Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 186
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arvidsson, Per
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Bergholtz, Sofia
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Challenges for Group Homes in Sweden: Frontline Practice Leadership and Ethical Dilemmas2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This poster will present our ongoing work with implementing an international, research based training resource on Frontline Practice Leadership (FPL) within group homes for people with intellectual disabilities and autism. The aim is to examine the context in which the work is performed, and whether FPL can be adapted and used by Swedish disability services and thus contribute to strengthening employees in occupational roles responsible for Practice Leadership. This special form of group home is controlled by the Swedish LSS law and that shall provide users with support and care based on their individual needs. LSS stipulate how users should be able to live like everyone else, promote equality and full participation in everyday life. At the same time, this form of accommodation sometimes creates ethical dilemmas when supporting the users' right to self-determination. This poster focusses on those ethical dilemmas, and what it means to work and manage operations within LSS housing and clarify the problems that exist around leadership when ethical dilemmas arise. Together with (+) 60 service pedagogue’s various empirical collections have been made: individual interviews, focus group interviews, observations and surveys. The poster will raise questions related to implementation of new working methods and emphasizes the significance of a comprehensive working model for person centered support. Furthermore, the concept of quality of life, which is central in FPL, entails in relation to a Swedish context. Finally, the occupational roles that is presented in this poster calls for new support structures regarding education and competence development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Disability in the margins: handling uncertainty when seeking care in healthcare2023In: SIEF2023: Living Uncertainty, 2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores how people with disabilities encounter and manage limits and uncertainty within the Swedish healthcare sector. Previous research has pointed out that individuals with different forms of disability often meet health-care professionals that lack knowledge about their specific conditions. These limitations have also been defined as a form of medical paternalism, where the professional's knowledge is emphasized over the patient’s knowledge. Within disability research, this displacement has been categorized as a medical model in contrast to a social model where the patient's body is not the focus, but rather the context in which the individual lives. This is a theoretical model that can be viewed through cultural analytical lenses to explore liminal healthcare practices. This paper addresses these questions based on interviews done with people who have lived with disabilities and their experiences of seeking care in the healthcare sector. What kind of embodied experiences of liminality do they have in relation to healthcare? How do they navigate health inequalities in relation to liminal spaces of healthcare? In what ways does this create uncertainties in everyday life for people living with disabilities? One of the findings in the interviews is that it is not only the professionals’ lack of knowledge that generates inequalities, but also the material infrastructure in, for example, the hospitals. Therefore, in this paper it will be suggested that the medical model from disability research should also be elaborated with cultural analytical perspective on material culture.

 • 3.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Levin, Lena
  Lunds universitet.
  Lopez Svensson, Gustav
  Lunds universitet.
  Månsson Lexell, Eva
  Lunds universitet.
  Stjernborg, Vanessa
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  En kollektivtrafik för alla: En nulägesbeskrivning av forskning och utvecklingsprojekt inom funktionshinderområdet2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kollektivtrafik anses ofta vara särskilt betydelsefull för personer med funktionsnedsättning, då det kan finnas en begränsad tillgång till andra färdmedel. Trots ansträngningar för att överbrygga hinder i kollektivtrafiken, kvarstår idag betydande utmaningar. Personer med funktionsnedsättning gör generellt färre resor och deltar i färre aktiviteter utanför hemmet än personer som inte har några funktionsnedsättningar. Att resa i den allmänna kollektivtrafiken förutsätter en rad förmågor, som beror på ett samspel mellan resenär och olika miljöer, såsom informationsmiljöer, fysiska miljöer och sociala miljöer. Brister detta samspel uppstår ett funktionshinder som försvårar eller omöjliggör användning av kollektivtrafik. Rapporten syftar till att ge en översikt över arbetsområdet tillgänglighet i kollektivtrafiken och inkluderar exempel både från forskning och mer praktiskt arbete. Rapporten ska inte ses som en heltäckande översikt, utan ämnar snarare ge en överblick och nulägesbild över området. I rapporten presenteras en genomgång av vissa mål och regelverk som är relevanta utifrån tillgänglighet ur nationellt och europeiskt perspektiv. Därefter ges en nationell utblick som berör frågor om ansvar, information, och myndigheter som på olika sätt arbetar med frågor relaterade till tillgänglighet i kollektivtrafiken. En genomgång av forskning inom området görs ur ett mer övergripande perspektiv (en mer detaljerad genomgång kommer att publiceras i artikelformat framöver) och därefter med några exempel på forskningsrapporter som publicerats nationellt. Översikten ger även exempel på europeiska forskningsprojekt som på olika sätt berör frågor om tillgänglighet i kollektivtrafiken samt på andra pågående EU-initiativ inom området. Nationella studier har exempelvis belyst frågor om tillgänglighet i transportsystemet i regional planering. Författarna fann att tillgänglighet användes på olika sätt i planeringsdokument. Vidare menar författarna att tillgänglighet användes på olika sätt i de olika avdelningar som arbetade med kollektivtrafik, vilket försvårar samarbeten och helhetssynen kring tillgänglighetsfrågan. Tidigare K2-projekt har utgått från kunskap som insamlats genom en rad workshopar inom ramen för det svenska arbetet med EU-projektet TRIPS och fokuserade mot tillgänglighetsanpassning av digitala reseplanerare. Projektet identifierade ett flertal områden som är i behov av utveckling för att digitala verktyg ska kunna implementeras i svensk kollektivtrafik på ett framgångsrikt vis. En grundläggande utmaning handlade om att samla in och systematisera data som kan användas för att utveckla verktyg, samt att identifiera vilka aktörer som bör vara ansvariga för detta arbete. Rapporten visar också att det arbetas brett med frågan om tillgänglighet för alla i kollektivtrafiken, men att många utmaningar tycks kvarstå, både ur ett internationellt och ett nationellt perspektiv. Flertalet av de europeiska projekt som genomförts pekar på vikten av att inkludera personer med funktionsnedsättning i utvecklingen av tillgänglighet. Exempelvis i EU-projektet TRIPS lyfts delaktighet med principer om ”nothing about us without us” tillsammans med ett tydligt fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Andra projekt lyfter vikten av att säkerställa att utvecklingen av digitala hjälpmedel måste ske på ett sätt som inkluderar personer med funktionsnedsättning, då det annars riskerar att gå i motsatt riktning och i allt högre grad verka exkluderande. Exempelvis projektet DIGNITY K2 Working Paper 2023:8 7 syftar till att utveckla metoder för att synliggöra och åtgärda den så kallade digitala klyftan mellan personer med funktionsnedsättning och det övriga samhället. Vid den snabba övergången till ett mer transporteffektivt samhälle, med digitalisering och nya mobilitetsformer, behöver uppmärksamhet riktas mot dem som behöver extra stöd och service för att få tillgång till kollektivtrafiken. I denna översikt har både fysiska hinder, sociala hinder och samordningsproblem uppmärksammats. Slutligen kan konstateras att kollektivtrafiken och dess olika sociala och fysiska dimensioner är ombytlig. Tillgänglighetsfrågor är inte något som på något sätt når ett slut, eller som man färdigställer genom enskilda insatser. Tillgängligheten i kollektivtrafiken utmanas ständigt, parallellt med de samhällsförändringar som sker och med hänsyn till de många olika behov och förutsättningar som vi alla har. Att fördjupa förståelsen för de funktionshinder som uppstår i kollektivtrafiken borde vara en central fråga i det fortsatta arbetet för alla människors möjligheter att vara inkluderade i samhället och för att minska riskerna för social exkludering och marginalisering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Stjernborg, Vanessa
  et al.
  Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Levin, Lena
  Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet.
  Månsson Lexell, Eva
  Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet; Skånes universitetssjukhus.
  Lopez Svensson, Gustav
  Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet.
  Forskare: Svensk kollektivtrafik är inte tillgänglig för personer med funktionsnedsättning2023In: Altinget, no 2023-04-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Som forskare inom kollektivtrafik och funktionshinder har vi sett en utveckling där politiker och andra beslutsfattare talar alltmer om vikten av att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla. Ändå går utvecklingen i motsatt riktning, skriver fem forskare vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

 • 5.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  När mötet blir digitalt: Socialsekreterares erfarenheter under pandemin2023In: Nio – Fem: Tidskrift om arbetsliv & profession, ISSN 2001-9688, no 1, p. 12-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur påverkas socialtjänsten av att mötena med deras klienter blir digitala? När covid-19-pandemin kom blev den digitala tekniken en lösning för många att snabbt kunna anpassa sitt arbete i relation till Folkhälsomyndighetens smittskyddsrestriktioner. Kristofer Hansson – lektor i socialt arbete – har studerat hur det förändrade socialtjänstens arbete. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  English version
 • 6.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Petersson, Charlotte C
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Social Work and Lost Contacts with Clients during the COVID-19 Pandemic: Experiences of Shared Trauma from Three Different Civil Society Organisations2023In: Social Work During COVID-19: Glocal Perspectives and Implications for the Future of Social Work / [ed] Timo Harrikari, Joseph Mooney, Malathi Adusumalli, Paula McFadden, Tuomas Leppiaho, Routledge, 2023, p. 158-170Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Early in the COVID-19 pandemic, social workers at battered women's shelters and night shelters and church deacons in Sweden warned that they were at risk of losing contact with their clients. Thus, even though Sweden was never subject to a lockdown in 2020 or 2021, many of the signals from the social workers indicated that their lost clients were at risk of increased ill health, mental illness, and violence due to the situation produced by the pandemic. The aim of this chapter is to develop a theoretical and empirical understanding of this vulnerable position that was imposed on these client groups by the COVID-19 pandemic. These developments also created fear and worry among the social workers themselves, when it became clear to them that they were at risk of losing contact with their clients. Therefore, the concept of shared trauma is used to focus on the way in which care workers are exposed to similar impacts of collective traumatic events as their clients. From the start of the project in March 2020, a total of 25 different civil society organisations have been followed through short telephone interviews. The method is inspired by rapid ethnographies.

 • 7.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  The brain in a petri dish: a critical disability perspective on neuroscience2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Imagine a brain in a petri dish in a biomedical laboratory. Not a whole brain, but a part grown with the help of cells. Through this collection of cells, the researchers perform various experiments. It may involve testing different disease models or experimenting with specific drugs to see how the brain cells react. The researchers can also remove, add or turn off specific genes to see how this brain reacts. Through these tests, medical knowledge is produced about the brain, but also about different brain diseases and treatments. Some of this neuroscientific knowledge can give medical understanding for developmental disability. It is knowledge that can be used to create diagnoses and classification systems which strengthen what we as critical disability researchers would call the medical model. These diagnoses and classification systems are not defined entities, but heterogeneous parts in the medical model. They are, one could say, in various ways linked back to the brain cells in the petri dish. The different parts are an assemblage where the medical knowledge about a specific developmental disability are linked to the materiality in the laboratory, as well to the doctor at the hospital or the person seeing the doctor. In this way, we as disability researchers might be able to transform our cultural framework, we use to criticize the medical model and turn this critique to the laboratory. Is the medical researcher´s work with the brain cells in a petri dish a practice that (re)produces not only the assemblage of what developmental disability is, but also the stigmatized and negative identity that many times exists in society around this disability? In this paper I want to elaborate critical disability theory to see if it can be used to understand the knowledge production practices in and outside the biomedical laboratory.

 • 8.
  Egard, Hanna
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  The digital society comes sneaking in: An emerging field and its disabling barriers2023In: Disability & Society, ISSN 0968-7599, E-ISSN 1360-0508, Vol. 38, no 5, p. 761-775Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines disabled people’s everyday experience of social exclusion in relation to the rapid growth of digital technologies in everyday practices. It highlights the relationships between the growing theoretical apparatus on how society changes with new digital technologies, and theories about how this might lead to new disabling barriers in the everyday lives of disabled people. To better understand disabled people’s everyday experiences of social exclusion in the digital age, it brings together insights from two different fields: digital technology, mainly in digital social science and digital humanities; and disability studies, with a focus on the digital divide. The study draws on empirical observations, photographs and interviews with adults with various disabilities in Sweden, and analyses their everyday experiences with the help of a theoretical framework. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Egard, Hanna
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, KristoferMalmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).Wästerfors, DavidLunds universitet.
  Accessibility Denied: Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities2022Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This book explores the societal resistance to accessibility for persons with disabilities, and tries to set an example of how to study exclusion in a time when numerous policies promise inclusion. With 12 chapters organised in three parts, the book takes a comprehensive approach to accessibility, covering transport and communication, knowledge and education, law and organisation. Topics within a wide cross-disciplinary field are covered, including disability studies, social work, sociology, ethnology, social anthropology, and history. The main example is Sweden, with its implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities within the context of the Nordic welfare state. By identifying and discussing persistent social and cultural conditions as well as recurring situations and interactions that nurture resistance to advancing accessibility, despite various strong laws promoting it, the book’s conclusions are widely transferable. It argues for the value of alternating between methods, theoretical perspectives, and datasets to explore how new arenas, resources and technologies cause new accessibility concerns — and possibilities — for persons living with impairments. We need to be able to follow actors closely to uncover how they feel, act, and argue, but also to connect to wider discursive and institutional patterns and systems. This book will be of interest to scholars and students of disability studies, social work, sociology, ethnology, social anthropology, political science, and organisation studies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Att ge stöd vid sorg: Recenserad bok: Möta den som sörjer: flera perspektiv på sorg efter dödsfall2022In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 99, no 1, p. 111-113Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Bakterier och nationalistiska idéer i ett post-antibiotiskt samhälle2022In: Polarisering och samexistens: kulturell förändring i vår tid / [ed] Zackariasson, Maria; Öhlander, Magnus; Pripp, Oscar, Umeå: Borea , 2022, p. 375-397Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vi lever i en tid där både bakterier och virus förändras i snabb takt och därmed också förändrar världen så som vi känner den. Under våren 2020 spreds coronaviruset hastigt och världen fick anpassa sig till en pandemi. Inte lika synligt, men likväl sakteligt föränderligt, ökar de antibiotikaresistenta bakterierna runt om i världen och ställer framför allt hälso- och sjukvården inför nya utmaningar. Detta kapitel tar sitt avstamp i att kulturanalytiskt förstå och analysera hur dessa olika utvecklingar hänger ihop och vad framför allt resistenta bakterier kan säga om nationalistiska och immigrantfientliga idéer. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Irwin, Rachel
  Lund University.
  Controlling Bacteria in a Post-antibiotic Era: Popular Ideas about Bacteria, Antibiotics, and the Immune System2022In: Ethnologia Europaea, ISSN 0425-4597, E-ISSN 1604-3030, Vol. 52, no 2, p. 1-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article addresses people’s experiences with bacteria and the human body and examines the cultural meanings regarding concerns that society likely is running out of effective antibiotics. The empirical material comes from Sweden, and our analysis is framed through perspectives from the medical humanities. The interdisciplinary goal is to better understand the societal challenges of antibiotic resistance in the advent of a so-called post-antibiotic era. The study presents results from the “If antibiotics stop working” questionnaire which was distributed with the help of The Folklife Archives with the Scania Music Collections at Lund University. We argue that the concept of a post-antibiotic era can open a more imaginary way of thinking about what future relationships are possible if antibiotics were to lose their curative power.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Disabled infrastructure: an urban photo essay2022In: Urban Matters, no Just mobility, transport and urban infrastructuresArticle in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In 1968, the French philosopher and sociologist Henri Lefebvre published his book The right to the city (Lefebvre, 2009). From the original idea of the book — that cities are for people, building collective life and not for capitalist transactions where city life is commodified and citizens mere consumers — the concept of “the right to the city” has become widely employed by different grassroots organizations aiming for social justice in the city. In the following, I will give examples of how recognition is fundamental in planning the urban environment and giving people with disability — citizens and inhabitants of the city — equal access to the city. This photo essay originates with the importance physical environment has for accessibility and the spatial justice for everyone to take place in the city on equal terms. Through a few photographs taken in situations where I carried out so-called ‘go-along’ with persons using electric wheelchairs, I will discuss and analyse the relationship between the physical environment and the individual.

 • 14.
  Arvidsson, Per
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  En modell för att leda brukarnära arbete i funktionshinderverksamheter: en förstudie2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose: This study piloted an international, research-based training resourceon Frontline Practice Leadership (FPL). The aim was to examine whether this resource can be adapted and used by Swedish disability services and thus contribute to strengthening employees in occupational roles responsible for Practice Leadership.

  Method: Six service pedagogues and their managers (12 participants in total) participated in a pilot study to review the training resource. Participants provided their reflections on the training and the model for FPL.

  Results: Participants found the resource to be informative and useful, and potentially beneficial to staff who work in Swedish disability services. The study identified the need to consider how FPL will be implemented in the existing organizational structure in Swedish disability services.

  Implications: The study raises issues related to implementation of new working methods and emphasizes the significance of a comprehensive working model for person-centred support. Furthermore, the concept of quality of life, which is central in FPL, entails implications that need to be discussed in relationto a Swedish context. Finally, the emergence of occupational roles in the interface between management and practice calls for new support structures regarding education and competence development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Flera faror med djur som donatorer2022In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2022-01-19, p. 6-6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att använda organ från djur i människor innebär ett risktagande. I mitten av 90-talet stoppades sådana försök på grund av rädsla för viruspandemier, skriver docent Kristofer Hansson. 

 • 16.
  Egard, Hanna
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Forskare: Digitala tjänster i kollektivtrafiken exkluderar resenärer2022In: Altinget, no 220126Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I det värsta scenariot utvecklar regionerna och kollektivtrafikföretagen en kollektivtrafik som stänger ute en stor grupp människor från att fritt kunna röra sig i samhället. Kollektivtrafikens huvudmän måste arbetar mot två mål samtidigt, skriver Hanna Egard och Kristofer Hansson vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Edman, Kristina
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Nilsson, Gabriella
  Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
  Hur kuratorn balanserar känslor och byråkrati: blanketters betydelse i vårdmötet2022In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 99, no 1, p. 99-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article focuses on the work of clinical social workers who, on the one hand, respond to the emotions that children and families experience after the child is diagnosed with the chronic disease diabetes, on the other hand, deal with various bureaucratic processes aimed at ensuring that the child’s medical needs are met in the family’s new life. The work is directed towards two different worlds that are interdependent, yet bringing them together fre­quently necessitates a balancing act. The purpose is to examine how the social worker deal with these two worlds in the encounter with the child and the family. A result is the document’s role when the social worker translates the family’s new everyday life into a language that can generate assistance or allowance from the state.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Edman, Kristina
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hälso- och sjukvårdskuratorn: möjligheter och utmaningar i den moderna sjukvården2022In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 99, no 9, p. 100p. 13-17Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvårdkuratorn har en särställning inom den svenska hälso- och sjukvården. Med sin socialvetenskapliga och interdisciplinära kompetens bevakar och adresserar kuratorn frågor angelägna inom det socialmedicinska sammanhanget. Genom att placera människans hälsa och sjukdom i en samhällelig kontext bidrar kuratorn med ett samhällsvetenskapligt perspektiv på patientens levnadsförhållanden och hur olika typer av sårbarhet påverkar mående. Med sin förankring i socialt arbetet har kuratorn unika förutsättningar för att se, stödja och behandla patienter och deras närstående. I och med kuratorslegitimation, som infördes 1 juli 2019, sker en ny riktning för de socionomutbildade där hälso- och sjukvårdskuratorna kan sägas gå i bräschen. Temanumret samlar forskning om både interventioner och behandlingar, yrkesrollens funktion och utmaningar, och kritiska reflektioner över hälso- och sjukvårdskuratorns arbetsvillkor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Brenthel, Adam
  Division of Art History and Visual Studies, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Imagining a post-antibiotic era: a cultural analysis of crisis and antibiotic resistance2022In: Medical Humanities, ISSN 1468-215X, E-ISSN 1473-4265, Vol. 48, no 3, p. 381-382Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study presented in this article is about the role played by imagination when national and international organisations convey the idea of a dystopian crisis involved in the real transition to a postantibiotic era. The present is an era that can be defined as a time when no new antibiotics are discovered or developed, and existing antibiotics simultaneously become less effective since bacteria develop resistance against the active substances. Today, antibiotic resistance is an international fact; thousands of people die every year in Europe and the USA as a result of bacteria that have become resistant. Then, imagination can conjure up a different and a much more dystopian future. This article stems from a public debate concerning the global increase of antibiotic resistance; and will examine how the concept of fantasy and imagination is central in picturing such a future crisis in society. The article’s empirical basis mainly consists of reports from global and Swedish organisations, dating from the 1990s and onwards. These fantasies show that our society has a strong urge to always try to understand and explain present time and to identify how ‘our’ era relates to the past as well as the future. The concept of crisis plays an important role in these fantasies, it is key to use it when thinking about change. The analysis builds on texts and illustrations from global organisations like the WHO and also national authorities in Sweden that aim to convey the science behind the challenge. The aim is to develop a theoretical and empirical understanding, from the perspective of cultural analysis, of how fantasy and crisis are linked when the future is conceived.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Egard, Hanna
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Wästerfors, David
  Lund University.
  Introduction: Into the fields of stubborn obstacles and lingering exclusion2022In: Accessibility Denied: Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities / [ed] Hanna Egard, Kristofer Hansson, David Wästerfors, Oxon & New York: Routledge, 2022, p. 1-10Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Accessibility today has a contradictory character. One the one hand, people with disabilities are welcomed and included, with ambitious promises in policies and declarations. On the other hand, they are still excluded in everyday practices. This volume explores this contradiction in three areas: city and transport, knowledge and education, and law, institutions and history. Sweden is the primary case, but the ambition is wider. The compilation includes studies rooted in disability studies, social work and sociology, as well as ethnology, cultural geography and gender studies, political science and law, architecture, history, anthropology and linguistics. It involves a range of theories and methods, from participant observation to historical analyses using archival data, from critical disability theory to ethnomethodology. Since resistance to accessibility today takes various forms, and transforms as society itself changes, we need to equip ourselves with a corresponding plurality and dexterity. Researchers have to be on the move, like the United Nations itself, whose 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities looks complete but requires constant monitoring to get nation-states to actualise its intentions. To study accessibility is to study exclusion and its constant drama, and in a democratic society this is highly relevant.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Let the right one in: Microbiota in a post antibiotic era2022In: RE: 22 Programme, University of Reykjavik , 2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I will use the questionnaire “If antibiotics stop working” that was distributed with the help of The Folklife Archives with the Scania Music Collections at Lund University between 2017 and 2018. Over 100 replies came in and some from those who answered discussed the meaning of microbiota. In these themes, the narratives focus on the relation between food and a healthy body. Its semes as if the goal is to find a bodily balance where good and healthy bacteria can stop what is harmful and evil to the body and comes from the outside – let it be resistant bacteria, viruses, or other dangerous microbes. In this way the narratives generate imaginaries for which relationships the individual should have with microbes at large. But it is also imaginaries that can affect gut feelings and consciousness when the individual shop for food or sit down at the dinner table to eat. I will in my paper use Esposito's (2011) theories on how the body needs to be analyzed as “the negation of a negation“. In what ways do the narratives from the questionnaire problematize this theory of how the body can be reformed and refined by letting the “right” bacteria’s in? Or with other words, how is “evil” seen as something that shall be fought from inside?

 • 22.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Psykiatriska vården öppnar upp: Medicinska rum i förändring under tidigt 1970-tal2022In: Cross-Sections : Historical Perspectives From Malmö University: [Tvärsnitt : Historiska perspektiv från Malmö universitet / [ed] Joakim Glaser, Julia Håkansson, Martin Lund & Emma Lundin, Malmö: Malmö University , 2022, p. 179-196Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad detta kapitel intresserar sig för är att närmare undersöka hur övergripande, men konkreta, förändringar tog sig ett tidigt uttryck på en specifik psykiatrisk klinik under tidigt 1970-tal. Försöksverksamheten som studeras är kallad ”Pol II” och startade redan i början av 1970-talet. Från professionens sida – inte minst läkarnas – försökte man anpassa den psykiatriska kliniken till de nya kulturella strömningar som fanns ute i samhället och som nu genomströmmade de medicinska rummen. Syftet med kapitlet är att närmare undersöka hur denna genomströmning påverkade ett specifikt medicinskt rum på Södersjukhuset i början av 1970-talet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Recension av Med tvål, vatten och flit: hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870-19302022In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, no 3, p. 187-190Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Möjligen skulle det kunna hävdas att renlighet inte bara är ett nyckelord inom den etnologiska forskningen, utan att det faktiskt format ämnet i så hög grad att det skulle vara svårt att förstå etnologi utan den forskning som gjorts om just renlighet. Många är de avhandlingar och forskningstexter som utgått från begreppen orenande och tabu som Mary Douglas kastade ljus över redan 1966. Med hjälp av kulturella anomalier och tvetydigheter i samhället söker etnologen efter diskursiva och materiella mekanismer som bemödar sig att hålla smutsen på avstånd. Som en kulturanalytisk teori har därför renlighet visat sig mycket användbar för att undersöka hur kulturella kategoriseringar är verksamma i vitt skilda områden. Vad som inte har beforskats i lika hög utsträckning är hur dessa praktiker kring renlighet kom att sammanflätas med en ny syn på hälsa i välfärdsstatens begynnande barndom. I föreliggande antologi undersöks detta i tio kapitel skrivna av forskare inom ämnena historia, idé- och lärdomshistoria, ekonomisk historia, etnologi och folkloristik. Här öppnas många nya forskningsfält upp kring renlighet.   

 • 24.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Wiszmeg, Andréa
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Representing, intervening or mediating?: The role of the cultural science scholar in collaboration with different disciplinary interfaces2022In: STS Conference 2022: The 10th edition of the Swedish STS Conference / [ed] Francis Lee, Science, Technology and Society, Chalmers University, Gothenburg, 2022, p. 8-8Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The rapid development in biomedicine creates knowledge-intensive policy fields on national and international arenas. In our ongoing project “Biomodifying technologies in change” we study presumably game-changing technologies such as CRISPR-cas9, iPS cells, xenotransplantation and 3D bioprinting. The project could be categorized as part of an ”engaged program”, using Sismondo’s terminology (2008), in that we do not separate the epistemological dimensions from the political aspects of the science practices we study. Rather, we understand language and material processes in research as already in themselves always normative. Hence, the strife to make transparent and democratize scientific and technological processes, is somehow built into the research scope itself - even if not a directly activist agenda.

  One of the aims of the project is to understand how “responsible researchers” are fostered. We look into how ethical reflexivity is expressed, practiced and understood in the day-to-day of biomedical research environments. But what happens to our knowledge production when we make biomedical researchers engage in this bird’s-eye view on their research and its socio-cultural circumstances? How can neither taking a distanced position, nor engaging in direct activism but rather pushing toward areas we consider possible hotbeds for public debate be further theoretically conceptualized? What does such an endeavor imply for our role as STS scholars? And how does that connect to the tendency to engage humanities and social science scholars as interpreters and mediators in cross-disciplinary projects in knowledge-intensive policy fields, such as ours ? In what way is the symmetry principle (Bloor, 1976) affected, when value-laden initiatives as ethical reflexivity and public engagement is treated as an inherent good or as “truths” to be pursued?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Irwin, Rachel
  et al.
  Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
  Hansson, KristoferMalmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Research forum: imaging a post-antimicrobial future2022Collection (editor) (Refereed)
 • 26.
  Irwin, Rachel
  et al.
  Lund University.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Research forum: maging a post-antimicrobial future2022In: Medical Humanities, ISSN 1468-215X, E-ISSN 1473-4265, Vol. 48, no 3, p. 357-358Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Antimicrobial resistance, or AMR, is a global challenge, with the WHO declaring it one of the ‘top 10 global public health threats facing humanity’. Specifically, the WHO, governments and researchers have highlighted the ‘misuse and overuse of antimicrobials’, and the lack of clean water, sanitation and preventative measures, specifically noting concern over resistant strains of gonorrhoea, methicillin-resistant Staphylococcus aureus influenza, HIV, malaria and tuberculosis (WHO 2021). AMR leads to increased morbidity, mortality and costs from infections, not least as a patient may cycle through several antimicrobials before an effective one is prescribed. Additionally, many second-line and third-line (and beyond) antimicrobials are not readily available in low-resource settings. Moreover, antimicrobials are regularly prescribed as a prophylaxis, for instance, to prevent infection in routine surgeries (WHO 2021).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Petersson, Charlotte C
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA). Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies (CSS).
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Social Work Responses to Domestic Violence During the COVID-19 Pandemic: Experiences and Perspectives of Professionals at Women’s Shelters in Sweden2022In: Clinical social work journal, ISSN 0091-1674, E-ISSN 1573-3343, Vol. 50, p. 135-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores how social work professionals at women’s shelters in Sweden experience, understand, and are responding to domestic violence under the impact of the COVID-19 pandemic. A qualitative longitudinal research design was employed, and multiple semi-structured interviews were conducted with 14 professionals at women’s shelters over a period of one year. The results are presented in three overall themes; (a) professional challenges due to increased needs, (b) professionals’ adjustments to new circumstances, and (c) professionals’ attributions regarding client barriers to help seeking. The results show diverse and changing experiences among the professionals as the pandemic progressed. Clients and professionals have shared the same collective trauma associated with the pandemic, which has affected the professionals’ understanding of and response to domestic violence. The professionals understand both clients and themselves as being more vulnerable and susceptible to risk under these new circumstances. Social work adjustments focused on maintaining contact, reducing risk and prioritizing safety, which had both positive and negative consequences for both clients and professionals. The study concludes that the professionals coped with the uncertainty they experienced during the pandemic by relying on both their previous knowledge and work experience of domestic violence and their experience of sharing trauma with clients.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Edman, Kristina
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, KristoferMalmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Socialmedicinsk tidskrift Vol 99 Nr 1 (2022): Hälso- och sjukvårdskuratorn – möjligheter och utmaningar i den moderna sjukvården2022Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvårdkuratorn har en särställning inom den svenska hälso- och sjukvården. Med sin socialvetenskapliga och interdisciplinära kompetens bevakar och adresserar kuratorn frågor angelägna inom det socialmedicinska sammanhanget. Genom att placera människans hälsa och sjukdom i en samhällelig kontext bidrar kuratorn med ett samhällsvetenskapligt perspektiv på patientens levnadsförhållanden och hur olika typer av sårbarhet påverkar mående. Med sin förankring i socialt arbetet har kuratorn unika förutsättningar för att se, stödja och behandla patienter och deras närstående. I och med kuratorslegitimation, som infördes 1 juli 2019, sker en ny riktning för de socionomutbildade där hälso- och sjukvårdskuratorna kan sägas gå i bräschen. Temanumret samlar forskning om både interventioner och behandlingar, yrkesrollens funktion och utmaningar, och kritiska reflektioner över hälso- och sjukvårdskuratorns arbetsvillkor. 

 • 29.
  Wemrell, Maria
  et al.
  Unit for Social Epidemiology, Department of Clinical Sciences in Malmö, Lund University, Sweden; Department of Gender Studies, Lund University, Sweden.
  Lenander, Cecilia
  Family Medicine, Department of Clinical Sciences in Malmö, Lund University, Sweden.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Perez, Raquel Vicente
  Unit for Social Epidemiology, Department of Clinical Sciences in Malmö, Lund University, Sweden.
  Hedin, Katarina
  Family Medicine, Department of Clinical Sciences in Malmö, Futurum, Region Jönköping County, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Sweden Lund University, Sweden; .
  Merlo, Juan
  Unit for Social Epidemiology, Department of Clinical Sciences in Malmö, Lund University, Sweden; Center for Primary Health Care Research, Region Skåne, Sweden.
  Socio-economic disparities in the dispensation of antibiotics in Sweden 2016-2017: An intersectional analysis of individual heterogeneity and discriminatory accuracy2022In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 50, no 3, p. 347-354, article id 1403494820981496Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims: Antimicrobial resistance presents an increasingly serious threat to global public health, which is directly related to how antibiotic medication is used in society. Actions aimed towards the optimised use of antibiotics should be implemented on equal terms and according to the needs of the population. Previous research results on differences in antibiotic use between socio-economic and demographic groups in Sweden are not entirely coherent, and have typically focused on the effects of singular socio-economic variables. Using an intersectional approach, this study provides a more precise analysis of how the dispensation of antibiotic medication was distributed across socio-economic and demographic groups in Sweden in 2016-2017. Methods: Using register data from a nationwide cohort and adopting an intersectional analysis of individual heterogeneity and discriminatory accuracy, we map the dispensation of antibiotics according to age, sex, country of birth and income. Results: While women and high-income earners had the highest antibiotic dispensation prevalence, no large differences in the dispensation of antibiotics were identified between socio-economic groups. Conclusions: Public-health interventions aiming to support the reduced and optimised use of antibiotics should be directed towards the whole Swedish population rather than towards specific groups. Correspondingly, an increased focus on socio-economic or demographic factors is not warranted in interventions aimed at improving antibiotic prescription patterns among medical practitioners.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Irwin, Rachel
  et al.
  Lund University.
  Hansson, KristoferMalmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Special Issue: Intersections and Transformations in Medical Humanities: Defining and Conceptualising New Paths2022Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This special issue of Ethnologia Europaea explores new paths for our scientific disciplines within the expanding field of medical humanities. Medical humanities have seen a significant expansion in recent years, creating new research foci and leading to collaborations both within and outside of the humanities. As it is a growing academic field, we argue that it is necessary to be part of the medical humanities in defining and conceptualising new paths. The contributions to this special issue demonstrate the ways in which disciplines like European ethnology, folklore studies, social and cultural anthropology can contribute to the expansion, drawing upon ethnographic fieldwork from Croatia, Estonia, Slovenia and Sweden. This special issue opens a space for more collaboration within our fields, as well as with medicine. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Irwin, Rachel
  Lund University.
  Special Issue: Intersections and Transformations in Medical Humanities: Defining and Conceptualising New Paths2022In: Ethnologia Europaea, ISSN 0425-4597, E-ISSN 1604-3030, Vol. 52, no 2, p. 1-13Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This special issue of Ethnologia Europaea explores new paths for our scientific disciplines within the expanding field of medical humanities. Medical humanities have seen a significant expansion in recent years, creating new research foci and leading to collaborations both within and outside of the humanities. As it is a growing academic field, we argue that it is necessary to be part of the medical humanities in defining and conceptualising new paths. The contributions to this special issue demonstrate the ways in which disciplines like European ethnology, folklore studies, social and cultural anthropology can contribute to the expansion, drawing upon ethnographic fieldwork from Croatia, Estonia, Slovenia and Sweden. This special issue opens a space for more collaboration within our fields, as well as with medicine. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Afzelius, Maria
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA). Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies (CSS).
  Bergcrantz McCann, Erika
  Lund university .
  Runesson, Ingrid
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Stärk det socialvetenskapliga perspektivet i vården2022In: Dagens Medicin, ISSN 1104-7488, no 25-33/22, p. 26-26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvårdskuratorernas legitimation infördes 1 juli 2019. Legitimationen har skapat en ny riktning för de socionomutbildade och samtidigt tydliggjort vikten av att placera hälso- och sjukvårdens hälsobegrepp i en samhällelig kontext. Därmed sätter förändringen ljus på viktiga frågor som hälso- och sjukvården brottats med under lång tid och som nu skulle kunna debatterats på allvar med kuratorn i centrum.

 • 33.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Traveling insecurely: The association of security and accessibility in public transport2022In: Accessibility Denied: Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities / [ed] Hanna Egard, Kristofer Hansson, David Wästerfors, Oxon & New York: Routledge, 2022, p. 54-67Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter analyses how security has become a central topic for public transport in Sweden and how it can be understood in relation to people with disabilities who experience insecurity when traveling by bus or train. The chapter analyses public transport using Michel Foucault’s concept of dispositif de sécurité, namely how institutions and administrative arrangements maintain and enhance a certain form of control to reduce uncertainty among those who travel. This perspective is used to better understand today’s political goal that public transport should not only be accessible by being secure, but also by being usable for all. The chapter discusses the experiences of three individuals to show how uncertainty arises in everyday situations using public transport. It argues that there is a difference when it comes to security – on one side it is a feeling in people’s everyday lives, and on the other it is a predictable and transparent perspective in a specific system. In this way, security – in relation to accessibility – is framed by transport organisations as something that people with disabilities can expect when they use public transport. At the same time, the individual experiences often only fit into the rhetoric if they are transformed into the organisations’ way of looking at security, let alone as numbers in a diagram or as programme text.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Att hålla ihop det sociala arbetet: Hur covid-19-pandemin påverkade tre olika civilsamhällesorganisationer2021In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 28, no 4, p. 499-516Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When the Covid-19 pandemic reached Sweden, civil society organizations and their activities were affected to varying degrees, as was the rest of society. This article examines how three different civil society organizations – the Church’s deacons, women’s shelters and organizations that support the homeless – were affected by the pandemic. The purpose is to describe and investigate what so-called alignment work was carried out in three different spheres of civil society during the pandemic. This study has followed fourteen different civil society organizations from March 2020 that are active in various places in southern Sweden. This has been done through short telephone interviews. The term alignment work analyses the work of the civil society representatives to continue and maintain social work despite heavy restrictions. In other words, a form of harmonization between, on the one hand, the guidelines and risks created by the pandemic, and, on the other hand, the continued social need for help, support and care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Lenander, CeciliaLoodin, Henrik
  Att leva med bakterier: Möjligheter till ett levbart immunitärt liv2021Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därmed omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Det uppskattas att tio miljoner människor år 2050 kommer att dö av infektioner som inte längre svarar på den i dag tillgängliga antibiotikan. Hur kan vi här och nu hitta alternativa vägar mot en mer levbar framtid – med eller utan verksam antibiotika? Antologin är ett resultat av det tvärvetenskapliga forskarsamarbete som under 2019-20 bedrevs vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitetet under Temat Postantibiotiska framtider. I antologin utvecklar tio forskare sina tankar och idéer kring hur samhället idag och i morgon kan utformas för att hantera smittämnen som bakterier och virus i vår vardag. Smittämnen det i framtiden kanske inte finns något botemedel mot.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  “COVID cultures” in the Swedish civil society: Complex entanglements between guidelines and everyday practice in civil societies organizations2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is based on interviews with organization representatives for three different civil society’s organizations in Sweden: women's shelters, homelessness organizations and deacons. From March 2020 I have followed how they have adapted their work in relation to the risks that the emerging infectious disease SARS-CoV-2 viruses evokes. It has been short telephone interviews that only give a glimpse of the complex practice in the everyday work with people in vulnerable situations. Isolated women and children at risk of violence, older people with very few contacts or people that has no home. The aim of this paper is to study complex entanglements between this organizations and the COVID-19 guidelines from The Public Health Agency of Sweden. What kind of “COVID cultures” emerged in this organizations? How are the guidelines translated into practice in this organizations? What similarities and differences are there between the organizations? What infrastructures are changed and what have consisted over time? How has this affected the work with people that even before the pandemic was in vulnerable situations? Or with other words, what kind of “COVID cultures” have emerged in this organizations during the first months of the pandemic? With this kind of questions I hope to analyze the complex entanglements there are between the knowledge production in different political and scientific-medical performance – read guidelines – and civil society’s organizations.   

 • 37.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  De smittsamma sjukdomarnas kultur: Hur vår uppmärksamhet har kommit att riktas mot vardagens mikroorganismer2021In: Tidskriften Ikaros, ISSN 0782-6052, Vol. 17, no 4, p. 47-50Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den engelska termen emerging and reemerging diseases formulerades formellt 1987. Termens lansering kan sägas vara kulmen på människans strävan att skaffa sig kontroll över de mikroorganismer, bland annat bakterier och virus, som gör henne sjuk, en utveckling som präglat hela 1900-talet men som på senare år har intensifierats. Det är en utveckling som inte bara har förfinat den medicinska blicken på de framväxande smittsamma sjukdomar som drabbat och drabbar människan, utan också lett till en kulturell förändring av hur vi förhåller oss till och framställer de risker som förknippas med gamla och nya sjukdomar. Exempel på sjukdomar som dokumenterats för första gången i en nära samtid är ebolafeber, HIV/AIDS och, under den senaste tiden, viruset SARS-CoV-2 som orsakar infektionssjukdomen Covid-19.

 • 38.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Den sammanflätade kunskapen: Autoetnografins möjligheter i forskning om långvarig sjukdom2021In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 30, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article autoethnography is used as a method for making my own experiences of living with asthma visible, but also for reflecting upon how these experiences have affected my research. Using autoethnography in this way makes it possible to reflect upon the knowledge that is produced within ethnology and therefore also to create other perspectives on living with long-term illness. Instead of focusing on the bodily problems that illness can generate, the analysis shifts focus to social relations with other people. Here benevolence becomes a central theme to understand how categorizations of the “Vulnerable Other” work and what obstacles and limitations this brings with it in life with asthma. Autoethnography can therefore not only be about writing about one’s own experiences of a body with a long-term illness, but also about how autoethnography is intertwined with the experiences of others.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Petersson, Charlotte C
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA). Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies (CSS).
  Den sårbara gemenskapen: kvinnojourer under covid-19-pandemin2021In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 58, no 1-2, p. 33-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When the Covid-19 pandemic reached Sweden, women’s shelters mobilized quickly because they knew what a lockdown of public life could mean for women and children who are living with threats and violence in their homes. In a short time, recommendations by the authorities to work at home, maintain social distancing, and avoid travelling resulted in decreased possibilities for mobility. This made it particularly difficult for abused and controlled women to make contacts with the authorities and women’s shelters. The purpose of this article is to understand how the relationship between abused women and the community can be understood in times of pandemic . This is done by applying a theoretical model of ”the immunitary life”, to understand the relation between the individual and the community. The study consists of telephone interviews conducted in the spring of 2020 with staff at five different women’s shelters. A central result in the study is that abused women, during the pandemic, are at risk of being deprived of opportunities to create the relationships with the community that women’s shelters otherwise enables.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40. Brounéus, Fredrik
  et al.
  Glasdam, Stinne
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Irwin, Rachel
  Lenander, Cecilia
  Loodin, Henrik
  Nordgren, Lars
  Tunlid, Anna
  Wemrell, Maria
  Wrigstad, Jonas
  DN Debatt Repliker: ”Nej, vårt inlägg handlade inte om att ge upp kampen mot antibiotika”2021In: Dagens Nyheter, no 2021-02-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 41.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Lenander, CeciliaLoodin, HenrikBrounéus, Fredrik
  Efter antibiotika: Om smitta i en ny tid2021Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Antibiotikaresistens väcker vår oro. Det är inte konstigt – varje år dör hundratusentals människor runt om i världen på grund av infektioner av resistenta bakterier, och problemet växer. Är vi på väg mot en värld utan verksam antibiotika? Vad skulle en sådan postantibiotisk framtid i så fall innebära för mänskligheten? 

  I denna tvärvetenskapliga antologi diskuterar forskare med olika inriktningar människans sätt att förhålla sig till antibiotika. Med utgångspunkt i frågor som rör medicin, politik, kultur, kommunikation och arkitektur utforskar de antibiotikans historiska, sociala, ekonomiska och politiska dimensioner. Tillsammans visar de möjliga vägar till en levbar framtid som präglas av en mer hållbar relation till läkemedel, bakterier och socialt liv. 

  Boken ges ut i samarbete med Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet och den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet. 

 • 42.
  Nordgren, Camilla
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Egard, Hanna
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Germundsson, Per
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Runge, Ida
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Petersson, Charlotte C
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Krantz, Oskar
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Lingärde, Svante
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Norstedt, Maria
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Svensson Chowdhury, Matilda
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Flink, Madeleine
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Runesson, Ingrid
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Efterfrågas rätt kunskap och kompetens2021In: Socionomen, ISSN 0283-1929, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  En levbar värld med bakterier: Hur vi berättar om framtid2021In: Att leva med bakterier: Möjligheter till ett levbartimmunitärt liv / [ed] Kristofer Hansson, Cecilia Lenander och Henrik Loodin, Lund: Pufendorfinstitutet, Lunds universitet , 2021, p. 19-33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därmed omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Det uppskattas att tio miljoner människor år 2050 kommer att dö av infektioner som inte längre svarar på den i dag tillgängliga antibiotikan. Hur kan vi här och nu hitta alternativa vägar mot en mer levbar framtid – med eller utan verksam antibiotika? Antologin är ett resultat av det tvärvetenskapliga forskarsamarbete som under 2019-20 bedrevs vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitetet under Temat Postantibiotiska framtider. I antologin utvecklar tio forskare sina tankar och idéer kring hur samhället idag och i morgon kan utformas för att hantera smittämnen som bakterier och virus i vår vardag. Smittämnen det i framtiden kanske inte finns något botemedel mot.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44. Lenander, Cecilia
  et al.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Ett antibiotikums uppgång och fall: Historien om läkemedlet Chloromycetin2021In: Att leva med bakterier: Möjligheter till ett levbartimmunitärt liv / [ed] Kristofer Hansson; Cecilia Lenander; Henrik Loodin, Lund: Pufendorfinstitutet, Lunds universitet , 2021, p. 71-85Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därmed omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Det uppskattas att tio miljoner människor år 2050 kommer att dö av infektioner som inte längre svarar på den i dag tillgängliga antibiotikan. Hur kan vi här och nu hitta alternativa vägar mot en mer levbar framtid – med eller utan verksam antibiotika? Antologin är ett resultat av det tvärvetenskapliga forskarsamarbete som under 2019-20 bedrevs vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitetet under Temat Postantibiotiska framtider. I antologin utvecklar tio forskare sina tankar och idéer kring hur samhället idag och i morgon kan utformas för att hantera smittämnen som bakterier och virus i vår vardag. Smittämnen det i framtiden kanske inte finns något botemedel mot.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Forskare: Vi behöver stärka vår kunskap om det yttersta skyddsnätet2021In: Altinget, no 2021-08-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Civilsamhället besitter stor kunskap och har förtroende hos de grupper som söker sig till dem, det har varit viktigt under pandemin. Samtidigt är det tydligt att det behövs mer kunskap och resurser för att möjliggöra för dessa verksamheter att vara det yttersta skyddsnätet för många människor, skriver Kristofer Hansson, lektor vid Malmö universitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Björngren Cuadra, Carin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Michailakis, Dimitris
  Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.
  Neergaard, Anders
  Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.
  Förord: I pandemins spår. Socialvetenskapliga perspektiv på covid-192021In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 28, no 4, p. 377-386Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Redaktionens utgångspunkt är att det här temanumret – ”I pandemins spår. Socialvetenskapliga perspektiv på covid-19” – från Socialvetenskaplig tidskrift kan utgöra ett bidrag till förståelsen av hur pandemin har hanterats inom olika sociala verksamheter och framför allt de sociala konsekvenserna som den specifika hanteringen har haft i det svenska samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  HbA1c as a health intervention in childcare diabetes2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper analysis how health interventions in childcare diabetes, through HbA1c as ameasuring tool, creates, frames and defines different forms of value of life in a Swedish healthcare context. HbA1c, also known as glycated haemoglobin, is used in diabetes care tomonitoring children, and their families, care of diabetes. Because people with diabetes havehigher-than-normal level of glucose in their blood, they also produces more HbA1c. Havinghigh blood sugar over a longer period creates risks for having other complications anddiseases later on in life. This measuring tool is used as a useful test in health care to see if thechild and the family are managing the diabetes effectively or if they need help from theprofessionals – it can therefore be seen as a measurement that produces numbers andknowledge that have a direct impact on health. At the same time it also becomes a healthintervention focusing very much on the families, and the child’s, possibilities to manage, ontheir own, the diabetes in an everyday setting. This paper analysis, from ethnographicdescriptions, health care meeting where medical professionals are measuring HbA1c andtalking about HbA1c with families having a child with diabetes. The analysis focus also onpolicies in diabetes care in Sweden and how HbA1c are framed. Central questions: how isvalue of life created, framed and defined by HbA1c in different contexts? What potentialfutures are imbedded in HbA1c? What (un)equal lives can be analysed through HbA1c? 

 • 48.
  Björngren Cuadra, Carin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Hansson, KristoferMalmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).Michailakis, DimitrisInstitutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.Neergaard, AndersInstitutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.
  I pandemins spår: Socialvetenskapliga perspektiv på covid-192021Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Redaktionens utgångspunkt är att det här temanumret – ”I pandemins spår. Socialvetenskapliga perspektiv på covid-19” – från Socialvetenskaplig tidskrift kan utgöra ett bidrag till förståelsen av hur pandemin har hanterats inom olika sociala verksamheter och framför allt de sociala konsekvenserna som den specifika hanteringen har haft i det svenska samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Hansson, Kristofer
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  ”Inställt tillsvidare”: Diakonernas arbete att hitta nya vägar ut under covid-19-pandemin2021In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 98, no 1, p. 91-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article examines how deacons within the Church came to play a central role in quickly restructuring the Church work to meet the group that would also become the most vulnerable group in the covid-19 pandemic, namelythe elderly. Through interviews with four deacons in the spring of 2020, it isanalyzed how the deacons in a very independent way changed their work based on the guidelines that came. In this way, they were able to handle the covid-19 pandemic as a “heterogeneous element” and continue to offer supportand care to the groups that turn to the Church. The article argues that this change was based on the fact that even before the pandemic, the deacons saw themselves and the Church as a safety net in times of crisis, when the rest of society shuts down or fails to offer their support to vulnerable groups.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Lenander, Cecilia
  Loodin, Henrik
  Introduktion: Bakterier och virus i en ny tid2021In: Att leva med bakterier: Möjligheter till ett levbartimmunitärt liv / [ed] Kristofer Hansson; Cecilia Lenander; Henrik Loodin, Lund: Pufendorfinstitutet, Lunds universitet , 2021, p. 7-18Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därmed omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Det uppskattas att tio miljoner människor år 2050 kommer att dö av infektioner som inte längre svarar på den i dag tillgängliga antibiotikan. Hur kan vi här och nu hitta alternativa vägar mot en mer levbar framtid – med eller utan verksam antibiotika? Antologin är ett resultat av det tvärvetenskapliga forskarsamarbete som under 2019-20 bedrevs vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitetet under Temat Postantibiotiska framtider. I antologin utvecklar tio forskare sina tankar och idéer kring hur samhället idag och i morgon kan utformas för att hantera smittämnen som bakterier och virus i vår vardag. Smittämnen det i framtiden kanske inte finns något botemedel mot.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234 1 - 50 of 186
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf