Malmö University Publications
Change search
Refine search result
14151617 801 - 835 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 801.
  Bengtsson, Mariette
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Wann-Hansson, Christine
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Portfolio för professionell utveckling mot yrkesrollen;2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  En portfolio är inte bara en samling alster utan är också en lär-, kommunikationsoch utvärderingsstrategi för att spegla studentens utveckling under utbildningstiden för att säkerställa att lärandemålen uppfylls. Portfoliouppgifter baserade på kursplanens lärandemål skall underlätta för studenten att nå målen med aktuell kurs och utbildning (Biggs & Tang, 1998; Ellmin & Ellmin, 2003). Intentionen med portfoliometodiken är att skapa ett helhetsperspektiv över studentens utveckling och ska vara ett hjälpmedel för både läraren och studenten att på ett strukturerat sätt dokumentera, kommunicera och skapa forum som främjar ett optimalt lärande. Studenten skall se sin utveckling och lärandeprocess under hela utbildningen och inte bara i en enstaka kurs. När utbildningen är klar har studenten en portfolio som visar på den egna utvecklingen och kompetensen som färdig sjuksköterska. Portfoliometodiken ska stimulera till ökat ansvarstagande och genom att formulera egna mål kan studenten öka medvetenheten hos sig själv och belysa de områden som behöver utvecklas (Gannon et al, 2001). Studenter har under sin utbildning behov av olika former av stöd och portfoliometodiken kan möjliggöra att studenten får det stöd som behövs genom att studenten belyser sina speciella behov. I utvecklings- och bedömningssamtalen vars summativa och reflekterande dokumentation kan ingå i portfolion, skall studenten vara en aktiv samtalspartner och genom att leda samtalet får studenten också ett större ansvar för sitt eget lärande (Ellmin & Ellmin, 2003; Van Tartwijk & Driessen, 2009). Portfoliometodiken stimulerar också till reflektion då studenten tittar tillbaka på och analyserar sina tidigare genomförda uppgifter och upplevelser från såväl teoretiska som praktiska moment (Van Tartwijk & Driessen, 2009). På sjuksköterskeutbildningen på Malmö högskolan finns metodiken till viss del implementerad sedan vårterminen 2010. Implementeringen fokuserades initialt på hur portfoliometodiken ska användas i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) men finns nu även i andra kurser. Denna process har varit komplicerad men utmanande då flera hundra handledare men också många lärare varje termin blir involverade i denna pedagogik (FoU-rapport 2, 2011, http://hdl.handle.net/2043/11938).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 802.
  Dychawy Rosner, Irena
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Clinical pathways in community care2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The essential principles of the Swedish health care structures are that the public sector is responsible for providing and financing health services for all citizens. Local health centers, which employ several categories of medical professionals, provide primary health and community care services. For patients requiring hospital treatment, medical services are available at county, regional and municipality levels. Since last decades the resources allocated to health care have been constantly reduced, a trend that is expected to continue along with the increased service costs. Initially, the discussion about medical services was restrained to structural matters. Examples of implemented changes are the closing of hospitals, separating of emergency care as well as caring responsibilities, supporting collaboration between and among various hospitals, and increasing cooperation between hospitals and other parts of the health care system. With the help of economic directives and mandatory referrals, patients are guided to primary and community based health care providers instead of the more expensive hospital care providers. This presentation introduces the students to the distinctive qualities of Swedish community care service organizations and the dilemmas and possibilities that follow.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 803.
  Bengtsson, Mariette
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Wann-Hansson, Christine
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Portfolio - ett verktyg för lärandeprocessen under erksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet?2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i sjuksköterskeprogrammet används ofta reflektion som ett sätt att träna studenten i att vara en reflekterande praktiker dvs. en sjuksköterska som kan binda samman teori och praktik. Det är dock inte en självklarhet att kunna reflektera utan det är snarare en förmåga som måste utvecklas. Dessutom varierar såväl omfattning som vilka modeller som används för reflektion och oftast sker ingen form av dokumentation av de reflektioner som gjorts. En portfolio är egentligen en samling av alster men kan också fungera som ett redskap för att förtydliga progression i lärandeprocessen och löpa som en ”röd tråd” genom utbildningen. Att använda sig av portfoliometodiken skulle kunna vara ett sätt att följa studenternas lärandeprocess och ge möjlighet till att arbeta mer strukturerat med skriftlig reflektion. Syfte: Denna studie avser att utifrån studenters, handledares och lärares perspektiv beskriva hur reflektion används i lärandeprocessen under VFU i sjuksköterskeprogrammet samt deras inställning till att arbeta med reflektion kopplat till portfolios. Metod: Studien har en kvalitativ design där 5 fokusgruppsintervjuer har genomförts med studenter (7 st), handledare (2 st), kliniska lärare (3) och universitetsadjunkter (3). Intervjuerna har transkriberats ordagrant och kommer att analyseras med hjälp av innehållsanalys Resultat: Den första preliminära analysen visar på betydelsen av reflektion för både studenter, handledare och lärare. Det framkom också att det finns olika former av reflektion såsom (1) här och nu, (2) avslutande, sammanfattande, eller (3) en speciell reflektionsstund ex då ett speciellt tema tas upp. Det fanns till övervägande del en positiv inställning till portfoliometodiken som sågs som ett tänkbart pedagogiskt verktyg för reflektion i VFU. Portfolion ansågs också möjliggöra en visualisering av lärandeprocessen för alla parter. Det fanns dock även en del farhågor i grupperna såsom att arbetet med portfolion inte fick bli en belastning och att det var bra om portfolion utgick från de befintliga dokument som används idag. Likaså upplevdes det som viktigt att reflektionerna som var kopplade till portfolion gavs en tyngd, kändes betydelsefulla och efterfrågades av handledare och lärare. Det fanns annars en risk att ingen skulle bry sig om att använda den och skriva i den och det hela skulle rinna ut i sanden. Sammanfattningsvis gav dock alla grupper uttryck för att användande av reflektion kopplat till portfolio kändes mer modernt och att det kändes angeläget att något sådant infördes i VFU:n.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 804.
  Bengtsson, Mariette
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Ohlsson, Bodil
  Diagnosis of irritable bowel syndrome would be better made by gastroenterologists than primary care physicians2010In: Gastroenterology Insights, ISSN 2036-7414, E-ISSN 2036-7422, Vol. 2, no 1, p. 37-40, article id e10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Irritable bowel syndrome (IBS) is a common disease, and constitutes a large portion of patients admitted to gastroenterology units. We wanted to examine whether there is a need for patients with suspected IBS to have a thorough examination by a gastroenterologist to establish the diagnosis, or whether other specialist or subspecialist physicians could better or equally identify the problems. From April 2003 to April 2005, females admitted with presumed IBS and consequently scrutinized by a gastroenterologist in our department were included. They were examined by a physician to establish a diagnosis. Four years later, the medical records were again scrutinized including abdominal symptoms, laboratory analyses and X-ray findings, to check if the findings were identical to the original diagnoses. Fifty admissions were identified. Nine of the patients did not want to participate, and 2 patients did not keep the appointment. The diagnosis of IBS was confirmed in only 20 (51%) and the other 19 (49%) had another diagnosis other than IBS. At follow up, 3 patients included with the IBS diagnosis had organic diseases, and 4 with another diagnosis also had IBS. Thus, 46% of the examined women with expected IBS had another diagnosis. A thorough examination of the patient and confirmation of the symptoms by a gastroenterologist is necessary before diagnosis of IBS is confirmed. For this purpose, patients need to meet a specialist when diagnosis is uncertain

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 805.
  Dychawy Rosner, Irena
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Student exchange within health care education: from partner search to learning outcome2010In: EAIE Forum, ISSN 1389-0808, no Special IssueArticle in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  A present-day universitys faces the demands of growing globalization. In consequence the graduating and post-graduating educations are forming more mobile and globalised students exchange programmes. The Malmö University, Department of Nursing offers students and teachers a continuous exchange programme within international exchange networks. The programmes contain lectures, seminars, debates and social events focusing on improvements of patient care. However, after many years of this exchange programmes there is still lack of knowledge about its efficiency and its benefits to the students’ professional role development. Through a qualitative methodology, the study explores how students´ experience of international exchange as a professional learning environment influence their nursing skills. The preliminary results show that students during their exchange programmes perceived a broader view of nursing and the nature of care. The students reported some memorable aspects during their international exchange period that facilitated them widen insights to nursing in various social contexts and health care systems. Some of these experiences were reported as challenging their attitudes and influential on their selection of further career direction.

 • 806.
  Ouis, Pernilla
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Att möta olika människor lika: muslimers möte med svensk sjukvård2010In: Omvårdnad i mångkulturella rum: frågor om kultur, etik och reflektion / [ed] Carin Björngren Cuadra, Studentlitteratur AB, 2010, p. 231-255Chapter in book (Other academic)
 • 807.
  Dychawy-Rosner, Irena
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Centrala samarbetbegrepp och utgångspunkter2010In: Samarbete för hälsa / [ed] Irena Dychawy Rosner, Studentlitteratur AB, 2010, p. 23-47Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Offentliga institutioner och verksamheter består av en mängd aktörer vilka skall kunna samarbeta för att gemensamt lösa uppgifter och uppkomna problem. I kapitlet belyses synvinklar och utvecklingstendenser inom den offentliga sektorns tjänster relevanta för samarbetet

 • 808.
  Bengtsson, Mariette
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Ulander, Kerstin
  Bergh Börgdal, Elisabeth
  Ohlsson, Bodil
  A holistic approch for planning care of patients with irritable bowel syndrome2010In: Gastroenterology Nursing, ISSN 1042-895X, E-ISSN 1538-9766, Vol. 33, no 2, p. 98-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aims of this study were to determine whether a registered nurse can collect information and plan a holistic and individual strategy for the treatment of patients with irritable bowel syndrome (IBS) and whether this approach can reduce these patients' health aspects. The referrals of 50 Swedish-speaking female patients aged between 18 and 65 years with the preliminary diagnosis of IBS were collected and scrutinized by a gastroenterologist at a university hospital. Of these, 41 patients agreed to participate but 2 did not show up. The 39 patients were randomized into one of two groups: (1) the intervention group (n = 19) where the subjects were interviewed on the basis of the theory of culture care by a nurse before visiting a gastroenterologist and (2) the control group (n = 20) where the subjects first met a gastroenterologist. After the medical examination, 19 subjects were found to have diseases other than IBS. The interview gave a holistic view of the subjects' problems, which could be of use when planning further care. Because subjects sometimes did not receive an accurate diagnosis by their primary care physician, however, the clinic nurse could not give these subjects IBS-specific information because the subjects' diagnosis had not been established. The initial medical assessments based on the primary care doctors' care of many subjects with IBS symptoms were a noted weak point.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 809.
  Annersten Gershater, Magdalena
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Apelqvist, Jan
  Prévention des ulcères du pied diabétique [Prevention of diabetic foot ulcers]2009In: Journal des Plaies et Cicatrisations, ISSN 1268-8924, Vol. XIV, no 71, p. 37-40Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  ARTICLE IN FRENCH. Foot problems in people with diabetes are common,expensive and life-threatening. Eightyfive per cent of all amputations in diabetic patients are preceded by an ulcer, deteriorated to a severe infection or gangrene. The complexity of diabetes foot ulcers necesitates an intrinsic knowledge of underlying pathophysiology and a multi-factorial approach to achieve an effective strategy with regard to prevention and treatment. The most important factors related to development of foot ulcers are peripheral neuropathy, minor foot trauma, foot deformity and decreased tissue perfusion. The International Working Group for the Diabetic Foot Consensus Group has suggested a simple risk classification with regard to prevention of diabetes related amputations and foot ulcers. Identification of the high risk patient can only be detected from a history and clinical examination of the feet, as many foot ulcers in diabetes can potentially be prevented by regular foot inspections, access to foot care for non ulcer pathology and use of adequate foot wear. The feet of diabetic patients should be inspected at every visit to primary health care and specialist care providers and also at every visit from home care service. Assessment of the feet, education to the patient to eprform daily inspections, washing the feet daily, use of foot cream, and use of appropriate shoes requires a multidisciplinary approach including appropriate education of involved health care professionals and patients.

 • 810.
  Annersten Gershater, Magdalena
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Frid, Anders
  Apelqvist, Jan
  Treatment satisfaction with insulin glargine in patients with diabetes mellitus in a university hospital clinic in Sweden2009In: European Diabetes Nursing, ISSN 1551-7853, E-ISSN 1551-7861, Vol. 6, no 1, p. 17-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Few studies evaluate patients' perspectives when a new drug is introduced to treat chronic diseases such as diabetes mellitus. The clinical role of a new insulin treatment, in terms of the relationship between higher cost and better treatment outcomes (as defined from the patient perspective) has been discussed. We sought to explore patient satisfaction with a new insulin treatment (insulin glargine). At its launch in 2002/3 it was purported to provide constant, peakless insulin release following once- or twice-daily administration, thus leading to fewer hypoglycaemic episodes while providing metabolic control equivalent to that achieved with NPH human basal insulin. Aims: To investigate the indications used for prescription of a new drug and its clinical effects on glycosylated haemoglobin (HbA1c) levels, perceived hypoglycaemic events and patient satisfaction. Methods: The Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (Status Version, DTSQ-s), which measures satisfaction with treatment regimen, and perceived frequency of hyperglycaemia and hypoglycemia, was circulated to all living patients who had ever started treatment with insulin glargine at the Department of Endocrinology at Malmö University Hospital. Medical records of 913 patients were assessed for HbA1c levels at 0 and 12 months after starting insulin glargine therapy. Results: Completed questionnaires were returned by 615 of 960 patients (64%) who had ever started insulin glargine. The main indications for starting treatment were physicians' or nurses' initiatives, desire for fewer fluctuations and improved metabolic control. HbA1c levels fell by 0.41% for patients with type 1 diabetes and by 0.68% for those with type 2 diabetes. The mean DTSQ-s score was 28.45 for satisfaction, whereas the mean perceived hypoglycaemic/hyperglycaemic events score was 3. Conclusion: Treatment satisfaction was very high and perceived frequency of hypoglycaemia/hyperglycaemia was very low. The indications for treatment of insulin glargine are being followed in accordance with national recommendations..

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 811.
  Wangel, Anne-Marie
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV). Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Molin, Johan
  Östman, Margareta
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV). Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Jernström, Helena
  Markers for mental unhealth during pregnancy - predictors for delivery outcome2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Markers for mental unhealth during pregnancy - predictors for delivery outcome Background: Population based studies report increasing mental ill-health levels of women in reproductive ages. Routine ante- and perinatal data is registered by the Nurse Midwife, and forwarded to the Medical Birth Registry of Sweden. No standard variables exist for identifying mental health status. An electronic medical registry (EMR) as a perinatal record system is in use since 1997, at Malmö University Hospital, Sweden. It holds variables possible for follow-up studies and is searchable for free-text. The EMR is used by all clinical staff involved with the pregnant woman. Objectives: To identify markers for mental unhealth in pregnancy in registry data to predict delivery outcome. Description: Patient records from 2001 to 2006 with 22,053 pregnancies were selected. Theoretical markers of mental unhealth related words were identified and tested in a sub-sample. A free-text-search among all 22,053 patient records was performed to identify the occurrence of each of the selected markers. Results: Ten words relating to mental health instruments were chosen for the free-text database search. Occurrence of reported words as "panic", “anxiety” and “stress” showed an increase OR for instrumental delivery and acute Caesarean section. The phrase "anti-depressive" seems to lower the OR for these outcomes. Preliminary data indicate an increased risk of obstetric complications at delivery associated with some of the markers for mental unhealth for nulliparous women. Ethical approval, no. 350/2007.

 • 812.
  Idvall, Ewa
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Berg, Katarina
  Unosson, Mitra
  Brudin, Lars
  Nilsson, Ulrica
  Assessment of recovery after day surgery using a modified version of Quality of Recovery-402009In: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, E-ISSN 1399-6576, Vol. 53, no 5, p. 673-677Article in journal (Refereed)
 • 813.
  Persson, Karin
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Axtelius, Björn
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Söderfeldt, Björn
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Östman, Margareta
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV).
  Monitoring oral health and dental attendance in an out-patient psychiatric population2009In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 16, no 3, p. 263-271Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Impaired mental health has been associated with an increased need for dental care. Population surveys have indicated that people with enduring mental health problems make less frequent planned visits to the dentist and report a greater number of missing teeth than the general population. The study aims to examine oral health status, attendance to dental care, and medication in an outpatient psychiatric sample. A descriptive study combining a structured interview with a visual oral examination carried out in 113 outpatients under psychiatric care. Dental health was described in terms of sound, missing and/or filled teeth, and showed a relation between these categories and types of psychiatric diagnosis, age and numbers of antidepressant and neuroleptic drugs. Oral hygiene was found to be more neglected among men and in patients with the diagnosis of schizophrenia. The need of dental treatment was widespread, although regular dental visits were commonly reported. In order to maintain good oral health, regular dental check-ups should be encouraged for patients under psychiatric care. Further studies are required to reveal contributory causes for/to decreased oral health. The difficulty such individuals have in maintaining additional self-efficacy raises questions about the necessity for oral health interventions in outpatient psychiatric services.

 • 814.
  Persson, Karin
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Axtelius, Björn
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Söderfeldt, Björn
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Östman, Margareta
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV).
  Association of perceived quality of life and oral health among psychiatric outpatients2009In: Psychiatric Services, ISSN 1075-2730, E-ISSN 1557-9700, Vol. 60, no 11, p. 1552-1554Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The relationship between oral health and various aspects of quality of life has gone uninvestigated in psychiatric populations. The aim of this study was to investigate the correlation between the Oral Health Impact Profile-14 and subjective quality of life, perceptions about general health, and self-related variables. METHODS: A structured interview constructed from validated instruments was administered to 113 consumers attending outpatient psychiatric care. RESULTS: A lower perceived oral health-related quality of life had a correlation with decreased ratings of subjective quality of life, general health disabilities, and chance and internal locus of control. CONCLUSIONS: Correlations between subjective and general health-related quality of life and oral health-related quality of life had not been detected in this group before. In order to improve mental health consumers' total perceived quality of life, oral health problems should be regularly addressed in the course of psychiatric care.

 • 815.
  Rämgård, Margareta
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Platsens betydelse för dementa: en studie av demensvården i tre skånska kommuner2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet har genomförts i tre kommunla boende för dementa och berör platsers betydelse för dementa boendes sociala välbefinnande. Några av frågeställningarna i projektet är: Kan socialt välmående för de dementa boende relateras till specifika platser? Har förändringar i den fysiska miljön någon påverkan på de dementa boende? Materialet består av fokusgrupper tillsammans med personalen i de tre särskilda boendena, djupintervjuer med anhöriga samt dagböcker som följer trettio dementa boende under tre månader. Förutom de spatiala frågorna tar rapporten upp behovet av kontinuitet i arbetet med de dementa boende och hur det kan minska oro och därmed reducera medicinförbrukningen. Den pekar även på att om de dementa boende skall uppleva mening i boendet så måste de utveckla sociala aktiviteter i mindre grupper, olika konstellationer och miljöer som de känner igen sedan tidigare. Rapporten visar att när dementa boende får komma till platser där de utövat sociala aktiviteter (och som är förknippade med stark positiva känsloupplevelser) förstärks deras kognition och minnesfunktion.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 816.
  Ericsson, Ingegerd
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Sport Sciences (IDV).
  Självförtroende och fysisk aktivitet2009In: En sammanställning av projekt stödda av CIF utgiven i juni 2008, Centrum för idrottsforskning , 2009Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Beskrivning av projektet Självförtroende och fysisk aktivitet med projektledare Ingegerd Ericsson, Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola.

 • 817.
  Bengtsson, Mariette
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Stenzelius, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Elimination2009In: Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa / [ed] Anna-Karin Edberg, Helle Wijk, Studentlitteratur AB, 2009, p. 593-644Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Intag av mat och dryck liksom elimination av kroppens avfallsprodukter tillhör månniskans grundläggande fysiologiska behov.Att drabbas av urin- och avföringsproblem av skiftande slag kan upplevas integritets-kränkande för den drabbade. Att prata om det kan vara svårt och ännu mer besvärande att vara i behov av hjälp med sina toalettbestyr. den friska individen har dåliga kunskaper om sina kroppsliga funktionerså länge han/hon är frisk. Först när något kroppsligt fel tillstöter söker individen kunskap. detta gäller i ännu högre grad normal urin och tarmfunktion eftersom detta område är omgärdat av tabu.Sjuksköterskans viktigaste uppgift är att dela med sig av sin kunskap.

 • 818. Leger, Annette
  et al.
  Stölten, Charlotte
  Bolmsjö, Ingrid
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Experiences of alcohol drinking among Swedish youths with type 1 diabetes2009In: European Diabetes Nursing, ISSN 1551-7853, E-ISSN 1551-7861, Vol. 6, no 1, p. 10-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Alcohol consumption in Europe and North America is greatest in 18-25-year-olds. This behaviour can be seen as a transitional stage from childhood to adulthood, where consuming alcohol is perceived as a typical feature of adult behaviour. Youths often start to consume alcohol when they are 14-15 years of age, and one in five youngsters around 15 years of age report binge drinking. Studies of alcohol consumption among youths with type 1 diabetes have not been undertaken but it is well known that, in these people, alcohol drinking can cause hypoglycaemia and worsen the capacity to feel and interpret the symptoms of hypoglycaemia. Aim: The overall aim was to explore experiences of alcohol consumption among youths with type 1 diabetes. Another objective was to identify strategies as to how they deal with situations when they drink alcohol. Methods: Semistructured interviews with ten 18-year-old youths with type 1 diabetes, using Burnard's content analysis method. Results: This study illustrates that informants strive for security, independence and control. Frequency of binge drinking did not seem to differ from rates in other teenagers. Informants exposed themselves to considerable risks and many had met with serious incidents. Moreover, the result exemplifies how symptoms of diabetic ketoacidosis (such as nausea and vomiting) can easily be misinterpreted as a hangover or gastroenteritis. Informants lacked age-appropriate knowledge about diabetes and the effects of alcohol, but had tested things out themselves; some involved their friends in their diabetes treatment. Moreover, three strategies occurred with the aim of normalisation and security: the 'low-consumption' strategy, the 'ambitious' strategy and the 'rather-high-than-dead' strategy. Fear of hypoglycaemia was a significant concern and the consequence was poor diabetes control. Conclusion: To increase youths' independence and security, the diabetes care team should provide adequate and relevant information about alcohol. Treatment plans might contain practical steps such as advice about responsible alcohol intake and adjustments of insulin and meals, and could also encourage young people with diabetes to carry diabetes ID and inform friends about hypoglycaemia (and how to handle situations involving alcohol)..

 • 819.
  Sunnqvist, Charlotta
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Westrin, Åsa
  Träskman-Bendz, Lil
  Suicide attempters :biological stressmarkers and adverse life events2008In: European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, ISSN 0940-1334, E-ISSN 1433-8491, Vol. 258, no 8, p. 456-462Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Risk factors for suicidal behaviour include adverse life events as well as biochemical parameters acting, e.g. within the hypothalamic–pituitary– adrenal axis and/or monoaminergic systems. The aim of the present investigation was to study stressful life events and biological stress markers among former psychiatric inpatients, who were followed up 12 years after an index suicide attempt. At the time of the index suicide attempt, and before treatment, cerebrospinal fluid (CSF) samples were taken, and 24 h (h) urine (U) was collected. 3-Methoxy-4-hydroxyphenylglycole (MHPG) in CSF and 24 h urinary samples of cortisol and noradrenaline/adrenaline (NA/A) were analysed. Data concerning stressful life events were collected retrospectively from all participants in the study through semi-structured interviews at follow-up. We found that patients who reported sexual abuse during childhood and adolescence had significantly higher levels of CSF-MHPG and U-NA/A, than those who had not. Low 24 h U-cortisol was associated with feelings of neglect during childhood and adolescence. In conclusion, this study has shown significant and discrepant biological stress-system findings in relation to some adverse life events.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 820.
  Wangel, Anne-Marie
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV). Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Molin, Johan
  Östman, Margareta
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV). Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Identifying markers for mental ill-health during pregnancy in registry data2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Population based studies report increasing mental ill- health levels of women in reproductive ages. The antenatal routine care program in Sweden consists of 8-10 visits with a nurse midwife. Data from these visits, delivery and postnatal care has been collected with the National Delivery Register since 1973. No variables however exist for identifying mental health. A computerized perinatal patient record system has been in use for12 years at the University Hospital in Malmö, Sweden. It consists of some 2,500 variables possible to use for follow-up studies, as well as searchable free-text. The record system is used by all clinical staff involved with the pregnant woman. Aim: To identify markers for mental ill-health in pregnancy in registry data to predict delivery outcome. Method: Patient records from six consecutive years with 22,000 pregnancies were selected. Theoretical markers of mental ill-health related words were identified and tested in a sub-sample. A free-text-search among all patient records was performed to identify the occurrence of each of the selected markers. Results: Twenty words relating to mental ill-health instruments were chosen for the free-text database search. Presence of reported words as "panic", “anxiety” and “stress” showed an increase OR for instrumental delivery, ruptured sphincter and caesarian section. The phrase "anti-depressive" seem to lower the OR for these outcomes. Conclusion: Preliminary data seems to indicate an increased risk of obstetric complications at delivery associated with some of the markers for ill-health. Further analyses could assist in developing variables for the identification of words predicting mental ill-health and increased obstetric risks. Ethical approval 350/2007. PhD-studies by faculty funding

 • 821.
  Wangel, Anne-Marie
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Ouis, Pernilla
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Östman, Margareta
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV).
  Translating fear and abuse into Arabic/Islamic concepts: process and examples2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: To study sexual and reproductive health issues, an understanding of cultural and language bound concepts is needed. Scandinavian studies of native speaking women show a relation between history of partner violence, sexual abuse and fear of delivery. In Malmo the third largest city of Sweden, 36% of the population has a foreign background. The proportion of Arabic speaking women within maternity care is increasing in Sweden. Islamic concepts are often based in the Arabic language and are of importance for non-Arabic speaking Muslim women as well. To enable participation in a prospective study on history of abuse and fear and delivery outcome, the validated instruments needed translation into Arabic language. Aim: To describe challenges in translating instruments, on fear and abuse, developed for westernized societies into an Arabic questionnaire. Method: Interviews and face validity testing of translated instruments from Western language to develop an Arabic questionnaire were conducted. Results: In order to validate translated instruments of concepts related to sexual and reproductive health, an understanding of cultural and religious ideas, meaning of words for sexuality, violence, abuse, fear and “destiny” needs to be addressed and considered. Examples of international approaches to these issues will be presented. Conclusion: Translation of cultural concepts for questionnaire development requires more than understanding and interpretation. Ethical approval 2006/354-31; 2007/1360-32. PhD-studies by faculty funding

 • 822.
  Bahtsevani, Christel
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV). Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Willman, Ania
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV). Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Khalaf, Azzam
  Östman, Margareta
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV). Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Developing an instrument for evaluating implementation of clinical practice guidelines: a test-retest study2008In: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, no xxArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rationale and aims: This study focuses on the development of an instrument for the evaluation of clinical practice guidelines and is one part of a research project about the implementation and use of such guidelines among hospitals in the southern region of Sweden. The aim of the present paper was to investigate the test-retest reliability of a questionnaire. Method: A questionnaire was designed to gather data about guidelines that have been implemented as well as information about factors, which, according to the Promoting Action on Research Implementation in Health Service (PARIHS)-model, influence the success of implementation. Thirty-nine professionals at one of the hospitals included in the survey completed the questionnaire on two occations within a mean time of 5.5 weeks. The test-retest reliability was analyzed by means of Cohen's Kapps and percentage concordance. Results: Eight items had good agreement in terms of strength and high percentage concordance. With regard to the Kappa values 13 items show moderate and two fair agreement. Conclusions: The test-retest reliability scores show mainly acceptable results indicating a reasonable stability, thus suggesting the possibility of further developing the instrument. The factors described in the PARIHS-model seem relevant for use in evaluating implementation and use of guidelines. The instrument could benefit from a revision of the language in order to enhance clarity and make it less abstract.

 • 823.
  Bengtsson, Mariette
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Wann-Hansson, Christine
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Gebru, Kerstin
  Falk, Solvig
  Dejin-Karlsson, Elisabeth
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Sjöblom, Ingela
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Utveckling och samstämmighet avseende bedömningskriterier i de vetenskapliga metodkurserna 1, 4, 8 och 9 på sjuksköterskeprogrammet på Malmö Högskola2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  BAKGRUND Idag sker den vetenskapliga metodskolningen i huvudämnet omvårdnad i kurserna 1, 4, 8 och 9 på sjuksköterskeprogrammet på Malmö Högskola. Studenter har visat i utvärderingar att det inte fanns någon kontinuitet och progression mellan de vetenskapliga metodkurserna på sjuksköterskeprogrammet, vilket också uppmärksammats av undervisarna. Enligt förvaltningslagen är det en myndighetsutövning gentemot en enskild person när en examinator sätter ett betyg. Därför måste betygssättning hanteras rättsäkert och konsekvent vilket kräver väl förankrade betygskriterier (Ekecrantz, 2007). För att säkra kvalitet och kontinuitet mellan kurserna 1, 4, 8 och 9 på sjuksköterskeprogrammet på Malmö Högskola och för att EU-anpassa betygsgraderingen enligt ECTS-skalan (ECTS USERS`GUIDE) behövdes nya bedömningskriterier baserade på nya lärandemål enligt Bologna processen utarbetas. För att successivt öka kunskapsstegringen mellan de vetenskapliga metodkurserna har i ett tidigare projekt nya lärandemål enligt Bologna modellen för respektive kurs utarbetats. SYFTE Syftet med projektet är att identifiera och formulera bedömningskriterier baserade på en successiv kunskapsstegring inom forskningsområdet omvårdnad både avseende metod och ett kritiskt förhållningssätt. GENOMFÖRANDE Arbetet påbörjades i augusti 2007 och projektgruppen består av sex undervisande och examinerande lärare i de berörda kurserna. Litteratur i ämnet studerades och gruppen samlade in information om hur andra universitet och högskolor tillämpat ECTS-skalan. Arbetsgrupper för respektive kurs bildades som utarbetade förslag för bedömningskriterier A till F för respektive kurs. Därefter strålade arbetsgrupperna samman för att gemensamt fastställa samstämmighet samt progression mellan kurserna. Gruppen har också diskuterat examinationsformer, undervisningsmetoder, litteratur och begreppsdefinitioner relaterade till betygskriterier. Arbetet har också lett till att lärandemålen för respektive kurs har fått korrigeras och anpassat för att kunna vara utvärderingsbara. För att få studenternas synpunkter kommer de utarbetade förslagen att presenteras för studenter i respektive kurs för att få deras syn på bedömningskriterierna. Studenter i kurs 4 och 8/9 kommer under läsåret 08/09 att få vara delaktiga i utvecklingsprocessen av bedömningskriterierna. Implementering av resultatet kan tidigast ske VT09 och kommer därefter att utvärderas. Betygskriterierna kan ses i bilaga 1-5. DISKUSSION Dessa kriterier skall vara ett stöd för betygsättning av examensarbete såväl som seminarier och enskilda uppgifter dock utan att minska examinatorns ansvar för bedömningen. Bedömningskriterierna bör också ge utrymme för examinatorns egen bedömning (Boij m.fl., 2007). Betygskriterierna skall fungera som ett stöd för examinatorn så väl som för studenten, som kan inspireras att sträva efter ett högre betyg. Eftersom ECTS-graderingen är målrelaterad så finns det inget krav på att en viss del av studenterna skall få ett visst betyg. Det är dock viktigt att kraven för E skall vara likvärdiga med betyget GODKÄND. Det finns både fördelar och nackdelar med betyg i många grader. Enligt Ekecrantz (2007) ger det större precision och rättvisa samt en bättre feedback till studenterna på deras prestationer. Ekecrantz menar dock att många grader kan leda till ökad stress för studenten och ge en ökad arbetsbelastning för läraren samt att examinationsformerna kan försämras. Arbetsgruppen håller inte riktigt med om detta. Visserligen kan examinationsformerna behöva förändras men det behöver nödvändigtvis inte leda till en försämring. En intressant aspekt som Boij m.fl. (2007) tar upp i sin rapport från Kungliga Tekniska Högskolan är att bedömning av t.ex. examensarbete kan göras utifrån flera perspektiv såsom process, vetenskapligt innehåll och prestation för att examinatorn skall kunna skaffa ett bra underlag för att sätta betyg. Studentinflytande är viktigt och det är en utmaning att få studenterna delaktiga i processen, vilket inte har varit så lätt inom alla verksamheter (Åkesson 2006).

 • 824. Canivet, Catarina A
  et al.
  Östergren, Per-Olof
  Jakobsson, Irene L
  Dejin-Karlsson, Elisabeth
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Hagander, Barbro
  Infantile colic, maternal smoking and infant feeding at 5 weeks of age2008In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 36, no 3, p. 284-291Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Many parents seek help from health professionals because of their infants' persistent crying in the early months. The aetiology of this condition, often labelled ``infantile colic'', is still unclear. Aims: To assess whether smoking during pregnancy, and/or smoking at infant age 5 weeks, is associated with infantile colic, and to describe how feeding at infant age 5 weeks and smoking are related to colic. Methods: This was a community-based study, with telephone interviews in late pregnancy, and at infant age 5 weeks, covering 1,625 mother—infant dyads, i.e. 86% of the eligible population. Results: Daily maternal smoking in pregnancy was related to subsequent colic, with an age-adjusted odds ratio (OR) of 1.74 (95% confidence interval 1.08—2.82). In the multivariate model, the OR was largely unaltered. The association between smoking at infant age 5 weeks and colic did not reach statistical significance. The subgroups based on smoking and infant feeding were small, but the results suggest that exclusive breast-feeding was protective against colic, including for infants of smoking mothers. Conclusions: This study presents yet another argument why smoking in pregnancy should be discouraged — some cases of infantile colic may be avoided. With regard to mothers who are not able to give up smoking, the results add some support for the conclusion that if a mother is worried about colic, she certainly should not refrain from breast-feeding even if she smokes. 

 • 825. Gebru, Kerstin
  et al.
  Khalaf, Azzam
  Willman, Ania
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV). Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Outcome analysis of a research-based didactic model for education to promote culturally competent nursing care in Sweden - a questionnaire study2008In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 22, no 22, p. 356-384Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To describe and analyse to what extent the goals of the education in promoting culturally competent nursing care have been achieved from a student perspective. Background: As Sweden has transformed into a multicultural society over the past 50 years, there is a need to specify, at all levels of the nursing programme, transcultural concepts for the success of integration. A research-based didactic model was designed for the nursing programme at Malmö University and this was followed by investigations of its outcome. Design and methods: The study is a prospective cohort study with an outcome analysis. A descriptive research study with a longitudinal design was performed, with the focus on Swedish nursing students' experiences of transcultural nursing knowledge and their attitudes before and after implementation of the didactic model. The students evaluate highly their competence to meet demands of multicultural health and medical service. Additionally, their ability to recognise and understand the consequences of international migration on health also received a high mean. Conclusions: The study revealed the knowledge and experience acquired by Swedish students in transcultural nursing. The assumption was that a visible development of knowledge should occur during the three years of education. Interpreting the findings, such effectiveness can be found and hopefully the students will be able to give holistic nursing care based on a person's individual culture.

 • 826.
  Sunnqvist, Charlotta
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Persson, Ulla
  Lenntorp, Bo
  Träskman-Bendz, Lil
  Time geography: a model for psychiatric life charting?2007In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 14, p. 250-257Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since many years, life charting has been used to describe the life course and life events of psychiatric patients. The aim of the present study was to describe and evaluate time geographic life charts of 11 former psychiatric patients in order to promote systematic descriptions of their life events over time. Information on all events which was gathered from the life charts was analysed by manifest content analysis and reduced to four categories: information received by asking only about moves, social capacity, predisposing life events and/or stressful as well as precipitating life events. Our findings showed that this kind of life charts offered a comprehensive and structured picture. They describe a detailed life situation from one time period to another, where geographical sites serve as anchors. The patients expressed satisfaction with this method of combining an interview with a time geographic life line.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 827.
  Eiman Johansson, Maria
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Sjuksköterskors kliniska beslutsfattande med fokus på perifera venkatetrar (PVK)2007Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Every working shift nurses make several decisions, including decisions about management of peripheral venous catheters (PVC). Peripheral catheterisation is a common procedure, which affects numerous patients in health care today. PVC are for example used for intravenous infusions with antibiotics, nutrients and blood components. Having PVC in situ may lead to complications such as thrombophlebitis. Clinical guidelines have been developed within the area to assist nurses in their decision-making, but clinical guidelines are not always adhered to. There are several reasons why clinicians do not always adhere to clinical guidelines, although such adherence may lead to fewer complications. Choices for decisions regarding PVC management have been investigated in previous studies, but not in a naturalistic setting. The overall aim of this licentiate thesis was to describe nurses’ clinical decision-making through focusing on their adherence to clinical guidelines and their clinical reasoning concerning decisions of PVC. Two studies have been conducted and data were collected during a six-month period, from December 2004 to June 2005. Study I investigated nurses’ adherence to national and local PVC guidelines by focusing on time in situ, site, size and documentation at the dressing. The thrombophlebitis frequency associated with PVC in situ was also investigated. Structured observations through two protocols were carried out and data about 343 PVC were analysed. Study II investigated nurses’ clinical reasoning regarding PVC management and cues and factors of importance in the decision10 making process were analysed. Nurses were observed in their daily work with focus on PVC management. They were interviewed both about the PVC decisions made in the observed situations and about factors influencing their reasoning regarding PVC management in general. The observations facilitated the interviews. Transcribed interview texts were analysed with content analysis. The results in study I showed that thrombophlebitis frequency was 7.0% and the nurses seemed to replace or remove PVC before any severe complications arose in accordance with clinical guidelines. Nurses partly adhered to national and local guidelines concerning site, size, documentation at the dressing and time in situ. Differences in guideline adherence were observed for wards with local or national guidelines, as well as for wards with different specialities. The results indicate that local guidelines may have an impact on guideline adherence but these results need further exploration. Analysis of interview texts in study II resulted in a category system with three main categories describing cues and factors of importance in the nurses’ clinical reasoning about PVC: the individual patient situation, the nurse’s work situation, and experience of PVC management. An overall theme was also revealed in the interview texts and the nurses balance in their clinical reasoning between avoiding or minimizing discomfort and pain for the patient and preventing complications from the PVC. The results from this licentiate thesis have implications for the education of nurses as well as during implementation of clinical guidelines.

  Download full text (pdf)
  Comprehensive Summary
 • 828.
  Bramhagen, Ann-Cathrine
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Axelsson, Irene
  Hallström, Inger
  Mothers' experiences of feeding situations: an interview study.2006In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 15, no 1, p. 29-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: The aim of the study was to describe parents' experiences concerning feeding situations and their contact with the nurse at the Child Health Service (CHS). BACKGROUND: Some of the most important tasks for the nurse at the CHS are to monitor growth, detect feeding difficulties and give advice concerning food intake and feeding practices. METHOD: Eighteen mothers differing in age, education, ethnicity and number of children and recruited from different CHS were interviewed. The narratives were transcribed verbatim and analysed by content analysis at manifest and latent levels. RESULT: All mothers' described that food and feeding were essential parts of their lives requiring a great deal of time and involvement. Two major categories of mothers' attitudes in feeding situations were identified - a flexible attitude and a controlling attitude. Mothers with a flexible attitude were sensitive to the child's signals and responded to them in order to obtain good communication. Mothers who expressed a need for control established rules and routines regarding the feeding situations. Mothers with a controlling attitude expressed receiving inadequate support from the nurse at the CHS. CONCLUSION AND CLINICAL IMPLICATION: This study shows that some mothers experience inadequate support from the nurse at the CHS. Knowledge about mothers' experiences of feeding situations and their different attitudes towards the child during feeding might improve the CHS nurses' knowledge and help them understand and more adequately support mothers who experience feeding difficulties.

 • 829. Niméus, Anders
  et al.
  Hjalmarsson Ståhlfors, Fredrik
  Sunnqvist, Charlotta
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Stanley, Barbara
  Träskman-Bendz, Lil
  Evaluation of a modified interview version and of a self-rating version of the Suicide Assessment Scale2006In: European psychiatry, ISSN 0924-9338, E-ISSN 1778-3585, Vol. 21, no 7, p. 471-477Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Suicide Assessment Scale (SUAS) was constructed to be sensitive to change of suicidality. It was recently found to be predictive of suicide in a group of suicide attempters. The aim of the present study was to evaluate the reliability and validity of a modified interview version of SUAS with defined scores and also a new self-rating version (SUAS-S). The subjects consisted of former inpatients, 42 persons who had been admitted because of a suicide attempt about 12 years ago and 22 control patients. The subjects were rated according to the SUAS, the SUAS-S, as well as the Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS). The interrater reliability was found to be high. The SUAS correlated significantly with the MADRS, but the concordance was not consistent, which indicates that the SUAS measures something different from depression. The SUAS-S correlated significantly with the interview-rated SUAS, thus exhibiting good concurrent validity. In summary, both the modified interview version of SUAS and the SUAS-S seem to be valid, reliable and easily used suicide assessment instruments. © 2006 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 830.
  Bahtsevani, Christel
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV). Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Khalaf, Azzam
  Willman, Ania
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Health and Welfare Studies (HV). Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Evaluating psychiatric nurses' awareness of evidence-based nursing publications2005In: Worldviews on Evidence-Based Nursing, ISSN 1545-102X, E-ISSN 1741-6787, Vol. 2, no 4, p. 196-207Article in journal (Refereed)
 • 831.
  Carlsson, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Olycksfallsrisker i barnets hemmiljö: fokus på skållskador2005Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this licentiate thesis was to increase the knowledge about children’s (0–6 years old) exposure to accidents in the home environment through parents’ opinions about accidents and parents’ self-reported compliance with precautions. Data were collected from parents of 10-month-old children who answered a questionnaire. The questionnaire prompted responses related to parents’ background and socio-economic factors as well as questions about precautions they had taken to decrease hazards in their home. The questions focused on actions parents had taken upon receipt of preventive advice given to them during the eight-month Child Health Care nurse assessment. Thirty-two percent of the parents complied with less than half of the suggested precautions. Univariate odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (95% C I) were calculated to investigate the associations between compliance and parents’ different background/socio-economic characteristics. The variables foreign born, low occupational level, 12 years’ education or less, rented housing and information provided at Child Health Care clinics proved to be statistically significant for the non-compliant group. Multiple logistic regression analysis was performed in order to adjust the estimated odds ratios for the influence of potential confounders such as parents’ nationality, educational and occupational level, place of information and habitation. After the adjustment the variable nationality and educational level stayed significant (Ι). Data in article ΙΙ were collected from medical records, in a retrospectively designed study. Burn-injured children (0–6 years old) consulting the University Hospital or the health centres (21) during 1998 and 2002 were included. Chi-squared test was used to analyse differences in nominal data and cross-tabulation was used to analyse the proportions between the characteristics of the injuries and sex, age and nationality. There were 148 burn injuries, 80% of which were scalds caused by hot liquid (71%) or hot food (29%). The majority were to boys between one and two years old. Children of foreign-born parents were more frequently affected and the extent of injuries often larger. The data collection method in article ΙΙΙ was tape-recorded interviews, analysed by content analysis, with parents of 20 children (0–6 years old) recently suffering from scalds. Parents told their perceptions about causes of the scalds. The analysis resulted in eight categories and two themes. One theme was ‘Deviation from the normal’, which could be when something unusual happened, such as a sudden visit by a friend or when a family member was tired, stressed or ill. The tiredness could be due to fever, a cold, other illnesses or mental stress. It could also be when something was broken in the kitchen and routines were changed. ‘Misjudgement of the child’s capacity’ was the other theme, which it concerned the children’s preventive capacity, rapidity and reach. It was hard for the parents to keep up with the fast development of the small children (9 months–2 years). The parents said that they often did not realise the child’s capacities until the accident occurred. Key words: accident, burns, child, compliance, intervention, prevention and scalds

  Download full text (pdf)
  Comprehensive Summary
 • 832. Annersten, Magdalena
  et al.
  Willman, Ania
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  is: a literature review2005In: Worldviews on Evidence-Based Nursing, ISSN 1545-102X, E-ISSN 1741-6787, Vol. 2, no 3, p. 122-130Article, review/survey (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Persons using daily subcutaneous injections to administer medicine perform them in different ways and thereby increase the risk of skin complications related to the injection. It is often part of nurses’ role to administer medicine and educate the patient in injection technique. Course literature in nursing education, commercial patient education pamphlets, and instructional leaflets do not give consistent advice regarding subcutaneous injection technique. Aim: The aim of this review was to identify the scientific foundation for the technical performance of subcutaneous injections. The question to be answered was: How should a subcutaneous injection be administered to achieve the right dose in the right place with minimum complications? Method: The review included a search in three databases, a screening process at abstract level, followed by a quality assessment of included articles. The quality assessment was done independently by two people and followed specific protocols. Result: A total of 38 articles were assessed for quality and covered information on dose, location, and complications of subcutaneous injection. The assessed studies are heterogeneous in design and describe different aspects of the subcutaneous injection technique. Therefore, the scientific foundation for technical performance is weak. However, several studies indicate that the amount of subcutaneous fat and appropriate needle length are of high importance for the drug to reach the target tissue. Conclusion: More research regarding effective subcutaneous injection technique needs to be done.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 833.
  Bramhagen, Ann-Cathrine
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Virtanen, M
  Siimes, MA
  Axelsson, Irene
  Transferrin receptor in children and its correlation with iron status and types of milk consumption2003In: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 92, no 6, p. 671-675Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: This study compared transferrin receptor (TfR) concentrations with iron parameters relative to a child´s intake of cow´s milk and follow-on formula. Methods: TfR, β-Haemoglobin, serum ferritin and mean corpuscular volume (MCV) of red blood cells were analyzed in a study population of 263 children aged 2.5 y. The amount of cow´s milk and follow-on formula consumed were recorded. Results: There was a significant difference of TfR/log. ferritin between children whose milk intake was < 500 ml and those with a milk intake of > 500 ml (p=0.003). There were significantly higher values of TfR/log. ferritin in children whose MCV of red blood cells was < 75fL than those with > 75fL (p=<0.0001). The TfR concentrations were significantly lower after iron treatment. Conclusion: Higher concentrations of TfR were correlated with lower concentrations of haemoglobin and MCV of red blood cells. Milk consumption increases the risk of higher ratio of TfR/log. ferritin. TfR concentrations were significantly lower after iron treatment.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 834.
  Tengland, Per-Anders
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  A Conceptual Exploration of Incongruence and Mental Health2001In: Rogers' Therapeutic Conditions: Evolution, Theory And Practice. Volume 1. Congruence / [ed] Gill Wyatt, Ross-on-Wye: PCCS Books , 2001, p. 159--173Chapter in book (Refereed)
 • 835.
  Tengland, Per-Anders
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Care Science (VV).
  Mental Health: A Philosophical Analysis2001 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Mental health issues are a growing concern in our modern Western society. This is part of an increasing interest in questions about health, quality of life, personal development, and self-fulfilment. However, most of what has been written so far has had its focus on mental illness or disease, the negative side of the coin, and few attempts have been made to discuss more thoroughly, from a philosophical perspective, what it is to be mentally healthy. The present book is such an attempt.The author's aim is to analyze, philosophically, the notion of `positive mental health'. In so doing a number of ideas found in the literature are presented and discussed. The author also raises some important methodological questions. The final result of the analysis is a formal and a material reconstruction of the concept of "positive mental health".The book will be of value to all professionals within the health care sector, in particular to psychiatrists, clinical psychologists, and psychotherapists. It will also be of interest to philosophers and social scientists working with health questions.

14151617 801 - 835 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf