stöd.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 254.
  Andersson, Claes
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Betyg i årskurs sex – Hur ser lärare på denna förändring innan första betygstillfället?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det nya betygssystemet och betygssättningen från och med årskurs sex börjar tillämpas i full skala i den svenska grundskolan från och med läsåret 2012/13. Denna studie har som syfte att undersöka lärares uppfattningar om denna förändring under en period när den faktiska betygssättningen av sjätteklassare ännu inte har ägt rum. Fyra skolor och 38 lärare deltog i undersökningen. Det teoretiska ramverket var ursprungligen framför allt nyinstitutionellt men även teori och forskning kring betyg och bedömning tas upp. Under undersökningens gång dök det också upp andra intressanta fynd. Att arbetssättet för lärare redan har påverkats i så stor utsträckning var oväntat och att så pass många lärare ändå uttryckte att deras elever i sexan, eller ännu tidigare upplevde så pass mycket stress, var också något oväntat. Dessa fynd analyseras och diskuteras också. Sammanfattningsvis tonar det fram en ganska problemfylld bild av den tidigarelagda betygssättningen i denna undersökning. Eleverna i årskurs sex sägs vara mera stressade av den ökande mängden prov och bedömningar. På plussidan finns, enligt de flesta lärarna i undersökningen, en tendens till att eleverna tar mera seriöst på sina studier. Undervisningen har också, menar en majoritet av informanterna, blivit mera målinriktad, tydligare och kravfylld för både lärare och elever. Statistiskt syns ändå en viss övervikt av de mera positiva svarsalternativen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 255.
  Andersson, Claes
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Betyg i årskurs sex – Hur ser lärare på denna förändring innan första betygstillfället?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det nya betygssystemet och betygssättningen från och med årskurs sex börjar tillämpas i full skala i den svenska grundskolan från och med läsåret 2012/13. Denna studie har som syfte att undersöka lärares uppfattningar om denna förändring under en period när den faktiska betygssättningen av sjätteklassare ännu inte har ägt rum. Fyra skolor och 38 lärare deltog i undersökningen. Det teoretiska ramverket var ursprungligen framför allt nyinstitutionellt men även teori och forskning kring betyg och bedömning tas upp. Under undersökningens gång dök det också upp andra intressanta fynd. Att arbetssättet för lärare redan har påverkats i så stor utsträckning var oväntat och att så pass många lärare ändå uttryckte att deras elever i sexan, eller ännu tidigare upplevde så pass mycket stress, var också något oväntat. Dessa fynd analyseras och diskuteras också. Sammanfattningsvis tonar det fram en ganska problemfylld bild av den tidigarelagda betygssättningen i denna undersökning. Eleverna i årskurs sex sägs vara mera stressade av den ökande mängden prov och bedömningar. På plussidan finns, enligt de flesta lärarna i undersökningen, en tendens till att eleverna tar mera seriöst på sina studier. Undervisningen har också, menar en majoritet av informanterna, blivit mera målinriktad, tydligare och kravfylld för både lärare och elever. Statistiskt syns ändå en viss övervikt av de mera positiva svarsalternativen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 256.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Eliyürekli, Eda
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Mångkulturalism i skolundervisningen2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att se ifall lärare planerar och genomför sina lektioner olika beroende på om det är en mono- eller mångkulturell klass. För att få en så bred bild av vårt ämnesområde så använde vi oss av två olika metoder när vi samlade in data. Vi har intervjuat lärare och gjort enkäter som eleverna har besvarat i ämnet historia. Vi har besökt tre skolor som ligger i Malmö respektive Vellinge kommun där vi har intervjuat fem lärare. Vi har gått lite djupare in i vikingatiden när vi har gjort lärarintervjuerna, för att lättare kunna jämföra de olika intervjuerna. Enkätundersökningarna har vi valt att göra på två skolor där en skola ligger i Malmö och en i Vellinge. Vi tyckte det var intressant utifrån ett mångkulturellt perspektiv att se ifall eleverna på de båda skolorna tycker samma eller annorlunda om vad som ska vara med i historieundervisningen. Vi fick tillbaka femtiotvå enkäter som vi kunde genomföra vår elevanalys ifrån. Lpo94 och kursplanen för historia har vi studerat för att kunna se och jämföra att lärarna har belägg för deras utförande av lektionsplanering och genomförande. Nyckelord: Etnicitet, mångkulturalism, monokulturalism och didaktik

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 257.
  Andersson, Elisabet
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Motorikbanan som pedagogiskt hjälpmedel - Hur används den och hur upplever elever och pedagoger den?2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen Motorikbanan som pedagogiskt hjälpmedel - Hur den används och hur upplever elever och pedagoger den? är skriven av Elisabet Andersson. Den beskriver hur en motorikbana används och upplevs, och svarar på frågan om den kan användas som pedagogiskt hjälpmedel. Utifrån forskning om motorisk utveckling och effekterna på skolprestationr efter motorisk träning, framkommer det många viktiga argument för motorikbanan. Studien består av observationer, enkätunderökningar och intervjuer som beskriver elevers och pedagogers upplevelse av motorikbanan. 13 elever och 5 pedagoger har deltagit i undersökningen som gjorts på en skola i mellersta Sverige.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 258.
  Andersson, Elisabeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Hur pedagoger stödjer barn med synnedsättning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger arbetar och stödjer barn med synnedsättning på förskolan. Det handlar också om att se hur ett samspel kan se ut mellan ett barn med synnedsättning och pedagogerna. Som pedagog i förskolan bör man veta hur man kan arbeta med barn i behov av särskilt stöd som exempelvis barn med synnedsättning. Detta har tagits reda på med hjälp av frågeställningarna: Hur arbetar pedagoger på en förskola med ett barn som har synnedsättning och är i behov av resurs/extra stöd? Hur kan ett samspel se ut mellan barnet och pedagogerna samt de andra barnen? För att få svar på dessa frågeställningar valdes att intervjua tre pedagoger på en förskola. Dessutom gjordes en observation på förskolan, för att kunna se hur deras vardagliga arbete kan se ut. I litteraturgenomgången förklaras att det finns ungefär 3000 barn med synskador, enligt Synskadades Riksförbund. Den innehåller också barns språkutveckling från födseln upp till 4-5 årsåldern. I den behandlas också den konstruktivistiska synen, vilket enligt Jean Piaget och Lev Vygotskij handlar om att barnet själv ska ta till sig och skaffa ny kunskap. I resultatet förklarar pedagogerna om hur arbetet kan se ut när man arbetar med barn som har synnedsättning. För att barnet ska kunna vara med i sociala sammanhang har samspelet en stor betydelse, vilket också förklaras av pedagogerna. Med hjälp av mina frågeställningar har denna fallstudie gett svar på hur arbetet och hur ett samspel kan se ut. I slutsatsen beskrivs bland annat om att barn som är i behov av särskilt stöd också ska kunna integreras i den vanliga försoklan i den utsträckning det går.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 259.
  Andersson, Ellinor
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Vardagsföreställningar i gymnasieskolan - värme och temperatur2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning I detta examensarbete undersöktes vardagsföreställningar i värme och temperatur som existerar bland gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet på en skola i södra Sverige. Syftet var också att undersöka eventuella skillnader i dessa vardagsföreställningar mellan de tre årskurserna. Undersökningen har skett med hjälp av en enkät i vilken nio fysikproblem med svarsalternativ besvarades av eleverna. Svarsalternativen bestod av det korrekta vetenskapliga svaret samt vanliga vardagsföreställningar från tidigare forskning. Analysen visar att det till största delen är samma vardagsföreställningar som existerar i de tre årskurserna, men att vardagsföreställningarna förekommer i olika hög grad.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 260.
  Andersson, Elsa
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Andersson, Elsa
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Delaktighet i förskolan-om att ta barns perspektiv2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning/ Abstract Elsa Andersson (2013). Delaktighet i förskolan - om att ta barns perspektiv (Participation in preeschool – about adopting children´s perspective). Problemområde Detta arbete är en undersökande studie om hur barns delaktighet i förskolan kan förstås utifrån barnens perspektiv. Problemområdet baseras på förskolans värdegrund som den beskrivs i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2012), vilken fastslår att förskolan ska arbeta för alla människors lika värde och anpassas till varje barn. Ansatsen att ta barnens perspektiv kan i denna studie ses som både en del av frågeställningen och som en metod för att finna kunskap. Enligt Qvarsell (2003) sätter man barns rättigheter åt sidan om man väljer att utgå från ett generellt barns behov istället för att försöka låta barnets perspektiv höras. Författaren till denna studie definierar olika former av delaktighet varav en subjektiv och relationell form av delaktighet, som kan jämföras med det som Melin (2009) definierar som att bli erkänd och accepterad, väljs som fokus för studien. Metod Studien är genomförd med en etnografiskt inspirerad ansats, där syftet har varit att komma nära och skapa en förståelse för barnens perspektiv. Metoden som har använts är inspirerad av främst europeiska forskare som istället för att forska om barn har valt att involvera barnen i forskningsarbetet, dels för att göra barnen mer delaktiga i forskningen men också för att på det sättet kunna anta ett barnperspektiv. Liksom Gray & Winter (2011), Waller & Bitou (2011) samt Nutbrown & Clough (2009) har författaren använt en multimetodisk, kvalitativ metod. De olika metoderna är videodokumentation, stimulated recall, fältanteckningar, samtal och fotografier. Syfte Syftet med studien är att få ökad förståelse om, samt att ge ett kunskapsbidrag till forskning om barns perspektiv och delaktighet i förskolan. De preciserade frågorna är: Vilka områden för delaktighet framstår som viktiga för barnen? Hur kan skillnader mellan olika barns perspektiv beskrivas? Hur kan samstämmighet och skillnad mellan barns och pedagogernas perspektiv beskrivas? Konklusion Några områden som visade sig viktiga för barnen ur delaktighetssynpunkt var att få ta med sina egna saker till förskolan, att själv kunna skapa sig utrymme genom att bryta mot regler eller opponera sig mot vuxnas beslut och att själva välja vem de ska vara tillsammans med. I denna studie visade sig ålder vara en faktor som gav olika möjligheter till delaktighet men även andra aspekter spelar in, till exempel personalresurser, barnens verbala förmåga och förmåga att ta initiativ samt hur pedagoger väljer att hantera verksamhetens begränsningar. Studien visade i motsats till tidigare studier inte att barn som betecknas som vara i behov av stöd generellt sett hade låg delaktighet i verksamheten. Istället framstod barnens möjligheter till delaktighet som individuellt olika och i förhållande till både miljö samt personliga faktorer. De specialpedagogiska implikationerna är att barns perspektiv kan användas som en metod för att utveckla den pedagogiska verksamheten genom att kontinuerligt tillföra ny kunskap om hur verksamheten påverkar det enskilda barnet samt hur olika pedagogiska val påverkar barnens möjligheter till delaktighet på olika sätt. Ämnesord: barnperspektiv, barns perspektiv, delaktighet, demokrati, förskola, subjektivitet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 261.
  Andersson, Emelie
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Man får ju identitetskris annars2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 262.
  Andersson, Emelie
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Verklighetsförankringen i gymnasieskolans matematikläroböcker, The reality in mathematics textbooks for upper secondary school2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete har textuppgifter i fyra vanligt förekommande matematikläroböcker ämnade för gymnasieskolans kurs Matematik A undersökts. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur dessa uppgifter knyter an till verkligheten. Som undersökningsmetod valdes textanalys med utgångspunkt från ett antal egenformulerade analysfrågor, inspirerade av den litteratur som jag tagit del av. Resultatet av textanalysen visar att det är en förhållandevis liten andel av läroböckernas textuppgifter som har en trovärdig förankring i verkligheten, där endast ett fåtal av dessa beskriver en situationskontext som kan relateras till elevernas verklighet. En viktig slutsats som kan dras av detta resultat är att det finns en konflikt mellan de mål som står skrivet i de nationella styrdokumenten och innehållet i läroböcker som används i matematikundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 263.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Karlström, Main
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  ”Varför ska vi lära oss detta?” - Ett utvecklingsarbete för att skapa inre motivation hos elever, för historieämnet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utvecklat olika undervisningsmetoder för att öka elevers motivation i ämnet historia. Detta gjorde vi genom att diskutera hur man praktiskt kan använda sig av motivationsteorier när man planerar och bedriver sin undervisning. Inledande valde vi att studera utvecklingen av motivationsteorier, samt den aktuella forskningen. Utifrån vår studie fastställde vi tre olika undervisningsmetoder där vi strävade efter att tillgodose och väcka elevers inre motivation. Metoderna grundar sig i intresse som motivationsmetod. För att få ett elevperspektiv genomförde vi fokusgrupper, vi gjorde en uppdelning baserat på kön för att även studera motivation ur ett genusperspektiv. Vi valde även att studera hur nyckelbegreppen; historiemedvetande och historiebruk kan bidra till att öka elevers förståelse och motivation för historieämnet. Vi såg samband mellan att öka elevernas inflytande över sina studier, exempelvis genom förståelse för begreppen ovan, och utvecklandet av en inre motivation. I slutskedet av vår studie utvecklade vi tre undervisningsmetoder för att öka elevers inre motivation. De metoder vi utvecklade är; kontrafaktisk undervisning, medieanalys samt drama i undervisning. Vi som har skrivit arbetet har båda producerat samma mängd innehåll, i vissa fall har vi delat upp arbetet, men även då har allt skrivits i samråd med varandra. Då vi båda har varit delaktiga i arbetets alla delar, tar vi ett gemensamt ansvar för alla moment i vår studie. Malmö 2013, Emelie Andersson & Malin Karlström

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 264.
  Andersson, Emma
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Bemanningsbranschen. Den nya arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare?2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under studie- och yrkesvägledarutbildningen har jag fått en uppfattning av att studie- och yrkesvägledaryrket följer sin tradition att huvudsakligen bedrivas inom det svenska utbildningsväsendet. Samtidigt har jag inställningen att studie- och yrkesvägledares kunskaper om yrken och studier och dess kompetens inom samtalsteknik, kan användas även inom andra yrkesområden som till exempel bemanning. Intresset för hur denna kompetens skulle kunna nyttjas i en bransch som bemanningsbranschen har lett fram till detta examensarbete. Examensarbetet syftar till att ta reda på vad personalansvariga på bemanningsföretag tänker kring att ha studie- och yrkesvägledares kompetens på sina kontor, om de kan se ett behov av denna kompetens och om de anser att studie- och yrkesvägledare har kompetens för att arbeta i bemanningsbranschen. Metoden består av personliga intervjuer och en enkätundersökning. En intervjuguide bestående av tio frågor har arbetats fram för intervjuerna och de har genomförts med personalansvariga på bemanningsföretag. Ett enkätformulär med tretton frågor har mailats till olika bemanningsföretag varav fyra deltagit. Teorier som legat till grund för analysen av mitt resultat är Bourdieus teori kring begreppet habitus, teori kring matchning och teori kring kompetens och kommunikation. Undersökningens resultat visar att den beteendevetenskapliga grund med bland annat kunskaper i pedagogik, sociologi och psykologi som studie- och yrkesvägledarutbildningen ger tycks vara relevant för att arbeta internt inom bemanningsbranschen. Resultatet från intervjuundersökningen visar också på att tidigare arbetslivserfarenhet överlag efterfrågas hos internanställda. Kompetens inom samtalsmetodik upplevs som viktigt av respondenterna. Att ha en förmåga att kunna styra samtal och kunna gå utanför ramarna för att få fram det som kan vara intressant uppges också i undersökningen. Studie- och yrkesvägledarutbildningen tycks vara en intressant utbildningsbakgrund och en lämplig bas för att kunna gå vidare i branschen. De situationer där studie- och yrkesvägledares kompetens ses som mest relevant är vid rekryteringar och omställning/outplacement. Min förhoppning med examensarbetet är att det forskas kring vilka alternativa arbetsmarknader som studie- och yrkesvägledaryrket skulle kunna utövas och bidra med kunskaper i. Mer forskning kring hur internanställdas uppdrag på bemanningsföretagen ser ut ges också som förslag.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 265.
  Andersson, Emma
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Laborationers syfte och bedömning – ett exempel med bedömningsmatris2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med detta arbete är att ta reda på vad laborationer har för syfte enligt gymnasielärare, vad som bedöms samt hur bedömningen går till och hur den dokumenteras. Jag vill också försöka ta reda på hur eleverna ser på syftet med laborationer samt hur eleverna tror att de blir bedömda på dessa. Genom ett experiment med bedömningsmatris vill jag pröva möjligheterna att som lärare under själva laborationen genomföra en individuell bedömning av eleverna samt ta reda på om denna kan användas för att låta eleverna själva bedöma sin förmåga i samband med laborativt arbete. Jag har för att uppnå dessa syften använt mig utav kvalitativa intervjuer med lärare, enkäter till elever och gjort ett experiment genom att använda matris för bedömning under laborationstid. Jag har funnit att lärarnas syften och bedömning varierar dem emellan. Likaså gör deras elevers åsikter i frågor om detsamma. Eleverna anser sig bli bedömda på mer än vad lärarna verkligen bedömer. Lärarna använder laborationsrapporter som bedömningsunderlag, men bedömningen av dessa sker på olika sätt. Agerande och elevens muntliga framställning bedöms av lärarna, men dokumenteras inte pga. tidsbrist. Bedömningsmatriser kan fungera som underlag för bedömning av elevers laborativa färdigheter samt användas för elevers självbedömning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 266.
  Andersson, Emma
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Lindborg, Rebecca
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Att hitta varje barns hemlighet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen behandlar hur man som pedagog kan bemöta och arbeta med utagerande beteende hos barn i förskoleålder, ur ett pedagogiskt perspektiv. Utagerande beteende definieras som något som märks, alltså hörs och syns väldigt tydligt och det kan ha många bakomliggande orsaker. Relationsskapande, rutiner, att hitta strategier och ett aktivt arbete med lek har visat sig vara huvudstenarna för att bemöta och arbeta med utagerande barn på ett bra sätt. Undersökningen är av kvalitativ sort och empirin har samlats in genom intervjuer och observationer av pedagoger. Därefter har resultaten jämförts med litteratur som behandlar ämnet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 267.
  Andersson, Emma
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Mohlin, Jessica
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Elevers inlärningsstilar i skolan2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står det att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov […] därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lärarförbundet, 2006:10). I dagens skolor diskuterar pedagoger värdegrund, elevers lika värde och hur viktigt det är att ta tillvara på olikheterna och utgå från varje individs förutsättningar. Det har under en lång period bedrivits forskning kring ämnet inlärningsstilar. Rita & Ken Dunn, Howard Gardner samt Richard Bandler och John Grinder är exempel på betydelsefulla forskare. Syftet med studien ”Elevers inlärningsstilar i skolan” är att belysa vikten av inlärningsstilar samt hur de införlivas av pedagoger i planeringen och genomförandet av undervisningen. Frågeställningarna är: Hur resonerar pedagoger kring inlärningsstilar i undervisningen? Hur tar pedagoger hänsyn till de olika inlärningsstilarna vid planeringen av bild-, matematik-, och svenskundervisningen? Hur tas de olika inlärningsstilarna i beaktning gällande utformningen av klassrummet? Det empiriska materialet samlades in genom en webbenkät samt intervjuformulär och observationer av lärare och deras klassrum i åldersspår 1-6. Den viktigaste slutsatsen i studien är att lärare idag har en medvetenhet om inlärningsstilar men att de har svårt att tillfredställa alla barns behov på grund av att det inte finns tillräckligt med tid eller resurser.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 268.
  Andersson, Eva
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Föräldrars attityder till sina ungdomars skolgång – Fyra ungdomar berättar om hur de tror att föräldrar påverkar elevers motivation till skolarbete. Parents’ attitudes towards their children’s studies - Four students talk about how they think parents affect students’ motivation to study2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I min studie har jag valt att tolka fyra ungdomars upplevelser om vad de anser om hur föräldrars attityder och engagemang påverkar ungdomars motivation till skolarbete. Faktorerna som ungdomarna ansåg påverkade dem mest för att de skulle klara sina studieresultat var trygghet och kärlek. Studien visar att både brist och överflöd på bekräftelse och beröm kan sporra till bättre studieresultat.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 269.
  Andersson, Eva
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Hur arbetar pedagoger med den individuella inlärningen hos elever?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet bygger på 10 intervjuer av verksamma pedagogerna ifrån två skolor som finns i två medelstora kommuner i Skåne. Jag har valt pedagoger i två skolor för att se om det finns skillnad i var och hur man tillämpar arbetet med individuell inlärning utifrån vad som står i läroplanen, Lpo 94. Undersökningen bygger på svar om hur pedagoger arbetar med den individuella inlärningen hos eleverna. I studien framkommer varierande resultat i hur pedagoger använder sig av olika individuella inlärningsstilar i sin undervisning. Det var oftast fler hinder än möjligheter som gjorde att arbetet med individuell inlärning var svår att genomföra enligt de intervjuade pedagogerna. Pedagogerna berättade vad de ser som den optimala undervisningen och resultatet av detta var att det behövs fler utbildade pedagoger i varje klass för att kunna tillgodose varje elevs behov. Min slutsats av denna studie är att det inte spelar roll hur länge eller var man som pedagog arbetar utan det handlar om hur engagerad pedagogen är för att arbeta med att lära ut olika lärstilar till sina elever.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 270.
  Andersson, Eva
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Östlin, Ingela
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Huvudvärk och ont i magen ? är det stress. En studie om tolv barn med specialpedagogiska insatser2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT Eva Andersson & Ingela Östlin (2007) Huvudvärk och ont i magen − är det stress. En studie om tolv barn med specialpedagogiska insatser. (Headache and stomach ache − is it stress A study about twelve children with special pedagogue efforts) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna studie var att undersöka om elever som har specialpedagogiska insatser blev stressade på grund av dessa åtgärder. Studien ger en sammanfattning av tidigare forskning om barn och stress ur ett samhällsperspektiv. En kvalitativ studie genomfördes där eleverna berättade om hur en dag såg ut för dem. De nämner då ett antal stressymtomen som magont, huvudvärk och olustkänslor. Resultatet av studien var att eleverna satte stress i samband med att ha bråttom. Däremot kopplade de inte ihop sina symtom med att de själva var stressade. De vet alltså vad stress är, men såg inte sig själva som stressade. Nyckelord: Barn, KASAM, Specialpedagogiska insatser, Stress Eva Andersson Tranbärsstigen 82 571 37 Nässjö Ingela Östlin Björkbackavägen 8 556 28 Jönköping Handledare: Ingrid Sandén Examinator: Lotta Anderson

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 271.
  Andersson Franek, Linn
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Arcos Silva, Clara
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Tjejgrupp - systerskap eller tjejsnack?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien baseras på kvalitativa intervjuer som utförts vid tre olika organisationer i en större stad i Skåne. De fem informanterna som deltagit i studien är samtliga aktiva tjejgruppsledare vid sina verksamheter. Syftet har varit att undersöka hur arbetet i tjejgrupper bedrivs samt varför behovet av tjejgrupper finns ur ledarnas perspektiv. Intressant för oss att undersöka var huruvida tjejgruppen ansågs vara ett jämställdhetsprojekt, och om dessa grupper arbetar problematiserande med könsnormativitet. Under studiens fortskridande har det framkommit att begreppet tjejgrupper och vad dessa ska innefatta är komplext. Dels ska det råda demokrati för deltagarna i gruppen, vilket kan innebära att tjejerna bestämmer all aktivitet, samtidigt som det finns ramar och mål för hur en tjejgrupp ska bedrivas, till exempel det normkritiska perspektivet. Svårigheten i att skapa en grupp som ska arbeta aktivt mot maktstrukturer i samhället och samtidigt genom demokrati ta tillvara på tjejernas egna intressen har visat sig vara en svår kombination. Slutsatsen och vårt resultat visar på att normkritiskt perspektiv eller inte, så stärks tjejerna av gemenskapen av att umgås separatistiskt i en grupp, tjejerna själva behöver det kollektiva systerskapet och det bidrar till att synliggöra tjejer som grupp i en övrigt killdominerad verksamhet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 272.
  Andersson, Fredrik
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Homosexualitet i skolan - En enkätbaserad studie om lärares arbete kring homosexualitet i skolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Homosexualitet i skolan – En enkätbaserad studie om lärares arbete kring homosexualitet Homosexuality in school - A questionnaire-based study on teachers' work on homosexuality in school Fredrik Andersson Syftet med den här undersökningen var att titta på hur en skola arbetade med undervisning gällande homosexualitet i de yngre skolåren, för att motverka homofobi. Två frågor ställdes: Hur arbetar lärare i de yngre skolåren med homosexualitet? Hur tar den litteratur, som eleverna arbetar med, upp homosexualitet? Som metod använde jag kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag, samt genomgång av en rapport från HomO gällande skolans ansvar att främja alla elevers lika rättigheter oavsett sexuell läggning, samt litteraturstudier. 16 lärare på den undersökta skolan deltog och undersökningen visar att lärarna inte arbetar förebyggande med frågor gällande homosexualitet, och att detta beror dels på bristande kunskap samt rädsla inför vad elevernas föräldrar anser om homosexualitet. Nyckelord: fördomar, grundskolans tidigare år, heteronormativitet, homofobi, homosexualitet, värdegrund.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 273.
  Andersson, Fredrik
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Young people´s ranking of ten instrumental values2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att ge ett bidrag till analysen av ungdomars grundläggande värderingar, genom att undersöka hur elever rangordnar och diskuterar tio instrumentella värden. Undersökningen är utförd med flermetodsforskning, där både en kvantitativ och kvalitativ metod använts, enkät och fokusgrupp. En pilotstudie används för att säkerställa god validitet och reliabilitet. Undersökningen gjordes på 20 ungdomar, tio pojkar och tio flickor, fördelade i tre åttondeklasser i samma skola. Resultatet i undersökningen visar att ungdomar mellan 14 till 15 år anser att familjen, tillsammans med frihet och rättvisa är viktigast av de tio värdena jag undersökt och att det skett vissa förändringar i jämförelse vilka värden som är viktiga idag hos ungdomar jämfört med från SOM undersökningsserie (1986-2000)

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 274.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Bergman, Christian
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Moralpanik och våldsamma tv- och datorspel2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 275.
  Andersson, Frida
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS).
  Elever i årskurs 1 och deras upplevelser av utomhuspedagogik2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att undersöka elevers upplevelser av en biologilektion i en autentisk miljö utomhus. Frågeställningarna är följande:Hur upplever en elevgrupp att ha en lektion med fokus på biologi i autentisk miljö utomhus. Hur gynnas en elevgrupp i sin kunskapsprocess av en lektion i utomhusmiljö om maskrosenslivscykel. I litteraturen och forskningsresultat finns inte mycket material som utgår ifrån elevperspektivet. Detta gjorde att jag valde att undersöka elevernas perspektiv på utomhuspedagogik med inriktning på biologi. För att kunna svara på frågeställningarna genomfördes semistruktureradeintervjuer med 8 elever i direkt anslutning till en lektion. Metoderna i examensarbetet är deltagande observation utifrån en lektion i ämnet biologi med utomhuspedagogik. Efter lektionen utfördes semistrukturerade intervjuer med 8 elever som deltog i lektionen. Genomförandet av biologilektionen hölls utomhus på skolgården där det växer mycket maskrosor. Rapporten är relevant eftersom undersökningarna bygger på elevernas upplevelser av en lektion baserad på utomhuspedagogik. Resultatet visar att eleverna uppskattade att lektionen utfördes utomhus och att de hade fått med sig mycket från lektionen om maskrosens livscykel. Eleverna visade en stor nyfikenhet i naturen och de uppskattade även att få röra sig mer än vad de brukar göra under en inomhuslektion. I intervjuerna berättade en av eleverna även att det var bra att kunna söka upp de saker i naturen som lektionen handlar om, när lektionen är stationerad utomhus. Det tolkade resultatet visade tydligt att eleverna var aktiverade av att vi befann oss i den naturliga miljön för maskrosorna och att de stimulerades av att vi vistades utomhus. Diskussionen handlar om att en viss frihet infinner sig av att lektionen utförs utomhus. Eleverna fick själva avgöra om de skulle springa och hämta sin maskros eller gå i lugn takt, hade detta varit i inomhusmiljö hade de ej fått den friheten där det är regler som avgör att de inte får springa till exempel. Vad som även framgår är att eleverna blev delaktiga och upplevelserna de gjorde i utomhusmiljön väckte deras nyfikenhet att vilja lära sig mer om maskrosen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Andersson, Frida
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Larsson, Frida
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Kulturell identitet: ett hot eller en möjlighet? - pedagogers reflektioner kring interkulturellt arbete i skolan2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för den här uppsatsen är att pedagoger idag står inför nya utmaningar på grund av ett allt mer mångkulturellt Sverige. Flera av skolans styrdokument har tagit det mångkulturella i beaktande genom att införliva ett interkulturellt perspektiv som ska genomsyra hela skolans verksamhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur pedagoger reflekterar kring att arbeta i dagens mångkulturella samhälle och hur medvetna de är om de riktlinjer som finns. Vårt syfte är även att se hur pedagoger förhåller sig till elevernas religiösa tillhörighet samt om tillhörigheten integreras i undervisningen. Som underlag för undersökningen ligger en teoretisk litteraturorientering. I denna fördjupar vi oss i de faktorer som vi anser relevanta för att förstå de processer som ligger till grund för människors kulturella identitetsskapande. För att besvara våra frågeställningar har vi genomfört kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger som alla är verksamma i grundskolans tidigare år. Våra resultat vittnar om tydliga brister i det interkulturella arbetet då elevernas kulturella identiteter inte tas till vara på i den utsträckning styrdokumenten kräver, utan det är den svenska kulturella normalitetsuppfattningen som dominerar. Det framgår dock tydligt att de flesta av pedagogerna har en vilja att arbeta mer interkulturellt men att det sällan genomförs i praktiken. Vi anser att genom att lyfta fram och arbeta mer med elevernas olika mångfacetterade kulturella identiteter, borde pedagoger kunna skapa mer dynamiska möten. Möten där alla inte bara får ett större utrymme att växa i sin kulturella tillhörighet och i sin identitet, utan även att även att deras lärande kan stimuleras på ett positivt sätt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 277.
  Andersson, Gunilla
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Under fyra decenniers val mot gymnasieskolan/During four decades of choice to the upper secondary level2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet i detta examensarbete var att finna förändringar i ungdomars val i Östersund inför gymnasievalet under fyra decennier utifrån samhällets och skolans förändring under denna period. Vad som påverkat deras val, och vad som styr deras val. Det har skett en viss förändringsattityd inför gymnasievalet. Ungdomar idag är väl medvetna om sitt livslånga lärande, de väljer utifrån sig själva. Från början har ungdomarnas val inför gymnasiet påverkats utifrån vilken samhällsklass de kommit ifrån och resultatet har då blivit det klassiska mönstret, de ungdomar från de högre samhällsklasserna väljer högre utbildning medan ungdomar från de lägre samhällsklasserna väljer den kortare varianten av utbildning. Men allteftersom decennierna har passerat har detta blivit mer oviktigt, man väljer utifrån sina egna intressen. Man väljer inte utifrån vilken samhällsklass man tillhör.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 278.
  Andersson, Hannah
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Utbildning som verktyg i arbetet för en hållbar utveckling2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur man arbetar med lärande för hållbar utveckling på olika skolor med Grön Flagg. Fokus har inte bara legat på skolornas arbete, utan också på föräldrarnas delaktighet och elevernas miljöintresse. Arbetet grundar sig på intervjuer av tre pedagoger, en på varje skola, och en enkätstudie genomförd med föräldrar till barnen på skolorna. Min hypotes har varit att även hemmet präglas av skolans hållbara utvecklingsarbete genom elevernas miljöintresse. De frågeställningar som varit centrala för detta examensarbete är: Tycker föräldrarna att det är viktigt att deras barn får kunskap om hållbar utveckling genom skolan? Anser föräldrarna att skolans arbete med Grön Flagg synliggörs för dem? Märker föräldrar till barnen på Grön Flagg-skolor av ett miljöintresse hos sina barn? Har man ändrat några vanor i hemmet till följd av barnens miljöintresse? Skiljer det sig beroende på elevens ålder och ser det annorlunda ut på en landsortsskola jämfört med en tätortsskola? Det empiriska resultatet ställs mot idéerna för lärande för hållbar utveckling, riktlinjerna i skolans styrdokument, Grön Flaggs grundprinciper och kopplas till teorier om delaktighet, meningsfullhet och vilka faktorer som möjliggör en beteendeförändring. Resultatet visar att föräldrarna anser att det är viktigt att deras barn får kunskap om hållbar utveckling genom skolan, men även att de tycker att skolans arbete med Grön Flagg inte alltid synliggörs för dem. Eleverna på skolorna med Grön Flagg tillåts vara delaktiga och ges en handlingskompetens vilket visar sig i ett miljöintresse som sträcker sig utanför skolan. Resultatet visar att även hemmet påverkas av skolans hållbara utvecklingsarbete. Dels genom att barnen visar sitt miljöintresse genom att ställa frågor och diskutera olika miljöaspekter med sina föräldrar, men också genom att vanorna i hemmen har förändrats till följd av barnens miljöintresse.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 279.
  Andersson, Hanne
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Rektors ledarskap i skolförändring2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats behandlar rektors ledarskap i ett skolutvecklingsarbete. Syftet är att undersöka hur rektors pedagogiska ledarskap blir synligt i ett skolutvecklingsarbete samt hur lärarna upplever rektors pedagogiska ledarskap. Som struktur för resultatredovisningen och som analysverktyg har de fyra inslagen i Alvessons och Ydéns ledarskapsteori använts. Studien har gjorts med hjälp av intervjuer med en rektor och fyra av hennes medarbetare. Utskrifterna av intervjuerna har reducerats och genom meningsstrukturering har olika berättelser förts samman till en sammanhängande historia.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 280.
  Andersson, Helen
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Lek och lärande i förskolan ur pedagogperspektiv/Pre-School Teachers Perspektives on Play and Learning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Detta arbete handlar om lek och lärande i förskolan utifrån pedagogernas perspektiv. Inom förskolan diskuteras ofta lekens betydelse, den kunskap personalen har med sig från lärarutbildningen kanske inte alltid kommer till användning i det dagliga arbetet. Hur ser pedagogerna egentligen på lekens betydelse i lärandet? Syfte: Syftet är att beskriva hur pedagogerna tänker om begreppen lek och lärande. Vad är det som pedagogerna tycker är så utvecklande i leken och hur tänker de kring sin egen roll i den. Vilka hinder och möjligheter anser pedagogerna finns i nuvarande förskola för lek och lärande? Metod: Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer och har intervjuat fem pedagoger i förskolan. Resultat: Resultatet visar att pedagogerna i denna studie anser att leken är viktig för barnen och att vi som pedagoger behövs för att utveckla leken. Några pedagoger anser att i första hand att lek är lärande medan de andra menar att lekens grundsyfte är att vara lustfylld och rolig. Nyckelord: Förskola, lek, lärande och pedagog,

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 281.
  Andersson, Helen
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Johansson, Karolina
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Upplevelsen av gymnasievalet, elever i grundskolan ser tillbaka på sitt gymnasieval2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur elever i årskurs nio upplevde sitt val till gymnasiet. Med detta avsågs de uppfattningar som ungdomarna i årskurs nio hade om sitt genomförda gymnasieval i ett backspegelperspektiv. Undersökningen gjordes ur ett elevperspektiv där avsikten primärt inte var att undersöka vad eleverna hade valt för program till gymnasiet eller varför de valt detsamma. Uppsatsen bygger på åtta kvalitativa intervjuer med elever från två skolor, en på landsbygd och en i centralort. Bland de mönster som framkom i undersökningens resultat var att eleverna var nöjda med sitt val till gymnasiet. De upplevde heller inte att de ångrar sitt nyligen genomförda val men att det var en otroligt svår process att ta sig igenom. Eleverna upplevde den information de fått av studie- och yrkesvägledaren första gången som mycket innehållsrik och nyttig, men också som tung och mastig, vilket gjorde att en del av dem hade svårt att ta den till sig. Alla elever uppgav att de valt eller valt bort valalternativ på grund av att de tagit hänsyn till sin egen förmåga. Genom att studera elevernas upplevelser av valet till gymnasiet har författarna fått uppfattningen av att eleverna givit utryck för att de inte vet mycket om andra valalternativ än de som de själva valt men att det finns en önskan om att få veta mer. En slutsats som görs i uppsatsen är att den bristfälliga kunskapen kan bero dels på den information som givits, dels på att eleverna selekterar information men också på att eleverna tidigt i valprocessen tvingades att välja ut ett fåtal alternativ. De teoretiska perspektiv som behandlas i uppsatsen är Holland, Super och Gottfredsons karriärteorier samt Lewin och Festingers personlighetsteorier.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 282.
  Andersson, Helena
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Anderberg, Charlotte
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Lekens vara eller icke vara- en undersökning om lekens utrymme i förskoleklass2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har i vår uppsats undersökt hur förskoleklassens verksamhet kan se ut. I en rapport från Skolverket (2000) framkommer det att förskoleklassen ofta ryms i klassrumsliknande miljöer som kan begränsa utrymmet för lek och rörelse. Detta, i relation till vad som betonas i läroplanen för förskoleklassens verksamhet; lek och lustfyllt lärande, gjorde att vi blev intresserade av att undersöka vilka förutsättningar det finns för lek i förskoleklassens inomhusmiljö, vilken betydelse pedagogen anser att leken har i verksamheten samt vilket syfte de anser att verksamheten har. Vi har med hjälp av kvalitativa intervjuer undersökt hur sju pedagoger i olika förskoleklasser ser på ovanstående och som komplement till intervjuerna gjorde vi observationer i samtliga förskoleklassers inomhusmiljöer. Vårt insamlade datamaterial analyserades med hjälp av vår teoretiska bas; betydelsen av lek för 6-åringen samt inomhusmiljöns betydelse för lek och utveckling. I vårt resultat kunde vi tydligt se att samtliga intervjupersoner tycker att leken har en stor betydelse i verksamheten, dock kunde vi se en variation i hur de ser på begreppet lek, antingen som fri lek eller som lekfullt lärande. Detta i kombination med vilken inomhusmiljö de har att tillgodose sig med låg till grund för en komplex insyn i förskoleklassens verksamhet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 283.
  Andersson, Helena
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Karlsson, Ann-Charlotte
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Relationers betydelse för elevens motivation och inlärning/The influence of relatioships on the pupil´s motivation and learning2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur elever i år fem upplever relationers betydelse för sin motivation och inlärning. Ur ett elevperspektiv undersöker vi hur betydelsefullt det är med goda relationer till såväl pedagoger som kamrater.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 284.
  Andersson, Helena
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Weidrup, Cecilia
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Valen i gymnasieskolan - boja eller befrielse?2001Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  En studie om gymnasieelevers upplevelser kring valen inom Samhällsvetenskapsprogrammet under vårterminen 2001.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 285.
  Andersson, Håkan
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Sellbjer, Andreas
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Den sista utvägen - Tretton skolledares syn på externa placeringar2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Andersson, Håkan & Sellbjer, Andreas (2008). Den sista utvägen. Tretton skolledares syn på externa placeringar. (The last way out. Thirteen headmasters view on external placings). Skolutveckling och ledarskap, magisterkurs i specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med detta arbete är att identifiera och beskriva de faktorer som ligger bakom en extern placering av elever, de mål skolledarna har med placeringen och hur återgången till hemskolan ser ut. Undersökningen är baserad på individuella intervjuer med tretton skolledare. Samtliga har erfarenheter av att placera elever externt. Skolledarna kommer från tre olika kommuner i södra Sverige och är verksamma från år 1 till år 9. Vi har genomfört alla intervjuer på skolledarnas egna skolor. Alla intervjuer är inspelade. Våra resultat visar att orsakerna till att placeringar görs externt är att hemskolan inte kan tillgodose de behov som eleven har. De elever som placeras beskrivs som explosiva, beteendesvårigheter, koncentrationssvårigheter. Skolledarna menar att det har vidtagits många åtgärder innan en placering blir aktuell. Hemskolan och de externa placeringarna arbetar tillsammans med att formulera målen. Den kritiska punkten för eleven är återgången till hemskolan. Skolledarna menar att det finns mycket att jobba med för att förbättra denna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 286.
  Andersson, Håkan
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Sellbjer, Andreas
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Övergången till en extern placering2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Andersson, Håkan & Sellbjer, Andreas (2007). Övergången till en extern placering. (The transition to an external placing). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med detta arbete är att undersöka två elevers övergångar till externa placeringar. De externa placeringarna är ett skoldaghem och en resursskola. Vi vill ta reda på elevernas och pedagogernas uppfattningar kring övergången. Undersökningen är baserad på intervjuer med fyra individer, två elever och två pedagoger. Eleverna går på olika externa placeringar och pedagogerna är knutna till var och en av dem. För att öka validiteten har vi valt att göra två intervjuomgångar med samtliga inblandade, således har vi genomfört totalt åtta intervjuer. Efter den första intervjun har det insamlade materialet bearbetats och legat till grund för den andra intervjuomgången. Alla intervjuerna är genomförda på elevernas nuvarande skolor. Våra resultat av undersökningen är att eleverna själva anser att de har haft delaktighet i övergången till den externa placeringen. Vi har också upptäckt brister från hemskolorna i överlämnandet av dokument i form av åtgärdsprogram och uttalade mål för eleverna. I inget av fallen finns en tydlig specialpedagogisk roll. Eleverna tycker inte att de går på en vanlig skola och ser inte det som något negativt. Båda var positiva inför övergången, men en av eleverna känner sig lurad eftersom han anser att den beskrivning han fick inte stämmer överens med verkligheten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 287.
  Andersson, Ida
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Lindström Thelin, Mollie
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  "Nu är du precis som Måns!" - livsfrågor, etik och moral i skönlitteraturen2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har valt att undersöka hur några pedagoger jobbar med skönlitteratur i sin undervisning med livsfrågor, etik och moral. Då ett tematiskt arbetsätt ständigt betonats under vår utbildning är vi nyfikna på hur man som pedagog kan integrera svenskämnet med religionskunskapen och framförallt hur man med hjälp av skönlitteratur kan stimulera barns reflektioner kring livsfrågor, moral och etik. Undersökningen grundas främst i kvalitativa intervjuer med tre pedagoger samt en observation vid ett lektionstillfälle. De svar vi får från intervjuerna och observationen kopplar och jämför vi med relevant litteratur. Vi kom fram till att lärarna arbetade på olika sätt men delade många åsikter och värderingar kring ämnet. Lärarna betonade främst vikten av diskussioner med eleverna knutet till litteraturen. De ansåg att eleverna har lättare att diskutera livsfrågor, etik och moral när det är knutet till fiktiva karaktärer och händelser, detta tack vare att ingen av eleverna själva känner sig utpekade. Det framkom även att två av tre pedagoger använder sig av evidensbaserade program knutet till skönlitteraturen. Lärarna såg sig överlag positiva till arbetssättet men ansåg också att det var tidskrävande. Vi har genom undersökningen fått konkreta exempel på hur man kan använda skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen och har själva fått tydligare insikt i hur vi i vår framtida yrkesroll kan arbeta ämnesintegrerat mot målen i läroplanen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 288.
  Andersson, Inga-Karin
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Nyberg, Mirjam
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Lärares och elevers syn på litteraturval i kursen Svenska B2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken litteratur som används i B-kursen i svenska i två olika klasser på två nationella gymnasieprogram. Hur motiverar lärarna sitt litteraturval och hur upplever eleverna detta val? Vi använder oss av kvalitativa intervjuer och triangulering som metod då vi intervjuar lärare och elever. I vår undersökning finner vi att litteraturvalen för B-kursen i svenska motiveras på olika sätt av de båda intervjuade lärarna. Båda anpassar sina val av texter efter sina elever, men medan den ena läraren anser att kronologisk läsning av klassiker och tidstypisk litteratur är det viktigaste kriteriet vid litteraturvalet, anser den andra att elevernas intressen, erfarenheter och läsvana är viktigast. Vi har funnit att andelen texter av kvinnliga författare är få i förhållande till dem skrivna av män. Eleverna är till största del positiva till deras lärares litteraturval, även om de anser att en del av texterna är svåra. Flera av dem föredrar modern litteratur före äldre. Avslutningsvis upptäckte vi att Lpf 94 inte är lika öppen inför ett icke-västerländskt kulturarv som kursplanen i svenska. Vi anser att läroplanen bör spegla dagens mångkulturella samhälle och vara en förebild för svensklärare när de väljer sin litteratur.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 289.
  Andersson, Irene
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  "Vi tro på betydelsen av de enskilda människornas insats": Fogelstadskvinnorna och fredsfrågan 1925-19542003Inngår i: Kvinnorna skall göra det!: Den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad - som idé, text och historia / [ed] Ebba Witt-Brattström, Lena Lennerhed, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola , 2003Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 290.
  Andersson, Irene
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Våldets gränser. Legitimt och illegitimt våld från tidig modern tid till idag2003Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 291.
  Andersson, Irene
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Women's Unarmed Uprising Against War: A Swedish Peace Protest in 19352003Inngår i: Journal of Peace Research, ISSN 0022-3433, E-ISSN 1460-3578, Vol. 40, nr 4, s. 395-412Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During the summer of 1935, approximately 20,000 Swedish women mobilized in a peaceful action - the Women's Unarmed Uprising Against War. The manifestation was a protest against rearmament and, in particular, against a militarization of everyday life that might result from a civil defense buildup. Thus, in a spirit of solidarity; women were encouraged to refuse to use gas masks or evacuate into cellars and air-raid shelters in the event of an air raid. Only then would men realize their responsibility; lay down their weapons, and solve the conflict at the negotiating table, the action was connected to a radical pacifistic tradition in which male conscientious objectors, among others, and the example of Gandhi were prominent. Liberal and Social Democrat women and members of the Swedish section of the Women?s International League for Peace and Freedom (WILPF) carried out the action. The action was formulated in such a manner that women across the country were asked to vote for those who could serve in a women?s parliament. The goal was to create an international uprising among women by influencing the League of Nations? delegates and the women?s organizations in Geneva. In the same year, the central body of WILPF had decided to support an international peace plan, the People?s Mandate to End War. The mandate's aim was to present demands for disarmament to governments in different countries. This article examines why the Swedish women assumed a more radical position than that stated in the people?s mandate; what kinds of peace efforts in Sweden made such a radical, pacifistic women?s action possible; and what went on when the initiators attempted to influence WILPF, on an international level, into incorporating the radical protest into the people?s mandate campaign.

 • 292.
  Andersson, Irene
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Rubinstein Reich, Lena
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Teacher Education and the Core of Citizenship Education for Young Children2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract This paper is a critical reflection on the basic ideas underpinning the new teacher education programmes at Malmö University. The main idea has been to combine subject studies, didactics and pedagogy in teacher education. We claim that personal encounters are one of the prerequisites for student teachers to learn and in depth understand in order to be able to translate into teaching. In the paper we will present and discuss some examples of personal encounters in relation to Citizenship Education within the main-subject “Social Science Subject and Children’s Learning”. This will illustrates a possible way of the construction of meaning in teacher education.

 • 293.
  Andersson, Jenny
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Pedagogers uppfattningar om lekarbete i förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattningar om lekarbete och barns utveckling efter deras lekarbete i förskolan. Att följa några barn som får lekarbete och genom pedagogerna runt barnen se om de tycker att det sker en utveckling hos barnen under och efter genomfört lekarbete. Jag intervjuade fem förskollärare och en barnskötare genom att använda mig av halvstrukturerade intervjuer, indirekt har observationer varit en del av undersökningen eftersom deltagarna ombads observera barnen före intervjuerna. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att pedagogerna såg att barnens självkänsla, deras sociala förmåga och deras språkliga och kognitiva utveckling ökade. Men de konstaterade framförallt att barnens självkänsla och självförtroende påverkades mest av lekarbetet. Lekarbete är oftast en bland flera åtgärder i barnets åtgärdsprogram. Metoden påverkar barnen så att de känner sig utvalda och speciella och att detta är något bara för dem. De känner sig stolta. Barnen har gemensamt att de inte pratar om det som sker under lekarbetstillfällena med sina kompisar eller övriga pedagoger.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 294.
  Andersson, Jenny
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Sund eller osund religiositet.Barn och ungdomar som far illa i manipulativa religiösa rörelser2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 295.
  Andersson, Jenny
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Vägledning i relation till den alternativa hälsobranschen - En dubbelriktad kvalitativ undersökning2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 296.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Batak, Cimen
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Communicative Language Teaching at two schools in Sweden and France2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The following dissertation aims to scrutinize amongst other things, some English teachers’ beliefs and thoughts concerning communicative language teaching at two schools in Sweden and France. Since the steering documents of both countries clearly promote a communicative approach to language teaching, we wanted to see how it could be applied in these two different contexts as well as how it was interpreted by some teachers. With the information obtained from qualitative interviews and classroom observations, we juxtapose what the teachers have said with the steering documents for both countries, their implementations of CLT and the teaching methods adopted in general. In order to do this, an analysis and comparison of the two syllabuses for English was necessary and we also needed to set a foundation by discussing the theories and possible complexities of CLT and teacher beliefs. This discussion could not be valid without also taking into account the status and influences of the English language in Sweden and France. The analysis of the two steering documents showed similar ideas about language teaching. However, Sweden has a separate syllabus for English, whilst France has a joint one for foreign languages. Furthermore, from our interviews and classroom observations we found that all teachers taught grammar in their native language. We also found the French school to be more traditional in that the lessons were often teacher-centered and that the teachers did not allow for any errors in the spoken language. The difference in discipline between the schools was another finding which we found surprising. Finally, our results also indicate occasional discordance between the teachers’ thoughts and ideals and their actions in the classroom.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 297.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Palmér, Jenny
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Skolan-En betydelsefull arena för främjandet av elevernas hälsa2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt arbete beskriver hur EN skola arbetar på ett hälsofrämjande arbetssätt. Möjligheterna och eventuella svårigheter med ett hälsofrämjande arbete i skolan kommer att presenteras. Med hjälp av enkäter och intervjuer undersöker vi hur skolledaren, pedagogerna och skolhälsovården ser på sin roll i deras hälsofrämjande arbete. Vår fråga är: Vad betyder begreppet hälsa för skolan och hur omsätts det i praktiken? Världshälsoorganisationen (WHO) inställning till hälsa är inte bara att förhindra sjukdomar och dålig hälsa, utan att förebygga både fysiskt och psykiska hälsa. Eftersom skolan är en plats där vi kan möta de flesta elever är det viktigt att hälsoarbetet börjar där. Ett hälsofrämjande arbete kan förbättra både elevernas hälsa och deras kunskap. En salutogen teori är teorin som vi tycker är den som passar bäst för vårt arbete. Teorin handlar om att ta tillvara på det friska hos eleverna och vad de är duktiga på. Inte på det sjuka eller vilka problem som skulle kunna uppstå. Vår slutsats är att skolan har en vision om hur skolan vill arbeta men det fungerar inte i dagsläget. Några av pedagogerna arbetar redan på ett hälsofrämjande sätt men de önskar att få tydligare direktiv. För att få ett hälsoarbete att fungera, behövs det tydligare instruktioner och en fungerande skolledning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 298.
  Andersson, Jens
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Elevinflytande i praktiken- en undersökning av hur några idrottslärare arbetar2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Är det så att varje idrottslärare har sin egen stil och sina egna metoder för att involvera eleverna i undervisningen? Mina praktikerfarenheter har gett mig olika upplevelser på hur elevinflytandet kan fungera. Syftet är att synliggöra hur elevinflytandet fungerar i idrottsundervisningen och vad det är som skapar elevinflytande. Jag kommer att göra en kvalitativ undersökning där fyra idrottslärare blir intervjuade och ger sin syn och erfarenheter av elevinflytande i ämnet idrott och hälsa. Min uppfattning är att lärarna i undersökningen ger eleverna förutsättningar att utöva inflytande och tränas i att ta ansvar för sitt lärande – helt enligt styrdokumenten. De lärare som blivit intervjuade är alla överens om att det är upp till läraren hur mycket inflytande eleverna ska få. De säger alla att läraren måste vara villig att släppa på makten och ge eleverna inflytande i undervisningen - gör man det blir det också en bättre lärandemiljö.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 299.
  Andersson, Jessica
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Livsfrågor i religionsundervisningen - Minskar deras betydelse i den nya ämnesplanen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolinspektionens kvalitetsgranskning av religionskunskapen visar bland annat att undervis-ningen i högre grad måste ske utifrån elevgruppens intresse. Flera elever har negativa för-väntningar kring ämnet, men stort intresse för livsfrågor. En alltför saklig undervisning blir för dem kontraproduktiv. Lärare tenderar å andra sidan, visar granskningen, att undvika reflektiva inslag på grund av oro att hamna i svåra situationer eller på grund av tidsbrist. Samtidigt börjar nu implementeringen av den nya ämnesplanen som fått kritik för att vara alltför faktaorienterad. Detta på bekostnad av den existentiella dimensionen som syftar till att disku-tera livsfrågor och stärka elevernas personliga utveckling, vilket varit en viktig del av relig-ionsundervisningen sedan 1960-talet. Syftet med denna uppsats är därför att i liten skala utvärdera ämnesplanens eventuella konse-kvenser för livsfrågeorienteringen och beskriva dessa. Uppsatsen svarar på frågeställningarna: Har livsfrågeorienteringen fått minskat utrymme i formuleringen av den nya ämnesplanen? Hur arbetar de två religionslärarna som hörs i denna uppsats med livsfrågorna inom ramen för GY11 jämfört med tidigare och hur motiveras eventuella förändringar? Först görs en litteraturstudie där jag beskriver olika författares tolkningar av den nya ämnes-planen utifrån uppsatsens syfte. Här kan nämnas t.ex. Mats Monsen som skrivit en stu-dentuppsats i ämnet, Sven Hartman som skrivit flera artiklar om livsfrågor i religionsunder-visningen samt Ola Björlin. Efter detta intervjuar jag två lärare. Undersökningen är kvalitativ och intresserar sig för huruvida de två lärarna arbetar annorlunda med livsfrågor i och med GY11. Litteraturstudien visar att livsfrågorna tappat mark jämfört med tidigare kursplaner. Intervju-erna visar att lärarna ser styrdokumenten som något som ska tolkas och fyllas med innehåll. Livsfrågorna kan motiveras ur flera formuleringar, framförallt finner man stöd för dem i nya begrepp som identitet och religion och vetenskap, men också i etiken. Dessutom tolkar lärarna in den existentiella dimensionen i kunskapskraven och då framför allt de högre betygskriteri-erna. Livsfrågornas status ser ut att ha minskat när ämnesplanen analyseras för sig själv. När den tolkas av de två lärarna jag intervjuat blir resultatet annorlunda. Det visar sig dock att livsfrå-gorna i stor utsträckning ses som en konsekvens av undervisningen och inte som utgångs-punkt, vilket skolinspektionen efterfrågade. Denna ambition har funnits länge och formule-ringen av den nya ämnesplanens kunskapskrav är ett exempel på hur vi kommer längre ifrån det målet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 300.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Ekwurtzel, Helena
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Elevers förhållningssätt till klassrumsregler2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Elevers förhållningssätt till klassrumsregler tar vi upp hur elever i skolår 6 upplever och förhåller sig till klassrumsregler. Syftet är att få en förståelse för elevers förhållningssätt till regler för att kunna underlätta lärarnas samt elevernas arbete i hur regler ska utvecklas och upprätthållas. Undersökningen har utförts med kvalitativa samtalsintervjuer då vi vill lyfta fram elevernas perspektiv kring regler. Resultatet har sedan bearbetats och analyserats genom tidigare forskning samt John Deweys sanningsteori med fokus på intelligent action och learning by doing. Resultatet visade att regler är ett diffust begrepp som innefattas av många olika faktorer som försvårar elevers förhållningssätt till dem. Det framkom även att upplevelsen av regler och förhållningssättet inte behöver vara beroende av varandra. Detta visade sig i resultatet då eleverna till största del hade en god upplevelse av klassrumsreglerna, men bröt mot dem.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
3456789 251 - 300 of 6400
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf