Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Berättelser som kulturarv – makt och motstånd i insamlingsprocesser och berättelser om och med invandrare vid Nordiska museets arkiv
Title [en]
Narratives as cultural heritage. Power and resistance in collections and narratives about persons categorized as immigrants at the archive of the Nordic Museum
Abstract [sv]

Syftet med detta projekt är att bidra med ny kunskap om hur kulturarvsskapande processer förhåller sig till samhällsprocesser som globalisering och migration. Projektet undersöker hur och under vilka villkor ett berättande kulturarv – berättelser om och med personer som kategoriserats som ”invandrare” – har skapats, samlats in och arkiverats. Ett kulturarv skapas genom att personer bestämmer sig för att värdera något som ett kulturarv som ska bevaras. Skapandet och bevarandet binder samman människor i tid och rum. Det skapar gemenskap, men riskerar också samtidigt att stänga ute. Därmed förstås kulturarvsskapandet, som en process som kan studeras.

I detta projekt undersöks hur minnesinstitutioner inom kultur- och kulturarvsområdet bidrar till och i det förflutna har bidragit till att skapa och upplösa gränser för den svenska gemenskapen genom att in- och exkludera invandrare i den kulturarvsskapande processen. Detta görs genom en granskning och en analys av tillvägagångssätten, villkoren för och innehållet i insamlingar av berättelser om och med personer som kategoriserats som invandrade personer eller etniska minoriteter vid Nordiska museets arkiv vid olika tidpunkter under perioden 1970–2019.

Abstract [en]

Archives and museums are not sites of passive curation, but of active decision-making, where the staffs of the memory institutions themselves are constantly involved in processes that shape the materials from which history and cultural heritage are created. Cultural heritage is constructed when different actors decide to consider an artefact or a narrative as cultural heritage to be preserved. Its construction and preservation tie people together in time and space. The process of cultural heritage creation creates a sense of community among people, but retrospectively it also entails a risk of excluding other minorities.

This project investigates how memory institutions contribute to construct and dissolve the boundaries of the Swedish community by including or excluding persons categorized as immigrants in the construction processes of cultural heritage. The study is exploring one Swedish example in empirical detail: the archives of the Nordic Museum and its creation of narrative collections about and with persons positioned as immigrants or ethnic minorities in the twentieth and twenty-first centuries.

Co-InvestigatorThor Tureby, Malin
Co-InvestigatorJohansson, Jesper
Funder
Period
2017-01-01 - 2021-12-31
National Category
History
Identifiers
DiVA, id: project:2728

Search in DiVA

History

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar