Publikationer från Malmö universitet
Endre søk
ExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Prosjekt

Prosjekttyp/Bidragsform
Project grant
Tittel [sv]
Mäta progression: att identifiera och mäta progression i kritiskt tänkande i studentuppsatser vid Fakulteten lärande och samhälle, Malmö universitet
Tittel [en]
Measuring Progression: BA and MA Theses at the Faculty of Education and Society, Malmö University
Abstract [sv]

Projektbeskrivning

"Mäta progression: att identifiera och mäta progression i kritiskt tänkande i lärarstudenters självständiga arbeten" är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Syftet med projektet är att utveckla mer precisa verktyg för att identifiera, utvärdera och bedöma progressionen i lärarstudenters kritiska tänkande och andra forskningsbaserade akademiska litteracitetsförmågor vid Fakulteten Lärande och samhälle.

Projektet är baserat på en tidigare genomförd pilotstudie, där vi samlade in och utvecklade en fakultetsövergripande databas för studentuppsatser (självständiga arbete på grund och avancerad nivå) mellan åren 2013-2019. Databasen användas för att identifiera och förstå de mest kritiska bristerna i studentuppsatserna.

Arbetsmodellen är utformad för att användas som ett systematiskt kvalitetsutvärderingsinstrument och redskap för att mäta studenters forskningslitteracitet och kunskapsprogression i form av forsknings- och evidensbaserade kriterier för bedöma studentuppsatser.

Abstract [en]

Project description

This is a cross-disciplinary and collaborative research project “Measuring Progression: BA and MA Theses at the Faculty of Education and Society, Malmö University”.

The aim of the project is to develop precise evaluation and assessment tools to identify and measure the progression and development of critical thinking and related research literacy skills among teacher-trainee students at the Faculty of Education and Society.

Based on the results of a previous pilot project, we have developed a faculty-wide, annotated database of BA and MA papers between 2013-2019, that can be used to understand the critical deficiencies in the papers and help create work models for systematic quality evaluations. In addition, we will develop tools that measure research literacy skills and knowledge progression to help formulate research and evidence-based criteria for the assessment of BA and MA papers.

Principal InvestigatorWärnsby, Anna
Co-InvestigatorWidén, Pär
Co-InvestigatorTutujian, Damon
Co-InvestigatorKauppinen, Asko
Koordinerande organisasjon
Malmö universitet
Tidsperiod
2020-09-01 - 2021-08-31
Identifikatorer
DiVA, id: project:2665

Søk i DiVA

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar