Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 62) Show all publications
Ingrell, J. & Mellgren, C. (2023). Körsimulator som pedagogiskt verktyg i polisutbildning. Paper presented at Lärarlärdom 2022, 18 augusti 2022, Blekinge Tekniska Högskola. Journal of Teaching and Learning in Higher Education (JoTL), 4(1)
Open this publication in new window or tab >>Körsimulator som pedagogiskt verktyg i polisutbildning
2023 (Swedish)In: Journal of Teaching and Learning in Higher Education (JoTL), E-ISSN 2004-4097, Vol. 4, no 1Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Trafiken är den farligaste miljön för poliser att arbeta i, sett både till antal som förlorar sina liv i tjänsten ochsom skador på både personer och fordon. Därför är förarutbildning en viktig del av polisutbildningen pågrund-och fortbildningsnivå. Förarutbildning är dock resurskrävande vilket försvårar mängdträning.Dessutom kan det vara riskfyllt att öva vissa moment i verklig trafikmiljö och det finns begränsningar somgör att studenterna inom ramen för grundutbildningen inte kan träna på att köra med olikaangelägenhetsgrader. Simulatorer används idag alltmer inom olika typer av förarutbildningar. Syftet är därföratt undersöka simulatorbaserad undervisning inom ramen för lågfarts- och landsvägskörning för att få enökad förståelse för hur denna undervisning kan fungera som ett komplement till undervisningen i riktigpolisbil. På vilket sätt påverkas studenternas måluppfyllelse, i form av resultat på examination, av vilken typav undervisningsgrupp de tillhörde (enbart simulator, både simulator och riktig polisbil eller enbart körningi riktig polisbil)? Denna fråga låg till grund när simulatorbaserad undervisning utvecklades vidPolisprogrammet vid Malmö universitet och körsimulatorer infördes som ett komplement till undervisning ipolisbil inom ramen för det första steget i polisens nationella förarutbildning. 83 studenter som genomgicktermin två och därefter termin tre deltog i en studie där de delades in i grupper som fick olika typer avundervisning. Sedan genomförde studenterna från de olika grupperna samma examination och resultatetjämfördes för momenten lågfartsmanövrering och landsvägskörning. Resultaten på examinationen visar attdet inte finns några signifikanta skillnader i hur studenterna presterar på praktisk examination beroende påom de tränat i simulator, både simulator och i polisbil eller endast i polisbil. Implikationer av resultaten förden fortsatta utformningen av utbildningen och framtida forskning om pedagogik i körsimulatorer samtbetydelsen av simulatorsjuka diskuteras.

Abstract [en]

Traffic is the most dangerous environment for police officers to work in, both in terms of numbers who lose their lives in the line of duty and injuries to both people and vehicles. In addition, driver training is an important part of police training at basic level and in continuing education. However, such training is resource-intensive and certain driver tasks cannot be practiced. In order to create an effective, safe, and secure educational environment, driving simulators were tested as part of the driver training at the Police Program at Malmö University. 83 students who completed the second and then third semester participated in a study where groups that received different types of training and then performed the same examination were compared regarding low-speed maneuvering and driving on country roads. The results show that there are no significant differences in how the students perform on the practical examination depending on whether they trained in the simulator, both in the simulator and in the police car or only in the police car. Implications of the results and future research are discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö universitet, 2023
Keywords
Driving simulation, Education, Police, Transferability, Körsimulatorer, polis, utbildning, överförbarhet
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-61603 (URN)10.24834/jotl.4.1.891 (DOI)
Conference
Lärarlärdom 2022, 18 augusti 2022, Blekinge Tekniska Högskola
Available from: 2023-06-30 Created: 2023-06-30 Last updated: 2023-08-30Bibliographically approved
Finstad, L., Mellgren, C. & Andersson, J. (2023). Polis - vad är det?. Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Polis - vad är det?
2023 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här boken tar sig an frågan om polisens samhällsuppdrag och hur målen för polisen uppfattas av olika parter. Boken handlar om polisen som den som både öppnar och stänger dörren till rättsväsendet, liksom hur polisens auktoritet utövas, vilka maktmedel som brukas och om balansgången mellan legitim kontroll och överkontroll. Sist men inte minst handlar den om hur polisens verksamhet kan eller bör fungera. Polis – vad är det? är en översättning och omarbetning av Liv Finstads bok Hva er politi som gavs ut på norska 2018. Boken vänder sig i första hand till studerande vid polisutbildningen men fungerar även utmärkt som litteratur i andra professionsutbildningar, exempelvis inom kriminologi eller socialt arbete, som leder till yrken som på olika sätt samverkar med polisen. Myndigheter är också en given målgrupp liksom den som bara har ett intresse av att veta mer om polisen i samhället.

Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2023. p. 208
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-59007 (URN)9789144134949 (ISBN)
Available from: 2023-03-30 Created: 2023-03-30 Last updated: 2023-03-30Bibliographically approved
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), . (2023). Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna. Statens
Open this publication in new window or tab >>Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna
Show others...
2023 (Swedish)Report (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Statens, 2023
Series
SBU Utvärderar ; 369
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-64547 (URN)978-91-987554-6-6 (ISBN)
Available from: 2023-12-18 Created: 2023-12-18 Last updated: 2023-12-19Bibliographically approved
Wallengren, S., Wigerfelt, A., Wigerfelt, B. & Mellgren, C. (2023). Trust Toward the Criminal Justice System Among Swedish Roma: A Mixed-Methodology Approach. Race and Justice, 13(2), 207-230, Article ID 2153368720930405.
Open this publication in new window or tab >>Trust Toward the Criminal Justice System Among Swedish Roma: A Mixed-Methodology Approach
2023 (English)In: Race and Justice, E-ISSN 2153-3687, ISSN 2153-3687, Vol. 13, no 2, p. 207-230, article id 2153368720930405Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Minority populations' trust toward the criminal justice system is understudied in many parts of Europe, including Sweden. This article will contribute to this field by examining the trust in the criminal justice system among the Roma community in Sweden. The aim of the study was to (1) estimate the Roma community's trust toward the criminal justice system, (2) examine what factors influence the community's trust toward the criminal justice system, and (3) analyze whether trust toward the authorities influences the Roma community's willingness to report victimization. The study used a mixed-methodology design in combining survey data (n = 610) with in-depth interviews (N = 30). The findings show that the respondents have a low level of trust in the criminal justice system authorities. According to the regression analysis, the strongest predictor of trust was shown to be explained by the respondent's perception of procedural unfairness. Qualitative findings supported these results while also highlighting cultural effects and historical processes that explain the community's lack of trust. Finally, trust in the authorities seems to be an important factor that influences crime reporting.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2023
Keywords
criminal justice system, trust, police, minority, Roma
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-17755 (URN)10.1177/2153368720930405 (DOI)000538102700001 ()2-s2.0-85085943376 (Scopus ID)
Available from: 2020-07-14 Created: 2020-07-14 Last updated: 2023-07-28Bibliographically approved
Ivert, A.-K. & Mellgren, C. (2023). Uppföljning av sluta skjut: En strategi för att minska det grova våldet i Malmö. Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Uppföljning av sluta skjut: En strategi för att minska det grova våldet i Malmö
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö universitet, 2023. p. 60
National Category
Law and Society
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-61605 (URN)10.24834/isbn.9789178773879 (DOI)978-91-7877-387-9 (ISBN)
Available from: 2023-06-30 Created: 2023-06-30 Last updated: 2023-11-30Bibliographically approved
Stiernströmer, E., Väfors Fritz, M., Mellgren, C. & Khoshnood, A. (2022). Demographic characteristics of convicted child sexual abusers in South of Sweden, between 2013 and 2018: a pilot study. Forensic sciences research, 7(3), 393-401
Open this publication in new window or tab >>Demographic characteristics of convicted child sexual abusers in South of Sweden, between 2013 and 2018: a pilot study
2022 (English)In: Forensic sciences research, ISSN 2471-1411, Vol. 7, no 3, p. 393-401Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study evaluates variables concerning demographic characteristics for all adult male offenders convicted of Child Sexual Abuse (CSA) aged 0–17 in Malmö, Sweden between 2013 and 2018. All convictions (n = 18) based on court documents from the District Court, the Court of Appeals and information from the Swedish Tax Agency were reviewed. A total of 30 victims were identified. Frequency analyses show that the most common features were that of a single offender, averaging 25 years old, with a non-Swedish background and a high school degree. The predominately extrafamilial CSA (i.e. committed by an acquaintance to the family) occurred in a private setting and consisted of penetrative acts. Girls averaging 13 years old were abused multiple times, under fear and pressure. Although assumptions based on these results are preliminary, they provide a clearer image of the typical circumstances under which CSA occurred within this time frame and geographical location. This study is a first attempt to construct an overview of demographic characteristics of CSA. As more data are gathered from this region, more sophisticated analyses can be conducted, providing stronger generalizations. Information of this kind may be important for research, classification of offender profiling and in case linking.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2022
Keywords
Child sexual abuse, child molestation, child rape, demographic characteristics, frequency analysis, offender characteristics
National Category
Applied Psychology
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-56165 (URN)10.1080/20961790.2022.2052590 (DOI)000878853000010 ()36353331 (PubMedID)2-s2.0-85141712839 (Scopus ID)
Available from: 2022-11-22 Created: 2022-11-22 Last updated: 2024-04-04Bibliographically approved
Ingrell, J., Egerius, C. & Mellgren, C. (2022). Simulator-Based Driving Training in Low-Speed Maneuvering for Swedish Police Students. Nordic Journal of Studies in Policing, 9(1), 1-13
Open this publication in new window or tab >>Simulator-Based Driving Training in Low-Speed Maneuvering for Swedish Police Students
2022 (English)In: Nordic Journal of Studies in Policing, E-ISSN 2703-7045, Vol. 9, no 1, p. 1-13Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Driving simulators are a common tool for researching and practicing driver behaviors. Despite this, research on the use of driving simulators within the basic police training in Nordic countries is sparse. Therefore, the purpose of this quasi-experimental study was to evaluate and compare students’ driving ability regarding low-speed maneuvering in tight spaces, during a limited part of their education, based on the type of training (simulator only, courtyard only, or 50/50) they receive. 83 Swedish police students, divided into four classes, attending their second semester at the police program, participated in the study. These four classes were divided into three different experimental groups. The simulation group (two classes, n = 41) only practiced driving using a driving simulator. The 50/50 group (one class, n = 22) practiced driving a vehicle in the courtyard and in the simulator. The courtyard group (one class, n = 20) only practiced driving a vehicle in a courtyard. The results showed that there were no statistically significant differences between type of training and performance on the examination regarding low-speed maneuvering in tight spaces. The findings are discussed in terms of their implications for the use of driving simulators in higher education, more specifically in police basic training programs.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2022
Keywords
Driving simulation, law enforcement, police education, quasi-experimental design
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-56789 (URN)10.18261/njsp.9.1.10 (DOI)2-s2.0-85146888472 (Scopus ID)
Available from: 2022-12-19 Created: 2022-12-19 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Ivert, A.-K. & Mellgren, C. (2021). Effektutvärdering av Sluta skjut: En strategi för att minska det grova våldet. Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Effektutvärdering av Sluta skjut: En strategi för att minska det grova våldet
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I föreliggande rapport presenteras resultatet av effektutvärderingen av pilotprojektet Sluta skjut – tillsammans för ett tryggt Malmö. Utvärderingen har genomförts på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (Brå) med stöd från Brå och Fonden för inre säkerhet (ISF). Tidigare har enprocessutvärdering publicerats.

Den grova våldsbrottsligheten beskrivs som ett av de största samhällsproblemen i Sverige idag och efterfrågan på effektiva åtgärder som kan minska våldet är stor. Sluta skjut bygger på en amerikansk strategi, Group Violence Intervention, som i flera studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet. I processutvärderingen av Sluta skjut studerades om det går att tillämpa en amerikansk modell i en svensk kontext. I effektutvärderingen har vi studerat om insatsen lett till minskat antal skjutningar i Malmö. Svensk forskning om vad som fungerar för att minska det grova våldet är begränsad och det behövs mer kunskap för att brottsförebyggande aktörer ska få de verktyg de behöver för att vända utvecklingen.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö universitet, 2021
Series
FoU-rapport, ISSN 1650-2337 ; 2021:2
National Category
Law and Society
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-41221 (URN)10.24834/isbn.9789178771769 (DOI)978-91-7877-176-9 (ISBN)
Available from: 2021-03-11 Created: 2021-03-11 Last updated: 2022-12-07Bibliographically approved
Mellgren, C., Andersson, M. & Ivert, A.-K. (2021). For Whom Does Hate Crime Hurt More? A Comparison of Consequences of Victimization Across Motives and Crime Types (ed.). Journal of Interpersonal Violence, 36(3-4), NP1512-1536NP
Open this publication in new window or tab >>For Whom Does Hate Crime Hurt More? A Comparison of Consequences of Victimization Across Motives and Crime Types
2021 (English)In: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518, Vol. 36, no 3-4, p. NP1512-1536NPArticle in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Hate crimes have been found to have more severe consequences than other parallel crimes that were not motivated by the offenders’ hostility toward someone because of their real or perceived difference. Many countries today have hate crime laws that make it possible to increase the penalties for such crimes. The main critique against hate crime laws is that they punish thoughts. Instead, proponents of hate crime laws argue that sentence enhancement is justified because hate crimes cause greater harm. This study compares consequences of victimization across groups of victims to test for whom hate crimes hurt more. We analyzed data that were collected through questionnaires distributed to almost 3,000 students at Malmö University, Sweden, during 2013. The survey focused on students’ exposure to, and experiences of, hate crime. A series of separate logistic regression analyses were performed, which analyzed the likelihood for reporting consequences following a crime depending on crime type, perceived motive, repeat victimization, gender, and age. Analyzed as one victim group, victims of hate crime more often reported any of the consequences following a crime compared with victims of parallel non–hate-motivated crimes. And, overall victims of threat more often reported consequences compared with victims of sexual harassment and minor assault. However, all hate crime victim groups did not report more consequences than the non–hate crime victim group. The results provide grounds for questioning that hate crimes hurt the individual victim more. It seems that hate crimes do not hurt all more but hate crimes hurt some victims of some crimes more in some ways.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2021
Keywords
hate crime, victimization, Sweden, consequences
National Category
Law and Society
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-15034 (URN)10.1177/0886260517746131 (DOI)000620257300041 ()29295032 (PubMedID)2-s2.0-85042603226 (Scopus ID)24168 (Local ID)24168 (Archive number)24168 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2024-04-04Bibliographically approved
Andersson, F., Demker, M., Mellgren, C. & Öhberg, P. (2021). Kriminalpolitik - lika hett som man kan tro. In: Ulrika Andersson; Anders Carlander; Marie Grusell; Patrik Öhberg (Ed.), Ingen anledning till oro (?): SOM-undersökningen 2020. Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Kriminalpolitik - lika hett som man kan tro
2021 (Swedish)In: Ingen anledning till oro (?): SOM-undersökningen 2020 / [ed] Ulrika Andersson; Anders Carlander; Marie Grusell; Patrik Öhberg, Göteborgs universitet, 2021Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I början av 2000-talet var kriminalpolitik inte en särskilt viktig fråga i väljarnas ögon. Endast ett fåtal ansåg att samhällsproblem relaterade till lag och ordning var angelägna. Likaså angav få väljare att lag och ordning var av betydelse när de stod vid valurnan och skulle välja parti. Idag är det annorlunda. Lag och ordning har blivit ett centralt samhällsproblem och rekordmånga väljare oroar sig för gängbrottsligheten. I det här kapitlet studerar vi den kriminalpolitiska opinionen i Sverige. Resultaten visar att frågor som är kopplade till brott och straff har ett starkt samband med den politiska vänster-högerskalan. Människor som står till höger är avsevärt mer intresserade av och fokuserade på brott och straff än vad människor till vänster är. Vi kan också se att partierna till höger har större trovärdighet bland väljarna inom lag och ordning än vad som är fallet med de andra riksdagspartierna.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet, 2021
Series
SOM-antologi, ISSN 0284-4788
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-61604 (URN)978-91-89673-49-6 (ISBN)
Available from: 2023-06-30 Created: 2023-06-30 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Projects
Evaluation of Sluta Skjut; Malmö UniversityEvaluation of the police authority's risk reduction measures; Malmö University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5375-0065

Search in DiVA

Show all publications