Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Lokal och regional samverkan i brottsförebyggande arbete – en nationell strategi.
Title [en]
Local and regional collaboration in crime prevention – a national strategy
Abstract [sv]

Syftet med projektet är att utvärdera genomförandet av ”Polismyndighetens metodstöd mot organiserad brottslighet i lokalsamhället och i utsatta områden” i några socialt och brottsutsatta områden i Sverige, med särskilt fokus på samverkansfrågor. Forskare från Malmö Universitet genomför följeforskning med olika inriktningar utifrån lokala förutsättningar och upplevda behov bland aktörerna. Studier bedrivs i Stockholm, Göteborg, Borås och Malmö.

Polisens metodstöd syftar till att öka Polismyndighetens förmåga till att samverka och bedriva en kontinuerlig verksamhet med andra berörda aktörer. Följeforskningen ska studera tillämpningarna av metodstödet i polisområden, identifiera brister i verksamheten och samverkansinsatserna och utifrån detta föreslå åtgärder. I arbetet ingår även en jämförande nordisk studie.  Slutresultatet ska redovisas i form av en handbok riktade till berörda aktörer vilken bygger på resultaten från följeforskningen och presenterar dessa i ljuset av relevanta teoribildningar för samverkan och polisarbete.

Abstract [en]

The project aims to evaluate the implementation of a “Methodologic support to the Swedish Police against organized crime locally and in exposed areas”. The evaluation has a specific focus on collaboration with organizations outside the police authority. Researchers from Malmö University work as follow-researchers with various approaches, methods and areas of interest depending on the expressed needs among actors. Studies are made in Stockholm, Gothenburg, Malmö and Borås.

The methodological support is produced to support the capacity within the police to collaborate and undertake continuous work with external stakeholders. The follow research aims to study how this support tool is implemented in the areas, identify shortcomings and from findings suggest measures. The project also involves a Nordic comparative study. The final results will be presented in a handbook for involved actors, drawing on research findings and presenting these in light of relevant research.

Project OfficerWesterdahl, Stig
Co-InvestigatorGerell, Manne
Co-InvestigatorHallin, Per-Olof
Coordinating organisation
Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US)
Funder
Period
2017-04-01 - 2019-09-30
Keywords [sv]
Polis, brottslighet, samverkan
Keywords [en]
Police, crime, collaboration
Identifiers
DiVA, id: project:2353

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar