Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Holmberg, Ylva
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Stensson, Catrin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Vallberg Roth, Ann-Christine
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Lyssnandets didaktik som grundton i flerstämmig undervisning – exemplet rytmatik2022Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, E-ISSN 1890-9167, Vol. 19, nr 4, s. 183-205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Artikeln baseras på en delstudie i ett FoU-program1 som syftar till att beskriva och vidareutveckla kunskap om vad som kan känneteckna undervisning i förskola. Programmet och delstudien genomförs i samverkan mellan förskollärare, ledare och forskare. Medverkande utprövar fyra teoriinformerade undervisningsupplägg varav föreliggande artikel fokuserar ett didaktiskt och poststrukturellt informerat upplägg. Artikeln vägleds av frågan: Vad kan känneteckna innehåll i undervisning utifrån ett didaktiskt och poststrukturellt informerat undervisningsupplägg med fokus på musik och matematik i förskolan? Artikeln syftar specifikt till att pröva begreppen ”lyssnandets didaktik” och ”rytmatik”. En didaktiskt orienterad abduktiv analys har genomförts. Resultatet öppnar för att den innehållskombination som begreppet rytmatik erbjuder kan prövas som alternativ till mer ämnesinriktad musik- och/eller matematikundervisning där grundtonen för flerstämmig undervisning är lyssnandets didaktik. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Hultberg Ingridz, Kristine
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Responser som grund för gemensamt innehåll: Om undervisning i förskola2024Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, E-ISSN 1890-9167, Vol. 21, nr 3, s. 165-185Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Sedan 2018 ingår undervisning i läroplanen för förskola i Sverige. Detta har lett till ett behov av en bredare förståelse för hur undervisning kan genomföras i förskola. I föreliggande studie består data av videoobservationer genomförda med etnografisk metod och syftet är att bidra med kunskap om undervisning som en gemensam handling mellan pedagoger och barn i förskola. Mer specifikt utforskas karaktären av responser mellan pedagoger och barn samt hur gemensamt innehåll framträder i interaktion mellan barn och pedagoger. Syftet är relaterat till metod och interaktionsanalys där verbalt tal och kroppsliga uttryck tillskrivs samma värde och är sammanflätade. Det senare är relaterat till studiens sammanhang, som är en förskola och specifikt en språkavdelning med deltagare från 3 års ålder. Resultatet visar att innehåll mellan pedagoger och barn där responsivitet innebär både kroppsliga och verbala uttryck för handling öppnar för att förstå undervisning som gemensam och som en samhandling där innehållet växer fram och växlar mellan pedagoger och barn. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Lembrér, Dorota
  et al.
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barn, unga och samhälle (BUS).
  Meaney, Tamsin
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barn, unga och samhälle (BUS).
  Being and becoming as socialisation in a mathematical activity in preschool2015Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, E-ISSN 1890-9167, Vol. 11, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article investigates a map-drawing activity in a Swedish preschool from the perspective of how children are positioned as being or becoming mathematicians by the children themselves, the teacher and the researcher. The children positioned themselves as being mathematicians, who were capable of expressing and using their own experiences and skills. The researcher also focused on the children’s expertise and so positioned them as being mathematicians. Nevertheless, there were times when the children acknowledged their need for more skills and knowledge to solve a problem and thus positioned themselves as becoming mathematicians. Similarly, some of the teacher’s questions also focussed on developing children’s mathematics skills, which thus emphasized children’s incompleteness or state as becoming mathematicians. By contrasting the teacher’s role with those of the children and the researcher, it is possible to identify how the teacher affects children’s socialisation and learning through her questioning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Linda, Palla
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  TAKK som specialpedagogiskt didaktiskt verktyg i förskolans undervisning2023Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, E-ISSN 1890-9167, Vol. 20, nr 1, s. 77-102Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet är öka kunskapen om hur yrkesverksamma i förskolan säger sig använda TAKK, tecken som alternativ kompletterande kommunikation, i förskolans undervisning. Vidare syftar studien till att belysa hur TAKK kan förstås i ljuset av specialpedagogisk didaktik. Didaktiska frågor har väglett analysen: Var och när uttrycker yrkesverksamma i förskolan att TAKK används? För och med vem/vilka uttrycker yrkesverksamma i förskolan att TAKK kan användas? Hur och varför uttrycker yrkesverksamma i förskolan att TAKK kan användas? Studien har avgränsats till att omfatta 30 yrkesverksammas utsagor i ett inlägg i internetforumet Facebooks grupp ”Förskolan.se”. Vald metod är netnografi och analysen är kvalitativ med specialpedagogisk didaktisk modellering som teoretiskt angreppssätt. Resultatet visar att beskrivningar av användandet av TAKK kan liknas vid ett flerstämmigt förhållningssätt då TAKK beskrivs användas i undervisning på flera olika vis, i flera olika situationer och i flera olika miljöer – med alla och för alla. Slutsatsen dras att med specialpedagogisk didaktisk modellering kan TAKK bli ett verktyg brett nog att utgöra stöd på inkluderande vis.

  Nyckelord: Didaktisk modellering; förskola; netnografi; specialpedagogisk didaktik; TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation); undervisning 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Löf, Camilla
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Vallberg Roth, Ann-Christine
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Med värden i fokus: om den didaktiska vad-frågan i pragmatiskt informerad undervisning i förskolan2023Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, E-ISSN 1890-9167, nr 4, s. 63-79Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Sedan undervisning fick en mer framträdande position i den svenska reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) har lärare i såväl förskola som förskollärarutbildning kämpat med att tolka konceptet. När 2011 års skollag trädde i kraft några år tidigare fick förskolans arbete med normer och värden en starkare ställning. Mot bakgrund av detta blir det intressant att studera båda dessa stärkta mandat – undervisning och värden. Med utgångspunkt i erfarenheter från ett didaktiskt och pragmatiskt informerat undervisningsupplägg är syftet med denna artikel att bidra med kunskap om vilka värderingar som kan framträda i undervisning i förskola. Det empiriska material som genererats genom undervisningsupplägget består av totalt 364 dokument, inklusive 64 videoinspelningar. Detta genomfördes på cirka 120 förskolor och/eller förskoleavdelningar i tio svenska kommuner. Analysen har en didaktisk ansats och kan metodo-logiskt beskrivas som abduktiv analys. Resultatet indikerar att pragmatiskt informerad undervisning om värden kretsar kring sociala värden, såsom demokrati och (barns) delaktighet. I förskolans praktik är undervisningen organiserad som möjligheter till reflektion, samt som ett ”flerdeltagande”. Vidare framträdde spår av flerstämmighet i relation till kunskapsinnehåll som samspelar på flera olika nivåer samtidigt.

 • 6.
  Riddersporre, Bim
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Normativ styrning i förskolan: En fallstudie2010Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, E-ISSN 1890-9167, Vol. 3, nr 3, s. 133-149Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The project “Normative leadership in the pre-school” is a series of case-studies which aims at clarifying how normative leadership is practiced and negotiated, as well as which norms are created by leaders and co-workers. The amount of research into leadership in pre-schools is currently low, despite the comprehensive nature and significance of the institution. Relation to theory is often weak, as is the connection to more general research on leadership. I have chosen the theory of normative control of organisations as a framework for my analysis. The empirical methods are a combination of interviews and observations. In this first case study, the subject is an unusual leadership task. A number of new pre-schools are to be established, and the leader is to create a vision for these. Tension arises between vision and daily reality, however. It is the vision that must confront everyday life, and not the other way around. A common understanding must gradually be established, with its foundation just as much in norms and ideas as in security and common experience. The results indicate that negotiation and re-negotiation are important aspects of normative control in the pre-school. I propose the concept distributed normative control as the collaborators and the leader share the normative power in the daily round.

 • 7.
  Vallberg Roth, Ann-Christine
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barn, unga och samhälle (BUS).
  Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools2012Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, E-ISSN 1890-9167, Vol. 23, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim is to describe and discuss documentation and assessment practices in Swedish preschools from a didaktik perspective. What different forms of documentation and assessment are found in the preschools? Preschools in both urban and rural municipalities are included in the selection. Document and textual analysis are used. A varied multi-documentation emerge. The multi-documentation at each preschool expose that preschool teachers seem to switch between different forms of documentation and assessment, including summative, formative and other assessments. The concept of transformative assessment may capture the different assessments interwoven in the multi-documentation. Transformative assessment is a concept focusing on reshaping and interplaying assessments that are intertwined in the registration and complex documentation at different levels and directions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Vallberg Roth, Ann-Christine
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barn, unga och samhälle (BUS).
  (Meta)Theoretical gateways in studies on assessment and documentation in preschool: a research review with a Scandinavian focus2017Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, E-ISSN 1890-9167, Vol. 14, nr 3, s. 1-16Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to describe and collate search results and analysis of research with a focus on (meta)theoretical gateways in assessment and documentation in Scandinavian preschools between 2006 and 2014, supplemented by delimited international research mainly from 2013-2014. The intention is also to highlight what the research indicates about assessment competence in relation to the (meta)theoretical gateways. The final search results include 153 national and international studies from sources including the Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC, 2006-2012). The results indicate that research into assessment in preschool is still a relatively young and undeveloped field, while the field of documentation, and pedagogical documentation in particular, has a significantly higher standing. As more and more different forms of assessment and documentation assume their place in preschools, it becomes increasingly important to gain knowledge and awareness of the potential benefits, limitations and consequences of various forms and practices for assessment and documentation. Theoretical gateways vary, as do the forms of assessment and documentation used. The analysis indicates that assessment competence can include professional assessment based on a variety of scientific grounds. Regarding the expanded documentation and evaluation task and the preschool’s complex assessment and documentation practices, there is a need for both expanded research and expanded competence, which can focus on a "multi-voiced assessment competence".

 • 9.
  Vallberg Roth, Ann-Christine
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barn, unga och samhälle (BUS).
  Nordic comparative analysis of guidelines for quality and content in early childhood education2014Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, E-ISSN 1890-9167, Vol. 8, nr 1, s. 1-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln baseras i ett projekt. Syftet med projektet är att vidareutveckla kunskap om likheter och skillnader i nordiska bindande och vägledande riktlinjer för innehåll och kvalitet i förskola Studien är av beskrivande och jäm¬förande karaktär och arbetet utgår från en forskningstradition kopplad till läroplansområdet – curriculum¬studier. I den komparativa analysen framträder både variation och likriktning gällande innehålls-konstruktio¬n. Kvalitet uttrycks och kan tolkas bli operationaliserat både som struktur och process. I förhållande till resultat kan kvalitet främst tolkas vara inriktat på verksamhet, men också på individ. Kvalitet är genomgående relaterat till lärande (livslångt lärande) och är mer linjärt och målrationellt än icke-linjärt. Vidare leder kvalitets¬inriktningen till att ansvar för utvärdering, bedömning och registrering kommer i förgrunden. Kvalitet operationaliseras i grunden genom registrering och bedömning. Det är sammantaget mer spår av Edu än Care – mer helhetssyn på lärande, livslångt lärande, än helhetssyn på barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Vallberg Roth, Ann-Christine
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Barn-unga-samhälle (BUS).
  Månsson, Annika
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Barn-unga-samhälle (BUS).
  Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige: Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv2008Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, E-ISSN 1890-9167, Vol. 1, nr 1, s. 25-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf