Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 83
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Agebjörn, Anders
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Effekten av språkpraktik på sfi-elevers utveckling av kommunikativ språkförmåga2024Ingår i: Språk och kommunikation i en digitaliserad värld, ASLA 2024, 18–19 april 2024: Abstrakthäfte, Högskolan Dalarna, 2024, s. 12-13Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier om svenska för invandrare (sfi) har undersökt klassrumsinteraktion (NorlundShaswar & Wedin, 2019), transspråkande och multimodalitet i elevernas skrivande (Wedin m.fl., 2018), lärarrespons på elevernas texter (Jacobson, 2019), samt olika aktörers uppfattningom utbildningen (Ahlgren & Rydell, 2020). Med tanke på att sfi-undervisningen oftakritiserats för att inte erbjuda sina elever tillräckliga förutsättningar att utveckla enkommunikativ språkförmåga (Lindberg & Sandwall, 2017; Skolinspektionen, 2018) är detförvånande att inga studier undersökt språkutvecklingen på sfi. Föreliggande studie bidrar tillatt fylla denna kunskapslucka genom att, med både longitudinella data och entvärsnittsdesign, undersöka utvecklingen av kommunikativ språkförmåga hos elever på ensydsvensk sfi-utbildning. Forskning har föreslagit att utvecklingen av en kommunikativspråkförmåga hos vuxna andra språks inlärare kan främjas genom att deras utbildning kopplastill verkliga kommunikationssituationer utanför klassrummet, till exempel genomarbetsplatspraktik. Samtidigt visar denna forskning att praktikplatser inte alltid erbjuder sinapraktikanter goda möjligheter att använda och utveckla målspråket (Sandwall, 2013; Walldén,2023). Inga studier, varken nationella eller internationella, har dock testat effekten av praktikpå elevernas språkutveckling. Föreliggande kvantitativa effektstudie bidrar till att fylla ävendenna kunskapslucka. I studien deltog 37 sfi-elever på kurs C och D. Alla ingick i enkommunal satsning på yrkesinriktad svenska. Elva av deltagarna följde därutöver en parallellkurs som inbegrep att de två dagar i veckan var på en så kallad språkpraktik. Dennaspråkpraktik innebar bland annat att uppgifter med koppling till arbetsplatsen förbereddes ochföljdes upp i klassrummet. Studiens material utgörs av texter – personliga brev med fokus påyrkesliv – som deltagarna, under kontrollerade förhållanden, skrev vid två tillfällen med tremånaders mellanrum. Texternas kvalitet bedömdes holistiskt av fem erfarna andraspråksläraremed metoden jämförande bedöm ning (Pollitt, 2012). På så sätt tillskrevs varje text en poäng,vilken sedan användes som beroende variabel i en regressionsmodell av typen mixed effects.Jämförelser mellan skrivtillfälle 1 och 2 (den longitudinella studien) och mellan kurs C och D(tvärsnittsstudien) visar tydligt att den kommunikativa språkförmågan utvecklades hoseleverna på den aktuella sfi-utbildningen. Beträffande en eventuell effekt av språkpraktik sågvi att utvecklingen hos eleverna med praktik i genomsnitt var något större än utvecklingen hoseleverna utan, men standardfelet var stort och effekten var långt ifrån signifikant. Dettabekräftar vad som framkommit i tidigare studier, nämligen att arbetsplatspraktik inte perautomatik erbjuder vuxna andraspråksinlärare goda möjligheter att utveckla sinkommunikativa språkförmåga (Sandwall, 2013; Walldén, 2023). Detta resultat innebär intenödvändigtvis att den kommunala satsningen på språkpraktik var misslyckad. Trots färreundervisningstimmar uppvisade eleverna med praktik inte en långsammare språkutvecklingän eleverna utan, och deras upplevelser av praktiken var mestadels positiva (Walldén , 2023). Sammantaget är vår förhoppning är att resultaten ska bidra till en mer nyanserad diskussion,både när det gäller i vilken utsträckning sfi- undervisning leder till språkutveckling och närdet gäller eventuella effekter av specifika didaktiska modeller, i detta fall språkpraktik.

  Referenser Ahlgren, K., & Rydell, M. (2020). Continuity and change: Migrants’ experiences of adultlanguage education in Sweden. European Journal for Research on the Education andLearning of Adults, 11(3), 399–414. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.ojs1680 Jakobson, L. (2019). Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk.Teoretiska perspektiv,responspraktik och uppfattningar. Göteborgs universitet.Lindberg, I., & Sandwall, K. (2017). Conflicting agendas in Swedish adult second languageeducation. I: Kerfoot, C., & Hyltenstam, K. (red.). (2017). Entangled discourses: South-Northorders of visibility. Taylor & Francis, 119–136.Norlund Shaswar, A., & Wedin, Å. (2019). Language learning strategies and teachingpractices in adult l2 education: The case of swedish for immigrants. Apples: Journal ofApplied Language Studies, 13(3), 17–34.http://dx.doi.org/10.17011/apples/urn.201907063590Pollitt, A. (2012). The method of adaptive comparative judgement. Assessment in Education:Principles, Policy & Practice, 19(3), 281–300.https://doi.org/10.1080/0969594X.2012.665354Sandwall, K. (2013). Att hantera praktiken: Om sfi-studerandes möjligheter till interaktionoch lärande på praktikplatser. Göteborgs universitet.Skolinspektionen (2018). Undervisning i svenska för invandrare. Stockholm:Skolinspektionen.Walldén, R. (2023). Adult migrants’ voices about learning and using Swedish at workplacements in basic language education. Studies in the Education of Adults, 1– 23.https://doi.org/10.1080/02660830.2023.2246763Wedin, Å., Rosén, J., & Hennius, S. (2018). Transspråkande och multimodalitet igrundläggande skriftspråksundervisning inom sfi. Pedagogisk forskning i Sverige, 23(1–2),15–38.

 • 2.
  Agebjörn, Anders
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Språkpraktik och språkutveckling – en textbaserad studie om svenska för invandrare2024Ingår i: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, ISSN 0809-9227, E-ISSN 2535-3381, Vol. 19, nr 1, s. 38-56Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Forskning om svenska för invandrare (sfi) är oftast kvalitativ och fokuserar framför allt på klassrumsinteraktionoch lärarrespons. Med tanke på att sfi ofta kritiserats för att inte erbjuda eleverna tillräckliga möjligheter attutveckla den språkförmåga som krävs utanför klassrummet är det förvånande att inga studier undersöktspråkutvecklingen inom verksamheten. Det har föreslagits att arbetsplatspraktik kan bidra till sfi-eleversspråkutveckling, men inga studier har testat hypotesen kvantitativt. Föreliggande studie bidrar till att fylla dessakunskapsluckor.I studien deltog 38 elever på de två sista kurserna på sfi. Alla elever ingick i en kommunal satsning på bransch-inriktad svenska, och tolv av dem hade också en arbetsplatspraktik två dagar i veckan. För att undersöka elevernasspråkutveckling och en eventuell effekt av praktiken samlades texter från dem in vid två tillfällen med tremånaders mellanrum. Texterna bedömdes av erfarna andraspråkslärare med metoden jämförande bedömning. Enregressionsmodell användes för att testa huruvida kurs, testtillfälle och praktik predicerar texternas kvalitet.Resultatet visar att studenternas skrivförmåga utvecklas under sfi-utbildningen, vilket framgår av jämförelserbåde mellan de två tillfällena och mellan de två kurserna. Däremot påvisades ingen signifikant effekt av praktik ochingen signifikant interaktion mellan praktik och tillfälle, vilket tolkas som att eleverna med praktik inte utveckladesin språkförmåga snabbare än de andra eleverna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Eiesland, Eli Anne
  et al.
  OsloMet – storbyuniversitetet, Norge.
  Laake, Signe
  OsloMet – storbyuniversitetet, Norge.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Grammatikk i skole og utdanning – introduksjon2023Ingår i: Acta Didactica Norden, E-ISSN 2535-8219, Vol. 17, nr 4, artikel-id 0Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4. Hevelius, Martina
  et al.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Ordförråd på sfi-elevers villkor2024Ingår i: Lisetten, Vol. 32, nr 1, s. 7-9Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 5. Lindholm, Anna
  et al.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  ”Dare to fail”: Supporting literary understanding and language development in Swedish as a second language2024Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Research topic/aim

  Despite Swedish as a Second Language (SSL) being its own subject in the Swedish school system since 1995, there is surprisingly little research on the actual teaching practices within the subject, particularly in the earlier school years. The purpose of this study is to contribute knowledge about the conditions teachers create for language and knowledge development in the subject of Swedish as a Second Language in elementary school. More specifically, it examines how experienced SSL teachers support students' literary understanding and develop their language repertoire.

  Theoretical framework

  The study is theoretically based on Langer's stances (2011) for developing students' literary understanding, in conjunction with the notion of interactional scaffolding to support language and knowledge development (Gibbons, 2006; Walldén & Nygård Larsson, 2021).

  Methodological design

  Data was collected during two months in the spring of 2023 in two sixth-grade classes, where a large proportion of the students had a migration background. During this period, both teachers worked with shared reading of a fiction book. The material consists of a total of 31 recorded classroom observations, field notes, photos, and interviews with the two teachers. Thematic content analysis was used to analyze the material in tandem with Langer's stances.

  Expected conclusions/findings

  Preliminary results show that in the work of shared reading of a fiction book, teachers use various types of reading-related activities in their instruction. They discuss the content of the books and link the reading to both their own reading experience and to contexts outside the text. There is a consistent focus on developing students' language in the instruction, which is shown in discussions and through various support materials such as visual aids and reading and writing strategies. Metalinguistic strategies are also highlighted by encouraging students to “derive” and “pull apart” words. The attention to language is integrated into a collaborative reading practice in which the students are encouraged to seek for deeper meaning in the texts and “daring to fail” when they express ideas using the target language.  

  Relevance to Nordic educational research

  The findings of this study are relevant to the conference as it contributes to knowledge about SSL subject teaching practices.

 • 6.
  Lindholm, Anna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Winlund, Anna
  Göteborgs universitet.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Kraftfull kunskap och epistemisk kvalitet i integrerad svenskundervisning i årskurs 62024Ingår i: Abstractsamling Nordand16, Stockholm, 2024, s. 70-72Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad som utgör kraftfull kunskap (powerful knowledge) (Young, 2013) i årskurs 6 där ämnena svenska och svenska som andraspråk undervisas integrerat. Studien är finansierad av Crafoordska stiftelsen och utgårfrån följande frågeställningar: i) Vilka prioriteringar uttrycker lärare gällande ämnesinnehål loch kraftfull kunskap i integrerad sva/sve-undervisning? ii) Vad utmärker lärarnas didaktiskaval för att stödja elevernas språk- och kunskapsutveckling i den integrerade undervisningen? Data samlades in under våren 2023, i två klasser i årskurs sex på två skolor, där minsthälften av eleverna hade utländsk bakgrund. Materialet består av semistrukturerade lärarintervjuer samt fältanteckningar och foton från observationer av 31 lektioner. Materialet analyserades genom tematisk innehållsanalys utifrån teoretiska perspektiv om kraftfullkunskap och epistemisk kvalitet (Hudson m.fl., 2023). Epistemisk kvalitet är ett mått på hurett ämnesspecifikt undervisningsinnehåll omsätts i undervisningen i interaktion mellan lärare och elev och kan således definiera vad kraftfull kunskap innebär på klassrumsnivå.Preliminära resultat visar att lärarnas didaktiska val, såsom litteraturval och arbetssätt, i stor utsträckning påverkas av de skilda förutsättningarna i de två elevgrupperna, vilket i sin tur har betydelse för den epistemiska kvaliteten i undervisningen. Studien är relevant för konferensen genom att bidra med kunskap om den integrerade undervisningspraktiken isvenska och svenska som andraspråk, vilket är ett underbeforskat ämne.

  Referenser:

  Hudson, B., Gericke, N., Olin-Scheller, C., & Stolare, M. (2023). Trajectories of powerfulknowledge and epistemic quality: analysing the transformations from disciplines acrossschool subjects. Journal of Curriculum Studies, 55(2), 119-137.

  Young, M. (2013). Overcoming the crisis in curriculum theory: a knowledge-based approach.Journal of Curriculum Studies, 45(2), 101–118.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Malilang, Chrysogonus Siddha
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Exploring children’s and adults’ joint appropriation of children’s books through the concept of playworld2023Ingår i: Acta Didactica Norden, E-ISSN 2535-8219, Vol. 17, nr 1, artikel-id 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att skönlitteraturära texters position i nordiska klassrum ofta är som redskap för att utveckla språkfärdigheter och undervisa om strukturella aspekter av texterna. Detta perspektiv undanskymmer den lika viktiga kreativa och lekfulla sidan av att läsa litteratur. Denna teoretiska artikel adresserar denna obalans genom att visa hur konceptet lekvärld (Lindqvist, 1992, 1996) kan användas för att för att främja unga elevers agentskap och kreativa uttryck i läsandet av barnlitteratur. Mer specifikt svarar artikeln på frågorna, 1) hur kan muntlig och skriftlig interaktion baserad på läsningen av en barnbok förstås i termer av lekvärd, och 2) på vilket sätt kan konceptet lekvärld berika förståelsen av studenters och lärares möte med barnböcker. Forskningen baseras på en klassrumsstudie i en svensk årskurs 4 med fokuset på diskussioner och aktiviteter under högläsningen av Wegelius Legenden om Sally Jones. Resultatet möjliggör att skifta perspektivet från individuella läsare och läsresponser till ett dialogiskt samspel mellan barnen och den vuxne som på ett kreativt sätt omstöpte och utvecklade texten. Konceptet lekvärld visas som ett redskap som kan främja både lärares och elevers kreativa möten med litterära texter som bidrar till en kollektiv fantasi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Malilang, Chrysogonus Siddha
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Revamping Mrs. Piggle-Wiggle in Classroom Practice: Negotiating Stereotypes, Literary Language, and Outdated Values2024Ingår i: Children's Literature in Education, ISSN 0045-6713, E-ISSN 1573-1693, Vol. 55, nr 1, s. 122-139Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this contribution, we explore something rarely reported on in research on children’s literature: how an old children’s book is re-appropriated and altered in ongoing teaching practice. The material consists of the book used in instruction, a Swedish translation of Mrs. Piggle-Wiggle (Tant Mittiprick), and transcribed audio recordings collected throughout six weeks of teaching. Participants include a librarian, who conducted the lion’s share of the discussions based on the books, two teachers, and two groups of Grade 3 students. The analysis is conducted based on Langer’s theory of building literary envisionments and the concept of the “third space”. The findings show that the students’ initial reception of Mrs. Piggle-Wiggle, playfully articulated in the classroom discussions, is shaped by literary stereotypes of old women and connections to everyday experiences. This reception is partly acknowledged by the adults. Thus, this shows the potential of the meaning making process through join negotiation of the third space—connecting prior knowledge and experience to the book. However, the librarian’s evaluations of student responses reinforce a particular didactic reading of the character as someone firm and knowledgeable, playing down the whimsical and silly characteristics of the protagonist. In reading the book aloud, the librarian made significant alterations to the text. With respect to literary language, the librarian provided numerous paraphrases and elaborations which served to support the students in making meaning of the book. More drastic alterations of the text served to avoid reinforcing outdated values, for example antiquated gender roles and references to physical punishment. While the paraphrases of literary terms created opportunities for negotiating the third space and learning about literary language, the sanitised reading of the book with respect to values failed to capitalise on opportunities for contextualising the book and making intertextual connections.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Malilang, Chrysogonus Siddha
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Wiggle through Mrs. Piggle-Wiggle: What (not) to do in promoting children as empowered readers2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Departing from the premise of ‘death of the author’, this contribution aims to study children’s active participation in the reconstruction and re-appropriation of old and arguably outdated children’s book from 1940’s. The study centered around forty Year 3 students in Southern Sweden who read Mrs. Piggle-Wiggle, a book first published in 1947, together with their teachers and a librarian. In a process resembling Gunilla Lindqvist’s “Playworld”, both children and adults work together to create a more modern iteration of the book. While the librarian provided numerous paraphrases and elaboration to facilitate students’ meaning making of the book, the students were also encouraged to contribute with their own personal experience and intertextual references from their surroundings. This join negotiation resulted in a collective repository from which the students could draw upon in their reimagination of the book through writing letters to the main protagonist. The result of the analysis also highlights how the reading aloud of the book resulted in a sanitized version, which respect to for example representation of gender, which diminished the potentials for a critical and contextual understanding of the book. Implications for engaging children in the reading of older books in ways which treats them as readers and makers in their own right are discussed.  

 • 10.
  Nangimah, Musrifatun
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Diverse views on supervision: Insights from interviews with EAL supervisors in Sweden and Indonesia2023Ingår i: Journal of Praxis in Higher Education, E-ISSN 2003-3605, Vol. 5, nr 1, s. 122-153Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Literature on thesis supervision emphasises collaborative approaches with strong and supportive relationships. Despite an increasing research interest in supervisory relationships, little cross-cultural research has been conducted on supervisory roles and relationships in expandingcircle countries. This study explores how thesis supervisors negotiate different rolesand relationshipsin supervision in English as an Additional Language (EAL) contexts. A multi-case study was employed in three contexts: a Swedish university, two Indonesian private universities, and an Indonesian public university. Semi-structured interviews were conducted withfourteenthesis supervisors. Thematic analysis and systemic-functional appraisal theory were used to analyse the discourse. Our findings revealed that supervisors expressed dealing with (a)symmetrical relationships with students and colleagues, dealing with different supervision roles, and managing priorities relating to intellectual development and instrumental goals. However, these dimensions of supervision were described differently in the three contexts. The Swedish supervisors expressed concernsabouthavingweak authority; meanwhile, the Indonesian private supervisors described frustrated attempts to form a closer relationship with the students, whereas the Indonesian public supervisors reacted to students trying to become too familiar. Furthermore, supervisors in the three contexts had to take different unwanted roles in supervision. The article concludes with implications for understanding situatedaspects ofsupervision.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Nangimah, Musrifatun
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  How supervisors provide and students react to EAL thesis supervision: Voices from Sweden and Indonesia2023Ingår i: Frontiers in Education, E-ISSN 2504-284X, Vol. 8, nr 1118436, s. 1-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction: Thesis supervision is a critical part of students’ academic literacy development. Previous research has shown different dimensions of this development with limited attention to cross-cultural aspects. In particular, there has been little research on how students and supervisors negotiate supervision practices in non-anglophone contexts. This study aimed to explore students’ and supervisors’ reported priorities and experiences regarding the provision and reception of feedback in English as an Additional Language thesis supervision. 

  Method: We conducted a qualitative case study to illuminate supervisor’s and students’ experiences of supervision in Sweden and Indonesia. It involved 39 participants (14 supervisors and 25 students) from one Swedish and three Indonesian universities. One-on-one semi-structured interviews were conducted and analyzed thematically using Biesta’s functions of education, Habermas’ communicative action theory, and perspectives on academic literacy. 

  Findings: Firstly, we found that Swedish and Indonesian supervisors had different feedback provision priorities. Swedish supervisors described prioritizing content-focused feedback to facilitate students’ socialization into academic writing. Conversely, most Indonesian supervisors expressed balancing content- and form-focused feedback with a greater emphasis on qualifying as English teachers. Despite these differences, supervisors in both contexts tended to isolate academic language use from discipline-specific values and practices. Secondly, students in both contexts largely expressed an instrumental orientation to achieving their goals and were frustrated by supervisors phrasing feedback as questions. Many students expressed unfamiliarity with necessary methodologies and theoretical frameworks, which made supervisors’ feedback difficult to decode. 

  Discussion: Since only a few of the students viewed the feedback as a support for their process of learning, this study calls for a clear communication about the academic socialization intention through supervision. However, academic socialization cannot solely be the responsibility of supervisors but must be embedded in the curriculum courses 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Nangimah, Musrifatun
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Insights into undergraduate English thesis writing supervision in non-Anglophone contexts: Supervisors’ voices from Sweden and Indonesia2023Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Doctoral thesis supervision and its writing outcome in Anglophone countries has gathered a great research attention. Moreover, the collaborative supervisory relationship has been considered as an important aspect of doctoral students’ achievement and autonomy in thesis writing. Despite the similar student-supervisor model of supervision between doctoral and undergraduate students, cross-cultural research on undergraduate thesis supervision in the expanding countries seems still underrepresented. The presentation is based on a comparative study of Indonesian and Swedish supervisors’ expression about their experience in supervising undergraduate students to write a thesis in English, the students’ additional language (EAL). The research questions are:

  In what ways do Swedish and Indonesian supervisors describe experiencing thesis supervision? In what ways do Swedish and Indonesian supervisors describe their relationships with students and colleagues?

  Since previous research has discussed ideal practices of supervision involving students in dialogue and supporting their intellectual development, this presentation focuses on the exploration of the different challenges and considerations pertaining to this ideal as described by the supervisors in the three contexts (Swedish university, Indonesian public university, and Indonesian private university). This presentation highlights similarities and differences between supervisors in Sweden and Indonesia, and between supervisors in private and public Indonesian universities. It adds to previous research on supervision which are mainly conducted in the postgraduate or doctorate levels in the Anglophone context. Moreover, this presentation contributes knowledge of the supervisor's beliefs about their roles and relationships in three different contexts, with implications for what is seen as constituting a “good” supervision practice.

  Accordingly, a qualitative case study with semi-structured interview technique was conducted with fourteen thesis supervisors (five Swedish and nine Indonesian). Thematic analysis was informed by systemic-functional linguistics from appraisal theory (Martin & White, 2005). It focused on analysing the discourses expressed by thesis supervisors related to their roles, relationship with students and colleagues, and values about supervision that are scrutinised through the use of modality.

  The findings show that supervisors in the three contexts describe tensions related to imbalanced relationships with students and colleagues, supervisors’ various roles, and supervisors’ priority management regarding students’ instrumental purposes and their desired intellectual journey. Different concerns expressed by supervisors related to tensions in their supervisory relationship. Swedish supervisors described experiencing low authority over their students, Indonesian private university supervisors mentioned challenges in befriending students to create more symmetrical supervisory relationships. Meanwhile, Indonesian public university supervisors emphasised their unease related to students’ attitude for being too close to the supervisors. Different undesired supervisory roles recounted by supervisors such as being students’ editors, pseudo debt-collectors, and spoon feeders were necessitated either by institutional situations or personal commitment as the students’ thesis writing gatekeepers.

 • 13.
  Nangimah, Musrifatun
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Supervisors’ feedback priorities and students’ reactions to it: How do Swedes and Indonesians describe it?2023Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Research on English as an Additional Language (EAL) academic acculturation has focused on international students as newcomers in English speaking countries and has frequently used a linguistically oriented approach. This research aimed to examine EAL thesis supervision as an academic socialisation practice in non-Anglophone context. We focused on exploring supervisors’ feedback provision priorities and students’ reactions to the feedback in one Swedish and three Indonesian universities. We contribute to the Nordic educational context by shedding light on thesis supervision as part of students’ dynamic academic socialisation. The research was conducted in response to the identified need of new strategies for academic literacy development to manage multicultural assets in the EAL academic writing and publication. We employed a multi-faceted view of academic literacy development, involving both cognitive activities and socially situated practice, integrated with. Biesta’ functions of education and Habermas’s Communicative Action concepts. Semi-structured interview was conducted with thirty-nine participants (14 supervisors and 25 students). The findings indicated different supervisors’ feedback provision priorities. Swedish supervisors explained focusing on content to strive for students’ socialisation and subjectification, while Indonesian supervisors mostly prioritise giving both form and content-focused feedback to target the function of qualification. A few Indonesian supervisors described focusing on socialisation in thesis writing and peer-reviewed publication. While supervisors in both contexts expressed striving for learning orientation through supervision, most students in both contexts described focusing on instrumental goals (finishing their thesis projects and getting degrees). Also, many students explained difficulties dealing with feedback in the form of questions. They indicated resistance to the socialisation process by employing strategic action (deleting or shortening the commented part to avoid further questions and revision). Only a few students viewed question-feedback as a communicative means of learning. Students’ responses signalled a lack of disciplinary literacy through unfamiliarity with research methodologies and theoretical framework that created problems in deciphering the supervisors’ feedback. Since the findings illustrate that students and supervisors have different feedback orientations, we call for increased clarity in communicating aims for thesis supervision. Also, the task of students’ academic literacy development and socialisation cannot fall on thesis supervisors alone. Pedagogical practices through embedded-curriculum programmes are required to foster students’ belonging to academic community and identity adaptation.

 • 14.
  Ridell, Kim
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Graphical models for narrative texts: Reflecting and reshaping curriculum demands for Swedish primary school2023Ingår i: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 73, artikel-id 101137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study explores how graphical models, teaching resources and language arts curricula for primary school in Sweden represent features of narrative genre. Furthermore, it provides a conceptual and methodological approach for studying the recontextualization of genre knowledge in different educational contexts. We selected two particular models (the Story Face and the Obstacle Chart) because they are promoted by the Swedish National Agency of Education. We analyzed the models, curricula, and related teaching resources through Bernstein's concept of recontextualization fields, Martin's genre theory, and Kress and van Leeuwen's visual grammar. The results show that both graphical models use metaphors to evoke students' everyday experience and break down a narrative text to key story elements. Aligning with Swedish language arts curricula, the models de-emphasize the need to manage tension in narra-tives. Finally, the results show that the models' different ways of representing key story elements may be difficult for teachers and students to decode.(c) 2022 The Author(s). Published by Elsevier Inc. This is an open access article under the CC BY license ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ )

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ridell, Kim
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Intermodal re-/dekonstruktion av Rödluvan och vargen: två lärare som promptar och förhandlar om berättande text i årskurs 12023Ingår i: NNFF9 - Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik, Oktober 25-26, 2023.: Abstraktbok, 2023, s. 49-49Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie undersöktes två lärares iscensättning av gemensamt återberättande av sagan Rödluvan och vargen som ett exempel på narrativ genre. Båda lärarna använde den grafiska modellen Berättelseansiktet i en storgruppsdiskussion i årskurs 1 i svensk grundskola. Studien sker med bakgrund i en textanalytisk studie som analyserade aktuella styrdokument, grafiska modeller samt annat läromaterial med inriktning mot narrativ text i tidiga skolår (Ridell & Walldén, 2023). Presentationen lägger särskilt fokus på respektive lärares intermodala undervisningspraktik där 1) olika uttrycksformer promptade aspekter av narrativ text och 2) förhandlade kring innehållet i sagan utifrån elevernas förslag.

  Studien tillämpar ramverket design för lärande (DfL) samt ett socialsemiotiskt ramverk som innefattar genreteori och visual grammar. Med dessa utgångspunkter synliggörs både lärarnas aktiva bruk av multimodala resurser i undervisningsmomentet samt vilket kunskapsinnehåll avseende narrativa texter som främjades. För att urskilja ytterligare nyanser i lärarnas olika didaktiska iscensättning användes även Bernsteins inramning samt horisontell och vertikal diskurs.

  Utifrån video- och ljuddata producerade i två klassrum studerades iscensättningen i form av olika visuella, verbala och gestikulära uttrycksformer samt lärarens sätt att utnyttja skrivtavlan och styra interaktionen med eleverna. Forskningsfrågorna lyder: Hur kan aspekter av narrativ genre bli visuellt, verbalt och gestikulärt promptat i iscensättning av textdekonstruktion och -rekonstruktion? Vilka metafunktionella dimensioner och genreteoretiska aspekter hamnar i förgrunden i förhandlingen av Rödluvan och vargen?

  Tentativa resultat visar att lärarnas varierade iscensättning genom olika visuella representationer påverkade elevernas handlingsutrymme. Båda lärarna iscensatte en ideationellt orienterad dekonstruktion och rekonstruktion av sagan med fokus på karaktärer och händelseförlopp. Elevernas förslag på spänningsskapande interpersonella aspekter erkändes i huvudsak när de drev handlingen framåt.

 • 16.
  Ridell, Kim
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Prompting story elements in first grade: An intermodal approach for exploring two teachers’ orchestrations2024Ingår i: Multimodality & Society, ISSN 2634-9795, E-ISSN 2634-9809, Vol. 4, nr 1, s. 29-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although the teaching of narrative texts in primary school is well researched, there is a lack of insight into how visual models and multimodal prompts are used by teachers to convey genre-specific knowledge. Therefore, we conducted a multimodal study of the teaching practices in two first-grade classrooms during joint re-tellings of the folktale Little Red Riding Hood and subsequent interactions around narrative genre. In both cases, the teachers used the graphical model The Story Face as well as a whiteboard canvas in their orchestrations. Data was collected in the form of audio and video recordings. Underpinned by a social semiotic framework combined with Bernstein’s concept framing, the analyses revealed that both teachers focused on story events and the story’s macrostructure while displaying different orientations in the use of verbal language and visual representations. This resulted in different emphases on either story-specific or more general features of narrative genre. Furthermore, the students showed an interest in iconic and suspense-building story dialogue, but this aspect was generally de-emphasized by the teachers’ use of verbal language and visual resources. Based on these findings, we discuss the significance of studying teachers’ differing orchestrations through overlapping modes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ridell, Kim
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Visuella inramningar av narrativ text: En studie av två grafiska modeller i grundskolans tidigare år2022Ingår i: ASLA-Symposiet 7–8 april 2022: Abstractsamling, Stockholm, 2022, s. 83-83Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Grafiska modeller har länge varit en del av läs- och skrivundervisningen i grundskolans tidigare år. Med den nya läroplanen (LGR22) skrivs de explicit fram som ett didaktiskt verktyg i tidig svenskundervisning. Trots att modellerna som dessa redan är undervisningspraktiskt frekventa är forskning kring modellernas roll i konstruktion och rekonstruktion av text ytterst begränsad. Denna studie tar ett socialsemiotiskt grepp om två grafiska modeller för att utforska hur de representerar narrativa texter och centralt innehåll i gällande kursplaner. Bärande teoretiska ingångar är Martin och Roses genreteori, Kress och van Leeuwens visuella grammatik och Bernsteins om teori om rekontextualiseringfält.  

  I studien undersöker vi de två grafiska modellerna Hinderschemat och Berättelseansiktet, som genom Skolverkets Läslyftet lyfts fram som goda exempel i undervisningsprocesser kring narrativ text. Vi studerar dessa grafiska modeller som representation av narrativa textelement i relation till flera kontexter: 1) formuleringar i nuvarande (LGR11) och kommande (LGR22) kring undervisningsinnehåll och kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk upp till årskurs 3, 2) hur de presenteras i artiklar och filmklipp som en del av Läslyftet, samt 3) hur de skrivs fram i läromedel och lärarhandledningar som presenterar dem.   

  Preliminärt resultat visar en variation mellan modellernas bruk av metaspråk i relation till begreppsapparaten i kursplanerna samt en användning av metaforer för att göra modellerna interaktionellt tillgängliga för yngre elever. Representationen av narrativa element motsvarar kursplanerna så till vida att karaktärer och kronologiska händelser sätts i förgrunden medan potentiella evaluerande genresteg som skapar dramaturgi genom att reagera på händelser saknas. Berättelseansiktet gör en särskilt bokstavstrogen representation av kursplanerna men den visuella analysen visar den komplexa tolkningsuppgift lärare och elever står inför när modellen ska användas i klassrumspraktiken. Elevernas möjlighet att praktiskt använda sig av modellerna begränsas dessutom av en liten skrivyta. 

 • 18.
  Sandgaard-Ekdahl, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Argumentationsskrivande inom grundläggande vuxenutbildning: En utmaning för lärare och elever2022Ingår i: Möjligheter till lärande: Andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv / [ed] Kristina Aldén, Mikael Olofsson, Stockholm: Liber, 2022, 1, s. 200-213Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Sandgaard-Ekdahl, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  ”Det fattas jättemycket” – genreteoretiska perspektiv på vuxna andraspråkselevers texter och responssamtal2022Ingår i: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 10, nr 2, s. 55-87Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Studien bidrar med kunskap om funktionella aspekter av vuxna andraspråkselevers arbete med skrivrespons och argumenterande texter. Den genomfördes inom grundläggande vuxenutbildning, en svagt representerad skolform i skrivdidaktisk forskning. Materialet består av inspelade responssamtal i mindre grupper samt de elevtexter som låg till grund för samtalen. Studien synliggör vilka aspekter i texterna som eleverna fokuserar på i samtalen och vilka aspekter som skulle behöva stärkas i argumentationen. I analysen används systemisk-funktionell genreteori. Resultatet visar att eleverna identifierade utvecklingsområden i texter baserat på den genrestruktur undervisningen hade utgått ifrån. Samtidigt hade eleverna hade eleverna svårt att identifiera vad som krävdes för att genrestrukturen skulle byggas ut på ett fungerande sätt. Studien ger teoretiska redskap för att synliggöra språkliga mönster på lokal textnivå för att stödja andraspråkselevers skrivutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Accepting or Challenging the Given?: Critical Perspectives on Whole-class Readings of Texts in Social Studies2024Ingår i: Journal of Language, Identity & Education, ISSN 1534-8458, E-ISSN 1532-7701, Vol. 23, nr 1, s. 66-81Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Exploring how the information flow of social studies textbook spreads is negotiated in teacher-led interaction, the concern of this study is the conscious and critical use of teaching material in diverse student groups. The study involved a teacher and her Grade 6 students in a school with many migrant language learners. The data was gathered by observations, field notes, voice recordings, and the collection of teaching materials. Using social semiotic theory of visual design, the analysis of the textbook used in instruction shows that the layout perpetuated a Western-centric view of a divided world, along with an individualistic and anthropocentric view of environmental sustainability. The oral interaction, highlighting different text elements, largely reinforced the meaning perspectives promoted in the textbook. However, on occasion, the students were positioned to take a more analytical stance. Implications for using knowledge about information flow in textbooks to promote critical literacy practices in teaching are discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Adult migrants' voices about learning and using Swedish at work placements in basic language education2024Ingår i: Studies in the Education of Adults, ISSN 0266-0830, E-ISSN 1478-9833, Vol. 56, nr 1, s. 43-65Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to contribute knowledge about how adult L2 learners perceived their possibilities to use and develop the target language (Swedish) when formal language teaching was combined with placements. Situated in the context of Swedish for Immigrants (SFI), the study drew inspiration from action research and ethnographic methodology. A thematic analysis was conducted underpinned by the systemic-functional linguistic concepts of field, tenor and mode. The findings showed that the students highly valued interaction with L1 Swedish speakers outside of the classroom. Several of the students described rich opportunities to interact socially, which, however, also entailed anxiety about their status as L2 speakers. A few of the students reported accessing field-specific language and literacy practices that aligned with their current career goals. However, students with placements relating to kitchen, garage and warehouse work voiced feeling isolated and having little opportunity for social interaction. While students in the first of two course instances found it difficult to discuss and exemplify language they had learnt, a vocabulary assignment developed for the second course instance facilitated discussions about placement-related words and expressions. Implications for teaching are discussed, including using authentic examples of workplace discourse as preparation for placement visits.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Walldén, Robert
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Alla lärare är språklärare! Recension av "Språkutvecklande SO-undervisning"2015Ingår i: Lisetten : Föreningstidning för Riksförbundet Lärare i Svenska som Andraspråk., ISSN 1101-5128, Vol. 26, nr 4, s. 34-35Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Walldén, Robert
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Assessed into form: The discourse of formative assessment in teacher Facebook interaction2017Ingår i: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, Vol. 2017, nr 2, s. 130-144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to examine how the discourse of formative assessment is perpetuated and transformed in a Facebook group where teachers and other agents meet for discussions and to share advice about teaching methods. Drawing on concepts from critical discourse analysis (Fairclough 1993), the study shows how teachers position themselves as successful and devout practi-tioners of formative assessment, while perpetuating central concepts such as self-regulation and peer assessment. Additionally, the results show how teach-ers’ voices intermingle with actors seeking to align formative ideals with re-quirements for certain goods and services. In light of these findings, the relation between formative discourse and discourses of marketization and performativi-ty seems dialectic rather than oppositional. It is proposed that the resulting interdiscursive mix pushes teachers towards adopting market-oriented identi-ties, foregrounding not only the assessable behaviors of students but also those of their teachers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Att främja elevers språkliga deltagande genom skrivande och litteraturarbete2024Ingår i: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4–9: Klassrumsnära exempel / [ed] Annsofie Engborg, Stockholm: Lärarförlaget , 2024, s. 76-92Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 25.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Att lära om och genom metaforer: Litteraturarbete med vuxna andraspråksinlärare2019Ingår i: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 13, nr 1, s. 49-69Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute knowledge about how resources of language are talked about, used and necessitated in classroom interaction based on literary texts. The specific focus is the use of lexical and grammatical metaphors in teacher-led literature work in basic adult education. The material was generated through observations, voice recordings and collected teaching materials during classroom work with literature in the subject Swedish as a second language. Linguistic theories are used in the analysis. The result shows that both hidden metaphors and more creative lexical metaphors became subjects for discussion during the book talks. Meanings of these metaphors were negotiated by the teacher relating literal meanings to figurative counterparts or, especially in cases where the link between literal and figurative meanings were obtuse, by exemplifications and synonyms. As the meanings were related to characters, plot developments and overall themes in the novel, they also played a part in understanding the novels. Additionally, the result shows that grammatical metaphors, most frequently adjectivised or nominalised verbs, were important resources for describing the characters and explaining figurative language. To use them, the second language learners used communicative strategies such as innovations and over-generalisations of word inflections. Potentials for working with metaphors in a more conscious way are discussed, for example by pointing out how conceptual metaphors such as “war against cancer” reflect cultural perceptions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att lära om och genom metaforer
 • 26.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Att synliggöra skönlitterära ord och uttryck med texten i centrum2023Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Medvetenheten om språkliga dimensioner i ämnesundervisning har ökat det senaste decenniet genom forskningsstudier, pedagogisk litteratur och kompetensutvecklingssatsningar. Fokuset har till större delen legat på läsande och skrivande i andra ämnen än svenska och svenska som andraspråk. I det här blogginlägget vill jag belysa hur lärare hanterar språkliga stötestenar i arbete med romaner och bilderböcker.

 • 27.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Communicating metaknowledge to L2 learners: A fragile scaffold for participation in subject-related discourse?2020Ingår i: L1-Educational Studies in Language and Literature, ISSN 1567-6617, E-ISSN 1573-1731, Vol. 20, s. 1-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, I highlight how two teachers seek to scaffold second language learners’ use of language and engagement with texts in Grade 1 and 6. The aim is to explore the communication of metaknowledge in classroom discourse, more specifically, the communication of knowledge about language and metacogni-tive reading strategies. Two teachers participated in the study, and data were gathered through observa-tions, voice recordings, and the collection of teaching materials. Bernstein’s sociology of education is operationalized to reveal different aspects of framing during teaching activities in second language teaching and geography. Drawing upon systemic-functional linguistics, I show how metaknowledge was fore-grounded by the teacher in ways that sometimes de-emphasized the subject-related texts and concepts expected to be at the center of the teaching. An important empirical finding is that the foregrounding of metaknowledge such as features of the language and cognitive reading strategies in teaching can result in a pseudo-visible modality of pedagogy that provides insufficient scaffolding for dealing with subject-related texts and participating substantially in classroom discourse. Implications for teaching are discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Communicating metaknowledge to L2 learners
 • 28.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Contextual elaborations and shifts when adult L2 learners present and discuss workplace-related vocabulary2024Ingår i: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 80, artikel-id 101272Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aims to contribute knowledge about how the meanings of words selected by students based on workplace experiences (placements) in basic adult L2 education were negotiated in classroom discourse. The study, conducted in the context of Swedish for Immigrants (SFI), drew inspiration from practice-based and ethnographic methodology. It focuses on a vocabulary assignment connected to students’ placements at preschools and a hotel. The analysis was based on transcribed audio recordings and underpinned by the theoretical perspective of knowledge-building interaction. As a theoretical contribution to the field, the study develops the concepts of contextual elaboration and shifts. The findings show that some students successfully used placement experiences to contextualize their chosen words, while others found it challenging to contextualize abstract words. In the follow-up discussions, the teacher, and the students collaboratively and multi-contextually expanded on word meanings by exploring different collocations and contexts of use.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  ”Den här föräldern smörjer tant Mittiprick litegrann”– integrerat läsande och skrivande under ett litteraturarbete i årskurs 32021Ingår i: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 9, nr 1, s. 5-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker jag litteracitetspraktiker i en årskurs 3 när en skolbibliotekarie leder högläsning av barnboken, Tant Mittiprick, och följer upp läsningen med enskrivuppgift. Empiriska data har insamlats genom observationer och transkriberadeljudinspelningar. I analysen integreras ramverk för litteracitetspraktiker och språkligametafunktioner samtidigt som det kusliga (umheimlich) synliggörs som ett barnboksspecifikt inslag. Resultatet visar att ett förståelsearbete under högläsningssamtalen försvidare i det skrivpedagogiska upplägget, där eleverna skriver brev till varandra och träderin i olika roller baserade på boken. Under genomgångar och återkopplande samtal görseleverna uppmärksamma på hur de behöver utveckla ett relevant innehåll, använda enpassande röst och följa ett ändamålsenligt informationsflöde. Möjligheten att förankrabåde läsandet och skrivandet i en kritisk och kreativ förståelse för barnbokens framställning och typiska drag diskuteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  integrerat läsande och skrivande under ett litteraturarbete i årskurs 3
 • 30.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Diskursöverbryggande perspektiv på återkopplande skrivsamtal i årskurs 32023Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 28, nr 1-2, s. 73-99Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie svarar mot behovet av en mer nyanserad förståelse av skrivundervisning i tidiga skolår genom att belysa återkopplande samtal under klassrumsarbete med rådgivande brev.Studiens deltagare var en undervisande skolbibliotekarie och elever i årskurs 3 som genomförde en skrivuppgift efter högläsning av en barnbok. Materialet utgörs av ljudupptagningar samt foto-graferade elevtexter. Analysen bygger på en empirinära operationalisering av Ivanićs ramverk för skrivdiskurser med fokus på hur samtalen relaterade till språklig korrekthet, struktur och kommunikativa mål. Den kommunikativa aspekten synliggörs genom Hallidays registerteori, medan interaktionen visuali-seras som diskursiva rörelser mellan dessa olika perspektiv eller textnivåer. Resultatet visar att bibliotekarien ofta motiverade en viss textstruktur genom att hänvisa till aspekter som rörde den kommunikativa kontexten, såsom nöd-vändigheten att lugna mottagaren och ge tydliga motiveringar av föreslagna råd. Bibliotekarien förde också uppmärksamheten till behovet av att vara tillräckligt språkligt explicit i konstruktionen av texten. Därmed kunde diskursöver-bryggande rörelser ses mellan ett fokus på struktur/innehåll och ett fokus på kommunikativ situation. Återkoppling gällande språklig korrekthet motiverades mer sällan med kommunikativa hänsynstaganden men detta förekom i samtal om sambandsord. Studien bidrar med en analytiskt lins som kan användas för att belysa interaktion under andra skrivdidaktiska moment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Envisioning history: Shaping literacy practices in the teaching of the early modern period in Grade 62020Ingår i: L1-Educational Studies in Language and Literature, ISSN 1567-6617, E-ISSN 1573-1731, Vol. 20, s. 1-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article aims to contribute knowledge of how literacy practices are actively shaped in the teaching of history. One teacher and her two groups of Grade 6 students were followed during a content area spanning 12 weeks that focused on the Vasa era in Swedish history. The collected material consists of field notes, transcripts of peer group and whole-class interaction, samples of students’ writing, and documented teaching material. Based on theoretical frameworks of literacy and classroom interaction, the analysis of the findings shows how the teacher, using resources such as texts, images, and one epi-sode of a documentary series, facilitated the students’ initial immersion in the historical period and supported their developed understanding. The teacher is shown to employ a dialogic communicative approach while also introducing more abstract and content-relevant perspectives. Although the teacher positioned the students to consider representations of key historical figures, opportunities to critically analyze texts as historical sources were limited. The implications for shaping literacy practices in ways which promote Grade 6 students’ development of disciplinary literacy in history are discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Ett logiskt fokus i undervisningen?: Lärare undervisar om logiska samband i årskurs 1 och 62018Ingår i: Grammatik, kritik, didaktik: Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet , 2018, s. 129-146Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Studien utforskar två lärares undervisning om logiska samband, utifrån ett systemiskt-funktionellt språkligt tolkningsramverk. Den grundar sig på observationer, ljudinspelningar och läromaterial i årskurs 1 och 6 på en flerspråkig skola som satsar på genrepedagogik. Resultatet visar att lärarna undervisar logiska samband som är betydelsefulla för att realisera de genrestrukturer som är i fokus: narrativ respektive diskuterande text. Resultatet visar även att det kan finnas utmaningar med att undervisa om logiska samband, när de har olika semantiska funktioner och samtidigt realiseras genom olika grammatiska kategorier. Ett annat viktigt resultat är att logiska samband med fördel uppmärksammas utifrån vilka funktioner de har i ämnesspecifika texter. Ett isolerat fokus på logiska samband har små utsikter att stötta produktion av muntlig och skriftlig text.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Focusing on content or strategies? Enactment of reading strategies in discussions about science texts2022Ingår i: Classroom Discourse, ISSN 1946-3014, E-ISSN 1946-3022, Vol. 13, nr 4, s. 407-424Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article concerns the relationship between general literacy skills and engagement with subject-specific content in classroom practice. The aim is to contribute knowledge about how enactment of reading strategies impacts classroom discussions about science texts. For 10 weeks, the researcher conducted observations and audio recordings of strategy-focused text discussions in Grade 4 physics and biology. The strategies employed were as follows: text knowledge, looking at text features and using prior knowledge. The analysis of the transcribed recordings and relevant parts of the textbook material was informed by Bernstein’s sociology of education and a social semiotic view of disciplinary literacy practices. The result shows that reading strategies were foregrounded in discussions about texts in ways which created and upheld boundaries to related content, activities and texts. Notably, the teacher and the students discussed single pages of science textbook material without considering how meaning conveyed by images and writing relates to other pages by, for example, bringing technical knowledge closer to everyday experience or by condensing meanings in a technical way. The study shows the potential of adhering to the information flow between given and new on textbook spreads to understand shifts between concrete and technical meaning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i tidigare skolår2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this dissertation is to explore how two teachers communicate content knowledge and metalinguistic knowledge in the teaching of young second language learners. As a qualitative classroom study, it examines how two widely advocated forms of metaknowledge are used in instruction: metalinguistic knowledge, in particular genre knowledge, and reading strategies. Bernstein’s sociology of education theory is synthesized with systemic-function linguistic theory to explore how the participant teachers scaffold and place varying demands on the students. The central concept is pedagogic communication, which is defined as the way in which the teachers use language to communicate instructional content, build and uphold relations and organize information flows in teaching. The materials for the study have been generated through audio recordings, observations and collected teaching materials in school years 1 and 6. The school has a high percentage of second language learners and implements genre-based instruction. The empirical chapters focus on preparations for reading assignments, weekly instances of “sharing time” and a genre-based curriculum area about stories in school year one and a curriculum area about maps and population which integrates geography and Swedish as a second language in school year 6. An important finding is that strongly controlled classroom discourse was associated with introducing and reminding students of abstract concepts in the studied interaction, including metalinguistic and subject-related concepts. Conversely, weaker control tended to promote negotiation of everyday knowledge rather than disciplinary knowledge while also placing implicit demands on students’ participation in the discourse. The study also attends to less-researched features of classroom discourse and scaffolding, such as how the teachers showed solidarity and built engagement through interpersonal resources and managed the information flow through textual ones. A final important finding is that the explicit attention to metaknowledge, such as genre knowledge and knowledge about reading strategies, seemed to come at the expense of encounters with meaningful texts. Therefore, it is argued that such domains of metaknowledge should not become the main instructional content.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i tidigare skolår2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Presentationen bygger på ett avhandlingsprojekt om genrebaserad undervisning och pedagogisk kommunikation i årskurs 1 och 6. Genom observationer och ljudinspelningar på en språkligt heterogen skola utforskas hur de två deltagande lärarna kommunicerar metaspråkliga och ämnesspecifika kunskaper. Ett särskilt intresse riktas mot relationen mellan metaspråklig och ämnesspecifik kunskap i genrepedagogisk undervisning. Studien har en diskursanalytisk ansats, och använder ett utbildningssociologiskt och systemisk-funktionellt teoretiskt ramverk för att belysa lärarnas pedagogiska kommunikation. Resultatet visas att genrer används på olika sätt i den studerade undervisningen. I årskurs 1 används kunskap om narrativ genre som en utgångspunkt för att gemensamt förstå och konstruera innebörder i text. I en ämnesintegrerad undervisning om kartor och befolkning som studerats i årskurs 6 står genrekunskapen som sådan i centrum. Att använda sambandsord och en diskuterande genrestruktur får prioritet framför att utforska ämnesspecifika textvärldar. Resultatet visar även att lärarnas pedagogiska kommunikation har många stöttande egenskaper. Lärarna fokuserar och packar upp abstrakta begrepp, bygger engagemang, visar solidaritet, markerar skiftningar i kommunikationen och kondenserar centrala innebörder. Resultatet visar även att öppna kommunikationsformer, där eleverna till synes ges stort utrymme att bidra, kan medföra ojämlika förutsättningar för deltagande samt en dragning mot det talspråkliga och vardagliga istället för det skrifspråkliga och ämnesspecifika.

 • 36.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet: textsamtal i årskurs 1 och 62019Ingår i: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 7, nr 2, s. 95-110Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks textsamtal i årskurs 1 respektive årskurs 6, med syftet att utforska hur klassrumskommunikation kring skriftliga genrer kan främja bruket av lässtrategier. Empirisk data har insamlats genom observationer, ljudinspelningar och insamling av undervisningstexter medan analysen baserar sig på genreteori samt ramverk för läsförståelse och litteracitet. De deltagande lärarna undervisar enligt en genrepedagogisk modell. Resultatet visar hur kunskap om genrestrukturer och logiska samband utgör en referenspunkt i interaktionen kring narrativa och diskuterande texter, samt hur denna referenspunkt kan bidra till tillämpningen av frågeställande, sammanfattande, klargörande, värderande och förutsägande lässtrategier. Genrekunskaper kan därmed vara en utgångspunkt för att objektifiera undervisningstexter och samtidigt utgöra ett led i förståelsearbetet med dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Walldén, Robert
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Genrer och kunskapsområden i två klassrum2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föredraget kommer att visa hur genrepedagogisk undervisning (Rose & Martin 2012) rekontextualiseras i två grundskoleklassrum med hög andel andraspråkselever. Det rör sig om preliminära resultat från ett pågående avhandlingsprojekt, som undersöker hur kunskap av ämnesspecifik och metaspråklig art representeras i undervisningen. Studien har en diskursanalytisk ansats, och använder ett utbildningssociologiskt och systemisk-funktionellt teoretiskt ramverk för att belysa lärarnas pedagogiska kommunikation (Bernstein 1990/2003; Christie 2002; Martin & Rose 2007). Resultatet bygger delvis på observationer av ämnesintegrerad svenska och SO-undervisning i årskurs 6, och visar härvidlag hur lärarens föresats att modellera diskuterande genre leder bort den pedagogiska kommunikationen från det skolgeografiska kunskapsområde som tidigare har byggts upp. De diskuterande modelltexter som introduceras och samkonstrueras är i hög grad skräddarsydda för att illustrera genrestukturer samt logiska förbindelser, och rör sig i vardagliga fält. En genrepedagogisk undervisningsprocess om narrativ genre observerad i årskurs 1 fokuserar också logiska förbindelser och övergripande genrestruktur, men orienterar sig i högre grad mot att konstruera ett meningsfullt innehåll i text, med relevans för det aktuella kunskapsområdet. Studien bidrar sammanfattningsvis till en diskussion om risker och möjligheter med att sätta genrekunskap i förgrunden för undervisningsprocesser, i ljuset av hur det öppnar upp eller begränsar utsikterna för meningsfulla skriftspråkliga erfarenheter av kunskapsområden. Referenser Bernstein, Basil (1990/2003). Class, codes and control. Volume IV. The structuring of pedagogic discourse. London: Routledge. Christie, Frances (2002). Classroom discourse analysis: a functional perspective. London: Continuum. Martin, J. R. & Rose, David (2007). Working with discourse: meaning beyond the clause. London: Continuum. Rose, David & Martin, J. R. (2012). Learning to write, reading to learn: genre, knowledge and pedagogy in the Sydney school. Sheffield: Equinox.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Walldén, Robert
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Genrer och språkliga resurser i grundskolans läromedel: ett funktionellt perspektiv2017Ingår i: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 5, nr 2, s. 100-120Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln undersöker hur fem skrivpedagogiska läromedel för grundskolan instruerar om genrestrukturer, logiska samband och värderande beskrivningar. Den ger också teoretiska redskap för att belysa relationen mellan form och funktion i undervisning om genrer. Analysen skedde genom att relatera de aktuella språkliga områdena till relevanta systemisk-funktionella och genreteoretiska kategorier. Resultatet visar en svag koppling mellan form och funktion i läromedlens instruktioner, där beskrivningarna av genrestrukturer ofta är antingen för vaga eller för specifika för att kunna användas effektivt inom de aktuella genrerna. Sedan instruerar läromedlen om logiska samband i sammanhang de inte behövs, medan instruktioner om resurser för värderande beskrivningar begränsar sig till adjektiv. Ett kunskapsbidrag från artikeln är att visa hur den funktionella basen hos instruktioner kan stärkas genom att genom att anlägga ordklassöverskridande perspektiv och i högre grad beakta hur språkliga resurser motiveras av genrer och kommunikativa behov.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Going Off the Rails With Sally Jones: Promoting Literary Understanding in Character-focused Read-aloud Discussions2022Ingår i: L1-Educational Studies in Language and Literature, ISSN 1567-6617, E-ISSN 1573-1731, Vol. 22, s. 1-25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although discussion-based approaches to literature have been researched extensively, there has been little qualitative research on read-aloud discussions focusing on specific aspects of literature. Moreover, considering the current bias towards comprehension and analytical skills in language arts curricula, an ongoing discussion about different dimensions of literary understanding in classroom practice is necessary. Therefore, the present study seeks to contribute knowledge about possibilities for literary understanding in character-focused classroom discussions. Data, comprised of field notes and transcribed audio recordings, were collected throughout 12 lessons in a Swedish Grade 4 during the reading aloud of the picture book Legenden om Sally Jones (The Legend of Sally Jones). The analysis was guided by thematic content analysis and reader-response theories, enabling a broad view of literary understanding. The result shows that character-focused discussions promoted evaluating the characters, making inferences, and considering important events. Occasionally, the students made analytical remarks about how the story worked. In addition, the students were encouraged to empathise with the characters while making connections between the text and their lives. Furthermore, the students drew on intertextual knowledge to use the text in creative expressions involving pleasurable narrative deaths. Implications for teaching and language arts curricula are discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  GP Debatt: Både fysiska böcker och digitala texter nödvändiga i skolan2023Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 41.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  GP Debatt: Skoldebattörer sprider en felaktig bild av lärares undervisning2024Ingår i: Göteborgsposten, ISSN 1103-9345, nr 240311Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  En lärare ska berätta, visa, förklara, instruera, ställa frågor och låta eleverna uttrycka och ta del av varandras tankar och synpunkter, skriver Filippa Mannerheim. Detta är enkelt att hålla med om. Däremot ger Mannerheim och andra flitiga skoldebattörer en direkt missvisande bild av dagens skola genom att påstå att lärare inte undervisar på detta sätt, skriver Robert Walldén.

 • 42.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  How did a focus on reading strategies shape the discussions about texts and images in a grade 4 science classroom?2022Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

 • 43.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Implementing genre pedagogy in content instruction: Lessons from Sweden2020Ingår i: International Journal of Indonesian Education and Teaching, ISSN 2548-8422, Vol. 1, nr 4, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing upon studies conducted in Sweden, this article discusses possibilities and limits of implementing genre pedagogy in content instruction. The wider educational concern is how knowledge of genre and language can be used to promote a deeper engagement with content knowledge. The linguistic theory underpinning genre pedagogy and the pedagogic-practical teaching/learning cycle is explained. Then, two empirical studies of genre-based teaching in Geography in Grade 6 are reviewed, with a particular focus on the texts used as models for the students’ own writing. The studies show two contrasting sides of genre-based intervention: one in which generic structures and other features of texts are used productively to engage with content knowledge and one in which attention to generic structure and logical connections comes at the expense of the negotiation of content knowledge. The article concludes with recommendations for implementing genre pedagogy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Implementing genre pedagogy in content instruction
 • 44.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Implementing genre pedagogy in content instruction: lessons from Sweden2019Ingår i: Program Book, Universitas Sanata Dharma , 2019, s. 60-60, artikel-id 111Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Drawing upon studies conducted in Sweden, this article discusses possibilities and limits of implementing genre pedagogy in content instruction. The wider educational concern is how knowledge of genre and language can be used to promote a deeper engagement with content knowledge. The linguistic theory underpinning genre pedagogy and the pedagogic-practical teaching/learning cycle is explained. Then, two empirical studies of genre-based teaching in Geography in grade 6 are reviewed, with a particular focus on the texts used as models for the students’ own writing. The studies show two contrasting sides of genre-based intervention: one in which generic structures and other features of texts are used productively to engage with content knowledge and one in which attention to generic structure and logical connections comes at the expense of the negotiation of content knowledge. The article concludes with recommendations for implementing genre pedagogy.

 • 45.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Interconnected literacy practices: exploring classroom work with literature in adult second language education2020Ingår i: European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, E-ISSN 2000-7426, Vol. 11, nr 1, s. 45-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previously, there has been little research conducted on how teachers and adult second language learners negotiate the challenge of reading authentic novels in the target language. This qualitative classroom study explores literacy practices in adult intermediate second language instruction, involving two teachers and their diverse student groups over four weeks of work with literature. The material has been generated during weekly book discussions, through observations, voice recordings and the collection of texts and other teaching materials. The result shows a strong orientation towards meaning-making, which was scaffolded by the teachers directing attention to language, style and narrative structure. Thus, different kinds of literacy practices were interconnected. Although practices of critical text analysis were not prioritised by the participant teachers, it is shown how the students used their diverse experiences and knowledge to read both 'with' and 'against' the grain of the text. Implications for teaching and steering documents are discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  "It was that Trolle thing" Negotiating history in Grade 6: A matter of teachers' text choice2020Ingår i: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 60, artikel-id 100844Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A crucial issue for literacy research is how teaching practices are shaped to promote diverse learners’ en- gagement with content knowledge and use of disciplinary language. In this article, based on a classroom study in Sweden, I explore the teaching of two historical events where the participant Grade 6 teacher created opportunities for writing and peer interaction in the content area. Using discourse analysis in- formed by systemic-functional linguistics, the study contributes to existing research by highlighting the role of teachers’ text choices in the shaping of disciplinary literacy practices in the teaching of history. The texts chosen and rejected by the participant teacher are analyzed and put in relation to transcripts of peer interaction and samples of students’ writing. The results show that the texts chosen – unlike those rejected –largely relied on everyday linguistic resources. As the students’ peer interaction and writing closely mirrored the texts presented to them, their opportunities to use the resources of abstract language commonly associated with school history seemed restricted. Implications for teaching are discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Kommunikativa orienteringar i kunskapsbyggande interaktion: Förhandling om ämnesinnehåll i språkligt heterogena klassrum2021Ingår i: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, nr 2, s. 145-181Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Exploring spoken interaction in the teaching of texts and content knowledge to linguistically diverse Grade 6 students, this article responds to the need of a more nuanced understanding of how different patterns of interaction function in knowledge-building classroom practices. The study is based on observations and transcriptions of recorded classroom interaction in different school subjects. The analysis is based on theoretical frameworks of communicative approaches, knowledge domains and discursive mobility. The result shows how patterns of classroom interaction are connected to important functions, such as building up prior knowledge, reminding students of key disciplinary concepts,reinforcing meanings in disciplinary texts, problematizing different aspects of how subject content is represented and enabling the diverse students to connect the subject content to personal experiences and process it with innovative use of the target language. The result also shows that movements towards a disciplinary discourse can be promoted by grounding the interaction in written texts and hindered by less functional use of everyday language.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kommunikativa orienteringar i kunskapsbyggande interaktion
 • 48.
  Walldén, Robert
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Linguistic and Playful Resources of Literacy Teaching2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  My research project focusses meaning-making resources made available in literacy education. A social semiotic (Halliday, Mathiessen 2014, Kress, van Leuween 2006) and sociological (Bernstein 2000) framework is employed in the exploration of these resources and how they help shaping the consciousness of young readers. The project examines current textbooks in mother tongue and second language education, as well as classroom practice. The study of Swedish language textbooks shows that they restrict themselves to general descriptions of narrative fields and rigid delineations of text structure. The study proposes that the reader’s ability to fruitfully engage with these fields can be increased by closer attention to the play of linguistic resources in the modelled texts, unveiled by systemic-functional and genre-theoretical analysis (Martin, Rose 2008). The ongoing study of unfolding discourse in a multi-ethnic first grade classroom examines the resources used in guiding these students into narrative worlds. A special interest is invested in how the teacher introduces fictional aid characters during joint-reading sessions as a playful way to model reading strategies. This apprenticing of emergent, multilingual readers is analyzed through a synthesis of functional linguistic and sociological tools (Christie 1998), cementing a sociocultural view of literacy teaching practices.

 • 49.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Litteraturarbete med vuxna andraspråksinlärare: Språkliga dimensioner2022Ingår i: Ämneslitteracitet och inkluderande undervisning / [ed] Anders Jakobsson; Pia Nygård Larsson; Lotta Bergman, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, s. 279-302Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Looking critically at social studies text material in diverse classrooms: OASIS Summary of Walldén (2021) in Journal of Language, Identity & Education.2022Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 av 83
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf