Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 713
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aalto, Glenn
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Edman, Hanna
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Pedagogers syn på ekosystemtjänster och hållbar utveckling2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abo Nowfal El-Jechi, Fatima
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Språkets påverkan på andraspråkselevers provtagande i matematik2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt behandlar språkliga svårigheter med matematiken, specifikt för elever med andraspråk, vid provtagande. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur forskning belyser språkets påverkan på andraspråkselevers provtagande i matematik på grundskolenivå. För att detta skulle kunna genomföras formades en frågeställning; Hur påverkas elever i grundskolan med svenska som andraspråk i samband med provtagande i matematik? För att kunna få fram relaterbar information genomfördes systematisk litteratursökning. De systematiska sökningarna gjordes i två databaser; ERC och ERIC, artiklarna som behövdes för att kunna skriva klart denna kunskapsöversikt är från ERC och ERIC. Efter att ha genomfört de systematiska litteratursökningarna hittades det 13 artiklar som behandlar det som eftersöks i frågeställningen. Under resultatet presenteras tre olika teman som belyser svårigheterna elever kan ha med matematiken. De teman som uppmärksammas samt redogörs för är; Språkbarriärer som orsak, Anpassningar av prov för andraspråkselever och Andraspråkselevers bristfälliga språk. Resultatet belyser de problem vissa andraspråkselever möter när de ska skriva prov i matematik. De problem som identifieras är; vilket språk proven är skrivna på samt att det är avancerade ord för andraspråkselever och de språkbarriärer de möter. Resultatet belyser vikten i att elever bör få anpassade prov utefter deras förmåga samt att skolorna bör anpassa provtagande för andraspråkselever samt göra det enklare för dem att förstå språket som deras prov är skrivna på. Vidare diskuteras resultatet kring anpassningar av prov för andraspråkselever samt en metoddiskussion där det reflekteras kring vad som hade kunnat göras annorlunda. Förslag på vidare forskning tas även upp på slutet av denna kunskapsöversikt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adbo, Karina
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Hur utvecklas begreppet ”litet”? Begynnande begreppsutveckling på den submikroskopiska nivån2023In: Kemilärarnas resuscentrum informationsbrev, Vol. 1, no 1, p. 16-17Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Adbo, Karina
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  AAkesson-Nilsson, Gunilla
  Department of Mathematics and Natural Sciences, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Moving beyond the language–Visualizing chemical concepts through one’s own creative expression2022In: Frontiers in Education, E-ISSN 2504-284X, Vol. 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore university students’ interpretations of chemical content in the form of physical constructions of atomic nuclei. Playdough was chosen as the means for expression, since it provided the students with the task of choosing the number, form, size, shape, and distance of particles. Data was collected in the form of photographs, written explanations as well as ad hoc notes. Data from 64 students was analyzed using the three levels of analysis as presented by Hedegaard and framed within the theories of models. Results show that students’ choices gave rise to 34 variations of the atomic nuclei. The analysis provided two different categories: models with close resemblance to the teaching model and models with less resemblance to the teaching model. Results show the limitations of verbal and written communication and add to the discussion concerning students’ interpretations of the multitude of atomic models used in teaching. The method was indeed a beneficial tool both for students, who could explore the composition of atomic nuclei and isotopes, and for teachers, who could connect their teaching to students’ interpretations of scientific content since the method brings a new level of detail to discussions.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Addamshill, Sandy
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Angelovski, Alexandar
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Utbildning genom utmaningsbaserat lärande för hållbar utveckling2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vfu perioden ht-2021 började vi fundera över vilka metoder lärarna använde sig av i undervisningen för naturvetenskap och teknik. De funderingar vi hade förstärktes efter en gemensam studieresa till Norge där vi fick uppleva nya lärmetoder, bland annat utmaningsbaserat lärande och problembaserat lärande. Vår frågeställning var om lärare använder sig av de här metoderna i grundskolan och om det då i realiteten ökar elevers motivation och intresse. Efter sökningen av relevanta vetenskapliga artiklar på flera olika databaser och webbplatser för ämnet fann vi mestadels forskningsrapporter riktade mot högre utbildning. Artiklarna som riktades mot grundskolan var i de flesta fall inte vetenskapligt granskade men bidrog ändå starkt till vår kunskapsöversikt. Utmaningsbaserat lärande utvecklades av teknikföretaget Apple Inc dels för att ta undervisning in i 2000-talet och självklart utöka användningen av digital teknik i skolorna. Flera av rapporterna visar att utmaningsbaserat lärande ger elever goda möjligheter för ett livslångt lärande och skapar goda ambassadörer för hållbar utveckling. Utmaningsbaserat lärande erbjuder onekligen ett nytt, varierat och engagerande sätt att arbeta tvärvetenskapligt med undervisning i bland annat hållbar utveckling. Dels genom att man får uppleva undervisningen med alla sina sinnen, det vill säga att se, höra och känna. Det blir även engagerande eftersom hållbar utveckling berör oss alla och vår framtid. Utmaningarna eleverna får är samhällsviktiga med ett globalt perspektiv. Det är en aktiv och integrerande lärprocess som innebär ett visst pedagogiskt förhållningssätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Addamshill, Sandy
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Ihd, Ellen
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  "Kooperativt arbete och utomhuspedagogik borde ju bara gifta sig!": En studie om lärares uppfattningar av utomhusundervisning i samspel med kooperativt lärande och hur det kan påverka elevers utveckling i åk 4-62023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka vilka effekter lärare anser kooperativt lärande i samband med utomhuspedagogik kan ha på elevers lärande, vilka förutsättningar som krävs för att kunna implementera det i undervisningen samt på vilket sätt de två metoderna kan samspela. Studien fokuserade på lärande i årskurs 4-6.  Den metod som användes var analys av kvalitativa intervjuer med lärare. Kriterier för urval av respondenter var legitimerade lärare som arbetar i årskurs 4-6 och var behöriga i NO. Resultaten i studien stämmer överens med tidigare forskning och visar att lärare anser att utomhuspedagogik har positiva effekter på elevers lärande och förbättrar elevers samarbetsförmåga. De förutsättningar som lärare ansåg vara avgörande för att kunna arbeta med utomhuspedagogik var: tydligt ledarskap och resurser i form av tid, personal och eventuellt transportmöjligheter. Studien visar att en kombination av utomhuspedagogik och de strukturer som finns i det kooperativa lärandet skulle kunna kombineras för att ytterligare stödja lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Agborg, Maja
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Berggren, Maria
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Lärares strategier för att inkludera alla flerspråkiga elever i NO-undervisning2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den ökade flerspråkigheten i samhället leder till utmaningar i den svenska skolan som präglas av en enspråkig norm. Flerspråkiga elever presterar generellt sämre i naturvetenskapliga ämnen. Frågan om hur flerspråkiga elever ska inkluderas i NO-undervisningen och hur deras flerspråkighet ska betraktas som resurs är en viktig fråga inom forskningsfältet. Det finns dock få studier gjorda på lågstadiet och i heterogena klassrum. Studien ämnar bidra till att fylla denna lucka. Syftet med studien är att genom en fallstudie som bygger på en observation och en semistrukturerad intervju undersöka vilka strategier en lärare använder för att inkludera alla flerspråkiga elever i en klass i årskurs 3. Studien utgår ifrån pragmatismen och ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Studien bygger även på ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv vilket även utgör studiens analysverktyg. Resultatet visar att läraren använder flera olika modaliteter som strategi för att förmedla och skapa mening av naturvetenskapligt innehåll. Genom att kombinera dessa olika modaliteter ökar inkluderingen av alla flerspråkiga elever i NO-undervisningen och läraren kan således stödja eleverna i utvecklingen av det ämnesspecifika språket. Dessa olika modaliteter kan verka för att eleverna ska kunna skapa mening av naturvetenskapligt innehåll och begrepp men kan även ha en överbryggande effekt i kommunikationen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahlqvist, Angelica
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Rosenlund Strand, Marika
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Ett aktivitetsbaserat arbetssätt och dess påverkan på prestationer i matematik2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår utbildning på universitetet har vi blivit lärda att ett laborativt arbetssätt främjar elevers relationella förståelse för matematik. Detta står dock i kontrast till våra observationer under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, där vi märkt att undervisningen oftast domineras av enskilt arbete i matematikboken. Mot denna bakgrund valde vi att utforska hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt påverkar matematikprestationer hos elever i grundskolan. Vår kunskapsöversikt baseras på studier hämtade från databaserna ERIC och ERC. Genom sökkriterier och tydliga inkluderings- och exkluderingskriterier, identifierade vi 11 relevanta artiklar som utgör grunden för vårt resultat och besvarar vår forskningsfråga. Resultaten av studierna indikerar att ett aktivitetsbaserat arbetssätt inte bara förbättrar elevernas prestationer i matematik, utan också deras motivation. Det framkommer att detta arbetssätt är fördelaktigt för eleverna och även att det är viktigt att beakta flera påverkande faktorer, som till exempel den extra tid som krävs av läraren för att genomföra detta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Al Hariri, Bayan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Grundskolelevers språk och motivation för lärandet av biologi2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier och forskning har visat att elever har olika förmågor samt varierande motivation, vilket påverkar läroprocessen hos eleverna och deras lust att fortsätta att studera naturvetenskapliga ämnen på gymnasium och högskola. Orsaken är att de anser NOämnen och det naturvetenskapliga språket vara svårt att förstå, de innehåller abstrakta tankar och teorier som är svåra att omvandlas till konkreta begrepp i verkligheten och att detta kräver extra ansträngning.

  Undersökningen i det här arbetet utfördes som en enkätstudie på grundskolor i södra Sverige. Syftet med undersökningen var att undersöka elevernas motivation till biologilärande och språk och vilka lärometoder som skall användas i klassrummet utifrån elevernas perspektiv.

  Resultaten visade att många elever erkänner att man kan lära sig NO-ämnen och nå höga betyg om man anstränger sig. Vidare visades det att eleverna kan fördelas i olika motivationsnivåer; motiverade, ej motiverade och varken motiverade eller ej. Deras motivation påverkar biologilärandet och hur de upplever ämnet. Utifrån elevernas svar påvilka didaktiska metoder de ansåg vara bättre visade det sig att det är viktigt för eleverna att de begriper lektionen helt från genomgångarna innan de genomför laborationer eller andra praktiska metoder. Detta tyder på att läraren spelar en stor roll i lärandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Al Hilo, Fatimah
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Walett, Beatrice
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Digitaliseringens påverkan på elevers motivation i matematik2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to explore and analyze the dynamic interplay between digitalization and students' motivation within the educational context. In an era where digital tools are emphasized as means for knowledge development, the question arises regarding how these tools can guide students' learning and engagement.

  Motivation, identified as a key factor for success in mathematics, is the focal point of our investigation. Through the study, reading and scrutiny of existing research, we seek to comprehend how digital resources and technology can function as catalysts to unlock students' inherent potential in mathematics. Our focus is to ascertain whether digitalization can enhance mathematics education and thereby increase students' motivation and performance.

  In accordance with the curriculum's call for educators not only to permit but actively promote the use of digital tools, we explore how digitalization can support students' motivation in mathematics. Through a meticulous evaluation of previous research findings, we aim to determine whether digital tools have demonstrated a predominantly positive or negative effect on students' motivation toward mathematics. Our ambition is to contribute to a deeper understanding of how the integration of digital resources can optimize mathematics education, thus creating a more motivating and successful learning environment for students.

  The research suggests that the utilization of digital tools and digitalization holds the potential to positively impact students' motivation and engagement in mathematics education. For digitalization to be effective in instruction, it necessitates educators to enhance their skills in utilizing technology within the teaching context.

  Download full text (pdf)
  Fatimah Al Hilo Beatrice Walett
 • 11.
  Alemo, Tova
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Izadi-shad, Misha
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Programmeringens påverkan på elevers attityder och relationella förståelse i matematikundervisningen2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under året 2017 infördes programmering i matematikundervisningen på gymnasiet, men fortfarande har flera matematiklärare bristande didaktiska kompetenser inom programmering. Syftet med det här examensarbetet är att öka förståelsen för programmeringens påverkan på elevers attityder och relationella förståelse i matematiken för att därmed bidra med didaktiska kunskaper. Tidigare forskning visar att det finns flera studier som pekar på en positiv påverkan på elevers förståelse och attityder gentemot matematik kopplat till programmering. Däremot råder det en brist på studier som undersöker fördjupat hur elever påverkas, samt det finns inte många sådana studier i Sverige som lyfter fram elevperspektivet på området. Denna fallstudie undersöker hur elever påverkas av en programmeringsworkshop i sin matematikundervisning. Den insamlade datan består av för- och efterenkäter, elevobservationer under workshopen, samt en lärarintervju. Resultatet pekar på att det finns en flersidig och komplex bild av påverkan, men att elevers relationella förståelse och särskilt attityder påverkas främst positivt av programmering. Resultatet bidrar även med kunskaper om hur elever påverkas av lärarens val av hur programmering används i matematikundervisningen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Alfeky, Ahmed
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Utmaningar som möter andraspråkselever i matematisk problemlösning (kombinatorik)2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete djupdyker i de språkliga, kontextuella och kognitiva utmaningar som andraspråkare står inför vid matematisk problemlösning inom kombinatorik. Genom observationer av elevers arbete i smågrupper deltog informanterna aktivt i lösningen av övningsuppgifter. Dessutom belystes användningen av kvalitativ metod för att utforska elevers utmaningar och söka lösningar. Datainsamlingen, fokuserande på informanternas svar och observationer, övervann initiala rekryteringsutmaningar. Arbetet understryker vikten av att identifiera och förstå de specifika utmaningar som andraspråkare mötte inom matematikämnet, med syftet att utveckla effektiva undervisningsmetoder och stödsystem.Det teoretiska ramverket och analysmetoder som användes för att kategorisera datamaterialet enligt problemrummet var Campbells modell och MAD-diagram. De gav en djupare inblick i varje specifik grupp och identifierade utmaningar under observationerna. MAD-diagrammet använde olika färger för att representera problemrummets aspekter och tiden mättes i sekunder för att fånga varje nyans i gruppens prestation under olika uppgifter. Olika koder och bokstäver användes i diagrammet. Forskningsfrågor som rapporten svarade på handlade om hur uppgiftskontexten kunde utgöra kulturell och språklig kontext/färgning för elever med utländsk bakgrund vid matematisk problemlösning i sannolikhetslära, särskilt kombinatorik och hur elevgruppernas aktiviteter hade utvecklat sig över tiden de löser en uppgift.Resultaten pekade på att uppgiftskontexten utgjorde en potentiell barriär för elever med utländsk bakgrund, där förståelse av såväl den kulturella kontexten som begreppen kunde vara utmanande. För att skapa en inkluderande matematikundervisning föreslogs strategier, inklusive en tidig betoning av kulturella aspekter i undervisningen. Dessutom fanns det påverkan av gruppstrutur på gruppresultat och aktiviteter som pågick under observationstider.Diskussionen kretsar kring kulturella perspektiv i olika grupper och deras påverkan på uppfattningar, särskilt när det gäller kulturkrockar kring matval och klädesval. Vikten av att förstå och respektera olika kulturella normer betonas. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Alhadi Alhasani, Huda
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Svensson Källberg, Petra
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS). Malmö University, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Ryan, Ulrika
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS). Malmö University, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Zaki, Sundus
  ’Vi’ och ’dom’ – Sociopolitiska dimensionerav matematikutbildning där olika språkoch kulturer möts2022In: Matematikundervisningenssociopolitiska utmaningar / [ed] Valero, Paola ; Björklund Boistrup, Lisa ; Christiansen, Iben Maj ; Norén, Eva, Stockholm: Stockholm University Press, 2022, p. 299-321Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bokens kapitel utgör viktiga bidrag i en kritisk granskning av svenskmatematikutbildning utifrån sociopolitiska samhällsperspektiv. Motbakgrund av bokens olika kapitel belyser vi upplevelser och konsekvenser av att konstrueras som den andre i svensk matematikutbildning.Med hjälp av begreppet andrafiering synliggör vi författare till dettakapitel tillsammans ’dom andra’ och deras erfarenheter i relation tillmigration och matematikutbildning. Vi som författat detta kapitel, tvånyutexaminerade lärare och två forskare, har därför ingått en så kalladallians. Vårt kapitel visar hur matematikutbildning bidrar till processerav andrafiering och skapandet av den andra och hur dessa processerpåverkar flerspråkiga elevers och lärarstudenters identitetsskapandeoch därmed även deras möjligheter att lära matematik. Flerspråkighetbehöver synliggöras och normaliseras. Alla elevers och lärarstudentersspråk och kulturer måste få ta plats, inte som exotiska inslag av kulturella uttryck utan som en del av den ordinarie matematikutbildningen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ali, Anisa
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Olsson, Johanna
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Lärares multimodala resurser i matematikundervisning för flerspråkiga elever2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flerspråkiga klassrum har blivit allt vanligare i svenska skolor. Enligt styrdokumenten ska alla elever ges lika förutsättningar att tillägna sig kunskap i skolan. Forskning inom matematikdidaktik har påvisat att tillämpandet av multimodala resurser är gynnsamt för att främja flerspråkiga elevers lärande i matematik. Dessutom visar forskning att transspråkande samt kodväxling är två pedagogiska verktyg som kan bidra till ökad förståelse inom matematik. Denna studie syftar till att undersöka vilka multimodala resurser som framträder i matematiklärares undervisning på gymnasiet samt hur dessa används för att främja flerspråkiga elevers lärande i matematik. För att kunna besvara studiens forskningsfrågor har en kvalitativ ansats gjorts där klassrumsobservationer samt kompletterande intervjuer genomförts. Teorierna som använts för att tolka och analysera studiens empiri är socialsemiotik, multimodalitet som resurs för lärande, transspråkande som resurs för lärande samt kodväxling som resurs för lärande. 

  Studiens resultat visar att semiotiska modaliteter som röstläge, kroppsspråk, bild och former samt tekniska hjälpmedel som projektorer och tavlor är starkt framträdande i matematikundervisningen hos de gymnasielärare som deltog i studien. Resultatet visar också att transspråkande samt kodväxling inte är lika starkt framträdande. Slutsatsen som dras är att multimodalitet används som resurs för lärande i matematikundervisningen för främjandet av flerspråkiga elevers lärande. Men flerspråkighet som resurs i form av transspråkande och kodväxling används inte lika frekvent på grund av ovisshet om de pedagogiska verktygen och lärares inställning om att undervisningsspråket ska vara på svenska. 

  Download full text (pdf)
  Anisa Ali Johanna Olsson
 • 15.
  Ali, Anisa
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Tran, Jenny
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Matematik och flerspråkiga elever2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många klassrum har elever med olika språkliga bakgrund vilket innebär att undervisande lärare ställs inför många nya utmaningar. Att lära sig matematik har fått en mer komplex betydelse som kräver mer av eleverna. De flerspråkiga eleverna introduktion till det svenska språket varierar och det har framkommit att det är startåldern som har visat sig vara den främsta orsaken till att det finns skillnader i den slutgiltiga behärskningsnivån. Flerspråkiga elever som inte behärskar det svenska språket fullständigt möter av den anledningen på utmaningar i matematikundervisningen som har lett till att deras språkliga bakgrund inte betraktas som en resurs på grund av deras dåliga studieresultat.

  Forskning visar att den mest betydande faktorn till att det uppstår svårigheter för flerspråkiga barn i matematik är dels på grund av den nya synen på matematikundervisningen och dels på grund av att flerspråkiga elevers färdigheter i undervisningsspråket är av lägre grad. Det framkommer att flerspråkiga elever har svårt att prestera bra i matematiken eftersom de saknar det ämnesspecifika språket som behövs för att förstå undervisningsinnehållet.

  Download full text (pdf)
  Anisa Ali Jenny Tran
 • 16.
  Aliji, Denisa
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Begreppsförståelse i matematik hos andraspråkselever2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt undersöker olika metoder för att främja begreppsförståelsen hos andraspråkselever inom matematikundervisningen, samtidigt som den belyser Dessutom både stöd och hinder för deras begreppsförståelse. Genom systematiska sökningar i två databaser och noga utvalda sökord samt urvalskriterier har relevanta vetenskapliga artiklar valts ut för att säkerställa arbetets trovärdighet. Resultaten från de vetenskapliga artiklarna indikerar att användningen av tankekartor, digitala spel och sampsel mellan andraspråkselever kan öka deras matematiska begreppsförståelse. Strategier som involverar tvåspråkiga lärare och gester i undervisningen framstår som betydelsefulla för andraspråkselever. Trots främjande resultat stöter andraspråkselever på hinder, såsom bristande språkkunskaper och begränsade hemresurser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Allard, Ludwig
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Annie, Olsson
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Attityder till matematikundervisningen: Hur kan läraren arbeta för att främja positiva attityder till matematik?2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka vad det är som påverkar elevers attityd till matematik samtvad vi som lärare kan göra för att främja en god attityd. Flera forskare menar att den negativasynen på matematik kommer ifrån samhället. Samhällets negativa ton gör att elever ifrågasätterom matematiken är användbar, vilket i sin tur påverkar deras attityd till ämnet då eleverna anseratt matematiken är oviktigt. För att motverka detta menar forskningen att lärare ska försöka göraså eleverna ser möjligheterna med matematik genom ett dynamiskt istället för ett statisktmindset. Forskning visar också att lärarna ska jobba med elevernas självbild. Elevernas självbildoch självförtroende har stor påverkan på resultaten samt synen på matematik hos eleverna.Frågeställningen är tvåfaldig vilket gjorde att sökprocessen delades upp till vardera fråga.Sökprocessen har begränsats till stor del med hjälp av olika tidsspann samt begränsning till ämnetmatematik. Detta för att skapa ett djup i vår sökning i form av en historisk tillbakablick till vårtvalda ämne. Det som framkom genom vår sökprocess är att det finns mycket relevant forskningkring båda våra frågeställningar och att biblioteket har varit till stor hjälp för att hitta relevantlitteratur till vår litteratursökning.Resultat av arbetet visade att attityden till matematik börjar utanför skolan. Föräldrar samtsamhället och media har en negativ attityd till ämnet matematik vilket påverkar eleven utifrån.Den nuvarande matematikundervisningen med arbete i matematikboken samt prov gör att eleverrangordna sig i klassrummet vilket möjliggör att elever kan jämföra sig. Detta gör att elever sompresterar sämre än andra sänker sitt självförtroende. Forskning visar också att det finns en allmänuppfattning om att vissa elever har en “gåva” som är duktiga på matematik vilket gör att eleversom inte fått denna gåvan tror att de aldrig kan bli bra på matematik.För att arbete med dessa problem i klassrummet menar forskare att lärare ska jobba med att geeleverna känslan att de lyckas och tar sig framåt. De menar också att läraren måste göra elevernabekväma med att ha fel genom att utveckla ett dynamiskt mindset så det vågar ta sig an problem.Lärare ska också öppna upp för kommunikation i klassrummet och gå ifrån den traditionellaundervisningen vilket gör att ämnet inte blir slutet och styrt. Formativ bedömning kan ocksåimplementeras i undervisningen för att flytta fokus ifrån provresultaten till vad eleven behöverlära sig3Som matematiklärare innebär detta att tidigt arbeta för att främja elevers attityder till matematik.Lärare måste arbeta för att öppna upp ämnet för diskussioner samt att visa att den inte barainnehåller regler och olika metoder. Lärare bör utgå ifrån att eleverna har en negativ inställningar.Det handlar i grund och botten att ge eleverna möjligheten att se att matematiken inte är så somsamhället ritat upp den. 

  Download full text (pdf)
  Ludwig Allard Annie Olsson
 • 18.
  Al-Obaidi, Baneen
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Hazna, Adil Ali
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Matematik och flerspråkighet2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige är vart fjärde barn flerspråkig på grund av utländsk bakgrund. Studier har visat att flerspråkiga elever har sämre skolresultat än enspråkiga elever. Denna kunskapsöversikt fokuserar på de faktorer som utgör svårigheter för flerspråkiga elever i matematikämnet i Sverige. Vidare uppmärksammas även de olika svårigheter.

  Sökningen efter kunskap gjordes systematiskt i tre olika databaser, SwePub, ERC och ERIC samt i Google och Malmö universitets hemsida. Sökorden, antal träffar och ett första urval dokumenterades. Sammanfattningarna för artiklarna lästes och ytterligare några artiklar valdes bort. De kvarvarande artiklarna användes för att besvara frågeställningarna.

  Flerspråkiga elever möter större utmaningar i matematikundervisningen och har därmed svårare att utveckla matematiska förmågor. Elevernas språkliga bakgrund är således en anledning till deras försämrade skolresultat. De svårigheter som uppstår för en elev som ännu inte behärskar undervisningsspråket väl, är främst i samband med textuppgifter i matematik och beror på elevens ordförråd i det ämnesspecifika språket. Denna kunskapsöversikt ger en djupare förståelse av anledningarna till att flerspråkiga elever möter svårigheter i matematikämnet och vilka dessa svårigheter är.

  Nyckelord: Matematikförmågor, språkfärdigheter, anledningar, svårigheter, flerspråkighet

  Download full text (pdf)
  Hazna Adil Ali Baneen Alobaidi
 • 19.
  Al-Rubiaai, Abbas
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Osman, Soz
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Motivation och engagemang för matematiklärande ur ett lärarperspektiv2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Abbas Al-Rubiaai Soz Osman
 • 20.
  Altal, Hanin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Hamdoun, Nourulhuda
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Kooperativt lärande och elevernas lärande i matematik2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt undersöker hur kooperativt lärande kan utveckla matematikinlärning och attityd till matematik. Resultat visar att kooperativt lärande är en undervisningsmetod som har positiva effekter på elevernas prestationer i matematik och attityd till matematik bättre jämfört med traditionell undervisning. Dessutom kan eleverna lära sig mer än ämneskunskap genom att förstärka sociala färdigheter när de arbetar tillsammans. Lärare har också en viktig roll för att skapa ett intresse för matematik och för att förbättra attityden till matematik hos eleverna genom att väl strukturera kooperativt lärande för att kunna få de bästa effekterna i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Alyousef, Ola
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Digitaliseringens roll i matematikundervisningen ur ett lärarperspektiv2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka högstadiematematiklärares perspektiv på digitalisering i klassrummen, samt vilka för- och nackdelar de möter när de använder digitala verktyg. Forskningsfrågorna som jag utgick ifrån i min studie var: 1) Vilken syn har matematiklärare för årskurs 7–9 angående digitalisering i matematikundervisningen? 2) Hur ser matematiklärare för årskurs 7–9 på begreppet effektiva digitala verktyg i matematikundervisningen? och 3) Vad ser matematiklärare i årskurs 7–9 som för- och nackdelar med digitalisering i matematikundervisningen?

  Uppsatsen bygger på en kvalitativ analys som gjordes utifrån de intervjuade högstadiematematiklärarnas erfarenheter och upplevelser. Intervjuerna studerades utifrån två teoretiska perspektiv, nämligen det sociokulturella och fenomenografiska. Utifrån resultaten i min undersökning så anser sig matematiklärarna i årskurs 7–9 behöva förbättra sin digitala kompetens till följd av den ständiga digitala utvecklingen i vårt samhälle. Digitalisering innebär enligt högstadiematematiklärarna användningen av digitala verktyg i det dagliga livet. Effektiviteten av de digitala verktygen i matematikundervisningen visade sig variera, där de upplevdes som mest effektiva när eleverna fick möjlighet att interagera med dem, som till exempel appar, medan effektiviteten hos dem sjönk då eleven var passiv, till exempel vid filmtittande. Lärarens stöttning (scaffolding) av eleverna ökade effektiviteten hos de digitala verktygen. Fördelar med digitala verktyg uppgavs bland annat vara att de gjorde undervisningen mer individanpassad och främjade lärandet medan nackdelar som framhölls till exempel var att de kunde påverka elevernas koncentrationsförmåga och göra dem mindre produktiva. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka elevers uppfattning om digitalisering och de digitala verktygens användning inom matematikundervisningen. 

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Amato, Fabian
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Otterlund, Elias
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Digitaliseringens påverkan på matematikundervisning: Utmaningar och möjligheter ur lärares perspektiv2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under covid-19 ökade användandet av digitala verktyg och plattformar drastiskt och idag ser vi att pandemin satt en prägel på matematikundervisningen. Syftet med arbetet är att, med hjälp av en kunskapsöversikt, undersöka vilka utmaningar och möjligheter lärare möter i samband med användandet av digitala verktyg i matematikundervisning. Kunskapsöversikten grundar sig i 15 valda artiklar som hittats via en systematisk litteratursökning. Resultatet visar att de främsta möjligheterna för lärare är feedback i realtid, kunskapskartläggning och unika funktioner för representation med potential att öka verklighetsförankringen medan utmaningarna är; integrering av digitala verktyg i linje med läroplanen, ökad arbetsbelastning och att den sociala interaktionen riskerar att minska. Ur kunskapsöversikten kunde slutsatsen dras att användandet av digitala verktyg i undervisningen ställer krav på utformningen av verktyget men även på lärarens användande. Det visade sig även att formella utbildningar för nya digitala verktyg är få, dock anses regelbundet användande vara ett välfungerande alternativ. 

  Download full text (pdf)
  Fabian Amato Elias Otterlund
 • 23.
  Andersen, Magnus
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Linder, Simon
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Digitala verktyg i matematikundervisningen2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna kunskapsöversikt är att utreda hur digitala verktyganvänds i undervisningen samt undersöka vilka krav det ställs på lärarens kunskaper föratt undervisa med digitala verktyg. Frågeställningen som ska besvaras är vilka digitalaverktyg som används, vilket stöd de ger och hur de kan stötta kunskapsutvecklingen hoseleven. Men även vilka krav det finns på lärarens förmåga att stötta eleven.För att besvara frågorna har vi använt oss av en metodisk datainsamling, som hargenomförts genom sökningar i databaserna ERC, Google Scholar och ERIC.Kombinerade sökord har använts för att finna relevanta källor för kunskapsöversiktenssyfte. Det har även utförts sekundärsökningar, där det tagits hjälp av referenslistor i funnaartiklar och rapporter för att hitta relevanta artiklar.Resultatet visar på att elevernas kunskapsutveckling gynnas av att använda digitala verktygi matematikundervisningen och att det finns många olika former av stöd att tillgå. Förutomelevers möjlighet till stöttning är det också en stor utmaning för läraren att kunna utföraundervisning med inslag av de digitala verktygen. Det krävs goda kunskaper av läraren omde digitala verktyg som används i undervisningen för att kunna hålla en hög nivå påinnehållet samt stötta elevernas kunskapsutveckling. Lärarnas ämnes-, pedagogiska- ochtekniska kompetens måste alla fungera i ett samspel.

 • 24.
  Andersen, Magnus
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Linder, Simon
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Lärares syn på digitala verktyg i matematikundervisningen2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mycket av den forskning som finns visar att digitala verktyg inte används imatematikundervisningen som det skrivs fram att de ska göra i enlighet med gällandestyrdokument. Syftet med studien är dels att skaffa en utökad förståelse för vilka digitalaverktyg en lärare i årskurs F-3 har tillgång till och hur de använder det i sinmatematikundervisning. Syftet är även att undersöka om lärarna anser sig ha tillräcklig kunskapom digitala verktyg och vad de anser finnas för fördelar samt nackdelar med att användadigitala verktyg i matematikundervisningen. För att besvara studiens syfte har enenkätundersökning utformats med både kvantitativa och kvalitativa frågor. Respondenterna ärgeografiskt utspridda över hela Sverige och totalt 115 stycken enkätsvar har samlats in förstudien.Resultatet i studien visar att surfplattor, datorer och projektorer är de digitala verktyg somanvänds mest frekvent i matematikundervisningen. Dessa digitala verktyg används av lärarnasom ett komplement till matematikundervisningen, där de använder de digitala verktygen förpresentationer, genomgångar av uppgifter och som ett pedagogiskt hjälpmedel för att delegeraut uppgifter till eleverna. Eleverna ges möjlighet att använda de digitala verktygen för att lösamatematiska uppgifter både enskilt, par eller i grupp med andra elever. Studiens resultat visaratt en klar majoritet av respondenterna ej har erhållit någon utbildning om användande avdigitala verktyg i sin matematikundervisning, dock anser majoriteten av de lärare som deltagiti studien att deras kunskapsnivå ändå är tillräcklig för att implementera digitala verktyg på ettadekvat vis. Det framkommer även i resultatet att lärarna anser att en fördel med digitala verktyg i matematikundervisningen är att det gynnar elevernas kunskapsutveckling och det går attindividanpassa uppgifter enklare. Nackdelarna med att använda digitala verktyg imatematikundervisningen är att det anses tidskrävande vid planering, ofta teknikstrul och attelever gör andra saker än vad som avses

 • 25.
  Andersson, Ann-Charlotte
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Blomqvist, Emma
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Våga vara utomhus2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att ta reda på hur elevens lärande i de naturorienterande ämnena kan påverkas av utomhuspedagogik. Men även effekterna som utomhusundervisning kan ha på eleverna och hur dessa kan påverka det sociala klimatet. För att undersöka detta användes olika metoder, främst sökningar på referensdatabaser. Framförallt utgick sökningarna från Malmö Universitet biblioteks sökfunktion via Libsearch. Relevanta vetenskapliga artiklar och rapporter erhölls, dessa källors referenser har vidare hjälpt till att hitta relevant forskning som har kunnat besvara frågeställningarna. Resultatet visade att det finns flertal positiva effekter på eleverna och deras lärande med utomhuspedagogik. Någon studie visade att det sociala klimatet förbättrades. I jämförande studier mellan inomhus och utomhuspedagogik visade resultaten att kunskapsinlärningen inte utvecklades med någon större skillnad mellan inomhus och utomhusundervisning. Däremot var elevernas upplevelser av utomhusundervisningen mer positiva. Utifrån alla positiva resultat som lyfts fram i denna kunskapsöversikt kanske vår profession uppmuntras till att använda mer utomhuspedagogik i elevernas lärandeprocesser. Med stöd från forskning förespråkas utomhusundervisningen i alla ämnen men främst i de naturvetenskapliga. Detta kan inspirera fler inom professionen att flytta ut från klassrummet och bedriva sin undervisning under bar himmel istället. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Andersson, Annica
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS). Malmö University, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Wagner, David
  Remythologizing Mystery in Mathematics: Teaching for Open Landscapes versus Concealment2018In: Education Sciences, E-ISSN 2227-7102, Vol. 8, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mathematics is full of mystery. We illuminate the myth to expose two conflicting senses of mystery at work in mathematics and its education practices. There is a sense of boundlessness with mathematics-the idea that we never fully know. There is also a practice of concealment, in which an answer or solution is known by special people who may support or provide a scaffold for students' navigation to the "special" knowledge, but may also challenge their access to it by erecting barriers and boundaries. In remythologizing mystery, we identify that the valorization of mystery in mathematics is rooted in the wonder of exploring boundless landscapes and is used misleadingly to justify school mathematics with the other sense of mystery-uncovering the concealed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Annica
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS). Malmö University, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Wagner, David
  The Micro-Politics of Counting2018In: Toward Equity and Social Justice in Mathematics Education / [ed] Bartell, T G, Springer, 2018, p. 191-209Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  When we count, we have to decide what counts and what does not count. Thus, counting is a political act. Certain language repertoires are necessary to convey the ideas and perhaps even to perform counting actions. At the same time, the language used to describe these ideas and enact the processes shapes the way we conceptualize them. Our interest in the experience of counting includes the way counting and its communication position people. In this chapter we identify how micro-political moves are manifested in language and counting situations, including reciting numbers, counting things present and not, and subordinating counting to another goal. In our analysis, we look for language strategies that enable the process of deciding what to (not) count as the process of establishing boundaries or categories, and we consider how these processes work as political acts.

 • 28.
  Andersson, Christian H.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  A critical gaze on new digital technology: Answers from mathematics education?2021In: Exploring new ways to connect: Proceedings of the Eleventh International Mathematics Education and Society Conference / [ed] David Kolloche, Tredition , 2021, p. 129-132Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  An increasing concern have been expressed in both academic and public debate that new digital technology might undermine democratic values and practices. This paper explores how studies in the field of Mathematics Education could present different answers to ramifications of new digital phenomena for both individuals and society. A transdisciplinary approach under a post structural theoretical framework is suggested, and two tentative studies are presented. One study will carry out a critical text analysis of Swedish educational steering documents and one will be a classroom action research study, where discourses will be analysed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andersson, Christian H.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Assessment discourse in mathematics curriculum: a hindrance for critical thinking and democracy?2022In: The relation between mathematicseducation research and teachers’professional development / [ed] Linda Mattsson, Johan Häggström, Martin Carlsen, Cecilia Kilhamn, Hanna Palmér, Miguel Perez, Kerstin Pettersson, Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet , 2022, p. 143-143-Conference paper (Refereed)
 • 30.
  Andersson, Christian H.
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Boistrup, Lisa Björklund
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Roos, Helena
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Mathematics curriculum discourses on democracy: Critical thinking in the age of digital traces2022In: Proceeding of the twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of people’s online digital traces has given rise to concerns for democracy. The digital traces may affect the individual’s life in unexpected and negative ways. Such traces may also be of importance for understanding the spread of disinformation and the like. This paper reports on a Foucault inspired discourse analysis of the Swedish upper secondary mathematics curriculum. Two discourses are construed in the intersection of critical thinking, democracy, and this new technology. Skovsmose’s concept of mathemacy is used to identify what is critical knowledge and what is not. The first construed discourse is, “With knowledge in formal mathematics, critical thinking on democracy will follow.” The second is, “Rather a personal career than a critical citizenship.” Neither of the discourses promotes a need for mathematics education to change due to new technology with regards to critical thinking.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson, Christian H.
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS). Malmö University, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Register, Jordan T.
  University of North Carolina at Charlotte, Unitied states.
  An examination of pre-service mathematics teachers’ ethical reasoning in big data with considerations of access to data2023In: Journal of Mathematical Behavior, ISSN 0732-3123, E-ISSN 1873-8028, Vol. 70, p. 101029-101029, article id 101029Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Implementations of Big Data analysis are reshaping society. The novel ways mathematics operate in society warrants new efforts for mathematics education, both in teaching the new technology and in providing an ethical and critical awareness of its implications. This interview study investigates pre-service teachers' ethical reasoning in data science contexts, focusing on aspects of access to the data that underpin the technology. Findings show that pre-service teachers offer a wide array of ethical arguments related to access to data, that informs their effort to think critically on oppressive situations. However, there is also an indication that their reasoning can be limited by lacking understanding of the related data science methodology, implying that mathematics teacher education should encompass more of this.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Emelie
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Hur behandlas psykisk hälsa i gymnasieskolans undervisning?: En analys av läromedel i gymnasieskolan 2022Independent thesis Basic level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Health is an interesting and highly relevant subject today. Physical health is something we see everywhere, in newspapers, on tv and social media, what to eat, how to exercise etc. Mental health however is still taboo even though it’s a growing problem in today’s society. Mental health is associated with many problems in our society such as lower school result and depression. This paper compare how mental health is treated compared to physical health in upper secondary school literature. This comparison is made by a comparative and a thematic analysis of six books intended for the biology and nature science classes in Swedish high school. All investigated literature has a more comprehensive section when it comes to physical health compared to mental health. There is a positive trend where the newer literature has a more extensive mental health section compared to the older literature. It´s important to increase knowledge about mental health because it is one of the most important factors in increasing well-being, and increased well-being results in better school results. In the future it’s important to identify success factors for a successful health education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Nordberg, Johan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Representationsformer inom linjära funktioner i tre svenska matematikläromedel: -en semiotisk läromedelsanalys2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet med olika representationsformer och transformationer mellan dessa har en viktig roll i elevers lärande i matematik och eftersom en stor del av matematikundervisningen i skolan utgår från olika läromedel är det viktigt att som lärare vara medveten om vilka lärtillfällen olika läromedel erbjuder. Syftet med denna läromedelsanalys är därför att ta reda på vilka lärtillfällen olika läromedel erbjuder och hur de skiljer sig åt i representationen av olika representationsformer inom det matematiska området linjära funktioner. För att ta reda på detta gjordes en läromedelsanalys av olika läromedel i kursen Matematik 1c, där läromedlets uppgifter analyserades utifrån vilken eller vilka representationsformer som fanns med i uppgiftsbeskrivningen och svaren till dessa uppgifter. Datan analyserades sedan utifrån etablerade teorier och metoder från semiotiken. Analysen påvisade att alla tre läromedel gav möjlighet att lära genom arbetet med olika representationsformer och transformationer. Det som framförallt skiljer de olika läromedlen åt är antalet lärtillfällen som erbjuds. Det går inte att entydigt rangordna läromedlen från sämst till bäst, men som aktiv pedagog bör man vara medveten om de olika läromedlens styrkor och svagheter. Eftersom det inte enbart är läromedlet som avgör vilka lärtillfällen eleverna stöter på under sin skolgång, utan även hur den enskilda pedagogen planerar och genomför sin undervisning, går det inte heller att säga något om hur elevernas förståelse för linjära funktioner kommer att utvecklas vid användningen av ett specifikt läromedel. Läromedelsanalysen ger således pedagoger möjligheten att se styrkor och svagheter för respektive läromedel och kompensera för dessa. 

  Download full text (pdf)
  Fredrik Andersson Johan Nordberg
 • 34.
  Andersson, Jeasmine
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Malmgren, Malin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Tidiga insatser i taluppfattning för elever i matematiksvårigheter – ett lärarperspektiv2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att analysera tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter avseende taluppfattning ur ett lärarperspektiv. Undersökningens specifika syfte var att synliggöra hur lärare upptäcker elever i matematiksvårigheter avseende taluppfattning och forskningsfrågorna var: hur upptäcker lärare elever i matematiksvårigheter i årskurs 1 avseende taluppfattning och vilka tidiga insatser erbjuder skolan elever i matematiksvårigheter och vilka undervisningsmetoder menar lärarna är gynnsamma? För att kunna undersöka detta har det begreppsliga ramverket Foundational Number Sense (FoNS) använts. FoNS fokuserar på barns tidiga utveckling avseende taluppfattning. En kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor har använts som metod i undersökningen och har blivit besvarad av 18 lärare. Materialet har analyserats utifrån en tematisk analys med olika huvud- och underteman. Huvudresultatet visade att identifiering gjordes av samtliga lärare med stöd av Skolverkets bedömningsstöd, men att identifieringen gjordes vid olika tidpunkter på de skolor som medverkade i undersökningen några skolor utförde identifiering i förskoleklassen och andra först i årskurs 1. Resultatet visade även att många lärare ansåg att konkret material och repetition är gynnsamma arbetsmetoder i undervisningen för elever i matematiksvårigheter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersson, Klara
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Trolleryd, Max
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Likheter och skillnader i elevers och lärares upplevelser av matematiklektioner2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka och synliggöra eventuella likheter och skillnader mellan lärares och elevers upplevelser av matematiklektioner och dess olika arbetsformer som bidrar till elevernas lust att lära. För att kunna synliggöra detta har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med enskilda lärare och deras elever i fokusgrupper. Den data som vi fått in har strukturerats enligt en tematisk analysmetod och sedan redovisats och tolkats enligt ett sociokulturellt perspektiv och med hjälp av begreppet KASAM (känsla av sammanhang).  I resultatet har vi jämfört data från lärare och respektive fokusgrupp med deras elever för att se om det finns likheter eller skillnader i deras upplevelse av matematiklektioner. Den insamlade datan visade att eleverna i ena fokusgruppen ville ha utmanande uppgifter medan den andra fokusgruppen ville visa och få bekräftat att de gjort rätt.  Det fanns skillnader och likheter bland lärare och elevers upplevelser av matematiklektioner och dess arbetsformer i relation till lust att lära. De två lärarna hade olika skillnader och likheter jämfört med varandra i relation till sina elever. Lärare B hade en mer precis upplevelse av hur eleverna såg på olika arbetsformer. Lärare A hade en mer precis upplevelse av hur sina elevers lust att lära var. Utifrån vår insamlade data och resultat går det inte att dra en generell slutsats om likheter och skillnader till matematiklektioner och dess arbetsformer i relation till lust att lära. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Nellie
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Saadoun, Zahraa
  Inkludera flerspråkiga elever i matematikundervisningen2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flertal skolor bedriver en matematikundervisning som präglas av enspåkighetsnormen, som innebär att undervisningsspråket samt det matematiska innehållet är på svenska. På grund av skolans bristande resurser finns det inte tillräckligt med utrymme för att inkludera och anpassa matematikundervisningen till andraspråkselever. Skolinspektionen (2012) visar att andraspråkselever presterar sämre i matematik i jämförelse med de inhemska eleverna. Det grundar sig i att de inte får samma förutsättningar. Därför undersöker arbetet vilka metoder som kan användas i matematikundervisningen för att ge stöd till flerspråkiga elever. Undersökningen använder sig av följande problemställning: Hur kan undervisningen anpassas för att göra matematiken mer tillgänglig för flerspråkiga elever? För att besvara frågeställningen har data samlats från databaserna Education Research Complete, ERC, ERIC och SwePub. Resultatet bygger på flera olika metoder som ger stöd till andraspråkselever. Några metoder som lyfts upp är användning av modersmål som resurs, kodväxling, lek, Cognitively Focused Interventions, visuellt material samt att inneha ett adekvat ledarskap. Slutsatsen som dras är att alla de här metoderna tillsammans är sätt att anpassa undervisningen för att göra matematiken mer tillgänglig för flerspråkiga elever.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Holm, Johanna
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Betydelsen av textuppgifter i matematikundervisningen.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt har skrivits med syfte att redogöra för forskningen kring textuppgifternas syfte och användning i matematikundervisningen för årskurs 4-6. Kunskapsöversikten baseras på resultatet av en systematisk informationssökning i databaserna ERC, ERIC och SwePub. Informationssökningen gjordes utifrån syftet som sedan användes för att besvara frågan. Utöver syftet har de valda artiklarna begränsats utefter året för publicering och peer-reviewed. Artiklarna har därefter, baserat på kunskapsöversiktens syfte, granskats och sorterats utifrån titel, nyckelord och abstract. Vid djupare granskning av de 15 utvalda forskningsartiklarna visade det sig att textuppgifter har två tänkta syften. Det första är att eleverna ska lära sig att applicera den formella och abstrakta matematiken på en konkret verklighet. Det andra är att eleverna ska lära sig att hitta ett numeriskt svar genom att urskilja de matematiska operationerna i texten. Medan det andra syftet är det som vanligen tillämpas i matematikundervisningen visar de forskningsresultat vi har analyserat att det första syftet inte når fram till eleverna i klassrummen. Det är vanligt att de textuppgifter som eleverna möter, saknar anknytning till verkligheten vilket riskerar att begränsa elevernas kunskapsutveckling i matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38. Andrée, Maria
  et al.
  Hansson, Lena
  Ideland, Malin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Political Rationalities in Science Education: A Case Study of Teaching Materials Provided by External Actors2018In: Cultural, Social, and Political Perspectives in Science Education: A Nordic View / [ed] Kathrin Otrell-Cass, Auli Arvola Orlander, Martin Krabbe Sillasen, Springer, 2018, p. 75-92Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Many Western societies have a tendency to talk about how schools are failing in the science subjects. School science is often discussed as outdated, not interesting enough for young people and non-effective for the students’ learning. This discourse opens up for external actors such as industrial actors and NGOs to engage in the teaching of science. One example of this is when these actors provide teaching materials. Thus, “statework”, in terms of educational governance, becomes distributed within public and private networks. One example which is analysed in this chapter can be found with the web-based calculators from the environmental organisation, WWF, and the energy company, E.ON; both are used for calculating ecological footprints. The aim is to analyse what political rationalities are invited into classrooms through these ecological footprint calculators and by what means. Our analysis targets how a specific kind of citizen is “made up” through a “centre of calculations”, and what political ideology influences the making of a sustainable citizen. This is achieved through looking into how the desirable citizen is governed through the technologies of accounting, debt and ethics. Through the accuracy of numbers and the bookkeeping of debt, the calculators produce a specific ethical approach. As a result, they suggest that becoming a responsible person is achieved through individual consumption choices rather than taking the issues to the political level. This distributed statework opens up for neoliberal economic and ideological interests to enter the classroom. We claim that it is of the utmost importance that teachers and educational policy-makers be made aware of the governing elements behind the teaching materials provided by external actors.

 • 39.
  Angelofski, Alexandar
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Lärande för hållbar utveckling i NO- klassrummet: Från tolkning till undervisning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie om hur No-lärare i årskurs 4-6 upplever förutsättningarna att undervisa för hållbar utveckling inom de naturorienterande ämnena. Sex No-lärare från tre olika skolor i södra Sverige intervjuades med syftet att ta reda på deras erfarenheter och utmaningar från undervisning för hållbar utveckling ur ett didaktiskt perspektiv.

  Sverige har åtagit sig att arbeta för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling genom Agenda 2030 (UNDP, 2020) men det visar sig att större delen av våra skolor har svårt att leva upp till detta. Resultatet från denna studie tyder på att No-lärare har en begränsad förståelse för begreppet hållbar utveckling och Agenda 2030 samt att det finns en osäkerhet kopplat till undervisning för hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling uppfattas av lärarna som omfattande och komplext, vilket speglar vad tidigare forskning visar. No-lärarna som intervjuats menar att de inte erbjuds relevant kompetensutveckling för att kunna undervisa pluralistiskt, vilket tidigare forskning efterfrågar. Slutsatsen för denna studie visar även att de intervjuade lärarna ser  ämnesövergripande undervisning som önskvärt samt att skolans ledning involverar hela verksamheten i arbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Appelgren, Alva
  et al.
  Skolforskningsinstitutet.
  Wallin, Pontus
  Skolforskningsinstitutet.
  Jonsson, Lisa
  Skolforskningsinstitutet.
  Melin, Catarina
  Skolforskningsinstitutet.
  Petersson, Jöran
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Strandberg, Max
  Stockholms universitet.
  Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande: – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna systematiska översikt sammanställs forskning om hur lärares arbete med läxor kan bidra till likvärdiga förutsättningar för elevers lärande. Översikten utgår från följande frågeställning:

  Vad kännetecknar lärares arbete med läxor som kan bidra till likvärdiga förutsättningar för elevers lärande?

  Resultaten från de studier som ingår i översikten är sammanställda med fokus på lärares arbete med läxor inför, under och efter läxan. Sammantaget visar resultaten att lärare kan bidra till lik­värdiga förutsättningar för elevers lärande genom att planera utformningen av läxan, ta hänsyn till elevers situation i hemmet samt genom att följa upp läxarbetet i undervisningen.

  Översiktens resultat bygger på 15 forskningsstudier från olika länder som systematiskt har valts ut efter omfattande litteratursökningar i internationella referensdatabaser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Askelund, Sara
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Sambandet mellan språk och andraspråkselevers: Kunskapsutveckling i matematik2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra till förståelse för andraspråkselevers kunskapsutveckling i ämnet matematik. Vidare belyser studien lärarens förutsättningar för att kunna utforma sin undervisning på bästa sätt utifrån de didaktiska frågorna. För att kunna besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ metod använts, med avseendet att samla in empirin. Empirin har samlats in genom intervjuer där 6 stycken lågstadielärare i grundskolan deltagit. Studien utgår vidare från det socialteoretiska perspektivet, vilket betyder att studien fokuserar på de kommunikativa faktorer som gynnar matematikundervisningen i ett flerspråkigt klassrum. Studiens resultat visar här är läraren försöker anpassa undervisningen med hjälp av bildstöd, extra genomgångar med fokus på ord och begrepp. Studien visar även hur lärares berättelser skapar en bild av hur den bristande modersmålsundervisningen och de ekonomiska begränsningarna gör att skolan inte kan erbjuda mer omfattande stöd till eleverna. Lärarna belyser vikten av kommunikation och det sociala samspelet mellan lärare och elev samt vikten av att jobba med laborativa material för att konkretisera undervisningen för eleverna för att underlätta deras uppfattningar av undervisningen.

  Nyckelord: Andraspråkselever, didaktiska frågor, matematik, modersmål

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Askolin, Ina
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Bacheer, Saja
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Konkreta material i matematikundervisning: en kvalitativ studie om F-3 lärares uppfattningar kring användandet av konkreta material2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under VFU-perioderna har det visat sig att konkreta material är något som används

  antingen frekvent eller sällan. Tidigare forskning tyder på att användandet av konkreta

  material är gynnsamt för elevers matematiska förmågor, samtidigt kan lärares tilltro och

  tillgång till materialet styra användandet av konkreta material. Syftet med denna studie är

  att granska lärares olika uppfattningar kring användandet av konkreta material i

  matematikundervisningen från förskoleklass till och med årskurs tre. Frågeställningar som

  behandlas i studien handlar om vilka för- och nackdelar lärare ser i användandet av

  konkreta material i matematikundervisning. Studien är gjord utifrån ett fenomenografiskt

  perspektiv och för att få syn på lärares uppfattningar kring konkreta material genomfördes

  en anonym enkätundersökning som analyserades genom färgkodning. Enkäten bestod av tre

  förkodade bakgrundsfrågor och åtta öppna frågor som bearbetades och ledde fram till fem

  beskrivningskategorier. Resultatet visade att de positiva aspekterna respondenterna

  framförde berörde framförallt elevers förståelse, motivation, intresse för matematik samt

  klassrumsklimat. De negativa aspekterna respondenterna framförde var brist på material,

  ljudnivå i samband med användandet av material samt felaktigt användande av material.

  Studiens slutsats är att majoriteten av lärare är positivt inställda till användandet av

  konkreta material i sin undervisning och gärna vill se att det används i större utsträckning

  men att skolans ekonomiska situation emellanåt upplevs vara begränsande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Asplund, Karin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Karlsson, Martin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Hur upplever elever olika läroboksupplägg?2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns mycket forskning kring läroböckers upplägg, men inte ur ett elevperspektiv. Syftet med den här studien är därför att undersöka vem eleven är i ett kemididaktiskt perspektiv i relation till olika läroboksupplägg. Studien tar sin utgångspunkt från lärobokens multimodala utformning och metoden ”Motivationsstrategier för inlärning” som kan kopplas till bokens utformning, dess övningsuppgifter och extramaterial. Genom analys av läroböcker, enkätstudie med slutna och öppna frågor samt semistrukturerade intervjuer av gymnasieelever som läser naturvetenskapliga programmet karaktäriseras hur elever upplever olika läroboksupplägg. Resultatet visar att elever kan ha helt olika upplevelse av samma lärobok och främst saknar nivåindelade övningsuppgifter i läroböcker och extramaterial. Vad läraren tar med på proven avgör vilka delar av läroboken som eleverna prioriterar. Slutsatsen från studien är att ingen lärobok uppfyller alla elevers behov eftersom olika elever tolkar kemins förenkling av verkligheten via text och bild på olika sätt. Därför blir det viktigt att läraren kompenserar för lärobokens begränsningar genom att presentera samma fenomen med andra förklaringsmodeller.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Assaf, Diana
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Burko, Mikael
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Könsstereotypa föreställningar om matematisk prestation2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i Matematik och lärande, behandlar den här undersökningen en översikt om stereotypa föreställningar som utvecklas hos flickor och pojkars gällande prestationer i matematik. Det metodiska tillvägagångssätt som tillämpas i den här kunskapsöversikten är en systematisk sökning efter vetenskapliga tidskrifter, genom olika databaser. Detta resulterade i 10 relevanta vetenskapliga artiklar vilka vi använt till stöd för besvarande av frågeställningen.

  Slutsatserna pekar på att elevernas egen uppfattning om sin egen matematiska förmåga, s.k. självförmåga (Self-efficacy), har en påverkan på deras prestationer. Resultatet av undersökningen visar även att den matematiska identiteten har en stark anknytning till den sociala identiteten samt att skillnader i pojkar respektive flickors identitetsbildning kan ligga till grund för deras självförtroende och självbild som mynnar ut i deras självförmåga på olika sätt.

  Download full text (pdf)
  Diana Assaf, Mikael Burko
 • 45.
  Avery, Helen
  et al.
  Lund University; Linnaeus University.
  Nordén, Birgitta
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  We can only do it together: Addressing global sustainability challenges through a collaborative paradigm.2021In: Universities, Sustainability and Society:: Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals / [ed] Leal Filho, W.; Salvia, A.L.; Brandli, L. Pretorius; R., Azeiteiro, U., Springer, 2021, p. 239-252Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Urgent structural change is required in higher education to allow collaboration both within and across universities so that achieving a rapid sustainability transition can become the overarching and main purpose of education, research and work in society. A review of the literature reveals that fragmentation, caused by traditional hierarchical faculty and disciplinary organisation, is a major obstacle to such goals. Additionally, universities today operate under a competitive paradigm that prevents the transfer and application of available knowledge, thereby blocking the development of new knowledge and coherent future-oriented approaches. Fragmentation and competition prevent universities from pooling resources, understanding major challenges holistically and using systemic approaches to address them. Political agendas, funding priorities and existing mechanisms of dissemination and evaluation of academic activity contribute to inertia. Rather than applying fragmented sustainability goals within rigid silo structures, action for sustainability needs to be coordinated among academic actors both horizontally and diagonally. This requires spaces for strategic thinking, concertation, open discussion and knowledge sharing. The insights achieved in strong sustainability research environments need to direct efforts towards achieving a rapid sustainability transition, and priority must be given to structures, networks and research that already enable concertation and collaboration.

  Download full text (pdf)
  Avery & Nordén Book Chapter In Leal Filho et al (Eds)
 • 46.
  Avery, Helen
  et al.
  Lund University.
  Nordén, Birgitta
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  We can only do it together: Addressing global sustainability challenges through a collaborative paradigm.: Session 4: Comprehensive approaches to Sustainable Development: the integration of Curriculum, Research and Operations2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Urgent structural change is required in higher education, to allow collaboration both within and across universities, so that achieving rapid sustainability transition can become not only the overarching but the main purpose of education, research and work in society. A review of the literature reveals that fragmentation caused by traditional hierarchical faculty and disciplinary organisation is a major obstacle to such goals. Additionally, universities today operate under a competitive paradigm which prevents the transfer and application of available knowledge, as well as blocking the development of new knowledge and coherent future-oriented approaches. Fragmentation and competition prevent universities from pooling resources, understanding phenomena holistically and using systemic approaches in the way we address major challenges. Political agendas, funding priorities, as well as existing mechanisms of dissemination and evaluation of academic activity contribute to inertia. Rather than applying fragmented sustainability goals within rigid silo structures, it is therefore argued that action for sustainability needs to be coordinated among academic actors, horizontally and diagonally. This requires spaces for concertation and strategical thinking. Insights achieved in strong sustainability research environments need to direct efforts, and priority must be given to structures, networks and research that already enable concertation and collaboration.

 • 47.
  Axelsson, Thom
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS). Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL). Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Qvarsebo, Jonas
  Telling a scientific story and governing the population: The Kallikak story and the historical mutations of the eugenic discourse.2024In: History of Psychology, ISSN 1093-4510, E-ISSN 1939-0610Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we follow the trails of 20th-century psychologist Henry Herbert Goddard’s influential study of the Kallikak family. Goddard’s study is treated as a scientific story with two interlocking dimensions: One is the actual story of the Kallikak family, with literary elements such as setting, plot, and characters. The other dimension is the broader eugenic discourse, a powerful scientific narrative that calls for action in relation to society and the population. The purpose of the article is twofold. Firstly, to analyze the forming and articulations of this story and to explore some of the consequences for governing the population that it has made possible. Secondly, to explore some aspects of what a Foucauldian analytics of government can contribute with in relation to Goddard’s work and the eugenic discourse from the early 20th century to today.

 • 48.
  Bagger, Anette
  et al.
  Örebro Universitet.
  Roos, Helena
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Moments of inclusion and equity in the mathematics classroom2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents findings from a pilot study on equity and inclusion in the mathematics classroom. The pilot study is part of the project: Mathematics education for Inclusion and Equity (MInE) and has been ethically approved by the Swedish Ethical Review Authority. Moments of inclusion and equity is a concept that we explore and develop during this pilot. By inclusion and equity in mathematics we imply teaching that contributes to student empowerment, and their ability and agency to learn through striving for every student’s opportunity to participate (see Bagger 2017; Roos, 2019). 

 • 49.
  Bah, Maryam
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Olsson, Mattias
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Kreativt Tänkande Och Problemlösning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka vikten av kreativt tänkande, dess relation till problemlösningsförmågan och den relationella förståelsen. Problemlösningsförmågan är en förmåga som understryks i läroplanen för matematik årskurs 4-6, därmed undersöker vi relationen mellan det kreativa tänkandet och problemlösningsförmågan. Undersökningen har gjorts genom att initialt skapa tre frågeställningar och därefter söka data från olika peer-reviewed forskningsartiklar på engelska mellan årtalen 2019–2023 från databaser som ERC, JSTOR, ERIC från olika delar av världen. Forskningen har granskats och sammanställts för att ge svar på frågeställningarna. Under den systematiska sökningsprocessen har vi stött på nya begrepp som open ended och heuristik som visat sig ha en nära relation till problemlösningsförmågan samt det kreativa tänkandet. Utöver det har Skemps lärandeteorier om instrumentell och relationell förståelse satt grunden för vår systematiska sökprocess. Resultatet påvisar att det kreativa tänkandet utvecklas efter arbete med problemlösningsförmågan samt öppna frågor. Det kreativa tänkandet kan i sin tur relateras till en relationell förståelse. De empiriska studierna påvisar att lärare brister i sin kunskap om hur man kan utforma matematiska problem som utvecklar ett kreativt tänkande hos eleverna. De valda empiriska studierna är genomförda i utlandet och Sverige skulle dra nytta av liknande forskning för att stötta pedagogerna i elevernas utveckling mot ett kreativt tänkande som står emot den snabbt utvecklande värld som väntar efter avslutad skolgång.                      

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Bano, Mariam
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Miroci, Erlinda
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Kooperativt lärande i skolan inom matematik med yngre elever2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte var att undersöka hur matematiklärare uttrycker sig om hur det är att arbeta med kooperativt lärande och hur de uttrycker att kooperativt lärande påverkar yngre elevers lärande i matematik. För att få våra frågeställningar besvarade har vi intervjuat sex lärare i lågstadiet från olika kommuner i Skåne som använder sig av arbetssättet i sin matematikundervisning. Utifrån de svar vi fått av intervjuerna har vi åskådliggjort lärarnas uppfattningar.

  Resultatet visade att kooperativt lärande används i de samtliga sex lärarnas klassrum men olika ofta. Lärarna beskriver att kooperativt lärande är ett bra arbetssätt att nyttja eftersom det framhäver alla elevers kunskaper på olika sätt och att alla känner sig inkluderade. Deras uppfattningar om elevers kunskaper på olika sätt och att alla känner sig inkluderade. Deras uppfattningar om elevers påverkan av metoden var positiva. Arbetet har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där det fokus på individens lärande i social interaktion med andra. Lärarna menar att lärande hos elever sker vid interaktion med varandra genom det kooperativa arbetssättet. Genom att kommunicera med varandra får de en större förståelse för de matematiska begreppen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 713
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf