Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
EU grant
Title [sv]
Pain App: Förutsäger neuropatiska smärtepisoder hos patienter med ryggmärgsskada genom bärbar EEG och maskininlärning
Title [en]
Pain App: Predicting neuropathic pain episodes in spinal cord injury patients through portable EEG and machine learning
Abstract [sv]

Neuropatisk smärta (NP) är ett vanligt symptom som uppstår som en direkt följd av en skada eller sjukdom som påverkar det somatosensoriska systemet.

I det här projektet kommer vi att använda den senaste digitala hälsotekniken (en smartphone-app och en bärbar EEG) för att samla in data från SCI-patienter dagligen i en månad, inklusive självbedömningsskalor och fysiologiska indikatorer. Vi kommer att göra en digital hälsobaserad studie med en programvaruplattform som redan har upprättats av värdinstitutionen. Insamlingen av dessa data gör det möjligt att utveckla en personlig modell för att förutsäga uppkomsten av NP-episoder med maskininlärningstekniker. Att förutsäga förekomsten av NP-episoder kommer att öka läkemedlets effektivitet, vilket i sin tur kommer att förhindra en aggressiv utveckling av smärttillfällen samtidigt som biverkningarna som orsakas av överdrivna läkemedelsdoser minimeras. De förväntade resultaten av detta projekt kommer att anmärkningsvärt förbättra livskvaliteten för SCI-patienter med NP.

Läs mer på den engelska sidan

Abstract [en]

Neuropathic pain (NP) is a common symptom arising as a direct consequence of a lesion or disease affecting the somatosensory system. The traditional approach to manage NP patients is to initiate treatment with conservative pharmacological therapy before interventional strategies. However, first-line drug treatments have shown modest efficacy with less than 50% of pain relief. Since NP is present in ~70% of patients with spinal cord injury (SCI), people with this pathology represent a reliable population to study NP. Interestingly, previous studies have shown a clear correlation between NP and changes in the electroencephalography (EEG), which is a good indicator of the state of the central nervous system. Hence, I hypothesise that NP episodes in SCI patients can be predicted based on the classification and identification of features extracted from EEG recordings in resting state and during an imaginary motor task. In recent years, digital health technology has emerged as a useful tool to improve data management strategy under the full control of the patient.

In this project, I will employ state-of-the-art digital health technology (a smartphone app and a portable EEG) to collect data from SCI patients daily for one month, including pain self-assessment scales and physiological indicators. I will set up a digital-health-based study using a software platform already established by the host institution. The collection of these data will allow me to develop a personalised model to predict the onset of NP episodes using machine learning techniques. Predicting the occurrence of NP episodes will increase the medication efficacy, which in turn will prevent an aggressive development of pain events while minimising the side effects produced by excessive drug doses. The expected results of this project will remarkably improve the quality of life of SCI patients with NP.

Co-InvestigatorCarrasco-Lopez, Carmen
Project OfficerSalvi, Dario
Co-InvestigatorMalekian, Reza
Co-InvestigatorOlsson, Carl Magnus
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2021-03-01 - 2023-02-28
Keywords [sv]
Neuropatisk smärta, digital hälsoteknik, bärbar EEG, smartphone-app, smärtstillande, SCI-patienter
Keywords [en]
Neuropathic pain, digital health technology, portable EEG, smartphone app, pain relief, SCI-patients
National Category
Computer Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:6332

Search in DiVA

Computer Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar