Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 2 av 2
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Lindahl, Jonna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Sehovac, Elin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling i de samhällsorienterade ämnena.2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande text behandlar svenska som andraspråkselevers språk- kunskapsutveckling i desamhällsorienterade ämnena utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Andraspråkselever tenderar att prestera sämre i skolan på grund av deras brister i begreppsligförståelse. Syftet med följande arbete är att synliggöra hur sociokulturella arbetssätt kangynna andraspråkselevers språkutveckling. Syftet är även att undersöka hurandraspråkselever kan lyckas bättre inom ramarna för den svenska undervisningen. Metodenför att ta reda på detta har bestått av litteratursökning där olika artiklar samt texter hargranskats och bearbetats. Resultatet påvisar att arbete utifrån sociokulturellt perspektiv pålärande kan stötta eleverna i att lära sig behärska ett språk och utveckla kunskaper i och omspråket för att sedan kunna applicera dessa kunskaper i skolans olika ämnen. Resultatetpresenterar samtal som en viktigt framgångsfaktor för lärande, men även modersmål ochtransspråkande lyfts för att synliggöra hur det bör användas som en resurs i undervisningen.Texten behandlar inre motivation och hur det påverkar språkinlärning. I diskussionen försresonemang som besvarar frågeställningen och resonerar kring hur denna forskningsöversiktkommer påverka framtida yrkesprofession

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Lindahl, Jonna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Sehovac, Elin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Lärares tolkningar av deras undervisningspraktik i de samhällsorienterande ämnena utifrån ett svenska som andraspråksperspektiv2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska skolan brister i arbetet gällande att ta tillvara på elevers flerspråkighet samt deras erfarenheter och kunskaper. Syftet med detta arbete är därmed att undersöka vilka metoder och didaktiska val lågstadielärare beskriver att de använder för att stötta begreppsförståelse hos elever som följer kursplanen för svenska som andraspråk i de samhällsorienterade ämnena. Syftet kopplar även till att ta reda på hur lärare upplever svenska som andraspråkselevers behov av stöttning. Tidigare forskning, relevant för ämnet, belyser många olika metoder som lärare kan använda för att stötta andraspråkselever i undervisningen. Dock finns det begränsad forskning som berör svenska som andraspråks- elever kopplat till de samhällsorienterade ämnena i de lägre åldrarna. Det finns även begränsad forskning som lyfter lärares syn på stöttning av dessa elever. För att besvara våra frågeställningar använder vi oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem lärare. För att kunna analysera datan används didaktiska perspektiv. Av analyserna framgår det att lärarnas syn på andraspråkselevers behov påverkar hur de reflekterar kring och bygger upp sin undervisning i de samhällsorienterande ämnena. Det framgår även genom intervjuer med de fem lärarna att det största behovet hos andraspråkselever i de samhällsorienterande ämnena upplevs vara den begreppsliga förståelsen. Arbetet är av relevans för att synliggöra vilka metoder och didaktiska val lärare grundar sin undervisning på och hur lärares syn på svenska som andraspråkselevers behov av stöttning påverkar dessa val. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 2 av 2
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf