Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Publikationer (10 of 66) Visa alla publikationer
Grander, M. & Westerdahl, S. (2024). Financialization the Swedish way: How Vonovia became the largest owner of former public housing estates through transaction pathways and calculative practices. Journal of Urban Affairs, 1-19
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Financialization the Swedish way: How Vonovia became the largest owner of former public housing estates through transaction pathways and calculative practices
2024 (Engelska)Ingår i: Journal of Urban Affairs, ISSN 0735-2166, E-ISSN 1467-9906, s. 1-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Epub ahead of print
Abstract [en]

The Swedish rental housing market has been in transition. The once dominating municipal public housing sector has been steadily decreasing. International firms have increasingly taken over rental housing in so-called socially deprived areas. This article analyzes the financialization of the former public housing stock. It traces activities in two housing estates and outlines the history and operations of venture capital-based real estate companies focusing on deprived areas in Sweden. These companies have upgraded multifamily homes and thus increased rents, which resulted in large profits and a decrease in the affordable housing stock. In this new reality, venture capital actors have taken advantage of contextual conditions and applied powerful calculative devices. Drawing on studies of financialization as a socio-technical process, the article contributes to knowledge by de-mystifying financialization through a detailed study of specific practices undertaken by international investors who acquire former public housing units in Sweden.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Taylor & Francis, 2024
Nyckelord
Affordable housing, cities, housing
Nationell ämneskategori
Kulturgeografi
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-68624 (URN)10.1080/07352166.2024.2354744 (DOI)
Tillgänglig från: 2024-06-11 Skapad: 2024-06-11 Senast uppdaterad: 2024-06-11Bibliografiskt granskad
Grander, M. (2024). Malmö in transition: What a city was, what it is and what it wants to become. Urbanistica (168), 10-15
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Malmö in transition: What a city was, what it is and what it wants to become
2024 (Engelska)Ingår i: Urbanistica, ISSN 0042-1022, nr 168, s. 10-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Istituto Nazionale di Urbanistica Associazione di protezione ambientale, 2024
Nyckelord
Malmö, Segregation, Transition, Social mix
Nationell ämneskategori
Övrig annan samhällsvetenskap
Forskningsämne
Urbana studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-65602 (URN)
Tillgänglig från: 2024-01-31 Skapad: 2024-01-31 Senast uppdaterad: 2024-02-05Bibliografiskt granskad
Bengtsson, B. & Grander, M. (2023). Bostadsfrågan som politik och intressekamp. Malmö: Égalité
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Bostadsfrågan som politik och intressekamp
2023 (Svenska)Bok (Refereegranskat)
Abstract [sv]

Bo Bengtsson och Martin Grander kombinerar i denna bok en analys av svensk bostadspolitik i dag och över tid med diskussioner kring olika teoretiska perspektiv av relevans för förståelsen av detta område. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer.

Den svenska ”bostadspolitiska regimen” vilar på fem institutionella pelare vilkas framväxt och utveckling ingående behandlas i boken. Till sina huvuddrag har dessa varit anmärkningsvärt oförändrade sedan de formades efter andra världskrigets slut, vilket kan förklaras med bostadspolitikens starka stigberoende. Samtidigt har pelarna successivt urholkats framför allt sedan 1990-talet. 

I boken analyseras det partipolitiska spelet om bostadspolitiken,men också de stora intresseorganisationernas roll där det framträder ett tydligt växelspel mellan särskilt hyrespolitikens innehåll och organisationernas inflytande.

Författarna visar att bostadspolitikens utfall har blivit allt mindre generellt inriktat under de senaste decennierna, vilket exemplifieras med allmännyttans utveckling. De diskuterar även i vilken utsträckning bostaden alltjämt kan ses som en social rättighet i Sverige. Boken avrundas med en diskussion om jämlikhet i boendet som en normativ måttstock för bostadsförsörjningen.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Malmö: Égalité, 2023. s. 574
Nyckelord
Bostad, bostadsförsörjning, bostadspolitik, boende, välfärd
Nationell ämneskategori
Statsvetenskap Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Forskningsämne
Urbana studier; Fastighetsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-58672 (URN)978-91-986109-4-9 (ISBN)
Tillgänglig från: 2023-03-17 Skapad: 2023-03-17 Senast uppdaterad: 2023-09-04Bibliografiskt granskad
Grander, M. & Stephens, M. (2023). Changes in housing and welfare – a global analysis. In: Martin Grander & Mark Stephens (Ed.), The Routledge Handbook of Housing and Welfare: (pp. 246-264). London: Routledge
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Changes in housing and welfare – a global analysis
2023 (Engelska)Ingår i: The Routledge Handbook of Housing and Welfare / [ed] Martin Grander & Mark Stephens, London: Routledge, 2023, s. 246-264Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Abstract [en]

In this chapter, editors Martin Grander and Mark Stephens draw conclusions on the changes in housing and welfare regimes based on the empirical findings from the countries explored in the previous chapters. The chapter shows that both housing and welfare systems – regardless of their earlier constitution – have changed markedly in terms of income inequality and housing accessibility due to processes such as marketization and income polarization. Inequalities in both housing and welfare have in some countries been reinforced during the last decade by migration and everywhere by the COVID-19 pandemic. The current economic crisis continues to exacerbate such inequalities as inflation and increasing interest rates tend to place a disproportionate strain on low-income households. The chapter shows how the development of the national housing policy is driven by policies of fiscal consolidation, rather than welfare state development. This development calls for a more in-depth analysis of the interrelation between housing and the wider welfare state, which also includes the sphere of finance.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
London: Routledge, 2023
Nationell ämneskategori
Övrig annan samhällsvetenskap
Forskningsämne
Urbana studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-65595 (URN)10.1201/9781003212690-19 (DOI)2-s2.0-85183209470 (Scopus ID)9781003212690 (ISBN)9781032074337 (ISBN)
Tillgänglig från: 2024-01-31 Skapad: 2024-01-31 Senast uppdaterad: 2024-02-05Bibliografiskt granskad
Grander, M. (2023). Conclusions: Welfare regimes in the 21st century: From labelling to explaining. In: Martin Grander & Mark Stephens (Ed.), The Routledge Handbook of Housing and Welfare: (pp. 311-324). London: Routledge
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Conclusions: Welfare regimes in the 21st century: From labelling to explaining
2023 (Engelska)Ingår i: The Routledge Handbook of Housing and Welfare / [ed] Martin Grander & Mark Stephens, London: Routledge, 2023, s. 311-324Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

In this concluding chapter, editors Martin Grander and Mark Stephens summarise the findings and reflect on the evolution of regime approaches as theoretical frameworks for understanding housing systems. The central thesis is that the housing regime operates within a wider welfare regime that incorporates both micro- and macro- social and economic institutions. Identifying the interrelationships between the housing and wider welfare regimes is key to understanding how housing systems operate, and what policy can – and cannot – achieve. Interpreting welfare regimes and housing regimes, and the relationship between them has become more complex as the world has become more integrated; it has become simply impossible to understand housing systems solely from within. Neither merely describing institutional frameworks and policies nor categorising them on the basis of the role of the state, market and households will provide a satisfactory explanation. Understanding requires capturing organisational logic, which is itself more difficult as traditional ideologies and party systems are weakened, although the significance of legacy regimes remains.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
London: Routledge, 2023
Nationell ämneskategori
Övrig annan samhällsvetenskap
Forskningsämne
Urbana studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-65598 (URN)10.1201/9781003212690-21 (DOI)2-s2.0-85183264291 (Scopus ID)9781003212690 (ISBN)9781032074337 (ISBN)
Tillgänglig från: 2024-01-31 Skapad: 2024-01-31 Senast uppdaterad: 2024-02-05Bibliografiskt granskad
Grander, M. (2023). Den kommunala allmännyttan: Fyra motsägelser och vägval för framtidens bostadsförsörjning . Stockholm: Bostad 2030
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Den kommunala allmännyttan: Fyra motsägelser och vägval för framtidens bostadsförsörjning 
2023 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

I denna rapport närstuderas den svenska kommunala allmännyttiga bostadssektorn genom att fokusera på fyra samtida motsägelser som allmännyttan står inför. Rapporten föreslår också konturer för en utveckling av allmännyttan och svensk social bostadsförsörjning.

I rapporten lägger författaren fram följande fyra motsägeler för allmännyttan: 1) hög nyproduktion men minskat bestånd, 2) en “dubbel selektivitet” som illustreras genom å ena sidan strikta tillträdeskrav och å andra sidan ökad residualisering, 3) en lokal variation som står i kontrast mot en idé om en sammanhållen nationell bostadsförsörjning och 4) motstridiga tendenser kring att samtidigt motverka och bidra till socioekonomisk segregation.

För att komma tillrätta med de utmaningar som utkristalliseras från dessa utmaningar föreslår författaren en förstärkning av såväl generella som selektiva inslag i svensk bostadsförsörjning, bland annat ett reformerat bostadsbidrag, ett återuppfunnet investeringsstöd och förändringar i fördelningssystemet av hyresrätter.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Bostad 2030, 2023
Nyckelord
Bostadspolitik, Bostadsförsörjning, Hyresrätt, Allmännyttan
Nationell ämneskategori
Övrig annan samhällsvetenskap
Forskningsämne
Urbana studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-59865 (URN)
Tillgänglig från: 2023-06-01 Skapad: 2023-06-01 Senast uppdaterad: 2023-06-02Bibliografiskt granskad
Grander, M. & Stephens, M. (2023). Introduction. In: The Routledge Handbook of Housing and Welfare: (pp. 1-8). London: Routledge
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Introduction
2023 (Engelska)Ingår i: The Routledge Handbook of Housing and Welfare, London: Routledge, 2023, s. 1-8Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

The introductory chapter, written by editors Martin Grander and Mark Stephens, introduces the housing question as one of the most pressing issues of societal importance in recent decades. The authors summarize the problems of global housing markets in terms of accessibility, affordability, and residential segregation and argue that a deeper understanding of such problems requires the interrelationship between housing and welfare to be addressed. The authors argue for the application of “welfare regimes”, as proposed by Gøsta Esping-Andersen, which makes it possible to commence a deeper analysis in which distinctive housing systems can emerge in parallel to such wider welfare systems. The chapter shows that Jim Kemeny’s analysis of the relationship between welfare and housing regimes has recently been contested by both empirical and theoretical research. It is therefore argued that there is a need to revisit the connection between housing and welfare, considering changes in both the wider welfare regimes and housing systems. Thus, the aim of the book is introduced – to provide an empirically grounded and theoretically updated perspective of how welfare regimes relate to housing systems from the 2020s onwards.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
London: Routledge, 2023
Nationell ämneskategori
Övrig annan samhällsvetenskap
Forskningsämne
Urbana studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-65583 (URN)10.1201/9781003212690-1 (DOI)9781032074337 (ISBN)9781003212690 (ISBN)
Tillgänglig från: 2024-01-31 Skapad: 2024-01-31 Senast uppdaterad: 2024-01-31Bibliografiskt granskad
Grander, M. & Sørvoll, J. (2023). Introduction to the Special Issue: “New Perspectives on Public and Social Rental Housing in the Nordic Countries, part one”. Tidsskrift for boligforskning, 6(2), 84-89
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Introduction to the Special Issue: “New Perspectives on Public and Social Rental Housing in the Nordic Countries, part one”
2023 (Engelska)Ingår i: Tidsskrift for boligforskning, E-ISSN 2535-5988, Vol. 6, nr 2, s. 84-89Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Abstract [en]

In this introduction, we briefly present the idea behind this special issue on public and social rental housing in the Nordic countries. We emphasize that empirical knowledge and theoretical understanding of key aspects of social and public housing is crucial for policymakers and others seeking to grasp the challenges, opportunities, and dilemmas in the field of housing in the northernmost part of Europe. In the introduction, we also outline the cross-national varieties in the Nordic region when it comes to social and public rental housing, suggest a broad working definition of social rental housing, and summarize the main points of the articles published in part one of the special issue. As social scientists interested in comparative studies and international collaboration, we regard this special issue as a small step or even a new beginning for Nordic housing research that has comparative ambitions or is at least aware of theoretical debates and significant developments in neighbouring countries.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Universitetsforlaget, 2023
Nationell ämneskategori
Övrig annan samhällsvetenskap
Forskningsämne
Urbana studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-65599 (URN)10.18261/tfb.6.2.2 (DOI)
Tillgänglig från: 2024-01-31 Skapad: 2024-01-31 Senast uppdaterad: 2024-02-05Bibliografiskt granskad
Parker, P., Grander, M. & Larsson, A. (2023). Om fotgängarperspektiv, frirum och långsamma vägar. Plan : tidskrift för samhällsplanering (2), 69-70
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Om fotgängarperspektiv, frirum och långsamma vägar
2023 (Svenska)Ingår i: Plan : tidskrift för samhällsplanering, ISSN 0032-0560, nr 2, s. 2s. 69-70Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Föreningen för samhällsplanering, 2023. s. 2
Nyckelord
gående, fotgängare, stadsplanering, segregation
Nationell ämneskategori
Social och ekonomisk geografi
Forskningsämne
Urbana studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-64742 (URN)
Projekt
Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbyggd
Tillgänglig från: 2023-12-27 Skapad: 2023-12-27 Senast uppdaterad: 2023-12-28Bibliografiskt granskad
Grander, M. & Stigendal, M. (2023). Segregationens andra sida. PLAN (1), 72-77
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Segregationens andra sida
2023 (Svenska)Ingår i: PLAN, nr 1, s. 72-77Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Abstract [sv]

Segregationen, dess orsaker och dess effetker, är ett vanligt förekommande tema i dagens politiska debatt. Fokus ligger i princip uteslutande på de människor som befinner sig på segregationens förlorarsida. Martin Grander, biträdande lektor i urbana studier och Mikael Stigendal, professor i sociologi – båda vid Malmö universitet – vänder istället blicken mot grupper med högre inkomst.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Föreningen för samhällsplanering, 2023
Nyckelord
Segregation, Klimat, Levnadsvillkor, Grannskapseffekter
Nationell ämneskategori
Övrig annan samhällsvetenskap
Forskningsämne
Urbana studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-59866 (URN)
Tillgänglig från: 2023-06-01 Skapad: 2023-06-01 Senast uppdaterad: 2023-06-02Bibliografiskt granskad
Projekt
Allmännyttans innovationslabb; Malmö universitetSegregation i Malmö – en kartläggning; Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA)Nyttan med allmännyttan – i praktikenFlyttkedjor; Malmö universitetAllmännyttan och blandningspolitikens praktikBostäder för alla; Malmö universitetBarns bostad först; Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US)Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbyggdAtt dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv; Malmö universitetNätverk för boende och välfärd; Malmö universitetTrångboddhetens sociala konsekvenser; Malmö universitet
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5896-2016

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer