Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem
Abstract [sv]

Om projektet

Ett forskningsprojekt om föräldrars utsatthet

Situationen för anhöriga till personer med narkotikaproblem har sällan uppmärksammats i forskningen. Det är en allvarlig brist, för det finns mycket som talar för att anhöriga ofta har en utsatt situation, utan tillräckligt stöd från samhället.

I vår forskningsstudie undersöker vi föräldrarnas situation, med huvudfokus på olika typer av brott – till exempel stölder, skadegörelse, hot och våld – som de kan utsättas för av sina barn. Vi undersöker även vilka andra sociala och hälsomässiga konsekvenser som det kan innebära att ha ett barn med narkotikaproblem, till exempel:

  • konflikter inom familjen
  • upplevelser av oro
  • ångest och maktlöshet
  • social isolering eller
  • ekonomiska problem.

Slutligen belyser vi föräldrars erfarenheter av olika hjälpinsatser och strategier för att hantera sin situation. Även om det främst är föräldrarna som står i centrum har vi också ställt frågor om barnens livssituation och vilken hjälp de kan behöva.

Studiens upplägg och genomförande

Studien är uppdelad i två delstudier, dels en enkätundersökning och dels en kvalitativ intervjuundersökning. Datainsamlingen är nu avslutad. Totalt svarade nästan 700 föräldrar på enkätundersökningen och vi har genomfört kvalitativa djupintervjuer med ett 30-tal föräldrar. Ett stort tack till alla er som har deltagit och delat med er av era erfarenheter, tankar och kunskaper! Vi håller nu på att analysera svaren och skriva artiklar om resultaten. 

Project OfficerRichert, Torkel
Co-InvestigatorJohnson, Björn
Co-InvestigatorSvensson, Bengt
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2020-01-01 - 2021-12-31
Keywords [sv]
missbruk, anhöriga
National Category
Social Work
Identifiers
DiVA, id: project:2740

Search in DiVA

Social Work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar