Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 67
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Lennermo Selin, Mathilda
  Ämnesövergripande matematikundervisning: matematik och fordons- och transportprogrammet2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2. Hector, Elisabeth
  et al.
  Thelander, Lena
  Hur kan vi använda programmering som verktyg för att utveckla matematik?: Vad är programmering i skolan?2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3. Jarlskog, Linda
  Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4. Perlander, Annika
  Klassrumsdialoger i matematikundervisningen2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5. D’Arcy, Denice
  Kreativa resonemang på mellanstadiet2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6. Öystilä, Carolina
  et al.
  Engmark, Maria
  Språkets roll i matematiken2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7. Ekblad, Andreas
  Digitala lärresurser och hur de kan användas i klassrummet2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8. Solman, Ann-Sofie
  et al.
  Åkegårdh, Tina
  Väcka viljan att utvecklas: ett utvecklingsprojekt i matematik på ekonomiprogrammet, De la Gardiegymnasiet, Lidköping2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9. Eriksson, Helena
  Matmatik på lågstadiet genom algebra och problemlösning2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10. Langéen, Ludvig
  Samverkansinlärning i grundskolans senare år2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Pilotprojektet på Apelgårdsskolan syftar till att kartlägga huruvida det finns en möjlighet att låta lärare på grundskolor starta samverkansinlärning (SI) där de själva agerar SI-ledare, för att sedan överlåta ansvaret för lektionerna till eleverna. Behovet för SI finns i elevernas låga behörighet till gymnasieskolan när de lämnar åk9. Bakgrunden till detta är bra historiska resultat med avseende på betyg och närvaro på Universitets nivå i kurser med lågt antal godkända elever. En tidigare pilotstudie med externa ledare av SI-möten visade på att eleverna mottog mötena som roliga och lärorika samt att betygsnivån inte sänktes. För att kunna implementera detta på Apelgårdsskolan och för att få ut bästa möjliga resultat i form av betyg och tillgänglighet såg jag det som intressant att genomföra SI-möten som drevs av eleverna själva. Att låta eleverna ta ansvar och driva egna projekt är en del i att bryta ett utanförskap och skapa en framtidstro på att de klarar av betydligt mer än vad de tror. Intressanta resultat blev att med elevledd SI bibehölls kvaliteten och elevernas respons gav likartade utslag som de grupper där vuxna, inriktade mot undervisningsformen agerade ledare. Elevernas syn på SI var över lag positiva. Betydande sociala effekter var närvarande då forum skapades för intresserade elever att mötas över årskursgränser. Mötena öppnar möjligheter till att skapa sammanhållning, positiva förebilder, färdighetsträning och stödundervisning på s

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11. Forsgren, Annika
  Tilltro till sin matematiska förmåga2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12. Forsell Holmgren, Marie
  et al.
  Svensson, Martina
  Allématten: en möjlig väg för elever i matemaitksvårigheter att öka motivation, kunskap och självförtroende2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13. Friberg, Eva
  et al.
  Modin, Kristina
  Filmläxor: ett projekt i kursen matematik 2b2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14. Björkman, Anna
  Flerspråkiga elever och matematisk begreppsbildning2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15. Eriksson, Katarina
  et al.
  Rännar, Eva
  Omdefinierat lärande i matematik: Redefinition of learning in mathematics2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16. Andersson, Malin
  et al.
  Eugensson, Anne
  Utomhusmatematik2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. Blomberg, Per
  Dynamiskt datorprogram som kreativt och meningsskapande hjälpmedel i statistikundervisningen2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18. Waller, David
  Computer Algebra Teaching System2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19. Olofsson, Joakim
  Kollaborativt lärande i matematik med iPad: ett medel till ökad förståelse och beständigt lärande?2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20. Andrén, Karin
  et al.
  Oscarsson, Margareta
  Östman, Matilda
  Storyline: en länk mellan verklighet och matematik2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21. Wedman, Lotta
  Begreppsinlärning genom ett humanistiskt förhållningssätt2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22. Gustafsson, Patrik
  Interaktiva skrivtavlor: en möjlighet till elevdelaktighet, kommunikation och problemlösning?2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23. Söderlund, Fredrik
  et al.
  Kullberg, Frida
  Matematik i praktiken2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24. Ljungberg, Marianne
  KASAM och matematiksvårigheter2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25. Holmgren, Åsa
  et al.
  Holmqvist, Katarina
  Lesson study: Ett sätt att öka elevernas engagemang?2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26. Rudolphsson, Elisabeth
  Når eleverna bättre resultat genom att arbeta i större arbetsområden i matematik och därmed få möjlighet till mer tid för begreppsträning och inlärning?2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27. Svedholm, Carina
  et al.
  Forss, Marianne
  Är matematikboken detsamma som kursen? Målstyrd, elevaktiv undervisning och examination2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vårt arbete har gått ut på att låta matematikämnets strävansmål och kursernas uppnåendemål styra vår undervisning och examination i stället för innehållet i en lärobok. Vi vill visa hur vi låter kursmålen utgöra innehållsförteckningen i vår egenkonstruerade ”lärobok” som vi satt samman av övningar för att träna flera nödvändiga färdigheter i ämnet och få eleverna att jobba mer aktivt under lektionerna. Eleverna arbetar i mindre grupper och individualiseringen sker inom uppgiften. Övningarnas utseende styr utvärderingen och vi försöker bedöma elevernas kunskaper ur flera olika aspekter med utgångspunkt i de nationella provens bedömningsmall.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28. Johansson, Ove
  et al.
  Sjunnesson, Jonas
  Gruppdiskussioner i matematik på gymnasiet2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Arbetet behandlar gruppdiskussioner i matematik. Kort kan metoden med gruppdiskussioner beskrivas så här: Eleverna delas in i grupper om tre där grupperna är heterogena vad det gäller elevernas kunskapsnivå. Eleverna får sedan lösa ett antal (varje gruppdiskussion består av 5-6 problem) problem tillsammans och de har fått tydliga instruktioner att inte gå vidare innan alla i gruppen förstått. Uppgiften avslutas i regel med en redovisning där olika gruppers lösningar jämförs och diskuteras. Enligt vad matematikdelegationen kommit fram till under den tid den arbetat, existerar denna typ av arbetsform i väldigt liten utsträckning i den svenska gymnasieskolan. Vi har arbetat med denna metod i våra klasser under några år och märkt att eleverna i liten utsträckning gjort detta tidigare. Eleverna har uppskattat gruppdiskussionerna väldigt mycket och uttalat att de tycker att de lär sig mycket när de får diskutera och lösa problem tillsammans. Vi tror att eleverna med våra gruppdiskussioner kan få en djupare begreppsförståelse, en chans att utveckla sitt matematiska tänkande och en möjlighet att även utveckla sitt matematiska språk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29. Ebbelind, Andreas
  Matematik genom estetiska läroprocesser: med musik som främsta redskap2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30. Wirén, Frida
  et al.
  Hammarlund, Åsa
  Elevengagemangets betydelse för begreppsförståelsen2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31. Isaksson, Åke
  Laborativ matematik i alla åldrar: (hur) är det möjligt?2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2004. Rapporten publicerad 2005.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32. Whitlow, Ingegerd
  et al.
  Eriksson, Annika
  Skrivande och reflektion i matematikundervisningen: en portfoliomodell2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiater 2003. Rapporten publicerad 2005.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33. Persson, Per-Eskil
  Den röda tråden: ett helhetsperspektiv på matematikundervisningen2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2002. Rapporten publicerad 2004.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34. Andersson, Birger
  et al.
  Bredmar, Sten-Åke
  En kort redovisning av projektet Mera matte på högstadiet ger mera matte på gymnasiet2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiater 2003. Rapporten publicerad 2004.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35. Gustafsson, Birgit
  Gymnasieelevers synpunkter på matematiksvårigheter: en fallstudie2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2001. Rapporten publicerad 2004.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36. Levir, Ingrid
  Känsla för bråk: Laborativ matematik innanför murarna2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2003. Rapporten publicerad 2004.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37. Lindekvist, Anna-Lena
  Att analysera, förebygga och åtgärda matematiksvårigheter i förskolan och grundskolans tidigare år: Delrapport från ett utvecklingsarbete2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2001. Rapporten publicerad 2003.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38. Lilja, Helena
  Ett matematiskt begrepp och dess väg från förskolan till gymnasiet2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2002. Rapporten publicerad 2003.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39. Arnving, Martina
  et al.
  Lindqvist, Ann-Christine
  Mattesagor: Begreppsförståelse genom multisensoriskt arbetssätt2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2003.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40. Henrichson, Anne
  et al.
  Jönsson, Karin
  Karlsson, Gunnel
  Svensson, Lena
  Nu har vi problem! Om att arbeta med problemlösning med yngre elever2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiater 2001. Rapporten publicerad 2003.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41. Stjärnqvist, Christina
  Undersökning av elevers förståelse för algebra2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2001. Rapporten publicerad 2003.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42. Ridderlind, Inger
  Elevers ansvar i en målstyrd undervisning: exemplet matematik och lärande2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2000. Rapporten publicerad 2002.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43. Olsson, Ewa
  et al.
  Rydin, Barbro
  Multiplikation genom rytmik: matematik i samspel2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44. Bringselius Nilsson, Catherine
  Rapport över projektet "Lärande miljö i matematik"2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 1999. Rapporten publicerad 2002.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45. Malm, Birgit
  Utvärdering av projekt "Matematikundervisning med svårmotiverade vuxna inom kriminalvården"2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2000. Rapporten publicerad 2002.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46. Dahl, Jonas
  Alternativ matte: ett projekt med alternativ matematikundervisning på Handelsprogrammet vid Katedralskolan i Lund2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2001.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47. Fries, Margareta
  Matematik - mer än att räkna?2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 1998. Rapporten publicerad 2001.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48. Thunholm, Maria
  et al.
  Bergehed, Bergehed
  Matematik utan bundenhet till läromedel: ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiater 2001.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49. Bergius, Berit
  Matematikutbildning för gravt synskadade unga elever2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 1999. Rapporten publicerad 2001.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50. Holmgren, Thomas
  När 1 + 1 = 3. Hur kan vardagskunskaper i matematik och formell skolmatematik stärka varann hos matematikrädda och formellt svaga vuxna?2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Stipendiat 2000. Rapporten publicerad 2001.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
12 1 - 50 av 67
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf