Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Nyanlända lärares erfarenheter efter Snabbspåret
Title [en]
Newly arrived teachers' experiences after the Fast Track course
Abstract [sv]

Syftet med detta projekt är att undersöka villkoren för lärare med utländsk bakgrund som arbetar inom svensk skola. Projektet utgår från två olika problemområden, dels svårigheter för nyanlända att etablera sig på svensk arbetsmarknad och dels kompetensförsörjningen av lärare inom svensk skola. I projektet planerar vi att undersöka vilka framgångsfaktorer som är relevanta för lärare som deltagit i arbetsmarknadsåtgärden Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare och som nu fått en anställning inom utbildningssystemet. Genom kvalitativa intervjuer kommer vi att analysera deltagares upplevelser av snabbspåret samt i vilken utsträckning deltagarna identifierar just snabbspåret som viktigt för att få arbete inom skolans verksamhet. Inom projektet kommer vi också intervjua rektorer med syftet att undersöka hur kompetensen hos de tidigare snabbspårsdeltagarna tillvaratas när de undervisar i svensk skola.

Abstract [en]

The aim of the project is to examine the working conditions of migrant teachers working in Swedish schools. The project has two starting points, namely a) difficulties of newly arrived migrant teachers to enter the Swedish labour market and b) the long-term recruitment and retainment of teachers within Swedish schools. Through qualitative interviews, we will analyse participants’ experiences of the Fast track as well as considering whether or not the teachers consider the knowledge and contacts gained through the Fast track as essential for gaining work in the Swedish school system. In the project, we will also interview school headmasters to examine how the competencies of previous fast track participants are utilised in their new roles as teachers.

Project OfficerEconomou, Catarina
Co-InvestigatorEnnerberg, Elin
Coordinating organisation
Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI)
Funder
Period
2020-08-01 - 2021-12-31
National Category
International Migration and Ethnic RelationsPedagogy
Identifiers
DiVA, id: project:2760

Search in DiVA

International Migration and Ethnic RelationsPedagogy

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar