Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet
Title [en]
The importance of organizational and social work environment for dental quality
Abstract [sv]

Tandvården har en krävande arbetsmiljö, där tidspressen utgör ett av de största problemen. För både vårdpersonal och vårdorganisationer är hög kvalitet i arbetet ett av de viktigaste målen, eftersom detta är centralt både för verksamheten och arbetsglädjen. Arbetsmiljöns eventuella effekt på tandvårdens kvalitet är dock ännu okänd, trots att tandsjukdomar fortfarande är att betrakta som ett betydande folkhälsoproblem. Det övergripande syftet med vårt projekt är därför att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön betydelse för tandvårdskvaliteten på kliniknivå.

Vår hypotes är att kvaliteten på en tekniskt krävande uppgift, som kompositfyllningar långt bak i munnen, påverkas av såväl de sociala relationerna på kliniken som arbetsbelastning. Syftet är således att undersöka i vilken utsträckning a) tandfyllningars hållbarhet och b) rapporterade avvikelser påverkas av upplevd arbetsbelastning, samarbetsklimatet samt huruvida sådana samband förmedlas via upplevd stressnivå. Sambandet mellan självskattad vårdkvalitet och den, enligt ovanstående kriterier, objektiva vårdkvaliteten kommer också att analyseras.

Data om tandfyllningar hämtas från det rikstäckande svenska kvalitetsregistret för karies och parodontit, SKaPa; data om avvikelser hämtas från landstings register. Uppgifter om arbetsmiljön bygger på data insamlade 2014-15 i det pågående valideringsprojektet för COPSOQ II. Befintlig data från 989 personer, som arbetar på 80 folktandvårdskliniker i allmäntandvården kommer att ingå i analyserna tillsammans med data som är planerade att samlas in under 2016 från ytterligare 40-60 kliniker. Analyserna baseras på strukturella ekvationsmodeller (SEM) och så kallade propensity scores för kontroll av störfaktorer (confounding).

Projektet bör tillföra ny och angelägen kunskap om det komplexa sambandet mellan organisatorisk och social arbetsmiljö å ena sidan och tandvårdskvalitet å den andra.

Samarbetspartners: Folktandvården i Västra Götalandsregionen.
Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Affilierade: Katharina Wretlind och Hugo Westerlund

Abstract [en]

Dentistry has been shown to have a demanding psychosocial work environment where time pressure is a main problem. Quality of work can be considered as one of the most valuable goals for human service workers and organizations as it is closely connected to the core of work. However, the potential impact of the work environment on dental care quality remains unknown, despite that dental diseases are still a major public health challenge.

The overall aim is to investigate the relationship between work environment and dental care quality at the clinic level. We hypothesize that the quality of a technically demanding work task such as composite fillings in posterior teeth and patient safety are influenced by work load and interpersonal relationships at the clinic. Our specific aims are to analyze to what extent a) reported adverse events and b) the objective longevity of dental fillings are impacted by workload and interpersonal relationships at the clinic. Additionally, we will investigate whether any such effect is mediated by stress. We will also evaluate self-assessed care quality as an indicator of objective dental care quality at the clinic level.

Prospective data on the outcomes will be obtained from The Swedish Quality Registry for Caries and Periodontal Disease (longevity of dental fillings) and from the county councils (adverse events). Exposure data is based on a work environment survey conducted 2014-15 as part of the ongoing Swedish validation project of COPSOQ II. Data from 80 general public health dental clinics, based on 989 individual ratings and planned data from 40-60 more clinics will be included in the analyses. The main analyses will be based on Structural Equation Modelling, and propensity scores will be calculated for confounding adjustment.

The project adds innovative knowledge on the complex interplay between working conditions in dentistry and oral public health.

Affiliated: Katharina Wretlind och Hugo Westerlund

Publications (1 of 1) Show all publications
Karatuna, I., Owen, M., Westerlund, H. & Berthelsen, H. (2022). The Role of Staff-Assessed Care Quality in the Relationship between Job Demands and Stress in Human Service Work: The Example of Dentistry. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(19), 12795-12795
Open this publication in new window or tab >>The Role of Staff-Assessed Care Quality in the Relationship between Job Demands and Stress in Human Service Work: The Example of Dentistry
2022 (English)In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 19, no 19, p. 12795-12795Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to investigate staff-assessed care quality at the clinic as a predictorof stress and as a moderator between job demands (quantitative demands and role conflict) and stressamong dental professionals as an example of human service workers. Cross-sectional questionnairedata from 1012 dental professionals (i.e., dentists, dental hygienists and dental nurses) working at99 clinics were analysed by confirmatory factor analysis and a two-level hierarchical linear model.Stress, quantitative demands and role conflict were measured by the Swedish standard version ofCOPSOQ III and care quality was measured by three proprietary items. The results showed thatstaff-assessed care quality at the clinic was of importance for the individual workers’ experiencesof stress. Furthermore, the staff’s joint assessment of the care quality at the clinic mitigated thenegative effect of role conflict on stress among dental nurses. These results indicate that a high levelof staff-assessed care quality at the clinic can contribute to reduced stress in dental professionals.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2022
Keywords
care quality, stress, job demands, dentistry, workplace, COPSOQ
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-55371 (URN)10.3390/ijerph191912795 (DOI)000866815400001 ()36232093 (PubMedID)2-s2.0-85139876376 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-00676
Available from: 2022-10-13 Created: 2022-10-13 Last updated: 2023-12-05Bibliographically approved
Project OfficerBerthelsen, Hanne
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2017-01-01 - 2020-12-31
National Category
Dentistry
Identifiers
DiVA, id: project:2470

Search in DiVA

Dentistry

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar