Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Omställning mot hållbar vatten- och avfallshantering: utvecklandet av ett innovations- och lärande labb med och i en svensk offentlig organisation
Title [en]
Transitioning towards sustainable water and waste management
Abstract [sv]

Om projektet

Detta projekt syftar till att skapa kunskap om omställningslabb, det vill säga miljöer för kollaborativ innovation och lärande om omställning för att uppnå ett hållbart samhälle. Från en praktisk synvinkel, fokuserar projektet på att förfina metoder för utforskande och lärande inom omställningslabb. Ur ett teoretiskt perspektiv, vidareutvecklar projektet om och hur dessa labb kan förbättra den offentliga sektorns förmåga att stödja och driva omställningen mot ett hållbart samhälle. Detta genom att stödja och studera utvecklandet av ett omställningslabb inom en svensk offentlig organisation med ansvar för vatten- och avfallshantering.

Vatten- och avfallshantering har traditionellt betraktats som en teknisk fråga, men har på senare tid alltmer betraktats som en social och politisk fråga. Detta kräver utveckling av nya lösningar, men också nya arbetssätt för offentliga organisationer med ansvar för vatten- och avfallshantering. Det finns behov av att förstå i vilken utsträckning omställningslabb kan stödja uppkomsten av nya arbetssätt och kulturer i sådana organisationer och vilka metoder som krävs för att uppnå detta.

Projektet bygger på ett nära samarbete mellan forskning och praktik. Det involverar medarbetare från VA SYD (en svensk offentlig organisation inom vatten- och avfallshantering) som skall utveckla ett omställningslabb; och två forskare från Malmö universitet (experter i omställningslabb, design och organisatoriska studier) som kommer att stödja och studera processen.

Abstract [en]

About the project

This project aims at advancing knowledge about transition labs, i.e. environments for collaborative innovation and learning about transitioning towards a sustainable society. On the practical side, it focuses on the refinement of experimenting and learning approaches within transition labs. On the theoretical side, it further articulates if and how these labs can improve public sector capacity to support and drive sustainable transitions. It does so by supporting and studying the creation of a transition lab within a Swedish public organisation responsible for water and waste management.

Water and waste management are increasingly understood not only as technical but also as social and political issues. This calls for the development of new solutions, but also new ways of working for public organisations responsible for water and waste management. There is the need to further articulate to which extent transition labs can support the emergence of new practices and cultures within these organisations and what kind of approaches might be needed for that.

The project relies on the close collaboration between practitioners and researchers. It involves seven co-workers from VA SYD who are in charge of developing a transition lab; and two researchers from Malmö University who will support and study the process.

Project OfficerSeravalli, Anna
Co-InvestigatorWitmer, Hope
Coordinating organisation
Malmö University
Period
2020-03-01 - 2021-07-31
National Category
Design
Identifiers
DiVA, id: project:2669

Search in DiVA

Design

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar