Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
DigiCONFLICT: Digitalt kulturarv i kulturella konflikter
Title [en]
DigiCONFLICT: Digital Heritage in Cultural Conflicts
Abstract [sv]

Om projektet

Digitaliseringen och tillgängliggörandet av kulturarvet är en nyckelfråga i såväl svensk som europeisk kulturpolitik. Det kommer ständigt nya direktiv om att museer, arkiv och bibliotek ska digitalisera material och göra det tillgängligt för alla medborgare. Det framhålls ofta att digitaliseringen av kulturarvet i grunden handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Alla ska ha samma möjligheter att ta del av och bidra till kulturarvet. Även om vi liksom alla andra ser att det finns fördelar med digitalisering så menar vi att det är viktigt att fundera över hur kulturarvet och vad som anses vara ett kulturarv omförhandlas och omvandlas i digitala sammanhang. En utgångspunkt för oss inom DigiCONFLCIT är att tillämpningen och spridningen av teknik inom kulturarvssektorn har lett till och kommer att leda till ytterligare betydande förändringar av hur vi förstår och definierar vad som är ett kulturarv. Våra föreställningar om vad ett arv är, vem det tillhör och hur det ska bevaras, tillgängliggöras, förmedlas och användas. Inom det svenska forskarteamet arbetar vi med frågor som berör oral history som digitalt kulturarv och digitaliseringen av migranters berättelser.

Abstract [en]

About the project

DigiCONFLICT is a Research Consortium funded by the Joint Programming Initiative on Cultural Heritage. Its founding research partners are based in the United Kingdom, Poland, and Sweden, each exploring the impact of digital heritage in nationally framed cultural conflicts. While acknowledging the role digitalization plays in shaping transnational attitudes to cultural heritage, members of the DigiCONFLICT Research Consortium contest common convictions about the allegedly universal and democratic nature of digital heritage. Also recognizing the role digital heritage plays in increasing access to cultural heritage and in making cultural heritage products readily available across borders, they pay particular attention to the ways in which digital heritage reflects and frames given societies as well as their complex historical and cultural power structures. In the Swedish Reserach Team we explore Oral History as Digital Heritage in general and more specific the digitisation of migrant stories.

Project OfficerThor Tureby, Malin
Co-InvestigatorWagrell, Kristin
Co-InvestigatorHeimo, Anne
Co-InvestigatorJohansson, Jesper
Co-InvestigatorManikowska, Eva
Co-InvestigatorPasternak, Gil
Funder
Period
2018-05-28 - 2022-12-31
Keywords [sv]
Kulturarv
Keywords [en]
Cultural heritage
National Category
HistoryInternational Migration and Ethnic Relations
Identifiers
DiVA, id: project:3046

Search in DiVA

HistoryInternational Migration and Ethnic Relations

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar