Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Bostäder för alla
Title [en]
Housing for all – new models of financing
Abstract [sv]

Bostäder för alla och i alla former är helt grundläggande för en hållbar samhällsutveckling. Frågan diskuteras ofta i samband med planering av nya bostadsområden, för att uppnå ett varierat utbud av bostäder med blandade upplåtelseformer. Det finns idag ett stort behov av att göra utbudet av nyproducerade bostäder tillgängligt för fler, även hushåll med låga inkomster.

Projektet vill undersöka möjligheterna att sänka trösklarna mellan olika upplåtelseformer genom nya finansieringslösningar som direkt riktas till att stärka hushållets förmåga att efterfråga en ny bostad. Idag är kravet på kontantinsats på 15% ett hinder till den ägda bostadsmarknaden. Trots att hushållen skulle klara det dagliga kassaflödet, dvs. räntor och amorteringar (ink. eventuella räntehöjningar upp till 7%), saknas medel till kontantinsatsen. Detta exkluderar en stor grupp, framförallt unga och nyanlända från att långsiktigt äga sin bostad och göra bostadskarriär.

Även ur stadsutvecklingsperspektiv kan det finnas fördelar med inslag av blandade upplåtelseformer med både bostadsrätter och hyresrätter inom ett och samma område, framförallt i socialt utsatta områden. Kring detta finns det emellertid tvetydiga belägg i forskningen.

Avsikten med detta projekt är främst att utveckla en ny finansieringsmodell för att fler ska kunna efterfråga ägt boende, men även testa nya sätt att bygga modernt utifrån framtida boendepreferenser. Projektet ska också genomföra en effektkartläggning av blandade upplåtelseformer i så kallat utsatta områden. När finansieringslösningen har utvecklats finns det en stor potential i spridning av erfarenheter och modellen nationellt. Behovet av en sådan lösning är aktuell för många städer i Sverige, särskilt socialt utsatta områden.

Samarbetspartners: Fastighetsbolaget Trianon AB, Malmö stad

Abstract [en]

Housing for all and in all forms is something that is increasingly demanded both from a social sustainability perspective as from an urban development perspective. Above all, it is a matter that is discussed a lot in connection with the planning and production of new residential areas, in order to achieve a varied range of housing with mixed forms of ownership that opens up for making a housing career in the area. However, there is limited research on the prospects of mixing tenures in deprived areas.

This project address the need to make the supply of newly produced housing available to a broader target group, which also includes low-income households. The project aims to function primarily as a testbed with the purpose to lower the thresholds between different types of funding through new financing solutions that are directly aimed at strengthening the household capacity to demand a new home.

One of the biggest obstacles today at the housing market is the requirement for a cash contribution of 15%. Even though households would manage the daily cash flow, i.e. interest rates and amortization (including any interest rate increases up to 7%), they cannot currently buy a property since they currently lack funds for the cash contribution. This excludes a large group, of especially young and new arrivals, from long-term ownership of their homes and the possibility to do housing careers. Thus, the project aims to develop a new model of financing housing for households with low income, but also to bring clarity in the housing preferences among individuals living in deprived areas.

Co-InvestigatorGrander, Martin
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2018-12-01 - 2021-11-30
Identifiers
DiVA, id: project:2731

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar