Publikationer från Malmö universitet
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 450
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  A. Malinsdotter, Elin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Nilsson, Caroline
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Bortom läroböckerna: Förstärkning av historieundervisningen genom film: En översikt av forskning om film i historieundervisningen2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This project is about commercial history use with educational purpose, focused on film and whether it contributes to students' knowledge or can only be seen as an entertaining break in the regular education. This project focused on two types of films, featured films and documentaries. The work process started with an idea of the theme film and got more focused by searching on different keywords to find academic texts. The purpose of this academic text is mainly to investigate the different sides of film as a pedagogical tool, with focus on history education. What does the research say about what challenges exist in using feature films and documentaries in the classroom, as well as what solutions exist to the challenges? And What does the research say about the areas in which feature films and documentaries can be used to strengthen history teaching? are the two questions this overview answers. The method used for this project was a systematic search of different keywords and the project is based on previous research.

  The results shows that there are challenging aspects that need to be considered when using film in the classroom, for example watching a film can be time consuming. However there are solutions to the majority of the challenges. Other than that there are advantages with using film as a pedagogical tool in the history classroom since films can be used to develop source criticism, historical consciousness and historical empathy. Even the motivation and engagement increases when the students watch films. This text concludes that films can be beneficial if used in the best possible way.

  Fulltekst (pdf)
  Caroline Nilsson Elin A. Malinsdotter
 • 2.
  Ahnlund, Tora
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Nielsen, Sara
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Begreppsförståelsens roll i historieämnet2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   Syftet med denna undersökning var att genom kvalitativ intervjumetod undersöka be- greppsförståelse i historieämnet på mellanstadiet. Bakgrunden till studien var ett behov av att lyfta lärares perspektiv på begreppsförståelse i historieämnet. Datainsamlingen om- fattas av individuella intervjuer med sex verksamma lärare. Samtliga lärare arbetar med de samhällsorienterande ämnena, SO-ämnena, i årskurs 4–6. Det empiriska materialet har transkriberats och ligger till grund för vår analys av resultatet. Vid analys av resultatet används tre teoretiska perspektiv; det sociokulturella perspektivet på språk och lärande, transaktionscirkeln och kognitiv utveckling. 

  Vi har undersökt hur mellanstadielärare ser på relationen mellan begreppsförstå- else och utvecklandet av ämneskunskaper. Denna begreppsförståelse omfattar både inne- hållsbegrepp och nyckelbegrepp i historieämnet. Vidare undersökte vi hur synen på denna relation påverkar prioriteringen av begreppsförståelse och utvecklande av ämneskun- skaper i deras undervisning samt deras val av arbetsmetoder. Vårt resultat visar att be- greppsförståelse utgör en viktig del av historieämnet. Däremot visar vårt resultat att synen på relationen mellan begreppsförståelse och utvecklande av ämneskunskaper samt arbets- metoder skiljer sig åt hos respondenterna. Vidare påverkar denna syn vad som prioriteras i historieundervisningen. Studiens resultat kompletterar den tidigare forskningen om be- greppsförståelse i historieämnet med både ett mellanstadie- och lärarperspektiv. Vårt re- sultat instämmer med tidigare forskning som betonar begreppens betydande roll i under- visningen. Samtidigt visar vårt resultat att lärarnas individuella syn på begreppens karak- tär skiljer sig från tidigare forskning. Flera lärare lyfter innehållsbegreppen som konkreta och vanligtvis lätta för eleverna att förstå. Nyckelbegreppen anses som abstrakta och svåra för eleverna att förstå. Dessa begrepp får inte samma explicita utrymme i undervis- ningen vilket bidrar till att lärarnas syn på begreppsförståelse enbart innefattar förståelse för innehållsbegreppen. Dessutom lyfter denna studie en ny kognitiv aspekt kopplad till undervisning om nyckelbegreppen som inte belysts i tidigare forskning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3. Alsterlund, Ulf
  I glappet mellan teori och praktik: En ämnesdidaktisk studie av svensk historielärarutbildning och dess arbete med blivande historielärares kunskapsbas2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study takes its point of departure in the concept of body of knowledge and sees this concept as including both the theoretical knowledge and the practical skills that teachers need to possess in order to be able to create well-functioning teaching in the school's everyday reality. Based on this definition the study examines, by interviewing and observing a number of Swedish history teacher students in the final phases of their teacher training, how Swedish history teacher training work with the body of knowledge to prepare students for teaching. The results show two important things: Firstly, that Swedish history teacher students show a familiarity with theories of learning and knowledge development regarding questions about why history is studied in school and what content history lessons should contain in order to achieve the aims. But secondly, the results also show that the students lack theories about and above all methodological strategies for how learning and knowledge development in the school subject history can be created in a teaching practice. An important conclusion from these results is that more history didactic research is needed on history teacher training in Sweden to overcome the problems concerning strategies and methods for the teaching practice.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Alsén, Peter
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  “De håller på med renar va?”: En analys av hur urfolket samerna representerats i skolans styrdokument mellan åren 1962 och 2022.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ innehållsanalys av Sveriges styrdokument för svensk grundskola, med fokus på samisk representation. Analysen är avgränsad till tidsperioden 1962-2022 då denna tidsperiod innefattar alla läroplaner för den obligatoriska allmänna grundskolan. Arbetet tar en historiekulturell teoretisk ansats med postkolonial teori som ytterligare en byggsten i analysen. Syftet med detta arbete är att undersöka samernas representation i svensk skolundervisning under tidsperioden 1962-2022 och varför den sett ut som den gjort. 

  Tidigare forskning utförd i Kanada har visat att när elever lär sig om urfolk gynnar det inte bara eleverna i sig, utan även urfolken i landet. Samerna är Sveriges enda urfolk och Europas enda urfolk. Med denna kanadensiska forskning i ryggen går det att hävda att det bör ligga i allmänhetens intresse, och även samernas intresse, att elever lär sig om urfolk. Detta gav ytterligare skäl att utföra denna undersökning med fokus på urfolket samerna i Sverige, då det skulle kunna gynna alla.

  Resultatet av denna undersökning är att samernas representation i svenska styrdokument har ökat ganska stadigt över tid sedan 1962 fram till 2022, med en minskande representation i 2011 års läroplan, Lgr11. Störst representation fanns i 1994 års läroplan Lpo94 och det var också enda läroplanen som talade om hur samisk historia och kultur hänger ihop med svensk och nordisk historia och identitet. Anledningen till att representationen har ökat är att samernas rättigheter också ökat under samma tidsperiod. Samerna har under tidsperioden blivit erkända som urfolk, blivit grundlagsskyddade som ett eget folk samt bildat en egen statlig myndighet, Sametinget. Även om samernas representation har ökat under tidsperioden är den fortfarande inte stor, samt har samisk kultur och historia blivit förbisedd i den senaste läroplanen Lgr22. Detta verkar bland annat bero på, baserat på det material som undersökts, att Sverige fortfarande bedriver kolonialism.

  Fulltekst (pdf)
  "De håller på med renar va?"
 • 5.
  Alvstad, Erik
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Andersson, IreneMalmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).Danielsson Malmros, IngmarieMalmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Identitet i en föränderlig värld: Sju nya historieskrivningar2021Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Antologin visar nyansrikedomen inom det ämne som i vid mening kallas historia. Avståndet mellan texterna kan tyckas vara stort, då det rör sig om skildringar av hur vikingar gestaltas på museum, den svenska adelns förändrade identitet under 1800-talet, hur unga flyktingar i Sverige idag formulerar sin historiska självförståelse i sociala medier och analys av socialdemokraters memoarer som historieskrivning. Vidare berörs materialförvaltares professionalisering inom elitishockey, kulturarv och reggaeturism i Jamaica samt volontärorganisationers förändring till politiska rörelser i flyktingmottagandet 2015. Det gemensamma temat för antologin är frågor om hur individer eller kollektiv formar sin identitet i relation till de temporala sammanhang som de skriver in sig själva i.

  Fulltekst (pdf)
  Identitet i en föränderlig värld: Sju nya historieskrivningar
 • 6.
  Alvén, Fredrik
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Controversial issues in history teaching2024Inngår i: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, s. 1-17Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Most of the history education research that addresses controversial issues suggests that disputes arising in the history classroom are rooted in students’ diverse identities that relate differently to history. Therefore, a history education that wants to ease tensions must try both to make these different identities and their relations to history visible and to enable an understanding of different relations to history based on identity. Starting with Gadamer’s concept of historically effected consciousness, this article outlines a model consisting of ontological third-order concepts and historical empathy in the history education as a suggestion to enable and corroborate constructive deliberative discussions in the history classroom. 

 • 7.
  Alvén, Fredrik
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Uses of the Moor in the Historical Culture of Spain2022Inngår i: Cross-sections : Historical Perspectives from Malmö University: [Tvärsnitt : Historiska perspektiv från Malmö universitet] / [ed] Joakim Glaser; Julia Håkansson; Martin Lund; Emma Lundin, Malmö: Malmö universitet, 2022, s. 19-40Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alvén, Fredrik
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Ammert, Niklas
  Linnéuniversitetet.
  Dansk historieundervisning i relation till svensk: Kommentarer till Eskelund Knudsen & Haue ”Historieundervisning i Danmark –epokale tendenser, kontinuitet og forandring i lærebøger og læremidler”2023Inngår i: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 1, s. 28-34Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  De epokala tendenserna i dansk historieundervisning – deocentrism, antropocentrism och polycentrism – kan i viss mån sägas känneteckna också svensk historieunder-visning. En än mer träffande beskrivning av svensk historieundervisning skulle dock vara Gud och nytta, nationen samt demokrati och medborgarfostran. Svenska historie-läroböcker tycks mer kännetecknas av kontinuitet än av förändring (Gustafsson, 2017).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Alvén, Fredrik
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Karlsson, Klas-Göran
  Lunds universitet.
  Sjöland, Marianne
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Den vetenskapliga frågan och det moraliska svaret: Förintelsen i elevers kunskaps- och föreställningsvärldar2022Inngår i: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 88, nr 1, s. 67-92Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The scholarly question and the moral answer: The Holocaust in the knowledge and perception of students

  All over the world, the Holocaust occupies a prominent position in historical culture, the area in which a society evaluates and communicates the history considered the most valuable and useful. Sweden is no exception. Since the 1990s, the Nazi genocide of the Jews has attracted an enormous amount of attention, first in the political and educational spheres, gradually also in Swedish cultural life and historical scholarship. In the Swedish school history curriculum, the Holocaust has been singled out as the only mandatory content. Based on this multifaceted interest in genocide, this article analyzes student responses to a question in the national examinations in history for the final year of Swedish compulsory school regarding the causes of the Holocaust. The answers are analyzed based on two different templates, one focusing on a traditional historical understanding of the Holocaust as linked to a specific historical setting, the other being a “civic” interpretation, viewing the genocide as a time-transcending phenomenon with a clear moral message for the present. This is a distinction with international resonance in historical culture related to Holocaust history. One result of the analysis is that one of four students is incapable of giving a satisfactory answer to the question. Another result is related to quality and grades. Many weaker answers are not primarily morally oriented. Rather, they focus on perpetrators - Hitler, the Nazis and Germans – often simplistically depicted as exchangeable and driven by the same genocidal intentions but in want of a historical context. The best answers are based on historical aspects, such as Germany’s defeat in the First World War, as well as on more complex, functionally oriented explanations, even if the figure of Hitler remains a key explanatory factor. The conclusion is that history and morals must be understood and made operative as two reciprocally linked dimensions. From a scholarly perspective, it is certainly necessary to do justice to the Holocaust in its own, contemporary right. However, it is just as imperative to realize that the Holocaust belongs to those “borderline” events that cannot be enclosed into themselves but must be made to transcend their temporal boundaries, as lessons of history. How this is to be done is an urgent scholarly and didactical task.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Alvén, Fredrik
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Rudnert, Joel
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Historical digital literacy: Social media and the multicultural classroom2023Inngår i: Teaching History to Face the World Today: Socially-conscious approaches, activity proposals and historical thinking competencies / [ed] Juan Ramon Moreno-Vera; José Monteagudo-Fernandez; Cosme Jesus Gomez-Carrasco, Berlin: Peter Lang Publishing Group, 2023, s. 219-242Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Over the past three years, the Western world has seen many conflicts aroundhistory. Statues have been torn down, anniversaries have been debated, historical figureshave been re-evaluated, and many have begun to question or defend their own nationalhistorical narrative. Social media has heightened the debate, with antagonists engaging infierce and usually not very nuanced debates on Twitter and Facebook. In this text, we try tobuild a digital historical didactic framework for how teachers can work with controversialhistory in the multi-cultural classroom by using social media as a resource. Through ananalysis of second order concepts such as significance, historical perspective, and historicalempathy based on a historical cultural perspective and with the use of history in focus, wehope that teachers in the classroom will be able to contribute to increased interculturalcompetence. In a final example, we analyze how people with different backgrounds anddifferent purposes in a thread on Twitter debate the history behind the celebration ofColumbus Day in a city in the USA.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Irene
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  "Vi tro på betydelsen av de enskilda människornas insats": Fogelstadskvinnorna och fredsfrågan 1925-19542003Inngår i: Kvinnorna skall göra det!: Den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad - som idé, text och historia / [ed] Ebba Witt-Brattström, Lena Lennerhed, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola , 2003Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 12.
  Andersson, Irene
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Våldets gränser. Legitimt och illegitimt våld från tidig modern tid till idag2003Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 13.
  Andersson, Nikki
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Backman, Christian
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  "The West And The Rest": Problematiken Kring En Västcentrerad Historieundervisning2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Christian Backman & Nikki Andersson
 • 14.
  Andersson, Torbjörn
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Idrottsvetenskap (IDV).
  Alcohol and the History of Swedish Football2005Inngår i: Sport and Substance Use in the Nordic Countries / [ed] Alberto Bouroncle, Sari Rauhamäki, Association for Canadian Studies, 2005Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 15.
  Andersson, Torbjörn
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Idrottsvetenskap (IDV).
  Alcohol and the History of Swedish Football2008Inngår i: La Revue d´Histoire Nordique, nr 5Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 16.
  Andersson, Torbjörn
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Idrottsvetenskap (IDV).
  Fotbollen i Finspång2006Inngår i: Finspång en bit av folkhemmet / [ed] Lars Lagergren, Annette Thörnquist, Arbetslivsinstitutet , 2006Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 17.
  Andersson, Torbjörn
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Fotbollens Kuriosakabinett: Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild2021 (oppl. 1)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 18.
  Andersson, Torbjörn
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Idrottsvetenskap (IDV).
  Fotbollens väg in i samhället2004Inngår i: 100 år: Svenska Fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004 / [ed] Tomas Glanell, Stroemberg Media Group , 2004Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 19.
  Andersson, Torbjörn
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Historical Rivalries in Swedish Club Football2023Inngår i: Football in the Nordic Countries: Practices, Equality and Influence / [ed] Mihaly Szerovay; Arto Nevala; Hannu Itkonen, London & New York: Routledge, 2023, 1, s. 179-191Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The text deals with the history of Swedish football's most classic club rivalries. These are the rivalries in Gothenburg (between IFK Göteborg, Örgryte IS and GAIS), Stockholm (AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF), and in the county of Scania (Malmö FF, Helsingborgs IF, Landskrona BoIS). The rivalries in Gothenburg have revolved around social class and political preferences, while those in Stockholm have focused on geography. The Scanian ones have been based on traditional rivalries between nearby cities within a distinct region. During the 2000s, a strong supporter culture has worked glocally to preserve a relatively non-commercial football culture, while rivalries at the same time have become fiercer. The heightened passion around the matches has in turn led to strengthened networks around the clubs, including better press coverage, increased sponsoring and the construction of better stadiums. The analysis summarises a qualitatively based research project on the relationship between club football and local identity in 11 different cities during the period 1950 up to the beginning of the 2000s.

 • 20.
  Andersson, Torbjörn
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Idrottsvetenskap (IDV).
  Idrotten mellan skötsamhet och huliganism under 1900-talet2002Inngår i: Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003 / [ed] Jan Lindroth, Johan R Norberg, Informationsförl , 2002Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 21.
  Andersson, Torbjörn
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Swedish bandy and its struggle with modernity2024Inngår i: Indigenous, Traditional, and Folk Sports: Contesting Modernities / [ed] Mariann Vaczi; Alan Bairner, London and New York: Routledge, 2024, 1, s. 184-198Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Swedish sport of bandy has been declared dead for a hundred years. Still, the sport survives as an ancient Swedish treasure. Neither the modernity of ice hockey, nor floorball, nor climate change has managed to knock it out. The exoticism of bandy is similar to that of the sour herring. Bandy started in the country’s most exclusive milieus – among the aristocracy and university elites – but today represents sparsely populated working-class areas. The Swedish Championship final, played since 1907, has retained its magic as Sweden’s oldest major annual sporting event. The supporter culture around the final has a long history. Not even football has been able to show as large a number of traveling supporters to a match. Nostalgia has long been the hallmark of the sport. Women’s bandy has an equally long and exciting history. During the 2000s, the sport of bandy was substantially modernized. In a short time, it left its dependence on nature and moved into indoor halls, arenas that guaranteed a good ice surface. Fans, however, did not quite accept the changes out of a sense of nostalgia. This study focuses on the sport of bandy and its complex relationship to modernity, the natural environment, nationalism, and nostalgia.

 • 22.
  Andersson, Torbjörn
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Book, Karin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Idrotten i Malmö2020Inngår i: Malmö stads historia 1990-2020: Nionde delen 1990-2020 : Band 2 / [ed] Roger Johansson, Malmö: Kira Förlag , 2020, s. 311-345Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 23.
  Andersson, Torbjörn
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Hognestad, Hans
  Department of Outdoor-Life, Sport and Physical Education, University College of Southeast Norway.
  Glocal culture, sporting decline? Globalization and football in Scandinavia2019Inngår i: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, nr 4: Sport and Outdoor Life in the Nordic World, s. 704-716Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter looks at how globalization has affected and shaped the domestic elite level male football cultures of Scandinavia since the game turned more professional in the region. By drawing on empirical examples from the recent histories of Norwegian, Swedish and, to a lesser extent, Danish football, the authors analyse how the sporting cultures of these countries have changed since the 1970s. The amateur ideologies which had previously dominated football in Scandinavia faded during a period when influences from international and especially professional English football intensified. These influences stretched from playing styles to spectator cultures. While these influences initially made clubs and teams from Scandinavia more competitive in international football, the ‘hypercommodification’ which has dominated top level European football in the new millennium has to a large extent affected Scandinavian football in a negative way in term s of sporting competitiveness. Simultaneously the authors argue that global influences have injected significant fuel and new energy to the spectator cultures evident in a large number of Scandinavian football club communities.

 • 24. Andreasson, Margareta
  et al.
  Håkansson, JuliaMalmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).Wickman, John
  Kvinnor på Svaneholm2021Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 25.
  André, Louise
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Ett alldeles för modernt kulturarv: En kvalitativ studie om modernisering av kulturarv på Fredrikskyrkan i Karlskrona2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Something is happening to our cultural heritage. The longer time gose by, the faster the clock of preservation of the future of cultural buildings is ticking. Just like any old building, there comes a time when renovation is a must. Renovation is seen as something positive, but what happens when you mix the concept of renovation with words like cultural heritage? For all lod buildings specifically, and even som for an historic, suddenly it can become unacceptable. In ths study, the renovation and modernization of cultural heritage will be put to the test. Is change together with modernization something negative or is it the new way to go, not only to preserve cultural heritage and its historical impact on society but also preservation ot for future generations? This study has its focus on Fredrikskyrkan in the city of Karlskrona. This church went through a dramatic renovation and modernization between 2016-2018 and is now a multifunctional church where not only chourch activities are held. The reason why this particular church has been used in this study is because the altar and pews were chosen to be removed and large dramatic changes made people in general disagree with the new look. Through the course of the study, we will delve into how the modernization was motivated and how it has affected Fredrikskyrkan as a cultural heritage object, based on interview, data material, submitted texts from newspapers together with previous research focusing on, modernization and church cultural heritage Together with theories such as collective memories and the meaning of authenticity, the study will try to answer the question: What the motives were for the renovation and whether modernization and restoration can be linked to notions of preservation and modernization. The conclution shows that a balance that must exist between cultural heritage and new thinking of modernization. In connection with the renovation of Fredrikskyrkan, the concept of authenticity and collective memories was put to the test.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Andrée, Johan
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS).
  Från Holocaust till Förintelsen: Etableringsprocessen av begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har i min masteruppsats, utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv med transnationell tillämpning, analyserat begreppsöverföringen och etableringen från begreppet Holocaust till det svenska ordet förintelsen med dess nya betydelse Förintelsen. Jag har även analyserat när, hur och vilka som befäste begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk.

  Ordet och begreppet Holocaust

  Min analys visar att begreppet Holocaust överförs till Sverige och etableras i Sverige genom det svenska ordet och begreppet Förintelsen.

  Ordet och begreppet Förintelsen

  Mitt arbete presenterar ett resultat som kullkastar tidigare uppfattningar om etableringen av ordet och begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk. Etableringen av ordet och begreppet Förintelsen genomfördes på följande sätt. Bonniers Förlag lanserade år 1978 en översättning av romanen Holocaust, i Sverige marknadsförd med titeln Förintelsen. År 1979 premiärvisade SVT den amerikanska tv-serien Holocaust, i Sverige marknadsförd med titeln Förintelsen. Tidningarna fylldes från år 1979 av artiklar om det nazistiska folkmordet på judar under andra världskriget med rubriken Förintelsen samtidigt som Skandinaviska Institutet för judisk utbildning och kultur producerade läromedel för Sveriges samtliga skolor och bibliotek under begreppet Förintelsen. År 1982 repriserades tv-serien Förintelsen, omgärdad av faktaprogram, allt under det samlande namnet Förintelsen. Ordet och begreppet Förintelsen hade slutligen, efter fyra års intensiv användning, slagit igenom i svenskt språkbruk.

  Mitt arbete visar att det fanns en samstämmighet, en gemensam vilja hos Bonniers Förlag, SVT, massmedia och judiska organisationer att benämna det nazistiska folkmordet på judar under andra världskriget under den gemensamma benämningen Förintelsen. Alla samverkade för att befästa ordet och begreppet Förintelsen. Jag har i mitt arbete visat att det inte enbart var titeln på en tv-serie som befäste begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk. Det krävdes en omfattande samverkan för att etablera ordet och begreppet Förintelsen i Sverige såsom ett samlande begrepp för det nazistiska folkmordet på judar under andra världskriget.

  Fulltekst (pdf)
  Från Holocaust till Förintelsen, Johan Andrée
 • 27.
  Axelsson, Thom
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Barn-unga-samhälle (BUS).
  Att vilja och välja rätt - att konstruera produktiva medborgare2008Inngår i: Locus, ISSN 1100-3197, Vol. 20, nr 1/08, s. 4-19Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För ungefär hundra år sedan fanns en livlig diskussion kring samma rättigheter till utbildning för alla. Kraven ökade på en gemensam bottenskola. En sådan skulle göra det möjligt att nå samhällets topp oavsett social bakgrund. Utbildningsmeriter skulle väga högre än att komma från "rätt" landsända. Men hade verkligen alla kapacitet att tillgodogöra sig undervisningen? Och kunde man låta unga välja livsväg på egen hand? Artikelns centrala frågor är hundra år gamla, och trots det oerhört aktuella.

 • 28.
  Axelsson, Thom
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  From Discipline Power to Pastoral Care: "Tattare," "Gypsies," and Education in Sweden, 1923–19602024Inngår i: Journal of the History of Childhood and Youth, ISSN 1939-6724, E-ISSN 1941-3599, Vol. 17, nr 1, s. 60-84Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the context of compulsory schooling in Sweden, this article discusses the shift from what was often called "the Tattare problem" to, later, "the Gypsy question." The article frames the discussion with reference to Michel Foucault and his concepts of discipline power and pastoral power. The central question addressed is how the schools dealt with students from these groups. Children, especially their care and handling, were an important focus of welfare politics in Sweden. This meant that childhood was a significant field of governance, which became obvious in schools' work with "Tattare" and "Gypsy" children. This article highlights how the tone towards these groups changed, especially in the 1940s. Over time, these students were seen as more malleable by institutions and their agents, which exerted pastoral power by guiding and leading them in order to shape the minds of these future citizens.

 • 29.
  Axelsson, Thom
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Lisa i hjälpklass2021Inngår i: En resa genom skolans historia / [ed] Larsson, Esbjörn, Uppsala: Uppsala Studies of History and Education , 2021, s. 71-76Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Axelsson, Thom
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Barn-unga-samhälle (BUS).
  Tattarna och deras begåvning. Tekniker för styrning under det tidiga 1940-talet2007Inngår i: Att rätt förfoga över tingen. Historiska studier av styrning och maktutövning / [ed] Johannes Fredriksson, Esbjörn Larsson, Opuscula Historica Upsaliensia , 2007, s. 173-193Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  Axelsson Yngvéus, Cecilia
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Thor Tureby, MalinMalmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).Trenter, CeciliaMalmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  (Un)contested Heritage. Archives, Museums and Public spaces2023Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This anthology is the result of an international workshop with the aim to initiate new discussions and new research on cultural heritage – contested as well as uncontested. The workshop was held at the Department of Society, Culture and Identity at Malmö University, in October 2022. Contested heritage, sometimes also referred to as “dissonant heritage” or “difficult heritage” has been discussed, explored and studied by cultural heritage scholars from various disciplines over the last two decades. However, there is still limited knowledge about what contested or dissonant heritage is. How, when and by whom heritage can be contested and how it is related to or understood in relation to uncontested heritage are also unresolved questions. The contribution of this anthology thus falls at an intersection between the process-perspectives of critical heritage studies of cultural heritage, the empirical-historical studies of power and agency in social and cultural history (after the archival turn), and the conceptual fields that examine the use of history and history mediation. It rests firmly on the collective expertise drawn from historians and other scholars, at different stages of their careers, from researchers with theoretical proficiency as well as practical experience from cultural heritage work, both within and outside of traditional cultural heritage institutions. The result, if not a comprehensive rendering, is a range of multifaceted insights into research on why and how cultural heritage can be both contested and (un)contested.

  Fulltekst (pdf)
  (Un)contested Heritage. Archives, Museums and Public Spaces
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32.
  Backman Adolfo, André
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Broel-Plater, Felicia
  Läraren visade mig nån matris, men jag fatta inte vad orden betydde.: en undersökning av högstadieelevers förståelse för kursplanen och dess processbegrepp i historieämnet2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Felicia Broel-Plater André Backman Adolfo
 • 33.
  Backman Adolfo, André
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Mizuno Helmertz, Sarah
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Att öppna upp det dominerande narrativet: - Utmaningar och undervisningsstrategier i ett mångkulturellt klassrum2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna kunskapsöversikt undersöks historiedidaktisk forskning gällande mångkulturellaklassrum i Sverige. Vårt syfte är att identifiera vilka mångkulturella utmaningar somhistorielärare möter i sin undervisning och vilka lärandestrategier som motverkardessa. Metoden som har använts är informationssamling utifrån forskning och detta harpresenterats genom en kunskapsöversikt.

  Resultatet visar att de svårigheter som handlar om mångkulturalitet ofta har sin bas ielevernas identiteter, samt det eurocentriska narrativet som dominerar i svenskhistorieundervisning. Vi har även kunnat se vilka undervisningsstrategier som svarar på dessautmaningar.

  I slutsatsen förs en diskussion angående resultaten i undersökningen. Vi menar att det är avvikt att historielärare erbjuder en undervisning som utgår från eleverna, då eleversidentitetsmarkörer är starkt sammankopplade med elevers intresse för historieämnet. Det äräven nödvändigt att motverka den eurocentrism som varit mest framträdande i svenskhistorieundervisning. För att bemöta dessa utmaningar menar vi att man bör använda sig aven undervisningsstrategi som öppnar upp det dominerande narrativet mot en mer lokal ochglobal historia som inkluderar elevernas egna narrativ. Med kompletterande, pluralistiska ochflerperspektivistiska narrationer som utmanar elevers förförståelse kan man bidra till eleversidentitetskonstruktioner och skapa insikter i historiska narrationers konstruerade karaktär.Det finns idag brist på forskning som visar effekterna av dessa undervisningsstrategier –något som författarna även tar upp som ett intresseområde för framtida forskning. 

 • 34.
  Backman, Christian
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Andersson, Nikki
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Summativ bedömning och AI på prov: Utmaningar kring bedömning i det moderna klassrummet2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is based on a survey study of teachers in upper secondary school in Skåne,Sweden. The questions the teachers have answered have pertained to how they assess theirstudents with regards to the abilities they are supposed to develop, how these assessmentscorrelate with the relevant documents from Skolverket, and how the continuous growth of AI,and students getting access to these AI:programs, have impacted how teachers assess theirstudents. Our findings indicate that teachers rely heavily on written exams, and do not allowtheir students the varied forms of assessment that Skolverket demands that teachers shouldoffer the students. We discuss possible effects of this, how this relates to theories of reliabilityand validity, and what the future might look like for teachers moving forward with the risingusage of AI in school. 

  Fulltekst (pdf)
  Christian Backman Nikki Andersson
 • 35.
  Bauer, Peter
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Handle with care: post-secrecy records as cultural heritage2023Inngår i: (Un)contested Heritage. Archives, Museums and Public spaces / [ed] Cecilia Axelsson Yngvéus; Malin Thor Thureby; Cecilia Trenter, Malmö: Malmö universitet, 2023, 1, s. 23-43Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Bauer, Peter
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  När slutar invandrarna vandra?: Integrationsfrågan i statlig, kommunal och skolpolitisk diskurs 1967–20002023Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  During the last three decades of the 20th century Swedish immigrant policy went through a profound change. In the late 1960s immigrant policy were based on assimilation but during the 1970’s and 1980’s this policy was exchanged to multicultural guidelines. These multicultural guidelines were however abandoned in the late 1990s when integration became a key word in the debate about immigrants.  This thesis investigates how these changes were made possible by a shifting understanding of immigrants in state and local discourse (the last represented by Malmö municipality) by operationalizing Carol Lee Bacchis What’s the problem represented to be analysis. 

   

  Previous research has shown that the social category of immigrants during the first six decades of the 20th century understood immigrants as a threat towards the Swedish race and later the welfare state. From this perspective immigrant policy can be seen as the result of the creation of a problematized immigrant subject, a tendency that is also the case for later decades. The investigation shows that immigrants in the early 1970’s were mainly understood from a class and welfare perspective. During this period immigrants were seen as a threat towards the social cohesion of the welfare state as well as the social democratic ambitions of a raised standard of living for the working class. This understanding led to the development of a multicultural policy where immigrant culture was supported within state and local politics and by structural changes in the education system, aiming to include the category in civic life and improve their living conditions. 

   In the years between 1976 and 1985 the understanding of immigrants however changed. During this period immigrants became increasingly problematized for their lack of employment and a cultural difference. During the end of this period the multicultural policy changed from an emphasis on culture as a resource for social inclusion to that some parts of of a Swedish identity were not subject of choice. Furthermore, this period also lead to increased efforts at the individual level, were the policy aimed to give individual immigrants increased chances at the labor market. 

  During the last fifteen years the 20th century immigrant policy became increasingly politicized, and immigrants became understood as radically culturally different from swedes. In this period immigrant culture were constructed as oppressive towards women and outdated when compared to the modern Swedish culture. Furthermore, the notion of immigrants as unemployed from previous decades continued to play an important part and immigrants were also conceived as living segregated. This view resulted in the creation of integration policies aiming to not handle immigrants as a from the general population different group. Instead, immigrants should become integrated in Swedish society through the general welfare with an emphasis that not all parts of a Swedish identity were choose able.

  The result of the investigation show that European culture became increasingly normative in the development of Swedish migrant policy, thus excluding European immigrants from the problematized immigrant subject. Thereby the globalization of migration towards Sweden led to a development were immigrant policy shifted focus from class to cultural perspectives. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37.
  Berg, Anne
  et al.
  Göteborgs universitet, Uppsala universitet.
  Ekelund, Robin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Begäret efter att se på historia2023Inngår i: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 143, nr 4, s. 501-503Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 38.
  Berg, Anne
  et al.
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden. Gothenburg Univ, Gothenburg, Sweden. .
  Ekelund, Robin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Behövs egentligen Historisk tidskrift?: [Redaktörerna har ordet]2023Inngår i: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 143, nr 3, s. 287-288Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Berg, Anne
  et al.
  Uppsala universitet, Göteborgs universitet.
  Ekelund, Robin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Redaktörerna [sic!] har ordet2023Inngår i: Historisk Tidsskrift, ISSN 0018-263X, E-ISSN 1504-2944, Vol. 143, nr 2, s. 135-136Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Berg, John
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Björn Lundberg, Frontlöparen: Gunder Hägg, hans uppgång och fall (Lund: Historiska media 2020). 327 s.2022Inngår i: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 142, nr 1, s. 119-121Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Berg, John
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Malmö universitet.
  Professionell praktiker?: Om materialförvaltare i svensk elitishockey ur ett förändringsperspektiv2021Inngår i: Identitet i en föränderlig värld: Sju nya historieskrivningar / [ed] Erik Alvstad; Irene Andersson; Ingmarie Danielsson Malmros, Malmö: Malmö universitet, 2021, 1, s. 15-35Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This article examines the role of equipment managers in Swedish male elite ice hockey. This is in relation to a major shift in terms of professionalization and commercialization that has occured within elite ice hockey as a whole during the past 40-50 years. The article themes are identified through an investigation of how equipment managers are portraited in Swedish media.

  Additionally, in order to deepen the historical perspective, the article also features an interview with Anders Weiderstål, a former eqipment manager for Team Sweden. Said interview is analysed according to theories of professionalization and it reveals how both the daily work and the role within the team has changed. From being "another team member", "equipment manager" has become a professional role with a certain working language and a position of power within the team. However, many equipment managers still manifest values that can be traced back to former, more amateur-oriented ideals, which give them a unique position among players and leaders in today's elite ice hockey.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Berg, John
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Uniting a Scattered Heritage: Historical and Contemporary Perspectives on the Heritagization of Swedish Sports2023Inngår i: (Un)contested Heritage: Archives, Museums and Public Spaces / [ed] Cecilia Axelsson Yngveus; Malin Thor Tureby; Cecilia Trenter, Malmö: Malmö universitet, 2023, s. 108-125Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Berggren, Lars
  et al.
  Lunds universitet, Historiska institutionen.
  Greiff, Mats
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Trade Unions, the Social Democratic Party and Labor Market Conflicts in Malmö, 1890–19102023Inngår i: Trade Union Activism in the Nordic Countries since 1900 / [ed] Jesper Jörgensen; Flemming Mikkelsen, Palgrave Macmillan, 2023, 1, s. 93-109Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  According to labor movement historian Axel Uhlén, two local conflicts in Malmö have created a huge interest all around Sweden (Uhlén, A. (1949) Facklig kamp i Malmö under sju decennier (Malmö: Framtiden), p. 259). The first labor dispute is the woodworker’s strike in 1890, called the Malmö revolt when thousands of people demonstrated in the streets and squares in the city center. Both local police and military forces encountered the demonstrators. The other one is a strike among municipal workers in 1908. 

 • 44.
  Bergman, Magnus
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Att höra det förflutna till: Adlig minneskultur och kollektiv identitet efter ståndssamhällets upplösning, 1869-19762021Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här avhandlingen utgår från följande problemställning. Hur kunde adeln, en grupp i sådan hög grad påverkad av det äldre samhällets värld avprivilegier, börd och ståndsuppdelning, fortsätta att existera även under ochefter 1800- och 1900-talets moderna genombrott? Detta nya, framväxandesamhälles vägledande principer utgjordes ju snarare av sådant som jämlikhet, personlig förtjänst och tanken om medborgarskap, i mångt och mycket motsatsen till de ideal som tidigare varit förhärskande. I avhandlingenanläggs ett kulturhistoriskt perspektiv för att studera detta historiska problem, med utgångspunkten att det förflutna var av avgörande betydelse för att denadliga identiteten kunde upprätthållas efter ståndssamhällets upplösning. Dess syfte är att undersöka hur den svenska adelns kollektiva identitetupprätthölls och förändrades under perioden från det första adelsmötet, år 1869, till Riddarhusets 350-årsjubileeum, år 1976, genom att analysera denadliga minneskulturen. Källmaterialet som analyseras är huvudsakligenhämtat från adelns kollektiva verksamhet, i form av protokoll från periodensadelsmöten och medlemstidningen Arte et Marte. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter är hämtade från memory studies-fältet. Avhandlingen består av tre delar, som studerar varsin aspektav den adliga minneskulturen: den performativa, den kommunikativa,respektive minneskulturens fixpunkter. Genom att analysera en rad olikafenomen relaterade till adeln, under mer än 100 år: statyer, historieböcker, jubileumsfester, privilegier, namnskyddslagar, herrgården och utdöendet avadliga ätter, undersöks gruppens minneskultur och den föränderliga adliga kollektiva identiteten

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Bergqvist, Emma
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Män som...: En narrativ analys av manlighet och genus i serietidningen 91:an2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish series magazine 91:an has been around since the 1950’s. Before the series had its own magazine it was published in other journals, thus making it one of the oldest still active series published in Sweden. The series' old age makes it possible to follow the characters’ development over time. However this paper will only discuss 91:an magazines from the 1980’s to today, due to style changes which resulted in the series often becoming longer, that in turn led to the characters becoming more multifaceted. This change makes it easier to compare the characters throughout the chosen period of time. 

  The main plot takes place in the fictional Klackamo regiment. The regiment is a male dominated arena with many different hierarchical relationships between the conscripts, the officers and some other frequently recurring characters. The analysis will examine those relationships. The source material is analyzed through narrative theory and intersectionality.   

  25 magazines, 5 from every decade from the 80’s until today are chosen at random. The primary results reveal that some things such as the magazine’s usage of popular cultural references and time indicators have increased since the turn of the millennium. Since the series actively takes distance from depicting present events to keep the reader in the 91:an universe, an increased amount of popular cultural references and time indicators could remove the reader from the 91:an universe and consequently taking the reader closer to reality. Other things have remained the same such as how the magazine approaches gender norms in relationships and how the men in the series often express emotions through anger and violence. 

  The purpose of this essay is to point out some of the stereotypes and norms regarding men that are depicted in the series and identify if and how they have been affected during the time 1980 - 2023.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Berséus, Marie-Louise
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutet för studier i Malmös historia (IMH).
  Boström, Katrin
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutet för studier i Malmös historia (IMH).
  Konradsson - Mortin, Gunilla
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutet för studier i Malmös historia (IMH).
  Tallberg, Pontus
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutet för studier i Malmös historia (IMH).
  Gator i Malmö namngivna efter kvinnor2022Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Björk, Fredrik
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Eliasson, PerMalmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).Fritzbøger, BoKöpenhamns universitet.
  Miljöhistoria över gränser2006Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 48.
  Borggren, Alexander
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Den nya mentaliteten: En studie om ungdomars framtidstro under aids-epidemin 1988–19982023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan början av 1980-talet har en mängd berättelser skapats om hiv och aids. Från en tro om att det endast var vissa delar av samhällets minoriteter som behövde tampas med viruset, till en förståelse av att vem som helst kunde få viruset överfört till sig genom blod eller sexuellt umgänge. Det är ett virus vi än idag har svårt att bota och flera generationer har levt utan effektiva läkemedel. Vad det har gjort med dessa generationers tro på sin egen och samhällets framtid är vad denna uppsats undersöker.

  I arkivet Face of AIDS på Karolinska institutet finns bland annat flera intervjuer gjorda med ungdomar och unga vuxna om deras syn på aids och sina liv från 1980-talet fram till 2010-talet. Uppsatsen studerar sammanlagt åtta intervjuer med ungdomar som ingick i den allmänna befolkningen som inte själva levde med hiv eller hade tron om att få hiv överfört till sig. Fyra av intervjuerna är inspelade år 1988 och fyra inspelade ett decennium senare, år 1998. Den mening de skapar om sin samtid genom berättelser, vilken information de tagit in från diskurs i media och vad det gör med deras syn på sin egen och samhällets framtid undersöks genom Reinhart Kosellecks begrepp erfarenhetsrum och förväntanshorisont och en metodologi inspirerad av muntlig historia. 

  Undersökningen finner att den information och de berättelser som fanns tillgängliga för ungdomarna under slutet av 1980- och 1990-talen var mångsidiga och motsägelsefulla. Narrativet att endast vissa minoriteter var i risk för viruset stannade kvar länge trots den medicinska vetskapen att så inte var fallet. Ungdomarnas personliga oro inför att få viruset överfört till sig i framtiden berodde på deras upplevda distans till viruset och distansen de upplevde att viruset hade till de grupper som de identifierade sig med. En brytpunkt mellan sexuella och relationella praktiker innan sjukdomens upptäckt och efter identifieras av ungdomarna i slutet av 1980-talet, vilket leder till en framtidstro om ett återskapande av långavarande monogama relationer som lade fokus vid mental stimulans snarare än fysisk sådan. Ungdomarna vars uppväxt var i slutet av 1990-talet var det däremot inte lösningar för sjukdomen som söktes, istället söktes sätt att parallellt leva med sjukdomen som ett faktum i samhället och i vardagen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Borglin, Alice
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Svensson, Julia
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Utveckla historiemedvetande hos elever genom film och skönlitteratur2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete är att undersöka vad forskning säger om hur skönlitteratur och film kan hjälpa elever att öka sitt historiemedvetande inom historieämnet. Att undervisa så att eleverna blir engagerade och motiverade inför ett arbete inom ett speciellt område kan vara utmanande men är också avgörande för att de ska kunna ta åt sig ny information. Vi vill därför försöka ta reda på om skönlitteratur och film kan hjälpa eleverna att skapa sig en koppling till historieämnet så de kan fortsätta utveckla deras historiemedvetande. Vår metod har utgått från sökningar i databaserna ERC, ERIC och Swepub utifrån specifika sökord. Resultaten visar på många positiva fördelar med att använda film och skönlitteratur i klassrummet för att öka elevernas historiemedvetande. Detta under förutsättning att eleverna lär sig att kritiskt granska den information som förmedlas och att filmerna och skönlitteraturen ska inte användas fristående, utan att de bör användas tillsammans med andra läromedel.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Bosnjak, Mato
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Driving forces of labour migration as barriers to labour migrants' professional mobility: The case of Yugoslav labour migration2023Inngår i: CES Working Papers, ISSN 2067-7693, Vol. XV, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  After consolidation following the Second World War, the Yugoslav regime began modernising thecountry and transforming means of production, which resulted in a fragile economy and increasinglabour surplus. The reforms coincided with economic development and increasing demand formigrant workers in several countries in the western hemisphere. Consequently, the migration ofYugoslav labour emerged and expanded for more than a decade. This article discusses developmentsconditioning and sustaining Yugoslav labour migration and Yugoslav workers’ labour marketperformance in industrial countries of Western Europe. This article draws on empirical literatureand theoretical understandings of labour migration merged with the perception of temporariness oflabour migrants’ relocation. The article argues that Yugoslav workers’ labour market performancein Western Europe was an outcome of interactions between driving forces of Yugoslav labourmigration, practices of its main agents, and the surrounding socioeconomic contexts. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 450
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf