Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 32) Show all publications
Davidsson, E. & Stigmar, M. (2023). A literature review of content elements in supervision training courses. London Review of Education, 21(1)
Open this publication in new window or tab >>A literature review of content elements in supervision training courses
2023 (English)In: London Review of Education, ISSN 1474-8460, E-ISSN 1474-8479, Vol. 21, no 1Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

The main aim of this article is to explore, through a literature review, how five content elements identified in previous research (assessment, communication, ethics, feedback, and learning and supervision theories) are constituted in practical supervision settings and in educational supervision training for post-degree professionals. A further aim is to identify fields of tension in supervision when incorporating the elements in supervision. To address these aims, a literature review was undertaken with a focus on the content elements. The results show that the explored content elements have the potential to not only enhance supervision, but also point to the existence of generic supervision competences, which are valid for several professions. The results also present four fields of tension in supervision settings; these fields of tension imply challenges, such as the tension between theory and practice, and the tension between the supervisee’s autonomy and dependency. Based on the results, the article discusses practical implications for supervision training courses.

Place, publisher, year, edition, pages
UCL Press, 2023
Keywords
supervision training, course content, assessment, feedback, communication, ethics, learning theories
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-64878 (URN)10.14324/lre.21.1.40 (DOI)2-s2.0-85180261273 (Scopus ID)
Available from: 2024-01-08 Created: 2024-01-08 Last updated: 2024-01-11Bibliographically approved
Bergman, L. & Davidsson, E. (2023). Förstaårsstudenters akademiska skrivande och hur det kan utvecklas. Educare (1), 152-182
Open this publication in new window or tab >>Förstaårsstudenters akademiska skrivande och hur det kan utvecklas
2023 (Swedish)In: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, no 1, p. 152-182Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A major challenge for first-year students is the demands on academic writing. The purpose of the study is to identify students' difficulties with writing at the beginning of their education to contribute to the discussion about how students' writing development can be supported. The overall theoretical perspective is systemic functional linguistics (SFL). The data consists of texts from the first examination of a primary teacher program. The analysis includes partly a corpus analysis of 125 texts concerning sentence length, word length, the proportion of long words, word variation, and lexical profile, and partly a qualitative text analysis of a selection of eleven students' texts from the larger group concerning text cohesion, composition and use of references. The results indicate that the task design is of great importance for how advanced the students' texts are, based on the proportion of long words, word variation, and lexical profile. Furthermore, students struggle with paragraph division and creating clear relationships between and within paragraphs to create coherent texts. The results also show that the students need support to develop their ability to write from sources. Based on the results, the authors discuss how subject teachers in higher education can support students' writing development. 

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö University Press, 2023
Keywords
akademiskt skrivande, studenters skrivutveckling, pedagogiska implikationer, textanalys, ämneslitteracitet.
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-61818 (URN)10.24834/educare.2023.1.833 (DOI)
Projects
LIT Disciplinary literacy and inclusive teaching
Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-08-25Bibliographically approved
Stigmar, M. & Davidsson, E. (2023). Inkluderande handledning. In: : . Paper presented at IN - UNDER - UT. Includes första forskningskonfererens, Malmö, 28-30 september.
Open this publication in new window or tab >>Inkluderande handledning
2023 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-63559 (URN)
Conference
IN - UNDER - UT. Includes första forskningskonfererens, Malmö, 28-30 september
Available from: 2023-11-09 Created: 2023-11-09 Last updated: 2023-11-10Bibliographically approved
Stigmar, M. & Davidsson, E. (2023). Inkluderande handledning (1ed.). In: Martin Stigmar (Ed.), Inkluderande högre utbildning: Breddad rekrytering, breddat deltagande och studentaktivt lärande (pp. 183-205). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Inkluderande handledning
2023 (Swedish)In: Inkluderande högre utbildning: Breddad rekrytering, breddat deltagande och studentaktivt lärande / [ed] Martin Stigmar, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, 1, p. 183-205Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med detta kapitel är att diskutera hur förväntningar på handledning och olika handledarkompetenser kan bidra till ett mer inkluderande arbetssätt. Det innebär att vi kommer belysa betydelsen av att klargöra förväntningar på handledning samt hur handledares kunskaper om lärandeteorier, kommunikation, etik, återkoppling och bedömning kan bidra till och stärka adeptens lärande och utveckling inom sitt ämnesområde. Kapitlet bygger bland annat på vår egen forskning (Davidsson & Stigmar, 2021; Davidsson & Stigmar, inskickad) som visar att det finns ett gemensamt innehåll och likartade undervisningsformer i handledarutbildningar för olika yrkesgrupper.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023 Edition: 1
Keywords
handledning, inkludering
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-58586 (URN)978-91-44-15883-9 (ISBN)
Available from: 2023-03-08 Created: 2023-03-08 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Stigmar, M., Davidsson, E. & Stollenwerk, M. (2023). Orsaker till doktorandavhopp - hur kan risken för doktorandavhopp begränsas?. In: Forskning om högre utbildning, konferens i Stockholm, 11-12 maj 2023: Översiktligt program och abstracts. Paper presented at Forskning om högre utbildning, Stockholm, 11-12 maj 2023 (pp. 63-64).
Open this publication in new window or tab >>Orsaker till doktorandavhopp - hur kan risken för doktorandavhopp begränsas?
2023 (Swedish)In: Forskning om högre utbildning, konferens i Stockholm, 11-12 maj 2023: Översiktligt program och abstracts, 2023, p. 63-64Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Avhopp från doktorandstudier är ett problem för universitet över hela världen och bör undvikas av flera skäl. Avhopp innebär personliga svårigheter och nederlag för doktoranden, handledare, examinator, institutionen, fakulteten och universitetet. Utöver oro och tidsförlust medför avhoppen kostnader och flera parter har därför intresse av ett framgångsrikt slutförande av doktorandstudierna. Tidigare forskning har pekat på att den främsta orsaken till avhopp är en dåligt fungerande relation mellan doktorand och handledare, och därför fokuserar vår studie speciellt på ickefungerande handledningsrelationer.  

Det är dock fortfarande oklart vad som orsakar ickefungerande handledningsrelationer, problem och konflikter. Doktorander hoppar ofta av sin utbildning utan att ge en förklaring (Sverdlik et al., 2018). För att summera problemet och kunskapsluckan så vet vi fortfarande inte vad som orsakar avhopp, dåliga relationer och konflikter mellan doktorander och handledare. Vi menar att handledare, behöver ökad förståelse för de bakomliggande orsakerna till avhopp och hur handledare kan bidra till en ömsesidig, pålitlig och robust handledningsrelation.

Syftet med studien är att klargöra orsaker till varför doktorander hoppar av sina forskarstudier. I syftet ingår att undersöka relationen mellan doktorand och handledare och ringa in vad som kan göras för att begränsa risken för avhopp. Syftet omfattar att lyfta fram vad som kännetecknar en solid och stödjande handledningsrelation enligt intervjupersonerna. I studien kartläggs både doktoranders och handledares perspektiv. Följande forskningsfrågor kommer att fokuseras:

RQ 1: vilka är orsakerna till att doktorander hoppar av?

RQ 2: vilka problem i doktorand- och handledarrelationen kan leda till avhopp?

RQ3: hur kan risken för avhopp begränsas?

RQ 4: vad kännetecknar en solid och stödjande handledningsrelation?

Data kommer att insamlas genom, en webbenkät till doktorander som hoppat av och handledare vid flera lärosäten. Uppföljande intervjuer på Zoom och/eller ansikte mot ansikte, med doktorander och handledare kommer också att genomföras.

Enkäterna kommer att vara webbaserade vari personuppgifter kommer att insamlas kring: kön, ålder, år för avhopp, antal terminer i doktorsutbildningen innan avhopp, antal handledare, ämne och avhandlingens inriktning. Avhoppare samt huvudhandledare (huvudhandledaren kommer i första hand kontaktas, om huvudhandledaren är omöjlig att få kontakt med, så kommer övriga handledare att kontaktas) kommer att erbjudas möjlighet att besvara enkätfrågor om: orsaker till avhopp från doktorsutbildningen; vilka specifika problem i förhållandet mellan doktorand och handledare som kan leda till avhopp; hur kan risken för avhopp begränsas samt vad som kännetecknar en solid och stödjande handledningsrelation?  

En innehållsanalys kommer att göras för att identifiera eventuella mönster och dra slutsatser i enkätsvaren från doktorander och huvudhandledare/handledare. Vilka generella orsaker till avhopp anges? Vilka problem i relationen mellan doktorander och handledare redovisas i enkätsvaren? Vilka åtgärder föreslår enkätrespondenterna för att begränsa risken för avhopp? Vad anges i enkätsvaren som kännetecken för en solid och stödjande handledningsrelation?

Det huvudsakliga bidraget med vår studie är att presentera fallbaserad kunskap kring allmänna orsaker till avhopp och specifikt om relationen mellan doktorand och handledare. Vidare kommer studien att redovisa en förståelse för vad som kännetecknar en gedigen handledningsrelation. Vår forskning kommer att ge såväl doktorander som handledare möjlighet att reflektera över hur de kan agera för att begränsa risken för avhopp och istället sikta på ett framgångsrikt fullföljande av doktorsutbildningen.

Referenser

Corcelles, M., Cano, M., Liesa, E., González-Ocampo, G., & Castelló, M. (2019). Positive and negative experiences related to doctoral study conditions. Higher Education Research & Development, 38(5), 922-939.

Högskoleverket (2012). Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen –  en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01. Rapport 2012:1 R.

Sverdlik, A., Hall, N. C., McAlpine, L., & Hubbard, K. (2018). The PhD experience: A review of  the factors influencing doctoral students’ completion, achievement, and well-being. International Journal of Doctoral Studies, 13, 361-388. 

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-63558 (URN)
Conference
Forskning om högre utbildning, Stockholm, 11-12 maj 2023
Available from: 2023-11-09 Created: 2023-11-09 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Lind, J., Davidsson, E. & Lundström, M. (2023). Primary school students’ understanding of the manifestations of technology. International journal of technology and design education
Open this publication in new window or tab >>Primary school students’ understanding of the manifestations of technology
2023 (English)In: International journal of technology and design education, ISSN 0957-7572, E-ISSN 1573-1804Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Research on students’ perceptions and understanding of technology has shown that students have a narrow view of technology: for example, technology is often manifested in students’ descriptions as artefacts or objects. This study investigates the ways in which students’ understanding of how technology is manifested expands during a series of classroom activities in technology. The study was conducted at a compulsory primary school with eight-year-old students. The data (video and audio recordings) were collected in small-group interactions and in whole-class discussions. In the interactions, the students utilised self-taken photographs to visualise their understanding and perception of technology’s manifestations: object, activity, volition, and knowledge (Mitcham in Thinking through technology. The path between engineering and philosophy, The University of Chicago Press, 1994). Based on their prior knowledge, the students perceived technology as contemporary electrical artefacts. As they engage in a technology project, they develop and expand their understanding of how technology is manifested, as well as relate different manifestations to one another. The findings indicate that students achieve a more advanced understanding of technological manifestations compared to only discussing each manifestation of technology separately. 

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Keywords
Interactions, Manifestations of technology, Mitcham, Primary school, Technology education, Technological understanding
National Category
Didactics
Research subject
Science education
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-62931 (URN)10.1007/s10798-023-09850-w (DOI)001071579200001 ()2-s2.0-85172089524 (Scopus ID)
Funder
Malmö University
Available from: 2023-10-04 Created: 2023-10-04 Last updated: 2023-11-15Bibliographically approved
Davidsson, E. & Andersson, N. (2023). Studieframgång och känsla av tillhörighet. In: Stigmar, Martin (Ed.), Inkluderande högre utbildning: Breddad rekrytering, breddat deltagande och studentaktivt lärande (pp. 71-90). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Studieframgång och känsla av tillhörighet
2023 (Swedish)In: Inkluderande högre utbildning: Breddad rekrytering, breddat deltagande och studentaktivt lärande / [ed] Stigmar, Martin, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 71-90Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta kapitel diskuteras studenters studieframgång, avhopp och genom­strömning. Vidare är syftet att belysa studenters känsla av tillhörighet i relation till studieframgång och olika möjligheter att minska studentavhopp. Motivet är att en ökad förståelse för studenters känsla av tillhörighet i relation till studieframgång ger stöd åt utveckling av akademiska miljöer och utbildningsprogram som i sin tur stärker inkludering och breddat deltagande.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
Keywords
studieframgång, känsla av tillhörighet
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-58588 (URN)978-91-44-15883-9 (ISBN)
Available from: 2023-03-08 Created: 2023-03-08 Last updated: 2023-11-30Bibliographically approved
Stigmar, M. & Davidsson, E. (2022). Exploring content in supervision training courses: A literature review across professions. In: : . Paper presented at Postgraduate Supervision Conference: 15 – 18 March 2022 Conference Theme: ‘Transitions, trajectories and transformations in postgraduate supervision – The times they are a-changing. Stellenbosch
Open this publication in new window or tab >>Exploring content in supervision training courses: A literature review across professions
2022 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stellenbosch: , 2022
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-50676 (URN)
Conference
Postgraduate Supervision Conference: 15 – 18 March 2022 Conference Theme: ‘Transitions, trajectories and transformations in postgraduate supervision – The times they are a-changing
Available from: 2022-03-17 Created: 2022-03-17 Last updated: 2023-03-03Bibliographically approved
Davidsson, E. & Stigmar, M. (2021). In search for shared content and design in supervision training: a syllabus analysis in Sweden. Education + Training, 63(4), 530-544
Open this publication in new window or tab >>In search for shared content and design in supervision training: a syllabus analysis in Sweden
2021 (English)In: Education + Training, ISSN 0040-0912, E-ISSN 1758-6127, Vol. 63, no 4, p. 530-544Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

PurposePrevious research has pointed to a lack of studies concerning supervision training courses. Consequently, the literature has little to suggest, and the research field is underexplored, so questions around the content and design of supervision training courses remain unanswered and need to be addressed systematically. The main aim of the present study is to explore and map whether shared content and design exist in supervisor training courses across different vocations.

Design/methodology/approachA syllabus analysis is used in order to investigate characteristic features in supervisor training courses related to the professions of dentist, doctor, psychologist, police officer and teacher.

FindingsThe results point to the existence of shared content in the different courses, such as an emphasis on learning and supervision theories, feedback, ethics, assessment and communication. Furthermore, the results conclude similarities in design of the courses, such as a problem-based approach, seminars, lectures and homework. Thus, there are common theoretical approaches to important supervisory competences.

Practical implicationsOur results intend to offer possibilities to learn from different professions when improving supervisor training courses but may also constitute a starting point for developing a shared model of interprofessional supervisor competences. Furthermore, the results may support possible cooperation in interprofessional courses. This could include arranging interprofessional courses, where one part is shared for participants from the included professions and another part is profession-specific.

Originality/valueWe seek to contribute to the research field of supervision at workplaces with knowledge and ideas about how to learn from different professions when developing and improving supervisor training courses.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2021
Keywords
course design course content supervision training syllabus analyses tutoring vocational training
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-39041 (URN)10.1108/ET-04-2020-0088 (DOI)000607832200001 ()2-s2.0-85100072708 (Scopus ID)
Projects
Högskolepedagogik
Available from: 2021-01-12 Created: 2021-01-12 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Granklint Enochson, P. & Davidsson, E. (2021). Lärares kontextualisering av ämnesinnehåll: Hybrida kontexter i NO-undervisningen. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 17(1), 35-47
Open this publication in new window or tab >>Lärares kontextualisering av ämnesinnehåll: Hybrida kontexter i NO-undervisningen
2021 (Swedish)In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 17, no 1, p. 35-47Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Previous research has shown an increased student interest and enhanced learning when the school sciencecontent is related to other familiar contexts. This is particularly evident in intervention studies, whichaim to integrate the school science content with students’ everyday life. In this article, we analyse howteachers, in authentic situations, relate science content presented in lesson introductions to other contextssuch as everyday life or other school subjects. The data consists of observations of lesson introductionsin grade nine, from six different schools, in all eight hours of video recordings. The results point tothat teachers adopt a variety of ways in order to integrate the science content to other contexts, such asrelating to students’ everyday life, to different language perspectives or to other school subjects and therebyinitiate hybrid contexts. However, the results indicate that the teachers in this study initiate hybridcontexts to a low extent and seemingly ad hoc, in the moment. It is likely to believe that if students are tobenefit from contextualization as a means for enhancing interest and learning, learning activities need torelate science content to other relevant contexts in a more comprehensive way.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Oslo, 2021
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-45590 (URN)10.5617/nordina.7388 (DOI)
Available from: 2021-09-02 Created: 2021-09-02 Last updated: 2022-06-09Bibliographically approved
Projects
Reclaim the Climate; Malmö University; Publications
Hasslöf, H. (2023). Climate Becomings through XR and Nordic Rebellion. In: : . Paper presented at European Conference on Educational Research (ECER), 22 - 25 August 2023, Glasgow, U.K..
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7537-8110

Search in DiVA

Show all publications