Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 10 av 199
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Löfgren-Mårtenson, Charlotta
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA). Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).
  Lust: From fornicatin to dating apps2023Ingår i: The deadly sins in our time: What is the importance of the seven deadly sins in contemporary Sweden? / [ed] Jenny Björkman, Stockholm & Göteborg: Makadam Förlag, 2023, s. 1-39Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Every year, Riksbankens jubileumsfond (RJ) publishes an essay collection on a current topic. Its aim is to provide a snapshot of the breadth and quality of contemporary research in the humanities and social sciences. In 2023 seven researchers have contributed texts on the theme of THE DEADLY SINS IN OUR TIME, presented as individually bound essays in a box set. This chapter - Lust, from fornication to dating apps - gives a broad picture of sexuality within a historical and cultural conctext and discusses wheter sexuality and desire is a deadly sin todat or not.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Wolf, Eva
  et al.
  Malmö universitet, Odontologiska fakulteten (OD). Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).
  Priebe, Gisela
  Karlstad Univ, Dept Social & Psychol Studies, Karlstad, Sweden..
  The self-perceived impact of sexual abuse on daily life and general health - an issue to consider in dental care2023Ingår i: Dental Traumatology, ISSN 1600-4469, E-ISSN 1600-9657Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background/Aim: To analyse, from the perspective of adults with a history of sexual abuse, the impact of the experience on their general health and well-being.Material and Methods: The participants comprised 12 strategically selected informants (10 women), aged 19-56; all sexually abused during child- and/or adulthood. They were interviewed in-depth and encouraged to describe the impact of the sexual abuse on their daily lives. The consequences of sexual abuse on oral health have previously been reported. The interviews were recorded digitally, transcribed verbatim and analysed according to qualitative content analysis with an inductive approach.Results: The overall theme illustrating the latent content was Sexual abuse experience-limiting long-term consequences, always present in body and mind. The first category covering the manifest content was 'A lost foothold', with two subcategories: (i) emotional repercussions and (ii) physical health repercussions. The second category was 'The significance of distance to trauma', with two subcategories (i) keeping a distance and tending to escape and (ii) processing the trauma experience-a struggle towards balance.Conclusions: A history of sexual abuse cannot be understood in isolation: the long-term repercussions pervade daily life. However, after disclosure of the abuse and processing the trauma, it is possible to ameliorate some of the negative effects. In this context, the dental setting emerges as a potentially important venue for disclosure as almost every person, sooner or later, visits the dentist.

 • 3.
  Holmström, Charlotta
  et al.
  Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS). Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA).
  de Cabo, AnnelieInstitutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.Ouis, PernillaMalmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS). Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad.
  Perspektiv på sexualitet i socialt arbete2023Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Antologin belyser hur seuxalitet tolkas, bemöts och hanteras som ett socialt problem i en svensk välfärdskontext. Boken erbjuder analytiska perspektiv på sexualitet inom professionsområdet socialt arbete. Samtidigt konkretiseras frågor om sexualitet och social utsatthet genom empiriska exempel inom tre kunskapsområden: (1) Sexualitet i välfärdspolitiken, (2) Att möta frågor om sexualitet i praktiskt socialt arbete och (3) Erfareneter av sexuell utsatthet i relation till kunskaps- och professionsområdet socialt arbete.

 • 4.
  Holmström, Charlotta
  Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).
  Sexuellt samtycke - om unga människors resonemang kring gråzoner och gränsdragningar i sexuella möten2023Ingår i: Perspektiv på sexualitet i socialt arbete / [ed] Holmström, Charlotta ; de Cabo, Annelie; Ouis Pernilla, Liber, 2023, s. 186-194Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av det senaste decenniets diskussioner om sexuellt samtycke, av lagreformen 2018 och av läroplansändringar som trädde i kraft 2022, belyser kapitlet frågor om sexuella möten, sexuella gränsdragningar och sexuellt samtycke bland unga människor. Det övergripande syftet har varit att skapa förståelse för hur unga själva resonerar och förhåller sig till frågor som berör sexuellt samtycke. Hur tolkas och uttrycks sexuellt samtycke i praktiken? Vad är frivilligt sex? Antologibidraget tar utgångspunkt i en empirisk studie om unga människors resonemang och föreställningar om sexuella gränsdragningar, sexuellt samtycke och sexuella möten.

 • 5.
  Cinthio, Hanna
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA). Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).
  Om hedersnormer, sexualitet och 'svensk' sexualupplysning2023Ingår i: Perspektiv på sexualitet i socialt arbete / [ed] Charlotta Holmström, Annelie de Cabo, Pernilla Ouis, Stockholm: Liber, 2023, s. 170-185Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Cinthio, Hanna
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA). Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).
  Rörelser i gränslandet: om komplexa hedersnormer och samhälleliga markeringar2023Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen bygger på två separata delstudier förenade av den övergripande tematiken hedersnormer. Ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv undersöks tankar och erfarenheter i två olika grupper. Den första delstudien bygger på djupintervjuer med 15 ungdomar som lever i kontexter där familjegemenskap, socialt anseende och kvinnlig kyskhet ges stor betydelse, och där föreställningar kopplade till detta präglar deras vardag och handlingsutrymme. Ungdomarna har olika etnisk och religiös bakgrund men har vuxit upp i samma bostadsområde. Med sex av dem har uppföljande intervjuer gjorts efter några år. Delstudie nummer två har genomförts i samverkan med Kriminalvården. Den omfattar en analys av 64 domar varur olika grad av hedersrelaterade omständigheter kunnat utläsas, samt djupintervjuer med 13 personer dömda för brott som av myndighetens personal bedömts ha koppling till hedersnormer. Även här varierar etnisk och religiös bakgrund såväl som brottstyper och strafftider. Två av de dömda klienterna har intervjuats vid mer än ett tillfälle. I intervjuerna berörs upplevelser av normer och normkonflikter kring olika fenomen som familjelojalitet, värdering och reglering av relationer och sexualitet, kön och könsroller, våld, (icke-)svenskhet etc. Berättelserna beskriver ett invecklat spänningsfält mellan å ena sidan individuell frihet och autonomi och å andra sidan betydelsen av grupptillhörighet och kollektiv identitet. Gemensamt för båda grupper är att de lever i sammansatta världar där hederns betydelse förvisso är påtaglig men samtidigt svår att urskilja från andra påverkansfaktorer. I de uppföljande intervjuerna kan förändringar i normerna både på individ- och familjenivå skönjas över tid. Hedersrelaterat våld och förtryck har varit en uttalad angelägenhet för den svenska staten under flera decennier. Frågan har laddats med betydelse på olika plan och lett till konflikter och positioneringar i den akademiska världen såväl som i politik och praktik. Under åren har kontexten kring forskningsfrågorna förändrats genom sociala skeenden och politiska åtgärder i syfte att bekämpa problematiken. Detta syns bland annat i reformerna av lagstiftningen, där nya brottsrubriceringar med särskild inriktning på heder tillkommit, samt i nya formuleringar om ansvar för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i grund- och gymnasieskolans läroplaner. Därmed blir det intressant att resonera kring hur samhällets försök att komma tillrätta med hedersproblematiken kan förstås utifrån det empiriska underlaget, det vill säga rösterna från personer som själva på olika sätt lever eller har levt i kontexter präglade av hedersnormer. Avhandlingen utmynnar således i en diskussion kring hur systemnivån i form av samhälleliga intentioner och interventioner förhåller sig till nyanserna i de berördas livsvärldar. Några av de drag som framstår är att problematiken inte är enkel att förstå och tolka, och att hedern som fenomen är svår att särskilja och ringa in på det sätt som lagar och styrdokument kräver. Genom avhandlingen belyses att hedersrelaterat våld och förtryck förvisso är en allvarlig problematik som behöver mötas av insatser på många olika nivåer, men att det är fråga om ett komplext fenomen som innebär en utmaning för många olika verksamheter vad gäller både förståelse och hantering, och som kräver ett relationellt och dialogbaserat förhållningssätt med de målgrupper som berörs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Fingalsson, Rebecka
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).
  The teaching body in sexuality education – intersections of age, gender, and sexuality2023Ingår i: Sex Education: Sexuality, Society and Learning, ISSN 1468-1811, E-ISSN 1472-0825, s. 1-14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper illuminates how teachers are influenced by age, gender and sexuality in teaching about sex and relationships. In this analysis grounded in feminist theory, age, gender and sexuality are considered to be enacted as doings. Six interviews with teachers working with sexuality education in K-12 schools in Sweden were chosen from of a larger body of material consisting of 21 interviews with professionals engaged in school-based sexuality education. The six interviewees were selected because they explicitly addressed how teachers’ age, gender and/or sexuality come to matter in the classroom. Findings show how male and female teachers organise their teaching in relation to normative expectations of age, gender and sexuality. In sexuality education, the diverse life-courses of (hetero)sexual women offer a wide range of pedagogic possibilities for female teachers to address issues of sexuality, consent and relationships whereas male teachers are constrained to doing safe(r) forms of masculinity by directing attention away from their bodies and experiences. In understanding these results, I argue that the figure of the tant has been key in forming the pedagogic backdrop to Swedish sexuality education, hence embedding a normative ‘who’ in the ‘how’ to teach sexuality education.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Fingalsson, Rebecka
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).
  Limitations and Possibilities of Talking Sex in School - Intersections of Teachers’ Age, Gender, and Sexuality2023Ingår i: European Conference on Educational Research, ECER, 22 - 25 August 2023, University of Glasgow, ‘European Educational Research Association’ (EERA) , 2023Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper presents data from a larger thesis project that aims to explore how sexuality education (SE) take shape by interviewing teachers about their experiences of working with SE and observing a working group assigned to develop teachers’ practices concerning SE. In the teacher interviews I was surprised that some teachers began to talk about their own embodiments of age, gender, and sexuality to describe how they were able to teach and talk about sexuality and relationships with their students while others found it more difficult for the same reason. In this paper I ask, how do intersections of age, gender, and sexuality interfere teachers practises in teaching SE.

 • 9.
  Fingalsson, Rebecka
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).
  Junkala, Hannele
  Umeå Univ, Dept Sci & Math Educ, Umeå, Sweden.;Umeå Univ, Umeå Ctr Gender Studies, Umeå, Sweden..
  'Happy Stories' of Swedish Exceptionalism Reproducing Whiteness in Teaching and Biology Textbooks in Sexuality Education2023Ingår i: Science & Education, ISSN 0926-7220, E-ISSN 1573-1901Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sexuality education (SE) takes place in fields of tension where biology, legislation, norms, and values intersect. Drawing on Ahmed's phenomenological account of whiteness, this article examines how Swedish whiteness is constructed and reproduced within SE. In Sweden, SE is formalised as an overarching, subject-integrated knowledge area where the biology subject plays a crucial role in its delivery. To include a wide spectrum of SE, where both planned and unplanned aspects of teaching are considered, as well as tensions in the content, we have analysed eight semi-structured teacher interviews and five biology textbooks. Our analysis shows how Swedish whiteness is reproduced as a form of institutionalised orientation constructed by norms, social values, people, subject knowledge, policies, and legislation, all intertwined in a complex web. This web places SE, teachers, and pupils in a racial landscape that constructs and reproduces specific forms of Swedish whiteness by assigning each a position in relation to familiarity. This familiarity provides a taken-for-granted starting point in SE, where 'here' is constructed as a place of progression, openness, and possibilities for happy future sexual lives, while other places come to stand out as hyper-visible examples of the less familiar, less happy, and 'far away'. From this outpost, teachers and biology textbooks construct and reproduce Swedish whiteness through 'happy stories' of Swedish exceptionalism. Although these positive messages in SE may stem from good intentions, our findings show that a colourblind view of racial hierarchies in the rendering of 'happy stories, about, for example, gay rights, free abortion, and equality also contributes to reproducing whiteness and reinforcing ideas about race and Swedish exceptionalism in SE.

 • 10.
  Ringmar Sylwander, Kim
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA). Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).
  Ungas sexuella villkor i en digitaliserad värld2023Ingår i: Perspektiv på sexualitet i socialt arbete / [ed] Charlotta Holmström; Annelie de Cabo; Pernilla Ouis, Stockholm: Liber, 2023, s. 200-214Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 10 av 199
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf