Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1169
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aadland, Torgeir
  et al.
  Department of Industrial Economics and Technology Management, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  Hägg, Gustav
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Lundqvist, Mats A.
  Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Stockhaus, Martin
  Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Williams Middleton, Karen
  Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Mitigating the lack of prior entrepreneurial experience and exposure through entrepreneurship education programs2023Ingår i: International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, ISSN 1355-2554, E-ISSN 1758-6534, Vol. 30, nr 11, s. 19-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  To increase the understanding of how entrepreneurship education impacts entrepreneurial careers, the purpose of the paper is to investigate the role that a venture creation program (VCP) might have in mitigating or surpassing a lack of other antecedents of entrepreneurial careers. In particular, the authors focus on entrepreneurial pedigree and prior entrepreneurial experience.

  Design/methodology/approach

  Data from graduates of VCPs at three universities in Northern Europe were collected through an online survey. Questions addressed graduate background prior to education, yearly occupational employment subsequent to graduation and graduates' own perceptions of entrepreneurial activity in employment positions. The survey was sent to 1,326 graduates and received 692 responses (52.2% response rate).

  Findings

  The type of VCP, either independent (Ind-VCP) or corporate venture creation (Corp-VCP), influenced the mitigation of prior entrepreneurial experience. Prior entrepreneurial experience, together with Ind-VCP, made a career as self-employed more likely. However, this was not the case for Corp-VCP in subsequently choosing intrapreneurial careers. Entrepreneurial pedigree had no significant effect on career choice other than for hybrid careers.

  Research limitations/implications

  Entrepreneurial experience gained from VCPs seems to influence graduates toward future entrepreneurial careers. Evidence supports the conclusion that many VCP graduates who lack prior entrepreneurial experience or entrepreneurial pedigree can develop sufficient entrepreneurial competencies through the program.

  Originality/value

  This study offers novel evidence that entrepreneurship education can compensate for a lack of prior entrepreneurial experience and exposure for students preparing for entrepreneurial careers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Aadland et al (2023) Mitigating the lack of prior entrepreneurial experience and exposure through entrepreneurship education programs
 • 2.
  Abdikarim Hersi, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Abbasova, Esmiralda
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Etiska och praktiska dilemman vid bevarande av hotade arter och deras livsmiljöer2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna forskningsrapport har som mål att undersöka och analysera de omfattande etiska faktorer som påverkar beslutsprocessen vid ingripande i naturen. I synnerhet undersöker vi de moraliska och praktiska dilemman som kan uppstå vid sådana beslut och som ofta är komplexa och svåra att hantera. 

  Syftet med rapporten är att öka förståelsen för hur etiken spelar och bör spela en roll inom miljövården, specifikt i relation till synen på naturens värde och beslutsfattarnas etiska ställningstaganden. Genom att genomföra en vetenskaplig studie med hjälp av systematisk litteraturstudie och intervjuer, har vi kunnat få en bredare bild av svaret på vår undersökningsfråga: " Var bör gränsen för hur långt människan får påverka naturen? " Det finns en skillnad i fokus mellan innehållsanalysen och intervjun, där den första utvecklas i riktning mot att ha en mer praktisk inriktning medan den andra har en mer etisk inriktning. Detta skapar en uppfattning av olika riktningar i det skrivna materialet. De olika metoderna som användes i forskningen, nämligen systematisk litteraturstudie och intervjuer, genererade olika insikter. Snarare än att hitta en entydig lösning, har vi dock funnit att olika metoder och kunskapsläget kring ämnet genererar olika insikter, vilket tyder på att det inte finns ett enkelt svar. 

  Genom att analysera och diskutera de erhållna resultaten i denna rapport hoppas vi kunna bidra till en mer nyanserad och informerad debatt kring de etiska aspekterna av ingripande i naturen. Vi betonar vikten av att fortsätta forska och utveckla kunskapen inom detta område för att bättre kunna hantera de komplexa och ibland motsägelsefulla frågorna som uppstår vid beslutsfattandet kring naturens bevarande och användning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdul, Jenny
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Emini, Shpetim
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Bygger vi en stad för barn, bygger vi en stad för alla: En studie om barnets bästa vid planering av bostadsgårdar i Malmö2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ratificerades av Sverige 1990 och har sedan dess fått avtryck i fysisk planering genom tillämpningen av begreppet barnperspektiv. Malmö stads vision om den barnvänliga staden, ska erbjuda både goda uppväxtvillkor för barn och goda boendemiljöer för barnfamiljer. För att uppnå detta framgår det i översiktsplanerna att både barnperspektivet och barns perspektiv ska beaktas. I beslutsprocesser som i detaljplaner beaktas barnperspektivet vid planering av förskolor och väldigt lite om barns boendemiljöer (Malmö stad, 2012; 2014; 2018). 

  Barnkonventionens tredje artikel som utgör konventionens tyngsta princip, uttrycker att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla beslut som berör ett enskilt barn eller barn i grupp. I takt med en ökad urbanisering och en förtätningsstrategi i dagens svenska städer, är det viktigt att samhället värnar om goda uppväxtmiljöer för barn. Bostadsgården är ett stadsrum som krymper i takt med förtätningen, vilket medför att barns plats för lekutrymme och närheten till vuxna och hemmet äventyras. Bostadsgården behöver vara en trygg och tillfredsställande miljö som erbjuder tillräckligt med utrymme för att barn ska kunna leka fritt på gården. 

  Eftersom barnkonventionen blivit svensk lag sedan 1 januari 2020, får den ännu större avtryck vid rättstillämpningen (Unicef, 2020). Detta gör det intressant för studien att undersöka hur planerare beaktar barnets bästa vid planering av bostadsgårdar i Malmö. Studien bygger på tidigare forskning som beskriver bostadsgårdens roll och varför bostadsgården är en miljö som är viktig för barn, men som sedan tar sin grund i barnkonventionens artiklar för att förstå på vilket sätt barnets bästa ska tolkas inom fysisk planering. Vi har valt att definiera barnets bästa vid planering av bostadsgårdar, genom att utgå från följande begrepp: barnperspektivet och barns perspektiv, en god lekmiljö och trygghet. Intervjuer med planarkitekter från Stadsbyggnadskontoret i Malmö, ger studien en bättre förståelse för hur planerare beaktar barnperspektivet i planskedet. Uppsatsens teorier används för att analysera två fysiska projekt, som båda antagits innan konventionen blivit lag. För att få en djupare förståelse för tillämpningen av barnkonventionen i fysisk planering, utgår forskningen även från två offentliga dokument. Därmed tar denna studie fasta på vilka svårigheter det finns med tillämpningen av barnkonventionens artiklar, samt hur dessa ska beaktas vid planering av bostadsgårdar i Malmö.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abed, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Obradovac, Edim
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Just in Time och Samlastning: Logistiska strategier för ökad effektivitet, minskade kostnader och förbättrad responsivitet2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this study is to deepen the knowledge and understanding of the strategies “just in time” and “freight pooling” in logistics management in the food industry. In order to answer the purpose, we had two different research questions. The questions are about what advantages and disadvantages there are with these strategies in the food industry. The study is conducted in a qualitative way where the interviews and observations are used to deepen the knowledge of how an organization in food industries uses the strategies “just in time” and “freight pooling”. The previous science shows that there are some advantages with these strategies but also disantvages that the organization should have in mind and work with so that they do not happen. The study shows that the organization this study was conducted on where very successful in implementing these strategies and they experienced many advantages by using “just in time” and “freight pooling”. The organization this study was conducted on were really cautious with the possible setbacks that the strategies can so they emphasized that they need to work really close with all the involved parties so that they can minimize the risk for the disadvantages to happen. 

  Keywords: just in time, pooling, logistic strategies, transport optimization, food supply chain

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abedinovska, Kadriye
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Närvarande ledarskap: Innebörden och förväntningar av ett närvarande ledarskap utifrån medarbetarperspektiv2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka innebörden av ett närvarande ledarskap utifrån ett medarbetarperspektiv samt identifiera vilka förväntningar medarbetare har av en närvarande ledare. Innebörden av ett närvarande ledarskap är ett relativt outforskat område. Kvalitativ metod har därmed använts i den här studien, för att kunna analysera det empiriska materialet och besvara undersökningens frågeställningar. För att avgränsa arbetet har fokuset legat på offentliga HVB-verksamheter, därmed består datamaterialet av intervjuer med medarbetare från olika offentliga HVB. Studiens resultat visar att det finns flera viktiga faktorer, såsom fysisk närvaro,  mental närvaro, tillitsfulla relationer, delaktighet, bekräftelse, öppenhet och mottaglighet som är betydande för ett närvarande ledarskap. Innebörden av ett närvarande ledarskap ser olika ut för studiens respondenter, även om en del av dem har liknande uppfattningar. Utifrån en konstruktivistisk teori kan vi dra slutsatsen att medarbetares föreställningar om ett närvarande ledarskap till stor del grundar sig på begreppet ledarskap, som är något varje individ själv konstruerar. Detta leder till att hen skapar egna förväntningar på sin chef och hur chefen ska utöva ledarskapet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Aberle, Nathalie
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Hoekstra, Mayke Martijntje
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Resilience Based Crisis Management in Public Educational Institutions at the Time of Global Pandemic of COVID-19: The Implication for Ensuring SDG 42020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The pursuance of the sustainable development goals, introduced by the United Nations in2015, is of absolute necessity to build a sustainable future. Resilience-based crisis management helps tosustain an organisation and pursue its goal during crises. The aim of this research was to explore thestatus quo of resilience-based crisis management within public primary- and secondary schools in theNetherlands during school closures due to the COVID-19 pandemic. Furthermore, the aim was todiscover which measures were in place to safeguard the provision of SDG 4. The exploration took placeto observe the adaptation capabilities within the educational sector, which could safeguard the provisionof SDG 4.

  Methodology: The aim was pursued by a qualitative approach. 17 semi-structured interviews with 18people were conducted during the time of the immediate Coronavirus crisis. All interviewees heldpositions within the crisis management of primary- and secondary schools in the Netherlands. Theinterviews were then analysed by the two researchers using thematic content analysis.

  Results: The results suggest that:(a) Crisis management structures in the schools foster resilience, yet, leave room for improvement;(b) Crisis management processes to foster resilience are present in the schools, however, the extentvaries and especially the pre-crisis actions were limited;(c) The sustainable development goals, especially the content of SDG 4, are little known in the schools;(d) Actions and measures to provide equitable and qualitative education during the temporary schoolclosures are in place.

  Implications: This research adds to the young field of crisis management within schools during schoolclosures as well as the provision of SDG 4 during crises through resilience-based crisis management.Since this research is of exploratory nature, many future research opportunities derive from this research.Furthermore, it discovered the strengths and challenges of the Dutch primary and secondary educationsector and gives room for development through education on SDG 4 and resilience-based crisismanagement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  OL646E Aberle Hoekstra
 • 7.
  Abildgaard, Anne
  et al.
  Aalborg University, Denmark.
  Jørgensen, Kenneth Mølbjerg
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Enacting the entrepreneurial self: Public-private innovation as an actualization of a neoliberal market dispositive2021Ingår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 37, nr 4, artikel-id 101179Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing on Foucault’s writings on power, neoliberalism, and the dispositive, this article analyses the identity politics that is immanent in a new collaborative practice between the public and private sector called public-private innovation (PPI). We argue that PPI is an element in actualizing a neoliberal market dispositive through inclining subjects to work on themselves in order to actualize their entrepreneurial self, thereby disconnecting them from their public service identity. The construction of two narratives supports the constitution of the political space of PPI: the fiery soul narrative and the need narrative. An important part of this identity politics is the construction of the narrative of the individual entrepreneur. Rather than expressing new public governance in the public sector, PPI actualizes a dispositive that marketizes public services as part of a neoliberal agenda. The narrative of PPI distracts from the marketization of public sector and leaves no other space for public-sector employees than to constitute themselves within contradictory feelings of enthusiasm and anxiety, determination and self-blame, responsibility and inadequacy, and bustle and confusion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abraham, Mimmi
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Thyr, Linnea
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Sveriges grönaste stad?: En studie om grönområdens värde och plats i Göteborg2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Grönområden i urbana miljöer bidrar med många centrala funktioner vilka är livsviktiga för både djur och människor, exempelvis biologisk mångfald, ekosystemtjänster och positiva hälsoeffekter. Förekomsten av grönområden och dess funktioner hotas däremot av den snabba globala urbaniseringen som ger upphov till förändrad markanvändning. Enligt Göteborgs Stads lokala miljömål ämnar staden att bli ekologiskt hållbar till år 2030 och detta ska uppnås genom en ökad biologisk mångfald och bevarande av grönområden. Göteborg har blivit utnämnd till Sveriges grönaste stad, men samtidigt har grönområdena minskat mellan åren 1986-2019 och fortsätter att minska på grund av exploatering. Syftet med examensarbetet var därmed att öka kunskapen om vad som ger upphov till att det tas beslut som orsakar reducering av urbana grönområden trots uppsatta mål för bevarande av dessa, vilket var ett eftersatt forskningsområde. För att uppnå syftet användes en induktiv kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet analyserades genom miljöpsykologiska, miljöetiska och policyteorier, nämligen värden, goal-framing theory, värdepluralism och lömska problem. Studien kom fram till att Göteborgs stadsplanering innefattade flera lömska problem och värdekonflikter vilka uttrycktes genom målkonflikter, som tillsammans med starka hedonistiska och egoistiska värden samt vinstdrivande mål hade en negativ inverkan på förekomsten av Göteborgs grönområden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9. Adams, David
  et al.
  Andres, Lauren
  Denoon Stevens, Stuart
  Melgaco, Lorena
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Institute for Urban Research (IUR).
  Challenges, opportunities and legacies: experiencing the internationalising of UK planning curricula across space and time2020Ingår i: Town planning review, ISSN 0041-0020, E-ISSN 1478-341X, Vol. 91, nr 5, s. 515-534Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing on interviews with selected UK planning academics and survey results from current planning practitioners, this article provides valuable and timely perspectives on how internationalisation is experienced by those within and beyond the immediate institutional context. Although internationally focused planning education helps planners tackle the manifold urban challenges in the global South, the article goes on to argue that relational approaches hold much promise for planners working in so-called developed countries, including the UK, to understand the diverse needs of different diasporic communities. Such knowledge is crucial to develop sustainable planning solutions in the face of uneven processes of urban development.

 • 10.
  Adell Duveborn, Maja
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Eriksson, Arvid
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Rena rama vilda västern: Den hållbara mobilitetsdiskursens påverkan på transportjämlikhet på landsbygden - upplevelser bland planerare och resenärer2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Developing and building cities in a sustainable way is essential in modern day planning. A huge factor that influences this is the transport sector. The growing discourse of sustainable mobility is transport researchers answer to this but the lack of a social sustainability  perspective motivates research in relation to transport equality. The aim of this thesis is to increase the understanding of transport equality in Scania and contribute with insights primarily of how planning measures can be developed and consequences managed. To investigate the phenomenon, we look at how the sustainable mobility discourse affects transport equality with a focus on Scanias rural areas. We mainly examine cycling and public transport as two sustainable means of transport and how various priorities between and within these modes affect equality. Through interviews with both planners and travellers we establish an understanding of the phenomenon from two different perspectives. The study shows that general goals for increased share of travels by bicycle and public transport are governing traffic planning in Scania. Based on this, we argue that sustainable mobility is considerably more influential than the transport equality perspective. One strategy that clearly shows this is the dominance of the ridership goal in public transport planning. Geographical coverage has a lower priority compared to increasing the share of travels. The study concludes that there is a car dependency in rural Scania. The car is considered the obvious mode of transport due to flexibility, dangerous cycling conditions and the limited range of public transport. The poor public transport service can be seen as a direct result of the ridership goal. Resources from routes with less demand are reallocated to stronger routes and rural traffic is negatively affected as a result. There is also an understanding among travellers that service along rural routes are expensive and therefore not as justified by planners. However, this understanding among travellers is not accepted in the same way when it comes to the limited bicycle infrastructure. There is a strong wish for improved bicycle connections between small towns and cities, however the study reveals legal and organisational obstacles to the construction of bicycle infrastructure outside urban areas. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Aguilera Bezrokov, Yambot
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Bouman, Jennifer
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Global Crowdsourcing for Climate Change: Citizen engagement in environmental monitoring: An exploratory case study of breaking a world record with drones2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 13 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The rise of crowdsourcing practices has revolutionized the way in which organizational tasks can be performed. One application of crowdsourcing that has been receiving growing attention over the past decade is using the crowd to collect environmental data that is needed to monitor, manage and predict environmental events. Most projects are still in their initial stages and since these projects often require high levels of citizen participation, there is a need to better understand the motivations for individuals to(dis)engage in these crowdsourcing projects, especially when long-term participation is required. Therefore, the aim of this thesis is to explore the motivations of individuals that participated in a crowdsourcing project for environmental data collection. Building on Self-Determination Theory, Social Exchange Theory and Social Identity theory, a case was studied of an organization that successfully motivated citizens from all over the world to use their drones to collect geographic climate data. In total, ten interviews were conducted with the drone-operators. The findings suggest that participants felt intrinsically motivated to engage because they wanted to do good, cared about climate change and were passionate about flying drones. Additionally, they experienced extrinsic motivations such as the possibility of gaining future job offers, recognition, and experience. Moreover, since participation was deemed relatively easy and straightforward, costs of participation were low and outweighed by the benefits. Finally, feeling part of a wider community made the participants more motivated to engage. Using crowdsourcing to collect environmental data on a wider spatiotemporal scale can help guide policy-making that mitigates or manages the impacts of climate change. Future projects would benefit from more and diversified research that support the design of long-term participation schemes, as the success of the projects depends on the level of citizen engagement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ahlandsberg, Tobias
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Hansson, Felix
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Winiarski, Szymon
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Containerbrist i Kina: obalans av containertillgång2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på obalansen av containertillgången mellan Kina, Europa och USA. Företag inom containerindustrin i Kina har en låg tillgång på containrar men en hög efterfrågan, medan företagen försöker få tillgång till ett högre utbud av containrar kämpar USA med att tillgodose företagens efterfrågan i Kina. Studien identifiera de huvudsakliga orsakerna som kommer hjälpa till för att förstå varför det har uppstått en containerbrist i Kina, med fokus på konsekvenserna som uppkommit utifrån dessa bidragande faktorer. 

  Det finns problem gällande distributionen med containerfrakt vilket skapar oro gällande hanteringen av tomma containrar och hur de ska bli ompositionerade. Detta resulterar i en obalans av containrar inom vissa sektorer. Industrin inom Kina har haft produktionsstopp längre än förväntat på grund av pandemin vilket är orsaken till att den ökade produktionen satte stor press på hamnarna i Kina efter att nedstängningen var över. En annan orsak är att hamnar i USA blivit utsatta för pandemin, vilket i sin tur skapat en personalbrist och fartyg tvingades till att köa för att bli avlastade. Ytterligare en orsak fokuserar på Suezkanalen och hur ett fartyg blockerade hela kanalen, vilket orsakade förseningar och resursförluster för de inblandade parterna. 

  En konsekvens av den ökande efterfrågan på containerfrakt är att priset för frakten blir dyrare, vilket i sin tur kan påverka varornas pris då risken finns att specifikt priset kan stiga. Kinas exportföretag har skickat färre containrar som en direkt konsekvens av deras produktionsstopp vid det kinesiska nyåret, en konsekvens av den minskade exporten av containrar är att Kinas företag stöter på logistiska problem gällande att kunna möta efterfrågan på containerfrakt. En ytterligare konsekvens handlar om att tomma containrar spenderar mer tid ute på havet än vanligt gods, vilket orsakar obalanser gällande utbudet på containrar i världen. Gällande stoppet i Suezkanalen kommer de långvariga konsekvenserna kvarstå framöver gällande förseningar på transporter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Akhmetov, Adilet
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Machla, Georgia
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Implications of Remote Work for Middle Management during the COVID-19 Crisis2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose - In order to capture the implications of remote work during the COVID-19 pandemic, we conducted in-depth interviews with 8 middle level managers employed at a Large Enterprise based in Sweden. 

  Problem - The influence of the middle managers on change management initiatives is prominent. We conducted this research regarding remote working during the COVID-19 pandemic, in order to understand the managerial perspective on the phenomenon. 

  Method - We have adopted a qualitative research method and utilized social constructivism for the analysis of the interviews. We applied the theories of change management and dynamic managerial capabilities to the empirical data that we collected through in-depth interviews. 

  Results - The results of the analysis include the middle management perspective on change management, in our case; the impact of switching to remote working during the COVID-19 pandemic. This research has provided us with their subjective perspective on remote work, as well as related issues regarding organizational changes in general.

  Conclusion - Finally, we reflect on the perspectives that we gained through the interviews and discuss the limitations of this thesis, as well as further research possibilities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Al- Gafari, Zaid
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Marttila Gaard, Simon
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Fastighetsmäklarens roll som mellanman i förmedlingsprocessen: En studie om skillnaderna i mäklarens roll som mellanman vid fastighetsköp i Sverige och Danmark2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In Sweden, the real estate agent plays the role of an unbiased intermediary, which sets it apart from many other European countries. However, there are differences in the real estate agent's role as an intermediary in neighboring Denmark. This qualitative study aims to investigate the reasons behind these differences in the two Scandinavian countries and identify transaction costs based on the different roles of the real estate agent. The study will gather information about each country through various sources, including comparative studies, relevant laws, and international comparisons. Additionally, four semi-structured interviews will be conducted with knowledgeable representatives from each country to gain further insights on the topic.

  The study's primary findings indicate that the consumer protection laws in Sweden and Denmark are developed from different perspectives. In Sweden, consumer protection laws aim to equally protect both parties involved in the mediation process. In contrast, Denmark's consumer protection laws place a greater emphasis on protecting the buyer. Another reason for the differences in the two countries could be Denmark's potential influence from other European nations, such as Germany and Great Britain.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ala-eddin, Sahar
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Inajetovic, Zenatu
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Arkitektonisk gestaltning medutgångspunkt i kulturen iRosengård: -En studie av sociala mötesplatser2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to investigate the outcome of the urban projects in the district Rosengård, an area that is usually described as segregated or exposed. Our thesis is above all an analysis of what made these projects succeed or fail and which factors played a role in the execution of the projects. The study has analyzed if the architectural design has been adapted to the cultural framework existing in Rosengård. We have also discussed if there are other factors that have contributed to the Rosengård district becoming more or less integrated with the remaining parts of Malmö. We have ultimately compared these projects to the upcoming project Culture Casbah and what could be improved in its process.

  To get answers to our questions we chose to use mixed methods which include both quantitative and qualitative approaches. We practiced surveys with closed questions, interviews, and behavioral observations as well as ethnographic field studies. Previous projects that we have investigated are Bennetts Bazaar, Örtagårdstorget, and Rosens Röda Matta. These projects are places that have been activated around the path of Rosengårdsstråket, which is a project created after a major investment program called ”Projekt hållbar stadsomvandling - Fokus Rosengård.” The upcoming project that we have analyzed is Culture Casbah that will also be located along the path of Rosengårdsstråket.

  To support our thesis, we have used Jan Gehl’s theories and concepts as a basis, which sheds light on the problems in our study when it comes to how people move around an urban area. We have also used Yi-Fu Tuan’s theory ”Topophilia’’ which highlights the individual’s emotional connection to the environment. Rosengård has undergone great development for years. This development has contributed to a constant change in how the area should be elaborated and become a safer and more attractive public place for everyone.

  As a result of our research, visualization images were produced. These pictures show a different form of design in the three selected places at Rosengård where you can open up the area and provide space for activities that attract people. But also where you can create a place where multiculturalism takes shape at the same time as Swedish culture is introduced in a welcoming way. The visualizations were developed as a proposal for problem-solving for shortcomings that emerged during the work.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Alam, Sultan
  et al.
  Univ Malakand, Dept Chem, Chakdara Dir Lower 18800, Pakistan..
  Ullah, Barkat
  Univ Malakand, Dept Chem, Chakdara Dir Lower 18800, Pakistan..
  Khan, Muhammad Sufaid
  Univ Malakand, Dept Chem, Chakdara Dir Lower 18800, Pakistan..
  Rahman, Najeeb ur
  Univ Malakand, Dept Chem, Chakdara Dir Lower 18800, Pakistan..
  Khan, Luqman
  Univ Malakand, Dept Chem, Chakdara Dir Lower 18800, Pakistan.;Univ Peshawar, Natl Ctr Excellence Phys Chem NCE, Peshawar 25000, Pakistan..
  Shah, Luqman Ali
  National Center of Excellence in Physical Chemistry (NCE), University of Peshawar, Peshawar 25000, Pakistan.
  Zekker, Ivar
  Univ Tartu, Inst Chem, 14a Ravila St, EE-50411 Tartu, Estonia..
  Burlakovs, Juris
  Estonian Univ Life Sci, Inst Forestry & Rural Engn, 5 Kreutzwaldi St, EE-51014 Tartu, Estonia..
  Kallistova, Anna
  Russian Acad Sci, Winogradsky Inst Microbiol, Biotechnol Res Ctr, Leninsky Prospect,33,Build 2, Moscow 119071, Russia..
  Pimenov, Nikolai
  Russian Acad Sci, Winogradsky Inst Microbiol, Biotechnol Res Ctr, Leninsky Prospect,33,Build 2, Moscow 119071, Russia..
  Yandri, Erkata
  East Jakarta Timur, Darma Persadha Univ, Grad Sch Renewable Energy, Jl Taman Malaka, Jakarta 13450, Indonesia..
  Hendroko Setyobudi, Roy
  Univ Muhammadiyah Malang, Dept Agr Sci, Malang 65145, Indonesia..
  Jani, Yahya
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Zahoor, Muhammad
  Univ Malakand, Dept Biochem, Chakdara Dir Lower 18800, Pakistan..
  Adsorption Kinetics and Isotherm Study of Basic Red 5 on Synthesized Silica Monolith Particles2021Ingår i: Water, E-ISSN 2073-4441, Vol. 13, nr 20, artikel-id 2803Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Silica monolith particles (SMP) were prepared from Tetra-Methyl-Ortho-Silicate (TMOS) and characterized by Fourier transforms infrared (FTIR), Scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), and surface area analyzer. FTIR analysis showed the Si-O stretching confirming SMP formation. SEM analysis provided information about the mean diameter of SMP (1-5 mu m). EDX confirmed the presence of silicon and oxygen in the SMP. Moreover, the calculated surface area for SMP was found to be around 367 m(2)/g, whereas BJH pore size distributed particles were 87.15 along with the total pore volume and pore radius of 0.073 cm(3)/g and 16.627 & ANGS;, respectively. Besides, the removal efficiency was found to be about 96%. Various kinetic equations were used to calculate the adsorption parameters. Overall, the results show that the most appropriate model for the kinetics data was the pseudo-second order kinetics model while the mechanism of adsorption was best explained by the Langmuir isotherm. The highest removal of Basic Red 5 dye after 120 min at 298 K was 576 mg/g. Moreover, the thermodynamics parameters (Enthalpy, Gibb's energy, and Entropy) were also estimated. The & UDelta;H & DEG; (0.995 kJ/mol) value depicted the endothermic nature of the process. The non-spontaneous aspect of the process was evident from the & UDelta;G & DEG; values which were 60.431, 328.93, and 339.5 kJ/mol at 293, 303, and 313 K, respectively. From the high removal efficiency value, it can be concluded that the prepared adsorbent can be a potential adsorbent in the reclamation of dyes from wastewater.</p>

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Alawad, Gharam
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Alawad, Maram
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Urban Aquaponics: Sustainable Integration of Aquaponics within the City of Malmö2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With increasing urban expansion and rising global demand for food production, integrating aquaponics within the urban contexts can be considered an alternative sustainable solution to enrich the local production and self-sufficiency. In this research, we aim to study the aquaponics system and provide a design guide for implementing the urban version of the system in the city of Malmo. The design guide will be also practically tested in a form of an architectural proposal at the end of the research. To reach the results, various case studies and academic research were investigated. In addition to other qualitative and quantitative methodologies, such as interviews, questionnaire, and ethnographic studies that contributed to making progress during the research’s different phases. The analysis of data was to generate sustainable bases for urban aquaponics that go in line with the city’s conditions and citizens’ aspirations. Accordingly, several methods and techniques were deducted to be used for the sustainable integration of the aquaponics system within the urban context of Malmo. Nevertheless, the integration process can contribute to including other operations with the aim of increasing aquaponics sustainability and solving urban issues within the context. However, the design guide produced in this paper is mainly for the city of Malmo, but it can be adjusted to other social and geographical contexts. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Al-Beini, Tamara
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Celik, Belma
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Neutralitetsprincipen mellan upplåtelseformerna med hänsyn till risker - ett diskussionsperspektiv: En analys av neutralitetsmålet mellan upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt från ett riskperspektiv2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka om det är möjligt att uppnå neutralitet mellan två utvalda upplåtelseformen, bostadsrätt och hyresrätt. Ett riskperspektiv antas i uppsatsen och dess utgångspunkt är således att jämföra de väsentliga riskerna med bostadsrätt jämfört med hyresrätt. De grundläggande rättigheterna respektive skyldigheterna i vardera upplåtelseform tas i anspråk och riskerna presenteras därefter. Riskerna för bostadsrätt är väsentligt fler och omfattar dold pant, undersökningsplikt, förverkande, bostadsrättsföreningens ekonomi och konkurrens i bostadsrättsföreningar. Viss problematik finns främst vid regleringen av pant i bostadsrätt då inget myndighets reglerat system finns. Även bostadsrättsföreningar som försatts i konkurs är ett problematiskt område då lagen inte reglerar vem som har rätt att ansöka om konkurs för bostadsrättsföreningar. Den som drabbas vid de olika riskerna tas i anspråk utifrån en köpares perspektiv. Riskaspekter för bostadsrätt jämförs sedan med de risker som finns vid innehavande av hyresrätt. De risker anses vara betydligt färre och summeras i två punkter, förverkande och expropriation. Neutralitetsmålets innebörd beskrivs ingående och definieras sammanfattningsvis som en princip i den svenska bostadspolitiken som uppfunnits för att nå likvärdig beskattning för de olika upplåtelseformerna. Uppsatsen slutats är att undersökningen antyder att de risker som förknippas med bostadsrätt är omfattande i jämförelse med de risker som finns för hyresrätt. Vilket resulterar i att en neutralitet kan bli svår att uppnå. Dock behövs en fördjupad forskning och ytterligare analys kring ämnet för att med säkerhet konstatera detta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Aldaher, Sébastien
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  An Attempt to Set A design Base for post-conflict housing in the historic core of Homs, Syria2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The built environment in the old city of Homs has been brutally destroyed by the conflict in Syria. The research gap in post-conflict planning and architectural design in the old city of Homs is alarming as it indicates that there are no clear roadmaps on how to deal with post-conflict housing units in such a historic area. This study aims to investigate the possible design basis of housing typologies and plans for the housing units in the old city after the conflict.

  This study is primarily based on a literature review and extensive discussions with a specialist architect from the city of Homs, who helped to gain a deeper understanding of how to approach such a topic. The literature review deals with the historical Arab cities’ components and the elements of courtyard houses both in general and in the old city of Homs in particular. Likewise, it looks at the city’s urban plans and building code and their shortcomings and highlights the current conditions there. It also highlights proposed strategies for post-conflict construction and discusses them.

  The findings of the study propose a design ideology for reconstruction strategies and translate these ideologies and findings from the literature into a practical design of typologies placed on a proposed plot of land in the old city, along with a proposal of what the plans of these houses might look like.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  alhaidar, Salen
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). malmö universitet.
  Problem kring bygglovsprocessen i Malmö2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Detta examensarbete grundar sig i problematiken kring bygglovsprocessen som många i byggbranschen upplever. När man ska bygga något nytt, ändra eller riva en byggnad behövs ett bygglov från kommunen där åtgärden ska utföras.

  Syftet med arbetet är att identifiera de brister som sökande i Malmö kommun upplever med bygglovsprocessen. Samt vad bygglovssökare i Malmö upplevde var bra respektive dåligt med deras ärende och bygglovsprocess. Några brister är långa handläggningstider, som är ett av problemen och det andra är problem med ritningar och handlingar, samt andra problem under bygglovsprocessen. Syftet är även att se vilka lösningar som finns för dessa problem,    och hitta nya lösningar för att korta ner handläggningstiderna och få en effektivare bygglovsprocess. 

  För att identifiera de upplevda bristerna i kommunens bygglovsprocess har flera metoder använts. Studien grundar sig delvis på en intervju med Malmö kommun bygglovshandläggare som utfördes muntligt, och delvis på en enkätundersökning som skickades till privatpersoner för att ta reda på vilka steg i bygglovsprocessen som de fann svåra att utföra. Uppgifter om sökande kommer från Malmö kommuns stadsbyggnadskontoret under offentliga handlingar. Enkäten skickades ut via mejl till 102 privatpersoner som ansökte om bygglov mellan år 2019-2021. 19  personer deltog som motsvarar en svarsfrekvens på 18,6 %. Bygglovs typerna som undersökts är nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnad av enbostadshus

  Resultaten från studien har lett fram till förslag på förbättringsåtgärder, baserat på enkätsvaren identifierades fem stora områden i processen som otillräckliga. Många hade problem med långa handläggningstider, det är många som ansöker om bygglov även om kommunen håller sig till lagstadgade handläggningstider. Om kommunen skulle anställa fler personal kan det hjälpa att förkorta handläggningstid, men det behövs stor ekonomi för att slutföra samt ska det finnas personer att anställa. Många har också svårt att veta vilka handlingar och ritningar som kommer att lämnas in med ansökan till kommunen, vilket vissa ansåg ofta var orimligt många krav och dokumentationer. Ett annat problem är att privatpersoner kan skicka in ansökan och ritningar även om de inte har tidigare kunskaper i byggmiljö eller arkitektur. Ansökningar måste kontrolleras av en professionell innan ärendet lämnas in till kommunen. Det sista området som många ansåg var problem är kontakt och kommunikation med bygglovshandläggare eller kommunen. Många har svårt att komma i kontakt med administratörer. Ett bättre kommunikationssystem behövs då detta vanligtvis tar tid när externa parter behöver involveras i ett ärende. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Allansson, Jakob
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Allmännyttans framväxt i Malmö och Göteborg: Historiska förutsättningar för de kommunala bostadsbolagens nutida ställning i städerna2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten ger en historisk genomlysning och kartläggning av allmännyttans utveckling i Malmö och Göteborg, och syftar vidare till att förklara de likheter och skillnader som idag finns mellan företagen och deras bostadsbestånd i de båda städerna. Bland annat belyses varför de allmännyttiga bostäderna i Malmö är samlade under ett och samma kommunala företag, medan det i Göteborg finns ett flertal företag. Genom en analys av historiska skeenden i städerna dras slutsatser kring såväl de allmännyttiga bostädernas nuvarande marknadsandelar och geografiska placeringar som den organisatoriska utformningen av de kommunala bostadsföretagen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  SBV WP 21:2
 • 22.
  Allansson, Jakob
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Kajander, Elin
  Equity in public transport planning?: An investigation of the planning and implementation of a new public transport system and its social consequences in Cape Town2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since the 1990s sustainability has been a keyword in all kinds of development. Urban planning is not an exception. The three most common aspects of sustainable development are economic, social, and ecological. However, there are many academics that claim that these three aspects are not prioritized equally. Patsy Healey (2007) among others argues that the economical aspect is hegemony and that sustainable social and ecological development is dependent on economic measures.

  The purpose of this thesis is to study the planning and implementation of a new public transport system in Cape Town, South Africa, and to investigate how it relates to sustainable social development in particular. This since Cape Town has a long history of segregation of different groups, and today there are large income inequalities and geographical distances that increase the social exclusion in the city.

  The theoretical framework is concentrated into three themes; Social justice and equity in public transport planning, accessibility and mobility, and finally, social exclusion. The empirical data is collected with a qualitative method in the form of a case study.

  We can conclude that even though the notion of investing in public transport to combat social exclusion is present in the planning documents in Cape Town, the implementation and investments in the new public transport system do not always follow the documents’ principles. This contributes to little or no change regarding social exclusion in Cape Town.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Allansson, Jakob
  et al.
  Lund University.
  Pettersson-Löfstedt, Fredrik
  Lund University.
  Hrelja, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Collaborative challenges and barriers when planning and implementing Bus Rapid Transit (BRT): Lessons from Swedish BRT projects2023Ingår i: Urban, Planning and Transport Research, ISSN 2165-0020, Vol. 11, nr 1, artikel-id 2246530Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to improve the knowledge of collaborative challenges when planning and implementing Bus Rapid Transit (BRT). Collaborative challenges are here understood as the barriers that may arise in BRT planning and implementation as a consequence of several formally independent actors, occasionally with different interests, participating in the planning. The results are based on an analysis of actor interactions in Swedish BRT projects. These projects are analysed in relation to the state of the art in the research field of collaborative approaches. The results show two main and interrelated collaborative challenges. The first category of challenges concerns difficulties for actors in creating a common understanding of what a BRT system is, the second category concerns details of bus priority measures, e.g. busways, priority at intersections, and how to handle and deal with conflicting interests when removing speed bumps or pedestrian and cycle crossings. In terms of policy is in the early stages of the planning processes. This can be generated by working practices and tools that facilitate agreements on how to handle different interests and trade-offs. BRT guidelines adapted to national transport policy, legal and organisational conditions could function as tools in assisting actor dialogue.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Alm, Hannes
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Potentialen för flytande arkitektur i Västra Hamnen2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Floating architecture is not a new concept and has been practiced by civilzations for thousands of years. Considering that, one would imagine that floating residential areas would be common practice at this point in many large cities around the world. However, this type of architecture has seen a slow growth and establishment in the western world which has led to a gap in the research field on floating architecture. This means that we have relatively small amount of data on how floating residential areas are affected by their surrounding urban environments and how they influence the local residents that live in and around them. There are many questions that need to be further researched when it comes to floating architecture. How safe is the environment for a resident on a floating structure? To what extent can floating communities be socially interconnected to neighbouring residential areas? How environmentally sustainable is it to develop floating buildings and how does the longevity look? All of these questions are interesting to investigate especially since the focus area of this research is Västra Hamnen, Malmö where floating architectural projects already have been established. The aim of this research is to understand to what extent a floating residential area can be developed in regards to environmental and social sustainability as well as building safety in Västra Hamnen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Alsaghir, Rana
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Challenges Encountered by Immigrant Dentists while Integrating into the Swedish Labour Market2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Swedish workforce has a shortage of practitioner dentists in 18 regions which is expected to last until 2035 (Hall Hoppe, 2022). At the same time, immigrant dentists face many challenges that delay or prevent their integration into the Swedish labour market. This paper investigates the process of immigrant dentists’ integration into the Swedish labour market, what obstacles they encounter, and in their perception, what are the requirements to facilitate their integration into the Swedish labour market. This research paper followed a qualitative method to achieve its aims. In order to obtain the necessary data to conduct the research, in-depth interviews were performed with immigrant dentists who received their education in countries outside the EU/EEA and Switzerland. The main empirical findings reveal the need to transform immigrant dentists' human capital. In light of this, immigrant dentists need to choose one of two routes to be eligible to apply for the Swedish dental license, due to the devaluation of their education. Besides the need to master the Swedish language. There is a lack of support provided for the two routes for acquiring the Swedish dental license. The participants clarify that they need more support in both routes. The Knowledge Exams route lacks guidance, materials, and financial support. while the complementary courses route is limited to three cities which makes it challenging forimmigrant dentists to join if they live in a city that does not offer these courses. It also showed the importance of social connections in the licensing process, while it was not essential in the process of obtaining a job. This study informs policymakers and concerned stakeholders about the barriers and challenges immigrant dentists encounter when integrating into the Swedish labour market. Which contributes to making decisions that will help to facilitate immigrantdentists’ integration into the Swedish labour marke.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Alwall, Jonas
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Institute for Urban Research (IUR).
  Kulturen i den hållbara staden: Slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads kulturstrategi2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Malmö stads kulturstrategi 2014-2020 anges riktlinjerna för hur staden ska utveckla sitt arbete med kultur som redskap för en hållbar utveckling. För att ett strategiskt dokument som Kulturstrategin ska kunna få effekt behöver det dock implementeras, i detta fall genom en kommunal handlingsplan. Det är genomförandet av den handlingsplanen som undersöks i denna rapport, som utgör slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Kulturstrategins implementering, genomfört under åren 2017-2018. Vilka positiva effekter fick implementeringsprocessen, och vilka hinder mötte den? Har Kulturstrategin lyckats stärka kulturens ställning i staden och har den medfört nya samarbeten på kulturens områden, inom och utanför den kommunala förvaltningsstrukturen? Dessa är exempel på frågor som rapporten ställer. Rapporten lyfter också in dessa frågor i det mer övergripande sammanhang som handlar om vilken roll kulturen kan spela för en hållbar stadsutveckling. För att reda ut denna fråga undersöker rapporten kopplingarna mellan kulturbegreppet, utifrån både dess estetiska och antropologiska aspekter, och begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling brukar förknippas med tre dimensioner – en miljömässig, en ekonomisk och en social – men hur passar kulturen in i detta sammanhang: som en aspekt av den sociala dimensionen, eller som en egen, fjärde hållbarhetsdimension?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Alwall, Jonas
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Scientologi utifrån och inifrån: konfliktytor och paradoxer2021Ingår i: Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige / [ed] Curt Dahlgren, Lund: Lunds universitet , 2021, s. 19-39Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Scientologi utifrån och inifrån
 • 28.
  Alwall, Jonas
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Stigendal, Mikael
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Ungdomar: problem eller potential?2019Ingår i: Drömmar och röster: en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö / [ed] Anne Harju, Jonas Sjölander, Malmö University , 2019, s. 45-59Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I kapitlet ”Ungdomar – problem eller potential?” tar Jonas Alwall och Mikael Stigendal sin utgångspunkt i hur ungas problem i dagens urbana miljöer, inte minst i Malmö, ofta beskrivs som en fråga om dessa ungas destruktiva livsstil. Ett sådant perspektiv tenderar dock att bortse från de bakomliggande orsakerna till problemen. I stället för det problemorienterade förhållningssätt som ofta präglar insatser riktade mot unga vill kapitlet lyfta fram ett annat förhållningssätt – ett potentialorienterat – som inte begränsar sig till problem som lätt kan identifieras (symptom) utan i stället fokuserar dessa problems orsaker och ungas egen handlingskraft. Fritidsverksamheten Gnistan i Malmö, som särskilt lyfts fram i kapitlet, är exempel på en verksamhet som författarna menar präglas av ett potentialorienterat förhållningssätt, om än delvis implicit och med stor möjlighet att utvecklas ytterligare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Ambrus, Patrick
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Calogero, Elias
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Logistikverksamhet inom järnvägsbranschen: En kvalitativ studie om utmaningar från aktörernas perspektiv2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Amnå, Erik
  et al.
  Örebro universitet.
  Stigendal, Mikael
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Samhällsorientering: för en hållbar integration2021Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 31. Amundsdotter, Eva
  et al.
  Anderssson, Susanne
  Muhonen, Tuija
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Liljeroth, Cristina
  ”Kvinnor talar ju också mycket på möten, så vad är problemet?”: Möten, makt och kön: Rapport från ett FoU-projekt vid Malmö universitet2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet Möten, makt och kön som redovisas i den här rapporten har fokuserat på hur genus görs och (åter)skapas under olika möten på Malmö universitet. Att fokus kom att handla om bemötande och möteskultur baserades på en tidigare rapport om jämställdhet och akademiskt ledarskap. I tidigare rapport framkom att det fanns ett behov av att öka den kvalitativa jämställdheten i organisationen där bemötande av kvinnor är en central aspekt. Det aktuella projektet har haft två syften: 1) att öka kunskap och medvetenhet om hur genus och andra former av kategoriseringar påverkar och ges betydelse i chefskapet i vardagen, med ett särskilt fokus på möten, 2) att skapa stödjande strukturer för att utveckla nya handlingsmönster för inkludering, jämställdhet och jämlikhet. Sammanlagt femton akademiska ledare (nio kvinnor och sex män) med olika ledarskapsuppdrag vid lärosätet har deltagit i projektet. Projektet har baserats på teorier om genus och lärande samt en processmodell i tre steg: framkallning, mobilisering och förändring. För att främja deltagarnas lärande och stärka förändringsarbetet var arbetet organiserat i mindre grupper. Grupperna genomförde bland annat mötesobservationer som sedan diskuterades och analyserades tillsammans med alla deltagare och processledare. Jämfört med den tidigare jämställdhetsrapporten framkommer det i nuvarande projekt en större öppenhet att prata om genus och dess betydelse i den organisatoriska vardagen. Samtidigt kvarstår i organisationen genusrelaterade mönster och strukturer som synliggörs i form av ointresse, olika typer av motstånd, härskartekniker, brist på transparens vid beslut, talutrymme och bekräftelsemönster. Projekt visar även på att ett stort talutrymme inte automatiskt leder till inflytande och social makt. Trots att kvinnor i olika sammanhang talar mycket får de mindre bekräftelse än männen, vilket begränsar deras sociala makt och inflytande över viktiga beslut. Ett jämställdhetsintegrerat universitet förutsätter medvetenhet och kunskap om hur kön och makt görs i den dagliga verksamheten. För att öka jämställdheten i organisationen behöver vi identifiera, analysera och åtgärda negativa genusrelaterade mönster och strukturer. Genom att definiera ojämställdhet som ett organisatoriskt problem flyttas fokus från individuella insatser till organisatoriska lösningar såsom beskrivs i rapporten. Det är därför viktigt att universitet även i framtiden fortsätter att bedriva såväl kvantitativt som kvalitativt jämställdhetsarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Amusan, Abosede
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Shattering the second glass ceiling:Interpreting the lived experiences of Female Entrepreneurs in Lagos, Nigeria, using Schlossberg’s Transition Theory.2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Introduction: This study examined the lived experiences of Female Entrepreneurs in Lagos State, Nigeria, who transitioned from traditional corporate employment settings to venture into uncharted entrepreneurial territory. In their transition from employee to entrepreneur, this study identified the existence of glass ceiling in both phases. Considering the perception of a woman’s identity in the Nigerian patriarchal system, practical attention and analysis have not been given to their experiences as employees and entrepreneurs. Seven (7) Nigerian Female Entrepreneurs with established businesses in Lagos, Nigeria, participated in this study.

  Method: A qualitative research method that builds upon the philosophy of social constructivism was used to decipher the transition. Storytelling theory assisted the interviewees in expressing themselves freely and facilitated this research. Also, Schlossberg's Transition Theory was the foundational theoretical framework for this study.

  Result: The result of the study identified the inherent glass ceiling in their transition. Some peculiarities of the glass ceiling within Nigerian context include financing barriers, gender discrimination, a good support system, and limited female mentors. This was framed as the “second glass ceiling”. They discussed their coping mechanisms to overcome challenges and build successful businesses during transition.

  Conclusion: The conclusion demonstrates helpful modifications that can aid groups, organizations, academic institutions, and policymakers understand Nigerian women’s situation in corporate and business domains. Such understanding could promote equality of opportunity within society and organizations, eliminate entrepreneurship barriers, and aid their long-term retention of corporate or entrepreneurial engagement. In the long run, this will benefit the Nigerian economy, corporate organizations, female entrepreneurs in Nigeria, and their communities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Anders, Eriksson
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Ludvig, Sandberg
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  I en förvandlad stad: En flerfallsstudie om Malmö stads syn på temporära aktiviteter2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker vilken roll temporära aktiviteter ges i Malmö stads stadsplaneringsprocess.Temporära aktiviteter är en term som omfattar en mängd olika aktiviteter i det offentliga rummen,men vår studie utgår från temporära aktiviteter som fysiskt förändrar och omgestaltar stadsrummet.Temporära aktiviteter och temporär användning har i takt med globaliseringen fått ett allt större utrymme ivästerländska städer, det kan därför ses som en motreaktion på en osäker framtid som präglas av växandeekonomiska, sociala och teknologiska förändringar. Tillämpningen av temporära aktiviteter är ett exempelpå att skapa mer flexibla och dynamiska platser för att ge städer mer livfulla stadsrum, det bidrar till ettdiversifierat och mer heterogent stadslandskap samt med ett förhöjt demokrativärde.

  Vår forskning baseras på en flerfallstudie av tre olika exempel på temporära aktiviteter som skiljer sig åtutifrån initiativtagarens intention och syfte med användningen. De tre exempel som presenteras i studien ärSteppe Side, Pig Barrier och Naturmolnet. Vi har i fallstudien genomfört två kvalitativa intervjuer gällandedessa exempel, samt genomfört en dokumentanalys för att tolka Malmö stads syn på temporära aktiviteter.Utifrån det empiriska materialet analyseras och diskuteras detta i förhållande till den teoretiska ingången.

  Studien visar att Malmö stad tillämpar en övergripande instrumentell syn på temporära aktiviteter, vilketinnebär att den ges en underordnad roll och endast fyller ett tomrum i väntan på att en mer gynnsamexploatering tar vid. Med en instrumentell syn på det temporära används det i marknadsföringssyfte och föratt bibehålla skenet av en urban tillväxt. Vad som går förlorat är de mervärden en temporär aktivitet medfördå syftet inte längre är för användarna, utan istället används som ett verktyg som riskerar att bidra till enökad gentrifiering. Vad vi också uppmärksammar i studien är att vi ser försök från Malmö stad till att gå moten mer flexibel och dynamisk planeringsprocess, men att de ännu inte är i det stadiet där det temporära kansamexistera med den långvariga planeringen. Avslutningsvis lyfter studien exempel på åtgärder som vi anserkan bidra till att nå till det stadie där det temporära lever i symbios med det permanenta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Svensson, Ebba
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Hur bestäms avgälden vid omprövning av tomträttsupplåtelse?2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan 1907 har det upplåtits fastigheter med tomträtt i Sverige. Tomträtt innebär att kommun eller stat, mot en årlig avgäld, upplåter mark med nyttjanderätt till en tomträttshavare med avgäldsperioder om minst tio år. Att inneha bebyggelse på mark som är förenad med tomträtt kan, beroende på tomträttshavarens ekonomiska situation, leda till ett skräckscenario. En kombination av kraftiga markvärdestegringar och långa avgäldsperioder resulterar i chockhöjda tomträttsavgälder för tomträttshavare, på nivåer som är svåra att förutspå. I nuläget saknas tydliga direktiv för hur bestämmelse av tomträttsavgälden vid ny avgäldsperiod ska ske och trots förslag om att förenkla regleringen har inga ändringar gjorts. 

  Syftet med denna uppsats är att undersöka rättsläget kring bestämmelse av tomträttsavgälden inför ny avgäldsperiod och på så sätt försöka bringa klarhet i den problematik som finns. Genom en rättsvetenskaplig metod där rättskällor har tolkats, utretts och analyserats kunde vi dra slutsatsen att den reglering som finns kring bestämmande av tomträttsavgälden bör ses över. Tills vidare får denna undersökning och de riktlinjer vi funnit ses som en vägledning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersson, André
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Strandell, Elias
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Hur kan Lean service management användas för att förbättra kundnöjdhet och effektivisera produktion- och uppföljningsskedet av byggprocessen?2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to contribute to an increased understanding of the application of Lean service management in the production and monitoring phase of the construction process within real estate companies. The research questions investigate how Lean service management can improve customer satisfaction and efficiency, what obstacles can arise during implementation, and how Lean can develop in the future. Real estate companies must offer high-quality services while streamlining their operations to increase profitability as the industry has become increasingly service-focused.

  This study uses a qualitative, deductive method with a comparative research design to analyze how Lean service management is applied in real estate companies. Collected data consists of a literature review and semi-structured interviews with three respondents from different companies.

  The results show that Lean service management can streamline the production and monitoring phase of the construction process by identifying and eliminating waste of resources. The study emphasizes the importance of measuring improvements and using digital tools to create a holistic project approach. Implementing Lean requires management commitment, Lean training, and the involvement of the entire organization. With proper application, Lean service management can create win-win situations where the company, its employees, and the customer benefit.

  Future development of Lean service management in the production and monitoring phase of the construction process may include increased digitization and the use of AI models to streamline more processes. The study also concludes that a more efficient construction process is necessary to meet future environmental requirements and create sustainable solutions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Cajsa
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  EXTERNAL ENABLERS OF COMMERCIAL REAL ESTATE ACTORS ENGAGING IN THE CIRCULARECONOMY2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The circular economy has emerged as a tool for addressing the current linear economic system, producing massive amounts waste and exacerbating climate change. During the recent crises and instabilities, the potential of the circular economy has been further highlighted.However, the concept remains undefined, and little is known of its implementation inpractice. This thesis explores the circular economy and its implementation among six Swedish commercial real estate actors, through interviews and an investigation of their official documents, with the aim of discovering signs of the circular economy, how those signs have emerged and the knowledge and capabilities necessary to capitalize on them. The External Enablers Framework by Davidsson et al. (2020) is used to find the external enablers thatfacilitate a shift towards more circular business practices. The thesis discovers multiple signs of circularity in the empirical material, in targets, strategies and activities. It also identifies several external enablers potentially impacting the implementation of circular activities in existing real estate ventures, such as collaboration networks, climate change awareness andthe recent crises and instabilities. The real estate actors themselves also potentially influence the industry around them towards circularity, in an ecosystem of enablement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Elin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Lundgren, Malin
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Karlsson, Simon
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Innebörden av förbesiktning och dolda fel-försäkring vid fastighetsöverlåtelse.2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Andersson, Elin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Svensson, Nora
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Vinproduktion i Sverige.: Hur reflekterar vinproducenter kring vinproduktionens miljöpåverkan?2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  1999 godkändes Sverige som producent av kommersiella viner av EU. Vid vinproduktion uppstår miljöpåverkan genom användning av bekämpningsmedel och bevattning, tillverkningen av flaskor och transporter. Studien undersökte vilken miljöpåverkan som uppstår vid vinproduktion i Sverige och svenska vinproducenters reflektioner kring den miljöpåverkan som uppstår vid deras produktion. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem svenska vinproducenter från Skåne, Södermanland och Gotland. Faktorerna som hade störst miljöpåverkan vid vinproduktionen enligt vinproducenterna var användningen av bekämpningsmedel samt tillverkningen och transporten av flaskorna. Svenska vinproducenter säger sig arbeta för att vara så hållbara som möjligt, men åsikterna om vilket produktionssätt som är mest hållbar skiljde sig åt och vinproducenterna arbetade därför på olika sätt. Åsikterna kring hur hållbar ekologisk eller konventionell vinproduktion är respektive vilken druvsort som är bäst lämpad för vinproduktion i Sverige skilde sig åt mellan de fem vinproducenterna. Gemensamt för alla gårdar var att vattenanvändningen var låg eftersom endast regnvatten används till bevattning och att alla vinproducenter buteljerade vinet på glasflaskor. Däremot fanns åsiktsskillnader i vilken tyngd på glasflaskan som är lämpligast.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Ellen
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Baumann, Linn
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  En fastighetsmäklares utbildningskrav samt profession: En kvalitativ studie om hur fastighetsmäklarprofessionen påverkar  transaktionskostnader i Sverige och Australiens delstat New South Wales2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: En fastighetsmäklares utbildningskrav samt profession - 

  En kvalitativ studie om hur fastighetsmäklarprofessionen påverkar  transaktionskostnader i Sverige och Australiens delstat New South Wales

  Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Fastighetsvetenskap

  Författare: Ellen Andersson och Linn Baumann

  Handledare: Peter Palm

  Datum: Juni 2023

  Syfte: Syftet är att bidra till ökad förståelse för hur fastighetsmäklaryrket i New South Wales och Sverige skiljer sig i sin profession samt hur detta påverkar dess transaktionskostnader.

  Metod: Denna studie har applicerat en komparativ kvalitativ forskningsmetodik. Med hjälp av litteratur-, samt datasökning har empiriska studier kopplats till den teoretisk bakgrunden, för att utreda professionaliseringen påverkan på transaktionskostnaderna inom fastighetsmäklaryrket i respektive land 

  Slutsats: Resultatet visar att fastighetsmäklaryrket i länderna skiljer sig. I Sverige uppfylls kraven för en preprofession och i New South Wales så uppnår fastighetsmäklaryrket endast en semiprofession. Studien visar vidare på att graden av professionalisering påverkar transaktionskostnaderna. Transaktionskostnaderna kan delas in i sökkostnader, förhandlingskostnader och kontrollkostnader. Yrkets professionalisering minskar sökkostnaderna, förhandlingskostnaderna och kontrollkostnaderna.  Professionaliseringen kan även öka kontrollkostnaderna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andersson, Emil
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Olin, Cornelia
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Åtgärder för en hållbar turism i Kebnekaise: En kvalitativ studie2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Naturturismen runt om i världen har sett en ökning de senaste åren, inte minst till följd avCovid-19 pandemin, en trend som även uppmärksammats på Kebnekaise. Allt fler människorsöker sig till platsen för att uppleva den vackra miljön, vilket leder till ett stigandebesökstryck till den sköra naturen. Den stigande mängden besökare leder till en högre grad avslitage och störningar på djur, natur och människor i området. Syftet med studien är därmedatt undersöka vilka åtgärder som krävs för att hantera problematiken som uppstår av ettökande besökarantal till Kebnekaise. För att besvara syftet användes en kvalitativ ansats medett urval semistrukturerade intervjuer. Resultatet analyserades gentemot tidigare forskningoch kunskapsläge tillsammans med ett juridiskt ramverk för att avgöra vilka åtgärder som ärapplicerbara i nuläget, alternativt vad som behövs förändras för att kunna skydda vissamiljövärden. Studien kom fram till att det finns delade meningar bland informanterna kringvad och hur mycket som behöver göras, men att alla är överens om att mjuka styrmedel är detförsta som bör prioriteras innan hårdare lagstiftning, som ett områdesskydd, etableras. Detframgick däremot att för att skydda området från slitage av helikoptertrafik, cykling ochtältning behövs en förändring av allemansrätten eller ett införande av områdesskydd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Andersson, Filip
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Carlsson, Erik
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Staden i naturen: En studie kring vegetationens betydelse för det urbana rummet2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en värld där djur- och växtarter minskar som en konsekvens av att urbaniseringen ökar står planeringspraktiken inför ett dilemma. Biologiska och ekologiska värden tenderar att ställas mot estetiska och ekonomiska parametrar i planeringsprocesser, vilket gör att flora och fauna i en hög utsträckning marginaliseras. Denna marginalisering har varit närvarande under stora delar av arkitekturhistorien då vild natur ansetts oacceptabel och ställts under människans kontroll. Studien ämnar att studera dessa spänningar och undersöka hur urban biodiversitet kan arbetas med och främjas inom planeringspraktiken. Detta görs genom att belysa vegetation över stadsrummet i dess olika former. 

  Den urbana miljön erbjuder unika förutsättningar för djur och växters möjlighet att etablera och föröka sig. För att exemplifiera detta har studien, genom en fallstudie, undersökt olika platser i en av Europas grönaste städer. Den italienska huvudstaden Rom har säregna förutsättningar för vegetationens möjlighet att växa genom dess geografiska läge och vattenrika landskap. Fallstudien riktar sig därför specifikt till Rom och kring hur urban biodiversitet utifrån vegetationens spontana förekommande ter sig i stadsrummet. Studien är därav uppbyggd på det empiriska material som samlats in under fallstudien. De två fallen som studeras är den spontant uppkomna parken och sjön Lago ex-Snia som idag klassas som ett lokalt naturskyddsområde och den klassiska anläggningen Villa Massimo med dess tillhörande trädgårdar. Fallen står på varsin sida av ett spektrum och studeras utifrån dess skiljaktigheter i arbetet med vild natur och spontan vegetation. 

  Genom kvalitativa forskningsintervjuer har tre personer som på olika sätt har yrkesverksamma kopplingar till urban biodiversitet fått utrymme och blivit hörda. Dessa kvalitativa intervjuer har tillsammans med dokumentanalyser och fältanalyser givit oss en förståelse för den spontana vegetations effekter på stadsrummet. Avslutningsvis menar studien att dessa effekter i högre utsträckning bör utnyttjas och prioriteras inom planeringspraktiken. Detta kan göras möjligt genom att bredda kunskapen och öka medvetenheten kring den spontana vegetationens faktiska nyttograd. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Andersson, Jonas E
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Architectural Competitions on Aging in Denmark: Spatial Prototypes to Achieve Homelikeness 1899–20122023Ingår i: Architecture, E-ISSN 2673-8945, Vol. 3, nr 1, s. 73-91Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Denmark, appropriate architecture for aging is an engaging topic, often explored through the use of architectural competitions. Since 2013, national guidelines for homelike architecture for eldercare have been in place, open for use in contemporaneous competitions. This study is focused on architectural competitions prior to 2013 and the development of modern architecture for aging. Based on reports on competitions in professional publications for architects, this study covers the period of 1899–2012. Inspired by the French philosopher Paul Ricoeur’s view of architecture as a spatial practice that ‘does not invoke what no longer is there but what has become through what is no longer present’, the present study revisits competitions on architecture for aging in search of inspirational input and links to the national socio-political discussion. This study uses case study methodology with a mixed method approach. A total of 76 competitions are identified, mainly organized by Danish municipalities, and are linked to four paradigms in social legislations. It is concluded that early competitions defined spatial prototypes, both for the homelike setting and the institutional environment, which have been continuously revisited. Since 2008, homelikeness has become the main design criterion for architecture for the frail aging population with an increasing dependency on caregiving.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson, Jonas E.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Institute for Urban Research (IUR). Malmö University.
  Architecture for defying exclusion of people with disabilities: Swedish accessible housing revisited2019Ingår i: ALTER, 8th conference European Society for Disability Research: HISTORIES, PRACTICES AND POLICIES OF DISABILITY.INTERNATIONAL, COMPARATIVE AND TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVES, Cologne, Germany // 5 & 6 September 2019, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Barriers in the built environment exclude people with disabilities from participating independently in the surrounding society. Since the mid-1960s, architectural designs have been subject to special regulations in the Swedish building code, originally focusing on access for wheelchair users to public buildings. In the mid-1970s, this focus converged with the first Swedish disability policy and “accessibility for people with locomotory or cognitive problems” of the building code was coined. Building initiatives by organisations in defence of the rights of people with disabilities and documentaries of living conditions for this group prepared for this development. The present study revisits two cases of the 1950s and 1960s that opened for a rethinking of architectural and residential space for frail older people and appropriate housing for young people with mobility impairments. The study uses close reading and critical analyses of textual documentation in combination with spatial analyses of drawings to retrace the awaking among Swedish architects of the need of accessibility in the built environment (Brummett 2010, Lefebvre 1985, Miles and Hubermann 1994). The study suggests that accessible architecture requires user involvement and participatory processes to conceive spatiality that is usable by people with disabilities. At the same time, consultation with people disabilities about design aspects promoting accessibility is threatened by the current Swedish housing crisis and allegations that accessibility requirements would increase building costs. 

  References: 

  Brummett, B. 2010. Techniques of close reading. SAGE Publications, Los Angeles.

  Lefebvre, H. 1985. La production de l'espace. [The production of space]. Anthropos, Paris.

  Miles, M. and Hubermann, A. 1994. Qualitative data analysis. SAGE Publications Inc., London.

 • 44.
  Andersson, Jonas E.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Legato i arkitekturen för användarvänlig byggd miljö2022Ingår i: PLAN, tidskriften för samhällsplanering, ISSN 0032-0560, nr 7, s. 42-47Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Tillgänglighet och användbarhet i arkitektur och byggd miljö är avgörande för jämlik stadsplanering. Jonas E. Andersson, arkitekt och docent i arkitektonisk gestaltning tittar på olika sätt som planerar kan skapa en mer användarvänlig miljö och visar på några historiska misslyckande som lett till mer otillgängliga byggnader och städer. Kan legato, en italiensk musikterm för en slät övergång, hjälpa framtidens planerare att tänka holistiskt i sitt planerande för tillgängliga och användbara byggda miljöer?

 • 45.
  Andersson, Jonas E.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Momentary versus sequential accessibility and usability: Achieving universal design through storytelling2022Ingår i: Storytelling and Collaborative Future Making: Symposium at Malmö University, 23-25 May 2022 / [ed] Kenneth Moelbjerg Joergensen, Malmö, 2022Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Since 2015, the Swedish disability policy promotes a universally designed built environment as an ideal to reach for future building and physical planning. Breaking with an almost 50-year tradition of arguing for an accessible and usable built environment, the concept of universal design has come to supersede the old twin concept of accessibility and usability, in the following AU. Latently, this change may refer to the dual face of the AU concept: When programming AU for the built environment, architects or other similar professions focus on the identification of momentary obstacles for horizontal or vertical access to the inside of the building from the outside, or vice versa. However, while using the built environment, users focus on an accessible and usable pathway from the inside of the building to the outside, or vice versa.Common for both actors are the strive to create a series of horizontal or vertical movements that allow for accessing or egressing the building. Active in this thinking also lies an associational approach towards the built environment by the users, who expect a sequential type of AU. On the other hand, architects tend to use a perceptual approach to identify potential conflicts in the usage of the built environment, which results in a momentary identification of AU (Rapoport, 1978). In a similar manner, architects often tend to act as non-disabled proxies for potential users with disabilities, while users interact with the built environment with their disabilities and the level of AU that is provided. To narrow the gap between the two players, the traditional way of teaching AU to architects, engineers and other designers has been to implement full-scale try-outs with students with mostly fully abled bodies simulating disabilities by blocking sensory information and using assistive devices like wheelchairs, cains and rollers.There is a logical error in such training since skill in using assistive devices as a prolongation of the individual body is reduced to not being valuable. Problems in the realisation of AU in the built environment might be attributable to this lacune in knowledge and ultimately discriminatory approach towards people with disabilities. An opposite way of teaching AU for architects, engineers and other designers would be to combine the experiment with using assistive devices with listening to how people with disabilities experience appropriate and poor AU, thus, promoting an aggregated knowledge.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Andersson-JE-2022
 • 46.
  Andersson, Jonas E
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Patching up houses and tenants in sustainable management: architecture as an asset in private property ownership2023Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Following upon the Stockholm exposition in 1930 and the introduction of a new aesthetical and architectural thinking, some Swedish building companies and real estate owners fully embraced the new ideal. They started to assemble their own socio-political welfare ambitions concerning housing with additional services into housing projects. From 1930 to the beginning of the Million Housing Project in 1965, innovative building projects by either of these players, especially in the larger Swedish cities like Gothenburg, Malmö, and Stockholm, were realized. The project targeted different user groups in different ages, with different social background and preferences, stretching from collective housing to individualized design solutions. In these projects, both aesthetics and architecture played an essential role as material and immaterial assets for promoting the new housing and the long-term management of the estate. An often-used term in colloquial Swedish for this type of building with subsequent real-estate management is the Master Builder’s Management model, in the following MBM model.The MBM model refers to a former legal requirement of the first national Swedish building act of 1874 that building entrepreneurs had to be approved by the municipal building administration as means to avoid overcrowding in poorly built housing. Even after the reform of the building act in 1931, the title was associated with great societal esteem, but achieved during the rest of the 20th century a connotation of being either obsolete or representing building quality. The MBM model is in stark contrast to management models that have evolved since the 1990s. These models are influenced by new public management in which the practical knowledge of building and maintenance becomes secondary to financial calculations and predictions.Nevertheless, the large majority of privately owned Swedish rental housing companies are managed according to principles that can associated with the MBM model. These principles suggest a continuous maintenance in line with the aesthetical and architectural vision, careful alignment between tenant profile and type of flat, and financial planning based on building degradation and local knowledge of market. The present study is focused on a housing company in the city of Malmö which openly adheres to the MBM model. Preliminary findings suggest that the choice of management model can be related to a personal view by the company owners that is motivated by an emotional attachment to the building craft and the building itself. The combination of architecture and an engaged ownership constitutes a complex system of agency in which maintenance, tenants and mutual connections creates a specific being-in-the-world-ness of real estate management. This phenomenon seems to be an essential factor for creating successful smaller rental housing companies that are mainly active on a local market.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Andersson, Jonas E.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Relinquishing power in the definition of housing qualities: universal design thinking or mere rationalisation?2022Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is still an open matter whether qualities in housing are the outcome of architects’ artistic ambitions in answer to the users’ needs or whether it is the meticulous realisation of users’ demands and needs that national authorities stipulate. Since 2020, the Swedish building legislation is undergoing a historical change. The Swedish Government has assigned the National Board for Housing, Planning and Building to revise the 30 years praxis for how to write the appurtenant building regulations. These regulations typically present both recommendations and general advice on how to meet a specific requirement, for instance, accessibility and usability for people with disabilities. Instead, the regulations shall refer to new minimum requirements that have been defined as Swedish standards for how the specific building requirements can be achieved. This new model has several similarities with building legislation in Austria, Germany, and Switzerland. However, what is alarming, is that the national authority presume that these standards shall be developed by the building industry itself, rather than as agreements between the building industry and the welfare state what minimum housing qualities are for Swedish housing. Since participation in standardisation also presume a minimum annual fee of approximate 25 000 Swedish crowns per participants, another question materializes, can the building industry act as a representative for a broad and varied group of future users, including people with disabilities?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Andersson-JE-2022
 • 48.
  Andersson, Jonas E.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Residential architecture for the frail ageing: Aiming for innovation - trapped by speculation2022Ingår i: / [ed] ENHR, Barcelona: ENHR , 2022Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 2006, a Swedish municipality, part of the expansive building market that the Greater- Stockholm region constitutes, opened an architectural competition that focused on a renewal of local residential architecture for the ageing citizens. The competition also included the task to design the very initial part of a new development that today is the buzzling area of new futuristic housing for modern Sweden. With this dual objective, the municipality hoped for innovative housing for both able and not so able seniors at the same time as the controversies around dismantling a former military airfield were settled. Some 33 proposals were submitted.

  In 2012, after a five-year programming and construction process the new residential care home was finally inaugurated. Or, more accurately, this was the end of a building contract that was obtained in a public tendering process, but severely affected by building contractors wish to enter the then overheated building market at the Swedish capital. Put crudely, this was the beginning of a 10-year municipal building project of constant maintenance work to make the building functional for its frail residents and ultimately as a residential care home. 

  The present study is based on a follow-up research project that for 16 years followed the idea of the municipality to renew architecture for ageing by an open architectural competition with an extended competition brief on future-oriented architecture for seniors. The study describes the tumultuous conversion of the winning proposal for a new residential care home through a building, refurbishment, and renovation process in which the first frail residents and staff become the hostage. What was intended to be a swift and easy building project turned into an exploit of public tenders to conquer a new building market. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  JEAnderssonENHR22
 • 49.
  Andersson, Jonas E.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Using building requirements as a means to create inclusion: Accessibility and usability at a crossroads2022Ingår i: Accessibility Denied: Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities / [ed] Hanna Egard, Kristofer Hansson, David Wästerfors, London: Routledge, 2022, 1, s. 185-209Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter contemplates the evolution of minimum requirements for accessibility and usability in the built environment in Sweden and its relationship with the new disability policy introduced in 2017. With the development of Swedish functionalist architecture, minimum requirements were developed as complementary to a broader study conducted in the 1930s, on the fit between users and different spaces in the home, financed by a national disability organisation. Part of the welfare goals of the state, the requirements were soon integrated into the Swedish building act and implemented through a housing loan system. Following the development of the national disability policy, the requirements evolved into the concept of accessibility which regulated architectural design for housing and public buildings. With the reform to the building act, however, these requirements went from being detailed and mandatory to becoming a mandatory functional requirement which is open to interpretation. The Swedish building market has criticised the requirement as a cost-generating factor and part of the reason for the ongoing housing shortage crisis. Receptive to these claims, Swedish governments during 2014–2021 have allowed changes to the building act and appurtenant legislations which place the responsibility for realising accessibility and usability requirements into the hands of the building market. At the same time, the national disability policy has introduced universal design as the new objective for removing obstacles to the inclusion of people with disabilities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Andersson, Jonas E.
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Borgström, Benedikte
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Stålne, Kristian
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM).
  Addressing and transforming complexities in cities: Exploring logics and routines in Sweden2024Ingår i: / [ed] Peter Palm; Sylwia Lindqvist, 2024Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Well-managed urbanization can be a transformative force towards socially and environmentally sustainable cities. The transformative change relies on knowledge and collaborative action, rather than disconnected knowledges from different scientific disciplines and of sectorial actors. A problem that hinders collaborative action is the complexity of sustainable urbanization. In this paper we aim to expand thinking on urban transformation from a multisectoral and tri-disciplinary research perspective. 

  Methods in use are tri-disciplinary essays to identify multisectoral interests, logics and routines in urban transformation. Essayistic insights form and develop three analytical dialogues on a range of urban transformation specificities in the urban complexity and related to sustainable urbanization. The essays are collaboratively interpreted as a Saskia Sassen inspired de-theorising process to get hold of complexities in cities by social, self-reflective and introspective processes. 

  There are multi-sectoral issues difficult to develop with current modes of thinking and independent logic of developments. A re-theorization is proposed with collective ways of understanding, interacting and developing urban sustainable solutions that aims to appropriately address the complexities of the urban environment. Two ways of thinking and acting is contrasted. Independent and interdependent logics of leadership cultures for sustainable development are considered as a new way to theorise around the sustainable city. 

  Implications concern complexities in cities such as how to design and develop urban projects that embraces actors' concerns and knowledge for sustainable development. There appear many simultaneous action nets of urban transformation specificities. These are based on actors’ logics, routines, ambitions, and collaboration. Leadership for transformation is not the independent cultures with one or few actors in the action nets but the interdependent culture making room for and adapt specificities of the engaged actors.  

1234567 1 - 50 av 1169
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf