Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Existentiell ensamhet ur äldre migranters perspektiv
Title [en]
Existential loneliness from the perspective of older migrants
Abstract [sv]

Om projektet

Existentiell ensamhet är en aspekt av ensamhet, som dels beskrivs vara ett livsvillkor och dels triggas av förluster, närhet till annalkande död och krissituationer. En begreppsanalys visar att existentiell ensamhet kan upplevas trots närhet till vänner och familj och kan vara en upplevelse av att vara bortkopplad från andra och universum. Existentiell ensamhet kan resultera i negativa känslor såsom hopplöshet, sorg och meningslöshet men kan upplevas vilsam i de fall den är självvald och i balans med mänskliga relationer.

Studier har tidigare gjorts med fokus på den sköra äldre personens upplevelse av existentiell ensamhet samt ur närståendes och vårdares perspektiv.

Antalet äldre migranter ökar.  Malmö är en stad med mångfald, vilket visar sig inte minst genom att utav Malmös 344 000 invånare är ca en tredjedel födda utanför Sveriges gränser och 184 olika nationaliteter finns representerade i staden.

Det finns ett behov av ökad kunskap om åldrande generellt men även ett behov av ökad förståelse för hur äldre kan uppleva välbefinnande. Ensamhet ett växande problem i vårt samhälle likväl som i omvårdnadssammanhang. Det finns behov av ökad kunskap för att kunna urskilja de olika aspekterna av ensamhet och studier visar på avsaknad av kunskap om existentiell ensamhet. Med ökad migration och alltmer äldre befolkning behövs kunskap gällande existentiell ensamhet hos äldre migranter och hur den erfars. 

Forskningsprojektet handlar om att beskriva äldre migranters upplevelse av existentiell ensamhet samt vårdpersonalens upplevelse existentiell ensamhet i vården av äldre migranter.

Delstudie I genomförs som en kvalitativ individuell intervjustudie med äldre migranter i särskilt boende och ordinärt boende i syfte att belysa äldre migranters upplevelse av existentiell ensamhet.

Delstudie II genomförs som fokusgruppsintervjuer med vårdnära personal.

En ökad kunskap inom detta område kan leda till förbättringsåtgärder för äldre migranter som upplever existentiell ensamhet samt utveckla vårdpersonalens kunskap i mötet med den äldre immigranten.

Abstract [en]

About the project

Existential Loneliness (EL) is one aspect of loneliness partly described as part of being human and partly arises in situations of losses, close to death and other crisis in life. EL can be experienced in spite of closeness to friends and family and is an experience of being disconnected from others and universe. EL may result in negative emotions such as hopelessness, grief and meaninglessness but can be experienced as restful if voluntarily chosen and in balance with meaningful human connections.

Studies focusing on frail older person’s experience of EL have been made as well as studies from a next of kin and health professional’s point of view. The number of migrants’ is increasing  which make Malmö  an international city. This is expressed, not least, by the fact that out of Malmö 344 000 residents about one third are born abroad. Malmo is represented by 184 different nationalities. There is a need for knowledge about ageing in general and a need for understanding how the elderly can experience well-being. Loneliness is an increasing problem in our society as well as in caring context. There is a need for knowledge of the different aspects of loneliness where research shows that there is a lack of knowledge about existential loneliness. This research project aims to describe older migrants’ experience of EL and health care professional’s experience of EL in care of older migrants’.

Study I is a qualitative individual interview study with participants living in nursing homes or on their own.  The purpose is to explore older migrants’ experience of existential loneliness.

Study II is a qualitative interview study with health care professionals using focus-group.The findings of this proposed study can assist the health care professionals meeting older migrants from different cultures with a better understanding of the experience of EL.

Project OfficerBramhagen, Ann-Cathrine
Research StudentOlofsson, Jonas
Co-InvestigatorRämgård, Margareta
Co-InvestigatorSjögren Forss, Katarina
Co-InvestigatorBramhagen, Ann-Cathrine
Period
2017-09-01 - 2021-09-01
National Category
Health Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:2631

Search in DiVA

Health Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar