Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Utforskande av virusinteraktioner och humana celler
Title [en]
Exploring viral interactions targeting mammalian cells – in vitro studies for developing advanced 3D models of cell cultures and tools for inhibition of virus targeting
Abstract [sv]

Projektbeskrivning

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 är det patogen som orsakar sjukdomen Covid-19. Alla coronavirus har följande strukturella proteiner:

  • S protein
  • membran glykoprotein M
  • höljeprotein (E)
  • kärnkapsidprotein N
  • samt, beroende på coronavirusets art, ytterligare proteiner som kan vara inkorporerade i viruspartikeln.

Pågående vaccinutveckling fokuserar primärt på coronavirusets S-protein, som också är ett glykoprotein. Ett viktigt steg i förståelsen av hur virus känner igen humana celler är studera S-proteinets inbindning till angiotensin I-converting enzyme 2 (ACE2), ett protein som sitter exponerat i de humana cellernas cellmembran. Detta protein är vanligtvis uttryckt på många celltyper hos människa.

I detta projekt kommer interaktionerna mellan virusproteiner och humana celler att undersökas in vitro för att få en bättre förståelse för processerna som sker vid inbindning. Relevanta 3D modeller av cellkulturer kommer att etableras och undersökas för dessa interaktioner. Undersökningar kommer också att göras för att påverka interaktionerna mellan virusproteiner och humana celler genom att använda reagenser specifika för glykosylerade strukturer. Metoderna som används är flödescytometri, fluorescens/konfokal mikroskopi, fiber knob assay och protein-inbindings assays. Det framtida målet med våra studier är att få ökade kunskaper om hur man kan utveckla antivirala mediciner och vacciner.

Abstract [en]

Project description

The novel coronavirus SARS-CoV-2 is the pathogen that causes the disease Covid-19. Coronaviruses all share the following structural protein species:

  • the spike-S protein
  • the membrane glycoprotein M
  • the envelope protein (E),
  • he nucleocapsid protein N
  • and, depending on the coronavirus species, additional accessory proteins may be incorporated into the virion.

Ongoing vaccine development efforts for SARS-CoV-2 have primarily focused on the coronavirus transmembrane spike S-glycoprotein. A critical step in this crosstalk between the virus and the host cell is the binding of S-glycoprotein to the angiotensin I-converting enzyme 2 (ACE2) on the surface of human cells. This protein is commonly expressed in many cell types in humans.

In this project, interactions between viral proteins and human cells will be investigated in vitro to get a better understanding of the crucial interaction processes. Relevant 3D models of cell cultures will be established in vitro and investigated for the interactions of viral proteins and receptors on human host cells. In addition, interactions between viral proteins and human cells will be disrupted by the use of reagents specific to glycosylated structures. Methods used will be flow cytometry, fluorescence/confocal microscopy, fiber knob assay, and protein binding assays. Our studies aim to acquire further knowledge gaining the development of anti-viral medication and vaccines.

Project OfficerWingren Gjörloff, Anette
Co-InvestigatorSellergren, Börje
Co-InvestigatorOhlsson, Lars
Co-InvestigatorStollenwerk, Maria Magdalena
Co-InvestigatorArnberg, Niklas
Co-InvestigatorElofsson, Mikael
Co-InvestigatorCaraballo, Remi
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2020-08-01 - 2022-03-31
Keywords [sv]
SARS-CoV-2, Covid-19, coronavirus
Keywords [en]
SARS-CoV-2, Covid-19, coronavirus
National Category
Biomedical Laboratory Science/Technology
Identifiers
DiVA, id: project:2800

Search in DiVA

Biomedical Laboratory Science/Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar