Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 949
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aasa, Sverker
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Kunskapsrepresentationer via film. En studie inom grundskolans fysikämne i syfte att understödja kunskapsbedömning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att utveckla en metod för lärare och elever att inom fysikundervisning använda modern teknik som ett undervisningsverktyg vid formativ och summativ bedömning. Den metod som utvecklas baseras på film där filmade redovisningar utgör underlag för kunskapsbedömning. Elever i årskurs 6 och 8 genomför laborationer i fysik inom kunskapsområdena mekanik och ellära. Redovisningsfilmerna innehåller de slutsatser eleverna gör kring de begrepp och fenomen som de behandlar i laborationerna. Totalt deltar tio stycken elevgrupper om två till tre personer i undersökningen. Två områden undersöks i detta arbete. Det första området fokuserar hur elever väljer att kommunicera sina fysikkunskaper i redovisningsfilmer, hur de använder teckenskapande aktiviteter när de presenterar sina resultat i en film som utgör en representation av den kunskap eleverna förmedlar. Teckenskapande aktiviteter är de olika aktiviteter som människan använder för att interagera med sin omvärld (Selander& Kress 2010). Elevernas redovisningsfilmer är deras kunskapsrepresentationer och teckenaktiviteterna i filmerna benämns bild, fysisk och verbal aktivitet. Den teckenskapande aktiviteten bild kopplas till användandet av bilder samt hur kameran används under redovisningen. Fysisk teckenskapande aktivitet utgörs av elevernas användande av sig själva i form av gester, deras användande av laborationsutrustning och andra fysiska hjälpmedel för att kommunicera sina resultat. Den verbala teckenskapande aktiviteten består av elevernas tal och berättande under deras redovisning. Det andra området som undersöks är hur läraren uppfattar elevernas kunskapsrepresentationer utifrån tydlighet i kunskapsförmedling. Elevernas redovisningsfilmer undersöks utifrån lärarens skriftliga kommentarer. I den analysenen kartläggs hur olika teckenskapande aktiviteter påverkar kunskapsförmedlingen. Resultatet visar att eleverna använder de teckenskapande aktiviteterna i olika utsträckning och kombinationer. Det framgår att det är viktigt med vissa mönster av teckenskapande aktiviteter för att få en god representation av de kunskaper som ska förmedlas. Fyra redovisningsgrupper har använt sig av de teckenskapande aktiviteterna fysisk och verbal, dock inte den bildliga på ett framträdande sätt. Läraren efterlyser mer information från dessa redovisningsgrupper. De tre teckenskapande aktiviteterna bild, fysisk och verbal har tillsammans varit verksamma under sex elevredovisningar. Dessa redovisningar bär fram information när det gäller att förmedla elevernas kunskaper inom fysikområdet och några mönster av teckenskapande aktiviteter gör redovisningen extra tydlig. Tydlig kunskapsrepresentation sker när eleverna förmedlar sin kunskap genom rikligt tal och berättande i kombination med att eleverna använder experimentutrustning för att lyfta fram sina resultat och att kameran har fokuserats på det aktuella redovisningsmomentet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Aasa, Sverker
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Kunskapsrepresentationer via film. En studie inom grundskolans fysikämne i syfte att understödja kunskapsbedömning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att utveckla en metod för lärare och elever att inom fysikundervisning använda modern teknik som ett undervisningsverktyg vid formativ och summativ bedömning. Den metod som utvecklas baseras på film där filmade redovisningar utgör underlag för kunskapsbedömning. Elever i årskurs 6 och 8 genomför laborationer i fysik inom kunskapsområdena mekanik och ellära. Redovisningsfilmerna innehåller de slutsatser eleverna gör kring de begrepp och fenomen som de behandlar i laborationerna. Totalt deltar tio stycken elevgrupper om två till tre personer i undersökningen. Två områden undersöks i detta arbete. Det första området fokuserar hur elever väljer att kommunicera sina fysikkunskaper i redovisningsfilmer, hur de använder teckenskapande aktiviteter när de presenterar sina resultat i en film som utgör en representation av den kunskap eleverna förmedlar. Teckenskapande aktiviteter är de olika aktiviteter som människan använder för att interagera med sin omvärld (Selander& Kress 2010). Elevernas redovisningsfilmer är deras kunskapsrepresentationer och teckenaktiviteterna i filmerna benämns bild, fysisk och verbal aktivitet. Den teckenskapande aktiviteten bild kopplas till användandet av bilder samt hur kameran används under redovisningen. Fysisk teckenskapande aktivitet utgörs av elevernas användande av sig själva i form av gester, deras användande av laborationsutrustning och andra fysiska hjälpmedel för att kommunicera sina resultat. Den verbala teckenskapande aktiviteten består av elevernas tal och berättande under deras redovisning. Det andra området som undersöks är hur läraren uppfattar elevernas kunskapsrepresentationer utifrån tydlighet i kunskapsförmedling. Elevernas redovisningsfilmer undersöks utifrån lärarens skriftliga kommentarer. I den analysenen kartläggs hur olika teckenskapande aktiviteter påverkar kunskapsförmedlingen. Resultatet visar att eleverna använder de teckenskapande aktiviteterna i olika utsträckning och kombinationer. Det framgår att det är viktigt med vissa mönster av teckenskapande aktiviteter för att få en god representation av de kunskaper som ska förmedlas. Fyra redovisningsgrupper har använt sig av de teckenskapande aktiviteterna fysisk och verbal, dock inte den bildliga på ett framträdande sätt. Läraren efterlyser mer information från dessa redovisningsgrupper. De tre teckenskapande aktiviteterna bild, fysisk och verbal har tillsammans varit verksamma under sex elevredovisningar. Dessa redovisningar bär fram information när det gäller att förmedla elevernas kunskaper inom fysikområdet och några mönster av teckenskapande aktiviteter gör redovisningen extra tydlig. Tydlig kunskapsrepresentation sker när eleverna förmedlar sin kunskap genom rikligt tal och berättande i kombination med att eleverna använder experimentutrustning för att lyfta fram sina resultat och att kameran har fokuserats på det aktuella redovisningsmomentet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Abbas, Fouad Shellal
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Ämnesspecifik språkinlärning för nyanlända elever2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning I detta här examensarbetet vill jag undersöka vilka faktorer som kan underlätta nyanländas ämnesspecifika språkinlärning i matematiks ämne i årskurs 7-9. Dessutom hur man kan stödja och främja de nyanländas utveckling i matematik. Sverige är idag ett mångkulturellt land och de senaste åren har det skett en ökning av nyanlända elever. Tidigare forskning visar att nyanlända elever har lägre prestationsnivå än in¬födda elever och detta framkommer tydligt i ämnet matematik. Tidigare forskning visar dess¬utom att en av orsakerna till nyanlända elevers svårigheter i matematik kan till stor del ha att göra med det svenska språket. Hur arbetar matematiklärare i klassrum där det finns nyanlända elever och vilka faktorer kan underlätta nyanländas ämnesspecifika språkinlärning? Studien är kvalitativ och redskapet som använts är intervjuer. Kvalitativa intervjuer gjordes med fyra olika pedagoger, och en skolas rektor. Synsättet som använts utifrån Vygotskijs teorier kring det sociokulturella perspektivet. Resultatet av studien visar att viktigt för skolan att gå tidigt en ordentlig kartläggning över elevens kunskaper och erfarenheter. Detta bidrar skolan att placera de eleverna efter enligt kunskap och inte bara enligt ålder. Resultatet visar vidare att viktig för nyanlända elevers skolgång är att de får känna sig trygg-het i klassrummet och den aktuella gruppen, att våga fråga och kommunicera. Resultatet visar vidare att behöver ta fram gemensamma strategier mellan ämneslärare och modersmålslärare, studiehandledare samt med de andra personer som jobbar med de nyanlända eleverna, för att leder till förbättring och höjning av kunskapsmålen för nyanlända elever. Resultatet visar också att studiehandledning på modersmålet är viktigt för att nyanlända elever för kunna följa undervisningen, för att de eleverna i den ordinarie klassen förstår begreppen och utveckla kunskaper och sitt tänkande i alla ämnen. Modersmålet är även viktigt för elevernas sociala situation och kunna kommunicera med kamrater på sitt modersmål kan bidra till känslor av samhörighet och trygghet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Abdulrahim, Mariam
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Andraspråkselever och matematik2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att ta reda på elevernas uppfattningar om matematikundervisningen och hur språket påverkar elevernas förståelse av matematik samt hur nyinflyttade elever upplever matematiksymbolernas skillnader i svenskan och på sitt hemspråk. I detta arbete har jag gjort en intervjuundersökning med nio elever som har olika nationaliteter och har invandrat till Sverige under olika tider. Jag gör också en litteraturgenomgång som innefattar betydelsen av matematik som språk och matematik som kultur. Resultatet visar att eleverna som är födda i Sverige inte tycker att svenskan är svår men de har ibland svårigheter att förstå texten i matematikboken. Eleverna som har kommit till Sverige för några år sen eller är nyinflyttade uttrycker att de har svårt med svenska språket och tycker att språket ger dem svårigheter även i matematik. För nyinflyttade elever är det inte bara språket som gör matematiken svår, utan också sättet som tal skrivs på och symbolerna för räknesätten, dessa räknesätt skiljer sig från motsvarande i hemlandets läroböcker.

 • 5.
  Abdurashidova, Diana
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Degirmenci, Selina
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Utomhuspedagogik i matematikundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kunskapsöversikt belyses fördelar med utomhuspedagogiken och eventuella hinder som kan uppstå under undervisningens gång. Vi har tagit reda på hur utomhuspedagogik med fokus på matematiken påverkar inlärningen av kunskap. Det har vi gjort genom att granska tidigare studier och artiklar. Denna kunskapsöversikt belyser att elevers erfarenheter hjälper dem att koppla samman matematikens abstrakta med det konkreta. Dessa erfarenheter kan erhållas genom utomhusaktiviteter. Aktiviteter utomhus där alla sinnena används kan främja kunskapsutvecklingen. Utomhuspedagogiken kan hjälpa elever att förstå varför matematik behövs i vardagen. Vi lyfter även fram att utomhusundervisning i samband med inomhusundervisning kan vara en av de mest effektiva metoderna att undervisa matematik på. Genom att använda sig utav denna arbetsmetod kan man tillgodose elevernas olika lärstilar. Man måste dock vara medveten om de hinder som kan uppstå. För att undervisningsmetoden ska vara givande är det viktigt att läraren överkommer hinder såsom vädrets och platsens påverkan av lektionen. Ett annat hinder kan vara att lärare inte har tillräckliga kunskaper för att undervisa utomhus.

 • 6.
  Abdurro'uf,
  et al.
  Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, 11F of AS/NTU, Astronomy-Mathematics Building, No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd, Taipei, 10617, Taiwan.
  Accetta, Katherine
  Princeton Univ, Dept Astrophys Sci, Princeton, NJ 08544 USA..
  Aerts, Conny
  Katholieke Univ Leuven, Inst Astron, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, Belgium..
  Aguirre, Victor Silva
  Aarhus Univ, Stellar Astrophys Ctr, Dept Phys & Astron, Ny Munkegade 120, DK-8000 Aarhus C, Denmark..
  Ahumada, Romina
  Univ Catolica Norte, Inst Astronom, Av Angamos 0610, Antofagasta, Chile..
  Ajgaonkar, Nikhil
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Ak, N. Filiz
  Erciyes Univ, Dept Astron & Space Sci, TR-38039 Kayseri, Turkey..
  Alam, Shadab
  Univ Edinburgh, Inst Astron, Royal Observ, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ, Midlothian, Scotland..
  Prieto, Carlos Allende
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Almeida, Andres
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Anders, Friedrich
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany.;Univ Barcelona IEEC UB, Inst Ciencies Cosmos, Carrer Marti & Franques 1, E-08028 Barcelona, Spain..
  Anderson, Scott F.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Andrews, Brett H.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Anguiano, Borja
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Aquino-Ortiz, Erik
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Aragon-Salamanca, Alfonso
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Univ Pk, Nottingham NG7 2RD, England..
  Argudo-Fernandez, Maria
  Pontificia Univ Catolica Valparaiso, Inst Fis, Casilla 4059, Valparaiso, Chile..
  Ata, Metin
  Univ Tokyo, Kavli Inst Phys & Math Universe WPI, Kashiwa, Chiba 2778583, Japan..
  Aubert, Marie
  Aix Marseille Univ, CPPM, CNRS IN2P3, Marseille, France..
  Avila-Reese, Vladimir
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Badenes, Carles
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Barba, Rodolfo H.
  Univ La Serena, Dept Astron, Av Juan Cisternas 1200 Norte, La Serena, Chile..
  Barger, Kat
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Barrera-Ballesteros, Jorge K.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Beaton, Rachael L.
  Princeton Univ, Dept Astrophys Sci, Princeton, NJ 08544 USA.;Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Beers, Timothy C.
  Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Belfiore, Francesco
  INAF Osservatorio Astrofis Arcetri, Largo E Fermi 5, I-50125 Florence, Italy..
  Bender, Chad F.
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Bernardi, Mariangela
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Bershady, Matthew A.
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 North Charter St, Madison, WI 53703 USA.;South African Astron Observ, POB 9, ZA-7935 Cape Town, South Africa.;Univ Cape Town, Dept Astron, Private Bag X3, ZA-7701 Rondebosch, South Africa..
  Beutler, Florian
  Univ Edinburgh, Inst Astron, Royal Observ, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ, Midlothian, Scotland..
  Bidin, Christian Moni
  Univ Catolica Norte, Inst Astronom, Av Angamos 0610, Antofagasta, Chile..
  Bird, Jonathan C.
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, VU Stn 1807, Nashville, TN 37235 USA..
  Bizyaev, Dmitry
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA.;Moscow MV Lomonosov State Univ, Sternberg Astron Inst, Moscow 119992, Russia..
  Blanc, Guillermo A.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Blanton, Michael R.
  NYU, Ctr Cosmol & Particle Phys, Dept Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Boardman, Nicholas Fraser
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA.;Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Bolton, Adam S.
  NSFs Natl Opt Infrared Astron Res Lab, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Boquien, Mederic
  Univ Antofagasta, Ctr Astronom CITEVA, Ave Angamos 601, Antofagasta 1270300, Chile..
  Borissova, Jura
  Univ Valparaiso, Inst Fis & Astron, Av Gran Bretana 1111,Casilla 5030, Playa Ancha, Chile.;MAS, Millennium Inst Astrophys, Nuncio Monsenor Sotero Sanz 100,Of 104, Santiago, Chile..
  Bovy, Jo
  Univ Toronto, David A Dunlap Dept Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada.;Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Brandt, W. N.
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Phys, 104 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Brown, Jordan
  South Carolina State Univ, Dept Biol & Phys Sci, POB 7024, Orangeburg, SC 29117 USA..
  Brownstein, Joel R.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Brusa, Marcella
  Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron Augusto Righi, Via Gobetti 93-2, I-40129 Bologna, Italy.;INAF Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Via Gobetti 93-3, I-40129 Bologna, Italy..
  Buchner, Johannes
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Bundy, Kevin
  Univ Calif Santa Cruz, UCO Lick Observ, 1156 High St, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Burchett, Joseph N.
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Bureau, Martin
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Burgasser, Adam
  Univ Calif San Diego, Ctr Astrophys & Space Sci, La Jolla, CA 92093 USA..
  Cabang, Tuesday K.
  South Carolina State Univ, Dept Biol & Phys Sci, POB 7024, Orangeburg, SC 29117 USA..
  Campbell, Stephanie
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Cappellari, Michele
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Carlberg, Joleen K.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Wanderley, Fabio Carneiro
  Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Carrera, Ricardo
  Natl Inst Astrophys, Astron Observ Padova, Vicolo Osservatorio 5, I-35122 Padua, Italy..
  Cash, Jennifer
  South Carolina State Univ, Dept Biol & Phys Sci, POB 7024, Orangeburg, SC 29117 USA..
  Chen, Yan-Ping
  NYU Abu Dhabi, POB 129188, Abu Dhabi, U Arab Emirates..
  Chen, Wei-Huai
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan.;Natl Taiwan Univ, Dept Phys, Taipei 10617, Taiwan..
  Cherinka, Brian
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Chiappini, Cristina
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Choi, Peter Doohyun
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, 209 Neungdong Ro, Seoul, South Korea..
  Chojnowski, S. Drew
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Chung, Haeun
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Clerc, Nicolas
  Univ Toulouse, IRAP Inst Rech Astrophys & Planetol, CNRS, UPS,CNES, Toulouse, France..
  Cohen, Roger E.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Comerford, Julia M.
  Univ Colorado, Ctr Astrophys & Space Astron, Dept Astrophys & Planetary Sci, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Comparat, Johan
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  da Costa, Luiz
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Covey, Kevin
  Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Crane, Jeffrey D.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Cruz-Gonzalez, Irene
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Culhane, Connor
  Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Cunha, Katia
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA.;Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Dai, Y. Sophia
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ China, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Damke, Guillermo
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Ave Raul Bitran S-N, La Serena, Chile.;AURA Observ Chile, Avda Juan Cisternas 1500, La Serena, Chile..
  Darling, Jeremy
  Univ Colorado, Ctr Astrophys & Space Astron, Dept Astrophys & Planetary Sci, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Davidson, James W., Jr.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Davies, Roger
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Dawson, Kyle
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  De Lee, Nathan
  Northern Kentucky Univ, Dept Phys Geol & Engn Tech, Highland Hts, KY 41099 USA..
  Diamond-Stanic, Aleksandar M.
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Cano-Diaz, Mariana
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Sanchez, Helena Dominguez
  CSIC, Inst Space Sci ICE, Carrer Can Magrans S-N,Campus UAB, E-08193 Barcelona, Spain..
  Donor, John
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Duckworth, Chris
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Dwelly, Tom
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Eisenstein, Daniel J.
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Elsworth, Yvonne P.
  Univ Birmingham, Sch Phys & Astron, Birmingham B15 2TT, W Midlands, England..
  Emsellem, Eric
  European Southern Observ, Karl Schwarzschild Str 2, D-85748 Garching, Germany.;Univ Lyon, Univ Lyon1, Ctr Rech Astrophys Lyon UMR5574, CNRS,ENS Lyon, F-69230 St Genis Laval, France..
  Eracleous, Mike
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Escoffier, Stephanie
  Aix Marseille Univ, CPPM, CNRS IN2P3, Marseille, France..
  Fan, Xiaohui
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Farr, Emily
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Feng, Shuai
  Hebei Normal Univ, Coll Phys, Shijiazhuang 050024, Hebei, Peoples R China..
  Fernandez-Trincado, Jose G.
  Univ Catolica Norte, Inst Astronom, Av Angamos 0610, Antofagasta, Chile.;Univ Atacama, Inst Astron & Ciencias Planetarias, Copayapu 485, Copiapo, Chile..
  Feuillet, Diane
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany.;Lund Univ, Dept Astron & Theoret Phys, Lund Observ, Box 43, SE-22100 Lund, Sweden..
  Filipp, Andreas
  Max Planck Inst Astrophys, Karl Schwarzschild Str 1, D-85748 Garching, Germany..
  Fillingham, Sean P.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Frinchaboy, Peter M.
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Fromenteau, Sebastien
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Ciencias Fis ICF, Av Univ S-N, Cuernavaca 62210, Morelos, Mexico..
  Galbany, Lluis
  CSIC, Inst Space Sci ICE, Carrer Can Magrans S-N,Campus UAB, E-08193 Barcelona, Spain..
  Garcia, Rafael A.
  Univ Paris Saclay, Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cite, AIM,CEA,CNRS, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Garcia-Hernandez, D. A.
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Ge, Junqiang
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ China, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Geisler, Doug
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Ave Raul Bitran S-N, La Serena, Chile.;Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile.;Univ La Serena, Fac Ciencias, Dept Fis & Astron, Av Juan Cisternas 1200, La Serena, Chile..
  Gelfand, Joseph
  NYU, Ctr Cosmol & Particle Phys, Dept Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Geron, Tobias
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Gibson, Benjamin J.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Goddy, Julian
  Haverford Coll, Dept Phys, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Godoy-Rivera, Diego
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Grabowski, Kathleen
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Green, Paul J.
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Greener, Michael
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Univ Pk, Nottingham NG7 2RD, England..
  Grier, Catherine J.
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Griffith, Emily
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Guo, Hong
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Peoples R China..
  Guy, Julien
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Hadjara, Massinissa
  Univ Chile, Dept Astron, Camino El Observ 1515, Las Condes, Chile.;Chinese Acad Sci, South Amer Ctr Astron, Natl Astron Observ, CAS, Beijing 100101, Peoples R China..
  Harding, Paul
  Case Western Reserve Univ, Dept Astron, Cleveland, OH 44106 USA..
  Hasselquist, Sten
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Hayes, Christian R.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Hearty, Fred
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Hill, Lewis
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Hogg, David W.
  NYU, Ctr Cosmol & Particle Phys, Dept Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Holtzman, Jon A.
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Horta, Danny
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Hsieh, Bau-Ching
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan..
  Hsu, Chin-Hao
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan..
  Hsu, Yun-Hsin
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan.;Natl Tsing Hua Univ, Inst Astron, 101,Sect 2,Kuang Fu Rd, Hsinchu 30013, Taiwan..
  Huber, Daniel
  Univ Hawaii, Inst Astron, 2680 Woodlawn Dr, Honolulu, HI 96822 USA..
  Huertas-Company, Marc
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain.;Univ Paris, PSL Univ, LERMA, UMR 8112, F-75014 Paris, France..
  Hutchinson, Brian
  Western Washington Univ, Comp Sci Dept, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA.;Pacific Northwest, Comp & Analyt Div, Richland, WA USA..
  Hwang, Ho Seong
  Korea Astron & Space Sci Inst, 776 Daedeokdae Ro, Daejeon 305348, South Korea.;Seoul Natl Univ, Dept Phys & Astron, Astron Program, 1 Gwanak Ro, Seoul 08826, South Korea..
  Ibarra-Medel, Hector J.
  Univ Illinois, Dept Astron, Urbana, IL 61801 USA..
  Chitham, Jacob Ider
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Ilha, Gabriele S.
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Ctr Ciencias Nat & Exatas, Dept Fis, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Imig, Julie
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Jaekle, Will
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Jayasinghe, Tharindu
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Ji, Xihan
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Johnson, Jennifer A.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Jones, Amy
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Jönsson, Henrik
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Katkov, Ivan
  Moscow MV Lomonosov State Univ, Sternberg Astron Inst, Moscow 119992, Russia.;NYU Abu Dhabi, POB 129188, Abu Dhabi, U Arab Emirates..
  Khalatyan, Arman
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Kinemuchi, Karen
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Kisku, Shobhit
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Knapen, Johan H.
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Kneib, Jean-Paul
  Ecole Polytech Fed Lausanne EPFL, Observ Sauverny, Lab Astrophys, Inst Phys, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Kollmeier, Juna A.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Kong, Miranda
  Bryn Mawr Coll, 101 North Merion Ave, Bryn Mawr, PA 19010 USA..
  Kounkel, Marina
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, VU Stn 1807, Nashville, TN 37235 USA.;Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Kreckel, Kathryn
  Heidelberg Univ, Astron Rech Inst, Zentrum Astron, Monchhofstr 12-14, D-69120 Heidelberg, Germany..
  Krishnarao, Dhanesh
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 North Charter St, Madison, WI 53703 USA..
  Lacerna, Ivan
  MAS, Millennium Inst Astrophys, Nuncio Monsenor Sotero Sanz 100,Of 104, Santiago, Chile.;Univ Atacama, Inst Astron & Ciencias Planetarias, Copayapu 485, Copiapo, Chile..
  Lane, Richard R.
  Univ Bernardo OHiggins, Ctr Invest Astron, Ave Viel 1497, Santiago, Chile..
  Langgin, Rachel
  Bryn Mawr Coll, 101 North Merion Ave, Bryn Mawr, PA 19010 USA..
  Lavender, Ramon
  South Carolina State Univ, Dept Biol & Phys Sci, POB 7024, Orangeburg, SC 29117 USA..
  Law, David R.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Lazarz, Daniel
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Leung, Henry W.
  Univ Toronto, David A Dunlap Dept Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Leung, Ho-Hin
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Lewis, Hannah M.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Li, Cheng
  Tsinghua Univ, Dept Astron, Beijing 100084, Peoples R China..
  Li, Ran
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ China, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Lian, Jianhui
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Liang, Fu-Heng
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England.;Tsinghua Univ, Dept Astron, Beijing 100084, Peoples R China..
  Lin, Lihwai
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan..
  Lin, Yen-Ting
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan..
  Lin, Sicheng
  NYU, Ctr Cosmol & Particle Phys, Dept Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Lintott, Chris
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Long, Dan
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Longa-Pena, Penelope
  Univ Antofagasta, Ctr Astronom CITEVA, Ave Angamos 601, Antofagasta 1270300, Chile..
  Lopez-Coba, Carlos
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan..
  Lu, Shengdong
  Tsinghua Univ, Dept Astron, Beijing 100084, Peoples R China..
  Lundgren, Britt F.
  Univ N Carolina, Dept Phys & Astron, One Univ Hts, Asheville, NC 28804 USA..
  Luo, Yuanze
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Mackereth, J. Ted
  Univ Toronto, David A Dunlap Dept Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada.;Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada.;Univ Toronto, Canadian Inst Theoret Astrophys, 60 St George St, Toronto, ON M5S 3H8, Canada..
  de la Macorra, Axel
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Cd De Mexico 04510, Mexico..
  Mahadevan, Suvrath
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Majewski, Steven R.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Manchado, Arturo
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain.;CSIC, Madrid, Spain..
  Mandeville, Travis
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Maraston, Claudia
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Margalef-Bentabol, Berta
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Masseron, Thomas
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Masters, Karen L.
  Haverford Coll, Dept Phys, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Mathur, Savita
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  McDermid, Richard M.
  Macquarie Univ, Dept Phys & Astron, Sydney, NSW 2109, Australia.;ARC Ctr Excellence All Sky Astrophys 3 Dimens AST, Stromlo, ACT, Australia..
  Mckay, Myles
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Merloni, Andrea
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Merrifield, Michael
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Univ Pk, Nottingham NG7 2RD, England..
  Meszaros, Szabolcs
  Eotvos Lorand Univ, Gothard Astrophys Observ, Szent Imre H St 112, H-9700 Szombathely, Hungary.;MTA ELTE Lendulet Milky Way Res Grp, Budapest, Hungary.;MTA ELTE Exoplanet Res Grp, Budapest, Hungary..
  Miglio, Andrea
  Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron Augusto Righi, Via Gobetti 93-2, I-40129 Bologna, Italy..
  Di Mille, Francesco
  Campanas Observ, Colina El Pino Casilla 601, La Serena, Chile..
  Minniti, Dante
  Univ Andres Bello, Dept Ciencias Fis, Av Republ 220, Santiago, Chile.;Vatican Observ, V-00120 Vatican City, Vatican..
  Minsley, Rebecca
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Monachesi, Antonela
  Univ La Serena, Dept Astron, Av Juan Cisternas 1200 Norte, La Serena, Chile.;Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Ave Raul Bitran S-N, La Serena, Chile..
  Moon, Jeongin
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, 209 Neungdong Ro, Seoul, South Korea..
  Mosser, Benoit
  Univ Paris, Sorbonne Univ, CNRS, LESIA,Observ Paris,Univ PSL, 5 Pl Jules Janssen, F-92195 Meudon, France..
  Mulchaey, John
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Muna, Demitri
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Munoz, Ricardo R.
  Univ Chile, Dept Astron, Camino El Observ 1515, Las Condes, Chile..
  Myers, Adam D.
  Univ Wyoming, Dept Phys & Astron, Laramie, WY 82071 USA..
  Myers, Natalie
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Nadathur, Seshadri
  UCL, Dept Phys & Astron, Gower St, London WC1E 6BT, England..
  Nair, Preethi
  Univ Alabama, Dept Phys & Astron, Tuscaloosa, AL 35487 USA..
  Nandra, Kirpal
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Neumann, Justus
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Newman, Jeffrey A.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Nidever, David L.
  Montana State Univ, Dept Phys, POB 173840, Bozeman, MT 59717 USA..
  Nikakhtar, Farnik
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Nitschelm, Christian
  Univ Antofagasta, Ctr Astronom CITEVA, Ave Angamos 601, Antofagasta 1270300, Chile..
  O'Connell, Julia E.
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA.;Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Garma-Oehmichen, Luis
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  de Oliveira, Gabriel Luan Souza
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Ctr Ciencias Nat & Exatas, Dept Fis, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Olney, Richard
  Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Oravetz, Daniel
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Ortigoza-Urdaneta, Mario
  Univ Atacama, Inst Astron & Ciencias Planetarias, Copayapu 485, Copiapo, Chile..
  Osorio, Yeisson
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain..
  Otter, Justin
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Pace, Zachary J.
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 North Charter St, Madison, WI 53703 USA..
  Padilla, Nelson
  Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile..
  Pan, Kaike
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Pan, Hsi-An
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Parikh, Taniya
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Parker, James
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Peirani, Sebastien
  SU CNRS, Inst Astrophys Paris, UMR 7095, 98Bis Bd Arago, F-75014 Paris, France..
  Ramirez, Karla Pena
  Univ Antofagasta, Ctr Astronom CITEVA, Ave Angamos 601, Antofagasta 1270300, Chile..
  Penny, Samantha
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Percival, Will J.
  Univ Waterloo, Waterloo Ctr Astrophys, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada.;Univ Waterloo, Dept Phys & Astron, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada.;Perimeter Inst Theoret Phys, Waterloo, ON N2L 2Y5, Canada..
  Perez-Fournon, Ismael
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Pinsonneault, Marc
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Poidevin, Frederick
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Poovelil, Vijith Jacob
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Price-Whelan, Adrian M.
  Flatiron Inst, Ctr Computat Astrophys, 162 Fifth Ave, New York, NY 10010 USA..
  Queiroz, Anna Barbara de Andrade
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Raddick, M. Jordan
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Ray, Amy
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Rembold, Sandro Barboza
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Ctr Ciencias Nat & Exatas, Dept Fis, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Riddle, Nicole
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Riffel, Rogemar A.
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Ctr Ciencias Nat & Exatas, Dept Fis, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Riffel, Rogerio
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Dept Astron, Av Bento Goncalves 9500, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil..
  Rix, Hans-Walter
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Robin, Annie C.
  Univ Bourgogne Franche Comte, OSU THETA Franche Comte Bourgogne, Inst UTINAM, CNRS, F-25000 Besancon, France..
  Rodriguez-Puebla, Aldo
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Roman-Lopes, Alexandre
  Univ La Serena, Dept Astron, Av Juan Cisternas 1200 Norte, La Serena, Chile..
  Roman-Zuniga, Carlos
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 106, Ensenada 22800, Baja California, Mexico..
  Rose, Benjamin
  Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Ross, Ashley J.
  Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Dept Phys, Columbus, OH 43210 USA..
  Rossi, Graziano
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, 209 Neungdong Ro, Seoul, South Korea..
  Rubin, Kate H. R.
  Univ Calif San Diego, Ctr Astrophys & Space Sci, La Jolla, CA 92093 USA.;San Diego State Univ, Dept Astron, San Diego, CA 92182 USA..
  Salvato, Mara
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Sanchez, Sebastian F.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Sanchez-Gallego, Jose R.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Sanderson, Robyn
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA.;Flatiron Inst, Ctr Computat Astrophys, 162 Fifth Ave, New York, NY 10010 USA..
  Rojas, Felipe Antonio Santana
  Univ Chile, Dept Astron, Camino El Observ 1515, Las Condes, Chile..
  Sarceno, Edgar
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Sarmiento, Regina
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Sayres, Conor
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Sazonova, Elizaveta
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Schaefer, Adam L.
  Max Planck Inst Astrophys, Karl Schwarzschild Str 1, D-85748 Garching, Germany..
  Schiavon, Ricardo
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Schlegel, David J.
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Schneider, Donald P.
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA..
  Schultheis, Mathias
  Observ Cote dAzur, Lab Lagrange, F-06304 Nice 4, France..
  Schwope, Axel
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Serenelli, Aldo
  CSIC, Inst Space Sci ICE, Carrer Can Magrans S-N,Campus UAB, E-08193 Barcelona, Spain.;Inst Estudis Espacials Catalunya, C Gran Capita 2-4, Barcelona, Spain..
  Serna, Javier
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Shao, Zhengyi
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Peoples R China..
  Shapiro, Griffin
  Middlebury Coll, Middlebury, VT 05753 USA..
  Sharma, Anubhav
  Haverford Coll, Dept Phys, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Shen, Yue
  Univ Illinois, Dept Astron, Urbana, IL 61801 USA..
  Shetrone, Matthew
  Univ Calif Santa Cruz, UCO Lick Observ, 1156 High St, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Shu, Yiping
  Max Planck Inst Astrophys, Karl Schwarzschild Str 1, D-85748 Garching, Germany..
  Simon, Joshua D.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Skrutskie, M. F.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Smethurst, Rebecca
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Smith, Verne
  NSFs Natl Opt Infrared Astron Res Lab, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Sobeck, Jennifer
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Spoo, Taylor
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Sprague, Dani
  Western Washington Univ, Comp Sci Dept, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Stark, David, V
  Haverford Coll, Dept Phys, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Stassun, Keivan G.
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, VU Stn 1807, Nashville, TN 37235 USA..
  Steinmetz, Matthias
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Stello, Dennis
  Univ Sydney, Sch Phys, Sydney Inst Astron, Sydney, NSW 2006, Australia.;UNSW Sydney, Sch Phys, Sydney, NSW 2052, Australia..
  Stone-Martinez, Alexander
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Storchi-Bergmann, Thaisa
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Dept Astron, Av Bento Goncalves 9500, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil..
  Stringfellow, Guy S.
  Univ Colorado, Ctr Astrophys & Space Astron, Dept Astrophys & Planetary Sci, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Stutz, Amelia
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Su, Yung-Chau
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan.;Natl Taiwan Univ, Dept Phys, Taipei 10617, Taiwan..
  Taghizadeh-Popp, Manuchehr
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Talbot, Michael S.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Tayar, Jamie
  Univ Hawaii, Inst Astron, 2680 Woodlawn Dr, Honolulu, HI 96822 USA..
  Telles, Eduardo
  Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Teske, Johanna
  Carnegie Inst Sci, Earth & Planets Lab, 5241 Broad Branch Rd NW, Washington, DC 20015 USA..
  Thakar, Ani
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Theissen, Christopher
  Univ Calif San Diego, Ctr Astrophys & Space Sci, La Jolla, CA 92093 USA..
  Tkachenko, Andrew
  Katholieke Univ Leuven, Inst Astron, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, Belgium..
  Thomas, Daniel
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Tojeiro, Rita
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Toledo, Hector Hernandez
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Troup, Nicholas W.
  Salisbury Univ, Dept Phys, 1101 Camden Ave, Salisbury, MD 21804 USA..
  Trump, Jonathan R.
  Univ Connecticut, Dept Phys, 2152 Hillside Rd,Unit 3046, Storrs, CT 06269 USA..
  Trussler, James
  Univ Cambridge, Cavendish Lab, 19 JJ Thomson Ave, Cambridge CB3 0HE, England.;Univ Cambridge, Kavli Inst Cosmol, Madingley Rd, Cambridge CB3 0HA, England..
  Turner, Jacqueline
  Haverford Coll, Dept Phys, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Tuttle, Sarah
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Unda-Sanzana, Eduardo
  Univ Antofagasta, Ctr Astronom CITEVA, Ave Angamos 601, Antofagasta 1270300, Chile..
  Vazquez-Mata, Jose Antonio
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico.;Univ Nacl Autonoma Mexico, Fac Ciencias, Dept Fis, Ciudad Univ, Cdmx 04510, Mexico..
  Valentini, Marica
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Valenzuela, Octavio
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Vargas-Gonzalez, Jaime
  Univ Hertfordshire, Ctr Astrophys Res, Sch Phys Astron & Math, Coll Lane, Hatfield AL10 9AB, Herts, England..
  Vargas-Magana, Mariana
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Cd De Mexico 04510, Mexico..
  Alfaro, Pablo Vera
  Univ La Serena, Dept Astron, Av Juan Cisternas 1200 Norte, La Serena, Chile..
  Villanova, Sandro
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Vincenzo, Fiorenzo
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Wake, David
  Univ N Carolina, Dept Phys & Astron, One Univ Hts, Asheville, NC 28804 USA..
  Warfield, Jack T.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Washington, Jessica Diane
  Wellesley Coll, 106 Cent St, Wellesley, MA 02481 USA..
  Weaver, Benjamin Alan
  NSFs Natl Opt Infrared Astron Res Lab, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Weijmans, Anne-Marie
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Weinberg, David H.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Weiss, Achim
  Max Planck Inst Astrophys, Karl Schwarzschild Str 1, D-85748 Garching, Germany..
  Westfall, Kyle B.
  Univ Calif Santa Cruz, UCO Lick Observ, 1156 High St, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Wild, Vivienne
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Wilde, Matthew C.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Wilson, John C.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Wilson, Robert F.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Wilson, Mikayla
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Wolf, Julien
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany.;Exzellenzcluster ORIGINS, Boltzmannstr 2, D-85748 Garching, Germany..
  Wood-Vasey, W. M.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Yan, Renbin
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA.;Chinese Univ Hong Kong, Dept Phys, Shatin, Hong Kong, Peoples R China..
  Zamora, Olga
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain..
  Zasowski, Gail
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Zhang, Kai
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Zhao, Cheng
  Ecole Polytech Fed Lausanne EPFL, Observ Sauverny, Lab Astrophys, Inst Phys, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Zheng, Zheng
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA.;Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ China, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Zhu, Kai
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ China, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  The Seventeenth Data Release of the Sloan Digital Sky Surveys: Complete Release of MaNGA, MaStar, and APOGEE-2 Data2022In: Astrophysical Journal Supplement Series, ISSN 0067-0049, E-ISSN 1538-4365, Vol. 259, no 2, article id 35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper documents the seventeenth data release (DR17) from the Sloan Digital Sky Surveys; the fifth and final release from the fourth phase (SDSS-IV). DR17 contains the complete release of the Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory (MaNGA) survey, which reached its goal of surveying over 10,000 nearby galaxies. The complete release of the MaNGA Stellar Library accompanies this data, providing observations of almost 30,000 stars through the MaNGA instrument during bright time. DR17 also contains the complete release of the Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment 2 survey that publicly releases infrared spectra of over 650,000 stars. The main sample from the Extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (eBOSS), as well as the subsurvey Time Domain Spectroscopic Survey data were fully released in DR16. New single-fiber optical spectroscopy released in DR17 is from the SPectroscipic IDentification of ERosita Survey subsurvey and the eBOSS-RM program. Along with the primary data sets, DR17 includes 25 new or updated value-added catalogs. This paper concludes the release of SDSS-IV survey data. SDSS continues into its fifth phase with observations already underway for the Milky Way Mapper, Local Volume Mapper, and Black Hole Mapper surveys.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abolfathi, Bela
  et al.
  Univ Calif Irvine, Dept Phys & Astron, Irvine, CA 92697 USA..
  Aguado, D. S.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Aguilar, Gabriela
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Prieto, Carlos Allende
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Almeida, Andres
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Technol, Benavente 980, La Serena, Chile..
  Ananna, Tonima Tasnim
  Yale Univ, Yale Ctr Astron & Astrophys, New Haven, CT 06520 USA..
  Anders, Friedrich
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Anderson, Scott F.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Andrews, Brett H.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Anguiano, Borja
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Aragon-Salamanca, Alfonso
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Argudo-Fernandez, Maria
  Univ Antofagasta, Fac Cs Basicas, Unidad Astron, Avda U Antofagasta 02800, Antofagasta, Chile..
  Armengaud, Eric
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Ata, Metin
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Aubourg, Eric
  Univ Paris Diderot, CNRS, Sorbonne Paris Cite, APC,IN2P3,CEA,IRFU,Observ Paris, Paris, France..
  Avila-Reese, Vladimir
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Badenes, Carles
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Bailey, Stephen
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Balland, Christophe
  Sorbonne Univ, CNRS, LPNHE, IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75005 Paris, France..
  Barger, Kathleen A.
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Barrera-Ballesteros, Jorge
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Bartosz, Curtis
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Bastien, Fabienne
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Bates, Dominic
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Baumgarten, Falk
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany.;Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12589 Berlin, Germany..
  Bautista, Julian
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Beaton, Rachael
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Beers, Timothy C.
  Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Belfiore, Francesco
  Univ Cambridge, Cavendish Lab, 19 JJ Thomson Ave, Cambridge CB3 0HE, England.;Univ Cambridge, Kavli Inst Cosmol, Madingley Rd, Cambridge CB3 0HA, England.;Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Bender, Chad F.
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Bernardi, Mariangela
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA.;Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile..
  Bershady, Matthew A.
  Univ Wisconsin Madison, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Beutler, Florian
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Bird, Jonathan C.
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA..
  Bizyaev, Dmitry
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA.;New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA.;Moscow MV Lomonosov State Univ, Sternberg Astron Inst, Moscow, Russia..
  Blanc, Guillermo A.
  Univ Chile, Av Libertador Bernardo Ohiggins, Santiago 1058, Chile..
  Blanton, Michael R.
  NYU, Dept Phys, Ctr Cosmol & Particle Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Blomqvist, Michael
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  Bolton, Adam S.
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Boquien, Mederic
  Univ Antofagasta, Fac Cs Basicas, Unidad Astron, Avda U Antofagasta 02800, Antofagasta, Chile..
  Borissova, Jura
  Univ Valparairiso, Dept Fis & Astron, Av Gran Breta 1111,Casilla 5030, Valparaiso, Chile.;Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile..
  Bovy, Jo
  Univ Toronto, Dept Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada.;Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Diaz, Christian Andres Bradna
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Brandt, William Nielsen
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Dept Phys, University Pk, PA 16802 USA..
  Brinkmann, Jonathan
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Brownstein, Joel R.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Bundy, Kevin
  Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Burgasser, Adam J.
  Univ Calif San Diego, Ctr Astrophys & Space Sci, La Jolla, CA 92093 USA..
  Burtin, Etienne
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Busca, Nicolas G.
  Univ Paris Diderot, CNRS, Sorbonne Paris Cite, APC,IN2P3,CEA,IRFU,Observ Paris, Paris, France..
  Canas, Caleb I.
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Cano-Diaz, Mariana
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Cappellari, Michele
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Carrera, Ricardo
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Casey, Andrew R.
  Monash Univ, Sch Phys & Astron, Wellington Rd, Clayton, Vic 3800, Australia..
  Sodi, Bernardo Cervantes
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Radioastron & Astrofis, Campus Morelia,AP 3-72, Mexico City 58089, Michoacan, Mexico..
  Chen, Yanping
  NYU Abu Dhabi, POB 129188, Abu Dhabi, U Arab Emirates..
  Cherinka, Brian
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, Ctr Astrophys Sci, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Chiappini, Cristina
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Choi, Peter Doohyun
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Chojnowski, Drew
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Chuang, Chia-Hsun
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Chung, Haeun
  Korea Inst Adv Study, 85 Hoegiro, Seoul 02455, South Korea..
  Clerc, Nicolas
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Technol, Benavente 980, La Serena, Chile.;CNRS, IRAP, 9 Av Colonel Roche,BP 44346, F-31028 Toulouse 4, France.;Univ Toulouse, UPS OMP, IRAP, Toulouse, France..
  Cohen, Roger E.
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile.;Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Comerford, Julia M.
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Comparat, Johan
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  do Nascimento, Janaina Correa
  Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Campus Vale, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  da Costa, Luiz
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Cousinou, Marie-Claude
  Aix Marseille Univ, CNRS, CPPM, IN2P3, Marseille, France..
  Covey, Kevin
  Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Crane, Jeffrey D.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Cruz-Gonzalez, Irene
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Cunha, Katia
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA.;Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Ilha, Gabriele da Silva
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Damke, Guillermo J.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA.;Univ La Serena, Ctr Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Cisternas 1200, La Serena, Chile.;Univ La Serena, Fac Ciencias, Dept Fis, Cisternas 1200, La Serena, Chile..
  Darling, Jeremy
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Davidson, James W., Jr.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Dawson, Kyle
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  de Icaza Lizaola, Miguel Angel C.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  de la Macorra, Axel
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Apdo Postal 20-364, Mexico City, DF, Mexico..
  de la Torre, Sylvain
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  de Lee, Nathan
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA.;Northern Kentucky Univ, Dept Phys Geol & Engn Tech, Highland Hts, KY 41099 USA..
  de Sainte Agathe, Victoria
  Univ Paris 07, Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, CNRS, LPNHE,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris, France..
  Machado, Alice Deconto
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Dell'Agli, Flavia
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Delubac, Timothee
  EPFL, Lab Astrophys, Inst Phys, Observ Sauverny, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Diamond-Stanic, Aleksandar M.
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Donor, John
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Downes, Juan Jose
  Ctr Invest Astron, AP 264, A-5101 Merida, Venezuela..
  Drory, Niv
  Univ Texas Austin, McDonald Observ, 1 Univ Stn, Austin, TX 78712 USA..
  Bourboux, Helion Du Mas des
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Duckworth, Christopher J.
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Dwelly, Tom
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Dyer, Jamie
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Ebelke, Garrett
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Eigenbrot, Arthur Davis
  Univ Wisconsin Madison, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Eisenstein, Daniel J.
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Elsworth, Yvonne P.
  Univ Birmingham, Sch Phys & Astron, Birmingham B15 2TT, W Midlands, England..
  Emsellem, Eric
  European Southern Observ, Karl Schwarzschild Str 2, D-85748 Garching, Germany.;Univ Lyon 1, Obs Lyon, CRAL, 9 Ave Charles Andre, F-69230 St Genis Laval, France..
  Eracleous, Michael
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Erfanianfar, Ghazaleh
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Escoffier, Stephanie
  Aix Marseille Univ, CNRS, CPPM, IN2P3, Marseille, France..
  Fan, Xiaohui
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Alvar, Emma Fernandez
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Fernandez-Trincado, J. G.
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Cirolini, Rafael Fernando
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Feuillet, Diane
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Finoguenov, Alexis
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Fleming, Scott W.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Font-Ribera, Andreu
  UCL, Dept Phys & Astron, Gower St, London WC1E 6BT, England..
  Freischlad, Gordon
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Frinchaboy, Peter
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Fu, Hai
  Univ Iowa, Dept Phys & Astron, Iowa City, IA 52245 USA..
  Maqueo Chew, Yilen Gomez
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Galbany, Lluis
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Perez, Ana E. Garcia
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Garcia-Dias, R.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Garcia-Hernandez, D. A.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Garma Oehmichen, Luis Alberto
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Gaulme, Patrick
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Gelfand, Joseph
  NYU, Dept Phys, Ctr Cosmol & Particle Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Gil-Marin, Hector
  Sorbonne Univ, ILP, 98 Bis Blvd Arago, F-75014 Paris, France.;Univ Paris 06, Lab Phys Nucl & Hautes Energies, 4 Pl Jussieu, F-75005 Paris, France..
  Gillespie, Bruce A.
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Goddard, Daniel
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Gonzalez Hernandez, Jonay I.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Gonzalez-Perez, Violeta
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Grabowski, Kathleen
  ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Green, Paul J.
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Grier, Catherine J.
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Gueguen, Alain
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Guo, Hong
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Guy, Julien
  Univ Paris 07, Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, CNRS, LPNHE,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris, France..
  Hagen, Alex
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA..
  Hall, Patrick
  York Univ, Dept Phys & Astron, 4700 Keele St, Toronto, ON M3J 1P3, Canada..
  Harding, Paul
  Case Western Reserve Univ, Dept Astron, Cleveland, OH 44106 USA..
  Hasselquist, Sten
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Hawley, Suzanne
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Hayes, Christian R.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Hearty, Fred
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Hekker, Saskia
  Max Planck Inst Solar Syst Res, Justus Von Liebig Weg 3, D-37077 Gottingen, Germany..
  Hernandez, Jesus
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, Unidad Acad Ensenada, Ensenada 22860, BC, Mexico..
  Toledo, Hector Hernandez
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Hogg, David W.
  NYU, Dept Phys, Ctr Cosmol & Particle Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Holley-Bockelmann, Kelly
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA..
  Holtzman, Jon A.
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Hou, Jiamin
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany.;Ludwig Maximilians Univ Munchen, Univ Sternwarte Munchen, Scheinerstr 1, D-81679 Munich, Germany..
  Hsieh, Bau-Ching
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Hunt, Jason A. S.
  Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Hutchinson, Timothy A.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Hwang, Ho Seong
  Korea Inst Adv Study, 85 Hoegiro, Seoul 02455, South Korea..
  Jimenez Angel, Camilo Eduardo
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Johnson, Jennifer A.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Jones, Amy
  Max Planck Inst Astrophys, Karl Schwarzschild Str 1, D-85748 Garching, Germany..
  Jönsson, Henrik
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Jullo, Eric
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  Khan, Fahim Sakil
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Kinemuchi, Karen
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Kirkby, David
  Univ Calif Irvine, Dept Phys & Astron, Irvine, CA 92697 USA..
  Kirkpatrick, Charles C.
  Univ Helsinki, Dept Phys, Gustaf Hallstromin Katu 2a, FI-00014 Helsinki, Finland..
  Kitaura, Francisco-Shu
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Knapp, Gillian R.
  Princeton Univ, Dept Astrophys Sci, Princeton, NJ 08544 USA..
  Kneib, Jean-Paul
  EPFL, Lab Astrophys, Inst Phys, Observ Sauverny, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Kollmeier, Juna A.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Lacerna, Ivan
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile.;Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile.;Astrophys Res Consortium, Phys Astron Bldg,3910 15th Ave NE, Seattle, WA 98195 USA..
  Lane, Richard R.
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile..
  Lang, Dustin
  Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Law, David R.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Le Goff, Jean-Marc
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Lee, Young-Bae
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Li, Hongyu
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Li, Cheng
  Tsinghua Univ, Tsinghua Ctr Astrophys, Beijing 100084, Peoples R China.;Tsinghua Univ, Dept Phys, Beijing 100084, Peoples R China..
  Lian, Jianhui
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Liang, Yu
  Tsinghua Univ, Tsinghua Ctr Astrophys, Beijing 100084, Peoples R China.;Tsinghua Univ, Dept Phys, Beijing 100084, Peoples R China..
  Lima, Marcos
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Sao Paulo, Inst Fis, Dept Fis Matemat, CP 66318, BR-05314970 Sao Paulo, SP, Brazil..
  Lin, Lihwai
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Long, Dan
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Lucatello, Sara
  Natl Inst Astrophys, Astron Observ Padova, Vicolo Osserv 5, I-35122 Padua, Italy..
  Lundgren, Britt
  Univ North Carolina Asheville, Dept Phys, One Univ Hts, Asheville, NC 28804 USA..
  Mackereth, J. Ted
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  MacLeod, Chelsea L.
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Mahadevan, Suvrath
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Maia, Marcio Antonio Geimba
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Majewski, Steven
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Maraston, Claudia
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Mariappan, Vivek
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Marques-Chaves, Rui
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Masseron, Thomas
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Masters, Karen L.
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England.;Haverford Coll, Dept Phys & Astron, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  McDermid, Richard M.
  Macquarie Univ, Dept Phys & Astron, Sydney, NSW 2109, Australia..
  McGreer, Ian D.
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Melendez, Matthew
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Meneses-Goytia, Sofia
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Merloni, Andrea
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Merrifield, Michael R.
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Meszaros, Szabolcs
  Eotvos Lorand Univ, Gothard Astrophys Observ, Szombathely, Hungary..
  Meza, Andres
  Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Dept Fis, Av Fernandez Concha 700, Santiago, Chile.;Univ Autonoma Chile, Fac Ingn, Pedro Valdivia 425, Santiago, Chile..
  Minchev, Ivan
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Minniti, Dante
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile.;Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Dept Fis, Av Fernandez Concha 700, Santiago, Chile.;Vatican Observ, V00120, Vatican City, Vatican..
  Mueller, Eva-Maria
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Muller-Sanchez, Francisco
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Muna, Demitri
  Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Munoz, Ricardo R.
  Univ Chile, Av Libertador Bernardo Ohiggins, Santiago 1058, Chile..
  Myers, Adam D.
  Univ Wyoming, Dept Phys & Astron, Laramie, WY 82071 USA..
  Nair, Preethi
  Univ Alabama, Tuscaloosa, AL 35487 USA..
  Nandra, Kirpal
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Ness, Melissa
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Newman, Jeffrey A.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Nichol, Robert C.
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Nidever, David L.
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Nitschelm, Christian
  Univ Antofagasta, Fac Cs Basicas, Unidad Astron, Avda U Antofagasta 02800, Antofagasta, Chile..
  Noterdaeme, Pasquier
  UPMC, CNRS, UMR 7095, Inst Astropys Paris, 98bis Bd Arago, F-75014 Paris, France..
  O'Connell, Julia
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Oelkers, Ryan James
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA..
  Oravetz, Audrey
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Oravetz, Daniel
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Ortiz, Erik Aquino
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Osorio, Yeisson
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Pace, Zach
  Univ Wisconsin Madison, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Padilla, Nelson
  Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile..
  Palanque-Delabrouille, Nathalie
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Palicio, Pedro Alonso
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Pan, Hsi-An
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Pan, Kaike
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Parikh, Taniya
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Paris, Isabelle
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  Park, Changbom
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico.;Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Technol, Benavente 980, La Serena, Chile..
  Peirani, Sebastien
  UPMC, CNRS, UMR 7095, Inst Astropys Paris, 98bis Bd Arago, F-75014 Paris, France..
  Pellejero-Ibanez, Marcos
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Penny, Samantha
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Percival, Will J.
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Perez-Fournon, Ismael
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Petitjean, Patrick
  UPMC, CNRS, UMR 7095, Inst Astropys Paris, 98bis Bd Arago, F-75014 Paris, France..
  Pieri, Matthew M.
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  Pinsonneault, Marc
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Pisani, Alice
  Aix Marseille Univ, CNRS, CPPM, IN2P3, Marseille, France..
  Prada, Francisco
  Univ Autonoma Madrid, CSIC, IFT, E-28049 Madrid, Spain.;CSIC, IAA, Glorieta Astron S-N, E-18008 Granada, Spain..
  Prakash, Abhishek
  ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain.;Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA.;New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;CALTECH, IPAC, 1200 E Calif Blvd, Pasadena, CA 91125 USA..
  de Andrade Queiroz, Anna Barbara
  Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Campus Vale, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Raddick, M. Jordan
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Raichoor, Anand
  EPFL, Lab Astrophys, Inst Phys, Observ Sauverny, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Rembold, Sandro Barboza
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Richstein, Hannah
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Riffel, Rogemar A.
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Rix, Hans-Walter
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Robin, Annie C.
  Univ Bourgogne Franche Comte, CNRS, Observ Besancon,Inst UTINAM, OSU THETA Franche Comte Bourgogne Observ,UMR6213, BP 1615, F-25010 Besancon, France..
  Torres, Sergio Rodriguez
  UAM, Dept Fis Teor M8, E-28049 Madrid, Spain..
  Roman-Zuniga, Carlos
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, Unidad Acad Ensenada, Ensenada 22860, BC, Mexico..
  Ross, Ashley J.
  Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Rossi, Graziano
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Ruan, John
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Ruggeri, Rossana
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Ruiz, Jose
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Salvato, Mara
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Sanchez, Ariel G.
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Sanchez, Sebastian F.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Almeida, Jorge Sanchez
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Sanchez-Gallego, Jose R.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Santana Rojas, Felipe Antonio
  Univ Chile, Av Libertador Bernardo Ohiggins, Santiago 1058, Chile..
  Santiago, Basilio Xavier
  Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Campus Vale, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Schiavon, Ricardo P.
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Schimoia, Jaderson S.
  Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Campus Vale, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Schlafly, Edward
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Schlegel, David
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Schneider, Donald P.
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Schuster, William J.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, Unidad Acad Ensenada, Ensenada 22860, BC, Mexico..
  Schwope, Axel
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Seo, Hee-Jong
  Ohio Univ, Dept Phys & Astron, Clippinger Labs, Athens, OH 45701 USA..
  Serenelli, Aldo
  CSIC, IEEC, Inst Space Sci, Carrer Can Magrans S-N,Campus UAB, E-08193 Barcelona, Spain.;IEEC, C Gran Capita 2-4, E-08034 Barcelona, Spain..
  Shen, Shiyin
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Shen, Yue
  Univ Illinois, Dept Astron, 1002 W Green St, Urbana, IL 61801 USA.;Natl Ctr Supercomp Applicat, 1205 West Clark St, Urbana, IL 61801 USA..
  Shetrone, Matthew
  Univ Texas Austin, McDonald Observ, 1 Univ Stn, Austin, TX 78712 USA..
  Shull, Michael
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Aguirre, Victor Silva
  Aarhus Univ, Dept Phys & Astron, Stellar Astrophys Ctr, Ny Munkegade 120, DK-8000 Aarhus C, Denmark..
  Simon, Joshua D.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Skrutskie, Mike
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Slosar, Anze
  Brookhaven Natl Lab, Upton, NY 11973 USA..
  Smethurst, Rebecca
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Smith, Verne
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Sobeck, Jennifer
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Somers, Garrett
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA..
  Souter, Barbara J.
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Souto, Diogo
  Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Spindler, Ashley
  Open Univ, Dept Phys Sci, Milton Keynes MK7 6AA, Bucks, England..
  Stark, David V.
  Univ Tokyo, Todai Inst Adv Study, Kavli Inst Phys & Math Universe, Kashiwa, Chiba 2778583, Japan..
  Stassun, Keivan
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA..
  Steinmetz, Matthias
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Stello, Dennis
  Aarhus Univ, Dept Phys & Astron, Stellar Astrophys Ctr, Ny Munkegade 120, DK-8000 Aarhus C, Denmark.;Univ Sydney, Sch Phys, Sydney Inst Astron, Sydney, NSW 2006, Australia.;Univ New South Wales, Sch Phys, Sydney, NSW 2052, Australia..
  Storchi-Bergmann, Thaisa
  Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Campus Vale, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Streblyanska, Alina
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Stringfellow, Guy S.
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Suarez, Genaro
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, Unidad Acad Ensenada, Ensenada 22860, BC, Mexico..
  Sun, Jing
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Szigeti, Laszlo
  Eotvos Lorand Univ, Gothard Astrophys Observ, Szombathely, Hungary..
  Taghizadeh-Popp, Manuchehr
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Talbot, Michael S.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Tang, Baitian
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Tao, Charling
  Aix Marseille Univ, CNRS, CPPM, IN2P3, Marseille, France.;Tsinghua Univ, Tsinghua Ctr Astrophys, Beijing 100084, Peoples R China.;Tsinghua Univ, Dept Phys, Beijing 100084, Peoples R China..
  Tayar, Jamie
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Tembe, Mita
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Teske, Johanna
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Thakar, Aniruddha R.
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Thomas, Daniel
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Tissera, Patricia
  Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Dept Fis, Av Fernandez Concha 700, Santiago, Chile..
  Tojeiro, Rita
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Tremonti, Christy
  Univ Wisconsin Madison, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Troup, Nicholas W.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Urry, Meg
  Yale Univ, Yale Ctr Astron & Astrophys, New Haven, CT 06520 USA.;Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Valenzuela, O.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Van den Bosch, Remco
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Vargas-Gonzalez, Jaime
  Univ La Serena, Fac Ciencias, Dept Fis, Cisternas 1200, La Serena, Chile..
  Vargas-Magana, Mariana
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Apdo Postal 20-364, Mexico City, DF, Mexico..
  Vazquez, Jose Alberto
  Brookhaven Natl Lab, Upton, NY 11973 USA..
  Villanova, Sandro
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Vogt, Nicole
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Wake, David
  Univ North Carolina Asheville, Dept Phys, One Univ Hts, Asheville, NC 28804 USA.;Open Univ, Dept Phys Sci, Milton Keynes MK7 6AA, Bucks, England..
  Wang, Yuting
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Weaver, Benjamin Alan
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Weijmans, Anne-Marie
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Weinberg, David H.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Westfall, Kyle B.
  Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Whelan, David G.
  Austin Coll, Dept Phys, Sherman, TX 75090 USA..
  Wilcots, Eric
  Univ Wisconsin Madison, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Wild, Vivienne
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Williams, Rob A.
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Wilson, John
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Wood-Vasey, W. M.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Wylezalek, Dominika
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, Ctr Astrophys Sci, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Xiao, Ting
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Yan, Renbin
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Yang, Meng
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Ybarra, Jason E.
  Bridgewater Coll, Dept Phys, 402 E Coll St, Bridgewater, VA 22812 USA..
  Yeche, Christophe
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Zakamska, Nadia
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Zamora, Olga
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Zarrouk, Pauline
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Zasowski, Gail
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA.;Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Zhang, Kai
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Zhao, Cheng
  Tsinghua Univ, Tsinghua Ctr Astrophys, Beijing 100084, Peoples R China.;Tsinghua Univ, Dept Phys, Beijing 100084, Peoples R China..
  Zhao, Gong-Bo
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England.;Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Zheng, Zheng
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA.;Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Zhou, Zhi-Min
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Zhu, Guangtun
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, Ctr Astrophys Sci, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Zinn, Joel C.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Zou, Hu
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  The Fourteenth Data Release of the Sloan Digital Sky Survey: First Spectroscopic Data from the Extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey and from the Second Phase of the Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment2018In: Astrophysical Journal Supplement Series, ISSN 0067-0049, E-ISSN 1538-4365, Vol. 235, no 2, article id 42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The fourth generation of the Sloan Digital Sky Survey (SDSS-IV) has been in operation since 2014 July. This paper describes the second data release from this phase, and the 14th from SDSS overall (making this Data Release Fourteen or DR14). This release makes the data taken by SDSS-IV in its first two years of operation (2014-2016 July) public. Like all previous SDSS releases, DR14 is cumulative, including the most recent reductions and calibrations of all data taken by SDSS since the first phase began operations in 2000. New in DR14 is the first public release of data from the extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey; the first data from the second phase of the Apache Point Observatory (APO) Galactic Evolution Experiment (APOGEE-2), including stellar parameter estimates from an innovative data-driven machine-learning algorithm known as "The Cannon"; and almost twice as many data cubes from the Mapping Nearby Galaxies at APO (MaNGA) survey as were in the previous release (N = 2812 in total). This paper describes the location and format of the publicly available data from the SDSS-IV surveys. We provide references to the important technical papers describing how these data have been taken (both targeting and observation details) and processed for scientific use. The SDSS web site (www.sdss.org) has been updated for this release and provides links to data downloads, as well as tutorials and examples of data use. SDSS-IV is planning to continue to collect astronomical data until 2020 and will be followed by SDSS-V.

 • 8.
  Abqari Shaur, Nadera
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Walfridsson, Per
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  En komparativ studie av matematikböcker i grundskolan 1842-20062007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is a study of some of the mathematics textbooks that were used in Swedish public schools from 1842 to the present. During this period several revisions of the curriculum took place and led to a change of contents in the various books. The first part is a description of the books chosen and highlights from each are given and compared with the corresponding curriculum. Also social and political change and the role of men and women can be studied in the examples presented. A comparison between similar topics and how they were accounted for in the older versus the newer books follows suite. In the discussion part some causes for differences and what the authors believe should be considered in the future can be found.

 • 9.
  Abuadas, Safia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Vikten av motivation i matematikundervisning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt mina erfarenheter är problemet att eleverna tycker att matematiklektioner är tråkiga, och på grund av detta kan de inte koncentrera sig under genomgången eller instruktioner för olika uppgifter. Syftet med detta arbete är att undersöka påverkan av motivation över elevernas mottagande av matematikämnet. Denna studie tillämpar sociokulturell teori och behaviorism. En litteraturstudie av relevanta ämnen kommer att presenteras samt olika undervisningsmetoder som genomförts. Resultatet kommer att presentera hur den planerade metoden gått, det vill säga undervisningen samt intervjuerna med några elever och en lärare. Resultaten baseras på observationen under genomföring av den planerade undervisningen, samt analysen av elevernas och lärarens svar. En slutsats kommer att dras, med hänsyn till att undersökningen utfördes under en kort tid samt på fåtal elever. Man kan ändå se att elevernas inlärningsmotivation, särskilt andraspråkselevernas inställning förbättring, under matematiklektioner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Agata, Olsson
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Subtraktion – undervisning, strategier och redskap2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Agha, Abdu
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Ståhl, Peter
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Students conceptions of energy in ninth grade and high school2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka kunskaper om jordens energiflöde i årskurs 9 och på gymnasiet efter genomgången kurs naturkunskap A. Vi vill även undersöka om kursplanernas mål och kriterier som täcker detta område uppfylls, samt hur eleverna tillämpar ett naturvetenskapligt språk. I undersökningen jämfördes svaren mellan elever i åk 9, elever som går samhällsvetenskapligt program och naturvetenskapligt program på gymnasiet. Totalt deltog 144 elever i en enkätundersökning där de fick besvara frågor av öppen karaktär om energikedjor. En möjlig slutsats gällande denna studie är att en större andel elever på gymnasiet jämfört med åk 9 har i sina svar angivit fler steg i energikedjorna. Gymnasieeleverna har tydligare beskrivit energikedjorna med flera naturvetenskapliga begrepp och termer. I både åk 9 och gymnasiet uppnår enbart en del elevsvar kursplanernas mål och kriterier. Resultaten visar på att eleverna har kunskapsbrister om jordens energiflöde och om energibegrepp. Eleverna verkar ha svårt för att förstå energiprincipen och energihushållning med avseende på begreppen energikvalitet och energikvantitet.

 • 12.
  Aguado, D. S.
  et al.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain..
  Ahumada, Romina
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Almeida, Andres
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Benavente 980, La Serena, Chile..
  Anderson, Scott F.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Andrews, Brett H.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Anguiano, Borja
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Aquino Ortiz, Erik
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Aragon-Salamanca, Alfonso
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Argudo-Fernandez, Maria
  Univ Antofagasta, Ctr Astron CITEVA, Antofagasta 601, Chile.;Chinese Acad Sci, South Amer Ctr Astron, China Chile Joint Ctr Astron, Camino El Observ 1515, Santiago, Chile..
  Aubert, Marie
  Aix Marseille Univ, CNRS, IN2P3, CPPM, Marseille, France..
  Avila-Reese, Vladimir
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Badenes, Carles
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Rembold, Sandro Barboza
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Barger, Kat
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Barrera-Ballesteros, Jorge
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Bates, Dominic
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Bautista, Julian
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Beaton, Rachael L.
  Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Beers, Timothy C.
  Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Belfiore, Francesco
  Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA.;European Southern Observ, Karl Schwarzschild Str 2, D-85748 Garching, Germany..
  Bernardi, Mariangela
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Bershady, Matthew
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA.;South African Astron Observ, POB 9,Observ 7935, Cape Town, South Africa..
  Beutler, Florian
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Bird, Jonathan
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Lane, Nashville, TN 37235 USA..
  Bizyaev, Dmitry
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA.;Moscow MV Lomonosov State Univ, Sternberg Astron Inst, Univ Skij Pr 13, Moscow 119991, Russia..
  Blanc, Guillermo A.
  Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Blanton, Michael R.
  NYU, Dept Phys, Ctr Cosmol & Particle Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Blomqvist, Michael
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  Bolton, Adam S.
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Boquien, Mederic
  Univ Antofagasta, Ctr Astron CITEVA, Antofagasta 601, Chile..
  Borissova, Jura
  Univ Valparaiso, Inst Fis & Astron, Av Gran Bretana 1111,Casilla 5030, Playa Ancha, Chile.;Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile..
  Bovy, Jo
  Univ Toronto, Dept Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto M5S 3H4, ON, Canada.;Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St. George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Brandt, William Nielsen
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Dept Phys, 104 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Brinkmann, Jonathan
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Brownstein, Joel R.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Bundy, Kevin
  Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Burgasser, Adam
  Univ Calif San Diego, Ctr Astrophys & Space Sci, La Jolla, CA 92093 USA..
  Byler, Nell
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Diaz, Mariana Cano
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico.;Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, CONACYT Res Fellow, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Cappellari, Michele
  Univ Oxford, Dept Phys, Subdept Astrophys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Carrera, Ricardo
  Natl Inst Astrophys, Astron Observ Padova, Vicolo Osservatorio 5, I-35122 Padua, Italy..
  Cervantes Sodi, Bernardo
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Radioastron & Astrofis, Campus Morelia,AP 3-72, Morelia 58089, Michoacan, Mexico..
  Chen, Yanping
  New York Univ Abu Dhabi, POB 129188, Abu Dhabi, U Arab Emirates..
  Cherinka, Brian
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Choi, Peter Doohyun
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Chung, Haeun
  Korea Inst Adv Study, 85 Hoegiro, Seoul 02455, South Korea..
  Coffey, Damien
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Comerford, Julia M.
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Comparat, Johan
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Covey, Kevin
  Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Ilha, Gabriele da Silva
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  da Costa, Luiz
  Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Observ Nacl, R Gal Jose Cristino 77, BR-20921400 Rio De Janeiro, RJ, Brazil..
  Dai, Yu Sophia
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Damke, Guillermo
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Benavente 980, La Serena, Chile.;AURA Observ Chile, Cisternas 1500, La Serena, Chile..
  Darling, Jeremy
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Davies, Roger
  Univ Oxford, Dept Phys, Subdept Astrophys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Dawson, Kyle
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  de Sainte Agathe, Victoria
  Univ Paris 07, Univ Pierre & Marie Curie, CNRS IN2P3, LPNHE,Univ Paris 6, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris, France..
  Machado, Alice Deconto
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Del Moro, Agnese
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  De Lee, Nathan
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Lane, Nashville, TN 37235 USA.;Northern Kentucky Univ, Dept Phys Geol & Engn Technol, Highland Hts, KY 41099 USA..
  Diamond-Stanic, Aleksandar M.
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Sanchez, Helena Dominguez
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Donor, John
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Drory, Niv
  Univ Texas Austin, McDonald Observ, 1 Univ Stn, Austin, TX 78712 USA..
  des Bourboux, Helion du Mas
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Duckworth, Chris
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Dwelly, Tom
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Ebelke, Garrett
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Emsellem, Eric
  European Southern Observ, Karl Schwarzschild Str 2, D-85748 Garching, Germany.;Univ Lyon, Univ Lyon 1, Ens Lyon, CNRS,Ctr Rech Astrophys Lyon,UMR5574, F-69230 St Genis Laval, France..
  Escoffier, Stephanie
  Aix Marseille Univ, CNRS, IN2P3, CPPM, Marseille, France..
  Fernandez-Trincado, Jose G.
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile.;Univ Atacama, Inst Astron & Ciencias Planetarias, Copayapu 485, Copiapo, Chile.;Univ Bourgogne Franche Comte, OSU THETA Franche Comte Bourgogne, Observ Besancon, CNRS UMR6213,Inst UTINAM, BP 1615, F-25010 Besancon, France..
  Feuillet, Diane
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Fischer, Johanna-Laina
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Fleming, Scott W.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Fraser-McKelvie, Amelia
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Freischlad, Gordon
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Frinchaboy, Peter M.
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Fu, Hai
  Univ Iowa, Dept Phys & Astron, Iowa City, IA 52245 USA..
  Galbany, Lluis
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Garcia-Dias, Rafael
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Garcia-Hernandez, D. A.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Garma Oehmichen, Luis Alberto
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Geimba Maia, Marcio Antonio
  Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Observ Nacl, R Gal Jose Cristino 77, BR-20921400 Rio De Janeiro, RJ, Brazil..
  Gil-Marin, Hector
  Sorbonne Univ, ILP, 98 Bis Blvd Arago, F-75014 Paris, France.;Univ Paris 06, Lab Phys Nucl & Hautes Energies, 4 Pl Jussieu, F-75005 Paris, France..
  Grabowski, Kathleen
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Gu, Meng
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Guo, Hong
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Ha, Jaewon
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Harrington, Emily
  Bryn Mawr Coll, Dept Phys, Bryn Mawr, PA 19010 USA.;Haverford Coll, Dept Phys & Astron, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Hasselquist, Sten
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Hayes, Christian R.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Hearty, Fred
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Hernandez Toledo, Hector
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Hicks, Harry
  Univ Portsmouth, Sch Math & Phys, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Hogg, David W.
  NYU, Dept Phys, Ctr Cosmol & Particle Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Holley-Bockelmann, Kelly
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Lane, Nashville, TN 37235 USA..
  Holtzman, Jon A.
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Hsieh, Bau-Ching
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Hunt, Jason A. S.
  Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St. George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Hwang, Ho Seong
  Korea Inst Adv Study, 85 Hoegiro, Seoul 02455, South Korea..
  Ibarra-Medel, Hector J.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Jimenez Angel, Camilo Eduardo
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Johnson, Jennifer
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Jones, Amy
  Univ Alabama, Dept Phys & Astron, Tuscaloosa, AL 35487 USA..
  Jönsson, Henrik
  Lund Univ, Dept Astron & Theoret Phys, Lund Observ, Box 43, SE-22100 Lund, Sweden..
  Kinemuchi, Karen
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA.;New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Kollmeier, Juna
  Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Krawczyk, Coleman
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Kreckel, Kathryn
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Kruk, Sandor
  Univ Oxford, Dept Phys, Subdept Astrophys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Lacerna, Ivan
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile.;Univ Catolica Norte, Inst Astron, Av Angamos 0610, Antofagasta, Chile..
  Lan, Ting-Wen
  Univ Tokyo, Todai Inst Adv Study, Kavli Inst Phys & Math Universe, Kashiwa, Chiba 2778583, Japan..
  Lane, Richard R.
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile.;Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile..
  Law, David R.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Lee, Young-Bae
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Li, Cheng
  Tsinghua Univ, Tsinghua Ctr Astrophys, Beijing 100084, Peoples R China.;Tsinghua Univ, Dept Phys, Beijing 100084, Peoples R China..
  Lian, Jianhui
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Lin, Lihwai
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Lin, Yen-Ting
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Lintott, Chris
  Univ Oxford, Dept Phys, Subdept Astrophys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Long, Dan
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Longa-Pena, Penelope
  Univ Antofagasta, Ctr Astron CITEVA, Antofagasta 601, Chile..
  Mackereth, J. Ted
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2, Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  de la Macorra, Axel
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Apdo. Postal 20-364, Mexico City, DF, Mexico..
  Majewski, Steven R.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Malanushenko, Olena
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Manchado, Arturo
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain.;CSIC, Madrid, Spain..
  Maraston, Claudia
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Mariappan, Vivek
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Marinelli, Mariarosa
  Virginia Commonwealth Univ, Dept Phys, Richmond, VA 23220 USA..
  Marques-Chaves, Rui
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Masseron, Thomas
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Masters, Karen L.
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England.;Haverford Coll, Dept Phys & Astron, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  McDermid, Richard M.
  Macquarie Univ, Dept Phys & Astron, Sydney, NSW 2109, Australia..
  Medina Pena, Nicolas
  Univ Valparaiso, Inst Fis & Astron, Av Gran Bretana 1111,Casilla 5030, Playa Ancha, Chile..
  Meneses-Goytia, Sofia
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Merloni, Andrea
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Merrifield, Michael
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Meszaros, Szabolcs
  ELTE Gothard Astrophys Observ, Szent Imre herceg St 112, H-9704 Szombathely, Hungary..
  Minniti, Dante
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile.;Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Dept Fis, Av Fernandez Concha 700, Santiago, Chile.;Vatican Observ, V00120, Castel Gandolfo, Vatican City St, Italy..
  Minsley, Rebecca
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Muna, Demitri
  Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Myers, Adam D.
  Univ Wyoming, Dept Phys & Astron, Laramie, WY 82071 USA..
  Nair, Preethi
  Univ Alabama, Dept Phys & Astron, Tuscaloosa, AL 35487 USA..
  do Nascimento, Janaina Correa
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Newman, Jeffrey A.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Nitschelm, Christian
  Univ Antofagasta, Ctr Astron CITEVA, Antofagasta 601, Chile..
  Olmstead, Matthew D.
  Kings Coll, 133 North River St, Wilkes Barre, PA 18711 USA..
  Oravetz, Audrey
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Oravetz, Daniel
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Ortega Minakata, Rene A.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Pace, Zach
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Padilla, Nelson
  Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile..
  Palicio, Pedro A.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Pan, Kaike
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Pan, Hsi-An
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Parikh, Taniya
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Parker, James, III
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Peirani, Sebastien
  UPMC, UMR 7095, CNRS, Inst Astropys Paris, 98bis Bd Arago, F-75014 Paris, France..
  Penny, Samantha
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Percival, Will J.
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England.;Univ Waterloo, Dept Phys & Astron, 200 Univ Ave W, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada.;Perimeter Inst Theoret Phys, 31 Caroline St North, Waterloo, ON N2L 2Y5, Canada..
  Perez-Fournon, Ismael
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Peterken, Thomas
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Pinsonneault, Marc H.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Prakash, Abhishek
  CALTECH, Infrared Proc & Anal Ctr, MC 100-22,1200 Calif Blvd, Pasadena, CA 91125 USA..
  Raddick, M. Jordan
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Raichoor, Anand
  EPFL, Obser Sauverny, Lab Astrophys, Inst Phys, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Riffel, Rogemar A.
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Riffel, Rogerio
  Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Av Bento Goncalves 9500, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil..
  Rix, Hans-Walter
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Robin, Annie C.
  Univ Bourgogne Franche Comte, OSU THETA Franche Comte Bourgogne, Observ Besancon, CNRS UMR6213,Inst UTINAM, BP 1615, F-25010 Besancon, France..
  Roman-Lopes, Alexandre
  Univ La Serena, Fac Ciencias, Dept Fis, La Serena 1200, Chile..
  Rose, Benjamin
  Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Ross, Ashley J.
  Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Rossi, Graziano
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Rowlands, Kate
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Rubin, Kate H. R.
  San Diego State Univ, Dept Astron, San Diego, CA 92182 USA..
  Sanchez, Sebastian F.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Sanchez-Gallego, Jose R.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Sayres, Conor
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Schaefer, Adam
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Schiavon, Ricardo P.
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2, Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Schimoia, Jaderson S.
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Schlafly, Edward
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Schlegel, David
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Schneider, Donald P.
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA..
  Schultheis, Mathias
  Univ Cote dAzur, Lab Lagrange, Observ Cote dAzur, CNRS, Blvd Observ, F-06304 Nice, France..
  Seo, Hee-Jong
  Ohio Univ, Dept Phys & Astron, Clippinger Labs, Clippinger Labs, Athens, OH 45701 USA..
  Shamsi, Shoaib J.
  Haverford Coll, Dept Phys & Astron, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Shao, Zhengyi
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Shen, Shiyin
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Shetty, Shravan
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Simonian, Gregory
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Smethurst, Rebecca J.
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England.;Univ Oxford, Dept Phys, Subdept Astrophys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Sobeck, Jennifer
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Souter, Barbara J.
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Spindler, Ashley
  Open Univ, Dept Phys Sci, Milton Keynes MK7 6AA, Bucks, England..
  Stark, David V.
  Univ Tokyo, Todai Inst Adv Study, Kavli Inst Phys & Math Universe, Kashiwa, Chiba 2778583, Japan..
  Stassun, Keivan G.
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Lane, Nashville, TN 37235 USA..
  Steinmetz, Matthias
  Leibniz Inst Astrophy Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Storchi-Bergmann, Thaisa
  Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Av Bento Goncalves 9500, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil..
  Stringfellow, Guy S.
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Suarez, Genaro
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Unidad Acad Ensenada, Inst Astron, Ensenada 22860, Baja California, Mexico..
  Sun, Jing
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Taghizadeh-Popp, Manuchehr
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA.;Johns Hopkins Univ, Inst Data Intens Engn & Sci, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Talbot, Michael S.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Tayar, Jamie
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Thakar, Aniruddha R.
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Thomas, Daniel
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Tissera, Patricia
  Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Dept Fis, Av Fernandez Concha 700, Santiago, Chile..
  Tojeiro, Rita
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Troup, Nicholas W.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Unda-Sanzana, Eduardo
  Univ Antofagasta, Ctr Astron CITEVA, Antofagasta 601, Chile..
  Valenzuela, Octavio
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Vargas-Magana, Mariana
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Apdo. Postal 20-364, Mexico City, DF, Mexico..
  Antonio Vazquez-Mata, Jose
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Wake, David
  Univ North Carolina Asheville, Dept Phys, One Univ Hts, Asheville, NC 28804 USA..
  Weaver, Benjamin Alan
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Weijmans, Anne-Marie
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Westfall, Kyle B.
  Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Wild, Vivienne
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Wilson, John
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Woods, Emily
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Yan, Renbin
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Yang, Meng
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Zamora, Olga
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Zasowski, Gail
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Zhang, Kai
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Zheng, Zheng
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA.;Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Zhu, Guangtun
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Zinn, Joel C.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Zou, Hu
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  The Fifteenth Data Release of the Sloan Digital Sky Surveys: First Release of MaNGA-derived Quantities, Data Visualization Tools, and Stellar Library2019In: Astrophysical Journal Supplement Series, ISSN 0067-0049, E-ISSN 1538-4365, Vol. 240, no 2, article id 23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Twenty years have passed since first light for the Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Here, we release data taken by the fourth phase of SDSS (SDSS-IV) across its first three years of operation (2014 July-2017 July). This is the third data release for SDSS-IV, and the 15th from SDSS (Data Release Fifteen; DR15). New data come from MaNGA-we release 4824 data cubes, as well as the first stellar spectra in the MaNGA Stellar Library (MaStar), the first set of survey-supported analysis products (e.g., stellar and gas kinematics, emission-line and other maps) from the MaNGA Data Analysis Pipeline, and a new data visualization and access tool we call "Marvin." The next data release, DR16, will include new data from both APOGEE-2 and eBOSS; those surveys release no new data here, but we document updates and corrections to their data processing pipelines. The release is cumulative; it also includes the most recent reductions and calibrations of all data taken by SDSS since first light. In this paper, we describe the location and format of the data and tools and cite technical references describing how it was obtained and processed. The SDSS website (www.sdss.org) has also been updated, providing links to data downloads, tutorials, and examples of data use. Although SDSS-IV will continue to collect astronomical data until 2020, and will be followed by SDSS-V (2020-2025), we end this paper by describing plans to ensure the sustainability of the SDSS data archive for many years beyond the collection of data.

 • 13.
  Ahmad, Nasrin
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Elevers förståelse för tal2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min studie har jag valt att undersöka elevers förståelse av tal. Syftet med detta arbete är att ta reda på elevers taluppfattning och vilka svårigheter de stöter på. Undersökningen i denna studie bygger på observationer under några lektioner i år 1, totalt arton elever, och individuella intervjuer med fyra elever i år 1. Resultatet visar att eleverna har förståelse för ental när det gäller talgrannar, taluppdelning och ramsräkning, men de har inte tillräcklig förståelse för de första tio talen och har stora svårigheter med tiotal inom talområdet 0 – 20. Många av dessa elever kan inte direkt se fingertalen och har svårt att räkna på rätt sätt. Mitt arbete avslutas med några förslag på vilket sätt man kan organisera undervisning som ger eleverna möjligheter att utveckla sin kunskap om tal.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Ahmad, Pinar
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Betydelsen av pedagogers kompetens och arbetsätt i naturvetenskap för barns lärande i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Ahmadi, Saleha
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Perspektivet på problemlösning i matematik enligt den aktuella läroplanen Lgr 112013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens ursprungliga och övergripande syfte var att ge uppslag till diskussion rörande förändringar och utvecklingar av undervisning i matematik i problemlösning. Wynd-hamn, Riesbeck & Schoultz, (2000) redovisade i sin analys hur problemlösning besk-revs i olika officiella dokument så som läroplaner. Wyndhamn et al. valde att beskriva resultaten av sina analyser i termer av tre prepositioner som alla hade använts i samband med problemlösning – för, om och genom. Syftet med min studie var att undersöka dessa förändringar och utvecklingar och ta reda på i vilket perspektiv problemlösning hade framställts i den aktuella läroplanen Lgr 11 jämfört med de tidigare läroplanerna från Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969), Lgr, 80 (Skolöverstyrelse, 1980) och Lpo 94 (utbildningsdepartementet, 1994). Studien genomfördes som en textanalys av styrdokument. Resultatet framställde att perspektivet på problemlösning enligt Skolverket (Lgr 11) var byggd på den sociokultu-rella teorin, där lärarens roll beskrevs som en mediator och organisatör. Lärarens roll förändrades från att överföra, förmedla, handleda information och regler till att organi-sera och vara resurs för medierade lärandeerfarenheter. Elevens lärande beskrevs som aktivt medierad lärande. Eleven i sin lärande var självgående och självstyrande och sågs som en skapare, en kreatör och framförallt som en frambringare. Alltså kan problemlös-ning sägas vara framställd i ett nytt perspektiv och förklaras med en ny preposition. En-ligt min analys av Lgr 11 skall läraren undervisa i problemlösning i matematik. Studiens slutsatser framhävde att det traditionella för perspektivet i problemlösning skulle förändras, om perspektivet skulle byggas vidare och genom perspektivet skulle granskas och utvecklas inför nästa kommande läroplan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Ahmed, Venus Shehab
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Flerspråkighet och lärande i matematik2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt arbete om flerspråkighet och lärande i matematik handlar om faktorer som påverkar andraspråkselever när de lär sig matematik. Genom studier av tidigare forskning har jag funnit en rad faktorer som påverkar dessa elevers möjligheter att tillgodogöra sig matematik- undervisningen. Som en röd tråd genom mitt arbete går tanken att såväl språk- som ämnesinlärning bäst sker i samarbete med andra i ett socialt sammanhang. Det finns många hinder som andraspråkselever ska övervinna för att lyckas i matematik. Elevernas kulturella och språkliga bakgrund har en stor betydelse. De ska tillägna sig ett matematikspråk som kan skilja sig mycket från det de är vana vid. I mitt arbete visar jag också på att det finns stora kulturella skillnader i matematikspråket. Jag betonar också betydelsen av få undervisas på sitt modersmål tills andraspråket kan användas kognitivt. Dessa slutsatser bekräftas av en enkät som andraspråkselever har besvarat liksom av intervjuer med berörda matematiklärare. I takt med att andelen andraspråkselever ökar, ökar även kraven på att alla lärare skall arbeta med både språk- och kunskapsutveckling. I mitt arbete ger jag flera förslag på hur en effektiv inlärningsmiljö för andraspråkselever kan se ut.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Ahumada, Romina
  et al.
  Instituto de Astronomía, Universidad Católica del Norte, Av. Angamos 0610, Antofagasta, Chile.
  Jönsson, Henrik
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM). Lund Observatory, Department of Astronomy and Theoretical Physics, Lund University, Box 43, SE-22100 Lund, Sweden;.
  Zou, Hu
  National Astronomical Observatories of China, Chinese Academy of Sciences, 20A Datun Road, Chaoyang District, Beijing 100012, People's Republic of China.
  The 16th Data Release of the Sloan Digital Sky Surveys: First Release from the APOGEE-2 Southern Survey and Full Release of eBOSS Spectra2020In: Astrophysical Journal Supplement Series, ISSN 0067-0049, E-ISSN 1538-4365, Vol. 249, no 1, article id 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper documents the 16th data release (DR16) from the Sloan Digital Sky Surveys (SDSS), the fourth and penultimate from the fourth phase (SDSS-IV). This is the first release of data from the Southern Hemisphere survey of the Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment 2 (APOGEE-2); new data from APOGEE-2 North are also included. DR16 is also notable as the final data release for the main cosmological program of the Extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (eBOSS), and all raw and reduced spectra from that project are released here. DR16 also includes all the data from the Time Domain Spectroscopic Survey and new data from the SPectroscopic IDentification of ERosita Survey programs, both of which were co-observed on eBOSS plates. DR16 has no new data from the Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory (MaNGA) survey (or the MaNGA Stellar Library "MaStar"). We also preview future SDSS-V operations (due to start in 2020), and summarize plans for the final SDSS-IV data release (DR17).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Al Bagdadi, Moner
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Fluur, Maria
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Grundskoleelevers attityder till matematik2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med vårt arbete är att undersöka vilka attityder elever i grundskolan har till matematik och hur dessa eventuellt förändras genom skolåren. Vidare är syftet att utreda om flickor och pojkar har samma attityder eller om deras åsikter skiljer sig åt. För att undersöka detta utformade vi en enkät vilken samtliga elever på en skola (år 1-9) i södra Sverige fick besvara. Sammanlagt besvarade 512 elever enkäten. Resultatet visade att attityderna eleverna har till matematik var övervägande positiva men att intresset för matematik avtar något med stigande ålder. Vidare visade studien att det förekom skillnader mellan pojkars och flickors attityder men att dessa inte var tillräckligt stora för att kunna dra generella slutsatser om könsskillnader i matematik.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Al Juburi, Ahmed
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Jönsson, André
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Lusten för matematik - Faktorer som påverkar elevers uppfattning, upplevelse och prestation i matematik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete fokuserar på att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers syn på matematikämnet. Vi har försökt åstadkomma detta genom att besvara tre frågeställningar angående på vilket sätt och i vilken omfattning en viss grupp av svenska befolkningen uppfattar och använder sig av skolämnet matematik samt vilka upplevelser de har av sådana situationer och vad som påverkat deras prestationer. Metodmässigt valde vi att skapa en delvis kvalitativt strukturerad enkät som innehåller två olika sorters frågor: sju med svarskalor och två öppna frågor om informanternas attityder gentemot matematik. Denna enkät distribuerades digitalt via Internet till en slumpmässig grupp och vi fick in 141 svar från människor mellan åldrarna 13 och 53. Vårt resultat visar att faktorer som personlig kontakt med läraren, lärarens matematiska kunskaper, lärarens undervisningsmetod och lärarens återkoppling med elever är viktigare än faktorer som matematikbokens utformning och föräldrars engagemang. Informanternas svar i enkäten kan ha påverkats av olika faktorer (som ålder eller föräldrars högsta utbildning), vilket vi har försökt att tolka med hjälp av tabeller och diagram.

  Download full text (zip)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 20.
  al shaheen, Rawaa
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Hur tänker några elever i grundskolan kring tal i bråkform2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka svårigheter och missuppfattningar som kan finnas hos några elever i grundskolan, och hur de tänker kring tal i bråkform. I min undersökning utgår jag från följande frågor: Hur resonerar eleverna när de löser en uppgift med tal i bråkform? Vilka missuppfattningar kan man upptäcka när eleverna löser uppgifterna om tal i bråkform? För att se vilka svårigheter eleverna har inom området bråk har jag gjort individuella intervjuer med 4 elever som går i skolår 7. Under intervjuerna fick de svara på ett arbetsblad som innehåller olika uppgifter kring bråk. Uppgifterna i elevbladet baserades på mina undersökningsfrågor. Jag har sett genom intervjuerna och elevbladen att eleverna har olika svårigheter och missuppfattningar kring tal i bråkform.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Albattat, Souhad
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Roligare matematik2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  en study about motivating mathematics through intrews eith mathematical teachers in grades 4-6 about the motivation to learn and its effects on education.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Al-Binni, Shaima
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Karlsson, Jonna
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Grundskolepedagogers användande av experiment2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar pedagogers syn på experiment i skolans tidigare år i naturvetenskapsundervisningen. Vårt huvudmål med examensarbetet var att undersöka faktorerna som underlättar respektive försvårar utförande av experiment i undervisningen för grundskolepedagoger. Vi ville även undersöka vilka typer av experiment som utnyttjas samt vilka mål som pedagogerna vill uppnå med utförandet av experimenten. Studien har genomförts på tre olika skolor rund om i Skåne. Vi har med hjälp av intervjuer genomfört en kvalitativ undersökning. Resultatet visar att alla pedagogerna ansåg att experiment har en positiv inverkan på elevernas lärande men det var bara några få som använder sig av det som en inlärningsmetod. Resultatet visar även att alla pedagogerna vill att eleverna själva ska utföra experimenten men nästan alla pedagogerna utför själva experimenten först innan eleverna själva får prova. De pedagoger som undervisar i skolor med elever med svenska som andra språk, använder experiment till att stärka det svenska språket hos eleverna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Alderin, Lisa
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Stora idéer för undervisning av organisk kemi2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever i gymnasieskolan visar svårigheter att skapa sig äkta förståelse för ämnet kemi. Detta kan bero på en omfattande mängd material men också att kemiämnet traditionellt är uppdelat i separata kategorier. Elever uppvisar inte förmåga att se helheten och kopplingen mellan dessa delar. Arbetet diskuterar möjligheten för ämnesläraren att utgå från så kallade ”stora idéer” och sedan avancera innehållet enligt en bestämd ordning. Detta kan vara ett sätt att skapa helhetsbild, bättre överblick och därigenom djupare förståelse av kemin som ämne. Genom lärarintervjuer undersöks olika lärares syn på organisk kemi i undervisningen och om specifika moment finns inom kursen kemi 1 där fler exempel på den organiska kemins grunder kan introduceras för gymnasieelever. Stora idéer som sammanfattar gymnasiekemins grundkurs (kemi1) samt organisk kemi (del av kemi 2) presenteras i arbetet. Dessutom föreslås fyra olika moment i kemi 1 där fler exempel på grunder i organisk kemi kan tas upp för att förbereda elever för organisk kemi utan att betunga kunskapsområdet med mer teori.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  AL-Hussieny, Muntaha
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Hur påverkar undervisningsspråket fysikundervisningen? En studie om fysiklärare med svenska som modersmål som undervisar på engelska2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How can the language of instruction affect the teaching of the physics? A study on Swedish physics teachers who teach in English

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Alic, Indira
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Kodväxling och språksvårigheter vid lösning av matematiska problem2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Alionte, Florentina
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Students understanding of integral calculus2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet har haft som syfte att ta reda på vilka uppfattningar eleverna på en Komvuxskola har om integralkalkyl. I undersökningen medverkade 28 elever och fyra av dem blev intervjuade. Jag använde mig av ett skriftligt test och kvalitativa ostrukturerade intervjuer som undersökningsmetoder. Studiens resultat visade att endast några elever tolkade begreppen primitiv funktion samt integral som ett objekt och utvecklade relationell förståelse. De andra eleverna som på det skriftliga testet kunde tillämpa reglerna för att bestämma primitiva funktioner och för att beräkna integraler, uppfattade begreppen som en process och utvecklade instrumentell förståelse. De felaktiga svaren grundade sig på svårigheter med: algebraiska manipulationer, grundläggande algebra och hantering av grafräknaren. När det gäller elevernas förståelse om sambandet mellan funktionens och primitiva funktionens graf visade eleverna svårigheter med övergången från den grafiska till den symboliska representationsformen. De eleverna som använde sig av grafräknaren på ett effektivt sätt fick bättre resultat än de andra som skrev att grafräknaren inte kom till någon användning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Almaged, Azal
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Brante, Elita
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Matematiksvårigheter vid hantering av bråktal2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbetet är en systematisk litteraturstudie inom matematik med inriktning mot högstadiet och gymnasiet. Studiens syfte är att undersöka och ta reda på vad forskningen indikerar om svårigheter och missuppfattningar som vissa elever möter vid hantering av bråktal i högstadiet och gymnasiet. I denna studien utgår vi från följande fråga: Vilka vanligt förekommande svårigheter möter eleverna i högstadiet och gymnasiet vid hantering av bråktal? För att kunna besvara frågan och uppnå syftet med vårt arbete har främst databassökningarna i ERIC, SwePub och Libsearch gjorts där tyngdpunkten ligger på den internationella forskningen. Resultaten visar att eleverna har problem inom vissa delar av bråktal. Nästan alla forskare konstaterar i sina undersökningar att eleverna har svårigheter att bestämma storlek på bråktal, att placera ut dem korrekt på tallinje samt att utföra räkneoperationer med bråktal. I många fall handlar detta om bristande grundläggande färdigheter, något som grundskolan borde kunna avhjälpa.

 • 28.
  Al-Mashhadi, Mayami
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Al-Shakarji, Zeina
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Högpresterande elever, Uppfattningar och utmaningar i matematik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser hur några lärare och elever i grundskolans senare år upplever arbetet med högpresterande elever i ämnet matematik. Vilket stöd och vilka utmaningar skolan ger till dessa elever för att de kan utvecklas och utmanas i sitt lärande. Vår undersökning grundar sig i tidigare forskning och litteratur i detta ämnesområde samt lärares och elevers perspektiv. Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Resultaten visar att de utvalda fyra grundskolorna saknar både en gemensam och individuell strategi för att främja högpresterande elever i ämnet matematik. Ansvaret för att utveckla och utmana dessa elevers matematikkunskaper bygger på lärarens eget initiativ, men p.g.a. bristen på resurser i skolan har det automatiskt blivit elevens ansvar. Detta bidrar till att högpresterande elever tappar motivation och utmaningar för att utvecklas vidare i sitt lärande i ämnet matematik.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Al-Mehdawi, Hala
  Malmö högskola, Faculty of Technology and Society (TS).
  Algtillväxten i öppna dagvattensystem2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When the cities began to develop in the 1900s increased storm water flow. Sweden began to think about the future and they were trying to find the best solutions to make cities sustainable. Storm water management was one of the key elements of sustainable development and for that reason; people started thinking about the ability to manage storm water locally. Using open storm water system was one of the first elections in Malmö municipality to reduce flood risk and improve the city's image by increasing the aesthetic value. Poor maintenance of a water body can lead to various difficulties such as oxygen-poor water, eutrophication, clogged bottoms that allow algae to grow in the watercourse. The significance of this work is on algal growth / blooms in open storm water facilities, which are the most common causes of algae in open storm water facilities and the steps and solutions you can use to prevent or solve this problem. Based on interviews with various experts regarding the plans and documents that describe the two systems, in combination with literature studies, it helped us to reach the following result: Algae growth or algal blooms in the open storm water facilities can both be prevented and reduced by performing various actions such as including; Dam water should be sufficiently large, dust the length should be twice as long as the width (length-to-width ratios of 2:1), the dams will connect to a wetland to reduce nutrients in the water before it reaches the dams, reinforcing the presence of natural water in the ponds, increasing the residence time in the ponds (high water stress), dust the bottoms should be abundant with diverse flora, and increase the biological ecosystem. It is also important to hire contractor/ people with good knowledge and experience to know exactly how a management plan should be handled.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Almehed, Louise
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Attityder och undervisning -Att utgå från elevers intressen i2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How does pupils on the Buisness och administrationprogram feel about their education in science? The aim is to improve these pupils attitudes towards science.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Al-Muweyel, Kawther
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Elevers svårigheter med tal i bråkform2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna text undersöker vilka svårigheter eleverna har med tal i bråkform och hur läraren kan stötta dessa elever. Detta undersöks eftersom jag är nyfiken på vilka svårigheter eleverna stöter på när de arbetar med tal i bråkform. Bråktal är ett viktigt ämne då det kopplas till andra områden i matematiken såsom procent och decimaltal. I metoddelen beskrivs sökprocessen för att ta fram de vetenskapligt granskade artiklarna för denna kunskapsöversikt. Från de valda vetenskapliga artiklarna utreds arbetets frågeställningar i resultatets avsnitt. Slutsatser från resultatavsnittet diskuteras i syfte att belysa och utreda arbetets centrala frågeställningar. I slutet av kunskapsöversikten ges en tydlig tanke kring det fortsatta forskningsområdet till det senare fördjupade undersökningen, examensarbetet.

 • 32.
  Al-Noori, Abdulathim
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Matematiksvårigheter i förberedelseklassen2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilka svårigheter eleverna har i förberedelseklasser och vad förberedelseklasslärarna anser om matematikundervisningen i förberedelseklassen. Dessutom skall modersmålslärarens roll i matematikundervisningen belysas. Jag har valt enkätundersökning med elever och förberedelseklasslärare samt intervjuer med modersmålslärare som metod. Resultaten pekar på att förberedelseklasseleverna har problem med det svenska språket, samt att modersmålslärarna spelar stor roll för undervisningen. Eleverna i förberedelseklasserna kan klara av matematikundervisningen trots en dålig bas i det svenska språket. Detta görs med genom en tvåspråkig undervisning med hjälp av både förberedelseklassläraren och modersmålsläraren. Modersmålsläraren kan förmedla matematikundervisningen på ett sätt som är enklare för de nyanlända eleverna att ta till sig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Alpenberg, Isabelle
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Ström Andersson, Daniella
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Lärares förhållningssätt och integrering av digitala verktyg i matematikundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur verksamma lärare på 1:1 skolor förhåller sig till och integrerar digitala verktyg i matematikundervisningen i årskurs 3-6. Studien utgår från en kvalitativ metod där fem lärare från olika skolor i södra Sverige har intervjuats. Empirin har analyserats utifrån ramverken SAMR och TPACK, där SAMR handlar om hur lärarna använder sig av digitala verktyg och TPACK diskuterar och analyserar lärarnas kompetens. Resultatet visar att lärarna har en positiv inställning till digital teknik men efterfrågar mer fortbildning inom digitala verktygs pedagogiska användningsområden. Det vanligaste svaret bland lärarna är att de använder digitala verktyg till färdighetsträning i matematik, där elever tränar på att utveckla sin procedurförmåga. Den främsta möjligheten med datorn och surfplattan är individanpassning och möjligheten till omedelbar feedback. En utmaning däremot är att kontrollera vad eleverna gör på datorn eller surfplattan och vad de lär sig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Alsaadi, Rasha
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Språkstörningars påverkan på matematiklärandet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande kunskapsöversikt är skriven i syfte att undersöka inom vilka matematiska områden som elever med språkstörning (SLI) påverkas av sin diagnos i det tidiga matematiklärandet. Även ifall språksvårigheterna begränsar deras utveckling i matematik i jämförelse med elever utan språkstörning. För att undersöka detta har följande frågeställningar utformats: Inom vilka matematiska områden påverkas elever med språkstörningars lärande? samt Hur beskrivs elever med språkstörningars matematiklärande i jämförelse med deras kamrater utan språkstörning? Metoden för kunskapsöversikten tog sin utgångspunkt i en sökprocess av tidigare sammanställd forskning. Sökprocessen resulterade i sex vetenskapliga artiklar vars innehåll representerade frågeställningarna. Resultatet visade att elever med språkstörning, i jämförelse med diverse grupper, mer eller mindre påverkades inom alla matematikområden, med få undantag. Slutsatsen som drogs var att det främst var inom övergripande områden som exempelvis aritmetik som SLI eleverna påverkades, men även inom specifika områden som addition. Även att det språktunga materialet var mer svårhanterligt för SLI eleverna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  AL-Saedi, Manar
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Didaktiska aspekter av inkludering i matematikundervisning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Al-Shaha, Zeena
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Byrén, Sara
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Cirklar & Kretsar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler elever som går på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen saknar den matematiska kompetens som behövs i deras framtida yrken (Muhrman, 2016). Många faktorer har orsakat detta problem, men en av de viktigaste faktorerna är matematiklärarnas bristande kunskaper om elevernas yrkesmatematik (Muhrman, 2016). Enligt läroplanen GY11 läser alla yrkeselever kursen matematik 1a som anses vara anpassad till yrkeselevernas behov. Läroplanen för matematik 1a anger att matematiklärare ska anpassa det centrala innehållet till karaktärsämnena (Skolverket, 2011). För de matematiklärare som inte är kunniga i karaktärsämnena blir läroboken i matematik en trygghet som de kan basera sin undervisning på. Däremot frågan är om matematikläroböckerna förser yrkeseleverna med de kunskaper de behöver för att nå kunskapsmålen och utveckla sina matematiska yrkeskompetenser. Syftet med detta arbetet är att undersöka hur läroplanens mål för matematik 1a förverkligas i matematikläroböcker som är avsedda för yrkesprogram. En del av de lärandeteorier och tidigare forskning som vi har redovisat i detta arbete hävdar att det sällan ges möjlighet för yrkeseleverna att utveckla de matematiska kompetenser som behövs i deras yrken (Dahl, 2014; Muhrman, 2016). För att få en bättre insyn i området har vi valt att begränsa oss till El- och energiprogrammet och granska två matematikläroböcker som är avsedda för tekniskt inriktade yrkesprogram. Det har varit nödvändigt för oss att även intervjua två personer som är kunniga inom el-yrket för att få en bättre insyn av el-elevernas yrkesmatematik. Vi har även granskat läroplanerna för samtliga karaktärsämnen som eleverna på El- och energiprogrammet läser. Resultatet visar att båda matematikläroböckerna täcker det mesta av kursens matematik 1a centrala innehåll. För att eleverna ska tillgodogöra sig de matematiska kunskaper som behövs i yrket behöver matematiklärarna gå utanför matematiklärobokens ramar och integrera yrkesmatematik i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Altheden, Cecilia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Rasmusson, Carina
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Elevers upplevelser av pulshöjande aktivitet och hur det påverkar koncentration och prestation i matematik2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning/ Abstract Altheden, C., Rasmusson, C. (2020). Elevers upplevelser av pulshöjande aktivitet och hur det påverkar koncentration och prestation i matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Examensarbetet förväntas bidra med kunskaper om hur elever upplever pulshöjande aktiviteter under matematiklektioner. Denna kunskap kan i sin tur vara en hjälp till hur de pulshöjande aktiviteterna kan implementeras i undervisningen för att ge resultat för elevernas koncentration och prestation. Syftet med studien är att skapa kunskap om hur elever upplever pulshöjande aktivitet i samband med matematiklektioner och om de upplever att deras prestation och förmåga att koncentrera sig i matematik förändras. Studiens syfte är dessutom att skapa kunskap om lärarens och projektledarens upplevelse av pulsaktiviteter. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: • Hur upplever elever sin förmåga att koncentrera sig i matematik efter pulshöjande aktivitet jämfört med att inte utföra pulshöjande aktivitet? • Hur upplever elever sin prestation i matematik efter pulshöjande aktivitet? • Hur är lärarens och projektledarens upplevelser kring pulshöjande aktivitet? Det teoretiska ramverket utgörs av motivationsteorier där vi tar upp self determination theory och teori om affekt samt Antonovskys salutogena teori och begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Studien med vilken vi fick förståelse för hur elever i årskurs åtta upplever pulsaktiviteter under matematiklektioner är kvalitativ. Som metod valdes semi-strukturerade intervjuer och frågeformulär, vilket kan betraktas som metodtriangulering. Resultatet visar på att pulsaktiviteterna kan bidra till motivation, sammanhållning, glädje och ett positivt arbetsklimat. Majoriteten av eleverna upplever att deras koncentration förbättras och nästan hälften av eleverna upplever att deras prestation i matematik förbättras. Lärarens inställning till pulsaktiviteter verkar vara viktig samt att valet av aktivitet är av betydelse för elevernas deltagande. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det främjande att hitta redskap för att förbättra elevernas koncentration och prestation. Motivation är en viktig komponent i allt lärande. Dessutom kan utveckling av ett starkt KASAM bidra till förbättrad självkänsla vilket också är en fördel ur en specialpedagogisk synvinkel, där tron på sig själv är av stor vikt för prestationer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Andersson, Christian
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Christiansen, Peter
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Strävansmålens roll i lärares planering av matematikundervisning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår studie har vi genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare i grundskolans senare år och en mellanstadielärare undersökt strävansmålens roll i planering och undervisning i matematik. Vi har även undersökt vilka arbetssätt och arbetsformer lärarna uppger att de utgår ifrån och kopplat detta till strävansmålens roll i undervisningen. Vår studie tyder på att det inte är så vanligt att lärare i matematik utgår från strävansmålen i sin planering och undervisning. Det vanligaste var att lärarna utgick från uppnåendemålen och att deras undervisning var läroboksstyrd och byggde på individuellt räknande. I arbetet berör vi även den kunskapssyn som förespråkas i Lpo94 och jämför den med respondenternas syn.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Andersson Dahlén, Rebecca
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Karlsson, Johanna
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Lågstadielärares uppfattningar om ämnesövergripande undervisning ur ett NO-perspektiv2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att både läroplanen och vår lärarutbildning uppmanar att arbeta ämnesövergripande så har vi utifrån våra erfarenheter upplevt att det är en arbetsform som inte förekommer så ofta. Vår intention med detta arbete är därför att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som lärare på lågstadiet upplever med en ämnesövergripande undervisning ur ett NO-perspektiv. Vi utgick från ett fenomenologiskt perspektiv då vi var intresserade av lärares uppfattningar om fenomenet ämnesövergripande undervisning. Vi genomförde vår undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra lärare. Där ställde vi frågor kring deras syn på ämnesövergripande undervisning ur ett NO-perspektiv och vad de upplevde som fördelar och nackdelar. Resultatet av vår studie visade att lärarna upplever mycket fördelar med ämnesövergripande undervisning. De var av åsikten att ämnesövergripande undervisning skapar ett sammanhang för eleverna och ger dem möjligheten till repetition då de får uppleva samma innehåll i flera ämnen. De menade också att det finns möjligheten att samverka med ämneslärare, så som musik och idrottslärare, och att inkludera de naturvetenskapliga ämnena även i de ämnena. Samtidigt upplevde lärarna saker som kan vara utmanande med ämnesövergripande undervisning. De menade att en ämnesövergripande undervisning inte alltid passar den elevgruppen man har beroende på deras ålder eller storleken på gruppen eller individuella elever som behöver mer struktur än den ämnesövergripande undervisningen kan ge. De ansåg också att det är svårt att genomföra en ämnesövergripande undervisning när man inte undervisar i alla ämnen, då detta kräver mer samarbete och planeringstid för att få ihop det med de andra lärarna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Andersson Dahlén, Rebecca
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Karlsson, Johanna
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Möjligheter och svårigheter med ämnesövergripande undervisning i naturvetenskap2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Både läroplanen och vår lärarutbildning uppmanar om att arbeta ämnesövergripande, trots det har ingen av oss har kommit i kontakt med den arbetsformen i den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning. Intentionen med detta arbete är därför att med hjälp av forskning belysa vilka möjligheter samt svårigheter det finns med ämnesövergripande undervisning. I sökprocessen för vår frågeställning tog vi del av olika sorters forskningspublikationer och för vidare komplettering har vi använt oss av ett examensarbete. En betydande aspekt i vår sökningsprocess har varit kontrollerandet av referenser i de källor vi hittat, så kallad kedjesökning, för att hitta ytterligare källor av värde. Resultatet av vår analys av källorna ledde till att vi kunde dela upp forskningsresultatet i olika perspektiv; möjligheter samt svårigheter med ämnesövergripande undervisning sett ur ett elevperspektiv respektive lärarperspektiv. Ganska fort fann vi ett mönster i de möjligheter och svårigheter forskningsresultatet beskrev. Flertal källor tydliggjorde möjligheterna med en ämnesövergripande undervisning sett ur elevernas perspektiv, så som en helhet och ett sammanhang, ökad förståelse för varför de ska lära sig kunskapen och på vilket sätt de kan dra nytta av dem. Samtidigt som källorna betonade många möjligheter så beskrevs det också ett flertal svårigheter för lärare, så som för lite planeringstid och problematik i samband med betyg och omdöme då det strider mot helhetssynen i den ämnesövergripande undervisningen.

 • 41.
  Andersson, David
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Matematik och det matematiska förtroendet - En studie av elevers på samhällsprogrammet förtroende för sin matematiska förmåga relaterade till moment i kursen matematik B2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kursen Matematik B är en de kurser som ställer störst krav på nytt konceptuellt tänkande för gymnasieelever vilket ställer höga krav på ett flexibelt sinne. Därför ansåg jag det vara intressant att undersöka närmare de aspekter som kringgärdar kursen. Jag försökte i min undersökning att hitta svar på vilka moment inom denna kurs där elever med samhällsvetenskaplig inriktning på gymnasiet känner att de har minst tilltro för sin egen matematiska förmåga. Men även vad som kan ligga bakom de resultat som uppstår, samt vilka förändringar som kan vara lämpliga. Undersökningen genomfördes som en kvantitativ studie där elever fick uppskatta sin förmåga att behärska olika moment inom de avsnitt som ingick i kursen via en enkät. Dessa sammanställdes sedan för analys. I diskussionen försöker jag måla upp ett samband mellan studiens resultat och elevernas motivation och matematisk förmåga samt vilka lämpliga åtgärder som kan tänkas behövas göra för att utveckla bättre resultat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Andersson, Ellinor
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Vardagsföreställningar i gymnasieskolan - värme och temperatur2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning I detta examensarbete undersöktes vardagsföreställningar i värme och temperatur som existerar bland gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet på en skola i södra Sverige. Syftet var också att undersöka eventuella skillnader i dessa vardagsföreställningar mellan de tre årskurserna. Undersökningen har skett med hjälp av en enkät i vilken nio fysikproblem med svarsalternativ besvarades av eleverna. Svarsalternativen bestod av det korrekta vetenskapliga svaret samt vanliga vardagsföreställningar från tidigare forskning. Analysen visar att det till största delen är samma vardagsföreställningar som existerar i de tre årskurserna, men att vardagsföreställningarna förekommer i olika hög grad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Andersson, Emelie
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Verklighetsförankringen i gymnasieskolans matematikläroböcker, The reality in mathematics textbooks for upper secondary school2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har textuppgifter i fyra vanligt förekommande matematikläroböcker ämnade för gymnasieskolans kurs Matematik A undersökts. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur dessa uppgifter knyter an till verkligheten. Som undersökningsmetod valdes textanalys med utgångspunkt från ett antal egenformulerade analysfrågor, inspirerade av den litteratur som jag tagit del av. Resultatet av textanalysen visar att det är en förhållandevis liten andel av läroböckernas textuppgifter som har en trovärdig förankring i verkligheten, där endast ett fåtal av dessa beskriver en situationskontext som kan relateras till elevernas verklighet. En viktig slutsats som kan dras av detta resultat är att det finns en konflikt mellan de mål som står skrivet i de nationella styrdokumenten och innehållet i läroböcker som används i matematikundervisningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Andersson, Erik
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Abdelmalek, Soha
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Dyscalculia/Dyslexia - A Dichotomy?2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this article, we analyse similarities and differences in and between two very topical issues in today's learning disabilities, namely dyscalculia and dyslexia. More precisely, we introduce the nature of mathematics as science, which - of course - is the essence of the matter. From this, we will try to prove that dyscalculia is not a concept by itself, but merely yet another one of the sad guises of dyslexia. This will completely answer the question given by the title of the thesis.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Andersson, Felicia
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Nordström, Emelie
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  How the educational system in China is designed2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study, and the purpose is to examine and gain a deeper understanding of China’s school system. Results from international comparative studies, such as the PISA survey and the TIMSS study, show that Chinese students have the highest mathematical scores. This evoked our interest and led to the beginning of this study. The research material comes from observations at three schools and interviews with in-service teachers, pre-service teachers and a head teacher in Hohhot, China. The results and the conclusion of this study shows that the content in the Chinese curriculum is comprehensive and does not give much time to individualize the lessons. The Chinese school system is very exam-oriented, and together with the pressure from the society and their parents, the students are forced to spend a lot of time to study. Another conclusion to this study is that pre-service teachers in China do not have much teacher practice at schools, but they study a lot of mathematics and methodology separately at the university.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Andersson Georgiadou, Elisavet
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Formativ bedömning i fysikundervisning på gymnasiet - ett sätt att främja lärandet i fysik2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genomförda undersökningar av olika forskare och inom olika undervisningsområden visar att formativ bedömning förbättrar elevers inlärning och förståelse. Den svenska läroplanen från 2011 (Skolverket 2011a) ger tydliga rekommendationer om att formativ bedömning ska inkluderas i undervisningen. Skolan bör ge eleverna möjligheter att utveckla förmågor som främjar lärandet, som t.ex. att kunna diskutera och reflektera över sitt lärande. Litteraturstudien i detta examensarbete inkluderar information om vad formativ bedömning innebär och förslag på hur man kan arbeta utifrån ett sådant arbetssätt i fysikundervisning. Uppsatsen presenterar allt som kan uppnås med formativ bedömning men med speciellt fokus på fysikundervisning. Mitt syfte med detta arbete är att denna uppsats ska kunna fungera som ett verktyg för mig som fysiklärare. Min studie visar att de mest användbara komponenterna inom formativ bedömning i fysik är tydliggörande av målen, återkoppling (feedback) samt skapande av förmåga till själv- och kamratbedömning. Samtidigt, en kombination av olika formativa arbetssätt visar sig också fungera effektivt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Andersson, Hanna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Sandström, Nicole
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Utomhusundervisningens betydelse för elevers matematiska utveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract I detta arbete behandlas sex lärares uppfattningar om utomhusundervisning i matematik i årskurserna F-3. Syftet med detta arbete är att synliggöra utomhusundervisningens betydelse för elevers lärande och utveckling i matematikämnet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi sett att många lärare enbart bedriver undervisning i klassrummet och bortser eller är omedvetna om de fördelar som utomhusundervisning kan bidra med. Arbetet kommer synliggöra i vilken utsträckning lärarna bedriver utomhusundervisning och deras syn på om utomhusundervisningen gynnar eller missgynnar elevers matematiska utveckling. Vi har valt att använda oss av Deweys och Vygotskijs tankar kring elevers utveckling och lärande, eftersom de är relevanta för utomhusundervisning, när vi analyserat vårt resultat. Dewey och Vygotskij förespråkar ett gemensamt lärande där man tillsammans får utforska i sociala sammanhang. Kroppslig aktivitet och kommunikation är centrala utgångspunkter i deras teorier. Insamling av empiri har skett genom kvalitativa intervjuer med sex lärare som är utbildade grundskollärare. Lärarnas tankar har analyserats med hjälp av ovanstående teoretiska perspektiv. Resultatet visar att bedrivandet av och inställningen till utomhusundervisning varierar mycket från lärare till lärare. Lärarna eftersträvar tryggheten i klassrummet där de lättare kan styra elevernas aktiviteter och uppmärksamhet. Samtliga lärare tar upp många fördelar med utomhusundervisning så som leken, sinnena och kroppens inverkan i elevers lärande. De uttrycker även att elever uppskattar utomhusundervisning då de får lära i en ny miljö. Hinder i verksamheten och brist på tid gör att många av lärarna avstår från utomhusundervisning trots att de tycker undervisningsformen är gynnsam för elevers utveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Bertilsson, Kristoffer
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Problemlösning som mål och medel – En studie om användning av problemlösning i matematikklassrummet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att kartlägga och beskriva hur verksamma lärare använder problemlösning som mål och medel i matematikundervisningen. Vi är även intresserade av lärarnas egna uppfattningar angående vad det innebär att undervisa med problemlösning som mål och medel. Vår metod utgjordes av intervjuer hos fem lärare, alla verksamma på en gymnasieskola i södra Sverige. Resultatet visade på att det råder en viss diskrepans mellan den formella läroplanen, inkluderande skrivelse att matematikundervisningen ska ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel, och den genomförda läroplanen; med andra ord på vilket sätt respektive lärare organiserar en problemlösningsbaserad lärandemiljö. Trots undersökningen var förhållandevis liten och därmed resultatens generaliserbarhet en aning tveksam visar resultaten på att lärarna tänker väldigt olika när det kommer till att implementera problemlösning. Vidare implicerar resultaten vikten av en ökad kollegial samverkan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Andersson, Jaqueline
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Hällje Persson, Johanna
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Vad är dyskalkyli? Verksamma pedagogers uppfattningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete var syftet att undersöka vilka uppfattningar som finns kring dyskalkyli bland några verksamma pedagoger och hur dessa uppfattningar förhåller sig till forskning inom området dyskalkyli. De teoretiska utgångspunkterna för arbetet ligger i de kognitiva teorierna och i förhållningssätt till dyskalkyli som finns i forskningen. Datainsamlingen har bestått av kvalitativa forskningsintervjuer med sex pedagoger; fyra matematiklärare och två specialpedagoger, där deras uppfattningar av dyskalkyli har undersökts. Det som framkom i resultatet är att få av pedagogerna har kommit i kontakt med någon elev som diagnostiserats med dyskalkyli och kunskapen om begreppet dyskalkyli var generellt bristfällig bland pedagogerna. Dock hade specialpedagogerna mer kunskap om dyskalkyli än matematiklärarna. Förhållningssättet till dyskalkyli varierade bland pedagogerna. En del av pedagogerna ansåg att många elever kunde passa in på kriterierna för dyskalkyli där de såg fördelar med att använda dyskalkyli som en diagnos, eftersom den kunde användas för att få mer resurser. Däremot såg de andra pedagogerna en risk i att man fastnade i att diagnosen gällde svårigheter inom matematiken och kunde förbise att svårigheterna även påverkar andra ämnen. Slutsatser som kunde dras av studien är att pedagogerna hade svårt att skilja på dyskalkyli och generella matematiksvårigheter, vilket även tidigare forskning visar på. De flesta pedagogerna ställde sig kritiskt till dyskalkyli eftersom att det fortfarande saknas en tydlig definition av begreppet. Därför kan värdet av att använda dyskalkyli som en diagnos ifrågasättas eftersom det inte är meningsfullt att sätta en diagnos om det inte finns en tydlig bild av dels vad dyskalkyli är och dels vilka arbetsmetoder och material som förespråkas gällande elever med dyskalkyli.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Andersson, Jaquline
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Törnlycke Brobeck, Erika
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Kooperativt lärande och NO2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kooperativt lärande är populärt ute på skolorna i Sverige och har enligt forskning positiva effekter för elevers lärande i allmänhet. Syftet med den här litteraturöversikten var att undersöka frågeställningen; Hur påverkas elevers lärande i NO av ett kooperativt arbetssätt? För att besvara frågeställningen genomfördes därmed en litteraturöversikt med fokus på aktuell forskning. Resultatet visade att kooperativt lärande har en positiv effekt på elevers lärande i NO och detta är även lärares upplevelser av arbetsmetoden. Forskningen visade även att lärandet i NO påverkades av gruppsammansättning utifrån akademiska förmågor och kön. Framtida forskning behövs för att undersöka hur den kooperativa arbetsmetoden påverkas av bland annat laborativa arbetssätt och mer långsiktiga studier krävs för att få en bättre bild av dess effekter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 949
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf