Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Runesson Kempe, UllaORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7556-7974
Alternative names
Publications (1 of 1) Show all publications
Rosenbaum, C., Runesson Kempe, U. & Svensson, A. (2021). Rikta blicken mot texten. Forskning om undervisning och lärande, 9(1), 31-49
Open this publication in new window or tab >>Rikta blicken mot texten
2021 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 9, no 1, p. 31-49Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Inom svensk forskning om läsundervisning har det framhållits att elever redan på mellanstadiet (åk 4-6) behöver utveckla litterär kompetens och få vägledning i hur de kan angripa och bearbeta en text för att utveckla fördjupad läsförståelse. Syftet med föreliggande artikel är att ge ett kunskapsbidrag beträffande hur undervisning som syftar till att utveckla förmågan att dra slutsatser om en skönlitterär huvudpersons karaktärsdrag kan utformas. En specifik litteraturdidaktisk aktivitet som utvecklats inom ramen för en Learning study i årskurs 4 och 5 studerades närmare. Syftet med undervisningen var att eleverna skulle utveckla sin förmåga att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag utifrån en läst text. 15 timmars videoinspelade lektioner, där samma berättelse användes i samtliga cykler, analyserades med utgångspunkt i variationsteori. Analysen visar att de olika cyklerna erbjöd olika lärandemöjligheter beroende på hur läraren gav instruktioner till lärandeaktiviteten, hur uppgiften formulerades och utformades, om texten och huvudpersonens karaktärsdrag kom i fokus och relaterades till varandra samt vilka aspekter som öppnades upp som dimensioner av variation.

Abstract [en]

In Swedish research on reading instruction, it has been emphasized that students already in middle school (grades 4-6) need to develop literary competence and receive guidance on how they can process a text in order to develop in-depth reading comprehension. The aim of the article is to contribute with knowledge regarding how teaching that aims to develop the ability to draw conclusions about a fictional protagonist’s character traits can be designed. A specific activity focusing literature education that was developed within the framework of a Learning study in grades 4 and 5 was studied in more detail. The purpose of the teaching unit was that the students would develop their abilities to draw conclusions about a protagonist’s character traits in a fictional text. 15 hours of video-recorded lessons, where the same story was used in all cycles, were analyzed using variation theory. The analysis shows that the different cycles offered different learning opportunities depending on how the teacher gave instructions to the learning activity, how the task was formulated and designed, if the text and the protagonist’s character traits came into focus and related to each other, and which aspects were opened up as dimensions of variation.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2021
Keywords
Variation theory, Learning study, Middle school education, Literature education, Reading comprehension, Literary competence, Inferences, Character traits, inferenser, karaktärsdrag, läsförståelse, learning study, litterär kompetens, litteraturdidaktik, mellanstadieundervisning, variationsteori
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-56375 (URN)POA;;53682 (Local ID)POA;;53682 (Archive number)POA;;53682 (OAI)
Available from: 2022-12-01 Created: 2022-12-01 Last updated: 2022-12-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7556-7974

Search in DiVA

Show all publications