Publikationer från Malmö universitet
Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 6400
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Alnås, Ing-Marie
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Vernblom, Christina
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Krock eller möte? Om pedagogers inställning till bildskapande i förskola och grundskolans tidigare år2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur sex pedagoger i förskola och skola ser på och arbetar med bildskapande i verksamheterna. Vi ville också undersöka vilka likheter och skillnader vi kunde finna hos de två kategorierna av pedagoger. Vår undersökning har vi gjort med hjälp av kvalitativa djupintervjuer med de sex pedagogerna. Uppsatsen är även utförd med fortlöpande litteraturstudier kopplat till vårt ämne. I vår litteraturgenomgång ger vi först en historisk tillbakablick på bildskapandet i den svenska förskolan och skolan. Därefter visar vi på hur bildskapande tas upp i de båda läroplanerna. Litteraturavsnittet avslutas med en kort presentation av de teorier vi behandlar i analysen. Resultatet visar att alla sex pedagogerna använder sig av bildskapande i sin verksamhet, men att syftet med det varierar kraftigt, främst mellan de olika verksamheterna, men även inbördes. Vi har dragit slutsatsen att förskolans bildskapande är friare och mer kommunikativt än det bildskapande som förekommer i skolan. Vi har också kommit fram till att en pedagogisk diskussion är nödvändig för att klargöra läroplanernas intentioner och få in dessa i verksamheten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 152.
  Al-Obaidi, Natalia
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Bildkommunikation som verktyg för språkutveckling för flerspråkiga elever2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har undersökt bilders påverkan på flerspråkiga elevers språkutveckling. Jag har lagt fokus på elever som precis har kommit till Sverige. Jag har undersökt hur och vilka tekniker bildpedagoger tar till hjälp för att hjälpa nyanlända flerspråkiga elever att kommunicera. Genom att jag har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra bildpedagoger som har olika arbetserfarenheter och har arbetat som pedagoger i flertal år. Förutom de kvalitativa intervjuerna har jag sökt inom relevant teori för just denna studie. Mitt resultat visar att bild i olika former kan användas flitigt på skolorna och att den främjar flerspråkiga elevers språkutveckling. Det finns inga fasta regler, riktlinjer eller metoder för att arbeta med att förbättra flerspråkiga elevers kommunikationsförmåga. Bildpedagogerna försöker pröva sig fram till att anpassa undervisningen till olika situationer och samtidigt lägger de mycket fokus på individen för att komma på specifika sätt som hjälper flerspråkiga eleverna att kommunicera.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 153.
  Al-Sa'd, Ahmed
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Evaluation of Students' Attitudes Towards Vocational Education in Jordan2007Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This doctoral dissertation consists of the empirical main study and the explorative study. The main goal of the empirical study has been to acquire knowledge about students’ attitudes towards vocational education in Jordan, and to explore the dimensionality of their attitudes as well. Another goal has been to investigate which background variables best explain the differences in students’ attitudes. A third goal has been to describe and explain the relationship between students’ attitudes and their behaviour. The goal of the explorative study has been to investigate the perceptions of decision makers about students’ attitudes and the status of vocational education. Data of the empirical study were collected from a multi-stage stratified cluster random sample of tenth-grade students. Data analysis of the empirical study has been based on a reliable and valid attitude scale rigorously constructed to achieve the aforementioned goals. Data collection and analysis of the explorative study have been based on the open-ended interview questions carried out with a group of decision makers. Results of the empirical study showed that students have nearly neutral attitudes towards vocational education, and that three main dimensions comprise the dimensional space of their attitudes. These dimensions are first, a preference to enter a vocational school and encourage others to do so. Second, the importance and usefulness of a vocational school. Third, low status, hatred, and negative image of a vocational school. Only four background variables have been found to be significant predictors of students’ attitudes towards vocational education. These are students’ behaviour to enter vocational or academic school, students’ intention to study at the university, students’ achievement in Arabic language, and finally their place of residence. Results of the attitude behaviour relationship have ascertained the predictability of human behaviour from attitudes, taking into consideration other variables as well. Results of the explorative study have clearly indicated that attitudes towards vocational education are negative. Vocational education has suffered from poor image and low reputation. It is not well liked in the society, and has been considered a second alternative for low achievement students as well.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Alsed, Johannes
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Musik som undervisningsmetod2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete tar reda på möjligheterna och förtjänsterna med att använda musik som undervisningsmetod. Poängen med uppsatsen har varit att hitta ett samband mellan musik och språkutveckling. Jag har även undersökt hur man arbetar med musik som inlärningssätt på en förskola och en grundskola, som har musik som profilering. Två av informanterna var med mig under den minimusikal som jag har gjort och berättat sin syn på ämnet. Forskningen visar en koppling mellan de kommunikativa och musikaliska färdigheter som vi människor använder för att uttrycka oss. Musik skapar reaktioner och beteenden som kan användas när barn lär sig att använda sina röster, kroppens rörelser och sitt ordförråd. Musik och sång är ett sätt för barn att uttrycka känslor och samhörighet med andra. Det finns också forskning som visar att musik gagnar barns kognitiva utveckling och deras inlärningsprocess. Denna uppsats är en analys av tidigare forskning och professionella och intuitiva åsikter från skolpersonal som arbetar med barn mellan fem och sju år. Resultatet från mina kvalitativa intervjuer visar att skolpersonalens erfarenhet stämmer överens med det som framkommer i forskningen vad gäller musikens främjande inverkan på barns språkutveckling. Forskare menar att musiken och språket har gemensamma rötter. Rytm, pauser och tonhöjningar har stor betydelse för talspråket. Sång och musik ger barnen ännu ett verktyg att uttrycka sig och att använda sin röst på olika sätt. Det har varit svårt att, i litteratur och intervjuer, hitta nackdelar med undervisningsmetoden. Detta i sig kan tyda på att det finns för lite forskning som på ett objektivt sätt tar sig an ämnet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 155.
  Alsenfelt, Linn
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Perevski, Anna
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Livskunskap - det kursplanslösa ämnet?2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Denna undersökning är ett resultat av vårt intresse av att sätta oss in i hur man kan utforma ett livskunskapsarbete i grundskolans tidigare år och varför man bör arbeta med dessa frågor. Vi har även valt att studera vad ett sådant arbete kan ge för resultat. Vi har utfört en kvalitativ undersökning genom intervjuer och observationer. Dessa är genomförda på tre grundskolor i södra Sverige. Genom denna undersökning fann vi att skolorna är fria att själva utforma sitt livskunskapsarbete men att de till stor del använder sig av några specifika läromedel. Samt att det i skolans styrdokument inte påtalas att eleverna ska ha tillgång till livskunskapsundervisning, däremot finns kommunala beslut som reglerar detta. Genom vår undersökning har vi kommit fram till att den livskunskapsundervisning som vi tagit del av i stort handlar om konflikthantering, gruppdynamik och individstärkande arbete. Vi har även funnit att det finns stöd för livskunskapsundervisningen i den befintliga läroplanen (Lpo94) och kursplanen för religionskunskap i grundskolans tidigare år. Nyckelord: Livskunskap, Religionskunskap, livsfrågor, konflikthantering,

 • 156.
  Alsenfelt Pamp, Nina
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Hallkvist, Janicke
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Elevers kommunikation i grupp kring matematiska begrepp. Pupils’ communication in group about mathematical concepts2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att undersöka hur elever i skolår fyra interagerar och kommunicerar under problemlösning kring en öppen fråga i grupp, genom att uppmärksamma och göra en granskning av innehållet i kommunikationen. I arbetet användes ostrukturerad observation som metod. Dessutom användes enkät för att ta del av elevernas attityder till grupparbetet. Resultatet visade att 99 %, 637 av totalt 643 kommentarer, av kommunikationen handlade om själva uppgiften. Vidare visade resultatet även på vilka sätt eleverna bidrog till att lösa problemet. Några generella slutsatser gick inte att dra angående elevers kommunikation, eftersom underlaget inte var tillräckligt omfattande. I stort sett hade samtliga elever en positiv attityd till uppgiften och samarbetet i gruppen. Deras attityder till grupparbetet färgades troligtvis av vår inställning och medverkan, som skapade positiva effekter.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 157.
  Al-Turkmani, Ziad
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  ”…who cares about the kings of Europe?”2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 158.
  Alvarsson, Helena
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Samarbetets för- och nackdelar i lärarkåren2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT Alvarsson, Helena (2007). Samarbetets för- och nackdelar i lärarkåren. (Benefits and disadvantages of teacher staff cooperation). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60 p, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med detta arbete är att studera vilka för- och nackdelar samarbete i lärarlag i gymnasieskolan kan ha samt huruvida samarbete kan minska upplevelser av tidsbrist. Vidare är avsikten att arbetet ska ge förslag till förbättring inom området. Metodologiskt är detta en abduktiv, explorativ och beskrivande fallstudie. Genom att sammanföra litteraturstudier med genomförd enkätundersökning och intervjuer diskuteras samarbetets för- och nackdelar i lärarkåren. Arbetet påvisar att samarbete i lärarkåren har många fördelar, speciellt om lärarna själva får bestämma över vad de ska samarbeta kring. Det krävs planeringstid för att kunna genomföra förändringar i arbetssätt samt organisatoriska och fysiska förutsättningar. Om känslan av tidsbrist kan minskas genom samarbete, är högst individuellt och varierar beroende på person och samarbetets innehåll och villkor. Ofta krävs mer tid inledningsvis i ett gemensamt arbete, vilket efter hand kan utvecklas till att bli tidsbesparande. Nyckelord: Företagskultur, Gymnasieskola, Lärarlag, Samarbete, Samverkan, Tid, Tidsbesparing Helena Alvarsson Handledare: Lena Lang Examinator: Elsa Foisack

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 159.
  Alvén, Daniela
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Hjörnhede Jarlson, Theres
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Elevers uppfattning och upplevelse av varierande lektionsmoment2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur elever i en femteklass uppfattar och upplever fyra olika lektioner, som vi utformat utifrån fyra av Howard Gardners intelligenser, såsom verbal/ lingvistisk, logisk/ matematisk, visuell/spatial och kroppslig/kinestetisk. I vårt arbete presenterar vi den teoretiska bakgrund och forskning som är relevant för vår undersökning. Vår materialinsamling har skett genom skriftligt besvarade frågor, lektionsobservationer, elevarbeten och elevintervjuer. I arbetets resultatdel har vi sammanställt och analyserat elevernas svar och arbeten, vi har utifrån dessa tolkat hur de har uppfattat respektive upplevt lektionerna. I diskussionen resonerar vi vidare kring våra resultat och analyser. Eleverna som deltagit i vår studie var överlag positiva till alla de olika lektionsmomenten oavsett hur de var utformade. Det de lade störst vikt vid var huruvida lektionerna var varierande eller inte. De varierade lektionsmomenten upplevde de som positiva. Att variera lektionerna för att skapa lust att lära är kanske ett sätt att nå fler elever. Pedagogen både fångar elevernas intresse och ökar motivationen samtidigt som fler elever lär, då det är lättare att i en varierad undervisning lägga in fler infallsvinklar.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 160.
  Alvén, Fredrik
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Assimilera eller integrera?2002Inngår i: Sydsvenska dagbladet, ISSN 1104-0068, Vol. B, nr 2002-07-18, s. B2-B2Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 161.
  Alvén, Fredrik
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Att bedöma en god berättelse2010Inngår i: Historia på väg mot framtiden / [ed] Per Eliasson, Klas-Göran Karlsson, Henrik Rosengren, Charlotte Tornbjer, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet , 2010, s. 239-252Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 162.
  Alvén, Fredrik
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  En stadsdel - Flera bilder2003Inngår i: Sydsvenska Dagbladet, ISSN 1104-0068, Vol. B, nr 2003-07-18, s. B2-B2Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 163.
  Alvén, Fredrik
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Historiemedvetande på prov: En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia2011Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 164.
  Alvén, Fredrik
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS). Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutet för studier i Malmös historia (IMH).
  Med platser som utgångspunkt för integration2000Inngår i: Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift, ISSN 0282-4329, Vol. 30, nr 30, s. 3-22Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 165.
  Alvén, Fredrik
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Zander, Ulf
  "Och deras skott långt fjärran eko väckt.": Historiebruk och The Minute Man2011Inngår i: Historielärarnas förenings årsskrift, ISSN 0439-2434, Vol. 2011, s. 85-101Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Alltsedan amerikanska frihetskriget har så kallade Minute Men varit högt skattade, då deras insatser bidrog till seger över de brittiska kolonialtrupperna. Framför allt har orterna Corcorde och Lexington varit centrala i minnesceremonier. I artikeln analyseras olika historiebruk i anslutning till monument över och ceremonier till minne av The Minute Man.

 • 166.
  Alvén, Sofie
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Den idrottande kvinnan i media2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks dagstidningen Svenska Dagbladet under de dagar de olympiska spelen hålls vid fyra olika årtal för att studera medias bild av kvinnor som idrottar. Undersökningen tar sin början vid år 1912, därefter följer åren 1948 och 1968 för att sedan avslutas vid det senaste OS-tillfället år 2008. Vid de dagar tävlingarna hölls, som varierar i antal, har tidningarna som gavs ut de två första dagarna, de två dagarna i mitten och de två avslutande dagarna studerats och analyserats för att skapa en bild av tidningens attityd till idrottsutövande kvinnor. Några generella slutsatser från resultatet kan inte göras, däremot ges en inblick i hur attityden till kvinnor och idrott utvecklats under 94 år. Resultatet från denna uppsats kan användas för att förstå var de normer och attityder vi har idag grundar sig. Det framkommer i studien att synen på kvinnliga idrottsutövare och bilden media målar upp av dem har förändrats enormt mycket under denna period och på flera olika plan. En stor förändring är den syn på vilken idrott som kvinnor bör utöva och den som män bör utöva där vi kan se att acceptansen för vilka idrotter som är för kvinnor blir större för varje år. En utvecklingsprocess vars rötter sitter i än idag till en viss del.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 167.
  Alwan, Maha
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Studiehandledning på modersmål - en bro mellan två språk2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att undersöka studiehandlednings roll i elevers språk- och kunskapsutveckling. Arbetet ger en överblick över vad som står i skolans kursplaner samt aktuella forskningsteorier kring ämnet. Med hjälp av utvärderingsblanketter, enkäter och in-tervjuer har jag undersökt studiehandlednings roll i skolan samt elevers och lärares inställning till det. Målgruppen i undersökningen var nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund som har varit i Sverige mer än två år, samt elever som är födda i Sverige. Eleverna är från grundskolan, högstadiet och gymnasiet. Resultaten av undersökningen pekar på att studiehandledning har stor betydelse för elevernas språk- och kunskapsutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 168.
  Aly, Pethra
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Holmqvist, Sofi
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Demokratiska arbetsformer i undervisningssituationer2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Lpo 94 kan vi läsa att undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur en grupp verksamma lärare tolkar begreppet demokratiska arbetsformer. Fokus ligger på hur lärarna i sin planering, undervisning och utvärdering internaliserar begreppet demokratiska arbetsformer men även hur det gestaltar sig i klassrummet. Undersökningen baserar sig på kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare. Resultatet visar att lärarna i undersökningsgruppen upplever begreppet som svårtolkat och att det är svårt att i den planerade undervisningen arbeta med demokrati på det sätt som Lpo 94 påvisar nämligen att eleven ska utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar genom att aktivt delta i planering och utvärdering. Slutligen visar undersökningen att lärarna arbetar med demokrati vid andra tillfällen med olika verktyg.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 169.
  Ambjörnsson Larson, Charlotta
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Den allvarsamma leken - förskolepedagogers syn på den fria lek. The serious play - preschool teachers’ views of active play2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete behandlar förskolepedagogers syn på den fria leken. Problemet är ofta vad pedagogerna ska lägga i ordet fritt. Jag har dock kommit fram till att de flesta förskolepedagoger är relativt samstämmiga vad gäller friheten kontra de regler som behövs i den fria leken, men att det finns oenigheter om t.ex. var man ska dra gränsen när barn leker krig och hur tillåtande man ska vara när det gäller de mer fysiska lekarna, som att springa och jaga varandra, brottas och när barnen, enligt pedagogerna, är högljudda. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod i mitt examensarbete och spelade in intervjuerna, med sex förskolepedagoger, på min Iphone 5, för att sen skriva ner dem ordagrant och efter det övergå till att sammanställa resultat och analysera intervjuerna. Jag har analyserat intervjuerna utifrån mina frågeställningar: > Vad innebär fri lek i förskolan, enligt pedagogerna? > Vad anser pedagogerna att syftet är med den fria leken? > Vilka regleringar finns kring fri lek och vad kan dessa innebära? I mina teoretiska utgångspunkter vid analysen har jag använt mig av såväl Vygotskij och Dewey, som av moderna forskare som Pramling Samuelsson och Knutsdotter Olofsson. Efter att ha gjort detta arbete har jag kommit fram till att samtliga pedagoger ser den fria leken som det viktigaste på förskolan. Pedagogerna ser det som mycket viktigt att alla barn är aktiva i den fria leken. De barn som inte är lekkompetenta, ska med hjälp av pedagogerna introduceras i fria leken och successivt klara av att ta sig in och stanna kvar i fria leken. Något annat jag sett i min studie är att pedagogerna gärna vill ha ett öppet och tillåtande förhållningssätt, men att det trots detta finns en hel del lekar som pedagogerna stoppar eller indirekt styr barnen från.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 170.
  Ambré, Kristin
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Göransson, Magnus
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Att samtala med barn om döden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats var att hitta svar på hur lärare samtalar med barn om döden och hur barns tankar om döden väcks. Vi har tagit del av många olika teorier som såväl internationella som svenska forskare har skrivit. Detta har gjort att vi har fått ett brett underlag till vårt arbete. Litteraturen har varit inriktad på ämnet, nämligen hur samtalet bör gå till, barns tankar om döden, barns reaktioner samt de vuxnas del i barn sorgeprocess. Genom intervjuer med lärare och kuratorer har vi fått en bild av hur verkligheten ser ut och har sedan kunnat jämföra vårt resultat med den valda litteraturen. Det resultat vi fick fram från litteratur, avhandlingar och informanter var att låta barnet vara nyfiket och att som vuxen svara så ärligt som möjligt på barnets frågor. Vidare har vi fått kunskapen om att barns sorg är komplicerad och kräver olika metoder. Metoder som måste väljas på grund av vilket sammanhang och ålder på barnet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 171.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Bedömningsmatriser och självvärdering: om studenters delaktighet och lärande2008Inngår i: Proceedings NU2008, Advanced Building Skins. ABS, 2008, s. 291-295Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med projektet var att säkerställa lärarnas bedömning av studenters prestationer och progression, men också att vidareutveckla bedömningsformer och verktyg för självvärdering så att studenter kan ta en aktivare del i sin utbildning och sitt lärande. Studiens resultat från kursutvärderingen visar att verktygen för självvärdering till viss del har bidragit till att synliggöra studenternas läroprocess, såväl individuellt som i grupp och därmed tydliggjort kopplingen till lärandemålen. Men resultatet pekar också på att studenterna är ovana vid att reflektera över det egna lärandet, men även att ge och ta till sig respons och värderingar. Att ge och få respons är det verktyg där studenterna betonar vikten av utbyte i grupp. Strategiloggen med självbedömning är det verktyg som studenterna menar främst främjar självreflektion och att synliggöra sitt eget lärande.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 172.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Between I and other in written web-based dialogues2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The presentation refers to the point when distance students begin to reflect on the meaning content and to different extents attain an understanding, agreement and experience meaningful learning. In this situated web-based "space", writer, text and reader are all included. The space is formed by the students’ understanding of both their own texts and others’ texts, as well as comparisons between them. The implications and results highlights that it is not enough to consider individual written, asynchronous dialogues in order to analyse learning. It is in social and dialogic interactions that understanding of different meaningful meanings is clarified and develops.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 173.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Collective asynchronous argumentation in distance learning.2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In the presentation describes an analytical tool based on Bakhtin’s theories of dialogues as a theoretical framework, and Toulmin’s argument pattern as a way to make the specific elements in the arguments and the different words with voices in the dialogues – as well as the dialogical relations between them – more explicit – and more visible. The pedagogical structure with group argumentations over a specific period, where dialogue exchange and collaboration are in focus, opens for the manifestation of written polyphony.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 174.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Dialogiska e-didaktiska strategier med responsgivning och argumentering för lärande på distans2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Forskningsprojektet som rapporteras i detta paper fokuserar på hur distansstudenter lär sig att använda respons- och argumentationsprocesser som verktyg för lärande. Data samlades in från två distansgrupper, dels från 40 lärarstudenters responsgivning och diskussioner på fyra kursuppgifter om lärarens kunskaps- och lärandeuppdrag i två 15 hp nätbaserade kurser (N = 759), dels från 30 lärarstudenters argumentationer och diskussioner på en kursuppgift om lärarens ledarskap och roll i skolan i en 15 hp nätbaserad kurs (N = 253). Den teoretiska och analytiska ramen, som bygger på Bakhtins teorier om dialoger i studie ett, och tillsammans med Toulmins argumentmodell (TAP) i studie två, används för att bedöma kvaliteten på de skriftliga asynkrona responserna, argumentationerna och diskussionerna. Resultatet visar i vilken utsträckning studenterna kan urskilja, identifiera och beskriva meningsinnehållet i dialogerna och hur de utvecklas när meningsinnehållet konfronteras med andra fakta, påståenden och antaganden som bekräftas, motbevisas och/eller förklaras. De dialogiska mönstren med tillhörande excerpts, kan i förlängningen fungera som e-didaktiska strategier och redskap för att studenter och lärare ska få större kunskap om att förstå och utveckla meningsfulla och lärande dialoger i samspel med andra på nätet och därmed höja kvaliteten i nätbaserad undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 175.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  E-didactic Strategies with Peer Feedback Processes for Online Learning2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article focuses on strategies for how online course outlines can be designed to improve the use of collaborative peer feedback in distance education and how different dialogic patterns can be identified. Two separate studies were conducted to investigate students’ use of own and others' texts meaning content in their peer feedback as a tool for learning and how the content can be analysed. Data were collected from two student groups; one from 40 student teachers’ peer feedback and discussions of four assignments (N=759) from two 15 credit web-based courses; and one from 30 student teachers’ argumentations and discussions of one assignment (N=253) from one 15 credit web-based course. An analytical framework, based on Bakhtin’s theories of dialogues in study one, and combined with Toulmin’s argument pattern (TAP) in study two, are employed to assess the quality of the meaning of peer feedback and argumentations. A close investigation of the dialogical patterns shows the extent to which students distinguish, identify and describe the meaning content in their peer feedback that emerge in collaboration with other students in an online setting as an important aspect. The dialogue patterns that developed are illustrated in selected excerpts.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 176.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS).
  Meaning content and Voices in Web-based Dialogues for Collaborative Learning2010Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 177.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande2010Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen handlar om kvaliteten i studenters nätbaserade argumentering och responsgivning. Handlar det om vardagssamtal eller vetenskapliga diskussioner? Syftet är att undersöka om och i så fall hur studenters skriftliga, asynkrona dialoger bidrar till utveckling av kollektivt och individuellt lärande i en nätbaserad akademisk kontext. Det vill säga urskilja, identifiera och beskriva på vilket sätt och i vilken utsträckning studenter använder egna och andras texters meningsinnehåll i argument och responser för lärande i samspel med andra studenter. Syftet är också att finna struktur och mönster på hur argumentering och responsgivning kan formas, förhandlas och befästas i en nätbaserad, akademisk kontext. Datainsamlingen består av 70 studenters (41 kvinnor och 29 män) skriftliga, individuella svar på åtta kursuppgifter, gruppvisa asynkrona argumentering, responsgivning och diskussioner under fyra högskolekurser (60 hp) på distans i Lärarutbildning 90 högskolepoäng. Totalt innefattar studierna 2 430 ”frusna dialoger”. Metodmässigt tillfördes Bakhtins teoretiska ramverk om dialoger till sociokulturell teori och Toulmins praktiska argumentmodell. Nära hälften av dem (42 %) är deskriptivt kategoriserade (N=1 012) utifrån reviderade modeller av Veerman och Veldhuis-Diermanse och Toulmins argumentmodell. Knappt en tredjedel av dem (29 %) är selektivt analyserade (N=707) utifrån Bakhtins teorier om dialoger och Rommetveit’s begrepp meningspotential, med fokus på dialogens potential, röster och argumentmönster och relationerna dem emellan som medierande redskap för både ett kollektivt och individuellt lärande. CSCL perspektivet (Computer-Supported Collaborative Learning) relateras till både sociokulturell teori och Bakhtins teorier om dialoger utifrån att lärandet är situerat och inte enbart utvecklas individuellt utan också i samarbete med andra i en bestämd situation, vilket får betydelse för lärandets karaktär och resultat. Resultaten som framträder är att studenterna i olika grad successivt utvecklar en förmåga att använda sig av meningsinnehållet i dialogerna som ett aktivt redskap för att utveckla ny förståelse eller nya perspektiv, individuellt som kollektivt. Det som också visar sig är att mening, dialog och interaktion hör ihop och är de medverkande krafterna i nätbaserad undervisning. Det som också tydliggörs är att det är en aktiv och kreativ lärprocess som utvecklas över tid, när studenter som medaktör använder sina teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter tillsammans med andra, mot nya sätt att tänka och handla. Olika dialogiska argumentmönster utvecklas. Det sker ett perspektivbyte "mellan `jag´ och andra" genom att studenterna blir medförfattare med egna och andras ord och röster. Mening blir dels ett resultat av spänningen i skillnaden mellan "jag" och andra och dels som samarbetsförmåga av de kollaborativa arbetssätten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 178.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Potentialen och rösterna i nätbaserade dialoger: Dialogiska och medierande redskap för lärande2009Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har allt fler lärosäten över hela världen arrangerat distansutbildningar eller campusbundna kurser som helt eller delvis är organiserade med hjälp av nätbaserade lärmiljöer. Nätbaserade kurser har därmed blivit vanliga och viktiga mediala arenor inom högre utbildning, såväl i distansutbildningar som i campusbundna kursmoment. Datorstödet har också medfört ett nytt sätt att undervisa på och lära sig med. Men det råder brist på kunskap om hur nätbaserade dialoger bidrar till individuellt och kollektivt lärande. Syftet med studien var att utifrån Bakhtins teoretiska ramverk om dialoger och sociokulturell teori undersöka hur 40 studenter använder skriftliga, asynkrona dialoger (N=1567) för att kunna urskilja hur mening utvecklas individuellt och kollektivt under tre högskolekurser (60 veckor, halvfart distans). Avgränsningen omfattades av att undersöka på vilket sätt och i vilken grad studenterna använder dialogens potential och röster som medierande redskap för sitt och andras lärande i samspel med andra studenter. I resultatet från den grundligare analysen av 265 inlägg framstår att studenterna i olika grad successivt utvecklat en förmåga att använda sig av meningsinnehållet i de skriftliga, asynkrona dialogerna som ett aktivt redskap för att utveckla ny förståelse och nya perspektiv. Det som också synliggjordes var att det är en aktiv lärprocess som utvecklades över tid, när studenterna använde sina erfarenheter tillsammans med andra, mot nya sätt att tänka och handla. Potentialen och de olika rösterna i dialogerna tydliggör att det kollektiva samspelet inte sker eller utvecklas på egen hand, utan måste stimuleras och utmanas under utbildningen av lärare, men också av och mellan studenter. Studiens tillämpning är ett analysredskap och en dialogmodell som utvecklades under analysen för att kunna urskilja hur mening utvecklas individuellt och kollektivt. De kan i förlängningen fungera som pedagogiska redskap för att studenter och lärare ska få insikt i att förstå och utveckla meningsfulla dialoger i samspel med andra på nätet och därmed höja kvalitén i nätbaserad undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 179.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  School of Education, Malmö University2009Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In the presentation describes the Faculty of Education at Malmö University and the programs of: • Bachelor of Education degree for the Compulsory School (Theory and Practice of Teaching) • Master of Education degree for the Upper Secondary School (Theory and Practice of Teaching) • Diploma in Education for the Upper Secondary School (Theory and Practice of Teaching)

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 180.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Studenters argumentmönster i nätbaserade dialoger för lärande2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka och analysera olika argumentmönster i studenters skriftliga, asynkrona dialoger i en nätbaserad lärgemenskap under en högskolekurs (tio veckor) på helfart distans. För att analysera relationerna mellan objekten i argumenten och dialogens röster användes Toulmins argumentmodell och Bakhtins dialogiska diskurs- och röstbegrepp. Det vill säga hur studenters individuella och kollektiva argument används, beläggs och kritiskt granskas i förhållande till deras egna och andras ord med spår eller betydelser av andras röster, det vill säga en diskurs i dialogen. Resultatet visar att autentiska kursuppgifter med argumentering bidrar till distansstudenters lärande och utveckling. Det utvecklade dialogiska argumentmönstret med tillhörande excerpts kan i förlängningen fungera som ett pedagogiskt redskap för att studenter och lärare ska få större kunskap om att förstå och utveckla meningsfulla och lärande dialoger i samspel med andra på nätet och därmed höja kvaliteten i nätbaserad undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 181.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Students’ Argument Patterns in Asynchronous Dialogues for Learning2011Inngår i: Research highlights in technology and teacher education, ISSN 2161-7945, Vol. 3, s. 137-144Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The research reported in this study focuses on how distance students can learn to use argumentation processes as a tool for learning. For ten weeks, 30 student teachers studied the web-based 15 credit course Teacher Assignment. Data were collected from five student groups’ asynchronous argumentation, relating to authentic cases of teacher leadership. Focus was placed on the extent to which students used own and others' texts meaning content in the discussion forum and how the content can be analysed. An analytical framework, based on Bakhtin’s theories of dialogues, and Toulmin’s argument pattern (TAP), is employed to assess the quality of the written asynchronous argument patterns. A close investigation of the dialogical argument pattern (N=253) shows the extent to which students distinguish, identify and describe the meaning content of the arguments that emerge in social and dialogic interactions in the web-based setting. A dialogic model for argument analysis is also described.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 182.
  Amhag, Lisbeth
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Student’s Voices and Meaning Potentials in Asynchronous Dialogues2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine and describe in what way student teachers use their own and others words meanings content in asynchronous dialogues as a collaborative learning activity in three web-based courses over a period of 60 weeks. The students’ contributions to the course assignments, the group responses and the collaborative discussions were analysed and interpreted based on Bakhtin’s and Rommetveit’s theories on dialogic interactions, voices and meaning potentials in asynchronous dialogues. The results describe different dialogic interactions of meaning potentials and multiple voices in asynchronous dialogues, which students and teachers can use as a tool for learning in net-learning activities.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 183.
  Amhag, Lisbeth
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS). Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Jakobsson, Anders
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS). Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Collaborative Learning as a Collective Competence when Students Use the Potential of Meaning in Asynchronous Dialogues2009Inngår i: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 52, nr 3, s. 656-667Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine and to describe how student teachers engaged in courses in web-based learning environments over a period of 40 weeks develop a collective competence to collaborate. The collective competence of collaboration is defined as the level of learning ability a group of students express when using dialogues as a tool for their own and other’s learning in a web-based learning environment. The students’ contributions to the course assignments, the group responses and the collaborative discussions and dialogues were analysed and interpreted based on Bakhtin’s and Rommetveit’s theories on dialogic interactions and meaning potentials. The results describe three different levels at which students use dialogues as a tool for learning when they collaborate within the group.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 184.
  Amhag, Lisbeth
  et al.
  Malmö högskola, Teknik och samhälle (TS). Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Nilsson, Bengt J
  Malmö högskola, Teknik och samhälle (TS). Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  e-Läranderesurser i Sverige2010Inngår i: Från didaktik till e-didaktik, Malmö högskola, 2010, s. 397-410Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vi ger en kort översikt över distansundervisningens historia i Sverige. Vi presenterar sedan de vanligaste digitala resurserna som etablerats under senare år för utbildningsändamål. Vi delar dessa resurser i i två kategorier: Administrativa resurser. Dessa inkluderar LMS-system och andra system för administration av ansökan, registrering, studieresultat, kursmaterial, m.m. Vi presenterar studera.nu som är den svenska webbplatsen för ansökan till alla högre studier, Ladok och Skola24, de två resultatdatabaserna som används för registrering av studieresultat vid skola och högre utbildning över hela landet. Undervisningsresurser. Dessa är i huvudsak webb-baserade system innehållande material som kan användas i utbildning. Vi presenterar LIBRIS Uppsök och SwePub, Kungliga bibliotekets två databaser innehållande alla uppsatser och avhandlingar publicerade vid Svenska universitet. Vi tittar också på elektroniska bibliotekssystemet vid Malmö högskola som ett exempel på ett modernt digitalt bibliotekssystem. Slutligen diskuterar vi internationellt tillgängliga resurser som Wikipedia, Google Search och Google Scholar såväl som utbildningsaspekterna av sociala nätverkssystem som Facebook, MySpace och Classroom 2.0.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 185.
  Ammitzböll, Linda
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Gonzalez, Erika
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Ämnesövergripande undervisning i skolan2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 186.
  Ander, Mattias
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Läromedelsanalys i religionskunskap, utifrån Lpo-942008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syftet med detta arbete är att försöka reda ut huruvida de tre läromedlen jag valt att analysera lever upp till vad Lpo-94 har som mål. Jag har fått fram resultaten genom att göra en analys av tre läromedel i ämnet religion för år 4-6. Två av läromedlen, Religion och liv (1986) samt Religion (1993) är båda böcker skrivna innan Lpo-94 började gälla, den tredje boken Religion (2005) Den tredje boken är en referens till de båda andra böckerna. Detta då den är skriven efter Lpo-94 och borde då sålunda kunna ge eleverna de verktyg och kunskaper som efterfrågas i Lpo-94 samt att den kommer att analyseras med samma verktyg och på samma sätt som de andra böckerna. I resultatdelen kommer jag påvisa hur läromedlen inte helt lever upp till vad Lpo-94 vill att läromedlen ska göra. Nyckelord; läromedelsanalys, religion

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 187. Anderberg, Elsie
  et al.
  Nordén, Birgitta
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS).
  Hansson, Birgit
  Global learning for sustainable development in higher education: recent trends and critique2009Inngår i: International Journal of Sustainability in Higher Education, ISSN 1467-6370, E-ISSN 1758-6739, Vol. 10, nr 4, s. 368-378Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to provide a synopsis of some major trends that have marked discussions on global learning for sustainable development (GLSD) in higher education. The aim is formulated against the background of the complexity represented in GLSD, as well as the fact that sustainable development (SD) is an issue of global interest for universities. Design/methodology/approach – The authors conducted an overview in recent trends in research on GLSD in higher education over the last 20 years, based on the combination of the keyword higher education for Sustainable Development with global learning (GL) and global education. Findings – The overview suggests that only relatively limited steps have been implemented to achieve GLSD, and rhetoric still dominates the discussions. It appears that little empirical research has been undertaken on learning in global settings. Several authors have identified the need for a competence-based curriculum for GLSD. Originality/value – Universities, professionals and students need to take greater responsibility. How knowledge, values and abilities are formed and developed from the global learner's perspective therefore, remains an open and fundamental question. The paper underlines the crucial role that higher education plays in GL for sustainability. Acknowledgements: This paper has been written with financial support from The Swedish Research Council and the International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University, Sweden.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 188.
  Anderberg, Jenny
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Bjursell, Malin
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Barns delaktighet och inflytande i förskolans projekt utifrån pedagogens perspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien får ni läsa sex pedagogers tankar om delaktighet och inflytande i verksamhetens projekt. Ett projekt kan liknas med ett tematiskt arbete, men enligt oss ska ett projekt alltid utgå från barns behov och intresse. Vi diskuterar huruvida pedagoger genom sitt arbete i förskolan kan främja och synliggöra barns delaktighet och inflytande. Vi vill tydliggöra att studien syftar till verksamhetens projekt. Vårt syfte med studien har varit att nå pedagogernas berättelser om hur barns åsikter och idéer lyfts fram i förskoleverksamheten. Vi har valt kvalitativ intervju som vår metod för att få fram pedagogernas berättelser. Vi har ställt öppna frågor och följdfrågor till pedagogerna för att få deras berättelser så personliga som möjligt. Intervjuer med pedagoger och analys av dokumentationsmaterial ligger som grund för undersökningen och tolkas med hjälp av forskning och litteratur kring ämnet. För att diskutera våra resultat har vi tagit hjälp av ledande inlärningsteoretiker. Vi har tagit del av bl.a. Dion Sommers teorier om förhandlingsfamiljer, Elisabeth Arnérs konstruktioner av barnet samt Olga Dysthe dialoger om samspel och Kristina Westlunds avhandling om demokrati i förskolan. Vi har med hjälp av vår studie sett många olika synvinklar, tack vare våra intervjuer med pedagogerna, om barns delaktighet och inflytande. Vår resultat visar att barns delaktighet och inflytande synliggörs genom pedagogisk dokumentation samt att pedagogers engagemang och förhållningssätt är viktigt för att stärka barnens intresse, tankar och idéer. Vi har även kommit fram till tre vanliga dilemman som tidsbrist, frånvaro av personal och situationer då man tvingas säga nej. Detta har också lett till många nya tankar kring de möjligheter som finns för vidare arbete om barns delaktighet och inflytande i verksamhetens projekt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 189.
  Anderberg, Jenny
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Rubom, Malin
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Sinnespreferenser i förskolebarns lärande2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på om sinnespreferenser (inlärningskanaler)påverkar samspelet mellan pedagoger och barn i en lärandesituation. Studien är gjord på en förskola med barn i åldrarna tre till fem år. Vi genomförde en fallstudie och använde oss av metodtriangulering (observation, enkät och intervju). Informanterna är fyra pedagoger och fem barn. Resultatet visar på att sinnespreferenser påverkar samspelet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 190.
  Anderberg Lundin, Gunilla
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Ungdomars val till gymnasiet- Efter eget eller andras intresse?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete är syftet att söka kunskap och få svar vad som påverkar ungdomar i deras gymnasieval. I min blivande position som gymnasielärare vill jag skapa mig en bild av hur ungdomarna upplever sin väg fram till gymnasiet genom sitt gymnasieval. Inför valet står ungdomarna med väldigt olika förutsättningar. En del kan känna stor osäkerhet inför valet medan andra har sin levnadsbana klart utstakad. Därför har jag inriktat min undersökning på att analysera elevers självvärdering och olika påverkansfaktorer. I undersökningen har jag har använt mig av en kvantitativ undersökningsmetod. Jag har genomfört en enkätundersökning bland fyra klasser med åk 9 elever på en skola i en mindre kommun. Det som fastslås i undersökningsresultaten är att de flesta elever har en god självvärdering och har gjort sitt programval efter egen förmåga, eget intresse och inre vilja. Efter resultatgenomgången har jag därför dragit slutsatsen att eleverna själv står för sitt avgörande beslut. Detta innebär att det i väldigt liten utsträckning förekommer s.k. kompisval eller att föräldrar och syskon är styrande i slutskedet inför deras gymnasieval. Den påverkansfaktor som kan bli negativ för eleven är när deras slutgiltiga val inte bygger på deras eget beslut och utifrån deras eget intresse. Detta har visat sig förekomma i några fall i min undersökning. Där har eleverna gjort sitt gymnasieval utifrån andras intresse, vilket ökar risken för att det kan bli fel i studieinriktningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 191.
  Andermyr, Jonas
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Johansson, Lotta
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Att få igen för gammal ost2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Malmö är en av många kommuner i Sverige som planerar att införa ett system för insamling och hantering av det matavfall som uppstår inom kommunen. När det gäller villahushållen inom kommunen så är målet att minst 32 procent av dem frivilligt ska välja att sortera ut sitt matavfall fr.o.m. år 2009. Att deltagandet ska vara frivilligt ställer höga krav på den initiala informationskampanj som VA SYD, kommunalbolaget som ansvarar för insamlingen, avser att genomföra i syfte att få med så många villahushåll som möjligt. Denna undersökning har avsett att utifrån tre fokusgruppsintervjuer med villaägare från områdena Djupadal, Kastanjegården och Riseberga i Malmö identifiera vilka faktorer det är som påverkar deras vilja och möjligheter att sortera ut sitt matavfall. Efter detta har vi undersökt vilka hinder och möjligheter dessa faktorer kan medföra om man genom kommunikation avser att på lång sikt influera Malmös villahushåll till att frivilligt sortera ut sitt matavfall. Ur undersökningens resultat kan man bl.a. utläsa att en miljöstyrande avfallstaxa med en lägre avgift för de villahushåll som sorterar ut sitt matavfall är ett starkt incitament. Hur mycket lägre avgiften blir är oväsentligt utan det är principen som är viktig. Feedback i form av konkreta och reella exempel om vad det insamlade matavfallet används till och vilken nytta det gör för miljön är viktigt att ge frekvent till villahushållen. Kärlen upplevs som fula och något som tar plats. Ett sätt att skapa positiv uppmärksamhet kring kärlen kan vara att erbjuda tryck på dem. Det är väldigt viktigt att kommunen ger så goda förutsättningar som möjligt för villahushållen att sortera ut sitt matavfall. Om systemets tekniska aspekter fungerar bra så signalerar det trovärdighet och seriositet och blir en motivation för hushållen att göra sin del, dvs. sortera ut sitt matavfall. För att omvända negativa attityder hos hushållen bör man hänvisa till erfarenheter från andra kommuner som samlar in matavfall från villahushåll. Genom bilder och reportage kan dessa utgöra förebilder för Malmös villahushåll.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 192.
  Andersen, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Beckman, Jessica
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Vägledning på grundskolan sett ur elevperspektiv2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Undersökningen bygger på en kvantitativ enkätundersökning. Urvalet består av 260 elever från en kommunal gymnasieskola i en stor stad i Skåne. Etthundra elever besvarade enkäten. Resultatet i detta examensarbete visar att nästan alla respondenter tagit del av studie- och yrkesvägledning. Genomsnittet på antal enskilda samtal är två till tre samtal per elev och detta i samband med främst gymnasieval men även prao. Det respondenterna främst eftersöker är fler enskilda samtal och större tillgänglighet till studie- och yrkesvägledaren. Utifrån resultatet kan vi se att elevernas behov av vägledning är stort. Majoriteten av respondenterna beskriver att det som var mindre bra med vägledningen i grundskolan var att vägledaren arbetar på flera skolor och att vägledaren inte fanns tillgänglig för eleven vid behov. Eleverna vill komma till vägledaren när behov finns och få svar på sina frågor och funderingar. I skolverkets kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan (2007) ges en bild av att eleverna inte i tillräcklig utsträckning får den studie- och yrkesorientering de har rätt till. De brister som Skolverkets studie pekar på leder till slutsatsen att elevernas möjligheter att inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna göra framtida val av utbildning, och i förlängningen att fullfölja den, inte är tillräckligt säkrade. Våra sammanfattade erfarenheter genom examensarbetets gång är att detta stämmer väl överens med vår undersökning. Även när det gäller elevernas erfarenheter av information och vägledning ser vi samband med skolverkets studie. Skolverkets studie och vår underökning handlar om hur nöjda eleverna är och att de upplever att det är bra att bli kallade till samtal. Eleverna i vår undersökning önskar mer tid till enskilda samtal, önskemål om gruppvägledning och framförallt större tillgänglighet till vägledaren.

 • 193.
  Andersen, Jens
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Hunger, Annika
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Mobbning2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 194.
  Andersen, Liv-Heidi
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Gustafsson, Victoria
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Litterära upplevelser i förskolan- En studie om förhållningssätt till läsning och bokval i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om barns litterära upplevelser och hur pedagogerna förhåller sig till det. Syftet är att ta reda på vilken sorts böcker barn och pedagoger tycker om, om pedagogerna har ett pedagogiskt syfte och vem det är som väljer böcker. Vi tar reda på hur pedagogerna tänker angående bokval och om barnen är delaktiga och har inflytande över valet av lånade böcker. Vi har intervjuat pedagoger vid ett tillfälle, samt samtalat med en barngrupp vid två tillfällen. Vi upptäckte situationer där pedagoger och barn tänkte olika. Pedagogerna tog bort vissa böcker som barnen valde eftersom böckerna var enligt pedagogerna för små barn, medan barnen förklarade att böckerna är bra eftersom de är hållbara och har många bilder. Pedagogerna fokuserade på texten medan barnen fokuserade på bilderna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 195.
  Andersen, Malin
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Mårtensson, Dennis
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Lokala kursplaner, en politisk nyck? -En granskning av lokala kursplaner, vad som överförs, förändras2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna vetenskapliga undersökning granskar relationen mellan nationella och lokala kursplaner i ämnena Historia A, Svenska A och Idrott och hälsa A. Det som har granskats är vad som finns kvar, förändras eller tagits bort från de nationella kursmålen till de lokala kursmålen samt att se om det finns några gemensamma drag mellan de olika lokala kursmålen i de tre separata ämnena. Undersökningen syftar till att se vad som överförs, förändras eller tas bort från de nationella kursplanerna till de lokala kursplanerna. Undersökningen är av dekonstruktivistisk karaktär där utgångspunkten är tre lokala kursplaner i Historia A, Svenska A och Idrott och hälsa A från ett gymnasium i Sverige. Ämnena är förankrade i de nationella kursplanerna som presenteras på Skolverkets hemsida. Resultatet av dessa lokala kursplaner jämförs sedan med de nationella kursplanerna och läroplansteori. En del av de svar vi kom fram till var att mycket av det som transformeras mellan nationell och lokal nivå är omskrivet i den mån att betydelsen blir annorlunda vilket således skapar ett nytt lokalt mål. Nyckelord: Kursplaner, koder, historiemedvetande, socialisation, språk, läroplansteori, arenor, formuleringsarenan och transformeringsarenan

 • 196.
  Andersen, Sara
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Bildanalytisk undervisning2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det verkar finnas en stor tolkningsmöjlighet i hur den bildanalytiska undervisningen kan bedrivas i grundskolor. Oavsett om de valda metoderna går att applicera till kursplanens syfte och målbeskrivning så framgår i min undersökning att det finns svårigheter i att tala om hur undervisningen bedrivs inom detta kunskapsområde. De metoder som av bildlärare väljs i undervisningen av bildanalys är svåra att separera från ett vardagligt samtal om bilder. En ämnesspecifik begreppsapparatur verkar saknas, vilket också blir ett av undersökningens resultat som jag lägger vikt vid.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 197. Andersen-Hoppe, Annemette
  et al.
  Dahlbeck, Per
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Hjalmarsson, Catharina
  Nilsson, Mats-Ola
  Persson, Magnus
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Kultur-språk-medier (KSM).
  Spanget-Larsen, Anne
  Sjöstrand, Camilla
  Sundgren-Brorsson, Lena
  Deltagarkultur: i teori och praktik2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Texterna i denna digitala antologi är författade av studenterna och lärarna på kursen ”Deltagarkultur”, som är en del av Interreg-projektet Öresundsregionen som kreativ metapol. Texterna är författade av tjänstemän på kulturförvaltningar i Skåne och Danmark, samt av lärare från Malmö högskola. En gemensam nämnare är att de alla ringar in olika både möjligheter och problem med deltagarkultur i praktiken. Vad händer när idealen möter verkligheten? Hur uppfattar deltagarna själva sin roll i de olika kulturella eller pedagogiska projekt de mer eller mindre frivilligt söker sig till eller blir indragna i? Texterna spänner över ett brett spektrum av praktiker, erfarenheter och problemställningar. De använder olika begrepp och angreppsätt för att närma sig alltifrån deltagarstyrda musikfestivaler och konstprojekt till litteraturläsning och projektarbeten på lärarutbildningen. Nya former för kulturstöd som utmanar traditionella bidragssystem undersöks i en av texterna. Läsaren introduceras för fenomen som crowd funding, crowd sourcing, mikrofinansiering och viral spridning. Filosofins hantering av lek och begär konfronteras med kulturpolitiska visioner och policydokument i en annan text. Sist men inte minst ägnar sig texterna åt intensiv självreflexion – vilket inte skall förväxlas med självupptagenhet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 198.
  Anderson, Lotta
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Elever med hörselnedsättning i särskolan En kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv1998Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Anderson, L. (1998). Elever med hörselnedsättning i särskolan - en kart-läggningsstudie ur klasslärares perspektiv [Students with hearing impair-ment in special schools for the intellectually handicapped] (Pedagogisk-psykologiska problem, 642). Malmö: Lärarhögskolan. Studiens fokus är särskolan och klasslärares beskrivning av skolsituationen för elever med hörselnedsättning. En viktig del av studien är att uppmärk-samma och belysa den komplexitet och problematik som föreligger för en elevgrupp med flera funktionshinder. Studien belyser också huruvida ele-verna får det stöd som funktionshindret kräver samt i vilken utsträckning specifik kompetens finns. Stor vikt läggs dessutom vid hur klasslärare be-skriver och möter de kommunikativa svårigheter som föranleds av elever-nas kombinerade funktionshinder. Studien har genomförts med hjälp av enkäter till klasslärare i två län. Resultatet visar att det är mindre förekom-mande att elev med hörselnedsättning undervisas tillsammans med andra elever med hörselnedsättning samt att hörselnedsättningen sällan ses som orsak till elevens eventuella svårigheter. Drygt hälften av eleverna får till-räckligt stöd i undervisningen. Mindre än hälften av lärarna anser sig få till-räckligt stöd för att undervisa. En liten andel av lärarna har genomgått spe-cifik fortbildning. En stor andel av lärarna uppger att de i liten utsträckning förstår vad eleverna förmedlar samt att eleverna sällan inleder kommunika-tion med kamrater. En slutsats som kan dras av studien är att kunskap om såväl hörselnedsättning och dess konsekvenser som kommunikation måste tillföras samt att de kommunikativa betingelser som råder för elevgruppen i särskolan närmare måste studeras. Nyckelord: Flera funktionshinder, hörselnedsättning, kommunikation, stödinsats, särskola, utvecklingsstörning

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 199.
  Anderson, Lotta
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Interpersonal Communication: a study about pupil’s with hearing loss and intellectual disability2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Interpersonal Communication – a study about pupil’s with hearing loss and intellectual disability Introduction The all-embracing aim of this study (Anderson, 2002) is to look closer into the com-munication in cases where Sign Language and Sign Supported Speech are used. In focus are pupils with hearing and intellectual disabilities. The starting point is that the participants in a communicative encounter are active and that each person contributes in their way to uphold the conversation. During the interpersonal encounter something happens and the consequences that follow are dependent on how different conversa-tion partners act and react in relation to the contribution of the other. Aim of the Study • To describe and interpret patterns of interaction, form, use and content in the communication of the participants. • To study the possibilities and obstacles within the environment as well as the individual, which might have an impact on the communication process. Method The study has a micro-ethnographical onset; data consists of video-observations dur-ing one year in eight school-classes, supplemented with questionnaires, interviews, field notes and participant observations. The subjects are nine pupils, their parents, classmates and school staff. Theoretical Frame Of Reference Bloom and Laheys (1978, 1988) model gives a collected representation of different factors that are important for language development. For the interpersonal communi-cation to work and develop, it is necessary to pay attention to the individual and the conversation partner as well as the social and physical environment. In this study WHO’s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, 2001) has been used to describe the function, the activity and participation of the pupils. The contextual factors in the ICF can be related to Bronfenbrenners bio-ecological model (1989). This model describes different phenomena, which at different levels, proxi-mally (micro level) to distally (macro level), might have an impact on children’s learn-ing and development. In this study the model has been used to explain phenomena in the interpersonal communication and in the surrounding environment of the partici-pants, with the purpose to throw light upon the factors, which facilitates or obstructs communicative development of an individual. Result From the microanalysis of the video-observations patterns in the interpersonal com-munication were identified, which have been categorised in following spheres of inter-est: • Informal and formal conversations. • Content and course of the conversations. • The language as a tool When the children initiate informal conversations they often have a lot to tell. Mutual-ity occurs when both code and focus are in common. The informal conversations be-tween the partners are where the child is concerned characterised by participation and mutual exchange, existence of peer conversations, pleasure in communicating and ability to carry on a topic that is interesting. The adult participant adapts in greater extent to the perspective of the child in the informal conversation, supports and elabo-rates the initiative of the child, but can also pass on to become task-oriented and ruling if the linguistic activity of the child is low. In formal conversations do the non-linguistic expressions of the child seldom attract attention, the child has to force its way into the adult’s monologues, answer questions from the adults, carry out instruc-tions, adapt to the perspective of the adult and accordingly has a low level of participa-tion. The content in the messages which the parties convey in different conversations do not always correspond, i.e. they communicate about different things, which leads to mis-understandings, interruptions or that the conversation comes to an end. It is common that adults in communication and interaction with children with severely disabilities not wait for the response from the child. The adults often are too hasty or change too quickly into a different topic or action. The analysis of the video material has resulted in that three different ways of dealing with communication and language been sorted out. • The child that observes • The communicatively active child • The linguistically active child The results show that there are both possibilities and obstacles that respectively facili-tate and obstruct communicative and linguistic development. These can be related to micro-, meso-, exo and macro levels. The children’s communication was mostly func-tional, but the adults did not always notice their intentions. The pupils were met by staff members with varied skills in Sign Language and Sign Supported Speech and it was evident that their communicative and linguistic needs was not as a matter of course accompanied by a supportive environment that facilitated communication de-velopment. Peers as well as adults should be seen as important conversation partners and they should be supported in their roles as communicative and linguistic models for the children. Adult’s communicative and linguistic competence is partly inadequate, i.e. they do not adapt enough to their conversation partners. Nor is this competence sufficient, why adults ought to further develop their linguistic and social skills in the communication with children with intellectual and hearing disabilities. References Anderson, L. (2002). Interpersonal communication: A study about pupils with im-paired hearing in the special schools for the severely learning disabled. Malmö University: School of Education. Bloom, L. & Lahey, M. (1978). Language development and language disorders. New York: John Wiley. Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. Annals of Child Development, 6, 187–249. Lahey, M. (1988). Language Disorders and Language Development. New York: Macmillan. WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, ICIDH-2. http://www.who.int/icidh

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 200.
  Anderson, Lotta
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan2002Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. The all-embracing aim of this study is to look closer into the communication that takes place during the school day between children and adults, in cases where Sign Language and Sign Supported Speech are used. The purpose is to describe and interpret interaction patterns as well as use, form and content in the communication between the participants. The purpose is also to study possibilities and limitations within the environment as well as the individual, which might have an impact on the communication process. The study has a micro-ethnographical onset; data consists of video-observations during one year in eight school-classes, supplemented with questionnaires, interviews, field notes and participation observations. The results show that there are both possibilities and obstacles that respectively facilitate and obstruct communicative and linguistic development. These can be related to micro, mesa, exo and macro levels. Informal communication was characterised by participation and mutual exchange, pleasure in communicating and adults adapting to the child?s perspective. Formal communication was characterised by adults choosing topics for conversation and being purpose-oriented, asking questions, giving instructions and expecting certain answers from the child. The children?s communication was mostly functional, but the adults did not always notice their intentions. The pupils were met by staff members with varied skills in Sign Language and it was evident that the children?s communicative and linguistic needs were not necessarily accompanied by a supportive environment that facilitated communication development

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 151 - 200 of 6400
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf