Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
ExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA

Projekt

Projekttyp/Bidragsform
Projektbidrag
Titel [sv]
Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad – hur kommer vi dit?
Titel [en]
Densifying the cities without increased environmental health burden-is it attainable?
Abstract [sv]

Att förtäta en stad har många fördelar, så som ökat antal bostäder, minskade transportsträckor och att slippa använda bördig jordbruksmark för nya bostäder. Men förtätning kan också leda till ökade hälsokostnader eftersom fler bor i områden med höga luftföroreningar och buller, och att grönområden i staden minskar. För att bygga en stad som är tät men som inte därmed leder till hälsopåverkan måste forskare och det omgivande samhället samarbeta nära redan på planeringsstadiet.

Detta projekt kvantifierar hälsokostnader relaterade till den miljöpåverkan som olika planer på förtätning skulle kunna leda till i ett samarbete mellan forskare, kommuner, regionen och industrin. Projektet levererar olika kostnadseffektiva förbättringsförslag på planer och byggnadstekniska lösningar för att minska hälsokostnaderna. Särskilt fokus ligger på att väga in hur redan känsliga grupper, såsom barn, gravida kvinnor och boende i socioekonomiskt utsatta områden påverkas av förtätning. De evidensbaserade planerna och lösningarna kommer att bidra till en förtätad stad som är både hälsosam och hållbar.

Abstract [en]

Densifying a city has positive impact by providing adequate housing, lowering of transportation needs and reducing needs of using arable land for housing. But densifying a city have often shown to lead to unwanted health costs by exposing the population to air pollution and noise, and by reducing urban green areas. In order to create a dense and healthy city, with low environmental health impact, the scientific community and stakeholders need to work closely together in the planning of high-density areas (housing and infrastructure).

This project quantifies the health effects of status quo and of a set of densification scenarios. Different ways of densifying a city are explored, to define easily attainable pollution reduction strategies targeting the larger municipal planning level as well as the more detailed scale. It is conducted in close cooperation with stakeholders from involved municipalities and the region. We also propose new cost-effective and suitable mitigation techniques for plans and building techniques in a dialogue with the construction industry. We especially consider environmental health effects on vulnerable groups such as children, pregnant women and population in low-income urban districts. Developing evidence based strategies is essential to ensure future healthy dense cities that promotes a long-term social sustainability of housing.

ProjektmedarbetareLisberg Jensen, Ebba
ProjektmedarbetareMalmqvist, Ebba
Forskningsfinansiär
Tidsperiod
2018-06-01 - 2020-12-31
Identifikatorer
DiVA, id: project:2461

Sök vidare i DiVA

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar