Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3400
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  aadalen, daniel
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Kooperativt lärande inom matematik 4-62020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att utifrån forskningslitteraturen belysa vilka effekter kooperativt lärande har på elevernas kunskapsutveckling i matematik. Texten lyfter upp bland annat forskningslitteraturens definitioner av kooperativ lärande samt en teoretisk bakgrund av kooperativt lärande. Texten tar även upp de grundläggande kriterier för kooperativt lärande. Forskningen som texten grundar sig på är framtagen genom ett antal sökningar i olika databaser, framför allt Libsearch och Google Scholar. I sökprocessen var vi noga med att använda oss av sökningar som var relevanta utifrån våra frågeställningar samt använda avgränsningar som omfattade bland annat årtal och peer-reviewed för att få granskade artiklar för att säkerställa kvalitet. Vi använde oss främst av engelska som språk då forskningen inte täckte eller var tillräckligt relevant på svenska. Vi var därför noga med att de engelska ord vi sökte efter och dess synonymer hade liknande betydelse. I resultatdelen finner man att kooperativt lärande bygger på ett socialt samarbete och interaktion mellan eleverna vilket ska resultera i en utveckling av deras kunskaper och sociala förmågor. I resultatdelen redogörs för teorin av det sociokulturella perspektivet som är grunden för kooperativt lärande. I texten redogörs även för effekterna av kooperativt lärande. Resultatet visar att fördelarna med att använda sig av metoder inom kooperativt lärande gynnar elevernas kunskapsutveckling i matematik. Bland annat lär sig eleverna att kunna argumentera och utveckla sin relationella förståelse i matematik. Det motiverar eleverna till att delta i undervisningen. Eleverna får möjligheter att diskutera och resonera i grupper vilket utvecklar deras kommunikationsförmåga. Genom att arbeta i grupper får eleven syn på olika lösningsstrategier. Nackdelar som tas upp i litteraturen handlar om att kooperativt lärande kan upplevas som en tidskrävande process. Läraren behöver ha goda kunskaper inom kooperativt lärande för att underlätta förberedelsen och ha väl fungerande grupper samt vara väl införstådd i de metoder man ska använda sig av inom kooperativt lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Aalbers, Sander
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).
  Back to the Roots: Re-Connecting Humanity and the Natural World by Merging Interactive Technology and Plants2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis project explores combining interactive technology and the natural world, through a more-than-human design approach. This project aims to step away from an industry-driven design by valuing plants as equal in the design process. Throughout this report, an overview of the relevant theory and examples are elaborated on. This overview has informed the project in two ways. It formed the foundation of a concept aiming to improve the user’s interconnectedness with nature and it formed the foundation of an evaluation tool developed for aiding designers in design for plants by addressing three design fields: Design for Care, Design for Cohabitation, and Design for Noticing. The concept and the evaluation tool have been developed in parallel and informed each other throughout the project. The final concept contributes to the discussion about addressing more-than-human actors in design. In this case by addressing plant blindness. The evaluation tool contributes to more-than-human design as a tool to evaluate ideas and projects. This project included an extensive analysis of a design collection, workshops regarding the materiality of living plants and assessment of the evaluation tool, an interdisciplinary design approach, and a prototyping phase during which assumptions regarding the concept were tested.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Aalto, Glenn
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Edman, Hanna
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Social klass och socioekonomisk status i det naturvetenskapliga klassrummet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kunskapsöversikt har vi samlat empiri från artiklar och litteratur om begreppen social klass och socioekonomisk status. Syftet har varit att undersöka vad forskning säger om hur social klass och socioekonomisk status påverkar elevernas möjligheter i det naturvetenskapliga klassrummet. Frågeställning vi har utgått från har varit ” Vad säger tidigare forskning om hur social klass och socioekonomisk status kommer till uttryck i ett naturvetenskapligt klassrum? ”. Sökmotorerna SwePub, LibSearch och ERIC har använts för att hitta vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet. Utöver sökmotorerna har tidigare kurslitteratur använts. Forskningen visar elevernas sociala klass och socioekonomiska status påverkar deras chans att lyckas inom de naturorienterande ämnena. Forskningen visar även att det naturvetenskapliga klassrummet inte är likvärdigt vilket motstrider de krav om likvärdighet som anges i skollagen. Vidare diskuteras även vikten av grupparbeten och kommunikation för att motverka grupperingar hos eleverna efter deras sociala klass. Då majoriteten av forskningen vi tagit del av fokuserar på de högre åldrarna kan vi som slutsats konstatera att det behövs mer forskning kring detta ämne i de lägre åldrarna då resultatet tydligt visar att elevernas sociala klass och socioekonomiska status påverkar no-undervisningen och att det måste diskuteras och motarbetas i klassrummet. Som blivande pedagoger inom naturvetenskap ansåg vi att detta ämne är viktigt att ha kunskap om för att kunna förbättra professionen. Vi har gjort en utblick i forskarvärlden för att ta reda på hur forskare resonerar angående social klass och socioekonomisk status i skolan. Både Sverige och andra länder tas i beaktning.

 • 4.
  Aasa, Sverker
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Kunskapsrepresentationer via film. En studie inom grundskolans fysikämne i syfte att understödja kunskapsbedömning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att utveckla en metod för lärare och elever att inom fysikundervisning använda modern teknik som ett undervisningsverktyg vid formativ och summativ bedömning. Den metod som utvecklas baseras på film där filmade redovisningar utgör underlag för kunskapsbedömning. Elever i årskurs 6 och 8 genomför laborationer i fysik inom kunskapsområdena mekanik och ellära. Redovisningsfilmerna innehåller de slutsatser eleverna gör kring de begrepp och fenomen som de behandlar i laborationerna. Totalt deltar tio stycken elevgrupper om två till tre personer i undersökningen. Två områden undersöks i detta arbete. Det första området fokuserar hur elever väljer att kommunicera sina fysikkunskaper i redovisningsfilmer, hur de använder teckenskapande aktiviteter när de presenterar sina resultat i en film som utgör en representation av den kunskap eleverna förmedlar. Teckenskapande aktiviteter är de olika aktiviteter som människan använder för att interagera med sin omvärld (Selander& Kress 2010). Elevernas redovisningsfilmer är deras kunskapsrepresentationer och teckenaktiviteterna i filmerna benämns bild, fysisk och verbal aktivitet. Den teckenskapande aktiviteten bild kopplas till användandet av bilder samt hur kameran används under redovisningen. Fysisk teckenskapande aktivitet utgörs av elevernas användande av sig själva i form av gester, deras användande av laborationsutrustning och andra fysiska hjälpmedel för att kommunicera sina resultat. Den verbala teckenskapande aktiviteten består av elevernas tal och berättande under deras redovisning. Det andra området som undersöks är hur läraren uppfattar elevernas kunskapsrepresentationer utifrån tydlighet i kunskapsförmedling. Elevernas redovisningsfilmer undersöks utifrån lärarens skriftliga kommentarer. I den analysenen kartläggs hur olika teckenskapande aktiviteter påverkar kunskapsförmedlingen. Resultatet visar att eleverna använder de teckenskapande aktiviteterna i olika utsträckning och kombinationer. Det framgår att det är viktigt med vissa mönster av teckenskapande aktiviteter för att få en god representation av de kunskaper som ska förmedlas. Fyra redovisningsgrupper har använt sig av de teckenskapande aktiviteterna fysisk och verbal, dock inte den bildliga på ett framträdande sätt. Läraren efterlyser mer information från dessa redovisningsgrupper. De tre teckenskapande aktiviteterna bild, fysisk och verbal har tillsammans varit verksamma under sex elevredovisningar. Dessa redovisningar bär fram information när det gäller att förmedla elevernas kunskaper inom fysikområdet och några mönster av teckenskapande aktiviteter gör redovisningen extra tydlig. Tydlig kunskapsrepresentation sker när eleverna förmedlar sin kunskap genom rikligt tal och berättande i kombination med att eleverna använder experimentutrustning för att lyfta fram sina resultat och att kameran har fokuserats på det aktuella redovisningsmomentet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Aasa, Sverker
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Kunskapsrepresentationer via film. En studie inom grundskolans fysikämne i syfte att understödja kunskapsbedömning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att utveckla en metod för lärare och elever att inom fysikundervisning använda modern teknik som ett undervisningsverktyg vid formativ och summativ bedömning. Den metod som utvecklas baseras på film där filmade redovisningar utgör underlag för kunskapsbedömning. Elever i årskurs 6 och 8 genomför laborationer i fysik inom kunskapsområdena mekanik och ellära. Redovisningsfilmerna innehåller de slutsatser eleverna gör kring de begrepp och fenomen som de behandlar i laborationerna. Totalt deltar tio stycken elevgrupper om två till tre personer i undersökningen. Två områden undersöks i detta arbete. Det första området fokuserar hur elever väljer att kommunicera sina fysikkunskaper i redovisningsfilmer, hur de använder teckenskapande aktiviteter när de presenterar sina resultat i en film som utgör en representation av den kunskap eleverna förmedlar. Teckenskapande aktiviteter är de olika aktiviteter som människan använder för att interagera med sin omvärld (Selander& Kress 2010). Elevernas redovisningsfilmer är deras kunskapsrepresentationer och teckenaktiviteterna i filmerna benämns bild, fysisk och verbal aktivitet. Den teckenskapande aktiviteten bild kopplas till användandet av bilder samt hur kameran används under redovisningen. Fysisk teckenskapande aktivitet utgörs av elevernas användande av sig själva i form av gester, deras användande av laborationsutrustning och andra fysiska hjälpmedel för att kommunicera sina resultat. Den verbala teckenskapande aktiviteten består av elevernas tal och berättande under deras redovisning. Det andra området som undersöks är hur läraren uppfattar elevernas kunskapsrepresentationer utifrån tydlighet i kunskapsförmedling. Elevernas redovisningsfilmer undersöks utifrån lärarens skriftliga kommentarer. I den analysenen kartläggs hur olika teckenskapande aktiviteter påverkar kunskapsförmedlingen. Resultatet visar att eleverna använder de teckenskapande aktiviteterna i olika utsträckning och kombinationer. Det framgår att det är viktigt med vissa mönster av teckenskapande aktiviteter för att få en god representation av de kunskaper som ska förmedlas. Fyra redovisningsgrupper har använt sig av de teckenskapande aktiviteterna fysisk och verbal, dock inte den bildliga på ett framträdande sätt. Läraren efterlyser mer information från dessa redovisningsgrupper. De tre teckenskapande aktiviteterna bild, fysisk och verbal har tillsammans varit verksamma under sex elevredovisningar. Dessa redovisningar bär fram information när det gäller att förmedla elevernas kunskaper inom fysikområdet och några mönster av teckenskapande aktiviteter gör redovisningen extra tydlig. Tydlig kunskapsrepresentation sker när eleverna förmedlar sin kunskap genom rikligt tal och berättande i kombination med att eleverna använder experimentutrustning för att lyfta fram sina resultat och att kameran har fokuserats på det aktuella redovisningsmomentet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6. Abarca, Leonardo
  et al.
  Killander, Emil
  Rollén, Christoffer
  ENTERPRISE ARCHITECTURE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Effektiv användning av IT-resurser i organisationer kräver en optimerad anpassning mellan affärsverksamheten och IT-verktyg. Enterprise Architecture är ett välkänt koncept som används för att anpassa strukturen av IT-system i linje med affärsverksamheten. Tidigare forskning har mestadels fokuserat på Enterprise Architecture i stora organisationer och därmed saknas tillräcklig forskning om hur konceptet används eller kan användas i små och medelstora företag. Syftet med denna studie var att undersöka hur små och medelstora företag, medvetet eller omedvetet, arbetar eller kan arbeta med Enterprise Architecture i sin kontext. Ett sekundärt syfte var att arbeta fram ett ramverk för att stödja små och medelstora företag i detta arbete. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer i ledande befattningar i små och medelstora företag (n = 4). Intervjutranskriptionerna analyserades med hjälp av kvalitativ dataanalys. Resultaten av denna studie ger insikt i ett antal utmaningar och möjligheter som små och medelstora företag möts av när det gäller arbete med Enterprise Architecture. Utmaningarna var att de inte inser värdet konceptet kan skapa, resursbrist, missuppfattning om att konceptet måste appliceras fullskaligt, att ramverken är för rigida, att involvera ledningsgruppen som ofta är mer intresserade av ekonomiska nyckeltal, flytande rollfördelningar samt bristande långsiktigt tänk. Möjligheterna var att förbättra samarbetet mellan verksamhetens IT- och affärssida, integrera IT-system för att säkerställa att systemen går i linje med verksamhetens mål och visioner, stödja långsiktigt tänkande, ge en bättre överblick och struktur på verksamheten samt minska kostnader och optimera arbetsprocesser. I arbetet med Enterprise Architecture bör små och medelstora företag använda anpassningsbara ramverk, hantera samspelet mellan kortsiktiga och långsiktiga mål, involvera hela verksamheten, upprätta en aktiv kommunikation mellan avdelningar samt endast använda det som behövs i verksamheten. Baserat på teoretiska och empiriska insikter har ett ramverk arbetats fram, som ska kunna användas för att stödja arbetet med Enterprise Architecture i små och medelstora företag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abbas, Amira
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Digitala verktyg i modersmålsundervisningen2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Digital tools in the mother tongue education. The purpose of my work is to find out how digital tools can be used in the mother tongue education. As a teacher in different schools, I have seen how my teaching colleagues are using the computer as a tool in teaching. This has caused me to be inspired by my colleagues 'and students' interest in computers. My thought and my purpose with this work is to develop mother tongue education, thereby bringing it in to year 2016. I will find out what the difficulties and obstacles that modernization may face, and how it can be tackled and how we can overcome the difficulties. To answer this I will carry out a qualitative study in the form of semi-structured interviews. I'm not going to interview other teachers, but am using my educational capital to answer my questions but will, however, conduct interviews with my students who have mother tongue education. I analyzed the collected material from the interviews based on the motivation theory, but I also used and applied what previous research had said about digital tools in the education/mother tongue education. Based on the results from my interviews, as well as my analysis, I have come up with my development for my field that is a process that takes just five steps. Introduce compulsory mother tongue education for all students. Develop the mother tongue education and produce new, modern school textbooks and literature. Further educate mother tongue teachers. Using software like Fronter, SchoolSoft, Unikum, Google Drive and other school programs. Introduce a balanced, varied teaching with the help of Power Point, Smart Boards, the Internet and various Apps / learning games.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Abbas, Fouad Shellal
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Ämnesspecifik språkinlärning för nyanlända elever2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning I detta här examensarbetet vill jag undersöka vilka faktorer som kan underlätta nyanländas ämnesspecifika språkinlärning i matematiks ämne i årskurs 7-9. Dessutom hur man kan stödja och främja de nyanländas utveckling i matematik. Sverige är idag ett mångkulturellt land och de senaste åren har det skett en ökning av nyanlända elever. Tidigare forskning visar att nyanlända elever har lägre prestationsnivå än in¬födda elever och detta framkommer tydligt i ämnet matematik. Tidigare forskning visar dess¬utom att en av orsakerna till nyanlända elevers svårigheter i matematik kan till stor del ha att göra med det svenska språket. Hur arbetar matematiklärare i klassrum där det finns nyanlända elever och vilka faktorer kan underlätta nyanländas ämnesspecifika språkinlärning? Studien är kvalitativ och redskapet som använts är intervjuer. Kvalitativa intervjuer gjordes med fyra olika pedagoger, och en skolas rektor. Synsättet som använts utifrån Vygotskijs teorier kring det sociokulturella perspektivet. Resultatet av studien visar att viktigt för skolan att gå tidigt en ordentlig kartläggning över elevens kunskaper och erfarenheter. Detta bidrar skolan att placera de eleverna efter enligt kunskap och inte bara enligt ålder. Resultatet visar vidare att viktig för nyanlända elevers skolgång är att de får känna sig trygg-het i klassrummet och den aktuella gruppen, att våga fråga och kommunicera. Resultatet visar vidare att behöver ta fram gemensamma strategier mellan ämneslärare och modersmålslärare, studiehandledare samt med de andra personer som jobbar med de nyanlända eleverna, för att leder till förbättring och höjning av kunskapsmålen för nyanlända elever. Resultatet visar också att studiehandledning på modersmålet är viktigt för att nyanlända elever för kunna följa undervisningen, för att de eleverna i den ordinarie klassen förstår begreppen och utveckla kunskaper och sitt tänkande i alla ämnen. Modersmålet är även viktigt för elevernas sociala situation och kunna kommunicera med kamrater på sitt modersmål kan bidra till känslor av samhörighet och trygghet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Abd Al Ghani, Zahi
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT).
  Ha Zu, Peter
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT).
  Framtidens Lärande: En Undersökning av ChatGPT:s Acceptans, Möjligheter och Utmaningar Inom Högre Utbildning2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 13 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det pågår en stor förändring i arbetsliv och samhälle i samband med lansering av olika generativa AI verktyg som skapar innehåll varierande former. Centralt i debatten är ChatGPT, som har väckt mängder av diskussioner i media angående risker för missbruk, särskilt inom utbildningssektorn. Denna studie syftar till att skapa och bidra till förståelse över ChatGPT och dess användbarhet, samt utmaningar genom att analysera acceptansen hos lärare och studenter i högre utbildning. Detta genom att använda teorier från nya vetenskapliga artiklarna angående ChatGPT i högre utbildning, samt jämföra dem med kvalitativa data i form av perspektiv och åsikter från lärare och studenter, och slutligen analysera dem i ett samband med tidigare utbildningsteknologier. Studiens resultat tyder på att ChatGPT har relativt blandad acceptans och delvis haft fördelaktiga effekter på genomförandet av uppgifter i högre utbildning beroende på kunskapsämne. ChatGPT har redan uppvisat anmärkningsvärda förändringar i arbetsprocessen för både lärare och studenter, däremot förekommer det obesvarade frågor och etiska problematik vilket för närvarande förhindrar dess möjligheter som ett potentiellt revolutionerande utbildningsverktyg i högre utbildning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abdikarim Hersi, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Abbasova, Esmiralda
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Etiska och praktiska dilemman vid bevarande av hotade arter och deras livsmiljöer2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna forskningsrapport har som mål att undersöka och analysera de omfattande etiska faktorer som påverkar beslutsprocessen vid ingripande i naturen. I synnerhet undersöker vi de moraliska och praktiska dilemman som kan uppstå vid sådana beslut och som ofta är komplexa och svåra att hantera. 

  Syftet med rapporten är att öka förståelsen för hur etiken spelar och bör spela en roll inom miljövården, specifikt i relation till synen på naturens värde och beslutsfattarnas etiska ställningstaganden. Genom att genomföra en vetenskaplig studie med hjälp av systematisk litteraturstudie och intervjuer, har vi kunnat få en bredare bild av svaret på vår undersökningsfråga: " Var bör gränsen för hur långt människan får påverka naturen? " Det finns en skillnad i fokus mellan innehållsanalysen och intervjun, där den första utvecklas i riktning mot att ha en mer praktisk inriktning medan den andra har en mer etisk inriktning. Detta skapar en uppfattning av olika riktningar i det skrivna materialet. De olika metoderna som användes i forskningen, nämligen systematisk litteraturstudie och intervjuer, genererade olika insikter. Snarare än att hitta en entydig lösning, har vi dock funnit att olika metoder och kunskapsläget kring ämnet genererar olika insikter, vilket tyder på att det inte finns ett enkelt svar. 

  Genom att analysera och diskutera de erhållna resultaten i denna rapport hoppas vi kunna bidra till en mer nyanserad och informerad debatt kring de etiska aspekterna av ingripande i naturen. Vi betonar vikten av att fortsätta forska och utveckla kunskapen inom detta område för att bättre kunna hantera de komplexa och ibland motsägelsefulla frågorna som uppstår vid beslutsfattandet kring naturens bevarande och användning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abdul Rahim, Mariam
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Alhamidi, Nagham
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Lässtrategier i matematikundervisning: Med fokus på andraspråkselever2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Reading strategies that teachers use in teaching are of great importance for learning. The purpose of this study is to find out how and in what way reading strategies are used for students of other languages. This study is a qualitative research based on Vygotsky's (2001) theory of sociocultural perspective. Learning takes place as a social process and students are constantly undergoing change and development. This development takes place in the social interaction between both teachers and classmates. The survey material has been collected through semi-structured interviews and a geometry test. Semi-structured interviews were conducted with five teachers based on the purpose of the study and the question. Geometry test was conducted in two classes at different schools, and it consisted of three parts. The first part was simple and clear text questions to examine the students' mathematical knowledge. The second part was with questions related to everyday life and the third part consisted of questions taken from old national tests. The results of the study were consistent with the teachers' assessment. It showed that second language students have a lack of understanding of words and are in crucial need of reading strategies to solve in mathematical text problems. The special needs education teacher's task is to support the students in their learning process and to follow their knowledge development at the individual level. Individual intensive training with extra explanation of words and following a strategy where the text can be divided into smaller parts is a successful effort to increase students' understanding of problem-solving tasks. The special needs education teacher needs to create a good collaboration with the teachers to develop the school's learning environment by supervising and supporting the teachers in the didactic and methodological development.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abdul Sater, Malek
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT).
  Mohamed, Reem
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT).
  Parkinson’s disease tremor assessment: Leveragingsmartphones for symptom measurement2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Parkinsons sjukdom (PD) är en progressiv, kronisk neurodegenerativ sjukdom som påverkar patienternas livskvalitet. Handtremor är ett framträdande motoriskt symptom på PD. Dock är nuvarande kliniska tremorbedömningsmetoder tidskrävande och dyra och kanske inte fångar hela omfattningen av tremorfluktuationer. Inbyggda sensorer i smartphones erbjuder ett tillgängligt och kostnadseffektivt alternativ för objektiv tremorbedömning.

  Denna studie presenterar en systematisk metod för att utveckla en kvantitativ algoritm för bedömning av Parkinsons sjukdomstremor med hjälp av data från Inertial Measurement Unit (IMU). Denna studie börjar med en omfattande data visualisering och förståelsefas, vilket leder till designbeslutet att implementera en multipel linjär regressionsmodell för förutsägelse av tremorseveritet. IMU-data, insamlad från 10 patienter, förbehandlas och normaliseras för att säkerställa konsekvens och ta hänsyn till varierande grad av tremorseveritet.

  Funktionsextraktion genomförs baserat på insikter från litteraturen, vilket resulterar i 16 unika funktioner. Dessa unika funktioner extraheras för var och en av accelerations- och rotationshastighetsdata, vilket resulterar i totalt 582 funktioner över båda händerna och alla tre tremortyper. Rekursiv funktionseleminering med korsvalidering (RFECV) används för funktionsval, vilket identifierar de mest relevanta funktionerna som bidrar till förutsägelse av tremorseveritet. En multipel linjär regressionsmodell implementeras och tränas med hjälp av Leave-One-Out med Cross-Validation (LOOCV) metoden.

  Modellens prestanda utvärderas vilket resulterar i ett genomsnittligt MSE på 0,88, ett genomsnittligt MAE på 0,69 och ett R² på 0,88. Resultaten indikerar en stark korrelation mellan förutsagd och faktisk tremorseveritet, vilket tyder på modellens höga validitet. De valda funktionerna visar en hög korrelation med patienternas MDS-UPDRS-poäng, vilket ytterligare validerar deras relevans i förutsägelse av tremorseveritet. Större resultat kunde uppnås, men provstorleken var den största begränsningen under denna studie.

  Denna studie visar potentialen att använda IMU-data och multipel linjär regressionsmodellering för noggrann PD-tremorbedömning inom Mobistudy, vilket bidrar till fältet för kvantitativ PD-analys.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abdulrahim, Mariam
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Andraspråkselever och matematik2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att ta reda på elevernas uppfattningar om matematikundervisningen och hur språket påverkar elevernas förståelse av matematik samt hur nyinflyttade elever upplever matematiksymbolernas skillnader i svenskan och på sitt hemspråk. I detta arbete har jag gjort en intervjuundersökning med nio elever som har olika nationaliteter och har invandrat till Sverige under olika tider. Jag gör också en litteraturgenomgång som innefattar betydelsen av matematik som språk och matematik som kultur. Resultatet visar att eleverna som är födda i Sverige inte tycker att svenskan är svår men de har ibland svårigheter att förstå texten i matematikboken. Eleverna som har kommit till Sverige för några år sen eller är nyinflyttade uttrycker att de har svårt med svenska språket och tycker att språket ger dem svårigheter även i matematik. För nyinflyttade elever är det inte bara språket som gör matematiken svår, utan också sättet som tal skrivs på och symbolerna för räknesätten, dessa räknesätt skiljer sig från motsvarande i hemlandets läroböcker.

 • 14.
  Abdurashidova, Diana
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Degirmenci, Selina
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Utomhuspedagogik i matematikundervisningen2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kunskapsöversikt belyses fördelar med utomhuspedagogiken och eventuella hinder som kan uppstå under undervisningens gång. Vi har tagit reda på hur utomhuspedagogik med fokus på matematiken påverkar inlärningen av kunskap. Det har vi gjort genom att granska tidigare studier och artiklar. Denna kunskapsöversikt belyser att elevers erfarenheter hjälper dem att koppla samman matematikens abstrakta med det konkreta. Dessa erfarenheter kan erhållas genom utomhusaktiviteter. Aktiviteter utomhus där alla sinnena används kan främja kunskapsutvecklingen. Utomhuspedagogiken kan hjälpa elever att förstå varför matematik behövs i vardagen. Vi lyfter även fram att utomhusundervisning i samband med inomhusundervisning kan vara en av de mest effektiva metoderna att undervisa matematik på. Genom att använda sig utav denna arbetsmetod kan man tillgodose elevernas olika lärstilar. Man måste dock vara medveten om de hinder som kan uppstå. För att undervisningsmetoden ska vara givande är det viktigt att läraren överkommer hinder såsom vädrets och platsens påverkan av lektionen. Ett annat hinder kan vara att lärare inte har tillräckliga kunskaper för att undervisa utomhus.

 • 15.
  Abdurro'uf,
  et al.
  Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, 11F of AS/NTU, Astronomy-Mathematics Building, No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd, Taipei, 10617, Taiwan.
  Accetta, Katherine
  Princeton Univ, Dept Astrophys Sci, Princeton, NJ 08544 USA..
  Aerts, Conny
  Katholieke Univ Leuven, Inst Astron, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, Belgium..
  Aguirre, Victor Silva
  Aarhus Univ, Stellar Astrophys Ctr, Dept Phys & Astron, Ny Munkegade 120, DK-8000 Aarhus C, Denmark..
  Ahumada, Romina
  Univ Catolica Norte, Inst Astronom, Av Angamos 0610, Antofagasta, Chile..
  Ajgaonkar, Nikhil
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Ak, N. Filiz
  Erciyes Univ, Dept Astron & Space Sci, TR-38039 Kayseri, Turkey..
  Alam, Shadab
  Univ Edinburgh, Inst Astron, Royal Observ, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ, Midlothian, Scotland..
  Prieto, Carlos Allende
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Almeida, Andres
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Anders, Friedrich
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany.;Univ Barcelona IEEC UB, Inst Ciencies Cosmos, Carrer Marti & Franques 1, E-08028 Barcelona, Spain..
  Anderson, Scott F.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Andrews, Brett H.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Anguiano, Borja
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Aquino-Ortiz, Erik
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Aragon-Salamanca, Alfonso
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Univ Pk, Nottingham NG7 2RD, England..
  Argudo-Fernandez, Maria
  Pontificia Univ Catolica Valparaiso, Inst Fis, Casilla 4059, Valparaiso, Chile..
  Ata, Metin
  Univ Tokyo, Kavli Inst Phys & Math Universe WPI, Kashiwa, Chiba 2778583, Japan..
  Aubert, Marie
  Aix Marseille Univ, CPPM, CNRS IN2P3, Marseille, France..
  Avila-Reese, Vladimir
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Badenes, Carles
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Barba, Rodolfo H.
  Univ La Serena, Dept Astron, Av Juan Cisternas 1200 Norte, La Serena, Chile..
  Barger, Kat
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Barrera-Ballesteros, Jorge K.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Beaton, Rachael L.
  Princeton Univ, Dept Astrophys Sci, Princeton, NJ 08544 USA.;Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Beers, Timothy C.
  Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Belfiore, Francesco
  INAF Osservatorio Astrofis Arcetri, Largo E Fermi 5, I-50125 Florence, Italy..
  Bender, Chad F.
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Bernardi, Mariangela
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Bershady, Matthew A.
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 North Charter St, Madison, WI 53703 USA.;South African Astron Observ, POB 9, ZA-7935 Cape Town, South Africa.;Univ Cape Town, Dept Astron, Private Bag X3, ZA-7701 Rondebosch, South Africa..
  Beutler, Florian
  Univ Edinburgh, Inst Astron, Royal Observ, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ, Midlothian, Scotland..
  Bidin, Christian Moni
  Univ Catolica Norte, Inst Astronom, Av Angamos 0610, Antofagasta, Chile..
  Bird, Jonathan C.
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, VU Stn 1807, Nashville, TN 37235 USA..
  Bizyaev, Dmitry
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA.;Moscow MV Lomonosov State Univ, Sternberg Astron Inst, Moscow 119992, Russia..
  Blanc, Guillermo A.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Blanton, Michael R.
  NYU, Ctr Cosmol & Particle Phys, Dept Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Boardman, Nicholas Fraser
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA.;Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Bolton, Adam S.
  NSFs Natl Opt Infrared Astron Res Lab, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Boquien, Mederic
  Univ Antofagasta, Ctr Astronom CITEVA, Ave Angamos 601, Antofagasta 1270300, Chile..
  Borissova, Jura
  Univ Valparaiso, Inst Fis & Astron, Av Gran Bretana 1111,Casilla 5030, Playa Ancha, Chile.;MAS, Millennium Inst Astrophys, Nuncio Monsenor Sotero Sanz 100,Of 104, Santiago, Chile..
  Bovy, Jo
  Univ Toronto, David A Dunlap Dept Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada.;Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Brandt, W. N.
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Phys, 104 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Brown, Jordan
  South Carolina State Univ, Dept Biol & Phys Sci, POB 7024, Orangeburg, SC 29117 USA..
  Brownstein, Joel R.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Brusa, Marcella
  Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron Augusto Righi, Via Gobetti 93-2, I-40129 Bologna, Italy.;INAF Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Via Gobetti 93-3, I-40129 Bologna, Italy..
  Buchner, Johannes
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Bundy, Kevin
  Univ Calif Santa Cruz, UCO Lick Observ, 1156 High St, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Burchett, Joseph N.
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Bureau, Martin
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Burgasser, Adam
  Univ Calif San Diego, Ctr Astrophys & Space Sci, La Jolla, CA 92093 USA..
  Cabang, Tuesday K.
  South Carolina State Univ, Dept Biol & Phys Sci, POB 7024, Orangeburg, SC 29117 USA..
  Campbell, Stephanie
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Cappellari, Michele
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Carlberg, Joleen K.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Wanderley, Fabio Carneiro
  Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Carrera, Ricardo
  Natl Inst Astrophys, Astron Observ Padova, Vicolo Osservatorio 5, I-35122 Padua, Italy..
  Cash, Jennifer
  South Carolina State Univ, Dept Biol & Phys Sci, POB 7024, Orangeburg, SC 29117 USA..
  Chen, Yan-Ping
  NYU Abu Dhabi, POB 129188, Abu Dhabi, U Arab Emirates..
  Chen, Wei-Huai
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan.;Natl Taiwan Univ, Dept Phys, Taipei 10617, Taiwan..
  Cherinka, Brian
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Chiappini, Cristina
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Choi, Peter Doohyun
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, 209 Neungdong Ro, Seoul, South Korea..
  Chojnowski, S. Drew
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Chung, Haeun
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Clerc, Nicolas
  Univ Toulouse, IRAP Inst Rech Astrophys & Planetol, CNRS, UPS,CNES, Toulouse, France..
  Cohen, Roger E.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Comerford, Julia M.
  Univ Colorado, Ctr Astrophys & Space Astron, Dept Astrophys & Planetary Sci, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Comparat, Johan
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  da Costa, Luiz
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Covey, Kevin
  Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Crane, Jeffrey D.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Cruz-Gonzalez, Irene
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Culhane, Connor
  Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Cunha, Katia
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA.;Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Dai, Y. Sophia
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ China, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Damke, Guillermo
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Ave Raul Bitran S-N, La Serena, Chile.;AURA Observ Chile, Avda Juan Cisternas 1500, La Serena, Chile..
  Darling, Jeremy
  Univ Colorado, Ctr Astrophys & Space Astron, Dept Astrophys & Planetary Sci, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Davidson, James W., Jr.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Davies, Roger
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Dawson, Kyle
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  De Lee, Nathan
  Northern Kentucky Univ, Dept Phys Geol & Engn Tech, Highland Hts, KY 41099 USA..
  Diamond-Stanic, Aleksandar M.
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Cano-Diaz, Mariana
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Sanchez, Helena Dominguez
  CSIC, Inst Space Sci ICE, Carrer Can Magrans S-N,Campus UAB, E-08193 Barcelona, Spain..
  Donor, John
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Duckworth, Chris
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Dwelly, Tom
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Eisenstein, Daniel J.
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Elsworth, Yvonne P.
  Univ Birmingham, Sch Phys & Astron, Birmingham B15 2TT, W Midlands, England..
  Emsellem, Eric
  European Southern Observ, Karl Schwarzschild Str 2, D-85748 Garching, Germany.;Univ Lyon, Univ Lyon1, Ctr Rech Astrophys Lyon UMR5574, CNRS,ENS Lyon, F-69230 St Genis Laval, France..
  Eracleous, Mike
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Escoffier, Stephanie
  Aix Marseille Univ, CPPM, CNRS IN2P3, Marseille, France..
  Fan, Xiaohui
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Farr, Emily
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Feng, Shuai
  Hebei Normal Univ, Coll Phys, Shijiazhuang 050024, Hebei, Peoples R China..
  Fernandez-Trincado, Jose G.
  Univ Catolica Norte, Inst Astronom, Av Angamos 0610, Antofagasta, Chile.;Univ Atacama, Inst Astron & Ciencias Planetarias, Copayapu 485, Copiapo, Chile..
  Feuillet, Diane
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany.;Lund Univ, Dept Astron & Theoret Phys, Lund Observ, Box 43, SE-22100 Lund, Sweden..
  Filipp, Andreas
  Max Planck Inst Astrophys, Karl Schwarzschild Str 1, D-85748 Garching, Germany..
  Fillingham, Sean P.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Frinchaboy, Peter M.
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Fromenteau, Sebastien
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Ciencias Fis ICF, Av Univ S-N, Cuernavaca 62210, Morelos, Mexico..
  Galbany, Lluis
  CSIC, Inst Space Sci ICE, Carrer Can Magrans S-N,Campus UAB, E-08193 Barcelona, Spain..
  Garcia, Rafael A.
  Univ Paris Saclay, Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cite, AIM,CEA,CNRS, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Garcia-Hernandez, D. A.
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Ge, Junqiang
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ China, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Geisler, Doug
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Ave Raul Bitran S-N, La Serena, Chile.;Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile.;Univ La Serena, Fac Ciencias, Dept Fis & Astron, Av Juan Cisternas 1200, La Serena, Chile..
  Gelfand, Joseph
  NYU, Ctr Cosmol & Particle Phys, Dept Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Geron, Tobias
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Gibson, Benjamin J.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Goddy, Julian
  Haverford Coll, Dept Phys, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Godoy-Rivera, Diego
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Grabowski, Kathleen
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Green, Paul J.
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Greener, Michael
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Univ Pk, Nottingham NG7 2RD, England..
  Grier, Catherine J.
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Griffith, Emily
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Guo, Hong
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Peoples R China..
  Guy, Julien
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Hadjara, Massinissa
  Univ Chile, Dept Astron, Camino El Observ 1515, Las Condes, Chile.;Chinese Acad Sci, South Amer Ctr Astron, Natl Astron Observ, CAS, Beijing 100101, Peoples R China..
  Harding, Paul
  Case Western Reserve Univ, Dept Astron, Cleveland, OH 44106 USA..
  Hasselquist, Sten
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Hayes, Christian R.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Hearty, Fred
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Hill, Lewis
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Hogg, David W.
  NYU, Ctr Cosmol & Particle Phys, Dept Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Holtzman, Jon A.
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Horta, Danny
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Hsieh, Bau-Ching
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan..
  Hsu, Chin-Hao
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan..
  Hsu, Yun-Hsin
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan.;Natl Tsing Hua Univ, Inst Astron, 101,Sect 2,Kuang Fu Rd, Hsinchu 30013, Taiwan..
  Huber, Daniel
  Univ Hawaii, Inst Astron, 2680 Woodlawn Dr, Honolulu, HI 96822 USA..
  Huertas-Company, Marc
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain.;Univ Paris, PSL Univ, LERMA, UMR 8112, F-75014 Paris, France..
  Hutchinson, Brian
  Western Washington Univ, Comp Sci Dept, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA.;Pacific Northwest, Comp & Analyt Div, Richland, WA USA..
  Hwang, Ho Seong
  Korea Astron & Space Sci Inst, 776 Daedeokdae Ro, Daejeon 305348, South Korea.;Seoul Natl Univ, Dept Phys & Astron, Astron Program, 1 Gwanak Ro, Seoul 08826, South Korea..
  Ibarra-Medel, Hector J.
  Univ Illinois, Dept Astron, Urbana, IL 61801 USA..
  Chitham, Jacob Ider
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Ilha, Gabriele S.
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Ctr Ciencias Nat & Exatas, Dept Fis, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Imig, Julie
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Jaekle, Will
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Jayasinghe, Tharindu
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Ji, Xihan
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Johnson, Jennifer A.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Jones, Amy
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Jönsson, Henrik
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM).
  Katkov, Ivan
  Moscow MV Lomonosov State Univ, Sternberg Astron Inst, Moscow 119992, Russia.;NYU Abu Dhabi, POB 129188, Abu Dhabi, U Arab Emirates..
  Khalatyan, Arman
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Kinemuchi, Karen
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Kisku, Shobhit
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Knapen, Johan H.
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Kneib, Jean-Paul
  Ecole Polytech Fed Lausanne EPFL, Observ Sauverny, Lab Astrophys, Inst Phys, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Kollmeier, Juna A.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Kong, Miranda
  Bryn Mawr Coll, 101 North Merion Ave, Bryn Mawr, PA 19010 USA..
  Kounkel, Marina
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, VU Stn 1807, Nashville, TN 37235 USA.;Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Kreckel, Kathryn
  Heidelberg Univ, Astron Rech Inst, Zentrum Astron, Monchhofstr 12-14, D-69120 Heidelberg, Germany..
  Krishnarao, Dhanesh
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 North Charter St, Madison, WI 53703 USA..
  Lacerna, Ivan
  MAS, Millennium Inst Astrophys, Nuncio Monsenor Sotero Sanz 100,Of 104, Santiago, Chile.;Univ Atacama, Inst Astron & Ciencias Planetarias, Copayapu 485, Copiapo, Chile..
  Lane, Richard R.
  Univ Bernardo OHiggins, Ctr Invest Astron, Ave Viel 1497, Santiago, Chile..
  Langgin, Rachel
  Bryn Mawr Coll, 101 North Merion Ave, Bryn Mawr, PA 19010 USA..
  Lavender, Ramon
  South Carolina State Univ, Dept Biol & Phys Sci, POB 7024, Orangeburg, SC 29117 USA..
  Law, David R.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Lazarz, Daniel
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Leung, Henry W.
  Univ Toronto, David A Dunlap Dept Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Leung, Ho-Hin
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Lewis, Hannah M.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Li, Cheng
  Tsinghua Univ, Dept Astron, Beijing 100084, Peoples R China..
  Li, Ran
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ China, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Lian, Jianhui
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Liang, Fu-Heng
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England.;Tsinghua Univ, Dept Astron, Beijing 100084, Peoples R China..
  Lin, Lihwai
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan..
  Lin, Yen-Ting
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan..
  Lin, Sicheng
  NYU, Ctr Cosmol & Particle Phys, Dept Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Lintott, Chris
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Long, Dan
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Longa-Pena, Penelope
  Univ Antofagasta, Ctr Astronom CITEVA, Ave Angamos 601, Antofagasta 1270300, Chile..
  Lopez-Coba, Carlos
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan..
  Lu, Shengdong
  Tsinghua Univ, Dept Astron, Beijing 100084, Peoples R China..
  Lundgren, Britt F.
  Univ N Carolina, Dept Phys & Astron, One Univ Hts, Asheville, NC 28804 USA..
  Luo, Yuanze
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Mackereth, J. Ted
  Univ Toronto, David A Dunlap Dept Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada.;Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada.;Univ Toronto, Canadian Inst Theoret Astrophys, 60 St George St, Toronto, ON M5S 3H8, Canada..
  de la Macorra, Axel
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Cd De Mexico 04510, Mexico..
  Mahadevan, Suvrath
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Majewski, Steven R.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Manchado, Arturo
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain.;CSIC, Madrid, Spain..
  Mandeville, Travis
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Maraston, Claudia
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Margalef-Bentabol, Berta
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Masseron, Thomas
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Masters, Karen L.
  Haverford Coll, Dept Phys, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Mathur, Savita
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  McDermid, Richard M.
  Macquarie Univ, Dept Phys & Astron, Sydney, NSW 2109, Australia.;ARC Ctr Excellence All Sky Astrophys 3 Dimens AST, Stromlo, ACT, Australia..
  Mckay, Myles
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Merloni, Andrea
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Merrifield, Michael
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Univ Pk, Nottingham NG7 2RD, England..
  Meszaros, Szabolcs
  Eotvos Lorand Univ, Gothard Astrophys Observ, Szent Imre H St 112, H-9700 Szombathely, Hungary.;MTA ELTE Lendulet Milky Way Res Grp, Budapest, Hungary.;MTA ELTE Exoplanet Res Grp, Budapest, Hungary..
  Miglio, Andrea
  Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron Augusto Righi, Via Gobetti 93-2, I-40129 Bologna, Italy..
  Di Mille, Francesco
  Campanas Observ, Colina El Pino Casilla 601, La Serena, Chile..
  Minniti, Dante
  Univ Andres Bello, Dept Ciencias Fis, Av Republ 220, Santiago, Chile.;Vatican Observ, V-00120 Vatican City, Vatican..
  Minsley, Rebecca
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Monachesi, Antonela
  Univ La Serena, Dept Astron, Av Juan Cisternas 1200 Norte, La Serena, Chile.;Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Ave Raul Bitran S-N, La Serena, Chile..
  Moon, Jeongin
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, 209 Neungdong Ro, Seoul, South Korea..
  Mosser, Benoit
  Univ Paris, Sorbonne Univ, CNRS, LESIA,Observ Paris,Univ PSL, 5 Pl Jules Janssen, F-92195 Meudon, France..
  Mulchaey, John
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Muna, Demitri
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Munoz, Ricardo R.
  Univ Chile, Dept Astron, Camino El Observ 1515, Las Condes, Chile..
  Myers, Adam D.
  Univ Wyoming, Dept Phys & Astron, Laramie, WY 82071 USA..
  Myers, Natalie
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Nadathur, Seshadri
  UCL, Dept Phys & Astron, Gower St, London WC1E 6BT, England..
  Nair, Preethi
  Univ Alabama, Dept Phys & Astron, Tuscaloosa, AL 35487 USA..
  Nandra, Kirpal
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Neumann, Justus
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Newman, Jeffrey A.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Nidever, David L.
  Montana State Univ, Dept Phys, POB 173840, Bozeman, MT 59717 USA..
  Nikakhtar, Farnik
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Nitschelm, Christian
  Univ Antofagasta, Ctr Astronom CITEVA, Ave Angamos 601, Antofagasta 1270300, Chile..
  O'Connell, Julia E.
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA.;Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Garma-Oehmichen, Luis
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  de Oliveira, Gabriel Luan Souza
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Ctr Ciencias Nat & Exatas, Dept Fis, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Olney, Richard
  Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Oravetz, Daniel
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Ortigoza-Urdaneta, Mario
  Univ Atacama, Inst Astron & Ciencias Planetarias, Copayapu 485, Copiapo, Chile..
  Osorio, Yeisson
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain..
  Otter, Justin
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Pace, Zachary J.
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 North Charter St, Madison, WI 53703 USA..
  Padilla, Nelson
  Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile..
  Pan, Kaike
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Pan, Hsi-An
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Parikh, Taniya
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Parker, James
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Peirani, Sebastien
  SU CNRS, Inst Astrophys Paris, UMR 7095, 98Bis Bd Arago, F-75014 Paris, France..
  Ramirez, Karla Pena
  Univ Antofagasta, Ctr Astronom CITEVA, Ave Angamos 601, Antofagasta 1270300, Chile..
  Penny, Samantha
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Percival, Will J.
  Univ Waterloo, Waterloo Ctr Astrophys, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada.;Univ Waterloo, Dept Phys & Astron, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada.;Perimeter Inst Theoret Phys, Waterloo, ON N2L 2Y5, Canada..
  Perez-Fournon, Ismael
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Pinsonneault, Marc
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Poidevin, Frederick
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Poovelil, Vijith Jacob
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Price-Whelan, Adrian M.
  Flatiron Inst, Ctr Computat Astrophys, 162 Fifth Ave, New York, NY 10010 USA..
  Queiroz, Anna Barbara de Andrade
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Raddick, M. Jordan
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Ray, Amy
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Rembold, Sandro Barboza
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Ctr Ciencias Nat & Exatas, Dept Fis, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Riddle, Nicole
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Riffel, Rogemar A.
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Ctr Ciencias Nat & Exatas, Dept Fis, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Riffel, Rogerio
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Dept Astron, Av Bento Goncalves 9500, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil..
  Rix, Hans-Walter
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Robin, Annie C.
  Univ Bourgogne Franche Comte, OSU THETA Franche Comte Bourgogne, Inst UTINAM, CNRS, F-25000 Besancon, France..
  Rodriguez-Puebla, Aldo
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Roman-Lopes, Alexandre
  Univ La Serena, Dept Astron, Av Juan Cisternas 1200 Norte, La Serena, Chile..
  Roman-Zuniga, Carlos
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 106, Ensenada 22800, Baja California, Mexico..
  Rose, Benjamin
  Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Ross, Ashley J.
  Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Dept Phys, Columbus, OH 43210 USA..
  Rossi, Graziano
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, 209 Neungdong Ro, Seoul, South Korea..
  Rubin, Kate H. R.
  Univ Calif San Diego, Ctr Astrophys & Space Sci, La Jolla, CA 92093 USA.;San Diego State Univ, Dept Astron, San Diego, CA 92182 USA..
  Salvato, Mara
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Sanchez, Sebastian F.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Sanchez-Gallego, Jose R.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Sanderson, Robyn
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA.;Flatiron Inst, Ctr Computat Astrophys, 162 Fifth Ave, New York, NY 10010 USA..
  Rojas, Felipe Antonio Santana
  Univ Chile, Dept Astron, Camino El Observ 1515, Las Condes, Chile..
  Sarceno, Edgar
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Sarmiento, Regina
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Sayres, Conor
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Sazonova, Elizaveta
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Schaefer, Adam L.
  Max Planck Inst Astrophys, Karl Schwarzschild Str 1, D-85748 Garching, Germany..
  Schiavon, Ricardo
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Schlegel, David J.
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Schneider, Donald P.
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA..
  Schultheis, Mathias
  Observ Cote dAzur, Lab Lagrange, F-06304 Nice 4, France..
  Schwope, Axel
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Serenelli, Aldo
  CSIC, Inst Space Sci ICE, Carrer Can Magrans S-N,Campus UAB, E-08193 Barcelona, Spain.;Inst Estudis Espacials Catalunya, C Gran Capita 2-4, Barcelona, Spain..
  Serna, Javier
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Shao, Zhengyi
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Peoples R China..
  Shapiro, Griffin
  Middlebury Coll, Middlebury, VT 05753 USA..
  Sharma, Anubhav
  Haverford Coll, Dept Phys, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Shen, Yue
  Univ Illinois, Dept Astron, Urbana, IL 61801 USA..
  Shetrone, Matthew
  Univ Calif Santa Cruz, UCO Lick Observ, 1156 High St, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Shu, Yiping
  Max Planck Inst Astrophys, Karl Schwarzschild Str 1, D-85748 Garching, Germany..
  Simon, Joshua D.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Skrutskie, M. F.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Smethurst, Rebecca
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Smith, Verne
  NSFs Natl Opt Infrared Astron Res Lab, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Sobeck, Jennifer
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Spoo, Taylor
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Sprague, Dani
  Western Washington Univ, Comp Sci Dept, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Stark, David, V
  Haverford Coll, Dept Phys, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Stassun, Keivan G.
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, VU Stn 1807, Nashville, TN 37235 USA..
  Steinmetz, Matthias
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Stello, Dennis
  Univ Sydney, Sch Phys, Sydney Inst Astron, Sydney, NSW 2006, Australia.;UNSW Sydney, Sch Phys, Sydney, NSW 2052, Australia..
  Stone-Martinez, Alexander
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Storchi-Bergmann, Thaisa
  Lab Interinst E Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Dept Astron, Av Bento Goncalves 9500, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil..
  Stringfellow, Guy S.
  Univ Colorado, Ctr Astrophys & Space Astron, Dept Astrophys & Planetary Sci, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Stutz, Amelia
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Su, Yung-Chau
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F AS NTU,Astron Math Bldg 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan.;Natl Taiwan Univ, Dept Phys, Taipei 10617, Taiwan..
  Taghizadeh-Popp, Manuchehr
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Talbot, Michael S.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Tayar, Jamie
  Univ Hawaii, Inst Astron, 2680 Woodlawn Dr, Honolulu, HI 96822 USA..
  Telles, Eduardo
  Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Teske, Johanna
  Carnegie Inst Sci, Earth & Planets Lab, 5241 Broad Branch Rd NW, Washington, DC 20015 USA..
  Thakar, Ani
  Johns Hopkins Univ, Ctr Astrophys Sci, Dept Phys & Astron, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Theissen, Christopher
  Univ Calif San Diego, Ctr Astrophys & Space Sci, La Jolla, CA 92093 USA..
  Tkachenko, Andrew
  Katholieke Univ Leuven, Inst Astron, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, Belgium..
  Thomas, Daniel
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Tojeiro, Rita
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Toledo, Hector Hernandez
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Troup, Nicholas W.
  Salisbury Univ, Dept Phys, 1101 Camden Ave, Salisbury, MD 21804 USA..
  Trump, Jonathan R.
  Univ Connecticut, Dept Phys, 2152 Hillside Rd,Unit 3046, Storrs, CT 06269 USA..
  Trussler, James
  Univ Cambridge, Cavendish Lab, 19 JJ Thomson Ave, Cambridge CB3 0HE, England.;Univ Cambridge, Kavli Inst Cosmol, Madingley Rd, Cambridge CB3 0HA, England..
  Turner, Jacqueline
  Haverford Coll, Dept Phys, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Tuttle, Sarah
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Unda-Sanzana, Eduardo
  Univ Antofagasta, Ctr Astronom CITEVA, Ave Angamos 601, Antofagasta 1270300, Chile..
  Vazquez-Mata, Jose Antonio
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico.;Univ Nacl Autonoma Mexico, Fac Ciencias, Dept Fis, Ciudad Univ, Cdmx 04510, Mexico..
  Valentini, Marica
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Valenzuela, Octavio
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Cdmx 04510, Mexico..
  Vargas-Gonzalez, Jaime
  Univ Hertfordshire, Ctr Astrophys Res, Sch Phys Astron & Math, Coll Lane, Hatfield AL10 9AB, Herts, England..
  Vargas-Magana, Mariana
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Cd De Mexico 04510, Mexico..
  Alfaro, Pablo Vera
  Univ La Serena, Dept Astron, Av Juan Cisternas 1200 Norte, La Serena, Chile..
  Villanova, Sandro
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Vincenzo, Fiorenzo
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Wake, David
  Univ N Carolina, Dept Phys & Astron, One Univ Hts, Asheville, NC 28804 USA..
  Warfield, Jack T.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Washington, Jessica Diane
  Wellesley Coll, 106 Cent St, Wellesley, MA 02481 USA..
  Weaver, Benjamin Alan
  NSFs Natl Opt Infrared Astron Res Lab, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Weijmans, Anne-Marie
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Weinberg, David H.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 140 West 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Weiss, Achim
  Max Planck Inst Astrophys, Karl Schwarzschild Str 1, D-85748 Garching, Germany..
  Westfall, Kyle B.
  Univ Calif Santa Cruz, UCO Lick Observ, 1156 High St, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Wild, Vivienne
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Wilde, Matthew C.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Wilson, John C.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Wilson, Robert F.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Wilson, Mikayla
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Wolf, Julien
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany.;Exzellenzcluster ORIGINS, Boltzmannstr 2, D-85748 Garching, Germany..
  Wood-Vasey, W. M.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Yan, Renbin
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA.;Chinese Univ Hong Kong, Dept Phys, Shatin, Hong Kong, Peoples R China..
  Zamora, Olga
  Inst Astrofis Canarias IAC, C Via Lactea S-N, E-38205 Tenerife, Spain..
  Zasowski, Gail
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Zhang, Kai
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Zhao, Cheng
  Ecole Polytech Fed Lausanne EPFL, Observ Sauverny, Lab Astrophys, Inst Phys, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Zheng, Zheng
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112 USA.;Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ China, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Zhu, Kai
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ China, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  The Seventeenth Data Release of the Sloan Digital Sky Surveys: Complete Release of MaNGA, MaStar, and APOGEE-2 Data2022Ingår i: Astrophysical Journal Supplement Series, ISSN 0067-0049, E-ISSN 1538-4365, Vol. 259, nr 2, artikel-id 35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper documents the seventeenth data release (DR17) from the Sloan Digital Sky Surveys; the fifth and final release from the fourth phase (SDSS-IV). DR17 contains the complete release of the Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory (MaNGA) survey, which reached its goal of surveying over 10,000 nearby galaxies. The complete release of the MaNGA Stellar Library accompanies this data, providing observations of almost 30,000 stars through the MaNGA instrument during bright time. DR17 also contains the complete release of the Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment 2 survey that publicly releases infrared spectra of over 650,000 stars. The main sample from the Extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (eBOSS), as well as the subsurvey Time Domain Spectroscopic Survey data were fully released in DR16. New single-fiber optical spectroscopy released in DR17 is from the SPectroscipic IDentification of ERosita Survey subsurvey and the eBOSS-RM program. Along with the primary data sets, DR17 includes 25 new or updated value-added catalogs. This paper concludes the release of SDSS-IV survey data. SDSS continues into its fifth phase with observations already underway for the Milky Way Mapper, Local Volume Mapper, and Black Hole Mapper surveys.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16. Abe, Minori
  et al.
  Tsutsui, Takashi
  Tokyo Metropolitan Univ, Grad Sch Sci, Dept Chem, Tokyo, Japan..
  Ekman, Jörgen
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM).
  Hada, Masahiko
  Das, Bhanu
  Accurate determination of the enhancement factor X for the nuclear Schiff moment in (TlF)-Tl-205 molecule based on the four-component relativistic coupled-cluster theory2020Ingår i: Molecular Physics, ISSN 0026-8976, E-ISSN 1362-3028, Vol. 118, nr 23, artikel-id e1767814Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Studies of parity (P) and time-reversal (T) symmetry violations using molecules are important and attractive because they are complementary to the high-energy tests of physics beyond the Standard Model of elementary particles. The focus of our present work is to surpass the current accuracies of the quantity X, an enhancement factor for the nuclear Schiff moment (Q), and the nucleon electric dipole moments for the (TlF)-Tl-205 molecule. We obtain X = 6856 a.u. using a relativistic coupled-cluster singles and doubles and perturbative triples (CCSD(T)) approach. This new value of X improves the upper limits for Q and the proton EDM by about ten percent over the previous ones. [GRAPHICS] .

 • 17.
  Abo Nowfal El-Jechi, Fatima
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Språkets påverkan på andraspråkselevers provtagande i matematik2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt behandlar språkliga svårigheter med matematiken, specifikt för elever med andraspråk, vid provtagande. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur forskning belyser språkets påverkan på andraspråkselevers provtagande i matematik på grundskolenivå. För att detta skulle kunna genomföras formades en frågeställning; Hur påverkas elever i grundskolan med svenska som andraspråk i samband med provtagande i matematik? För att kunna få fram relaterbar information genomfördes systematisk litteratursökning. De systematiska sökningarna gjordes i två databaser; ERC och ERIC, artiklarna som behövdes för att kunna skriva klart denna kunskapsöversikt är från ERC och ERIC. Efter att ha genomfört de systematiska litteratursökningarna hittades det 13 artiklar som behandlar det som eftersöks i frågeställningen. Under resultatet presenteras tre olika teman som belyser svårigheterna elever kan ha med matematiken. De teman som uppmärksammas samt redogörs för är; Språkbarriärer som orsak, Anpassningar av prov för andraspråkselever och Andraspråkselevers bristfälliga språk. Resultatet belyser de problem vissa andraspråkselever möter när de ska skriva prov i matematik. De problem som identifieras är; vilket språk proven är skrivna på samt att det är avancerade ord för andraspråkselever och de språkbarriärer de möter. Resultatet belyser vikten i att elever bör få anpassade prov utefter deras förmåga samt att skolorna bör anpassa provtagande för andraspråkselever samt göra det enklare för dem att förstå språket som deras prov är skrivna på. Vidare diskuteras resultatet kring anpassningar av prov för andraspråkselever samt en metoddiskussion där det reflekteras kring vad som hade kunnat göras annorlunda. Förslag på vidare forskning tas även upp på slutet av denna kunskapsöversikt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Abokor, Said
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Moradi, Eiman
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Undervisningsmetodens påverkan på elevernas lärande2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Said Abokor Eiman Moradi
 • 19.
  Abolfathi, Bela
  et al.
  Univ Calif Irvine, Dept Phys & Astron, Irvine, CA 92697 USA..
  Aguado, D. S.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Aguilar, Gabriela
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Prieto, Carlos Allende
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Almeida, Andres
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Technol, Benavente 980, La Serena, Chile..
  Ananna, Tonima Tasnim
  Yale Univ, Yale Ctr Astron & Astrophys, New Haven, CT 06520 USA..
  Anders, Friedrich
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Anderson, Scott F.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Andrews, Brett H.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Anguiano, Borja
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Aragon-Salamanca, Alfonso
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Argudo-Fernandez, Maria
  Univ Antofagasta, Fac Cs Basicas, Unidad Astron, Avda U Antofagasta 02800, Antofagasta, Chile..
  Armengaud, Eric
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Ata, Metin
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Aubourg, Eric
  Univ Paris Diderot, CNRS, Sorbonne Paris Cite, APC,IN2P3,CEA,IRFU,Observ Paris, Paris, France..
  Avila-Reese, Vladimir
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Badenes, Carles
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Bailey, Stephen
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Balland, Christophe
  Sorbonne Univ, CNRS, LPNHE, IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75005 Paris, France..
  Barger, Kathleen A.
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Barrera-Ballesteros, Jorge
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Bartosz, Curtis
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Bastien, Fabienne
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Bates, Dominic
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Baumgarten, Falk
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany.;Humboldt Univ, Inst Phys, Newtonstr 15, D-12589 Berlin, Germany..
  Bautista, Julian
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Beaton, Rachael
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Beers, Timothy C.
  Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Belfiore, Francesco
  Univ Cambridge, Cavendish Lab, 19 JJ Thomson Ave, Cambridge CB3 0HE, England.;Univ Cambridge, Kavli Inst Cosmol, Madingley Rd, Cambridge CB3 0HA, England.;Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Bender, Chad F.
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Bernardi, Mariangela
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA.;Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile..
  Bershady, Matthew A.
  Univ Wisconsin Madison, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Beutler, Florian
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Bird, Jonathan C.
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA..
  Bizyaev, Dmitry
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA.;New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA.;Moscow MV Lomonosov State Univ, Sternberg Astron Inst, Moscow, Russia..
  Blanc, Guillermo A.
  Univ Chile, Av Libertador Bernardo Ohiggins, Santiago 1058, Chile..
  Blanton, Michael R.
  NYU, Dept Phys, Ctr Cosmol & Particle Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Blomqvist, Michael
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  Bolton, Adam S.
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Boquien, Mederic
  Univ Antofagasta, Fac Cs Basicas, Unidad Astron, Avda U Antofagasta 02800, Antofagasta, Chile..
  Borissova, Jura
  Univ Valparairiso, Dept Fis & Astron, Av Gran Breta 1111,Casilla 5030, Valparaiso, Chile.;Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile..
  Bovy, Jo
  Univ Toronto, Dept Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada.;Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Diaz, Christian Andres Bradna
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Brandt, William Nielsen
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Dept Phys, University Pk, PA 16802 USA..
  Brinkmann, Jonathan
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Brownstein, Joel R.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Bundy, Kevin
  Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Burgasser, Adam J.
  Univ Calif San Diego, Ctr Astrophys & Space Sci, La Jolla, CA 92093 USA..
  Burtin, Etienne
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Busca, Nicolas G.
  Univ Paris Diderot, CNRS, Sorbonne Paris Cite, APC,IN2P3,CEA,IRFU,Observ Paris, Paris, France..
  Canas, Caleb I.
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Cano-Diaz, Mariana
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Cappellari, Michele
  Univ Oxford, Subdept Astrophys, Dept Phys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Carrera, Ricardo
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Casey, Andrew R.
  Monash Univ, Sch Phys & Astron, Wellington Rd, Clayton, Vic 3800, Australia..
  Sodi, Bernardo Cervantes
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Radioastron & Astrofis, Campus Morelia,AP 3-72, Mexico City 58089, Michoacan, Mexico..
  Chen, Yanping
  NYU Abu Dhabi, POB 129188, Abu Dhabi, U Arab Emirates..
  Cherinka, Brian
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, Ctr Astrophys Sci, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Chiappini, Cristina
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Choi, Peter Doohyun
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Chojnowski, Drew
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Chuang, Chia-Hsun
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Chung, Haeun
  Korea Inst Adv Study, 85 Hoegiro, Seoul 02455, South Korea..
  Clerc, Nicolas
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Technol, Benavente 980, La Serena, Chile.;CNRS, IRAP, 9 Av Colonel Roche,BP 44346, F-31028 Toulouse 4, France.;Univ Toulouse, UPS OMP, IRAP, Toulouse, France..
  Cohen, Roger E.
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile.;Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Comerford, Julia M.
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Comparat, Johan
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  do Nascimento, Janaina Correa
  Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Campus Vale, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  da Costa, Luiz
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Cousinou, Marie-Claude
  Aix Marseille Univ, CNRS, CPPM, IN2P3, Marseille, France..
  Covey, Kevin
  Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Crane, Jeffrey D.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Cruz-Gonzalez, Irene
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Cunha, Katia
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA.;Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Ilha, Gabriele da Silva
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Damke, Guillermo J.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA.;Univ La Serena, Ctr Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Cisternas 1200, La Serena, Chile.;Univ La Serena, Fac Ciencias, Dept Fis, Cisternas 1200, La Serena, Chile..
  Darling, Jeremy
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Davidson, James W., Jr.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Dawson, Kyle
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  de Icaza Lizaola, Miguel Angel C.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  de la Macorra, Axel
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Apdo Postal 20-364, Mexico City, DF, Mexico..
  de la Torre, Sylvain
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  de Lee, Nathan
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA.;Northern Kentucky Univ, Dept Phys Geol & Engn Tech, Highland Hts, KY 41099 USA..
  de Sainte Agathe, Victoria
  Univ Paris 07, Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, CNRS, LPNHE,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris, France..
  Machado, Alice Deconto
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Dell'Agli, Flavia
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Delubac, Timothee
  EPFL, Lab Astrophys, Inst Phys, Observ Sauverny, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Diamond-Stanic, Aleksandar M.
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Donor, John
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Downes, Juan Jose
  Ctr Invest Astron, AP 264, A-5101 Merida, Venezuela..
  Drory, Niv
  Univ Texas Austin, McDonald Observ, 1 Univ Stn, Austin, TX 78712 USA..
  Bourboux, Helion Du Mas des
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Duckworth, Christopher J.
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Dwelly, Tom
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Dyer, Jamie
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Ebelke, Garrett
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Eigenbrot, Arthur Davis
  Univ Wisconsin Madison, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Eisenstein, Daniel J.
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Elsworth, Yvonne P.
  Univ Birmingham, Sch Phys & Astron, Birmingham B15 2TT, W Midlands, England..
  Emsellem, Eric
  European Southern Observ, Karl Schwarzschild Str 2, D-85748 Garching, Germany.;Univ Lyon 1, Obs Lyon, CRAL, 9 Ave Charles Andre, F-69230 St Genis Laval, France..
  Eracleous, Michael
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Erfanianfar, Ghazaleh
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Escoffier, Stephanie
  Aix Marseille Univ, CNRS, CPPM, IN2P3, Marseille, France..
  Fan, Xiaohui
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Alvar, Emma Fernandez
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Fernandez-Trincado, J. G.
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Cirolini, Rafael Fernando
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Feuillet, Diane
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Finoguenov, Alexis
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Fleming, Scott W.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Font-Ribera, Andreu
  UCL, Dept Phys & Astron, Gower St, London WC1E 6BT, England..
  Freischlad, Gordon
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Frinchaboy, Peter
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Fu, Hai
  Univ Iowa, Dept Phys & Astron, Iowa City, IA 52245 USA..
  Maqueo Chew, Yilen Gomez
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Galbany, Lluis
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Perez, Ana E. Garcia
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Garcia-Dias, R.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Garcia-Hernandez, D. A.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Garma Oehmichen, Luis Alberto
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Gaulme, Patrick
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Gelfand, Joseph
  NYU, Dept Phys, Ctr Cosmol & Particle Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Gil-Marin, Hector
  Sorbonne Univ, ILP, 98 Bis Blvd Arago, F-75014 Paris, France.;Univ Paris 06, Lab Phys Nucl & Hautes Energies, 4 Pl Jussieu, F-75005 Paris, France..
  Gillespie, Bruce A.
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Goddard, Daniel
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Gonzalez Hernandez, Jonay I.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Gonzalez-Perez, Violeta
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Grabowski, Kathleen
  ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Green, Paul J.
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Grier, Catherine J.
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Gueguen, Alain
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Guo, Hong
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Guy, Julien
  Univ Paris 07, Univ Pierre & Marie Curie Paris 6, CNRS, LPNHE,IN2P3, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris, France..
  Hagen, Alex
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA..
  Hall, Patrick
  York Univ, Dept Phys & Astron, 4700 Keele St, Toronto, ON M3J 1P3, Canada..
  Harding, Paul
  Case Western Reserve Univ, Dept Astron, Cleveland, OH 44106 USA..
  Hasselquist, Sten
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Hawley, Suzanne
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Hayes, Christian R.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Hearty, Fred
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Hekker, Saskia
  Max Planck Inst Solar Syst Res, Justus Von Liebig Weg 3, D-37077 Gottingen, Germany..
  Hernandez, Jesus
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, Unidad Acad Ensenada, Ensenada 22860, BC, Mexico..
  Toledo, Hector Hernandez
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Hogg, David W.
  NYU, Dept Phys, Ctr Cosmol & Particle Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Holley-Bockelmann, Kelly
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA..
  Holtzman, Jon A.
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Hou, Jiamin
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany.;Ludwig Maximilians Univ Munchen, Univ Sternwarte Munchen, Scheinerstr 1, D-81679 Munich, Germany..
  Hsieh, Bau-Ching
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Hunt, Jason A. S.
  Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Hutchinson, Timothy A.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Hwang, Ho Seong
  Korea Inst Adv Study, 85 Hoegiro, Seoul 02455, South Korea..
  Jimenez Angel, Camilo Eduardo
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Johnson, Jennifer A.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Jones, Amy
  Max Planck Inst Astrophys, Karl Schwarzschild Str 1, D-85748 Garching, Germany..
  Jönsson, Henrik
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Jullo, Eric
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  Khan, Fahim Sakil
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Kinemuchi, Karen
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Kirkby, David
  Univ Calif Irvine, Dept Phys & Astron, Irvine, CA 92697 USA..
  Kirkpatrick, Charles C.
  Univ Helsinki, Dept Phys, Gustaf Hallstromin Katu 2a, FI-00014 Helsinki, Finland..
  Kitaura, Francisco-Shu
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Knapp, Gillian R.
  Princeton Univ, Dept Astrophys Sci, Princeton, NJ 08544 USA..
  Kneib, Jean-Paul
  EPFL, Lab Astrophys, Inst Phys, Observ Sauverny, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Kollmeier, Juna A.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Lacerna, Ivan
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile.;Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile.;Astrophys Res Consortium, Phys Astron Bldg,3910 15th Ave NE, Seattle, WA 98195 USA..
  Lane, Richard R.
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile..
  Lang, Dustin
  Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Law, David R.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Le Goff, Jean-Marc
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Lee, Young-Bae
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Li, Hongyu
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Li, Cheng
  Tsinghua Univ, Tsinghua Ctr Astrophys, Beijing 100084, Peoples R China.;Tsinghua Univ, Dept Phys, Beijing 100084, Peoples R China..
  Lian, Jianhui
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Liang, Yu
  Tsinghua Univ, Tsinghua Ctr Astrophys, Beijing 100084, Peoples R China.;Tsinghua Univ, Dept Phys, Beijing 100084, Peoples R China..
  Lima, Marcos
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Sao Paulo, Inst Fis, Dept Fis Matemat, CP 66318, BR-05314970 Sao Paulo, SP, Brazil..
  Lin, Lihwai
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Long, Dan
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Lucatello, Sara
  Natl Inst Astrophys, Astron Observ Padova, Vicolo Osserv 5, I-35122 Padua, Italy..
  Lundgren, Britt
  Univ North Carolina Asheville, Dept Phys, One Univ Hts, Asheville, NC 28804 USA..
  Mackereth, J. Ted
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  MacLeod, Chelsea L.
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Mahadevan, Suvrath
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Maia, Marcio Antonio Geimba
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Majewski, Steven
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Maraston, Claudia
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Mariappan, Vivek
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Marques-Chaves, Rui
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Masseron, Thomas
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Masters, Karen L.
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England.;Haverford Coll, Dept Phys & Astron, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  McDermid, Richard M.
  Macquarie Univ, Dept Phys & Astron, Sydney, NSW 2109, Australia..
  McGreer, Ian D.
  Univ Arizona, Steward Observ, 933 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA..
  Melendez, Matthew
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Meneses-Goytia, Sofia
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Merloni, Andrea
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Merrifield, Michael R.
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Meszaros, Szabolcs
  Eotvos Lorand Univ, Gothard Astrophys Observ, Szombathely, Hungary..
  Meza, Andres
  Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Dept Fis, Av Fernandez Concha 700, Santiago, Chile.;Univ Autonoma Chile, Fac Ingn, Pedro Valdivia 425, Santiago, Chile..
  Minchev, Ivan
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Minniti, Dante
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile.;Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Dept Fis, Av Fernandez Concha 700, Santiago, Chile.;Vatican Observ, V00120, Vatican City, Vatican..
  Mueller, Eva-Maria
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Muller-Sanchez, Francisco
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Muna, Demitri
  Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Munoz, Ricardo R.
  Univ Chile, Av Libertador Bernardo Ohiggins, Santiago 1058, Chile..
  Myers, Adam D.
  Univ Wyoming, Dept Phys & Astron, Laramie, WY 82071 USA..
  Nair, Preethi
  Univ Alabama, Tuscaloosa, AL 35487 USA..
  Nandra, Kirpal
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Ness, Melissa
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Newman, Jeffrey A.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Nichol, Robert C.
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Nidever, David L.
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Nitschelm, Christian
  Univ Antofagasta, Fac Cs Basicas, Unidad Astron, Avda U Antofagasta 02800, Antofagasta, Chile..
  Noterdaeme, Pasquier
  UPMC, CNRS, UMR 7095, Inst Astropys Paris, 98bis Bd Arago, F-75014 Paris, France..
  O'Connell, Julia
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Oelkers, Ryan James
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA..
  Oravetz, Audrey
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Oravetz, Daniel
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Ortiz, Erik Aquino
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Osorio, Yeisson
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Pace, Zach
  Univ Wisconsin Madison, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Padilla, Nelson
  Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile..
  Palanque-Delabrouille, Nathalie
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Palicio, Pedro Alonso
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Pan, Hsi-An
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Pan, Kaike
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Parikh, Taniya
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Paris, Isabelle
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  Park, Changbom
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico.;Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Technol, Benavente 980, La Serena, Chile..
  Peirani, Sebastien
  UPMC, CNRS, UMR 7095, Inst Astropys Paris, 98bis Bd Arago, F-75014 Paris, France..
  Pellejero-Ibanez, Marcos
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Penny, Samantha
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Percival, Will J.
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Perez-Fournon, Ismael
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Petitjean, Patrick
  UPMC, CNRS, UMR 7095, Inst Astropys Paris, 98bis Bd Arago, F-75014 Paris, France..
  Pieri, Matthew M.
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  Pinsonneault, Marc
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Pisani, Alice
  Aix Marseille Univ, CNRS, CPPM, IN2P3, Marseille, France..
  Prada, Francisco
  Univ Autonoma Madrid, CSIC, IFT, E-28049 Madrid, Spain.;CSIC, IAA, Glorieta Astron S-N, E-18008 Granada, Spain..
  Prakash, Abhishek
  ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain.;Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA.;New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;CALTECH, IPAC, 1200 E Calif Blvd, Pasadena, CA 91125 USA..
  de Andrade Queiroz, Anna Barbara
  Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Campus Vale, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Raddick, M. Jordan
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Raichoor, Anand
  EPFL, Lab Astrophys, Inst Phys, Observ Sauverny, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Rembold, Sandro Barboza
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Richstein, Hannah
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Riffel, Rogemar A.
  Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Rix, Hans-Walter
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Robin, Annie C.
  Univ Bourgogne Franche Comte, CNRS, Observ Besancon,Inst UTINAM, OSU THETA Franche Comte Bourgogne Observ,UMR6213, BP 1615, F-25010 Besancon, France..
  Torres, Sergio Rodriguez
  UAM, Dept Fis Teor M8, E-28049 Madrid, Spain..
  Roman-Zuniga, Carlos
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, Unidad Acad Ensenada, Ensenada 22860, BC, Mexico..
  Ross, Ashley J.
  Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Rossi, Graziano
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Ruan, John
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Ruggeri, Rossana
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Ruiz, Jose
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Salvato, Mara
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Sanchez, Ariel G.
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Sanchez, Sebastian F.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Almeida, Jorge Sanchez
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Sanchez-Gallego, Jose R.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Santana Rojas, Felipe Antonio
  Univ Chile, Av Libertador Bernardo Ohiggins, Santiago 1058, Chile..
  Santiago, Basilio Xavier
  Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Campus Vale, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Schiavon, Ricardo P.
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Schimoia, Jaderson S.
  Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Campus Vale, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Schlafly, Edward
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Schlegel, David
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Schneider, Donald P.
  Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Schuster, William J.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, Unidad Acad Ensenada, Ensenada 22860, BC, Mexico..
  Schwope, Axel
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Seo, Hee-Jong
  Ohio Univ, Dept Phys & Astron, Clippinger Labs, Athens, OH 45701 USA..
  Serenelli, Aldo
  CSIC, IEEC, Inst Space Sci, Carrer Can Magrans S-N,Campus UAB, E-08193 Barcelona, Spain.;IEEC, C Gran Capita 2-4, E-08034 Barcelona, Spain..
  Shen, Shiyin
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Shen, Yue
  Univ Illinois, Dept Astron, 1002 W Green St, Urbana, IL 61801 USA.;Natl Ctr Supercomp Applicat, 1205 West Clark St, Urbana, IL 61801 USA..
  Shetrone, Matthew
  Univ Texas Austin, McDonald Observ, 1 Univ Stn, Austin, TX 78712 USA..
  Shull, Michael
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Aguirre, Victor Silva
  Aarhus Univ, Dept Phys & Astron, Stellar Astrophys Ctr, Ny Munkegade 120, DK-8000 Aarhus C, Denmark..
  Simon, Joshua D.
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Skrutskie, Mike
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Slosar, Anze
  Brookhaven Natl Lab, Upton, NY 11973 USA..
  Smethurst, Rebecca
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Smith, Verne
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Sobeck, Jennifer
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Somers, Garrett
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA..
  Souter, Barbara J.
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Souto, Diogo
  Observ Nacl, Rio De Janeiro, Brazil..
  Spindler, Ashley
  Open Univ, Dept Phys Sci, Milton Keynes MK7 6AA, Bucks, England..
  Stark, David V.
  Univ Tokyo, Todai Inst Adv Study, Kavli Inst Phys & Math Universe, Kashiwa, Chiba 2778583, Japan..
  Stassun, Keivan
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Ln, Nashville, TN 37235 USA..
  Steinmetz, Matthias
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Stello, Dennis
  Aarhus Univ, Dept Phys & Astron, Stellar Astrophys Ctr, Ny Munkegade 120, DK-8000 Aarhus C, Denmark.;Univ Sydney, Sch Phys, Sydney Inst Astron, Sydney, NSW 2006, Australia.;Univ New South Wales, Sch Phys, Sydney, NSW 2052, Australia..
  Storchi-Bergmann, Thaisa
  Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Campus Vale, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil.;Lab Interinstituc eAstron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Streblyanska, Alina
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Stringfellow, Guy S.
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Suarez, Genaro
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, Unidad Acad Ensenada, Ensenada 22860, BC, Mexico..
  Sun, Jing
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Szigeti, Laszlo
  Eotvos Lorand Univ, Gothard Astrophys Observ, Szombathely, Hungary..
  Taghizadeh-Popp, Manuchehr
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Talbot, Michael S.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Tang, Baitian
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Tao, Charling
  Aix Marseille Univ, CNRS, CPPM, IN2P3, Marseille, France.;Tsinghua Univ, Tsinghua Ctr Astrophys, Beijing 100084, Peoples R China.;Tsinghua Univ, Dept Phys, Beijing 100084, Peoples R China..
  Tayar, Jamie
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Tembe, Mita
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Teske, Johanna
  Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Thakar, Aniruddha R.
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Thomas, Daniel
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Tissera, Patricia
  Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Dept Fis, Av Fernandez Concha 700, Santiago, Chile..
  Tojeiro, Rita
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Tremonti, Christy
  Univ Wisconsin Madison, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Troup, Nicholas W.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Urry, Meg
  Yale Univ, Yale Ctr Astron & Astrophys, New Haven, CT 06520 USA.;Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil..
  Valenzuela, O.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Van den Bosch, Remco
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Vargas-Gonzalez, Jaime
  Univ La Serena, Fac Ciencias, Dept Fis, Cisternas 1200, La Serena, Chile..
  Vargas-Magana, Mariana
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Apdo Postal 20-364, Mexico City, DF, Mexico..
  Vazquez, Jose Alberto
  Brookhaven Natl Lab, Upton, NY 11973 USA..
  Villanova, Sandro
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Vogt, Nicole
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Wake, David
  Univ North Carolina Asheville, Dept Phys, One Univ Hts, Asheville, NC 28804 USA.;Open Univ, Dept Phys Sci, Milton Keynes MK7 6AA, Bucks, England..
  Wang, Yuting
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Weaver, Benjamin Alan
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Weijmans, Anne-Marie
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Weinberg, David H.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA.;Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Westfall, Kyle B.
  Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Whelan, David G.
  Austin Coll, Dept Phys, Sherman, TX 75090 USA..
  Wilcots, Eric
  Univ Wisconsin Madison, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Wild, Vivienne
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Williams, Rob A.
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2,Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Wilson, John
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Wood-Vasey, W. M.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Wylezalek, Dominika
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, Ctr Astrophys Sci, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Xiao, Ting
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Yan, Renbin
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Yang, Meng
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Ybarra, Jason E.
  Bridgewater Coll, Dept Phys, 402 E Coll St, Bridgewater, VA 22812 USA..
  Yeche, Christophe
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Zakamska, Nadia
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Zamora, Olga
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;ULL, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Zarrouk, Pauline
  Univ Paris Saclay, CEA, Irfu, F-91191 Gif Sur Yvette, France..
  Zasowski, Gail
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA.;Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Zhang, Kai
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Zhao, Cheng
  Tsinghua Univ, Tsinghua Ctr Astrophys, Beijing 100084, Peoples R China.;Tsinghua Univ, Dept Phys, Beijing 100084, Peoples R China..
  Zhao, Gong-Bo
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol & Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England.;Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Zheng, Zheng
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA.;Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Zhou, Zhi-Min
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Zhu, Guangtun
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, Ctr Astrophys Sci, 3400 North Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Zinn, Joel C.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Zou, Hu
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  The Fourteenth Data Release of the Sloan Digital Sky Survey: First Spectroscopic Data from the Extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey and from the Second Phase of the Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment2018Ingår i: Astrophysical Journal Supplement Series, ISSN 0067-0049, E-ISSN 1538-4365, Vol. 235, nr 2, artikel-id 42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The fourth generation of the Sloan Digital Sky Survey (SDSS-IV) has been in operation since 2014 July. This paper describes the second data release from this phase, and the 14th from SDSS overall (making this Data Release Fourteen or DR14). This release makes the data taken by SDSS-IV in its first two years of operation (2014-2016 July) public. Like all previous SDSS releases, DR14 is cumulative, including the most recent reductions and calibrations of all data taken by SDSS since the first phase began operations in 2000. New in DR14 is the first public release of data from the extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey; the first data from the second phase of the Apache Point Observatory (APO) Galactic Evolution Experiment (APOGEE-2), including stellar parameter estimates from an innovative data-driven machine-learning algorithm known as "The Cannon"; and almost twice as many data cubes from the Mapping Nearby Galaxies at APO (MaNGA) survey as were in the previous release (N = 2812 in total). This paper describes the location and format of the publicly available data from the SDSS-IV surveys. We provide references to the important technical papers describing how these data have been taken (both targeting and observation details) and processed for scientific use. The SDSS web site (www.sdss.org) has been updated for this release and provides links to data downloads, as well as tutorials and examples of data use. SDSS-IV is planning to continue to collect astronomical data until 2020 and will be followed by SDSS-V.

 • 20.
  Abou Assaf, Mohamad
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  kemiundervisning utifrån flerspråkiga elevers språkutveckling2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser de svårigheter som flerspråkiga elever möter i kemiämnet vilket påverkar deras utveckling och hindrar dem att nå kunskapskraven. Studien lägger särskilt fokus på de undervisningsmetoder som lärare använder och det stöd som flerspråkiga elever får för att uppnå sina mål. Studien består av semistrukturerade intervjuer med en grupp elever på högstadiet som läser svenska som andraspråk i skolan och det var både flickor och pojkar som deltog. De berörda eleverna talar svenska som andraspråk. I uppsatsen har även en grupp kemilärare på högstadiet intervjuats. Vi diskuterade de viktigaste undervisningsmetoderna som används för att stödja utvecklingen hos flerspråkiga elever för att nå målet. Detta gjordes genom att involvera eleverna i lösningen genom att presentera sina åsikter och idéer om undervisningsprocessen.Resultaten som framkom visar att eleverna har svårt att hantera vetenskapliga texter, nya begrepp och abstrakta ord. Det kan naturligtvis vara svårt eller abstrakt med vetenskapliga uttryck även när de använder sitt modersmål. Lärarna strävar efter att använda en lämplig arbetsmetod som utgår från flerspråkiga elevers modersmål, vardagsspråk och förkunskaper för att kommunicera kemiämnet.För att stödja flerspråkiga elever bör lärarna fokusera på både ämnesspråket och vardagsspråket i sin undervisning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Abqari Shaur, Nadera
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Walfridsson, Per
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  En komparativ studie av matematikböcker i grundskolan 1842-20062007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper is a study of some of the mathematics textbooks that were used in Swedish public schools from 1842 to the present. During this period several revisions of the curriculum took place and led to a change of contents in the various books. The first part is a description of the books chosen and highlights from each are given and compared with the corresponding curriculum. Also social and political change and the role of men and women can be studied in the examples presented. A comparison between similar topics and how they were accounted for in the older versus the newer books follows suite. In the discussion part some causes for differences and what the authors believe should be considered in the future can be found.

 • 22.
  Abraham, Mimmi
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Thyr, Linnea
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Sveriges grönaste stad?: En studie om grönområdens värde och plats i Göteborg2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Grönområden i urbana miljöer bidrar med många centrala funktioner vilka är livsviktiga för både djur och människor, exempelvis biologisk mångfald, ekosystemtjänster och positiva hälsoeffekter. Förekomsten av grönområden och dess funktioner hotas däremot av den snabba globala urbaniseringen som ger upphov till förändrad markanvändning. Enligt Göteborgs Stads lokala miljömål ämnar staden att bli ekologiskt hållbar till år 2030 och detta ska uppnås genom en ökad biologisk mångfald och bevarande av grönområden. Göteborg har blivit utnämnd till Sveriges grönaste stad, men samtidigt har grönområdena minskat mellan åren 1986-2019 och fortsätter att minska på grund av exploatering. Syftet med examensarbetet var därmed att öka kunskapen om vad som ger upphov till att det tas beslut som orsakar reducering av urbana grönområden trots uppsatta mål för bevarande av dessa, vilket var ett eftersatt forskningsområde. För att uppnå syftet användes en induktiv kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet analyserades genom miljöpsykologiska, miljöetiska och policyteorier, nämligen värden, goal-framing theory, värdepluralism och lömska problem. Studien kom fram till att Göteborgs stadsplanering innefattade flera lömska problem och värdekonflikter vilka uttrycktes genom målkonflikter, som tillsammans med starka hedonistiska och egoistiska värden samt vinstdrivande mål hade en negativ inverkan på förekomsten av Göteborgs grönområden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Abuadas, Safia
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Vikten av motivation i matematikundervisning2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt mina erfarenheter är problemet att eleverna tycker att matematiklektioner är tråkiga, och på grund av detta kan de inte koncentrera sig under genomgången eller instruktioner för olika uppgifter. Syftet med detta arbete är att undersöka påverkan av motivation över elevernas mottagande av matematikämnet. Denna studie tillämpar sociokulturell teori och behaviorism. En litteraturstudie av relevanta ämnen kommer att presenteras samt olika undervisningsmetoder som genomförts. Resultatet kommer att presentera hur den planerade metoden gått, det vill säga undervisningen samt intervjuerna med några elever och en lärare. Resultaten baseras på observationen under genomföring av den planerade undervisningen, samt analysen av elevernas och lärarens svar. En slutsats kommer att dras, med hänsyn till att undersökningen utfördes under en kort tid samt på fåtal elever. Man kan ändå se att elevernas inlärningsmotivation, särskilt andraspråkselevernas inställning förbättring, under matematiklektioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24. Ackermann, Yvonne
  et al.
  Guschin, Dmitrii
  Eckhard, Kathrin
  Shleev, Sergey
  Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Schuhmann, Wolfgang
  Design of a bioelectrocatalytic electrode interface for oxygen reduction in biofuel cells based on a specifically adapted Os-complex containing redox polymer with entrapped Trametes hirsuta laccase2010Ingår i: Electrochemistry communications, ISSN 1388-2481, E-ISSN 1873-1902, Vol. 12, nr 5, s. 640-643Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The design of the coordination shell of an Os-complex and its integration within an electrodeposition polymer enables fast electron transfer between an electrode and a polymer entrapped high-potential laccase from the basidiomycete Trametes hirsuta. The redox potential of the Os3+/2+-centre tethered to the polymer backbone (+720 mV vs. NHE) is perfectly matching the potential of the enzyme (+780 mV vs. NHE at pH 6.5). The laccase and the Os-complex modified anodic electrodeposition polymer were simultaneously precipitated on the surface of a glassy carbon electrode by means of a pH-shift to 2.5. The modified electrode was investigated with respect to biocatalytic oxygen reduction to water. The proposed modified electrode has potential applications as biofuel cell cathode.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Adbo, Karina
  Linnéuniversitetet, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Constructing the chemical bond concept2012Ingår i: Nankai University, 2012Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 26.
  Adbo, Karina
  Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Emergent Chemistry: Using Visualizations to Develop Abstract Thinking and a Sense of Scale Within the Preschool Setting2022Ingår i: Active Learning: Research and Practice for STEAM and Social Sciences Education / [ed] Ortega-Sánchez, Delfín, IntechOpen , 2022Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter is a summary of 5-years of research regarding children’s emerging abstract concepts. A longitudinal study focusing on children’s conversations during a series of activities with a chemistry focus was designed and implemented. Results show that practical experience with magnifying glasses, microscopes, and the deconstruction of several items did not provide enough backdrop for the children to imagine what an even smaller world would look like. Instead, the children applied their experiences from the macroscopic world to describe what they saw. It was not until aminations, zooming in from the macroscopic to the atomic and molecular levels were used that the children’s concept of small began to develop. Results show that the next stage of concept development, besides using descriptions from everyday experiences was the realization these were new experiences, that it was in fact something new they were seeing. Animation technology also helped the children realize that atoms and molecules are everywhere in everything, suggesting that the time elapsed between the transition from the macroscopic level to the submicroscopic level also provided the children with a sense of scale.

 • 27.
  Adbo, Karina
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Kinetics of enantioselective solid-phase extraction on Trager's base molecularly imprinted polymers, in: Molecularly imprinted polymer science and technology2000Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Adbo, Karina
  Linnéuniversitetet, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Relationships between models used for teaching chemistry and those expressed by students2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis is focused upon chemistry as a school subject and students' interpretations and use of formally introduced teaching models. To explore students' developing repertoire of chemical models, a longitudinal interview study was undertaken spanning the first year of upper secondary school chemistry. Matter in its different states was selected as the target framework for this study. The results presented are derived from both generalisations of groups of students as well as a case study describing an individual learner's interpretation of formal content. The results obtained demonstrated that the formal teaching models provided to the students included in this study were not sufficient to afford them a coherent framework of matter in its different states or for chemical bonding. Instead, students' expressed models of matter and phase change were to a high degree dependent on electron movement (Paper I), anthropomorphism (Paper II) and, for one student, a mechanistic approach based on small particles and gravitation (Paper III). The results from this study place focus on the importance of learners' prior learning (previous experiences) and the need to develop a coherent framework of formal teaching models for the nature of matter and phase change.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Adbo, Karina
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Andersson, Håkan S.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Ankarloo, Jonas
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Karlsson, Jesper G.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Norell, M C
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Olofsson, Linus
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Svenson, Johan
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Örtegren, U
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Nicholls, Ian A.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Enantioselective synthetic receptors for Tröger’s base1999Ingår i: Bioorganic Chemistry, Vol. 27, nr 5, s. 363-371Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 30.
  Adbo, Karina
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Nicholls, Ian A.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Enantioselective SPE on Tröger 's base molecularly imprinted polymers2001Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Adbo, Karina
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Nicholls, Ian Alan
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Enantioselective SPE on Tröger’s base molecularly imprinted polymers2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 32.
  Adbo, Karina
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Nicholls, Ian Alan
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Study of the kinetics of enantioselective solid-phase extraction on Tröger’s base molecularly imprinted polymers2001Ingår i: Analytica Chimica Acta, ISSN 0003-2670, E-ISSN 1873-4324, Vol. 435, nr 1, s. 115-120Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Molecularly imprinted polymers (MIPs) selective for Tröger’s base were designed and synthesised, and HPLC-chromatographic evaluation of polymer recognition characteristics was undertaken. Baseline separation of racemic Tröger’s base was readily achieved, and enantioseparation factors (α) of up to 4.8±0.2 were obtained. The high enantioselectivity demonstrated by these materials prompted their use to examine the kinetics and thermodynamics of individual enantiomers in a solid-phase extraction (SPE) process. Enantiomer-dependent differences in the rates and extent of adsorption were observed. Furthermore, the enantiomeric enrichment of racemates was demonstrated in batch studies.

 • 33.
  Adbo, Karina
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Rosengren-Holmberg, Jenny
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Nicholls, Ian Alan
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Kinetics of enantioselective solid-phase extraction of Tröger’s base molecularly imprinted polymers2000Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 34.
  Adbo, Karina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Taber, Keith
  University of Cambridge, UK.
  Developing an Understanding of Chemistry: A case study of one Swedish student's rich conceptualisation for making sense of upper secondary school chemistry2014Ingår i: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 36, nr 7, s. 1107-1136Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we report a case study of a 16-year-old Swedish upper secondary student's developing understanding of key concept areas studied in his upper secondary school chemistry course. This study illustrates how the thinking of an individual learner, Jesper, evolves over a school year in response to formal instruction in a particular educational context. Jesper presented a range of ideas, some of which matched intended teaching whilst others were quite inconsistent with canonical chemistry. Of particular interest, research data suggest that his initial alternative conceptions influenced his thinking about subsequent teaching of chemistry subject matter, illustrating how students' alternative conceptions interact with formal instruction. Our findings support the claims of some researchers that alternative conceptions may be stable and tenacious in the context of instruction. Jesper's rich conceptualisation of matter at submicroscopic scales drew upon intuitions about the world that led to teaching being misinterpreted to develop further alternative conceptions. Yet his intuitive thinking also offered clear potential links with canonical scientific concepts that could have been harnessed to channel his developing thinking. These findings support the argument that identifying students' intuitive thinking and how it develops in different instructional contexts can support the development of more effective science pedagogy.

 • 35.
  Adbo, Karina
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Taber, Keith
  Learners' Mental Models of the Particle Nature of Matter: A study of 16-year-old Swedish science students2009Ingår i: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 31, nr 6, s. 757-786Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The results presented here derive from a longitudinal study of Swedish upper secondary science students' (16-19 years of age) developing understanding of key chemical concepts. The informants were 18 students from two different schools. The aim of the present study was to investigate the mental models of matter at the particulate level that learners develop. Data were collected using semi-structured interviews based around the students' own drawings of the atom, and of solids, liquids, and gases. The interview transcripts were analysed to identify patterns in the data that offer insight into aspects of student understanding. The findings are discussed in the specific curriculum context in Swedish schools. Results indicate that the teaching model of the atom (derived from Bohr's model) commonly presented by teachers and textbook authors in Sweden gives the students an image of a disproportionately large and immobile nucleus, emphasises a planetary model of the atom and gives rise to a chain of logic leading to immobility in the solid state and molecular breakdown during phase transitions. The findings indicate that changes in teaching approaches are required to better support learners in developing mental models that reflect the intended target knowledge.

 • 36.
  Adbo, Karina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Vidal Carulla, Clara
  Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Designing play-based learning chemistry activities in the preschool environment2019Ingår i: Chemistry Education Research and Practice, E-ISSN 1756-1108, Vol. 20, nr 3, s. 542-553Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study focuses on the design of play-based learning activities for chemistry in preschool. Viewing chemistry as a part of our past and present culture instead of as a subject, provides the backdrop for a more holistic approach to chemistry within this specific environment. A cultural-historical perspective, together with scaffolding, emergent science skills and sustained shared thinking, made up the framework for the design of the learning activities. Results show that when scaffolding and emergent science skills are used within the design, they provide good support for both the content and the teacher in the actual learning situation. Working with scaffolding was also beneficial for professional development. However, for a progressive and inclusive activity design, it is essential to take into account aspects of the immediate environment and methods for direct evaluation.

 • 37.
  Adbo, Karina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Vidal Carulla, Clara
  Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Learning About Science in Preschool: Play-Based Activities to Support Children's Understanding of Chemistry Concepts2020Ingår i: International Journal of Early Childhood, ISSN 0020-7187, E-ISSN 1878-4658, Vol. 52, nr 1, s. 17-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study explores children's emerging understanding of an important science concept in chemistry. Play-based learning activities were designed for children to experience and imagine the concept of 'small' as used in chemistry, moving from the visually experienced level of 'small' towards more imaginative understandings. Data were collected through visual ethnography. Analyses of six vignettes of conversations between children and the teacher illustrate development of children's understanding of the focus concept. Deconstruction of everyday items familiar to the children and visual computer animations provided experiences that enabled children to transition from a macro-level of understanding to visualise the molecular/atomic level to differentiate between macro- and micro-understandings of 'small'. A process of 'sustained shared thinking' could describe the teaching/learning processes evident in the children's and teacher's conversations. The analyses suggest that sustained and shared conversations between children and teachers should stem from children's everyday experiences. ResumeL'etude explore chez les enfants la comprehension emergente d'un concept scientifique important en chimie. Des activites d'apprentissage basees sur le jeu ont ete concues pour que les enfants experimentent et imaginent le concept du 'petit' tel qu'il est utilise en chimie, en passant de la decouverte visuelle au niveau du 'petit' vers des comprehensions plus imaginatives. Des donnees ont ete recueillies par le biais de l'ethnographie visuelle. L'analyse de six vignettes de conversations entre les enfants et l'enseignant illustre le developpement chez les enfants de la comprehension du concept examine. La deconstruction d'objets quotidiens familiers pour les enfants et d'animations visuelles sur ordinateur ont fourni des experiences qui ont permis aux enfants de passer d'un niveau de comprehension macro a une visualisation du niveau moleculaire /atomique, et de faire la difference entre les comprehensions macro et micro du 'petit'. Un processus de 'pensee partagee soutenue' pourrait decrire les processus d'enseignement /apprentissage evidents dans les conversations entre enfants et enseignants. Les analyses suggerent que les conversations soutenues et partagees entre les enfants et les enseignants devraient decouler des experiences quotidiennes des enfants. ResumenEl presente estudio explora la comprension reciente de los ninos de un importante concepto de ciencia en el campo de la quimica. Se disenaron actividades ludicas de aprendizaje para que los ninos experimentaran e imaginaran el concepto de tamano "pequeno" segun se utiliza en el campo de la quimica, alternando entre el nivel de experiencia visual del concepto "pequeno" hasta una comprension mas imaginativa. Se recolecto informacion por medio de etnografia visual. Analisis de seis fragmentos de conversaciones entre los ninos y el educador ilustraron el desarrollo de la comprension de los ninos del concepto principal. La deconstruccion de elementos cotidianos comunes para los ninos y las animaciones visuales computarizadas brindaron experiencias que les permitieron a los ninos navegar desde un nivel macro de comprension a visualizar el nivel molecular/atomico, asi como diferenciar entre la comprension macro y micro del concepto "pequeno". Los procesos de ensenanza/aprendizaje que se evidencian en las conversaciones entre ninos y educadores se pueden describir mediante un proceso de "constante pensamiento comun". Los analisis sugieren que conversaciones constantes y compartidas entre ninos y educadores deben emanar de las experiencias cotidianas de los infantes.

 • 38.
  Addamshill, Sandy
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Ihd, Ellen
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  "Kooperativt arbete och utomhuspedagogik borde ju bara gifta sig!": En studie om lärares uppfattningar av utomhusundervisning i samspel med kooperativt lärande och hur det kan påverka elevers utveckling i åk 4-62023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka vilka effekter lärare anser kooperativt lärande i samband med utomhuspedagogik kan ha på elevers lärande, vilka förutsättningar som krävs för att kunna implementera det i undervisningen samt på vilket sätt de två metoderna kan samspela. Studien fokuserade på lärande i årskurs 4-6.  Den metod som användes var analys av kvalitativa intervjuer med lärare. Kriterier för urval av respondenter var legitimerade lärare som arbetar i årskurs 4-6 och var behöriga i NO. Resultaten i studien stämmer överens med tidigare forskning och visar att lärare anser att utomhuspedagogik har positiva effekter på elevers lärande och förbättrar elevers samarbetsförmåga. De förutsättningar som lärare ansåg vara avgörande för att kunna arbeta med utomhuspedagogik var: tydligt ledarskap och resurser i form av tid, personal och eventuellt transportmöjligheter. Studien visar att en kombination av utomhuspedagogik och de strukturer som finns i det kooperativa lärandet skulle kunna kombineras för att ytterligare stödja lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Ademovski, Emir
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV).
  In vitro effects of skincare ingredients on keratinocytes2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Huden är kroppens största organ, det är mycket komplext och har flera funktioner. Ett av hudens primära funktioner är att förhindra vattenförlust genom att hålla kvar vatten så att huden kan fungera i torra miljöer. Det yttersta lagret av huden stratum corneum (SC) förhindrar vattenförlust genom att återfukta med natural moisturizing factors (NMFs). I detta projekt inkuberades HaCaT celler med vanligt förekommande hudvårdsingredienser (urea, glycerol, transcutol, salicylsyra och polyetylenglykol 4000 Da (PEG-4000)) för att utvärdera deras inverkan på cellviabilitet, genom MTT proliferation assay och genuttryck, med qPCR. Sambandet mellan viabilitet, genuttryck och osmotisk stress studerades också. Molekylerna visade en dosberoende minskning av cellviabilitet då det osmotiska trycket ökade. Ett resultat var att transcutol gav en skyddande effekt mot koncentrationer där osmotiskt tryck bör skada cellen. PEG-4000 med en koncentration av 10 % (w/v) visade en uppreglering av elongation of very long chain fatty acid (ELOVL-4). Vid tillsats av 10 mM transcutol var cellviabiliteten >100 % och genuttrycket av serin palmitoyltransferas (SPT) lågt. Teoretiskt sätt borde det varit en uppreglering av SPT då cellerna var metabolt aktiva. Sammanfattningsvis är viabilitet och genuttryck troligen relaterade till osmotisk stress men kan ytterligare analyseras med digital holographic microscopy (DHM) och Western blot.

 • 40.
  Adewole, Kayode S.
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT). Umeå Univ, Dept Comp Sci, Umeå, Sweden.;Univ Ilorin, Dept Comp Sci, Ilorin, Nigeria..
  Torra, Vicenc
  Umeå Univ, Dept Comp Sci, Umeå, Sweden..
  Privacy Protection of Synthetic Smart Grid Data Simulated via Generative Adversarial Networks2023Ingår i: Proceedings of the 20th international conference on security and cryptography, secrypt 2023 / [ed] DiVimercati, SD; Samarati, P, SciTePress, 2023, s. 279-286Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The development in smart meter technology has made grid operations more efficient based on fine-grained electricity usage data generated at different levels of time granularity. Consequently, machine learning algorithms have benefited from these data to produce useful models for important grid operations. Although machine learning algorithms need historical data to improve predictive performance, these data are not readily available for public utilization due to privacy issues. The existing smart grid data simulation frameworks generate grid data with implicit privacy concerns since the data are simulated from a few real energy consumptions that are publicly available. This paper addresses two issues in smart grid. First, it assesses the level of privacy violation with the individual household appliances based on synthetic household aggregate loads consumption. Second, based on the findings, it proposes two privacy-preserving mechanisms to reduce this risk. Three inference attacks are simulated and the results obtained confirm the efficacy of the proposed privacy-preserving mechanisms.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Adrian, Sofia
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Går det åt skogen i gymnasieskolan?2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie intervjuades fem gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen kring att undervisa och lära utanför klassrummet. Frågeställningarna i detta arbete är; Varför skall man undervisa och lära utanför klassrummet? Vad finns det för hinder eller nackdelar med att undervisa utanför klassrummet? Alla lärare var positiva till att använda sig av undervisning utanför klassrummet men de framförde alla att de inte tyckte att de gjorde det tillräckligt mycket. Fördelar som dessa lärare kunde se med att välja att ha undervisning på en annan plats än klassrummet var att det gav en bättre verklighetsanknytning, var lättare att arbeta ämnesövergripande, gav en god variation i undervisningen, platsen har positiv betydelse för minnet, det kunde öka motivationen och intresset hos eleverna att lära, och slutligen att det förbättrar sociala interaktioner mellan såväl elever som mellan elever och lärare. De hinder eller nackdelar lärarna kunde se med att använda sig av undervisning på en annan plats än i klassrummet hade hos de flesta sin grund i tidsmässiga och schemamässiga problem men de var även en tveksamhet kring den pedagogiska vinningen, karaktären på de naturvetenskapliga ämnena och deras kursplaner, att eleverna var ovana och att lärarna inte kände sig trygga och bekväma i att ha undervisning utanför klassrummet. Skolans geografiska läge, väder, transport, riskbedömningar, saknat lärarsamarbete och saknad av lämpliga läromiljöer utanför klassrummet uttrycktes också vara hinder för att ha undervisning utanför klassrummet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Agata, Olsson
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Subtraktion – undervisning, strategier och redskap2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 43.
  Agborg, Maja
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Berggren, Maria
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Slå upp dörrarna för utomhuspedagogik: En kunskapsöversikt om utomhuspedagogikens lärandemöjligheter2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt inriktar sig på utomhuspedagogik och syftar till att reda ut vilken inverkan utomhuspedagogik har på elevers lärande och inställning till naturorienterande ämnen. Den undersöker även om utomhuspedagogik bidrar till ökad förståelse för hållbar utveckling. Kunskapsöversikten undersöker både elevers och lärares attityd samt kunskapsinhämtningen med utomhusundervisningen. 12 vetenskapliga artiklar ligger till grund för arbetet. Artiklarna har tagits fram genom en noggrann urvalsprocess och granskats utförligt. Resultatet visar på att utomhuspedagogik har en positiv inverkan på elevers inlärning och inställning till naturorienterade ämnen. Däremot finns varierande resultat när det kommer till ökad förståelse för hållbar utveckling. Utomhusundervisning kan bidra till en känsla av samhörighet till naturen men behöver inte nödvändigtvis innebära en ökad förståelse för begreppet hållbar utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Agha, Abdu
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Ståhl, Peter
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Students conceptions of energy in ninth grade and high school2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka kunskaper om jordens energiflöde i årskurs 9 och på gymnasiet efter genomgången kurs naturkunskap A. Vi vill även undersöka om kursplanernas mål och kriterier som täcker detta område uppfylls, samt hur eleverna tillämpar ett naturvetenskapligt språk. I undersökningen jämfördes svaren mellan elever i åk 9, elever som går samhällsvetenskapligt program och naturvetenskapligt program på gymnasiet. Totalt deltog 144 elever i en enkätundersökning där de fick besvara frågor av öppen karaktär om energikedjor. En möjlig slutsats gällande denna studie är att en större andel elever på gymnasiet jämfört med åk 9 har i sina svar angivit fler steg i energikedjorna. Gymnasieeleverna har tydligare beskrivit energikedjorna med flera naturvetenskapliga begrepp och termer. I både åk 9 och gymnasiet uppnår enbart en del elevsvar kursplanernas mål och kriterier. Resultaten visar på att eleverna har kunskapsbrister om jordens energiflöde och om energibegrepp. Eleverna verkar ha svårt för att förstå energiprincipen och energihushållning med avseende på begreppen energikvalitet och energikvantitet.

 • 45.
  Aguado, D. S.
  et al.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain..
  Ahumada, Romina
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile..
  Almeida, Andres
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Benavente 980, La Serena, Chile..
  Anderson, Scott F.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Andrews, Brett H.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Anguiano, Borja
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Aquino Ortiz, Erik
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Aragon-Salamanca, Alfonso
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Argudo-Fernandez, Maria
  Univ Antofagasta, Ctr Astron CITEVA, Antofagasta 601, Chile.;Chinese Acad Sci, South Amer Ctr Astron, China Chile Joint Ctr Astron, Camino El Observ 1515, Santiago, Chile..
  Aubert, Marie
  Aix Marseille Univ, CNRS, IN2P3, CPPM, Marseille, France..
  Avila-Reese, Vladimir
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Badenes, Carles
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Rembold, Sandro Barboza
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Barger, Kat
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Barrera-Ballesteros, Jorge
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Bates, Dominic
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Bautista, Julian
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Beaton, Rachael L.
  Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Beers, Timothy C.
  Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Belfiore, Francesco
  Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA.;European Southern Observ, Karl Schwarzschild Str 2, D-85748 Garching, Germany..
  Bernardi, Mariangela
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Bershady, Matthew
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA.;South African Astron Observ, POB 9,Observ 7935, Cape Town, South Africa..
  Beutler, Florian
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Bird, Jonathan
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Lane, Nashville, TN 37235 USA..
  Bizyaev, Dmitry
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA.;Moscow MV Lomonosov State Univ, Sternberg Astron Inst, Univ Skij Pr 13, Moscow 119991, Russia..
  Blanc, Guillermo A.
  Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Blanton, Michael R.
  NYU, Dept Phys, Ctr Cosmol & Particle Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Blomqvist, Michael
  Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, France..
  Bolton, Adam S.
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Boquien, Mederic
  Univ Antofagasta, Ctr Astron CITEVA, Antofagasta 601, Chile..
  Borissova, Jura
  Univ Valparaiso, Inst Fis & Astron, Av Gran Bretana 1111,Casilla 5030, Playa Ancha, Chile.;Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile..
  Bovy, Jo
  Univ Toronto, Dept Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto M5S 3H4, ON, Canada.;Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St. George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Brandt, William Nielsen
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Dept Phys, 104 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Brinkmann, Jonathan
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Brownstein, Joel R.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Bundy, Kevin
  Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Burgasser, Adam
  Univ Calif San Diego, Ctr Astrophys & Space Sci, La Jolla, CA 92093 USA..
  Byler, Nell
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Diaz, Mariana Cano
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico.;Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, CONACYT Res Fellow, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Cappellari, Michele
  Univ Oxford, Dept Phys, Subdept Astrophys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Carrera, Ricardo
  Natl Inst Astrophys, Astron Observ Padova, Vicolo Osservatorio 5, I-35122 Padua, Italy..
  Cervantes Sodi, Bernardo
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Radioastron & Astrofis, Campus Morelia,AP 3-72, Morelia 58089, Michoacan, Mexico..
  Chen, Yanping
  New York Univ Abu Dhabi, POB 129188, Abu Dhabi, U Arab Emirates..
  Cherinka, Brian
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Choi, Peter Doohyun
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Chung, Haeun
  Korea Inst Adv Study, 85 Hoegiro, Seoul 02455, South Korea..
  Coffey, Damien
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Comerford, Julia M.
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Comparat, Johan
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Covey, Kevin
  Western Washington Univ, Dept Phys & Astron, 516 High St, Bellingham, WA 98225 USA..
  Ilha, Gabriele da Silva
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  da Costa, Luiz
  Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Observ Nacl, R Gal Jose Cristino 77, BR-20921400 Rio De Janeiro, RJ, Brazil..
  Dai, Yu Sophia
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Damke, Guillermo
  Univ La Serena, Inst Invest Multidisciplinario Ciencia & Tecnol, Benavente 980, La Serena, Chile.;AURA Observ Chile, Cisternas 1500, La Serena, Chile..
  Darling, Jeremy
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Davies, Roger
  Univ Oxford, Dept Phys, Subdept Astrophys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Dawson, Kyle
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  de Sainte Agathe, Victoria
  Univ Paris 07, Univ Pierre & Marie Curie, CNRS IN2P3, LPNHE,Univ Paris 6, 4 Pl Jussieu, F-75252 Paris, France..
  Machado, Alice Deconto
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Del Moro, Agnese
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  De Lee, Nathan
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Lane, Nashville, TN 37235 USA.;Northern Kentucky Univ, Dept Phys Geol & Engn Technol, Highland Hts, KY 41099 USA..
  Diamond-Stanic, Aleksandar M.
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Sanchez, Helena Dominguez
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Donor, John
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Drory, Niv
  Univ Texas Austin, McDonald Observ, 1 Univ Stn, Austin, TX 78712 USA..
  des Bourboux, Helion du Mas
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Duckworth, Chris
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Dwelly, Tom
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Ebelke, Garrett
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Emsellem, Eric
  European Southern Observ, Karl Schwarzschild Str 2, D-85748 Garching, Germany.;Univ Lyon, Univ Lyon 1, Ens Lyon, CNRS,Ctr Rech Astrophys Lyon,UMR5574, F-69230 St Genis Laval, France..
  Escoffier, Stephanie
  Aix Marseille Univ, CNRS, IN2P3, CPPM, Marseille, France..
  Fernandez-Trincado, Jose G.
  Univ Concepcion, Dept Astron, Casilla 160-C, Concepcion, Chile.;Univ Atacama, Inst Astron & Ciencias Planetarias, Copayapu 485, Copiapo, Chile.;Univ Bourgogne Franche Comte, OSU THETA Franche Comte Bourgogne, Observ Besancon, CNRS UMR6213,Inst UTINAM, BP 1615, F-25010 Besancon, France..
  Feuillet, Diane
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Fischer, Johanna-Laina
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA..
  Fleming, Scott W.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Fraser-McKelvie, Amelia
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Freischlad, Gordon
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Frinchaboy, Peter M.
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Fu, Hai
  Univ Iowa, Dept Phys & Astron, Iowa City, IA 52245 USA..
  Galbany, Lluis
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Garcia-Dias, Rafael
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Garcia-Hernandez, D. A.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Garma Oehmichen, Luis Alberto
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Geimba Maia, Marcio Antonio
  Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Observ Nacl, R Gal Jose Cristino 77, BR-20921400 Rio De Janeiro, RJ, Brazil..
  Gil-Marin, Hector
  Sorbonne Univ, ILP, 98 Bis Blvd Arago, F-75014 Paris, France.;Univ Paris 06, Lab Phys Nucl & Hautes Energies, 4 Pl Jussieu, F-75005 Paris, France..
  Grabowski, Kathleen
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Gu, Meng
  Harvard Smithsonian Ctr Astrophys, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA..
  Guo, Hong
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Ha, Jaewon
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Harrington, Emily
  Bryn Mawr Coll, Dept Phys, Bryn Mawr, PA 19010 USA.;Haverford Coll, Dept Phys & Astron, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Hasselquist, Sten
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Hayes, Christian R.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Hearty, Fred
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Hernandez Toledo, Hector
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Hicks, Harry
  Univ Portsmouth, Sch Math & Phys, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Hogg, David W.
  NYU, Dept Phys, Ctr Cosmol & Particle Phys, 726 Broadway,Room 1005, New York, NY 10003 USA..
  Holley-Bockelmann, Kelly
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Lane, Nashville, TN 37235 USA..
  Holtzman, Jon A.
  New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Hsieh, Bau-Ching
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Hunt, Jason A. S.
  Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St. George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada..
  Hwang, Ho Seong
  Korea Inst Adv Study, 85 Hoegiro, Seoul 02455, South Korea..
  Ibarra-Medel, Hector J.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Jimenez Angel, Camilo Eduardo
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Johnson, Jennifer
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Jones, Amy
  Univ Alabama, Dept Phys & Astron, Tuscaloosa, AL 35487 USA..
  Jönsson, Henrik
  Lund Univ, Dept Astron & Theoret Phys, Lund Observ, Box 43, SE-22100 Lund, Sweden..
  Kinemuchi, Karen
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA.;New Mexico State Univ, Dept Astron, Box 30001,MSC 4500, Las Cruces, NM 88003 USA..
  Kollmeier, Juna
  Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Krawczyk, Coleman
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Kreckel, Kathryn
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Kruk, Sandor
  Univ Oxford, Dept Phys, Subdept Astrophys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Lacerna, Ivan
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile.;Univ Catolica Norte, Inst Astron, Av Angamos 0610, Antofagasta, Chile..
  Lan, Ting-Wen
  Univ Tokyo, Todai Inst Adv Study, Kavli Inst Phys & Math Universe, Kashiwa, Chiba 2778583, Japan..
  Lane, Richard R.
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile.;Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile..
  Law, David R.
  Space Telescope Sci Inst, 3700 San Martin Dr, Baltimore, MD 21218 USA..
  Lee, Young-Bae
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Li, Cheng
  Tsinghua Univ, Tsinghua Ctr Astrophys, Beijing 100084, Peoples R China.;Tsinghua Univ, Dept Phys, Beijing 100084, Peoples R China..
  Lian, Jianhui
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Lin, Lihwai
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Lin, Yen-Ting
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Lintott, Chris
  Univ Oxford, Dept Phys, Subdept Astrophys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Long, Dan
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Longa-Pena, Penelope
  Univ Antofagasta, Ctr Astron CITEVA, Antofagasta 601, Chile..
  Mackereth, J. Ted
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2, Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  de la Macorra, Axel
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Apdo. Postal 20-364, Mexico City, DF, Mexico..
  Majewski, Steven R.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Malanushenko, Olena
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Manchado, Arturo
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain.;CSIC, Madrid, Spain..
  Maraston, Claudia
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Mariappan, Vivek
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA..
  Marinelli, Mariarosa
  Virginia Commonwealth Univ, Dept Phys, Richmond, VA 23220 USA..
  Marques-Chaves, Rui
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Masseron, Thomas
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Masters, Karen L.
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England.;Haverford Coll, Dept Phys & Astron, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  McDermid, Richard M.
  Macquarie Univ, Dept Phys & Astron, Sydney, NSW 2109, Australia..
  Medina Pena, Nicolas
  Univ Valparaiso, Inst Fis & Astron, Av Gran Bretana 1111,Casilla 5030, Playa Ancha, Chile..
  Meneses-Goytia, Sofia
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Merloni, Andrea
  Max Planck Inst Extraterr Phys, Giessenbachstr 1, D-85748 Garching, Germany..
  Merrifield, Michael
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Meszaros, Szabolcs
  ELTE Gothard Astrophys Observ, Szent Imre herceg St 112, H-9704 Szombathely, Hungary..
  Minniti, Dante
  Inst Milenio Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile.;Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Dept Fis, Av Fernandez Concha 700, Santiago, Chile.;Vatican Observ, V00120, Castel Gandolfo, Vatican City St, Italy..
  Minsley, Rebecca
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Muna, Demitri
  Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Myers, Adam D.
  Univ Wyoming, Dept Phys & Astron, Laramie, WY 82071 USA..
  Nair, Preethi
  Univ Alabama, Dept Phys & Astron, Tuscaloosa, AL 35487 USA..
  do Nascimento, Janaina Correa
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Newman, Jeffrey A.
  Univ Pittsburgh, Dept Phys & Astron, PITT PACC, Pittsburgh, PA 15260 USA..
  Nitschelm, Christian
  Univ Antofagasta, Ctr Astron CITEVA, Antofagasta 601, Chile..
  Olmstead, Matthew D.
  Kings Coll, 133 North River St, Wilkes Barre, PA 18711 USA..
  Oravetz, Audrey
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Oravetz, Daniel
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Ortega Minakata, Rene A.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Pace, Zach
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Padilla, Nelson
  Pontificia Univ Catolica Chile, Inst Astrofis, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago 7820436, Chile..
  Palicio, Pedro A.
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Pan, Kaike
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Pan, Hsi-An
  Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, POB 23-141, Taipei 10617, Taiwan..
  Parikh, Taniya
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Parker, James, III
  Apache Point Observ, POB 59, Sunspot, NM 88349 USA..
  Peirani, Sebastien
  UPMC, UMR 7095, CNRS, Inst Astropys Paris, 98bis Bd Arago, F-75014 Paris, France..
  Penny, Samantha
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Percival, Will J.
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England.;Univ Waterloo, Dept Phys & Astron, 200 Univ Ave W, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada.;Perimeter Inst Theoret Phys, 31 Caroline St North, Waterloo, ON N2L 2Y5, Canada..
  Perez-Fournon, Ismael
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Peterken, Thomas
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England..
  Pinsonneault, Marc H.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Prakash, Abhishek
  CALTECH, Infrared Proc & Anal Ctr, MC 100-22,1200 Calif Blvd, Pasadena, CA 91125 USA..
  Raddick, M. Jordan
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Raichoor, Anand
  EPFL, Obser Sauverny, Lab Astrophys, Inst Phys, CH-1290 Versoix, Switzerland..
  Riffel, Rogemar A.
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Riffel, Rogerio
  Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Av Bento Goncalves 9500, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil..
  Rix, Hans-Walter
  Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany..
  Robin, Annie C.
  Univ Bourgogne Franche Comte, OSU THETA Franche Comte Bourgogne, Observ Besancon, CNRS UMR6213,Inst UTINAM, BP 1615, F-25010 Besancon, France..
  Roman-Lopes, Alexandre
  Univ La Serena, Fac Ciencias, Dept Fis, La Serena 1200, Chile..
  Rose, Benjamin
  Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Ross, Ashley J.
  Ohio State Univ, Ctr Cosmol & AstroParticle Phys, 191 W Woodruff Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Rossi, Graziano
  Sejong Univ, Dept Astron & Space Sci, Seoul 143747, South Korea..
  Rowlands, Kate
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Rubin, Kate H. R.
  San Diego State Univ, Dept Astron, San Diego, CA 92182 USA..
  Sanchez, Sebastian F.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Sanchez-Gallego, Jose R.
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Sayres, Conor
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Schaefer, Adam
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Schiavon, Ricardo P.
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, IC2, Liverpool Sci Pk,146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, Merseyside, England..
  Schimoia, Jaderson S.
  Univ Fed Santa Maria, Dept Fis, CCNE, BR-97105900 Santa Maria, RS, Brazil.;Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil..
  Schlafly, Edward
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Schlegel, David
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Schneider, Donald P.
  Penn State Univ, Eberly Coll Sci, Dept Astron & Astrophys, 525 Davey Lab, University Pk, PA 16802 USA.;Penn State Univ, Inst Gravitat & Cosmos, University Pk, PA 16802 USA..
  Schultheis, Mathias
  Univ Cote dAzur, Lab Lagrange, Observ Cote dAzur, CNRS, Blvd Observ, F-06304 Nice, France..
  Seo, Hee-Jong
  Ohio Univ, Dept Phys & Astron, Clippinger Labs, Clippinger Labs, Athens, OH 45701 USA..
  Shamsi, Shoaib J.
  Haverford Coll, Dept Phys & Astron, 370 Lancaster Ave, Haverford, PA 19041 USA..
  Shao, Zhengyi
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Shen, Shiyin
  Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Shanghai, Peoples R China..
  Shetty, Shravan
  Univ Wisconsin, Dept Astron, 475 N Charter St, Madison, WI 53726 USA..
  Simonian, Gregory
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Smethurst, Rebecca J.
  Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham NG7 2RD, England.;Univ Oxford, Dept Phys, Subdept Astrophys, Denys Wilkinson Bldg,Keble Rd, Oxford OX1 3RH, England..
  Sobeck, Jennifer
  Univ Washington, Dept Astron, Box 351580, Seattle, WA 98195 USA..
  Souter, Barbara J.
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Spindler, Ashley
  Open Univ, Dept Phys Sci, Milton Keynes MK7 6AA, Bucks, England..
  Stark, David V.
  Univ Tokyo, Todai Inst Adv Study, Kavli Inst Phys & Math Universe, Kashiwa, Chiba 2778583, Japan..
  Stassun, Keivan G.
  Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, 6301 Stevenson Ctr Lane, Nashville, TN 37235 USA..
  Steinmetz, Matthias
  Leibniz Inst Astrophy Potsdam AIP, Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany..
  Storchi-Bergmann, Thaisa
  Lab Interinst & Astron, 77 Rua Gen Jose Cristino, BR-20921400 Rio De Janeiro, Brazil.;Univ Fed Rio Grande do Sul, Inst Fis, Av Bento Goncalves 9500, BR-91501970 Porto Alegre, RS, Brazil..
  Stringfellow, Guy S.
  Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  Suarez, Genaro
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Unidad Acad Ensenada, Inst Astron, Ensenada 22860, Baja California, Mexico..
  Sun, Jing
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Taghizadeh-Popp, Manuchehr
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA.;Johns Hopkins Univ, Inst Data Intens Engn & Sci, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Talbot, Michael S.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Tayar, Jamie
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Thakar, Aniruddha R.
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Thomas, Daniel
  Univ Portsmouth, Inst Cosmol Gravitat, Dennis Sciama Bldg, Portsmouth PO1 3FX, Hants, England..
  Tissera, Patricia
  Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Dept Fis, Av Fernandez Concha 700, Santiago, Chile..
  Tojeiro, Rita
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Troup, Nicholas W.
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Unda-Sanzana, Eduardo
  Univ Antofagasta, Ctr Astron CITEVA, Antofagasta 601, Chile..
  Valenzuela, Octavio
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Vargas-Magana, Mariana
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Fis, Apdo. Postal 20-364, Mexico City, DF, Mexico..
  Antonio Vazquez-Mata, Jose
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, AP 70-264, Mexico City 04510, DF, Mexico..
  Wake, David
  Univ North Carolina Asheville, Dept Phys, One Univ Hts, Asheville, NC 28804 USA..
  Weaver, Benjamin Alan
  Natl Opt Astron Observ, 950 North Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA..
  Weijmans, Anne-Marie
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Westfall, Kyle B.
  Univ Calif Santa Cruz, Univ Calif Observ, Santa Cruz, CA 95064 USA..
  Wild, Vivienne
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Wilson, John
  Univ Virginia, Dept Astron, 530 McCormick Rd, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Woods, Emily
  Bates Coll, Dept Phys & Astron, 44 Campus Ave, Lewiston, ME 04240 USA..
  Yan, Renbin
  Univ Kentucky, Dept Phys & Astron, 505 Rose St, Lexington, KY 40506 USA..
  Yang, Meng
  Univ St Andrews, Sch Phys & Astron, St Andrews KY16 9SS, Fife, Scotland..
  Zamora, Olga
  Inst Astrofis Canarias, E-38205 Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 Tenerife, Spain..
  Zasowski, Gail
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Zhang, Kai
  Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Zheng, Zheng
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA.;Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  Zhu, Guangtun
  Johns Hopkins Univ, Dept Phys & Astron, 3400 N Charles St, Baltimore, MD 21218 USA..
  Zinn, Joel C.
  Ohio State Univ, Dept Astron, 140 W 18th Ave, Columbus, OH 43210 USA..
  Zou, Hu
  Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, 20A Datun Rd, Beijing 100012, Peoples R China..
  The Fifteenth Data Release of the Sloan Digital Sky Surveys: First Release of MaNGA-derived Quantities, Data Visualization Tools, and Stellar Library2019Ingår i: Astrophysical Journal Supplement Series, ISSN 0067-0049, E-ISSN 1538-4365, Vol. 240, nr 2, artikel-id 23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Twenty years have passed since first light for the Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Here, we release data taken by the fourth phase of SDSS (SDSS-IV) across its first three years of operation (2014 July-2017 July). This is the third data release for SDSS-IV, and the 15th from SDSS (Data Release Fifteen; DR15). New data come from MaNGA-we release 4824 data cubes, as well as the first stellar spectra in the MaNGA Stellar Library (MaStar), the first set of survey-supported analysis products (e.g., stellar and gas kinematics, emission-line and other maps) from the MaNGA Data Analysis Pipeline, and a new data visualization and access tool we call "Marvin." The next data release, DR16, will include new data from both APOGEE-2 and eBOSS; those surveys release no new data here, but we document updates and corrections to their data processing pipelines. The release is cumulative; it also includes the most recent reductions and calibrations of all data taken by SDSS since first light. In this paper, we describe the location and format of the data and tools and cite technical references describing how it was obtained and processed. The SDSS website (www.sdss.org) has also been updated, providing links to data downloads, tutorials, and examples of data use. Although SDSS-IV will continue to collect astronomical data until 2020, and will be followed by SDSS-V (2020-2025), we end this paper by describing plans to ensure the sustainability of the SDSS data archive for many years beyond the collection of data.

 • 46.
  Agus, Nur
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Ferngård, Victoria
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  En kunskapsöversikt om hur elever i matematiksvårigheter påverkas av inkludering2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målsättningen med kunskapsöversikten är att undersöka hur elever i matematiksvårigheter påverkas av inkludering samt vilka arbetsmetoder som kan bidra till att eleverna inkluderas i undervisningen. För att kunna undersöka frågeställningarna har olika forskningsstudier analyserats. Resultatet från undersökningen pekar på att begreppet inkludering är otydligt i läroplanen då inkludering framförs utifrån andra begrepp. Beroende på hur begreppet tolkas ser arbetet kring inkludering olika ut på skolorna. För att inkludering ska fungera på skolan krävs det att det finns ett samarbete i organisationen. Kommunikationen är därför viktig mellan både lärare och elever för att kunna skapa de bästa förutsättningarna. För att undvika att exkludering sker krävs det att lärarna samarbetar och har en medvetenhet om hur undervisningen ska bedrivas. Resultatet av vilka arbetsmetoder som kan hjälpa till att inkludera eleverna är explicit och reformbaserad undervisning. Metoderna utgår från varje individ och bidrar till att skapa en undervisning utifrån elevernas individuella förmåga. De bidrar även till att generella anpassningar kan införas i undervisningen vilket gynnar alla elever oavsett förmåga. 

  Resultatet visar att eleverna påverkas positivt av att inkluderas i undervisningen. Eftersom varje elev fungerar olika blir det avgörande att titta på deras olika färdigheter. Genom att kommunicera med eleverna och göra dem delaktiga i undervisningen bidrar det till att läraren får en förståelse för hur eleverna vill arbeta för att känna sig inkluderad. Två viktiga aspekter är att lyssna på elevens behov och skapa goda relationer. För att eleverna ska utvecklas blir det väsentligt att skapa inbjudande uppgifter där eleverna kan koppla ämnet till sig själv men även till deras vardag. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Agus, Nur
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Ferngård, Victoria
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Inkludering i ett matematiskt klassrum utifrån ett elevperspektiv.2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker elevers syn på inkludering samt hur lärare arbetar med inkludering i ett matematikklassrum. För att genomföra studien valdes en kvalitativ metod där tolv elever har intervjuats och en lärare har observerats på en mellanstadieskola. Intervjuerna genomfördes för att ta reda på elevernas uppfattningar av inkludering medan observationen genomfördes för att lättare kunna tolka elevernas uppfattningar om hur läraren arbetar med inkludering under en matematiklektion. Resultatet från undersökningarna har sedan diskuterats och analyserats med tidigare forskning utifrån en fenomenografisk ansats. 

  Slutsatsen som kan dras av studien är att elevernas uppfattningar om inkludering visar på att läraren måste ha kunskaper om vad begreppet innebär samt hur begreppet används i undervisningen. Studien lyfter fram olika faktorer som är viktiga för att skapa inkludering i matematikklassrummet för alla elever. De faktorer som framkommer är lärarens arbetssätt och lärarens kompetenser. De elever som intervjuades uttrycker sig speciellt om lärarens undervisningssätt samt hur de arbetar under lektionerna och hur det sedan påverkar dem. För att eleverna ska bli inkluderade så konstateras det att tydlighet, upprepningar, trygghet och varierade lektioner är betydande. Resultatet visar även på att specialundervisning kan ge positiva effekter för elever som befinner sig i matematiksvårigheter. Det konstateras även att elever i matematiksvårigheter kan undervisas i klassrummet med övriga elever om läraren arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ahl, Richard
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS).
  Creating two-dimensional rivers from spline curves2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is concerned with digital two-dimensional rivers for games. Specifically the aim is to create a river shape from the basis of a spline curve and make it look like a river with a water flow-rate. This is achieved by developing an artifact capable of river simulations in 2D, with the flow-rate calculated using the necessary hydraulics equations. The scientific process described in Design Science Research Methodology for Information Systems Research is presented and followed. Artifact simulations are demonstrated and evaluated, especially calculations for river mean velocity and discharge are shown to be possible by assuming that the river channel is of trapezoidal shape. Simulations show a type of river not usually seen in games, a river with more accuracy than other game simulations. The artifact river simulations are however limited by a missing smoothness when going between different channel shapes. Also there could be a way of improving the texture used, or possibly use more then one texture in one simulation. The conclusion is that the methods used for river generation by this study could be part of a design tool that targets 2D games.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Ahlin, Josefine
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS).
  Hur upplever mottagarna audiovisuell information på TikTok?2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  TikTok är en sociala medier-plattform där användarna kan publicera korta videoklipp. Applikationen används idag av över 1 miljard människor. Plattformen erbjuder funktioner som främjar interaktion och kunskapsutbyte mellan användarna. Underhållning är sedan tidigare förknippat med TikTok men sedan 2020 har även ung aktivism börjat ta plats på plattformen. På TikTok kan användare uttrycka sociala värderingar och nätverka med varandra, det är även vanligt att hashtags används för att koppla videoklippen till ett specifikt ämne. Syftet med studien är att förstå hur TikTok-användarna upplever audiovisuell information som berör ämnet feminism. Videoklipp har valts ut från plattformen via sökordet feminism samt hashtaggen #feminism. Därefter genomfördes en innehållsanalys av klippen för att avgöra deras likheter och olikheter, för att på så sätt kunna välja ut fem klipp att använda i studiens nästa fas. De fem klippen presenterades i kvalitativa intervjuer där respondenterna svarade på frågor och uttryckte sina åsikter kring bland annat trovärdighet, funktioner och informationen i sig. Det insamlade materialet jämfördes och analyserades dels utifrån respondenternas olika upplevelser, dels ur ett teoretiskt perspektiv. 

  Respondenterna i studien visade störst intresse för två förklarande videoklipp som presenterade ny information genom att använda bilder, video och tal.  Information som presenterades med hjälp av bilder ansågs underlätta förståelsen för budskapet, göra videoklippet mer intressant och bidra till att öka respondenternas nyfikenhet. Ett annat klipp som uppskattades använde ett narrativ för att framföra utbildande underhållning som mottagarna kunde relatera till. Mottagarnas vilja att engagera sig kunde kopplas till deras positiva upplevelser av hur informationen presenterades i dessa klipp. Studien visade även att mottagarens upplevelser påverkas av individens tidigare kunskap, deras informationsbehov, motivation till att använda TikTok samt hur de bearbetar information.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Ahlin, Melanie
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS).
  Deltagarkulturens värde i det moderna medielandskapet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en fallstudie som studerar deltagarkulturen samt publikens gemenskap och engagemang hos Sveriges Radio Creepypodden. Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse av deltagarkulturen som fenomen och hur detta skapar utrymme för gemenskap hos publiken genom att analysera Sveriges Radios Creepypoddens lyssnardeltagande. Målet med studien är att få en större förståelse för hur ett mediums historiska utveckling kan se ut och hur lyssnarna får delta aktivt i mediet. För studien genomfördes en intervju med Creepypoddens skapare och programledare Jack Werner samt två lyssnardeltagare. Förutom intervjuerna genomfördes även en analys av arkivdata i form av fyra olika inlägg publicerade i forumet ”Creepypodden – Eftersnack” på Facebook.

  Teorikapitlet behandlar begreppet mediekonvergens som ger läsaren förståelse för vad mediekonvergens betyder men även hur den appliceras i det moderna mediesamhället. Deltagarkultur lyfts även som en vässentlig aspekt i det moderna medielandskapet. Studien visar på att Creppypoddens arbete med deltagarkultur är grunden till poddens existens och att gemenskapen bland lyssnarna upplevs givande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 3400
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf