Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Malmös HBTQI-historia
Title [en]
The LGBTQIA+ history of Malmö
Abstract [sv]

Historien om HBTQI-personers liv och erfarenheter har länge varit oskriven. Under de senaste decennierna har detta ändrats och i nuläget finns det ett flertal framställningar, både vetenskapliga och mer populärt hållna, som fokuserar på hur människor inom HBTQ+ har levt sina liv i Sverige. En styrka hos flera bidrag är att lyfta fram platsens betydelse.

Exempelvis har både Stockholms och Göteborgs HBTQI-historia skrivits, men det saknas fortfarande en historieskrivning som geografiskt berör Malmö. Syftet med projektet är att genom en populärvetenskapligt hållen antologi öka kunskapen om Malmös HBTQI-historia bland Malmöbor och tillresta turister, för att skapa förståelse mellan människor med olika bakgrund och synlighet för grupper som under många perioder av historien tvingats leva sina liv i det fördolda.

Syftet är också att tillgängliggöra ny akademisk forskning för en bred allmänhet, och skapa bryggor mellan akademin och idéburna organisationer som arbetar med HBTQ-frågor. Boken ska lanseras i samband med World Pride augusti 2021, då vi också genomför stadsvandringar och lanserar en app och en fysisk karta kopplade till bokens forskningsresultat (i samarbete med Malmö Stadsarkiv och appen Be here then).

Finansiär: Malmö kulturhistoriska förening.

Abstract [en]

The history of LGBTQIA+ people's lives and experiences has long been the unwritten story. In recent decades, this has changed and at present, there are a number of presentations, both scientific and more popular, that focus on how LGBTQIA+ people have lived their lives in Sweden. A strength of several contributions is to highlight the importance of the place.

For example, both Stockholm's and Gothenburg's LGBTQIA+ history has been written, but there is still a lack of history writing that geographically encompasses Malmö. The purpose of the project is to increase knowledge about Malmö's LGBTQIA+ history among Malmö residents and visiting tourists through a popular science anthology, to create understanding between people with different backgrounds and visibility for groups who for many periods of history have been forced to live their lives in secret.

The aim is also to make new academic research available to the general public and to create bridges between academia and idea-driven organizations that work with LGBTQIA+ issues. The book will be launched in connection with World Pride in August 2021, when we will also carry out city walks and launch an app and a physical map connected to the book's research results (in collaboration with Malmö City Archives and the app Be here then).

Project OfficerBrunnström, Pål
Co-InvestigatorSvensson, Matilda
Co-InvestigatorKarnerud, Tove
Co-InvestigatorSandström, Åsa
Coordinating organisation
Malmö University
Period
2021-06-15 - 2021-12-31
National Category
History
Identifiers
DiVA, id: project:2755

Search in DiVA

History

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar