Malmö University Publications
12 1 - 50 of 91
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Atai, Elnaz
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Ekiz, Nesibe
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  SKOLSKÖTERSKANS BEHOV FÖR ATT KUNNA IDENTIFIERA PSYKISK OHÄLSA BLAND SKOLBARN2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Mental illness among school-age children and young people continues to increase. School nurses have been identified as a profession with good opportunities to work preventively in this area. Despite the school nurse's formal competence, there are shortcomings in the work when it comes to preventing or identifying mental illness in school children.

  Purpose: The purpose was to highlight the school nurse's need to be able to identify mental illness among school children.

  Method: In this study, a semi-structured interview study has been used.

  Results: The school nurses felt that existing tools are not functional at the moment to identify mental illness. The school nurses experienced a lack of education about mental illness among school children, they do not feel available for the school children and that they do not have good cooperation with external actors. The school nurses point out that education in mental illness, accessibility and cooperation with external actors are the most important need for children with mental illness to be identified. The results were collected in three categories: Need for increased knowledge, need for more accessibility and need for collaboration.

  Conclusion: The tools available today to identify mental illness are not sufficient to identify schoolchildren with mental illness. The school nurses emphasized that the main needs for identifying mental illness in school children were more knowledge, better accessibility and increased cooperation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Borodina, Karina
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Teaching Yoga in an EMI Setting: Bridging Communication Gaps between Teaching and Learning2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at investigating the communication and language competences of teachers in an English as a Medium of Instruction (EMI) context and examining how these competences influence teacher-student communication and subsequently impact students’ learning experiences. To reach this aim, the research questions focused on what teachers and students find necessary about EMI yoga teacher competences, how these affect students’ learning experiences, how the teachers adapt their teachings and what challenges they face. The study was qualitative and conducted with online interviews. As a result, teachers and students identified several competences to do with building rapport, creating an inclusive environment, language proficiency and language instruction pedagogy. Students state that teachers’ authenticity, adaptability, and ability to being open to non-judgemental communication alongside with other competences significantly affect their learning experience. There are four strategies which help teachers to adapt to the group, namely code switching, demonstration, asking students for help and slowing down the pace. Teachers encountered challenges such as translation issues, fears and lack of confidence, lack of general English proficiency and specialized vocabulary in the beginning of their careers, but over time these challenges were overcome. The study can be of help in yoga teacher training courses to help students master the communication and language competences quicker, or these can be used to create a self-study student book which can help teachers to improve their communication and language skills inteaching yoga using EMI.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Sjöstrand, Matilda
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  Bjerremand, Ulrika
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  ”Genom samverkan och bra rutiner”: En diskursiv studie om hur övergång och samverkan mellan förskola och skola konstrueras i mötet med barn i behov av särskilt stöd2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning/Abstract 

  Bjerremand, Ulrika & Sjöstrand, Matilda (2024). ”Genom samverkan och bra rutiner”: En studie om hur övergång och samverkan konkretiseras i mötet med barn i behov av särskilt stöd mellan förskola och skola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. 

  Förväntat kunskapsbidrag 

  Denna studie bidrar med kritisk hållning för hur övergångsprocessen kan konstrueras för barn i behov av särskilt stöd, samt vilka aspekter som påverkar denna process. 

  Syfte och frågeställningar 

  Syftet är att bidra med kunskap om hur övergången mellan förskola och förskoleklass konstrueras mellan de olika utbildningsformerna. Syftet är också att synliggöra hur aktörerna konkretiserar samverkansuppdraget för att stödja och förbereda barn för övergång - särskilt riktat mot barn i behov av särskilt stöd. 

  Frågeställningar 

  - Hur är övergången mellan förskola och skola konstruerad?

  - Vilka strategier tillämpas vid övergången för barn i behov av särskilt stöd? 

  Teori 

  Den teoretiska förankringen är kritisk diskursanalys (CDA) med inspiration av bland annat Norman Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys och Mitchell Deans definition av governmentality. Professionsteoretiska begrepp har varit komplimenterande för att analysera hur makt och styrning opererar inom diskursen. 

  Metod 

  Denna studie utgörs av en metodtriangulering och kvalitativ ansats. Kritisk diskursanalys med lingvistisk text- och policyanalys har varit ledstjärnan genom hela arbetet. För att belysa diskursens konstituerande dimension genomfördes också semistrukturerade intervjuer med strategiskt utvalda informanter. Vid bearbetning av empiri togs inspiration av tidigare utförda studier utifrån diskursanalytisk ansats i kombination till Faircloughs tredimensionella modell. 

  Resultat 

  Resultaten visar att individuella överlämningssamtal är den strategi som samverkas inom den sociala praktiken för att möta ”problemet” med övergång av barn i behov av särskilt stöd. Det synliggörs kritiska aspekter inom konstruktionen av samverkansuppdraget som utgör hinder för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Detta trots goda intentioner om tvärprofessionell samverkan. Det finns en skiktdelning inom organisation och struktur för övergång som skapar hierarkier. Förskolans aktörer har mindre tillit och förtroende inom diskursen och skolans handlingssätt överordnas. 

  Specialpedagogiska implikationer 

  I linje med tidigare forskning belyser denna studie ett utökat samverkansbehov. Utifrån den särskilda kompetens specialpedagogen besitter pekar denna studie på att specialpedagogens roll kan vara avgörande för barns övergång mellan förskola och skola. 

  Nyckelord 

  Barn i behov av särskilt stöd, diskursanalys, governmentality, professionsteori, övergång förskola-förskoleklass 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • El-hajj Moussa, Mouna
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Selmani Göcmen, Merjem
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Skolsköterskors strategier för att minimera vaccinationssmärta hos elever.: En intervjustudie2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Vaccination is considered the most effective measure in modern medicine to prevent the spread of diseases. A wide vaccination coverage for children and adolescents occurs when vaccinations are performed in schools. Despite its benefits, vaccination can be painful for children, which can affect their well-being and future pain tolerance. School nurses play a key role in minimizing vaccination pain through the use of various strategies, especially distraction strategies.

  Aim: The aim of this interview study is to highlight the strategies used by school nurses to minimize vaccination pain.Method: The study is an interview study based on a qualitative design with an inductive approach. Semi-structured interviews were conducted with 9 school nurses. Data were analyzed using content analysis according to Elo & Kyngäs.

  Results: The results formed five categories and 13 subcategories. School nurses used several different strategies to reduce vaccination pain in students. The results were divided into the categories of providing clear information to students can reduce pain, diversion being an important strategy, creating a safe and trusting situation for the student during vaccination, increasing the student's sense of control and emotional support during vaccination, and being confident in the professional role creates increased opportunities for the student to experience less vaccination pain. 

  Conclusion: During the vaccination process, school nurses focus on students' individual needs by using information and various distraction strategies to minimize pain. These student-centered strategies enable the student to feel involved in their care. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Public defence: 2024-05-31 09:00 Aula HS, Malmö
  Striberger, Rebecka
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Secondary prevention in patients with intermittent claudication and evaluation of e-health support.2024Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction: Intermittent claudication is the most common symptom of peripheral arterial disease, with impaired walking ability due to pain in the legs and with negative effects on quality of life as well as a high risk for cardiovascular events. The first line of treatment is secondary prevention, including smoking cessation, walking exercise and best medical therapy with the purpose of reducing claudication symptoms, of slowing down the progression of the atherosclerotic process and of preventing cardiovascular events. However, there is a deficiency in evidence-based systematic care regarding secondary prevention for these patients. Accordingly, new ways to support patients with intermittent claudication to adhere to treatment is needed. Further, knowledge about patients’ requisite resources for managing their disease are important to be able to improve the care of patients with intermittent claudication. Therefore, the overall aim of this thesis is to explore illness perception and associated factors for adherence to secondary prevention treatment for patients with IC. A further aim is to test and evaluate a web-based application as support for secondary prevention in patients with IC.

  Methods: Study I was a systematic review of current research in illness perception. The data were analysed deductively using the common-sense model, as well as inductively with conventional content analysis. In study II, health literacy was evaluated in patients with intermittent claudication regarding clinical characteristics, demographics, self-efficacy and quality of life. The method was a cross-sectional multicentre questionnaire study. In total, 158 patients were included. Study III aimed to compare illness perceptions, health literacy, self efficacy, adherence to treatment, and quality of life in patients with intermittent claudication. It was a longitudinal cohort multicentre questionnaire study where the participants from study II (n=158) were followed up after 6 (n=133) and 12 months (n=128). Descriptive and inferential statistics were used in studies II-IV. Study IV was a randomised controlled pilot trial which aimed to evaluate the usability of a web-based application and its effect on secondary prevention outcomes. Patients’ experiences of using the application were collected through focus group interviews and analysed with thematic analysis. In total, 34 patients were included. For three months, the intervention group (n=18) reported information in the application about physical activity, smoking, medication therapy, blood pressure, pain after activity, and quality of life.

  Results: In study I, the findings showed a lack of understanding of the symptoms, the cause and the chronic nature of the disease. The beliefs about control and cures varied from awareness of the positive effects of physical activity to the belief that walking would not have any effect, but instead make patients’ situations worse. There was fear that the disease would progress, leading to increased dependency and a lack of control. The experienced consequences showed that living with the disease meant a process of adaptation to patients’ new situations. According to study II, 52.5 % of the participants had insufficient levels of health literacy. Insufficient levels were more frequent among patients living alone compared to co-habitants. Patients with a university degree reported a significantly higher ability to access and understand health-related information. Further, patients with sufficient health literacy reported significantly higher selfefficacy and quality of life, and were more physically active than patients with insufficient health literacy. According to study III, women reported higher illness coherence and higher emotional representations compared to men. The believed cause for one’s disease reported most often was smoking, followed by age, genetics and “no idea”. Patients with sufficient health literacy reported less consequences and lower emotional representations of the disease. They also reported higher self-efficacy and higher quality of life than patients with insufficient health literacy. Quality of life increased between baseline and 12 months, but there were no differences in self-efficacy. In study IV, the results showed a non-significant trend towards increased walking distance and an improved mean change in ankle-brachial index in the intervention group compared to the control group. Patients in the intervention group also had an improved quality of life between baseline and follow-up, and reported higher levels than in the control group, in which no improvement was found. The focus group interviews identified three major themes, focussed on describing a process whereby the usability factors of the application led to the feeling of having a helping hand which further worked as a promoter of self-care and control.

  Conclusion: Illness perception, health literacy and self-efficacy are factors influencing self-management in patients with IC and should be addressed to beable to improve adherence to secondary prevention. The positive results from the pilot study indicate that the web-based application might be beneficial for patients with IC in giving support to adherence to secondary prevention treatment and that a further study at a larger scale could be valuable.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Söderberg, Adam
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Vocabulary Acquisition and Student Receptiveness in ESL Education: A Research overview of comparisons between CALL Tools, Digital textbooks and Traditional Learning Methods2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Adam Söderberg
 • Mani, Alabbas
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Kristensson, Johannes
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  What does current research say about the teaching strategies used to support students with ADHD in English as a second language Classrooms?2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project investigates different teaching strategies used to support students with ADHD diagnosis in an ESL classroom. Students that go through neurophysiological evaluations and receive treatment for ADHD diagnosis have increased over these last few years. With a clear increase in ADHD diagnoses, teachers are confronted with the challenge of adapting their pedagogical strategies in order to aid the unique needs of students with ADHD. This project explores what current research says about various teaching strategies, such as including the integration of motivational strategies, technology, and arts-oriented activities that aid students with ADHD diagnosis. Motivational strategies entail creating an encouraging and challenging learning environment such as setting goals and involving students in the learning process, which are essential for addressing the decreased motivation observed in students with ADHD. This project also investigates the benefits of technology-enhanced environments, emphasizing the positive impact of computers on the learning experience for students with ADHD. The integration of arts such as drama and drawing are mentioned as crucial strategies for increasing vocabulary acquisition, reducing behavioral issues, improving academic functioning and increasing the sustained attention of students with ADHD diagnosis. Overall, the study seeks to provide a comprehensive understanding of teaching strategies to support students with ADHD in the ESL classroom. 

  Download full text (pdf)
  Al-Abbas Mani Johannes Kristensson
 • Mulinari, Paula
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA). Malmö University, Institute for Urban Research (IUR). Urbana Studier .
  Temporal Racism and the Invisibilization of Work: or Why Some Can Eat Ice Cream with their Kids While Others Cannot2024In: Nordic Journal of Migration Research, E-ISSN 1799-649X, Vol. 4, no 4, p. 1-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Through the concepts of temporal racism and racial capitalism, this articleexplores how time is racialized in Swedish unemployment projects, shapinga racialized and gendered division of labor. The article identifies three formsof temporal racism practices: temporal racism through the invisibilization ofwork, through waiting, and through wasting. I argue that these practices oftemporal racism create diverse forms of labor and are therefore importantfactors in the production and reproduction of racial capitalism. Temporalracism deprives those defined as ‘foreign-born unemployed women’ of timefor joy, pleasure, community, and family; instead, it ensures that their time isused to transform them into racialized workers, moving between precariousemployment and surplus populations.

  Download full text (pdf)
  Temporal racism and the invisibilisation of work
 • Olsson, Annika
  Stockholms universitet.
  Arbetslivets villkorade jämställdhet: Varför jämställdhetsarbete och intersektionalitet hör ihop2014In: Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. SOU 214:34 / [ed] Paulina de los Reyes, Stockholm: Fritzes , 2014, p. 87-107Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Inte bara jämställdhet
 • Nabha, Zeina
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Laborationer i ämnet teknik i grundskola2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt laborativt arbete påverkarelevernas lärande i ämnet teknik i grundskolan. Studien utförs med två klasser som går iårskurs 9 och avser att undersöka lite närmare om laborationers struktur och utformning harnågon betydelse för elevernas lärande. Detta görs ur de två perspektiven lärande samt intresseoch motivation. Huvudsakligen används etnografisk metod i mätningarna, därundersökningen startas med ett laborativt moment som utförs av fyra olika elevgrupper. Tvåav grupperna gör laborationen med en styrd karaktär medan övriga två gör samma laborationfast med en öppen karaktär. Studien innefattar observationer i klassrummet, som följs av enenkätundersökning om själva genomförandet och avslutas med en intervju med ett antalelever från olika grupper. Resultatet visar att laborationens utformning och struktur äravgörande för elevernas lärande. Olika laborationer har olika effekter, vilket innebär att bådeöppen och styrd laboration har sina fördelar och nackdelar. Avgörande för valet av vilkenman ska välja är vilka mål och färdigheter man vill uppnå i ämnet. Resultatet visar atteleverna upplever en form av egen kontroll över laborations genomförandet då de harmöjlighet att planera vad och hur de ska göra, vilket medför ökad motivation och ökat intresse.

  Download full text (pdf)
  Laborationer i ämnet teknik i grundskola
 • Nilsson, Magnus
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Writing (for) the Precariat: Mats Teglund’s Cykelbudet (2021) and Pelle Sunvisson’s Svenska palmen (2021)2024In: Re-Imagining Class: Intersectional Perspectives on Class Identity  and Precarity in Contemporary Culture / [ed] Rys, Michiel; François, Liesbeth, Leuven: Leuven University Press, 2024, p. 41-57Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Ljungbeck, Birgitta
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Exploring the pioneering nurse practitioner role in Sweden: insights and perspectives for potential role development into municipal healthcare2024Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The nurse practitioner role is undergoing a global evolution to meet the increasing demands of healthcare. The growing population of older adults with chronic illnesses and complex healthcare requirements presents a significant challenge to healthcare resources. These patients require person-centred care with consistent access to healthcare providers, a need that the nurse practitioner role might be equipped to fulfil. Nurse practitioners are seasoned professionals who have pursued additional education, typically at the master’s level. Their specialized expertise in advanced nursing and expanded medical skills enable them to autonomously manage both nursing and medical needs in clinical practice. In Sweden, the advancement of the nurse practitioner role is in its early phases, it lacks national regulation and formal recognition as a professionally protected title. Nonetheless, local initiatives to develop the role have been undertaken, and there is ongoing dialogue at the national level with interest from the Swedish Government in formalizing the role. This aligns with the evolving healthcare reform, and the transition from hospital-based care to home-based care. Consequently, this transition necessitates a heightened level of nursing expertise in municipal healthcare, a demand that could potentially be met by the nurse practitioner role. Nevertheless, the development of the nurse practitioner role is complex and necessitates further research and preparation. Therefore, the overall aim of this thesis is to explore the pioneering Nurse Practitioner role by situating it within the Swedish context, across diverse viewpoints to guide its potential role development into municipal healthcare. The thesis comprises four studies: three qualitative (I, III, IV) and one employing iterative qualitative and quantitative components (II). Study I involves a scoping review, that uses qualitative content analysis to examine 16 papers on content in nurse practitioner education. Study II, uses a Delphi survey approach in corporating three rounds of questionnaires with the aim of establishing consensus on challenges and opportunities for nurse practitioner role development. Content analysis was followed by descriptive statistics in subsequent rounds. Study III, a focus group study, uses thematic analysis to help identify the preparatory work required before introducing the nurse practitioner role into municipal healthcare. The final study (IV) is centred on Swedish nurse practitioners’ experiences working in this pioneering nursing role. The data collection for the fourth study involved 15 semi-structured individual interviews, which were examined using content analysis. The findings from these studies offer insights into the nurse practitioner role in a Swedish context across diverse viewpoints to guide potential role development in municipal healthcare. Study I presents the core content of nurse practitioner education, while Study II identifies challenges and opportunities. Study III deals with the preparatory work needed before role development and encompasses areas such as education, national and local regulation, and strategies to foster acceptance for the nurse practitioner role within the healthcare team. The findings from Study IV provide insights into the reality of working as a nurse practitioner in Sweden, providing crucial perspectives to consider in on-going role development. The thesis as a whole offers insights that can be of value in the preparatory phase for developing the nurse practitioner role. There must be a clear and compelling intention to enhance patient satisfaction when developing the NP role. For it to be accepted as a new professional nursing role, national guidelines are required to bolster local role development in healthcare teams.

  Download full text (pdf)
  fulltext utan manuskript
  Download full text (pdf)
  Errata
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Wahlström Henriksson, Helena
  et al.
  Uppsala universitet.
  Wahlström Henriksson, Helena
  Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Göteborgs universitet.
  I vetenskapandets vardagsrum: Representationer av gensuforskning och genusvetenskap2018In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 39, no 1, p. 5-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Academic articles and thereby journals have become more and more important in the everyday life of Academia. Even though the contents of an academic journal depend on numerous factors, an analysis of the archive of a journal can tell us something important about a research field, and/or a discipline. This article analyzes how gender research and “gender studies” [genusvetenskap] is represented in and by a central scholarly journal in the Nordic region: Kvinnovetenskaplig tidskrift (KVT, 1980–2006), later Tidskrift för genusvetenskap (TGV, 2007–). By drawing on theories of representation (Stuart Hall, Gayatri Spivak) the article investigates and analyzes what the almost 700 published articles are about and whom they represent in terms of disciplines and universities, but also how representation and place are related. Based on a content analysis and conversations with previous editors, the study demonstrates that the “what” of representation in KVT/TGV depends largely on the “where” and the “who”. While not unique to gender studies these are material aspects of scholarship that needs to be further acknowledged. Findings also include some important shifts and continuities. The representation in KVT/TGV are increasingly focused on Sweden, on the academy as such, and on gender studies as a discipline (genusvetenskap), while the presence of “women” “sex” [kön] and “feminism” remain strong throughout the period.

  Download full text (pdf)
  I vetenskapandets vardagsrum
 • Neziraj, Merita
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  The stair of knowledge – prevention of pressure ulcers, malnutrition, poor oral healthand falls among older persons in nursing homes: development and evaluation of the feasibility of an educational intervention2024Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Evidence exists on how to prevent pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls among older persons in nursing homes, but these health risks still occur frequently, causing suffering. Aim: The overall aim of the thesis was to develop and evaluate the feasibility of an educational intervention to prevent pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls among older persons in nursing homes. Methods: By combining methods, four studies were conducted to develop and evaluate the feasibility of an educational intervention. The educational intervention was developed in studies I-III, and its feasibility was evaluated in study IV. In study I, a quantitative study was conducted to determine the prevalence of the risks of pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls among older persons receiving municipal healthcare. In study II, a qualitative study was conducted to explore nurse aides’, registered nurses’ and managers’ experiences of preventive work regarding pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls among older persons in nursing homes. In study III, a qualitativ estudy was conducted to co-design the educational intervention together with nurse aides, registered nurses and managers to prevent pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls among older persons in nursing homes. Additionally, key persons in the municipality participated in co-designing the educational intervention. The development process and the educational intervention itself was also described in study III. In study IV, a mixed methods study was conducted to evaluate the feasibility of the educational intervention. Results: The risks of pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls was approximately 28%, 56%, 34% and 74%, respectively, and approximately 90% had at least one health risk (study I). Nurse aides, registered nurses and managers experienced prevention of pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls as important but challenging (study II). The lack of knowledge among them was reported as a major challenge (studies II and III). The educational intervention, the STAIR OF KNOWLEDGE, was co-designed with nurse aides, registered nurses and managers in nursing homes, and stakeholders in the municipality, to prevent pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls among older persons in nursing homes. The content, format and delivery of the STAIR OF KNOWLEDGE intervention was co-designed to fit the need for knowledge to prevent pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls among older persons in a local context (study III), and was proven as feasible but with some refinements required for a perfect fit (study IV). Conclusion: The educational intervention, the STAIR OF KNOWLEDGE, was developed together with and for nurse aides, registered nurses and managers to prevent pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls among older persons in nursing homes. The STAIR OF KNOWLEDGE intervention is therefore likely to provide end users with the knowledge needed to accomplish preventive work in nursing homes. The STAIR OF KNOWLEDGE intervention was proven to be feasible but with some amendments necessary before continuing to a definitive trial.

  Download full text (pdf)
  fulltext utan manuskript
  Download (jpg)
  presentationsbild
  Download (pdf)
  errata
 • Sino, Roulian
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  The Impact Of Visual Support On Efl Learners’ Vocabulary Acquisition When Reading: Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hp2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research delves into the influence of visual aids on vocabulary development amongEnglish as a Foreign Language (EFL) learners, particularly in fostering independent readingskills. Numerous studies have debated the efficacy of integrating visuals, such as pictures,with text in enhancing reading comprehension. These visual supports have been observed toheighten motivation levels among EFL learners during the vocabulary acquisition process.The primary focus lies in examining how visual aids impact vocabulary acquisition andcontribute to the development of independent reading comprehension. Conducted primarilythrough searches in primary sources like ERIC and ERC, this study utilized keywords such as“vocabulary acquisition,” “EFL,” “visual support," and "primary school" spanning a decade(2019-2022). The findings from these studies concerning visual aids and vocabularyacquisition are then contextualized within the Swedish National English curriculum andrelevant theoretical frameworks. However, due to the scarcity of research specific to certainage groups, further studies are deemed necessary to explore the backgrounds of various EFLlearners and devise more effective methods for facilitating vocabulary acquisition. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Griffin, Julia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Travell, Amanda
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Exploring teachers’ motivations and opportunities in integrating children’s literature in English language learning: Insights from the United States and Sweden2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study delves into the integration of children’s literature in English language learning classrooms, aiming to clarify teachers’ motivations, challenges, and methods. Through semi- structured interviews with educators from the United States and Sweden, diverse perspectives and experiences are captured, enriching the understanding of this educational practice. The research identifies key factors influencing the selection process of children’s literature, including relevance, student interest, and language proficiency levels, while exploring various integration methods such as read-aloud sessions, comprehension activities, and writing extensions.

  Despite facing challenges such as limited access to appropriate children’s literature and district policies, teachers demonstrate a commitment to enhancing language skills, promoting global awareness, and fostering critical thinking among students. By exploring different types of children’s literature, including picture books, chapter books, and culturally diverse texts, educators create immersive learning experiences that engage students in meaningful interactions with children’s literature, ultimately cultivating a deeper appreciation for reading and its broader impact on learning and development.

  The results show the necessity of providing thorough training and support for teachers to address challenges effectively and fully leverage the advantages of incorporating children's literature into language instruction. The findings illuminate the diverse and significant roles of children’s literature in education, mirroring societal views on raising children and meeting the needs and comprehension levels of readers. Through a qualitative approach that empowers participants to contribute their perspectives, the study offers in-depth insights into the diverse instructional strategies for utilizing children’s literature in English language education. Overall, the results enhance our understanding of the educational benefits of children’s literature in enriching classroom instruction and facilitating language learning, highlighting the necessity of nurturing supportive learning environments conducive to the effective integration of children’s literature into educational practices.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Malmros, Susann
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Att samtala om alkohol – sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med medicinska sjukdomar i hemsjukvården: En kvalitativ intervjustudie2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The patients within home health care often have several different diagnoses of medical illnesses and are usually older people. As alcohol consumption in the elderly population increases, the probability of encountering patients who consume alcohol within home health care is high. Providing care and nursing in the patient’s home differs from other contexts of care because of the home as a care environment, the patient’s integrity, the relationship of care and because of the cooperation with other providers of care. Previous research shows varying difficulties for nurses in talking to patients about alcohol consumption and different approaches in caring for patients who consume alcohol. 

  Aim: The aim of the study was to illuminate nurses’ experiences of talking about alcohol with the patient and with other providers of care in home health care. 

  Method: A qualitative study was conducted through semi-structured interviews with 12 nurses in home health care. The interviews were analysed using manifest content analysis. 

  Result: Nurses’ experiences of talking about alcohol in home health care with the patient and with other providers of care around the patient were highlighted from different aspects. The results of the study unfolded in four categories: Obstacles in talking with the patient about alcohol consumption, Increased cooperation after talking about the patient’s alcohol consumption, Varying conditions for the nurse to talk to the patient about alcohol, and Consequences of talking about alcohol with the patient.

  Conclusion: Care and nursing of patients who consume alcohol within home health care was affected in different ways based on the nurse’s experiences of talking or not talking about alcohol with the patient. Knowledge, guidelines and routines for support and assessment of the patient’s alcohol consumption need to be strengthened and implemented so that safe care and nursing can be provided by the nurses in home health care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Arvidsson, Linda
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Alftberg, Åsa
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Harnett, Tove
  Lund University, Lund, Sweden.
  Managing the Last Move: Older People’s Practical, Relational, and Emotional Work throughout the Transition from Home to a Nursing Home2024In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 2024, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Moving into a nursing home is a signifcant transition for older people which can be emotional and stressful. Te literature on thedecision to move and subsequent residential stress focuses on the time after admission; however, there is less understanding ofolder people’s management of the process. To fully understand and possibly reduce negative consequences and health-relatedrisks, the aim of this article is to explore how older people manage the transition from home to nursing home. Te study is basedon 21 longitudinal interviews with seven older people during the process of moving. Following Dorothy Smith’s theory of work,the analysis fnds three types of work—practical, relational, and emotional—that older people engage in during the transitionprocess. Te results highlight the importance of considering the entire transition process, not only experiences before or after, ifwe are to reduce the negative, stress-related consequences of relocations of this kind. Te fndings have practical implications forprofessionals in health and social care and point to the need to develop practical, relational, and emotional support for olderpeople throughout the transition process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Castor, C.
  et al.
  Department of Health Sciences, Faculty of Medicine Lund University Lund Sweden.
  Björk, M.
  The CHILD Research Group, Department of Nursing, School of Health and Welfare Jönköping University Jönköping Sweden.
  Bai, J.
  Nell Hodgson Woodruff School of Nursing Emory University Atlanta Georgia USA.
  Berlin, Henrik
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Kristjansdottir, G.
  Faculty of Nursing, School of Health Science University of Iceland Reykjavik Iceland.
  Kristjansdottir, O.
  Faculty of Nursing, School of Health Science University of Iceland Reykjavik Iceland.
  Hansson, H.
  Department of Paediatrics and Adolescent Medicine Copenhagen University Hospital Rigshospitalet Copenhagen Denmark;Department of Clinical Medicine University of Copenhagen Copenhagen Denmark.
  Höök, A.
  Division of Anaesthetics and Sensory Organs Speciality Surgery Linköping University Hospital Linköping Sweden.
  Stenström, P.
  Department of Pediatric Surgery Skåne University Hospital, Lund University Lund Sweden;Department of Paediatrics, Faculty of Medicine Lund University Lund Sweden.
  Nilsson, S.
  Department of Health Sciences, Faculty of Medicine Lund University Lund Sweden;Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy University of Gothenburg Gothenburg Sweden.
  Psychometric evaluation of the electronic faces thermometer scale for pain assessment in children 8–17 years old: A study protocol2023In: Paediatric and Neonatal Pain, ISSN 2637-3807, Vol. 5, no 4, p. 99-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is often a challenge for a child to communicate their pain, and their possibilities todo so should be strengthened in healthcare settings. Digital self-assessment providesa potential solution for person-centered care in pain management and promotes childparticipation when a child is ill. A child's perception of pain assessment differs when itis assessed using digital or analog formats. As we move into the digital era, there is anurgent need to validate digital pain assessment tools, including the newly developedelectronic Faces Thermometer Scale (eFTS). This study protocol describes three studies with the overall aim to evaluate psychometric properties of the eFTS for assessingpain in children 8–17 years of age. A multi-site project design combining quantitativeand qualitative methods will be used for three observational studies. Study 1: 100Swedish-speaking children will report the level of anticipated pain from vignettes describing painful situations in four levels of pain and a think-aloud method will be usedfor data collection. Data will be analyzed with phenomenography as well as descriptive and comparative statistics. Study 2: 600 children aged 8–17 years at pediatric anddental settings in Sweden, Denmark, Iceland, and USA will be included. Children willassess their pain intensity due to medical or dental procedures, surgery, or acute painusing three different pain Scales for each time point; the eFTS, the Faces Pain ScaleRevised, and the Coloured Analogue Scale. Descriptive and comparative statistics willbe used, with subanalysis taking cultural context into consideration. Study 3: A subgroup of 20 children out of these 600 children will be purposely included in an interview to describe experiences of grading their own pain using the eFTS. Qualitativedata will be analyzed with content analysis. Our pilot studies showed high level ofadherence to the study procedure and rendered only a small revision of backgroundquestionnaires. Preliminary analysis indicated that the instruments are adequate to beused by children and that the analysis plan is feasible. A digital pain assessment toolcontributes to an increase in pain assessment in pediatric care. The Medical ResearchCouncil framework for complex interventions in healthcare supports a thorough development of a new scale. By evaluating psychometric properties in several settingsby both qualitative and quantitative methods, the eFTS will become a well-validatedtool to strengthen the child's voice within healthcare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Guldåker, Nicklas
  et al.
  Department of Human Geography, Lund University, Lund, Sweden.
  Kronkvist, Karl
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Criminology (KR).
  Gustavsson, Olof
  Uppsala Municipality, Uppsala, Sweden.
  Persson, Viktor
  Uppsala Municipality, Uppsala, Sweden.
  Lindbergh, Jennie
  Uppsala Municipality, Uppsala, Sweden.
  Niedomysl, Thomas
  Uppsala Municipality, Uppsala, Sweden.
  Fear of crime, crime and living conditions: a case study of Uppsala, Sweden2024In: Nordic Journal of Criminology, ISSN 2578-983X, Vol. 25, no 1, p. 1-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study adds to knowledge on place-based fear of crime. First, by proposing a method to coordinate and code unsafe locations from an open-ended question in a random sample survey among residents of Uppsala, Sweden. The method is performed through an automated script in R with manual work steps. Second, by identifying types of functional locations, e.g. traffic centres, city parks, green spaces etc., reported by residents as unsafe. Third, by examining whether these unsafe locations spatially cluster. Fourth, by examining whether unsafe locations or clusters of unsafe locations also tend to overlap with hotspots of crime. Fifth, by examining to what extent living conditions are related to the occurrence of unsafe locations and their potential spatial clustering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Sharif, Rozin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Sissoko Assitan, Ancélie Aissatou
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Lärares arbete för en inkluderande skolmiljö, med fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore teachers' work for an inclusive school environment, with a focus on pupils with neuropsychiatric disabilities. In this study we have interviewed seven certified teachers working in a primary school with pupils with neuropsychiatric disabilities. In the study we will examine previous research on the topic we have chosen. We will use Bent Madsen's theory of inclusion and exclusion to confirm his theory with the results presented in our study. The results of this study show that the interviewed teachers who have participated in the study have good knowledge about how to include students with neuropsychiatric disabilities in the school environment. But lack of resources and knowledge can be obstacles for teachers when it comes to including students with neuropsychiatric disabilities. The lack of sufficient resources may mean that teachers do not have access to the support resources to effectively support students with neuropsychiatric disabilities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Poznan, Ivan
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Den otillgängliga arbetsmarknaden: Kvalitativ studie om människors upplevelse av den svenska arbetsmarknaden och deras möjligheter att få, behålla arbete och bedriva studier2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper presents individuals experiences of the Swedish labor market and their opportunities to obtain, maintain employment, or pursue studies. People with disabilities are a socio-economic group with poorer living conditions and reduced participation in all areas of society. The purpose of the paper was to investigate the factors influencing individuals' opportunities to integrate into the open labor market, outside of segregated forms of employment. The conclusions of the paper were that individuals face challenges due to specific disabilities such as anxiety, pain, fatigue, weakened immune systems, and other difficulties that diminish their ability to work. However, it is in interaction with the surrounding society that these difficulties develop into disabilities. Inadequate efforts to develop individualized support measures and strict adherence to organizational guidelines result in undermining individuals' efforts to take control of their lives and find meaningful employment. This, coupled with other factors at the structural level, leads to people with disabilities failing to obtain, maintain employment, or pursue studies. The paper concludes with a discussion on possible further research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Norbjer, Sebastian
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Öman, Ellen
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  ADHD - enligt vem?: En litteraturstudie av kritiska perspektiv på ADHD2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder, better known as “ADHD”, is a neurodevelopmental disorder characterized by behaviors that include inattention, hyperactivity and impulsivity. In recent years, specifically after the publication of DSM-5, the disorder has become a widely known phenomenon through its increasing comprehensive criteria - resulting in more people getting diagnosed. The aim of this study has therefore been to explore the research area characterized by critical perspectives of ADHD. This was done through the method of a literature study where we systematically read and gathered scientific literature that was then divided into three different themes: 1) The view on ADHD, 2) Diagnosis, 3) Treatment. Analyzing the results with the help of social constructivism as a theoretical framework showed that the established portrayal of ADHD isn’t as obvious as it’s often shown to be. Criticism aimed towards the dominant biological perspective on ADHD questions the legitimacy of the scientific background on which it is based. The present study concludes that further research should consider giving critical perspectives to show the complexity of the diagnosis and invite a better understanding of ADHD.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Nilsson, Sonny
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  När det osynliga blir synligt: En litteraturstudie om stigmatisering av psykisk ohälsa2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Although it has become more accepted to discuss mental health issues in society negative attitudes persist. This lack of understanding, prejudice, and discriminatory attitudes towards individuals with mental illness result in stereotypes that give rise to stigmatisation. Purpose: The purpose of the paper is to compile previous research to investigate the contexts in which stigmatisation occurs against individuals with mental illness and explore its consequences. Furthermore, it aims to examine measures used to prevent stigmatisation. Method: This paper is a literature review following Arksey & O`Malley`s model for conducting a scoping study. Results: Stigmatisation remains a widespread problem for individuals with mental illness. The most common context where stigmatisation and discrimination occur are out in society by the general public, in workplaces and within healthcare settings. The most severe consequence is self-stigma when individuals internalise the negative attitudes prevalent in society and believe in them. The most successful measure to reducing stigma is contact based interventions. However, there is a lack of evidence on the long-term effectiveness of this method. Conclusion: Stigmatisation against individuals with mental illness continues to be a significant ongoing problem in society despite increased awareness and openness to the subject. The greatest obstacle is the lack of understanding and knowledge about mental illness.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Natalie, Nilsson
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS). Privat.
  Rebecca, Rosman
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  När upphör stödet?: En studie om vilket professionellt stöd syskon till en person med funktionsnedsättning erbjuds av yrkesverksamma2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Syskon till personer med funktionsnedsättning är en anhöriggrupp som i forskning och andra sammanhang inte fått plats eller utrymme i samma utsträckning som andra anhöriggrupper. Barn och vuxna syskon tar ofta ett stort ansvar genom hela livsloppet, något som är en stor påverkansfaktor på syskonet som individ och innebär det finns ett behov av stöd.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera det tillgängliga stödet som finns tillhanda för syskon till en person med funktionsnedsättning. Uppsatsen tar del av yrkesverksammas perspektiv och deras erfarenheter av vilka behov syskon i olika åldrar har.

  Metod: Empirin är inhämtad genom semi-strukturerade intervjuer med sex yrkesverksamma i olika delar av landet. Intervjupersonerna arbetar eller har arbetat med stöd till syskon till personer med funktionsnedsättning. De instanser intervjupersonerna är eller har varit verksamma i är barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen, anhörigstöd och en som är verksam ideellt.

  Resultat: Resultatet visar hur behov, marknadsföring och kunskap om syskonperspektivet skiljer sig mellan olika åldrar. Syskon i tonårsåldern är en åldersgrupp som är svårfångad i fråga om utformningen av stödet. Det finns en brist på kunskap och förståelse bland vård- och omsorgspersonal för att möta syskon på ett adekvat sätt. Slutligen är barn- och ungdomshabiliteringen en instans som erbjuder syskongrupper i stora delar av landet. Däremot får vuxna syskon söka sig till erbjudet stöd och det finns en brist på marknadsföring av det stöd som finns.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Naamani Pawliszak, Aleksandra
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  TEACCH metodens effekt för vuxna och barn med autism: scoping study2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  TEACCH is a method that is used for individuals with autism. The objectives are to create an understanding and impart helpful tools for individuals with autism, and to adjust environments to their needs. The aim of this study is to examine and analyse previous research available on the effects of the TEACCH method for children and adults with autism. Results are analysed based on the theoretical models KASAM and Empowerment. The method used in this study is a scoping study. The results demonstrate positive effects of TEACCH for both children and adults with autism. Areas that demonstrate positive effects of TEACCH for both children and adults with autism are communication, motor skills, challenging behaviour, commitment, social behaviour, and self-determination. Good effects of TEACCH were also demonstrated by the parents of children with autism.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Nielsen, Nayanika
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Lind, Amanda
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Byt land, in med en hjälpande hand?: En stuide om vilka typer av stöderåtgärder som förmedelas via svenska adoptionsorganisationers till adoptivföräldrar som adopterar barn med funktionsnedsätting2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate and analyze the support that swedish adoption agencies offer adoptive parents who adopt children with and without disabilities, and analyzes the importange of this support from a psychological perspective. Adoption takes place through authorized adoption organizations that are governed by laws and conventions to ensure the best interests of the child in the adoption process. Given the need for more research and development within the field of adoption to increase understanding of adoptive parents who adopt children with disabilities. The reault of the study showed that the support is equal for adopted children with and without disabilities, which, according to previous research, indicates a significant deficiency that impacts the attachment and development of both adoptive parents and adopted children.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lavesson, Patricia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Sandmark Martinovic, Sofia
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  ”Nej, tyvärr är det inget man pratar om”.: En kvalitativ studie om barn med NPF i föreningsidrott.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Physical activity is important for everybody, and especially for  people with neurodevelopmental disorders (NDs). NDs includes several diagnoses including, but not limited to, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autism spectrum disorder (ASD) and Tourette’s. NDs is something people are born with, and causes different difficulties during the different stages in life. NDs are often diagnosed in childhood, but can also be discovered later in life. This is more common in girls and women, likely because they are better at masking their difficulties to fit in. If NDs are diagnosed later in life, it's more common for comorbidity as depression, anxiety, and self-harm.

  Children with NDs are more likely to be sedentary and not participating in association sports. This can often lead to a limited social life and inferior health. Association sports are a way to promote a richer social life and better health. The aim of this study is to describe how association sports on an organizational level support children with NDs and what support the trainers are offered.

  The methods used are semi structured interviews and thematic data analysis. The results show that trainers in the associations have very limited knowledge about NDs and that the associations don’t have anything written in their governing documents about NDs. The associations were open for competence development but had limited resources to put into it. Surprisingly, most of the interview persons presented that the parents who had children in the associations were a big support for both trainers and children for effective training and matches.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Tamaddon, Nikita
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS). Kvinna.
  Karimfazli, Nazanin
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Intellektuell funktionsnedsättning och stigma: En litteraturstudie om risk- och skyddsfaktorer i samband med stigmatisering2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stigmatisering mot personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) är ett visträckt samhällsproblem. Syftet med detta examensarbete har varit att få en djupare insikt i hur kunskapsläget ser ut kring risk- och skyddsfaktorer i anknytning till stigmatisering av personer med IF och att redovisa befintlig forskning. Metoden som har använts för att kunna möjliggöra detta har varit en scoping review, eller litteraturstudie, där befintlig forskning från ett flertal olika databaser har studerats och undersökts. De teorier som har fungerat som en utgångspunkt i att kunna analysera resultaten är teorin om stigma, den utvecklingsekologiska teorin, teorin om känsla av sammanhang (KASAM), det intersektionella perspektivet samt marginaliseringsprocesser. Vidare kunde två huvudteman med vardera två underteman identifieras. Det första huvudtemat består av "yttringar av stigma" som innehåller två underteman i form av självstigma och affilierad stigma. Det andra huvudtemat bygger på "påverkansfaktorer" med dess två underteman prediktorer för stigma och stigmatisering, samt prediktorer för motståndskraft. Utifrån den analys som gjordes på resultataten som visade sig från huvudtemat "påverkansfaktorer", kunde ytterligare två underteman identifieras; föräldrars upplevelser av socialt utanförskap, marginalisering och kamp för inkludering samt socialt stöd och gemenskapens betydelser. Resultaten som framkom visade på att det föreligger ett underskott avseende forskning kring specifikt risk- och skyddsfaktorer i samband med stigmatisering av personer med IF. Det verkar även föreligga en brist på svensk forskning inom området. På så vis utgick denna litteraturstudie från en internationell kontext. Det visade sig även att stigmatiseringen har en negativ inverkan på välbefinnandet hos såväl personer med IF som de i deras omgivning, medan socialt stöd och gemenskap kan öka välbefinnandet och motståndskraften. Vidare framkom det att det finns ett behov av att ta de komplexa samspel som kan finnas mellan individens identitet, normer i samhället och institutionella strukturer i beaktande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jönsson, Elin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Ljungberg, Erica
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Personalens berättelser: Arbetssätt och synsätt inom SIS slutna ungdomsvård2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish State Board of Institutions (SiS) shall be responsible for adapted compulsory care and treatment of young people and adults. The goal of SiS is to be able to give individuals better conditions for a life beyond crime and drugs. SiS's closed youth care is for young people who have committed a crime and thus applies compulsory care. It is particularly interesting as it turns out that many young people in youth care have neuropsychiatric disabilities (NPF) but the level of knowledge in the field of disability is lacking among the staff. The situation is complex to the extent that the young person is in a closed environment where a more individually adapted working method should be applied. Thus, the aim of the study was to describe how staff within closed youth care work with young people with NPF. Through a qualitative research approach, the empirical evidence has been obtained through professionals and taken part of their own working life experiences. The interviews were conducted through a semi-structured interview guide in order to somehow capture the reality of the informants. After completed interviews, we had a text material that we chose to analyze through a thematic content analysis. In summary, the results of the study have shown that NPF is a topic that is being discussed, but that more knowledge and skills may still need to be established within closed youth care. Staff demand increased knowledge about disabilities and how relationship building can be carried out in a way that works for the work with young people.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Johnsson, Lovisa
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Roslund, Jenny
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Att bryta barriärer: Scoping-studie om utfall av interventioner i arbete med problemskapande beteenden2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine available intervention methods, based on contemporary scientific literature, used by professionals in their work with adults with intellectual disabilities and/or autism with challenging behaviors, as well as their effectiveness and impact. This study consists of a scoping study of 18 articles, accompanied by thematic analysis. This study has shown that cost-effective strategic interventions that consider both treatment implications as well as quality of life are meaningful and holistic. Users who receive easy-to-understand interventions, which positively affect challenging behaviors, increase both the comprehensibility and manageability of users, which goes hand in hand with low-affective treatment and TEACCH. The study also demonstrates that interventions used in the workplace regarding challenging behaviors do not necessarily need to focus on the users' behaviors in order to be effective. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jezerci, Endrit
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Tidiga insatser i skolan: Betydelsen av insatser för barn med funktionsnedsättningar – en litteraturstudie med metaanalys2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine previous research on children with disabilities who received early interventions in school, in order to understand the values attributed to ensuring equal educational opportunities. The study design was based on a literature review conducted through a meta-analysis. The theoretical framework was a central part of the work to understand and address my research questions. The empirical data collected, and the study's findings were analysed using theories of equality/inequality or justice and living conditions or quality of life. The results show that values such as physical health, mental health, the presence of supportive adults, collaboration methods, tools used in early interventions, and the importance of school leadership are crucial for children's living conditions and quality of life to promote equality and justice. It also emerged that there is evidence for early interventions in children with disabilities that improve their various abilities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Almrhj, Tahany
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Ali, Naimo
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Jag önskar att min mamma hade vetat: En litteraturstudie om flickor med ADHD2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ADHD is an example of a neuropsychiatric impairment (NPF), which is due to a different development of the brain in a person. This change causes the central nervous system to deteriorate the individual's ability to concentrate and control impulses. The size of the problems varies between individuals, but there is help so that everyday life can function. Knowledge about ADHD and its impact on both boys and girls has increased over time, but there are still large knowledge gaps regarding girls with ADHD. The lack of understanding regarding gender differences in ADHD diagnosis led to girls being diagnosed later than boys, who generally receive more support at school than girls. This is because girls' symptoms are different from boys', which can lead to them not being noticed similarly. The purpose of the essay is to highlight the challenges that girls with ADHD face at school. The importance of increasing awareness of gender differences in ADHD symptoms is to identify and meet the special needs of girls and to ensure they receive the right help. The importance of various interventions and strategies to support them and reduce the negative consequences of ADHD problems in girls' lives. The method we use is to create a literature review as a guarantee to increase the relevance and reliability of the study. This mainly concerns the problems girls must be aware of to receive a diagnosis and treatment in time. Their symptoms and signs of ADHD are different from the boys', which means that the teachers do not notice them, and they are left without support and help. In our conclusion, we have concluded that the girls' challenges due to ADHD have a major impact on their learning and social relationships. Teachers and parents play an important role in identifying the girls' problems early and providing the right support. There is a need for increased understanding of these students' special needs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Abou-Khadra, Rana
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS).
  Faktorer som påverkar upplevelsen av identitet för vuxna personer med autismspektrumtillstånd: En kartläggande litteraturöversikt2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Individuals with autism spectrum disorder can experience various disabilities. These disabilities may result in the human rights for individuals with autism spectrum disorder not being met like everyone else. Each individual develops and builds their identity based on various factors that have influenced them throughout their lives. It can be important to understand how different factors can affect the experience of identity for individuals with autism spectrum disorder, in order to create an inclusive society that upholds human rights. The purpose of this literature review is to examine existing research that highlights various factors that can affect the experiences of identity for adults with autism spectrum disorder. This study is based on a structured mapping literature review inspired by a systematic literature review. All 18 final studies included in this literature review were thematized according to Braun and Clarke (2006). Four main themes were identified: Power and Balance, Stigma and Stereotypes, Significaticance of Diagnosis and Acceptance of Diagnosis. The results show that stigma is a significant factor that affects the experiences of identity for individuals with autism spectrum disorder. Stigma impacted the experience of identity by causing, among other things, exclusion, negative self-perception and a feeling of being different. For future research, it would be relevant to investigate various interventions that society could implement to reduce the stigmatization of individuals with autism spectrum disorder. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Wanaraja, Kanchana
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Osynliga platser: Augmented Reality och graffiti ur ett place-making perspektiv2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Teknisk utveckling ger oss nya sätt att skapa möjligheter att uppleva staden på fler sätt. Graffiti och street art är omdiskuterade ämnen i relation till stadsbyggnad och urbana rum, hur kan de bidra till stadsrummet på nya sätt genom att använda dessa nya tekniker och hur skulle det kunna se ut. Denna uppsats tar upp frågan om graffitis platsskapande egenskaper i en virtuell mijö.Genom litteraturstudier och praktikbaserad forskning samlar den information och forskning för att skapa en diskussion kring detta. Resultatet tyder på att det fortfarande är en relativt kompliceradprocess och därför inte tillgänglig för alla att skapa samt att de platsskapande egenskapergraffitimålande har inte går att jämföra med att konstruera AR. Som upplevelse är dock AR jämförbart med en graffitimålning, och har kanske än mer möjlighet för platsskapande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Engstedt, Jenni
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces. Camurus AB, Ideon Science Park, Lund SE-223 70, Sweden.
  In 't Zandt, René
  Lund University Bioimaging Center, Lund University, Lund SE-221 84, Sweden.
  Barauskas, Justas
  Camurus AB, Ideon Science Park, Lund SE-223 70, Sweden.
  Kocherbitov, Vitaly
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Swelling kinetics of mixtures of soybean phosphatidylcholine and glycerol dioleate2024In: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, ISSN 0927-7765, E-ISSN 1873-4367, Vol. 239, article id 113955Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lipid-based drug delivery systems offer the potential to enhance bioavailability, reduce dosing frequency, and improve patient adherence. In aqueous environment, initially dry lipid depots take up water and form liquid crystalline phases. Variation of lipid composition, depot size and hydration-induced phase transitions will plausibly affect the diffusion in and out of the depot. Lipid depots of soybean phosphatidylcholine (SPC) and glycerol dioleate (GDO) mixtures were hydrated for varying time durations in a phosphate-buffered saline (PBS) buffer and then analyzed with Karl Fischer titration, magnetic resonance imaging (MRI) and gravimetrically. Mathematical modeling of the swelling process using diffusion equations, was used to estimate the parameters of diffusion. Both composition of lipid mixture and depot size affect swelling kinetics… The diffusion parameters obtained in Karl Fischer titration and MRI (with temporal and spatial resolution respectively) are in good agreement. Remarkably, the MRI results show a gradient of water content within the depot even after the end of diffusion process. Apparently contradicting the first Fick's law in its classical form, these results find an explanation using the generalized Fick's law that considers the gradient of chemical potential rather than concentration as the driving force of diffusion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Dallora, Ana Luiza
  et al.
  Department of Health, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Andersson, Ewa Kazimiera
  Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Gregory Palm, Bruna
  Department of Mathematics and Natural Sciences, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Bohman, Doris
  Department of Health, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden; Optentia Research Unit, North West University, Vanderbijlpark, South Africa.
  Björling, Gunilla
  School of Health and Wellfare, Jönköping University, Jönköping, Sweden; Faculty of Nursing, Kilimanjaro Christian Medical University College, Moshi, United Republic of Tanzania; Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Marcinowicz, Ludmiła
  Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Białystok, Poland.
  Stjernberg, Louise
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV). Swedish Red Cross University, Huddinge, Sweden.
  Anderberg, Peter
  Department of Health, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden; School of Health Sciences, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Nursing Students' Attitudes Toward Technology: Multicenter Cross-Sectional Study.2024In: JMIR medical education, ISSN 2369-3762, Vol. 10, p. e50297-, article id e50297Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The growing presence of digital technologies in health care requires the health workforce to have proficiency in subjects such as informatics. This has implications in the education of nursing students, as their preparedness to use these technologies in clinical situations is something that course administrators need to consider. Thus, students' attitudes toward technology could be investigated to assess their needs regarding this proficiency.

  OBJECTIVE: This study aims to investigate attitudes (enthusiasm and anxiety) toward technology among nursing students and to identify factors associated with those attitudes.

  METHODS: Nursing students at 2 universities in Sweden and 1 university in Poland were invited to answer a questionnaire. Data about attitudes (anxiety and enthusiasm) toward technology, eHealth literacy, electronic device skills, and frequency of using electronic devices and sociodemographic data were collected. Descriptive statistics were used to characterize the data. The Spearman rank correlation coefficient and Mann-Whitney U test were used for statistical inferences.

  RESULTS: In total, 646 students answered the questionnaire—342 (52.9%) from the Swedish sites and 304 (47.1%) from the Polish site. It was observed that the students’ technology enthusiasm (techEnthusiasm) was on the higher end of the Technophilia instrument (score range 1-5): 3.83 (SD 0.90), 3.62 (SD 0.94), and 4.04 (SD 0.78) for the whole sample, Swedish students, and Polish students, respectively. Technology anxiety (techAnxiety) was on the midrange of the Technophilia instrument: 2.48 (SD 0.96), 2.37 (SD 1), and 2.60 (SD 0.89) for the whole sample, Swedish students, and Polish students, respectively. Regarding techEnthusiasm among the nursing students, a negative correlation with age was found for the Swedish sample (P<.001; ρSwedish=−0.201) who were generally older than the Polish sample, and positive correlations with the eHealth Literacy Scale score (P<.001; ρall=0.265; ρSwedish=0.190; ρPolish=0.352) and with the perceived skill in using computer devices (P<.001; ρall=0.360; ρSwedish=0.341; ρPolish=0.309) were found for the Swedish, Polish, and total samples. Regarding techAnxiety among the nursing students, a positive correlation with age was found in the Swedish sample (P<.001; ρSwedish=0.184), and negative correlations with eHealth Literacy Scale score (P<.001; ρall=−0.196; ρSwedish=−0.262; ρPolish=−0.133) and with the perceived skill in using computer devices (P<.001; ρall=−0.209; ρSwedish=−0.347; ρPolish=−0.134) were found for the Swedish, Polish, and total samples and with the semester only for the Swedish sample (P<.001; ρSwedish=−0.124). Gender differences were found regarding techAnxiety in the Swedish sample, with women exhibiting a higher mean score than men (2.451, SD 1.014 and 1.987, SD 0.854, respectively).

  CONCLUSIONS: This study highlights nursing students' techEnthusiasm and techAnxiety, emphasizing correlations with various factors. With health care's increasing reliance on technology, integrating health technology-related topics into education is crucial for future professionals to address health care challenges effectively.

  INTERNATIONAL REGISTERED REPORT IDENTIFIER (IRRID): RR2-10.2196/14643.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Izadi, Arman
  et al.
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Karami, Yasaman
  Univ Lorraine, CNRS, Inria, LORIA, F-54000 Nancy, France.;Univ Paris Cite, Inst Pasteur, Dept Struct Biol & Chem, Struct Bioinformat Unit,CNRS UMR3528, F-75015 Paris, France..
  Bratanis, Eleni
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Wrighton, Sebastian
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Khakzad, Hamed
  Univ Lorraine, CNRS, Inria, LORIA, F-54000 Nancy, France..
  Nyblom, Maria
  Lund Univ, Dept Biol, Lund, Sweden.;Lund Univ, Lund Prot Prod Platform LP3, Lund, Sweden..
  Olofsson, Berit
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Happonen, Lotta
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Tang, Di
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Sundwall, Martin
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Godzwon, Magdalena
  Lund Univ, Dept Immunotechnol, Lund, Sweden.;Lund Univ, SciLifeLab Drug Discovery & Dev Platform, Lund, Sweden..
  Chao, Yashuan
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Toledo, Alejandro Gomez
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Schmidt, Tobias
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Div Pediat, Lund, Sweden..
  Ohlin, Mats
  Lund Univ, Dept Immunotechnol, Lund, Sweden.;Lund Univ, SciLifeLab Drug Discovery & Dev Platform, Lund, Sweden..
  Nilges, Michael
  Univ Paris Cite, Inst Pasteur, Dept Struct Biol & Chem, Struct Bioinformat Unit,CNRS UMR3528, F-75015 Paris, France..
  Malmstrom, Johan
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Bahnan, Wael
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Shannon, Oonagh
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD). Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Malmstrom, Lars
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden..
  Nordenfelt, Pontus
  Lund Univ, Fac Med, Dept Clin Sci Lund, Infect Med, Lund, Sweden.;Lund Univ, Skane Univ Hosp Lund, Dept Lab Med, Clin Microbiol, Lund, Sweden..
  The hinge-engineered IgG1-IgG3 hybrid subclass IgGh47 potently enhances Fc-mediated function of anti-streptococcal and SARS-CoV-2 antibodies2024In: Nature Communications, E-ISSN 2041-1723, Vol. 15, no 1, article id 3600Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Streptococcus pyogenes can cause invasive disease with high mortality despite adequate antibiotic treatments. To address this unmet need, we have previously generated an opsonic IgG1 monoclonal antibody, Ab25, targeting the bacterial M protein. Here, we engineer the IgG2-4 subclasses of Ab25. Despite having reduced binding, the IgG3 version promotes stronger phagocytosis of bacteria. Using atomic simulations, we show that IgG3's Fc tail has extensive movement in 3D space due to its extended hinge region, possibly facilitating interactions with immune cells. We replaced the hinge of IgG1 with four different IgG3-hinge segment subclasses, IgGh(xx). Hinge-engineering does not diminish binding as with IgG3 but enhances opsonic function, where a 47 amino acid hinge is comparable to IgG3 in function. IgGh(47) shows improved protection against S. pyogenes in a systemic infection mouse model, suggesting that IgGh(47) has promise as a preclinical therapeutic candidate. Importantly, the enhanced opsonic function of IgGh(47) is generalizable to diverse S. pyogenes strains from clinical isolates. We generated IgGh(47) versions of anti-SARS-CoV-2 mAbs to broaden the biological applicability, and these also exhibit strongly enhanced opsonic function compared to the IgG1 subclass. The improved function of the IgGh(47) subclass in two distant biological systems provides new insights into antibody function.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Malmgren, A.
  et al.
  Lund Univ, Dept Translat Med, Malmö, Sweden.;Skane Univ Hosp, Dept Med Imaging & Physiol, Malmö, Sweden..
  Trägårdh, E.
  Lund Univ, Dept Translat Med, Malmö, Sweden.;Skane Univ Hosp, Dept Med Imaging & Physiol, Malmö, Sweden..
  Gudmundsson, Petri
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV).
  Kjellström, B.
  Lund Univ, Dept Clin Sci Lund, Clin Physiol, Lund, Sweden.;Skane Univ Hosp, Lund, Sweden..
  Stagmo, M.
  Skane Univ Hosp, Dept Cardiol, Malmö, Sweden..
  Dencker, M.
  Lund Univ, Dept Translat Med, Malmö, Sweden.;Skane Univ Hosp, Dept Med Imaging & Physiol, Malmö, Sweden..
  Electrocardiographic manifestations in female team handball players: analyzing ECG changes in athletes2024In: Frontiers in Sports and Active Living, E-ISSN 2624-9367, Vol. 6, p. 1-8, article id 1384483Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Long-term intense training leads to structural, functional, and electrical remodeling of the heart. How different sports affect the heart has not been fully investigated, particularly for female athletes. The aim of the present study was to investigate the morphology of 12-lead resting electrocardiogram (ECG) in elite female handball players compared to non-athlete female subjects. Potential changes will be explored to see if they could be explained by differences in cardiac dimensions and exercise hours.

  Materials and methods: A cross-sectional study of 33 elite female team handball players compared to 33 sex and age-matched, non-athletic controls (age range 18-26 years) was performed. All participants underwent a resting 12-lead ECG and an echocardiographic examination. ECG variables for left ventricular hypertrophy and durations were evaluated and adjusted for cardiac dimensions and exercise hours using ANCOVA analysis. A linear regression analysis was used to describe relation between echocardiographic and ECG measures and exercise hours.

  Results: The female handball players had larger cardiac dimensions and significantly lower heart rate and QTc duration (Bazett's formula) as well as increased QRS and QT durations compared to controls. The 12-lead sum of voltage and the 12-lead sum of voltage & lowast; QRS were significantly higher among handball players. Changes in ECG variables reflecting the left ventricle could in part be explained by left ventricular size and exercise hours. Correlation with exercise hours were moderately strong in most of the echocardiographic measures reflecting left ventricular (LV), left ventricular mass (LVM), left atrium (LA) and right atrium (RA) size. Poor to fair correlations were seen in the majority of ECG measures.

  Conclusions: Female team handball players had altered ECGs, longer QRS and QT durations, higher 12-lead sum of voltage and 12-lead sum of voltage & lowast; QRS as well as shorter QTc (Bazett's formula) duration compared to non-athletic controls. These findings could only partly be explained by differences in left ventricular size. Despite larger atrial size in the athletes, no differences in P-wave amplitude and duration were found on ECG. This suggest that both structural, and to some degree electrical remodeling, occur in the female team handball players' heart and highlight that a normal ECG does not rule out structural adaptations. The present study adds knowledge to the field of sports cardiology regarding how the heart in female team handball players adapts to this type of sport.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Tkach, Olga
  et al.
  Univ Helsinki, Ctr Res Ethn Relat & Nationalism CEREN, Swedish Sch Social Sci, Helsinki, Finland.;Univ Helsinki, Snellmaninkatu 12,POB 16, Helsinki 00014, Finland..
  Jensen, Tina Gudrun
  Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Miranda-Nieto, Alejandro
  Oslo Metropolitan Univ, Oslo, Norway..
  Making Neighbor Relations Through Materialities and Senses2024In: Space and Culture, ISSN 1206-3312, E-ISSN 1552-8308, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many scholars have turned to neighboring, or neighbor interactions and practices, as an open-ended process rather than a finished ideal. In doing so, they have disrupted the romanticization of the neighborhood as a community-driven and stable space. Through this lens, the proximity of dwelling is seen just as a possibility for social contact rather than a crucial characteristic of neighbor relations. Amid the rapid transformations in contemporary urban environments, neighbor relations as spatial practices are shaped and mediated by multiple forces. Based on five research cases from Brazil, Denmark, Finland, and Russia, this Special Issue, "Materialities and Senses of Neighboring," explores how neighbor relations are shaped by material and sensory practices in the context of urban housing and localities. This editorial introduction to this Special Issue of Space and Culture highlights the main points of how the foregrounding of material and sensory aspects contributes to the studies of neighbor relations. It then shows how the cross-cutting themes of shared materiality, housing geometry, sensoriality, and imaginaries interplay in the contributors' articles to develop the overarching idea of the collection.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lundberg, Adrian
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  Lindh, Christina
  Kristianstad Univ, Dept Teacher Educ, Kristianstad, Sweden..
  Collberg, Philippe
  Halmstad Univ, Sch Educ Humanities & Social Sci, Halmstad, Sweden..
  Are newly qualified preschool teachers ready for today's mandate?: Principals' views in Sweden2024In: Journal of Early Childhood Teacher Education, ISSN 1090-1027, E-ISSN 1745-5642Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute to the discussion concerning adaptations and improvements of preschool teacher education. Such changes are crucial, because many newly qualified preschool teachers struggle to live up to the requirements the profession places upon them. This study is conducted in Sweden, where early childhood education has a long tradition and is well established. Simultaneously, Swedish preschool education follows the international tendency of schoolification in early childhood education. A Q methodological study design was selected to investigate the views of preschool principals on newly qualified preschool teachers. Q method results were enriched with qualitative data from a written questionnaire and findings reveal a consensus among the 55 participants. This confirms previous research stating that newly qualified preschool teachers are perceived as competent in planning teaching and adhering to curriculum intentions. At the same time, this study shows that the increasingly academicized preschool teacher education does not seem to sufficiently prepare the next generation of preschool teachers to build relationships with guardians and colleagues. The study suggests the need for a comprehensive understanding of the profession and intensified collaborations between various stakeholders to better support newly qualified preschool teachers in Sweden and beyond.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Christiansen, Lars Breum
  et al.
  Univ Southern Denmark, Fac Hlth Sci, Dept Sports Sci & Clin Biomech, Odense, Denmark..
  Ekberg, Jan-Eric
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Sport Sciences (IDV).
  Soini, Anne
  Univ Jyvaskyla, Fac Educ & Psychol, Dept Educ, Jyvaskyla, Finland..
  Larsen, Robert
  Univ South Eastern Norway, Fac Humanities Sports & Educ Sci, Dept Sports Phys Educ & Outdoor Studies, Notodden, Norway..
  Kristjansdottir, Gudrun
  Univ Iceland, Fac Nursing & Midwifery, Sch Hlth Sci, Reykjavik, Iceland..
  Froberg, Karsten
  Univ Southern Denmark, Fac Hlth Sci, Dept Sports Sci & Clin Biomech, Odense, Denmark..
  Sollerhed, Ann-Christin
  Kristianstad Univ, Fac Teacher Educ, Kristianstad, Sweden..
  Sääkslahti, Arja
  Univ Jyvaskyla, Fac Sport & Hlth Sci, Jyvaskyla, Finland..
  Fjørtoft, Ingunn
  Univ South Eastern Norway, Fac Humanities Sports & Educ Sci, Dept Sports Phys Educ & Outdoor Studies, Notodden, Norway..
  Vilhjalmsson, Runar
  Univ Iceland, Fac Nursing & Midwifery, Sch Hlth Sci, Reykjavik, Iceland..
  Olesen, Line Grønholt
  Aarhus Univ Hosp, Steno Diabet Ctr Aarhus, Aarhus, Denmark..
  A comparative analysis of movement and physical activity in early childhood teacher education policy in five Nordic countries2024In: Frontiers in Sports and Active Living, E-ISSN 2624-9367, Vol. 6, article id 1352520Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The aim of this study is to investigate the integration of movement and physical activity (MoPA) within Early Childhood Teacher Education (ECTE) policies across Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. This knowledge can inform the development of ECTE policies and practices that promote MoPA in Early Childhood Education and Care (ECEC) in Nordic countries and other countries worldwide.

  Methods: In this study, a Nordic cross-national network of researchers collaborated in investigating policy documents at the national and university levels, which govern the education of ECEC teachers. This study was inspired by the Non-affirmative Theory of Education, which provides a framework for understanding the various influences on curricular development in higher education. Based on this, a four-step comparative analytical process of national and university documents across the Nordic countries was conducted. It included keyword search for MoPA related courses and a qualitative description of MoPA in ECTE. Thus, a combination of investigations of policy documents at the national and university level and expert knowledge set a solid foundation for international comparison.

  Results: The comparative analysis of MoPA in ECTE reveals diverse approaches influenced by national and university policies. A central theme is the variability in MoPA integration across these nations. Finland and Norway prioritize MoPA with independent mandatory courses. In Iceland, compulsory MoPA courses exist at one of two universities, and in Sweden at three out of 19. All university colleges in Denmark offer an elective course. Furthermore, learning objectives related to MoPA are, to varying degrees, part of the internships in the countries, with Sweden being an exception. In the participating countries, the teachers decide the content of the MoPA courses with little guidance, support, and agreement on essential MoPA content within and across the ECTE's. Norway has established guidelines, and in Finland, there is a network of ECTE Physical Education (PE) educators, which, to some degree, increases the consistency and quality of MoPA in education.

  Discussion: The Nordic countries present diverse MoPA integration approaches rooted in national policies and educational traditions. The findings emphasize the necessity of independent and mandatory MoPA courses, integration of MoPA into internships and promoting networks across the educational and academic sectors to equip future early childhood educators with competencies for fostering physical activity, motor development and children's well-being.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Caramaschi, Sara
  et al.
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Olsson, Carl Magnus
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT). Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP).
  Orchard, Elizabeth
  Oxford Univ Hosp NHS Fdn Trust, Oxford OX3 7JX, England..
  Molloy, Jackson
  Oxford Univ Hosp NHS Fdn Trust, Oxford OX3 7JX, England..
  Salvi, Dario
  Malmö University, Internet of Things and People (IOTAP). Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Computer Science and Media Technology (DVMT).
  Assessing the Effect of Data Quality on Distance Estimation in Smartphone-Based Outdoor 6MWT2024In: Sensors, E-ISSN 1424-8220, Vol. 24, no 8, article id 2632Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As a result of technological advancements, functional capacity assessments, such as the 6-minute walk test, can be performed remotely, at home and in the community. Current studies, however, tend to overlook the crucial aspect of data quality, often limiting their focus to idealised scenarios. Challenging conditions may arise when performing a test given the risk of collecting poor-quality GNSS signal, which can undermine the reliability of the results. This work shows the impact of applying filtering rules to avoid noisy samples in common algorithms that compute the walked distance from positioning data. Then, based on signal features, we assess the reliability of the distance estimation using logistic regression from the following two perspectives: error-based analysis, which relates to the estimated distance error, and user-based analysis, which distinguishes conventional from unconventional tests based on users' previous annotations. We highlight the impact of features associated with walked path irregularity and direction changes to establish data quality. We evaluate features within a binary classification task and reach an F1-score of 0.93 and an area under the curve of 0.97 for the user-based classification. Identifying unreliable tests is helpful to clinicians, who receive the recorded test results accompanied by quality assessments, and to patients, who can be given the opportunity to repeat tests classified as not following the instructions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Catrine
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Carlström, Charlotta
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Amroussia, Nada
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Lindroth, Malin
  Department for behavioural science, Faculty for Health Sciences, Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway.
  Using Twelve-Step Treatment for Sex Addiction and Compulsive Sexual Behaviour (Disorder): A Systematic Review of the Literature2024In: Sexual Health & Compulsivity, ISSN 2692-9953Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore the current scientific evidence for using the twelve-step method as a treatment method for sex addiction and compulsive sexual behavior (disorder). Peer-reviewed empirical articles on the twelve-step method and sex addiction and compulsive sexual behavior (disorder) written in English, Danish, Norwegian, or Swedish, retrievable in selected databases were included. No limits were set on publication date or study design. The systematic review resulted in eight empirical studies which were read and assessed according to the Mixed Methods Appraisal Tool. The results were inconclusive, and we found only three articles of high quality, where the samples were composed mainly by men, which indicate that peer-therapy in combination with individual therapy might be beneficial. That twelve-step treatment rests heavily on the idea of sex addiction was unproblematized in most of the publications. Overall, the findings raise issues concerning who benefits from this treatment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Linderborg, Camilla
  et al.
  USN Univ South Eastern Norway, Fac Hlth Social Welf Studies, Drammen, Norway.;Stockholm Reg Council, Child & Adolescent Psychiat, Stockholm, Sweden..
  Grant, Anne
  Queens Univ Belfast, Sch Nursing & Midwifery, Belfast, North Ireland..
  Weimand, Bente Margrethe
  USN Univ South Eastern Norway, Fac Hlth Social Welf Studies, Drammen, Norway.;Akershus Univ Hosp, Fac Hlth & Social Sci, Dept Res & Dev, Mental Hlth & Addict Serv, Oslo, Norway..
  Falkov, Adrian Farrel
  Royal North Shore Hosp, Dept Child & Youth Mental Hlth, Northern Sydney Hlth Dist, Sydney, NSW, Australia..
  Östman, Margareta
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA). Malmö Univ, Malmö, Sweden..
  Experiences of clinicians and managers in the implementation of a family focused model in child and adult psychiatry2024In: Frontiers in Psychiatry, E-ISSN 1664-0640, Vol. 15, article id 1360375Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction This paper describes the process of implementing a family focused model, The Family Model, in child and adolescent and adult mental health services in Sweden. Additionally, it describes a service development project carried out in both services within a defined geographical area of Region Stockholm. The Family Model is a communication tool designed to assist clinicians in both services to have family focused conversations with their patients and relatives. Internationally, the needs of individuals experiencing mental health challenges (parents, children and young people) and their close relatives are now well recognized, but barriers to family focused practice nevertheless persist. The aim of this study was to better understand clinicians` experiences in implementing The Family Model in both services.Methods Three preplanned focus group interviews were carried out with 14 clinicians and managers across both services and the data were analyzed in accordance with methods of Naturalistic inquiry.Result Findings suggest that The Family Model has utility in both services. The Naturalistic inquiry analyses revealed three main themes: individual, relational and organizational aspects with a total of 10 sub-themes of how the models influence the participants. Furthermore, analyses on a meta understanding level explored that participants underwent a developmental journey in learning about and using The Family Model in practice which was expressed through three themes: "Useful for burdened families", "Influencing prevention", and "To integrate this would be fantastic".Conclusions The Family Model, when adapted for the Swedish context, is a useful tool for assisting experienced clinicians to engage in family focused practice in both child and adolescent and adult mental health services. The Family Model highlights different aspects in everyday clinical services that were of special interest for clinicians, families, and the system. Future research could explore families' perspectives of the utility of the model.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Figueiredo, Carina
  et al.
  CSIC, Inst Catalisis & Petroleoquim, C-Marie Curie 2, Madrid 28049, Spain..
  Psotta, Carolin
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces. Aptusens AB, S-29394 Kyrkhult, Sweden..
  Jayakumar, Kavita
  Univ Galway, Sch Biol & Chem Sci, Galway H91 TK33, Ireland.;Univ Galway, Ryan Inst, Galway H91 TK33, Ireland..
  Lielpetere, Anna
  Ruhr Univ Bochum, Fac Chem & Biochem, Analyt Chem Ctr Electrochem Sci CES, D-44791 Bochum, Germany..
  Mandal, Tanushree
  Univ Galway, Sch Biol & Chem Sci, Galway H91 TK33, Ireland.;Univ Galway, Ryan Inst, Galway H91 TK33, Ireland..
  Schuhmann, Wolfgang
  Ruhr Univ Bochum, Fac Chem & Biochem, Analyt Chem Ctr Electrochem Sci CES, D-44791 Bochum, Germany..
  Leech, Donal
  Univ Galway, Sch Biol & Chem Sci, Galway H91 TK33, Ireland.;Univ Galway, Ryan Inst, Galway H91 TK33, Ireland..
  Falk, Magnus
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Pita, Marcos
  CSIC, Inst Catalisis & Petroleoquim, C-Marie Curie 2, Madrid 28049, Spain..
  Shleev, Sergey
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces. Aptusens AB, S-29394 Kyrkhult, Sweden..
  De Lacey, Antonio L.
  CSIC, Inst Catalisis & Petroleoquim, C-Marie Curie 2, Madrid 28049, Spain..
  Effect of Protection Polymer Coatings on the Performance of an Amperometric Galactose Biosensor in Human Plasma2024In: Biosensors, ISSN 2079-6374, Vol. 14, no 4, article id 167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Galactose monitoring in individuals allows the prevention of harsh health conditions related to hereditary metabolic diseases like galactosemia. Current methods of galactose detection need development to obtain cheaper, more reliable, and more specific sensors. Enzyme-containing amperometric sensors based on galactose oxidase activity are a promising approach, which can be enhanced by means of their inclusion in a redox polymer coating. This strategy simultaneously allows the immobilization of the biocatalyst to the electroactive surface and hosts the electron shuttling units. An additional deposition of capping polymers prevents external interferences like ascorbic or uric acid as well as biofouling when measuring in physiological fuels. This work studies the protection effect of poly(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine-co-glycidyl methacrylate (MPC) and polyvinylimidazole-polysulfostyrene (P(VI-SS)) when incorporated in the biosensor design for the detection of galactose in human plasma.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Cretella, Margherita
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces. Univ Salerno, I-84084 Fisciano, Italy..
  Fazilati, Mina
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Krcic, Nedim
  Magle Chemoswed AB, Malmö, Sweden..
  Argatov, Ivan
  Tech Univ Berlin, Inst Mech, D-10623 Berlin, Germany..
  Kocherbitov, Vitaly
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV). Malmö University, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Determination of Density of Starch Hydrogel Microspheres from Sedimentation Experiments Using Non-Stokes Drag Coefficient2024In: Gels, E-ISSN 2310-2861, Vol. 10, no 4, article id 277Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sedimentation is an important property of colloidal systems that should be considered when designing pharmaceutical formulations. In pharmaceutical applications, sedimentation is normally described using Stokes' law, which assumes laminar flow of fluid. In this work we studied swelling and hydration of spherical cross-linked amorphous starch microspheres in pure water, solutions of sodium chloride, and in pH-adjusted aqueous solutions. We demonstrated that Reynolds numbers obtained in these experiments correspond to the transition regime between the laminar flow and the turbulent flow and, hence, expressions based on the non-Stokes drag coefficient should be used for calculations of sedimentation velocity from known density or for assessment of density from observed sedimentation velocity. The density of starch microparticles hydrated in water was about 1050 kg/m3, while densities obtained from experiment with other liquids were dependent on the liquids' densities. The data indicate that the swelling of the cross-linked starch microparticles as characterized by their densities is not sensitive to pH and salt concentration in the studied range of these parameters.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Vervoort, Joost M.
  et al.
  Univ Utrecht, Copernicus Inst Sustainable Dev, Utrecht, Netherlands..
  Smeenk, Tara
  Univ Utrecht, Copernicus Inst Sustainable Dev, Utrecht, Netherlands..
  Zamuruieva, Iryna
  Sniffer, Ann Arbor, MI USA..
  Re, Lisa L.
  Univ Utrecht, Copernicus Inst Sustainable Dev, Utrecht, Netherlands..
  Veldhoven, Mae van
  Univ Utrecht, Copernicus Inst Sustainable Dev, Utrecht, Netherlands..
  Rutting, Lucas
  Univ Utrecht, Copernicus Inst Sustainable Dev, Utrecht, Netherlands.;CGIAR Initiat Climate Resilience ClimBeR, Stockholm, Sweden..
  Light, Ann
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3). Univ Sussex, Sch Engn & Informat, Brighton, England..
  Houston, Lara
  Anglia Ruskin Univ, Global Sustainabil Inst, Cambridge, England..
  Wolstenholme, Ruth
  Sniffer, Ann Arbor, MI USA..
  Dolejsova, Marketa
  Aalto Univ, Sch Arts Design & Architecture, Helsinki, Finland..
  Jain, Anab
  Superflux, London, England.;Univ Appl Arts Vienna, Design Invest, Vienna, Austria..
  Ardern, Jon
  Superflux, London, England..
  Catlow, Ruth
  Furtherfield, London, England..
  Vaajakallio, Kirsikka
  Hellon, Weybridge, England..
  von Flittner, Zeynep Falay
  Falay Transit Design, Helsinki, Finland..
  Putrle-Srdic, Jana
  Kersnikova, Ljubljana, Slovenia..
  Lohmann, Julia C.
  Aalto Univ, Sch Arts Design & Architecture, Helsinki, Finland..
  Moossdorff, Carien
  Univ Utrecht, Copernicus Inst Sustainable Dev, Utrecht, Netherlands..
  Mattelmaki, Tuuli
  Aalto Univ, Sch Arts Design & Architecture, Helsinki, Finland..
  Ampatzidou, Cristina
  Copernicus Inst Sustainable Dev, RMIT Europe, Utrecht, Netherlands..
  Choi, Jaz Hee-jeong
  Amsterdam Univ Appl Sci, Civ Interact Design, Amsterdam, Netherlands..
  Botero, Andrea
  Aalto Univ, Sch Arts Design & Architecture, Helsinki, Finland..
  Thompson, Kyle A.
  Univ Utrecht, Copernicus Inst Sustainable Dev, Utrecht, Netherlands..
  Torrens, Jonas
  Univ Utrecht, Copernicus Inst Sustainable Dev, Utrecht, Netherlands..
  Lane, Richard
  Univ Utrecht, Copernicus Inst Sustainable Dev, Utrecht, Netherlands..
  Mangnus, Astrid C.
  Netherlands Environm Assessment Agcy, The Hague, Netherlands..
  9 Dimensions for evaluating how art and creative practice stimulate societal transformations2024In: Ecology and Society, E-ISSN 1708-3087, Vol. 29, no 1, article id 29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is an urgent need to engage with deep leverage points in sustainability transformations-fundamental myths, paradigms, and systems of meaning making-to open new collective horizons for action. Art and creative practice are uniquely suited to help facilitate change in these deeper transformational leverage points. However, understandings of how creative practices contribute to sustainability transformations are lacking in practice and fragmented across theory and research. This lack of understanding shapes how creative practices are evaluated and therefore funded and supported, limiting their potential for transformative impact. This paper presents the 9 Dimensions tool, created to support reflective and evaluative dialogues about links between creative practice and sustainability transformations. It was developed in a transdisciplinary process between the potential users of this tool: researchers, creative practitioners, policy makers, and funders. It also brings disciplinary perspectives on societal change from evaluation theory, sociology, anthropology, psychology, and more in connection with each other and with sustainability transformations, opening new possibilities for research. The framework consists of three categories of change, and nine dimensions: changing meanings (embodying, learning, and imagining); changing connections (caring, organizing, and inspiring); and changing power (co-creating, empowering, and subverting). We describe how the 9 Dimensions tool was developed, and describe each dimension and the structure of the tool. We report on an application of the 9 Dimensions tool to 20 creative practice projects across the European project Creative Practices for Transformational Futures (CreaTures). We discuss user reflections on the potential and challenges of the tool, and discuss insights gained from the analysis of the 20 projects. Finally, we discuss how the 9 Dimensions can effectively act as a transdisciplinary research agenda bringing creative practice further in contact with transformation research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Boda, Chad S
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Ekumah, Bernard
  Lund Univ, Ctr Sustainabil Studies, POB 170, S-22100 Lund, Sweden..
  Isgren, Ellinor
  Lund Univ, Ctr Sustainabil Studies, POB 170, S-22100 Lund, Sweden..
  Akorsu, Angela D.
  Univ Cape Coast, Sch Dev Studies, Dept Labour & Human Resource Studies, Cape Coast, Ghana..
  Armah, Frederick Ato
  Univ Cape Coast, Coll Agr & Nat Sci, Sch Biol Sci, Dept Environm Sci, Cape Coast, Ghana..
  Hombey, Charles Tetteh
  Federat Water Users Assoc, Kpong Irrigat Scheme, Asutsuare, Ghana..
  Every farmer is a farmer?: A critical analysis of the emergence and development of Peasant Farmers Association of Ghana2024In: Geoforum, ISSN 0016-7185, E-ISSN 1872-9398, Vol. 150, article id 103995Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Smallholder farmer-based rural social movements have been heralded as a promising source of political power with the potential to effectively promote sustainable trajectories of agricultural development in Sub-Saharan Africa and beyond. However, the very early stages of rural social movement building remain understudied, including under what conditions such nascent efforts are likely to lead to effective political influence and foundations for broader collective action. Drawing on insights from organizational studies and resource mobilization theories, we provide an analytical narrative of the emergence and development of a smallholder farmerbased policy advocacy organization, the Peasant Farmers Association of Ghana (PFAG). Through analysis of organizational documents and an extensive open-ended focus group interview with PFAG's founders, long-term members, and current staff, we discuss how PFAG managed to overcome the "liability of newness" faced by new organizations, and how its resulting organizational structure influences its modes of resource mobilization and thus type and coverage of its advocacy and service delivery activities. Considering this developmental narrative, we elaborate several challenges that PFAG faces in pursuit of its ambitions to expand its influence in Ghanaian agricultural policy and practice. Our findings indicate the need for PFAG to address emerging contradictions in project activities and uneven geographical coverage, manage tensions between advocacy and service delivery objectives and to work towards establishing an umbrella agenda capable of providing for the diverse and evolving needs of their membership base.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Schiavon, Ricardo P.
  et al.
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, 146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, England..
  Phillips, Sian G.
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, 146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, England..
  Myers, Natalie
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Horta, Danny
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, 146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, England.;Flatiron Inst, Ctr Computat Astrophys, 162 5th Ave, New York, NY 10010 USA..
  Minniti, Dante
  Univ Andres Bello, Fac Ciencias Exactas, Inst Astrofis, Fernandez Concha 700, Santiago, Chile.;Vatican Observ, V-00120 Vatican, Italy.;Univ Fed Santa Catarina, Dept Fis, BR-88040900 Florianopolis, Brazil..
  Allende Prieto, Carlos
  Inst Astrofis Canarias, Via Lactea S-N, E-38205 San Cristobal la Laguna, Tenerife, Spain.;Univ La Laguna, Dept Astrofis, E-38206 San Cristobal la Laguna, Tenerife, Spain..
  Anguiano, Borja
  Univ Notre Dame, Dept Phys & Astron, 225 Nieuwland Sci Hall, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Beaton, Rachael L.
  Princeton Univ, Dept Astrophys Sci, 4 Ivy Lane, Princeton, NJ 08544 USA.;Observ Carnegie Inst Sci, 813 Santa Barbara St, Pasadena, CA 91101 USA..
  Beers, Timothy C.
  Univ Notre Dame, Dept Phys & Astron, Notre Dame, IN 46556 USA.;Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA..
  Brownstein, Joel R.
  Univ Utah, Dept Phys & Astron, 115 S 1400 E, Salt Lake City, UT 84112 USA..
  Cohen, Roger E.
  Rutgers State Univ, 136 Frelinghuysen Rd, Piscataway, NJ 08854 USA..
  Fernandez-Trincado, Jose G.
  Univ Catolica Norte, Inst Astron, Ave Angamos 0610, Antofagasta, Chile..
  Frinchaboy, Peter M.
  Texas Christian Univ, Dept Phys & Astron, Ft Worth, TX 76129 USA..
  Jönsson, Henrik
  Malmö University, Faculty of Technology and Society (TS), Department of Materials Science and Applied Mathematics (MTM).
  Kisku, Shobhit
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, 146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, England..
  Lane, Richard R.
  Univ Bernardo OHiggins, Ctr Invest Astron, Ave Viel 1497, Santiago, Chile..
  Majewski, Steven R.
  Univ Virginia, Dept Astron, Charlottesville, VA 22904 USA..
  Mason, Andrew C.
  Liverpool John Moores Univ, Astrophys Res Inst, 146 Brownlow Hill, Liverpool L3 5RF, England..
  Meszaros, Szabolcs
  Eotvos Lorand Univ, Gothard Astrophys Observ, Szent Imre H st 112, H-9700 Szombathely, Hungary.;MTA ELTE Exoplanet Res Grp, Szent Imre H St 112, H-9700 Szombathely, Hungary..
  Stringfellow, Guy S.
  Univ Colorado, Ctr Astrophys & Space Astron, 389 UCB, Boulder, CO 80309 USA..
  The APOGEE value-added catalogue of Galactic globular cluster stars2024In: Monthly notices of the Royal Astronomical Society, ISSN 0035-8711, E-ISSN 1365-2966, Vol. 528, no 2, p. 1393-1407Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We introduce the Sloan Digital Sky Survey (SDSS)/ Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment (APOGEE) value-added catalogue of Galactic globular cluster (GC) stars. The catalogue is the result of a critical search of the APOGEE Data Release 17 (DR17) catalogue for candidate members of all known Galactic GCs. Candidate members are assigned to various GCs on the basis of position in the sky, proper motion, and radial velocity. The catalogue contains a total of 7737 entries for 6422 unique stars associated with 72 Galactic GCs. Full APOGEE DR17 information is provided, including radial velocities and abundances for up to 20 elements. Membership probabilities estimated on the basis of precision radial velocities are made available. Comparisons with chemical compositions derived from the GALactic Archaeology with HERMES (GALAH) survey, as well as optical values from the literature, show good agreement. This catalogue represents a significant increase in the public data base of GC star chemical compositions and kinematics, providing a massive homogeneous data set that will enable a variety of studies. The catalogue in fits format is available for public download from the SDSS-IV DR17 value-added catalogue website.

  Download full text (pdf)
  fulltext