Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
ExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA

Projekt

Projekttyp/Bidragsform
Projektbidrag
Titel [sv]
Hälsa i samverkan MITRA Öppna spår
Titel [en]
Health promotion in collaboration MITRA Open road
Abstract [sv]
"

FINSAM Mitt Skånes insatser berör sociala innovationer i ett hälso- promotivt arbete i samverkan med olika aktörer. Det tar avstamp i ett tidigare forskningsresultat från Utvägen (Rämgård 2015). Forskningen utgår från ett salutogent perspektiv där projektledarna i FINSAM, genom sina insatser skall arbeta med att utveckla metoder i samverkan för personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden och som är långtidsarbetslösa av olika skäl. Målet är att minska behovet av försörjningsstöd och öka inkluderingen för dessa medborgare i Höör, Eslöv och Hörby kommuner.

Forskningen arbetar med ett deltagarbaserat perspektiv där tjänstemän från de olika verksamheterna, dess styrelse och de som varit föremål för olika insatser aktivt deltar i utvärderingen av de olika metoderna. Målet för forskaren är att arbeta fram en hälsofrämjande promotiv modell i samverkan som tar utgångspunkt i medborgarnas egna förmågor, och som skall öka delaktigheten och förstärka samverkan mellan berörda myndigheter.

Den första insatsen MITRA berör personer som varit utsatta för våld i nära relationer där processledningen har utvecklat ett stöd i socialtjänsten, Den andra insatsen HÄLSA I SAMVERKAN berör medborgare med psykisk ohälsa och fokuserar på att stärka samverkan mellan myndigheterna i tre olika metoder. Den tredje insatsen ÖPPNA SPÅR berör personer som migrerat till Sverige ( ej nyanlända) och skall fokusera på delaktighet och information om det svenska samhället.

Rapporter från projekten publiceras en gång per år, det samlade resultatet kommer sedan att ligga till grund för en framtida internationell publicering efter 2017 och är genom forskaren knutet till ett internationellt nätverk som utvecklar deltagarbaserade metoder (ICPHR).

Forskningsfinansiär: FINSAM MittSkåne.

"
Abstract [en]
"

Finsam Middle Scania's work ( in Eslöv, Hörby, Höör) with health promotion and social innovations in placebased collaboration with various stakeholders from the unemployment services, social care, state insurance (FK) and the Region of Scania (primary care, mental care). The goal of the association is to reduce dependency of long economic support from social care and increase the inclusion in place for citizens. The different projects use an umbrella of health promotion built on the theory of salutogenesis, developed in the research called 'Utvägen´ (way out) (Rämgård, 2015).

The researcher evaluate and develop different methods carried out by project leaders in the association. Part of the research has a participatory approach and the research requires that persons who have been the subject of various actions and innovations also will be involved to evaluate the innovations. The goal of the research is to develop a health-promoting model in collaboration that takes a starting point in the citizens ' own abilities. The first input 'MITRA´ concerns persons (women and men) who have been experienced domestic violence. The second input 'Health in co-operation´ concerns citizens with mental illness and focus on strengthen collaboration in mental care. The third input 'open roads´ put focus on migration and information generally. Swedish reports publish by the researcher each year. All projects will be compered and publish internationally after 2017.

"
ProjektansvarigRämgård, Margareta
Koordinerande organisation
Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV)
Tidsperiod
2015-01-01 - 2018-12-31
Identifikatorer
DiVA, id: project:2391

Sök vidare i DiVA

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar