Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Alexandersson, Mikael
  et al.
  Lindstedt, Inger
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Preconditions, Processes, Performances for High-quality Research: Results from the External Research Assessmentat Malmö University (ERA19) - Extended Executive Summary2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Malmö University was granted the status of full university by the Swedish government from 2018. In June 2018, the University Board gave its Vice-Chancellor the task to carry out an external assessment of the quality of research at the University. The assessment should:(a) be in alignment with the overarching goals expressed in Malmö University’s Strategy 2022, (b) be performed at three levels (research unit, faculty and university levels), (c) use assessment by international experts. In accordance with these conditions, the External Research Assessment 2019 (ERA19) was conducted through peer-review, based on documentation and a site visit at the end of November 2019 by five international panels consisting of 32 distinguished scholars from10 countries and 26 different universities. This report contains an introduction to Malmö University, a description of the methods and process for ERA19 and the evaluation results. All panels’ reports (22 in total) have been analysed and integrated into a synthesised summary that presents results of the assessment of the research, recommendations of development areas and proposals for how the quality of research at Malmö University can be further improved.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  cover
 • 2.
  Andersson, Roy
  et al.
  Jönköping University.
  Andersson-Norrie, Ida
  Örebro universitet.
  Bro-Nygårdhs, Pia
  Örebro universitet.
  Nannskog, Niklas (Contributor)
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Packmohr, Sven (Contributor)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Internationalisering av samverkan (INSA): Slutrapport2021Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Internationaliseringen av den svenska akademin har kommit olika långt vid olika lärosäten och inom olika ämnesområden. Det är dock uppenbart att Sveriges lärosäten aktivt kommer att behöva ytterligare internationalisera sin verksamhet för att kunna påverka ännu mer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Internationellt samarbete finns givetvis sedan länge inom utbildning och/eller forskning, men sällan sammanhållen med samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet. Allt fler lärosäten funderar nu på hur man strategiskt ska koppla ihop internationalisering med lärosätets ambition för samverkan. 

  Högskolornas nästa utmaning är att bygga kompletta internationella kunskapsmiljöer där samverkan kommer att behövas i lika stor grad som på den nationella arenan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Brunnström, Pål
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Sjölander, Jens
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Strategiska partnerskap: Ett sätt att fördjupa samverkan i Malmö?2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten har tagits fram som en del av det Vinnova-finansierade projektet Spets (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan) och är en undersökning av den existerande samverkan som finns mellan Malmö stad och Malmö universitet, samt en diskussion om förutsättningarna för att utveckla den relationen genom ett Strategiskt partnerskap. I undersökningen har representanter på strategisk nivå inom respektive organisation intervjuats, för Malmö stad har direktörerna för kommunens olika förvaltningar kontaktats och inom Malmö universitet har rektor, vicerektorer och representanter från fakulteternas dekaner intervjuats. Följande tre punkter sammanfattar undersökningens främsta resultat:

  1. En utvecklad verksamhetsförlagd utbildning

  Samtliga intervjuade personer talar om värdet med VFU-systemet och annan form av praktik, och synpunkter lyfts om olika sätt att utveckla VFU-systemet på. Vinsterna handlar både om kunskap och färdigheter. VFU-samarbetet anses stärka så väl Malmö stads som samhällets behov av arbetskraft liksom en kunskapssäkring av praktiken. För Malmö universitet ökar det lärosätets möjligheter att främja kvalitén i utbildningen och att den ligger i linje med verksamheternas behov.

  2. Forskning för en evidens- eller kunskapsbaserad praktik

  Forskning i samverkan anses öka möjligheterna för Malmö stad att evidens- eller kunskapssäkra sin verksamhet samt utveckla praktiken för morgondagens samhälle. Möjligheten att bedriva forskning med staden innebär för Malmö universitet en möjlig tillgång till unik forskningsdata, samt en möjlighet att öka relevansen i den forskning som görs. Kommundoktorander utgör ett möjligt sätt att utveckla forskningssamverkan, men huruvida det är ett bra sätt råder delvis delade meningar, och det finns en kritik mot att kommundoktoranderna inte återvänder till Malmö stads verksamheter. Inom ramen för de samverkansarenor som skapats mellan Malmö universitet och Malmö stad sker ett arbete som de intervjuade personerna inom båda organisationerna uppfattas som positivt, och möjliggör att identifiera och utveckla gemensamma forskningsområden. Även på fakultets- respektive förvaltningsnivå sker ett samverkansarbete i mer eller mindre formaliserade samverkansorgan.

  3. Addera och komplettera

  Det finns en farhåga att ett avtal skulle kunna innebära ökad byråkratisering eller andra krav som försvårar existerande samarbetet. Ledningspersoner inom båda organisationerna uttrycker tydligt att detta inte alls är avsikten, och att ett strategiskt partnerskapsavtal inte ska störa de många välfungerande samarbeten som finns. Ett övergripande avtal ska istället ge verktyg för att skapa överblick och möjliggöra strategiska vägval vad avser forskningsinriktning eller liknande, addera nya värden till samverkan och komplettera redan existerande avtal. Något som också lyfts fram av personerna som intervjuats, inom båda organisationerna, är det strategiska partnerskapsavtalets symboliska betydelse. Det finns en lång tradition av samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet varför ett mer formellt synliggörande av detta uppfattas som positivt.

  Möjliga konfliktpunkter

  Även om det finns en stark samsyn om värdet med samverkan och det önskvärda i att fortsätta och fördjupa denna finns det tre punkter som framstår som potentiella konfliktytor: ekonomi, detaljstyrning och oberoende.

  Ekonomi: Från flera personer inom Malmö universitet uttrycks en önskan om att ett nytt strategiskt partnerskapsavtal också skall frigöra ekonomiska resurser för forskningsfinansiering. De intervjuade personerna från Malmö stad ställer sig genomgående mer skeptiska till det, och några menar att det är direkt skadligt för samverkan att koppla det till ekonomi.

  Detaljstyrning: Inom både Malmö stad och Malmö universitet uttrycks en farhåga att ett nytt avtal skulle innebära en högre nivå av detaljstyrning. Den här konfliktlinjen går dock snarast inom de respektive organisationerna än mellan dem där olika personer har olika synpunkter på graden av detaljstyrning.

  Oberoende: Akademisk frihet och integritet framstår som viktiga värden att adressera i ett strategiskt partnerskapsavtal. Så som det framkommer i intervjuerna finns det idag inget problem i vare sig universitetets eller stadens inställning, men det lyfts fram som ett tema som är centralt att kodifiera i ett avtal.

  Download full text (pdf)
  Brunnström Sjölander - Strategiska partnerskap 2020
 • 4.
  Cao, Joakim Thien-Thanh
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Sommarpraktik för killar - ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad: Projektbeskrivning och utvärdering2022Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sommarpraktik för killar är ett samverkansprojekt mellan Malmö universitet och Malmö stad, som tar ett gemensamt grepp för att inspirera unga män till högre utbildning inom utbildningsområdena vård, omsorg och pedagogik. Sommarpraktik för killar är således en viktig arena och öppen mötesplats för information, inspiration och möten kring studier och jobb där unga killar och unga män kan dela och möta sina erfarenheter, känslor och tankar om framtiden. Syftet med Sommarpraktik för killar är att verka för ökad jämställdhet och breddad rekrytering, men också för ökad mångfald inom Malmö universitet. Fokus ligger på att främja deltagarnas självreflektion och möjlighet till att kunna få upptäcka och se lärosätet med egna ögon. Ett annat fokus är att koppla ihop ungdomarna med olika funktioner inom Malmö universitet för att också få dem att bli nyfikna på universitetsstudier.

  Download full text (pdf)
  Slutversion Projektbeskrivning Sommarpraktik för killar
 • 5.
  Gorna, Dorota
  et al.
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Davidsson, Eva
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Centre for Teaching and Learning (CAKL).
  Andersson, Niclas
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Centre for Teaching and Learning (CAKL).
  Early Alert, höstterminen 2018: En rapport om förstaårsstudenters bristande studieresultat2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den här rapporten är resultatet av arbetet med studien Early Alert på Malmö universitet, under höstterminen 2018. Syftet med studien är dels att skapa större förståelse för orsakerna bakom bristande studieresultat hos förstaårsstudenter och dels att ta fram förslag till stödinsatser för studenterna, så att de kan fortsätta sina studier och fullfölja sin utbildning. Syftet är också att systematisera utvecklingsarbetet av ett uppföljningsverktyg, för att tidigt identifiera studenter med bristande resultat.

  Undersökningen pågick mellan december 2018 och januari 2019. Fokus var förstaårs-studenter utan resultat tio veckor in i studierna vid lärosätets samtliga fem fakulteter: Kultur och samhälle (KS), Teknik och samhälle (TS), Hälsa och samhälle (HS), Lärande och samhälle (LS) och Odontologiska fakulteten (OD). Undersökningen är den tredje i sitt slag vid Malmö universitet och kan också sägas vara den fjärde, om vi inkluderar pilotprojektet som genomfördes med studenter på TS höstterminen 2016.

  Resultatet visar att, trots de insatser som genomförts i anslutning till föregående års rapporter, till exempel i form av förstärkt mottagningsarbete för nya studenter, så finns det fortfarande stora behov av tidiga förebyggande stödåtgärder. I likhet med tidigare rapporter så rekommenderar vi fortsatt kartläggning och behovsanalys av riskfaktorer, parallellt med att ökad kunskap om vad som fungerar bra och vad som kan ha betydelse för ökad genom-strömning tydligt lyfts fram.

  Dessutom innehåller denna rapport ett utvidgat avsnitt när det gäller forskning med fokus på breddat deltagande, studieframgång och riskfaktorer för avhopp. Dessa aspekter är centrala i universitetets kvalitetsarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6. Guidetti, S.
  et al.
  Gustavsson, M.
  Fors, U.
  Tham, Kerstin
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Andersson, M.
  Ytterberg, C.
  Development and evaluation of the effect and feasibility of a person-centred multidisciplinary intervention for rehabilitation after stroke2018In: International Journal of Stroke, ISSN 1747-4930, E-ISSN 1747-4949, Vol. 13, no Suppl. 3, p. 62-62, article id 257Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction: The aim of this study was to evaluate the feasibility of using a person-centred ICT based intervention (F@CE) within multidisciplinary teams to increase the clients’ participation in everyday life after stroke in terms of study design and outcomes. The F@CE intervention was developed in collaboration with web developers and future users based on the Medical Research Council guidelines. A web-platform was created to provide a structure for the rehabilitation process and facilitate change by integrating a global problem solving strategy with SMS-reminders. Methods: 3 teams consisting of occupational therapists and physiotherapists working in neurological rehabilitation took part in 3 workshops including lectures, discussions and practical exercises. The participating teams then enrolled 10 clients with stroke that participated in the intervention. Goals were set using COPM and the clients scored their 3 goals each day during 8 weeks. Data was collected at inclusion, at 4 and 8 weeks using COPM, SIS, Self-Efficacy, LISAT-11, follow-up survey, daily ratings in the web-platform and by logbooks. Results: Response rates were 44–100% (mean 78%). Improvement was shown by COPM on both performance and satisfaction. In SIS 3.0 the items strength and ADL were those were the largest proportion of participants had improved at follow-up were strength and ADL/IADL (80 %) followed by memory, communication and mobility (70 %). Conclusion: All were satisfied with F@CE and the benefits of daily reminders of the goals which encouraged them to be more active. The only downside described was that they felt obligated to practice, although described as “a positive must”.

 • 7. Guidetti, S.
  et al.
  Kamwesiga, J.
  Eriksson, G.
  Tham, Kerstin
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Fors, U.
  Ndiwalana, A.
  von Koch, L.
  A feasibility study of a mobile phone supported family-centred activities of daily living (ADL) intervention, F@ce, after stroke in Uganda2018In: International Journal of Stroke, ISSN 1747-4930, E-ISSN 1747-4949, Vol. 13, no Suppl. 3, p. 25-25, article id 058Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction: The aim of this study was to evaluate the feasibility of: i) a mobile phone supported family-centred intervention, F@ce, ii) the study design for evaluating the effects of the intervention on the perceived impact of stroke, perceived participation in everyday life, and self-efficacy in everyday activities among persons with stroke and their families in Uganda. Methods: A pre-post design with an intervention group (IG) and a control group (CG) (n¼30). The inclusion criteria were: confirmed stroke diagnosis, access to and ability to use a mobile phone, able to express themselves in English and/or Luganda, >18 years of age, resident in Kampala and its surroundings

 • 8.
  Hagenblad, Jenny
  et al.
  Linköping Univ, Dept Phys Chem & Biol, Linköping, Sweden..
  Aloisi, Karolina
  Malmö University, Joint University Administration and Services. Nordic Genet Resource Ctr NordGen, Alnarp, Sweden..
  Marum, Petter
  Graminor AS, Ridabu, Norway..
  Ohlund, Linda
  Lantmannen, Plant Breeding, Svalov, Sweden..
  Solberg, Svein Oivind
  Inland Norway Univ Appl Sci, Fac Appl Ecol Agr Sci & Biotechnol, Dept Agr Sci, Elverum, Norway..
  Asdal, Asmund
  Nordic Genet Resource Ctr NordGen, Alnarp, Sweden..
  Palme, Anna
  Nordic Genet Resource Ctr NordGen, Alnarp, Sweden..
  Limited genetic changes observed during in situ and ex situ conservation in Nordic populations of red clover (Trifolium pratense)2023In: Frontiers in Plant Science, E-ISSN 1664-462X, Vol. 14, article id 1233838Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: In situ and ex situ conservation are the two main approaches for preserving genetic diversity. The advantages and disadvantages of the two approaches have been discussed but their genetic effects have not been fully evaluated.Methods: In this study we investigate the effects of the two conservation approaches on genetic diversity in red clover. Seed samples collected from wild populations in Sweden and Norway in 1980, their subsequent generations created during seed regeneration at the gene bank and samples recollected from the same location as the original samples, were analyzed with microsatellite markers, alongside reference samples from cultivars.Results: Overall, there was a differentiation between cultivars and the wild material and between wild material from Sweden and Norway. In general, the original collections clustered together with the later generations of the same accession in the gene bank, and with the recollected samples from the same location, and the level of diversity remained the same among samples of the same accession. Limited gene flow from cultivated varieties to the wild populations was detected; however, some wild individuals are likely to be escapees or affected by gene flow.Discussion: In conclusion, there were examples of genetic changes within individual accessions both in situ and ex situ, as is also to be expected in any living population. However, we observed only limited genetic changes in both in situ and ex situ conservation over the generations included in this study and with the relatively large populations used in the ex situ conservation in the gene bank at NordGen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9. Hovhannisyan, Karen
  et al.
  Gunther, Michelle
  Raffing, Rie
  Wikström, Maria
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Adami, Johanna
  Tonnesen, Hanne
  Compliance with the Very Integrated Program (VIP) for Smoking Cessation, Nutrition, Physical Activity and Comorbidity Education Among Patients in Treatment for Alcohol and Drug Addiction2019In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, no 13, article id 2285Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Meeting adherence is an important element of compliance in treatment programmes. It is influenced by several factors one being self-efficacy. We aimed to investigate the association between self-efficacy and meeting adherence and other factors of importance for adherence among patients with alcohol and drug addiction who were undergoing an intensive lifestyle intervention. The intervention consisted of a 6-week Very Integrated Programme. High meeting adherence was defined as >75% participation. The association between self-efficacy and meeting adherence were analysed. The qualitative analyses identified themes important for the patients and were performed as text condensation. High self-efficacy was associated with high meeting adherence (rho = 0.24, p = 0.03). In the multivariate analyses two variables were significant: avoid complications (OR: 0.51, 95% CI: 0.29-0.90) and self-efficacy (OR: 1.28, 95% CI: 1.00-1.63). Reflections on lifestyle change resulted in the themes of Health and Wellbeing, Personal Economy, Acceptance of Change, and Emotions Related to Lifestyle Change. A higher level of self-efficacy was positively associated with meeting adherence. Patients score high on avoiding complications but then adherence to the intervention drops. There was no difference in the reflections on lifestyle change between the group with high adherence and the group with low adherence.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10. Kamwesiga, Julius T
  et al.
  Eriksson, Gunilla M
  Tham, Kerstin
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Fors, Uno
  Ndiwalana, Ali
  von Koch, Lena
  Guidetti, Susanne
  A feasibility study of a mobile phone supported family-centred ADL intervention, F@ce™, after stroke in Uganda2018In: Globalization and Health, E-ISSN 1744-8603, Vol. 14, no 1, article id 82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: There is a lack of evidence-based health services to reduce the impact of stroke in low-income countries at a personal, family or community level. The aim was to evaluate the feasibility of: i) a mobile phone supported family-centred intervention (F@ce™), and ii) the study design for evaluating the effects of the intervention on the perceived impact of stroke; perceived participation in everyday life; and self-efficacy in everyday activities amongst persons with stroke and their families in Uganda. Methods: The study comprised a pre-post design with an intervention group (IG) receiving the F@ce™ and a control group (CG). The inclusion criteria’s were: a) confirmed stroke diagnosis, b) access to and ability to use a mobile phone, c) ability to communicate in English and/or Luganda, d) > 18 years, e) residents in Kampala, and f) a Modified Rankin Scale level 2 to 4. The aim of the F@ceTM was to increase functioning in daily activities for persons living with the consequences of stroke, and participation in everyday life for persons with stroke and their families. The F@ce™ was an eight-week family-centred intervention, which entailed goal setting and problem-solving strategies, daily reminders and self-rated follow-ups of performance by short message service (SMS). Data were collected in the participants’ home environment at baseline and after eight weeks. Data on acceptability of the F@ce™ and study procedures were collected by log-books and the responses of the SMS follow ups on the server. The primary outcomes were performance and satisfaction of valued daily activities in everyday life using the Canadian Occupational Performance Measure (COPM), self-efficacy in performance of activities in daily life. Results: The IG comprised n = 13 and the CG n = 15. There were differences between the IG and CG in changes between baseline and follow-up in the primary outcomes COPM (performance component) and self-efficacy in favour of F@ce™. Overall with minor modifications the intervention and the study design were feasible for all participants involved. Conclusion: The results support the need for further research to rigorously evaluate the effects of F@ce™ since the intervention appears to be feasible for persons with stroke and their family members.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11. Kivimäki, Antti
  et al.
  Stråhlman, Christian
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Richter, Robert
  Sankari, Rami
  Fragmentation of Methanol Molecules after Core Excitation and Core Ionization Studied by Negative-Ion/Positive-Ion Coincidence Experiments2018In: Journal of Physical Chemistry A, ISSN 1089-5639, E-ISSN 1520-5215, Vol. 122, no 1, p. 224-233Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have studied the fragmentation of the methanol molecule after core excitation and core ionization by observing coincidences between negative and positive ions. Five different negative ions – H-, C-, CH-, O-, and OH- – were observed at both the C 1s and O 1s edges. As negative ion formation occurs after resonant and normal Auger decay of core-hole states, it is necessarily linked with the release of positively charged fragments. Our data show that such fragmentation can happen in many different ways: We found approximately 30 negative-ion/positive-ion/positive-ion coincidence (NIPIPICO) channels. All involve only singly charged positive ions. Fragmentation channels leading to atomic ions are the most probable, but positive molecular ions are also frequently found in the context of anion formation. Coincidence yields as a function of photon energy were determined for the most intense NIPIPICO channels. Adding together the data measured at different photon energies, we could also verify the occurrence of four-ion coincidences, which involved one negative ion (H- or O-) and three positive ions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Malm, Carolina Jonsson
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Från vårt förflutna till allas framtid?: Kulturarv och nation i omförhandling inom den svenska museisektorn2018In: Plats för makt: En vänbok till Monika Edgren / [ed] Ulrika Holgersson; Helena Tolvhed, Makadam Förlag, 2018, p. 143-161Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Malm, Carolina Jonsson
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Holtorf, Cornelius, Pantazatos, Andreas & Scarre, Geoffrey (2019) Cultural Heritage,Ethics and Contemporary Migrations, London & New York: Routledge. 256 pp.2019In: Nordic Journal of Migration Research, E-ISSN 1799-649X, Vol. 9, no 4, p. 538-540Article, book review (Other academic)
 • 14.
  Malm, Carolina Jonsson
  Malmö University, Joint University Administration and Services. Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Massakern i Sandby borg: En narrativ analys av ett arkeologiskt mysterium2022In: Cross-Sections: Historical Perspectives from Malmö University: [Tvärsnitt: Historiska Perspektiv från Malmö Universitet] / [ed] Joakim Glaser; Julia Håkansson; Martin Lund; Emma Lundin, Malmö universitet, 2022, p. 85-101Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Malm, Carolina Jonsson
  et al.
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Petersson, Bodil
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Tillämpade, experimentella och forskningsanknutna arbetssätt i kulturarvsutbildningen2019In: Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen till högre utbildning / [ed] Katja Lindqvist, Lund: Nordic Academic Press , 2019, p. 207-219Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln presenterar kandidatprogrammet Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet och hur programmet erbjuder experimentella och forskningsanknutna arbetssätt inom ramen för utbildningen. 

 • 16.
  Osanami Törngren, Sayaka
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Malm, Carolina Jonsson
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Transrasiala familjebildningar och den svenska vithetens logik2018In: Studier om rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering / [ed] Tobias Hübinette, Andréaz Wasniowski, Arkiv förlag & tidskrift, 2018, p. 225-272Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Osanami Törngren, Sayaka
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Malm, Carolina Jonsson
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Hübinette, Tobias
  Department of Language, Literature and Intercultural Studies, Karlstad University, 651 88 Karlstad, Sweden.
  Transracial families, race, and whiteness in Sweden2018In: Genealogy, ISSN 2313-5778, Vol. 2, no 4, article id 54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we use the results from two studies, one on interracial relationship and the other on transnational adoption, to explore how notions of race and ethnicity shape family policies, family building and everyday life in Sweden. Transnational adoption and interracial marriage in Sweden have previously never been compared in research, even though they both are about transracial family formation. By bringing these two topics together in a critical race theory framework we got a deeper understanding of how transracial families are perceived and affected by societal beliefs and norms. The analysis revealed a somewhat contradictory and complex picture on the norms of family formation. The color-blind ideology that characterizes the Swedes’ self-understanding, together with the privileged position of whiteness in relation to Swedishness, makes the attitude towards different forms of transracial families ambivalent and contradictory. Transracial children and their parents are perceived differently depending on their origin and degree of visible differences and non-whiteness, but also based on the historical and social context. Since family formation involves an active choice, the knowledge and discussion on how race and whiteness norms structure our thoughts and behavior are essential in today’s multicultural Sweden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18. Patomella, Ann-Helen
  et al.
  Mickols, Gustav
  Asaba, Eric
  Nilsson, Gunnar
  Friden, Cecilia
  Kottorp, Anders
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV). Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Alfred Nobels Alle 23, 141 83, Stockholm, Sweden.
  Bertilson, Bo Christer
  Tham, Kerstin
  Malmö University, Joint University Administration and Services. Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Alfred Nobels Alle 23, 141 83, Stockholm, Sweden.
  General practitioners' reasoning on risk screening and primary prevention of stroke: a focus group study2018In: BMC Family Practice, E-ISSN 1471-2296, Vol. 19, no 1, article id 190Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundBy screening and modifying risk factors, stroke incidence can be reduced. Clinical guidelines states that primary prevention of stroke is a responsibility and task of primary health care, but research shows that this not always the case. The aim of the study was to explore and describe what characterizes GPs' reasoning around risk screening and primary prevention among persons at risk for stroke in primary health care.MethodsA qualitative design based in a grounded theory approach was chosen in order to investigate this unexplored research area. Data collection was done using focus group interviews and data was analysed using a constant comparative method. Twenty-two GPs were interviewed in four focus groups.ResultsFindings showed that GPs perceived difficulties in prioritizing patients with an unhealthy lifestyle and described a lack of systematicity in their procedures, which complicated their clinical decisions concerning patients with stroke risk factors. The results showed a lack of systematic risk screening methods. Time constraints and the reimbursement system were described as hindering the preventive work.ConclusionThere is a need for a more proactive, transparent and systematic approach in the distribution of GPs' time and reimbursement of prevention in primary health care. The findings suggest, by developing new methods and approaches such as digital clinical decision-making tools and by implementing inter-professional team-work, the quality of the primary prevention of stroke could be improved.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Seravalli, Anna
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Light, Ann
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Emilson, Anders
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Metelo Seixas, Luisa
  Interactive Technologies, Institute Instituto Superior Técnico, Portugal.
  Arthur Cabrera, Nicole
  TBA21–Academy, Spain.
  The co-design template2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This document is a guide for the development of local co-design activities, produced within the project Bauhaus of the Seas Sails (Project ID: 101079995). It aims to provide indications and support for howto conduct codesign locally, addressing the important aspects to consider and questions to reflectabout. It starts by identifying and defining four core principles for the development of thedemonstrators (sustainable, inclusive, aesthetic, and locally grounded) and then introduces how co -design engages with these four principles. It overviews the different actors involved and a generaltimeline for the co-design process. Further, it provides specific suggestions on how to develop thecodesign practice locally and with relevance to the area in which you are introducing it.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Sjölander, Jens
  et al.
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Brunnström, Pål
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Institute for Urban Research (IUR). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Institute for Studies in Malmö's history (IMH).
  Idéburen sektorssamverkan med Malmö universitet2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten är en delrapport inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (Spets) och belyser Malmö universitets samverkan med organisationer inom den idéburna sektorn. Rapporten bygger på en intervjustudie med tio idéburna organisationer, och speglar samverkan med Malmö universitet ur deras perspektiv: vilken samverkan som bedrivs, vad den ger organisationerna, utmaningar och hinder samt möjlighet för utveckling av samverkan, till exempel genom ett strategiskt partnerskapsavtal.Rapporten visar att det på Malmö universitet sker en hel del samverkan både kopplat till forskning, utbildning och nyttiggörande och att denna samverkan när den sker i relation till idéburen sektor främst är kopplad till tre av universitetets fakulteter – Fakulteten Kultur och samhälle, Fakulteten Hälsa och samhälle samt Fakulteten Lärande och samhälle. De intervjuade organisationernas motiv för samverkan med universitetet varierar, och undersökningen indikerar att organisationerna ser samverkan som ett sätt att fylla behov av kunskap och kompetensförsörjning, att genom vänlig kritik stimulera till nytänkande, samt att ge organisationerna ökad legitimitet i deras arbete för samhällsförändring. Undersökningen visar att det finns behov av ökad systematik i samverkan och att mer skulle kunna göras för att stärka samverkan kring forskning och utbildning. De intervjuade organisationerna lyfter behovet av mer forskning om och tillsammans med den idéburna sektorns organisationer och behovet av mer samverkan kopplat till studenters uppsatser och praktik. Här finns en möjlighet att möta organisationernas behov av kunskap, kompetens och framtida personal. Det finns även ett behov av fler arenor för möten, gärna regelbundet återkommande, mellan universitetet och den idéburen sektor, och organisationerna efterlyser även generellt ökade kunskaper om den idéburna sektorns särart, förutsättningar och behov, inom akademin såväl som i samhället i stort. Undersökningen belyser även behovet av utökat stöd och finansiering för forskare som samverkar med idéburen sektor, då finansiering av samverkan är ett särskilt problem.

  Download full text (pdf)
  Sjölander Brunnström - Ideburen sektors samverkan med Malmö universitet WEB
 • 21.
  Sjölander, Jens
  et al.
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Håkansson, Peter Gladoic
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Engagemang, fri tid och drömmen om delaktighet: rapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads lovsatsning2020Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Stollenwerk, Maria Magdalena
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Gustafsson, Anna
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Edgren, Gudrun
  Lund Univ, Fac Med, Ctr Teaching & Learning, Lund, Sweden..
  Gudmundsson, Petri
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Lindqvist, Magnus
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Eriksson, Tommy
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Core competencies for a biomedical laboratory scientist - a Delphi study2022In: BMC Medical Education, E-ISSN 1472-6920, Vol. 22, no 1, article id 476Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background After completing university education, biomedical laboratory scientists work in clinical laboratories, in biomedical research laboratories, in biotech, and in pharmaceutical companies. Laboratory diagnostics have undergone rapid development over the recent years, with the pace showing no signs of abatement. This rapid development challenges the competence of the staff and will most certainly influence the education of future staff. This study aimed to examine what was considered the necessary competencies needed to pursue a career as a biomedical laboratory scientist. Methods A modified Delphi technique was used, with the panel of experts expressing their views in a series of three questionnaire. Consensus was defined as the point which 75 % or more of the panel participants agreed that a particular competency was necessary. Results The study highlights the perceived importance of mostly generic competencies that relate to quality, quality assurance, and accuracy, as well as different aspects of safety, respect, trustworthiness (towards patients/clients and colleagues), and communication skills. The results also stress the significance of self-awareness and professionality. Conclusions We identified important competencies for biomedical laboratory scientists. Together with complementary information from other sources, i.e., guidelines, laws, and scientific publications, the competencies identified can be used as learning outcomes in a competency-based education to provide students with all the competencies needed to work as professional biomedical laboratory scientists.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23. Tistad, Malin
  et al.
  Flink, Maria
  Ytterberg, Charlotte
  Eriksson, Gunilla
  Guidetti, Susanne
  Tham, Kerstin
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  von Koch, Lena
  Resource use of healthcare services 1 year after stroke: a secondary analysis of a cluster-randomised controlled trial of a client-centred activities of daily living intervention2018In: BMJ Open, E-ISSN 2044-6055, Vol. 8, no 8, article id e022222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The objective of the study was to compare the total use of healthcare services in the course of the first year after a stroke between participants who, after the acute care, had received occupational therapy as a client-centred activities of daily living (ADL) intervention (CADL) and participants who had received usual ADL intervention (UADL). Design: A secondary analysis of a multicentre cluster-randomised controlled trial (RCT). Setting: Primary and secondary care in Sweden. Participants: Participants were included if they: (1) had received CADL or UADL in the RCT, either as inpatients in geriatric rehabilitation units or in their own homes, and (2) data could be retrieved about their use of healthcare services provided by the county council from computerised registers. Interventions: CADL or UADL. Outcome measures: Inpatient and outpatient healthcare in the course of the first year after stroke. Results: Participants from 7 of the 16 units included in the RCT met the criteria. Participants in the CADL group (n=26) who received geriatric inpatient rehabilitation had a shorter length of hospital stay (p=0.03) than participants in the UADL group (n=46), and the CADL group with home rehabilitation (n=13) had fewer outpatient contacts (p=0.01) compared with the UADL group (n=25). Multiple regression analyses showed that in four of the models, a higher age was associated with a lower use of healthcare services. The use of healthcare services was also associated (some of the models) with dependence in ADL, stroke severity and type of rehabilitation received, CADL or UADL. Conclusions: The provision of client-centred occupational therapy after stroke did not appear to increase the use of healthcare services during the first year after stroke.rrrrr

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Romic, Bojana (Researcher, Project director)
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Medea.
  Reimer, Bo (Editor)
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Medea.
  Rosenqvist, Karolina (Contributor)
  Malmö University, Joint University Administration and Services.
  Topgaard, Richard (Editor)
  Malmö University, Joint University Administration and Services. Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Medea.
  Artificial Creativity2020Other (Other academic)
  Abstract [en]

  The Artificial Creativity virtual conference aimed to stir a discussion about the cultural, societal and ethical aspects of artworks featuring artificial intelligence or robots engaged in creative production. The conference dates were 19–20 November 2020 and it was hosted by the research lab Medea, the School of Arts and Communication, and the Data Society research programme – all at Malmö University, Sweden. The conference received generous support from Riksbankens Jubileumsfond.

  Videos of keynotes and some participant presentations are available through Malmö University's video repository, MaU Play: https://play.mau.se/playlist/details/0_dvsr6i1f

  Keynote speakers:

  • Dr. habil. Andreas Broeckmann (Leuphana University, Lüneburg, Germany). "Robots versus Machines".
  • Professor Mark Amerika (University of Colorado, US). "Fatal Error: Artificial Creative Intelligence (ACI)".
  • Professor Joanna Zylinska (Goldsmiths University, UK). "Beyond Machine Vision: How to Build a Non-Trivial Perception Machine".

  Participants:

  • Arandas, Luís, Mick Grierson, and Miguel Carvalhais. "Continuous Contributions of Artificial Agents in Performance Regarding Static Artefacts".
  • Ashton, Daniel. "Assembling Creative Work Futures: Automation and Portfolio Working in the Creative Economy".
  • Axhamn, Johan. "EU Copyright Law and AI".
  • Balfour, Lindsay. "Beauty is in the Eye of the Algorithm: Artificially Intelligent Creativity and its Ethical Implications".
  • Carvalhais, Miguel and Rosemary Lee. "Spectral and Procedural: A Perspective on Artificial Creativity Through Computational Art".
  • Chia, Aleena. "Agency and Automation in Digital Game Production".
  • Chow, Pei-Sze. "Ghost in the (Hollywood) machine: emergent applications of artificial intelligence in the film industry".
  • Coelho, Inês Rebanda. "Authorship of fictional texts generated by AI".
  • Feher, Katalin. "Narrow AI results in narrow creativity: Concepts of creative process in a decade’s perspective from media to art".
  • Gallagher, Brad. "Do GPT-2s Dream of Electric Poetry?"
  • Goddard, Valentine. "Art can shape how AI is governed".
  • Ivanova, Nevena. "Computational Creativity: A Philosophical Study".
  • Kadish, David. "Designing Endemic Robots: An Experiment in Sound".
  • Koh, Immanuel. "AI-Urban-Sketching in the Age of COVID-19".
  • Leach, Neil. "AI and The Limits of Human Creativity".
  • Maraffi, Christopher. "Sherlock Frankenstein: Transmedia Character Design with AI Breeding Tools".
  • McGarrigle, Conor. "Art Washing Machine Learning".
  • Muia, Julian. "Downstream: New Developments in Algorithmic Composition and Music Streaming".
  • Olszewska, Anna. "Reflections on machine situationism".
  • Stephensen, Jan Løhmann. "Artificial Creativity, Anthropocentrism and Post-Creativity – The Political Stakes".
  • Trillo, Roberto Alonso, Peter Nelson, Daniel Shanken, François Mouillot, Mathis Antony, Ryan Au, and Maya Duan. "Collaborative Artistic Production Using Generative Adversarial Networks".
  • Wagman, Kelly B. "Ambii: An Ambient & Non-Anthropomorphic Digital Assistant".
  • Wasielewski, Amanda. "What role can AI play in the creation and study of art?"
  • Wellner, Galit. "Layers of Imagination".
  • Willcox, Stacey. "Artificial Synaesthesia: An exploration of machine learning image synthesis for soundscape audio visualisation".

  The conference also featured a virtual exhibition in Mozilla's Hubs with the following presentations:

  • Emard, Justine. "Supraorganism"
  • Partadiredja, Reza Arkan, Davor Ljubenkov, and Carlos Alejandro Entrena Serrano. "AI or Human?"
  • Goddard, Valentine. "Introducing the 'AI on a Social Mission' conference".

  The virtual exhibition was produced by Maria Engberg and Jay David Bolter within the research project "Virtual conferencing to promote research and scholarly exchange during the current pandemic and possible future disruptions".

 • 25.
  Dorthé, Lotti (Curator)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Olsson, Annsofie (Curator)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Spikol, Daniel (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Spalazzese, Romina (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Linde, Per (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Leckner, Sara (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Russo, Nancy (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Eriksson, Jeanette (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Persson, Jan (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Holmberg, Johan (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Olsson, Carl Magnus (Creator, Researcher)
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Brandström, Maria (Designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Tosting, Åsa (Designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Egevad, Per (Lightning designer)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Svensson, Anneli (Contributor)
  Malmö University, Malmö University Library.
  Topgaard, Richard (Contributor)
  Malmö University, Joint University Administration and Services. Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Forskarnas galleri #5: People have the power: IOTAP on exhibit2018Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  All around us sensors collect data, which is analyzed to figure out how to save energy, how much insulin to inject, where the closest rental bike is located, how many people are still inside a building that is on fire… This fast-spreading technology is called the Internet of Things, or IoT for short. People have the power, or do we really? How much do we value our privacy? What internet connected gadgets will help us lead a healthy, sustainable life – and what gadgets will only increase our stress level? When does use become abuse? This exhibition explores how IoT affects people, society and industry. You are welcome to try out IoT through demos and hands-on experiences based on research projects at Malmö University. Research projects in the exhibition: Emergent Configuration for IoT Systems (ECOS+), Smart energy management and security (SEMS), Fair Data, Walk the ward, Dynamic Intelligent Sensor-Intensive Systems (DISS), PELARS project and Busrunner are presented in the "IOTAP-lab"

1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf