Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
11121314 651 - 690 av 690
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 651.
  Henningsson-Yousif, Anna
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Skolperspektiv: Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan2003Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The major objective has been to create tools for analyzing the reasoning regarding the school the different actors involved - pupils, teachers, school and politicians show. A subordinate aim was to explore relevance in this connection of eight studies carried out by the author 1979 – 1999 concerning three basic areas: the pedagogical processes at the school level, at the teacher education level and at the level of school change. I conclude that a recurring question is that of the relevance and the sense of meaningfulness experienced by those involved in different educational processes. In one of the eight empirical studies, termed the compulsory-school teacher study (1997), an approach to analyzing what teacher trainees find relevant in their work in schools is presented, involving two basic concepts, those of the event space and the relational space. In considering these concepts in terms of Alfred Schutz' theory of the lifeworld, I rename the relational space the space of contemporaries. A new study is also reported in this thesis – Teachers and schoolpoliticians in the pedagogical process of school change, the LoP-study. In considering the earlier eight studies in conjunction with the LoP-study, I find the studies to have dealt with personal processes and societal processes as well as pedagogical processes in how the parties involved reason in talking about the school. Three different aspects of the processes are distinguished: meta-aspects, connected with the aims a given process has; core aspects, connected with what one concretely does; and approach aspects, pertaining to how the persons involved relate to each other and to the process. In analyzing the LoP- interviews carried out with use of the tools developed – enabling different processes and aspects of these to be analyzed – I find marked individual differences in the patterns of different aspects of the processes involved. The width of the event space and of the space of contemporaries on the part both of the teachers and of the politicians were found to vary considerably. A conclusion drawn is that further development of the tools created would be worthwhile. It also seems possible to apply these tools to other areas, such as those of the scientific community with its research processes and of the political community with its steering processes.

 • 652.
  Ericsson, Ingegerd
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Idrottsvetenskap (IDV).
  Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-32003Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. Motorikobservationer med MUGI observationsschema som underlag genomförs varje år. Elever som observeras ha motoriska brister erbjuds extra motorisk träning i en mindre grupp ytterligare en lektion per vecka. En tredje årskull elever på samma skola, som har två lektioner ordinarie idrottsundervisning per vecka, utgör studiens jämförelsegrupp. Totalt omfattas 251 elever av studien. Metoden har en hypotetisk-deduktiv ansats och utgår från tre hypoteser: 1. Barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. 2. Barns koncentrationsförmåga förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. 3. Barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Resultaten från genomförda motorikobservationer bekräftar studiens första hypotes att barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Efter ett och två år har eleverna i interventionsgruppen bättre balansförmåga/bilateral koordination och bättre motorik totalt än eleverna i jämförelsegruppen. I skolår 2 är skillnaderna ganska stora och i skolår 3 finns det stora skillnader mellan interventions- och jämförelsegrupp. Även när det gäller öga-handkoordination har eleverna i interventionsgruppen bättre resultat i skolår 2 och 3 än eleverna i jämförelsegruppen. Skillnaderna är ganska stora både i skolår 2 och 3. Elever i jämförelsegruppen som observerades ha motoriska brister vid projektstart har i stor utsträckning kvar dessa ett år senare. Detta visar, i enlighet med andra studier, att motoriska brister oftast inte går över av sig själv. Skolans två idrottslektioner per vecka är troligtvis inte tillräckligt för att motoriken ska förbättras i denna elevgrupp. Studiens andra hypotes, att barns koncentrationsförmåga förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan, kan inte bekräftas av studiens resultat. Eleverna i interventionsgruppen har, enligt lärarbedömningar, bättre uppmärksamhet och impulskontroll samt bättre koncentrationsförmåga totalt sett i skolår 2 än eleverna i jämförelsegruppen. Men dessa skillnader kvarstår inte i skolår 3, vilket gör att några säkra slutsatser inte kan dras huruvida elevernas koncentrationsförmåga påverkats av interventionen eller ej. Bestående positiva effekter på koncentrationsförmågan, enligt såväl lärares som föräldrars bedömningar, märks endast för elever som bedömdes ha stora motoriska brister vid projektstart och som fått extra motorisk träning utöver den ökade fysiska aktiviteten. Studiens tredje hypotes, att barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan, bekräftas i flera av studiens delresultat. Interventionsgruppens elever har bättre resultat på samtliga studerade delar av de nationella proven i svenska och matematik i skolår 2 än elever i jämförelsegruppen. Resultaten indikerar att ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan kan ha betydelse för skolprestationer i svenska och matematik i skolår 2, särskilt när det gäller skrivförmåga, läsförmåga, rumsuppfattning samt taluppfattning/tankefärdigheter, där skillnaderna mellan interventions- och jämförelsegrupp är säkerställda. Fler kontrollerade studier behövs dock för att kunna dra generella slutsatser om effekter av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivet och motorisk träning i skolan.

 • 653.
  Gislén, Ylva
  Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).
  Rum för handling: Kollaborativt berättande i digitala medier2003Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen fokuserar på kollaborativt berättande i digitala medier, och tar avstamp i relativt detaljerade beskrivningar av de designprojekt som utgör avhandlingsarbetets ryggrad. Kännetecknande för dessa designprojekt är att de kombinerar fysiska och virtuella rum och/eller flera medieplattformar. Utifrån kritiska läsningar av designval och bruk av de koncept och prototyper som designprojekten utmynnat i presenteras argument för föreslagna "sätt att se" på design av berättande i digitala medier och centrala kvaliteter i miljöer för kollaborativt berättande. Grundläggande är att se berättande som en överenskommelse, som måste springa ur den berättarsituation, den fysiska och sociala verklighet, som utgör en oavvislig del av allt berättande. Denna överenskommelse upprättar ett "rum" för att undersöka och värdera möjlig mänsklig handling, ett rum vars estetiska egenskaper inte kan skiljas från de etiska och politiska frågeställningar som sätts i rörelse av allt berättande. Utifrån detta grundläggande synsätt diskuteras frågan om utformandet av handlingsutrymme i relation till interaktivitet i digitala medier, begrepp som roll, karaktär, samarbete och konflikt samt rytm, poesi och mångtydighet. Argumenten och resonemangen grundas, utöver i den kritiska läsningen av designprojekten, också i en bredare översikt av narrativitetsbegreppets utveckling inom human- och samhällsvetenskaperna de senaste två decennierna samt i en diskussion av teorier, synsätt och vanliga grundantaganden kring berättande i digitala media. Utrymme i avhandlingen ges också åt en kunskapsteoretisk diskussion kring frågan om design som forskning, främst ur ett perspektiv grundat i STS-fältet men också i relation till förda resonemang ifråga om praxisbaserad forskning i allmänhet och designforskning och designteori i synnerhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 654.
  Nilsson, Magnus
  Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).
  Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna2003Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Litteraturvetenskaplig doktorsavhandling om Ivar Lo-Johanssons statarromaner mot bakgrund av den socialpolitiska moderniseringaen av Sverige på 1930-talet och den svenska modernismens utveckling.

 • 655.
  Dychawy-Rosner, Irena
  Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  Daily activities among persons with developmental disabilities. Assessment, staff experiences and caring dynamics2003Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 656. Persson, Magnus
  Kampen om högt och lågt: studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 657.
  Alkebro, Jesper
  Malmö högskola, Teknik och samhälle (TS).
  Multiphase oxide ceramics in the alumina-yttria system2002Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As a means of creating dispersed multiphase oxide structures, high-energy milling has been used for pre-treating alumina-yttria powder mixtures before pressing and sintering. Processing was performed in a planetary ball mill with steel or alumina milling tools and measured effects of the treatment have served as data for a modeling study. Subsequent phase development and sintering during heat treatment of the milled powders have been examined. Two compositions likely to result in a minority phase dispersed in another phase in equilibrium were selected and subjected to the milling treatment. The two constituent powders were homogenously mixed and defects were injected into the crystal structures which were gradually destroyed. Subsequently, depending on milling parameters, there was either amorphization of the sample or formation of yttrium aluminum perovskite, an intermediate phase of the alumina-yttria system. Alumina milling tools exhibited a higher milling efficiency, but they were prone to chipping which lead to massive contamination. Steel milling tools were worn in a more controlled manner and the total amount of contamination was much lower. In heat treatment milled powders easily attained phase equilibrium and there was no metastable behavior noted. Transformation temperatures fell as a function of milling time but for longer milling times the effects of prolonged processing decreased. Sintering properties were also improved resulting in higher final density and lower sintering temperatures. Iron contamination from steel milling tools was suspected to be detrimental for the final solidification and to cause large porosity, but when oxidized the effect is inversed leading to very good densification in argon atmosphere. Relative densities as high as 96% were measured after sintering 1 h in 1500°C, but the process was sensitive to the environment resulting in poor sintering for oxidizing (air) or reducing (argon in graphite furnace) atmospheres. A dispersion of a second phase in the dominant matrix phase was observed but further improvement of the process should be needed to make it finer. The grain size could be estimated to be around 5 µm from fracture surface images.

 • 658.
  Lin, Hai Chun
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Pedagogy of heuristic contexturalisation: intercultural transmission through cross-cultural encounters2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna doktorsavhandling i ämnet pedagogik utgör en analys av effekter av den pågående kulturella globaliseringen genom att granska två internationella magisterprogram vid Lunds universitet. Studiens syfte är att spåra mönster i en bärande pedagogisk idé för överföring av ett interkulturellt tänkande i tvärkulturella möten genom att utforska, beskriva och försöka förstå essentiella effekter av sättet att genomföra magisterprogrammen på. I en kombinerad intervju och observationsstudie granskas tio studerandes och sex universitetslärares upplevelser av och tankar om magisterprogrammen "med stöd av symbolisk interaktionistisk ansats i ett poststrukturalistiskt perspektiv". Studiens slutsats är att det bästa pedagogiska mönstret för interkulturell förståelse genom tvärkulturella möten sker i en undersökande ansats (Heuristic Contexturalisation) och att essensen i en sådan pedagogik byggs upp i form av nya teman (Thematic Reconstruction).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 659.
  Lindqvist, Per
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Lärares förtroendearbetstid2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det övergripande området för min studie är lärararbetet. Initialt riktar jag blickarna mot lärare som verkar i den svenska grundskolan. Den övergripande forskningsfrågan lyder: Hur är lärararbetet? Även om det i grundad teori framstår som önskvärt att forskaren ska ge sig ut på fältet utan förutfattade idéer och perspektiv som tvingar data in i förutbestämda analyser, ges en öppning för att i ett inledningsskede formulera frågor eller problemområden. För att hitta en väl avgränsad ingång till min beskrivning av lärararbetet definierades det initiala området ur vilket empiri ska insamlas enligt följande: lärares arbete under förtroendearbetstiden. Med arbete menas de tankar och handlingar som lärare utför och som är direkt relaterade till läraryrket. För att definiera begreppet förtroendearbetstid väljer jag att använda mig av den definition som de fackliga organisationerna och arbetsgivare avtalat. Den del av årsarbetstiden som överstiger 1360 timmar utgör förtroendearbetstid. För den genomsnittliga läraren innebär den 407 timmar. Begreppet förtroendearbetstid, i fortsättningen förkortat till förtroendetid, syftar på en formulering i arbetstidslagen, där arbetstagare med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor ”har förtroendet att själva disponera sin arbetstid” Förtroendetiden är, enligt avtalet, i första hand avsedd för för- och efterarbete. Även s.k. spontana elev- och föräldrakontakter samt tid för egen utveckling ingår i förtroendearbetstiden. Syftet med denna studie är att alstra en grundad teori kring lärares arbete, med utgångspunkt i arbetet under förtroendetid. En grundad teori används för att förklara mänskligt beteende därför består en sådan teori främst av relationssatser. De uttrycker vilka relationer som råder mellan två eller flera av de existerande företeelserna. En grundad teori är inte rigoröst prövad, utan kan mer liknas vid antaganden eller hypoteser som söker förklara handlingar inom ett faktiskt och konkret område. I en sådan studie finns inte problemet initialt, utan det växer fram. Genom att lyssna och se på aktörerna kan handlingar förstås utifrån aktörernas sätt att se på saken. Förståelsen kretsar kring det som väsentligen berör och angår aktörerna på fältet. Kärnkategorin i en grundad teori söker förklara aktörernas återkommande ansträngningar att bearbeta det som berör och angår. En grundad teori vill upptäcka det centrala problem som människor ställs inför och hur de försöker hantera detta på bästa sätt samt spåra upp de underliggande mönstren bakom dessa ansträngningar. Forskningsmetoden grundad teori utvecklades av Glaser och Strauss under 60-talet. Det övergripande syftet med metoden är att den ska användas för att generera teorier som är ordentligt förankrade i data. Teorierna kan vara av två slag, faktiska eller formella. Båda två måste grundas i data Den föreliggande studien har sitt fokus på generering av faktisk teori och innehåller därför jämförande analyser mellan eller inom grupper som befinner sig på samma empiriska arena. En grundad teori ska kunna tillämpas av lekmän i den vardagliga verksamheten. För att uppfylla detta krav bör den grundade teorin innehålla fyra egenskaper. För det första måste den passa in på det (faktiska) område i vilket den ska användas. Data ska ständigt jämföras med varandra för att förtjäna sin plats i den grundade teorin. För det andra måste den fungera. Teorin måste kunna förklara vad som inträffat och förutse vad som kommer att inträffa. För det tredje måste den vara relevant för aktörerna och aktionerna inom området. En grundad teori tvingar inte fram ett förutbestämt problem, utan tillåter det att växa fram. För det fjärde måste teorin vara modifierbar. Teorin måste kunna förändras i takt med att empirin förändras. Insamlade data bildar grunden till framväxande idéer. Sådana idéer ger upphov till teorier som till en början inte är fullständiga eller uttömmande. Det uppstår alltid tomrum som forskaren bör sträva efter att fylla med hjälp av nya datainsamlingar. De grundläggande frågeställningar som hjälper forskaren att finna nya data i jakten på den framväxande teorin är: Vilka grupper vänder man sig till i nästa datainsamling? I vilket teoretiskt syfte? Eller med andra ord, vilken teoretisk relevans för utvecklandet av de framväxta kategorierna har data från de nya grupperna? Insamlandet av data upphör när man erhållit teoretisk mättnad. Med detta menas att ytterligare insamlad data inte ger upphov till nya egenskaper hos en kategori. De kategorier som innehåller de mest förklarande och upplysande krafterna, de teoretiska kärnkategorierna, bör grundas och mättas i så hög utsträckning som möjligt. För att generera en teori använder man sig hela tiden av jämförande analyser. Genom jämförelse av data genereras begrepp som sorteras i kategorier. Syftet med att använda den ständigt jämförande metoden är att systematiskt generera teori. Metoderna för de ständiga jämförelserna är utarbetade till hjälp för forskaren i strävan efter att generera teorier som är integrerade, överensstämmande, rimliga, grundade i data och tillräckligt klara för att kunna testas. Den inledande datainsamlingen bestod av att 50 lärare under sju dagar skrev dagbok om den del av deras lärararbete som utfördes under. förtroendetiden. Efter att dagböckerna samlats in påbörjades en arbetsprocess enligt de första etapperna i grundad teori. Inledande frågor som ställdes till data var: Vad finns att upptäcka i materialet? Hur kan detta sorteras? Avhängigt av vad orden eller fraserna i dagböckerna har indikerat kodades de, d.v.s. sorterades de in under begrepp som gav en uppfattning om olika underliggande meningar eller mönster. Utfallet av analysen skrevs sedan ner i teoretiska utkast, vilka kom att utgöra ledtrådar för den fortsatta datainsamlingen. Det påföljande urvalet av informanter styrdes av behovet att kontrollera och modifiera de ännu så länge, ’lösa’ idéerna i det inledande teoretiska utkastet. Sålunda valdes sju lärare ut från dagboksstudien. Valet grundade sig på att dessa lärare bidragit med uttryck som antingen talade mycket för, eller mycket emot, de begrepp som kodningen av data i den inledande datainsamlingen hade gett upphov till Intervjustudien gav upphov till en modifiering och utveckling av de teoretiska utkasten. För att bygga vidare på den grundade teorin beslöts att samla in ytterligare data med hjälp av enkäter. 84 lärare från grundskolan besvarade frågor gällande deras upplevelser av arbetet. Vid bruket av grundad teori som metod är det viktigt att vänta med läsningen av teori kring problemområdet. Ett teoretiskt utkast ska vara grundat i empirin innan andra teorier eller forskningsresultat, med relevans för den grundade teorin, kan användas. Eftersom de teoretiska utkasten, efter tre datainsamlingar, ansågs ha en tillräckligt grundad karaktär bestod den fjärde och avslutande datainsamlingen av litteratur. Med hjälp av litteraturen vävdes teorier och tidigare forskning in i de teoretiska utkasten. Detta utfördes enligt tidigare förfarande, med hjälp av en jämförelse med tidigare teoretiska utkast grundade i data. Lärarnas handlingar sker till stor del i ett socialt sammanhang, där lärarna är beroende av information från omgivningen och där få, felaktiga eller motstridiga vinkar ges om förväntade resultat. Sambandet mellan undervisning och inlärning är oklart, klassrumskontexten präglas av oförutsägbarhet och omedelbarhet och målen framstår som oklara och mångtydiga. Under arbetsdagen ska lärarna vara tillgängliga för såväl arbetsuppgifter som personer. Arbetsdagen får på så sätt en förtätad karaktär, lärarnas intentioner blockeras, allt som lärarna tänkt sig göra hinns inte med och allt mindre tid återstår för vila och återhämtning. Lärararbetet omgärdas med andra ord av en komplex och osäker kontext vilken också påverkar relationerna mellan de i studien ingående kategorierna. Lärarnas arbete utmärks av att förväntade resultat av handlingar sällan eller med fördröjning infaller eller uppfattas. Av detta följer att lärarna också i liten utsträckning känner sig klara med arbetet. Målsättningar ligger ofta utom räckhåll. Lärararbetet kan liknas vid en oändlig historia. Endast i undantagsfall verkar lärarna se ett avslut i arbetet. Anledningen till det oavslutade lärararbetet står att finna i den dåliga överensstämmelsen mellan förväntade och faktiska resultat av lärarhandlingar. Denna diskrepans av socio-kognitiv karaktär uppfattar lärarna, till stor del, via respons från elever. Det förväntade resultatet av lärarhandlingar infaller då elever uppvisar förväntad respons. Om en sådan elevrespons uteblir eller är för otydlig att uppfatta uppstår den nyss nämnda diskrepansen. Det oavslutade lärararbetet uppfattas av de allra flesta lärare och bidrar till att en mental beredskap infinner sig. Den mentala beredskapen behöver inte innebära att samma tankar tänks repetitivt och idisslande, om och om igen. Tillståndet är mer ett uttryck för att arbetets villkor spiller över och tränger in i det privata livet. Dessa arbetstankar som invaderar lärarnas medvetande kan uppfattas såväl positivt och framåtskridande som negativt och stillastående. Ett slags tankeinnehåll uppfattas negativt, tankar-som-fotboja. Ett annat slag uppfattas positivt, tankar-som-färdkamrat. Den mentala beredskapen kan alltså i sig vara en källa till negativa sinnesstämningar, då den förlorade kontrollen över egna mentala aktiviteter kan upplevas obehagligt. Att inte ha kontroll över tankarna är ett generellt och kanske också ett oundvikligt problem för lärarna. Ett mer specifikt problem utgörs av företeelsen tankar-som-fotboja. Ett sådant ohanterligt flöde av oroliga tankar har en ältande karaktär. Att ha tankar-som-fotboja är ett obehagligt tillstånd som kraftigt berör och angår de lärare som är utsatta. Villkoret för relationerna mellan det oavslutade lärararbetet och den mentala beredskapen är att lärarna får arbetstillfredsställelse via förväntad respons på att eleverna lär sig, arbetar för att lära sig eller trivs. Sådan respons hanteras, beroende av vad lärarna inriktar uppmärksamheten på, av olika lärare på olika sätt. Uppmärksamhetens inriktning äger stor förklaringskraft till lärarnas olika upplevelser av den mentala beredskapen. Uppmärksamheten kan delas in i två typer, framgångsinriktad och handlingsinriktad uppmärksamhet. Dessa båda utgör två motsatta och extrema typer vilka också fungerar som abstrakta mönster som lärarnas handlingar och tankar kan placeras in i. Läsaren ska alltså observera att det inte är frågan om en kategorisering av lärare, utan av handlingar och tankar. En och samma lärare kan alltså samtidigt uppvisa handlingar och tankar som har sina rötter i såväl framgångsinriktad som handlingsinriktad uppmärksamhet. Den handlingsinriktade uppmärksamheten tar sikte på lärarnas utförande av handlingen. Elevrespons som lärarna riktar in sig på söks i samband med planeringen och implementeringen av lärarnas intentioner. En sådan inriktning på uppmärksamheten tar med de dåliga oddsen i beräkningen, i och med att den förväntade elevresponsen ligger nära själva genomförandet av lärarhandlingen och inte resultatet av densamma. Upplevelsen av den mentala beredskapen ges därmed större chans att få karaktären av tankar-som-färdkamrat. Den framgångsinriktade uppmärksamheten, som också utgör studiens kärnkategori, riktas däremot mot resultatet av handlingen. Lärarna söker utan fördröjning diagnostisera de egna handlingarnas effekter på elevernas inlärning, arbete för inlärning och trivsel. En sådan riktning av uppmärksamheten löper större risk att utsätta lärarna för företeelsen tankar-som-fotboja eftersom lärarna inte har kontroll över alla de faktorer som påverkar elevernas lärande och trivsel. I den handlingsinriktade uppmärksamheten ligger målsättningen närmare handlingen, på så sätt att målets ouppnåelighet tas med i beräkningen. En sådan medveten eller omedveten kalkyl av det komplexa och osäkra påverkar att målsättningen får en mer ospecificerad, ’att-göra-så-gott-man-kan’, karaktär. I en komplex verksamhet verkar sådana ospecificerade målsättningar leda till effektiva målinriktade handlingar. Målsättningen i den framgångsinriktade uppmärksamheten har däremot en starkare koppling till resultatet av handlingen och är av en mer distinkt och målinriktad karaktär. Undervisningens framgång betonas, d.v.s., undervisningen ges en stark koppling till elevernas inlärning. En distinkt målsättning i en komplex kontext verkar leda till att de målinriktade handlingarna får en låg grad av effektivitet. I den handlingsinriktade uppmärksamheten finns en tolerans för att måluppfyllelsen kan infalla med en viss fördröjning. Uppfyllandet av mål i den framgångsinriktade uppmärksamheten karakteriseras däremot av en strävan efter omedelbara eller tidiga avslut. Handlingsstrategin inom den handlingsinriktade uppmärksamheten kännetecknas av uthållighet. Lärarna håller, under en längre tid, fast vid utvalda handlingsmönster och uppvisar vid tillfälliga motgångar en elastisk återhämtning till den ursprungliga strategin. Inom den framgångsinriktade uppmärksamheten uppvisas i stället en handlingsstrategi som utmärks av otålighet. Man söker osystematiskt efter första bästa lösning och byter på så sätt kontinuerligt strategier för att kunna förutsäga resultatet. Inom den handlingsinriktade uppmärksamheten ställs handlingskraft i förhållande till det möjliga och rimliga inte det ideala. Diskrepansen mellan det faktiska och det möjliga är av en mer hoppfull karaktär och ger därmed lärarna en större chans att skapa tillit till den egna handlingen. I och med att den framgångsinriktade uppmärksamheten betonar det förväntade resultatet och den förväntade responsen på handlingar, fokuseras det idela, det som ’borde’ göras. Följden blir att den egna handlingskraften dräneras och känslor av otillräcklighet infinner sig. Den grundade teorin relateras i diskussionen till teorier om stress. Teorin visar att lärararbetet tillhör de gränslösa arbetena, i vilka oförutsägbarhet och osäkerhet är två ingredienser som medverkar till att känslor av överbelastning och stress lätt kan utvecklas. Lärararbetet har troligen alltid haft en oavslutad karaktär och därmed alltid tillhört de gränslösa arbetena. Lärare har hittills kunnat hantera en sådan arbetssituation men i en skola där lärarna görs alltmer ansvariga för att eleverna skall uppfylla mål blir det oavslutade arbetet alltmer ohanterligt. Dock identifieras i studien ett antal lärare som har en handlingsstrategi som går ut på att göra ’good enough’ och inte ’not enough’. Att göra så gott man kan verkar i komplexa situationer inte bara medverka till att skydda lärarna från ett destruktivt tanke- och handlingsmönster, det innebär också att mer kraft kan riktas mot handlingen så att lärande och trivsel kommer till stånd. Den grundade teorin manar till viss försiktighet och eftertanke vad gäller ett okritiskt användande av reflektion som instrument för lärares professionella utveckling. Med tanke på den grundade teorin verkar det närmast löjeväckande att hävda vikten av att lärare bör reflektera mer. Enligt studien är det just sådana mentala aktiviteter som i stort sett samtliga lärare nästan oavbrutet utför.

 • 660.
  Lindh, Liselott
  Malmö högskola, Odontologiska fakulteten (OD).
  On the adsorption behaviour of saliva and purified salivary proteins at solid/liquid interfaces2002Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den salivfilm som bildas genom selektiv proteinadsorption på ytor i munhålan har stor profylaktisk betydelse genom sin skyddande funktion och befrämjar därigenom oral hälsa. Några av de adsorberade komponenterna har smörjande funktion (t ex muciner, sura prolinrika proteiner (PRP) och statherin), som är viktig bl a för att förhindra slitage mellan tandytor vid tuggning och hos gnisslare. Vissa salivproteiner upprätthåller kalciumjämvikten på emaljytan (bl a statherin och PRP), vilket är viktigt för att undvika demineralisering av ytan samt för remineralisering av initiala kariesangrepp. Dessutom har bl a PRP, statherin och muciner betydelse för styrningen av mikrofloran på olika sätt, viktigt ur såväl kariologisk som parodontologisk synvinkel. Den initiala salivfilmen är alltså av stor betydelse för den vidare utvecklingen av plack. Det är därför väsentligt att öka förståelsen för de grundläggande processerna vid uppbyggnad av denna samt för att kunna utveckla nya metoder avseende bl a plackkontroll. Denna avhandling omfattar främst studier kring den initiala adsorptionen av salivproteiner såsom MUC5B (mucin), PRP-1, PRP-3 och statherin, samt helsaliv och saliv från de stora spottkörtlarna, till fasta ytor med väldefinierade kemiska ytegenskaper. Den använda tekniken för adsorptionsstudier har framför allt varit ellipsometri, en teknik som möjliggör analys av adsorption in situ och utan att störa systemet. Vi har funnit att det finns ett starkt koncentrationsberoende. Generellt sett har salivproteiner högre bindningsförmåga till hydrofoba ytor. Adsorptionen visar sig vara diffusionskontrollerad under de första minuterna (gäller under dessa experimentella betingelser) för de undersökta salivproteinerna vid låga koncentrationer. På hydrofila ytor, indikerar observationer av adsorptionshastigheten att adsorptionen, av proteiner från undersökta salivsekretioner, sker med hastigheter motsvarande de hos statherin, PRP-3 och PRP-1. På hydrofoba ytor förefaller det emellertid vara komponenter med lägre molekylvikt (snabbare diffusion) som adsorberar initialt. Resultaten indikerar vidare att i saliven från munbottenkörtlarna är andra komponenter än mucinet MUC5B viktiga vid den initiala uppbyggnaden av filmen. I saliven från öronspottkörteln förefaller PRP-1 vara en betydande komponent vid den initiala filmbildningen. Inga statistiska skillnader fanns mellan individerna avseende den adsorberade mängden från de respektive salivsekretionerna.

 • 661.
  Anderson, Lotta
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. The all-embracing aim of this study is to look closer into the communication that takes place during the school day between children and adults, in cases where Sign Language and Sign Supported Speech are used. The purpose is to describe and interpret interaction patterns as well as use, form and content in the communication between the participants. The purpose is also to study possibilities and limitations within the environment as well as the individual, which might have an impact on the communication process. The study has a micro-ethnographical onset; data consists of video-observations during one year in eight school-classes, supplemented with questionnaires, interviews, field notes and participation observations. The results show that there are both possibilities and obstacles that respectively facilitate and obstruct communicative and linguistic development. These can be related to micro, mesa, exo and macro levels. Informal communication was characterised by participation and mutual exchange, pleasure in communicating and adults adapting to the child?s perspective. Formal communication was characterised by adults choosing topics for conversation and being purpose-oriented, asking questions, giving instructions and expecting certain answers from the child. The children?s communication was mostly functional, but the adults did not always notice their intentions. The pupils were met by staff members with varied skills in Sign Language and it was evident that the children?s communicative and linguistic needs were not necessarily accompanied by a supportive environment that facilitated communication development

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 662.
  Ullström, Sten-Olof
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Kultur-språk-medier (KSM).
  Likt och olikt: Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen handlar om hur bilden av August Strindbergs författarskap gestaltats i gymnasiets litteraturundervisning. Strindberg representerar i Sverige det moderna genombrottets litteratur där gränserna mellan offentlighet och intimsfär utmanas Studien vill visa hur och varför en författarbild kvalificerar eller diskvalificerar sig i en nationell undervisningsdiskurs, liksom hur och varför författarbilden växlar. Strindbergs roll i gymnasiet belyser hur litterär betydelse skapats och reproducerats i undervisningen. Lärande och litterär förståelse betraktas med utgångspunkt från Mikhail Bachtin som kommunikativa, dialogiska processer. Samtidigt är det litterära klassrummet en arena för en sociokulturell reproduktions- och socialisationsprocess, där språkliga handlingar i hög grad även fyller icke-kommunikativa syften. Olika maktförhållanden inverkar på undervisningsprocessen och både läsakten och den litterära in-teraktionen betraktas som en spänningsfylld transaktion mellan litterära repertoarer som möts i olika processer. Studien börjar vid 1880-talet men behandlar i huvudsak perioden från 1900-talets början fram till mitten av 1960-talet och avslutas med framåtblickar mot dagens gymnasieskola. Un-dersökningen baseras på en kritisk analys av texter som producerats för undervisningen eller inom denna undervisning. Strindbergsavsnitten i litteraturhistoriska läroböcker diskuteras, liksom texturvalet i olika antologier. Årsredogörelser från olika läroverk visar vilka hela verk av Strindberg som ingick i gymnasiets litterära kanon. Från sju eller i något fall flera läroverk hämtas från åren 1912, 1923, 1943, 1950 och 1960 sammanlagt nära 300 studentuppsatser, som behandlade Strindbergs författarskap. Gymnasiekulturens förhållande till Strindberg beskrivs som splittrat. Särskilt i början tonar man ner hans roll. Ett annat förhållningssätt är inriktat på selektion och gallring. En nationell, historiskt inriktad litterär kanon studeras för sina stora förtjänster men alltid med viktiga för-bihåll. En kvalitativ ojämnhet anförs som grund för selektionen och hör samman med Strind-bergs psyke. Elevuppsatserna visar hur olika föreställningar om författaren Strindberg repro-ducerats och konstruerats i gymnasiet. Litteraturundervisningen har ofta befäst den domine-rande kulturens läsarter, men också haft en frigörande och meningsskapande funktion för ett antal elever. Avslutningsvis förespråkas en kritiskt prövande men öppen hållning inför olika läsarter, där litterära texter tillåts utmana invanda föreställningar och värderingar.

 • 663.
  Adelmann, Kent
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Kultur-språk-medier (KSM).
  Att lyssna till röster: ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta är en avhandling om hur en del av vårt meningsskapande går till, sedd genom åtta studenters användning av sina kontextuella resurser. Den handlar om hur vi lyssnar till auditiva, visuella och upplevda röster, och hur vi talar med stöd av dessa röster när vi skapar och utvecklar vår egen röst. Detta kallar jag för rapporterat lyssnande, d.v.s. dessa yttranden visar att ett tidigare lyssnande ägt rum. I den empiriska undersökningen använder jag två metoder för att besvara klassrumsfrågan och visa vilka kontextuella resurser som utnyttjas och vilken funktion de får i den nya kontexten. När det gäller de rapporterade rösternas förekomst använder jag manifest intertextualitet som metod och redovisar resultaten i form av en lyssnarrepertoar och olika lyssnartyper. När det gäller de rapporterade rösternas funktion använder jag retorik som metod och redovisar resultaten i form av en lyssnarprofil och olika lyssnarpositioner. I det förra fallet pekar responsen bakåt och synliggör studenternas röstrespons, alltså med vilka röster de för en dialog. I det senare fallet pekar responsen framåt och synliggör studenternas röstanvändning, alltså för vilka syften de för dialogen vidare. Med ett vidgat lyssnandebegrepp och Bakhtins röstbegrepp syftar jag till en integrerande och helhetsorienterande ansats som gestaltar undervisningsdiskursens mångstämmighet och där studenternas samspel med olika slags röster i tid och rum hörs i den aktuella interaktionen. I avhandlingstexten lyssnar läsaren på samma sätt till många andra röster än författarens (framvuxna) stämma. En del röster citeras eller refereras uttryckligen, i enlighet med den skriftliga genren och vetenskapliga traditionen, medan andra röster mera står att läsa mellan raderna eller ekar från en fond av gemensamma kulturerfarenheter. Oavsett vilket gestaltar denna polyfoni av röster för ett ögonblick ett nätverk av ständigt pågående röstmöten och röstsamspel som väntar på sin röstrespons, vars röstanvändare rekontextualiserar yttrandet och använder det för nya ändamål i nya sammanhang i talkommunikationens språkliga och kontextuella rymd. Men den här avhandlingen handlar inte om ett etablerat svenskt forskningsfält med en bekant forskningsbakgrund, kända definitioner och välbeprövade teorier och metoder. Genom undersökningen av aspekten Lyssna i modersmålets utbildningsdokument och introduktionen av det internationella lyssnarfältet har jag istället pekat på "en nästan vit fläck på kartan". Vidare har jag försökt fylla denna tomhet med en begreppsutredning som visar på en vid begreppsdomän för begreppet 'lyssna' i svenska språket, där begreppsbestämningen innehåller såväl en social och dynamisk som holistisk dimension. När det gäller synen på såväl det snävare perspektivet med aspekten Lyssna som det vidare perspektivet med det vidgade lyssnandebegreppet, blir konsekvenserna av avhandlingen en strävan efter ett helhetsperspektiv som pekar på upplösningen av traditionella gränser. För aspekten Lyssna handlar det om upplösningen av uppdelningen mellan reception och expression, där de traditionella in- och uttrycksformerna i svenskämnet kompletteras, likställs och dialogiseras med en alternativ aspektmodell i en språklig rymd som omfattar olika former för språklig mediering inom alla ämnesområden. För det vidgade lyssnandebegreppet gäller upplösningen synen på innehållet och den betydelse som traditionellt tillmäts olika ämnen och medium, vilka istället likställs genom att olika ämnesstoff får kvalificera sig och att alla erfarenheter, oavsett hur de medieras, ges en röst i rapporterat lyssnande. Den här avhandlingen handlar främst om lyssnande i ett didaktiskt perspektiv. Undersökningen synliggör undervisningsdiskursens polyfona karaktär, uppmärksammar det dialogiska samspelet mellan olika kontextuella resurser, och understryker betydelsen av att de studerande aktiverar dessa kontextuella resurser i ett språkutvecklande syfte. Rapporterat lyssnande beskriver klassrummets mångstämmighet ur ett lyssnarperspektiv. Av lyssnarrepertoaren framgår till vilka erfarenheter i tid och rum som de studerande riktar sin uppmärksamhet under handledningsprocessen. Lyssnarprofilen visar hur de använder dessa röster under gruppinteraktionen. Detta pekar på såväl lyssnandets betydelse i läroprocessen som responsens betydelse för förståelse och gruppens betydelse för lärande. Rapporterat lyssnande är slutligen också en didaktisk ingång till ett språkutvecklande arbete med utgångspunkt i den studerandes individuella rösterfarenheter och röstupplevelser. Att lyssna till röster kan då vara att utvecklas språkligt tillsammans genom att lyssna uppmärksamt till andras röster på olika sätt, att rikta sitt lyssnande i tid och rum via olika former av språklig mediering, och att vara lyhörd för såväl den egna inre rösten som hur den egna skapade och skapande rösten växer och utvecklas som en konstant röstförändring. Att lyssna till röster kan vara att lyssna till det totala röstsamspelet i den lyssnande människans dialogiska existens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 664.
  Ulfgard, Maria
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Kultur-språk-medier (KSM).
  För att bli kvinna - och av lust: en studie i tonårsflickors läsning2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. Empirical material related to young girls’ reading is examined in a variety of scholarly methods. Young girls’ reading is studied in the light of reception theory; novels are analysed by means of narratology; young girls’ lives are charted from perspectives drawn from cultural sociology and social psychology; finally, all aspects of the empirical material are tested by means of theories derived from gender studies. For the purposes of the thesis the initial question has been broken down into three segments: To what extent the girls actually engage in reading in their spare time, what they read, and what importance they attach to their reading. Another aim, which focusses attention on the connection between the girls’ lives and their reading, has been to find out to what extent the girls’ choice of literature is determined by geographical, social, cultural, and religious factors and by the teaching of literature at school. The third aim has been to find out how gender is constructed in the books that the girls choose to read, how they construct gender while reading these books, and how they construct gender in their own lives. The results of the study suggest that pleasure is a strong factor governing the girls’ reading and that there is a strong connection between the girls’ construction of their identity, including the formation of gender, and their choice of literature and the development of their reading. The study shows that the fiction chosen by the girls themselves mirrors their lives and that the social, cultural and religious factors have an influence on their reading. The relevance of the results of the thesis to the teaching of literature in Swedish schools is discussed. A dialogue is initiated with Läroplanens värdegrund, Lpo 94 and with Kursplan 2000, the Swedish syllabus currently used.

 • 665.
  Permer, Karin
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Permer, Lars Göran
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Klassrummets moraliska ordning: iscensättningen av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med avhandlingen är att belysa hur det går till när lärare och elever görs till moraliska och etiska individer i klassrummet. Vi vill visa detta utifrån begreppet ansvar. Vi har observe-rat lektioner och intervjuat lärare och elever för att få reda på hur man talar om ansvar och hur man går tillväga för att skapa ansvariga individer. Vi har också studerat offentliga utredningar för att få svar på vilken inställning till ansvar som förs fram i sådana texter. Studien har ge-nomförts i sex svenska skolor (skolår 5-11), där lektioner spelats in med videokameror. Lärare talar om ordningsaspekter, sociala aspekter och självaspekter när de talar om ansvar. Enligt eleverna är ansvarstagande beroende av om man förstår innehållet i verksamheten, om man är intresserad eller om man tycker det är roligt. Utifrån videobanden har pågående maktrelationer analyserats där åtta olika makttekniker kunde beskrivas. Lärare konfronterades med sin egen klassrumspraktik genom att de fick se episoder från inspelat material. Dessa episoder kommenteras ofta utifrån psykologiska eller statistiska utgångspunkter. Våra resultat pekar på tre olika vägar för att skapa ansvar. En väg koncentrerar sig på att forma det yttre beteendet hos andra, en annan utgår ifrån att ansvar finns naturligt hos människan och en tredje betonar att individen själv skapar sig till en ansvarig person. Den första vägen fanns det antydningar om i dokument från 1970-talet men den andra vägen dominerade dessa dokument. Den tredje vägen syns tydligast i dokument från 1990-talet.

 • 666.
  Lundgren, Ulla
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS).
  Interkulturell förståelse i engelskundervisning: en möjlighet2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. Men för att kunna förstå andra bättre, fordras också att vi blir medvetna om skilda sätt att uppfatta världen omkring oss. Vi behöver utveckla vad som kan kallas en kritisk kulturell medvetenhet. Den kan ses som en del av den bildning som fostrar globala medborgare. Med en sådan utgångspunkt är det inte tillräckligt att ha goda kunskaper i engelska språket. Det räcker inte heller med den traditionella kulturkunskap, inriktad mot främst Storbritannien och USA, som alltid ingått i svensk engelskundervisning. I ett internationaliserat samhälle krävs en utbildning mot interkulturell kommunikativ kompetens, en beredskap för möten med varje annan människa oavsett nationalitet. Detta mål finns uttryckt på olika sätt i de övergripande dokument som styr all undervisning i svensk skola. Min avhandling undersöker några förutsättningar för att kunna utveckla interkulturell förståelse specifikt i grundskolans engelskundervisning. Det gör jag genom att analysera hur man talar om vad jag kallar kulturdidaktik, d.v.s. lärande som syftar till en större förståelse för andra och sig själv. Kulturdidaktik har undersökts i tre utvalda fält: forskning, myndigheter och språklärare. Hur talar man inom dessa om interkulturell förståelse via engelskutbildning? De tre fälten kallar jag med stöd i den brittiska forskaren Norman Faircloughs teorier för diskurser. Avhandlingen undersöker dessa tre diskurser utifrån fem frågor: Är målet att utbilda infödda språkbrukare eller interkulturella språkbrukare? Hur integreras kultur och språkstudier tvärs över ämnesgränserna? Hur betraktas "kultur"? Vilken roll spelar undervisning i främmande språk i ett större utbildningssammanhang där värdegrundsfrågor sätts i centrum? Vilken sorts kunskap prioriteras och betygsätts? De tre diskurserna ställs mot varandra och spännvidden av svaren på ovanstående fem frågor visas. Ett tolkningsutrymme kan därmed identifieras som en arena där ideologiska konflikter utkämpas. Konsekvenserna av alternativa val för praktisk undervisning diskuteras ur ett maktperspektiv där eleven är i underläge. Resultatet sammanfattas nedan som komprimerade nyckelmeningar, uppdelade på två sorters förutsättningar - de som främjar respektive de som försvårar möjligheterna att utveckla interkulturell förståelse i engelskundervisning: Förutsättningar som främjar möjligheterna för interkulturell förståelse: En kulturdidaktisk teoretisk grund finns att bygga på. Internationella och nationella övergripande styrtexter framhåller vikten av internationell och interkulturell förståelse tvärs över ämnesgränserna. Kursplanen i engelska har infört begreppen interkulturell förståelse och interkulturell kompetens. Elevens förmåga att utveckla interkulturell förståelse ska bedömas. De intervjuade lärarna uttrycker en grundinställning att det är viktigt att utveckla elevers förståelse för andra och för alternativa synsätt. Flera lärare framhåller det ökade antalet flerkulturella elever som en resurs i engelskundervisningen, genom att de tillför nya perspektiv. Förutsättningar som försvårar möjligheterna för interkulturell förståelse: Forskningen når inte fram till de intervjuade lärarna. Kursplanen saknar teoriförankring, snävar in perspektivet mot faktakunskaper, begreppen är vaga och inga betygskriterier anges. Nationella prov bedömer inte interkulturell förståelse, lärarna styrs av kvantifierbar bedömning, språkfärdighetskraven dominerar undervisningen. Skolans tjänsteorganisation leder till fokuserat ämnestänkande. Lärarna saknar tid och handledning för didaktisk reflektion och utveckling, vilket bl.a. yttrar sig i att de inte problematiserar kursplanen och dess begrepp. En tradition av kulturkunskap inriktad mot nation dominerar. Det finns lärare som betraktar elevers oförmåga att sätta sig in i andras situation som ett stort hinder. Till sist presenteras en modell som visar kulturdidaktikens tolkningsutrymme avseende engelskundervisning. Den kan användas som ett verktyg för analys av t.ex. kurser, läroböcker, lektioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 667.
  Ekborg, Margareta
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS).
  Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? En longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this study the concept of sustainable development is discussed and what contribution a science teacher can make. Some scientific concepts relevant for environmental education are defined. To understand the concepts mean to be able to explain phenomena and to be able to use the conceptions as tools when discussing complex environmental issues. The ability to discuss complex issues is discussed. The aims of study were to study how student teachers in a programme oriented towards science for the first seven years in school develop scientific understanding and ability to discuss complex issues. Another aim was to relate the students’ experience of their own learning and the teaching to what they learn. Data were collected mainly by questionnaires and interviews. The whole student group answered questionnaires three times and about 15 students were interviewed three times. In the questionnaires the students answered questions about some ecological concepts. Their knowledge about causes and consequences of two global environmental issues were tested. They drew concept maps illustrating how complex they look upon an issue. In the interviews the students were asked about the teaching and their learning. They discussed a complex issue dealing with weather or not it is ethical to use surplus heat from a crematorium in the far heating system. The teachers were asked about the courses and about the students’ learning. Several learning projects could be identified. All the students had the intention to become teachers for young pupils. Parallel to this they wanted to pass the exams and to understand. Depending on the learning projects the students interpreted both the questions they were asked and the relevance of the contents in the science courses. This could explain why a majority of the students did not develop understanding of the investigated concepts. Most students did not use much science as a tool for decision-making when discussing the complex issue. There was a discrepancy between the students' learning projects and the teachers' learning projects for the students. When the students experienced this gap they went into rote learning to pass the exams. Those students whose learning project was to understand developed a better scientific understanding.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 668. Lettevall, Rebecka
  En europeisk kosmopolit: en idéhistorisk studie av Immanuel Kants Om den eviga freden och dess verkningshistoria2001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  När Immanuel Kant år 1795 lät publicera sin lilla skrift Om den eviga freden väckte den stor uppmärksamhet över hela Europa och översattes snart till flera språk. Hur kom det sig att den i samband med tvåhundraårsjubileet 1995 åter var så populär att flera av världens tongivande filosofer diskuterade den och skrev artiklar om den? Nutida tänkare lockas dock av andra idéer än de som engagerade Kants samtida. Det är främst idén om världsmedborgarskapet som på senare tid har fått förnyad aktualitet. En av grunderna för Kants ”eviga fred” är att stater ska organiseras inbördes enligt vissa principer för att sedan bilda en sammanslutning. Hur kan det inspirera i vår tids Europa? Genom att studera fredsskriftens tillkomst och de reaktioner den utsattes för, inte bara omedelbart vid utgivningen eller år 1995 utan även i exempelvis det wilhelminska Tyskland och under första världskriget, framkommer dess betydelse ur ett verkningshistoriskt perspektiv.

 • 669.
  Isaksson, Per
  Malmö högskola, Teknik och samhälle (TS).
  On crack growth under compressive stresses2001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis concerns fractures subjected to compressive stresses. In the four papers appended fracture behavior in brittle as well as ductile materials is studied. In the first paper, an expression for the mode II stress intensity factor at a straight extended kink has been calculated under the condition that crack opening is suppressed during crack growth. The expression has been found as a function of the mode II stress intensity factor K2 at the parent crack, the direction and length of the kink, and the difference between the remote compressive normal stresses perpendicular to, and parallel with, the plane of the parent crack. Crack growth directions have been suggested based on the result. At a sufficiently high non-isotropic compressive normal stress, so that the crack remains closed, the crack will propagate along a curved path maximizing the mode II stress intensity factor. Only at an isotropic compressive normal stress will the crack continue straight ahead in its original plane without directional change. By analyzing experimental crack growth patterns in paper two, the conclusion is that crack paths experimentally observed indicate that mode II crack growth under compression in some brittle materials follow a propagation path described by a function y=gx^b. In fact, the agreement between the experiments and the propagation path prescribed by the model, in which b=3/2, is astonishingly good since b was found in the interval [1.43-1.58] in all the experiments studied. Further, the investigation of the curvature parameter g has revealed that g also agree with the simplified model, even though not as good as the exponent b. However, the experimentally observed g differs in general less than 15% from the theoretical value predicted by the analytical model discussed in paper I. In paper three, a directional crack growth criterion in a compressed elastic perfectly-plastic material is considered. A slip-line solution is derived for evaluation of the stresses at the crack tip, which considers hydrostatic pressure and friction between the crack surfaces. Based upon the slip-line solution a projection stress based model is discussed for prediction of the direction of initiated crack growth. The opening displacement of an extended kink has been examined in paper four, using a finite element procedure. The conclusion is that an over-critical pressure in the plastic zone surrounding the crack tip suppresses crack opening regardless the direction of crack growth. The only possibility seems to be shear mode crack growth, which occur straight ahead in the crack plane if the crack is assumed to follow the plane of maximum shear stress. At a sub-critical hydrostatic pressure, or lower friction between the crack surfaces, the crack can extend via a kink subjected to local opening mode. An expression for the critical value determining fracture mode has been found as a function of hydrostatic pressure and friction between the crack surfaces assuming the fracture process to be predominantly controlled by local tensile stresses at the crack tip. The crack growth directions predicted by the projection stress based criterion in paper three are comparable with the directions maximizing the opening displacement of an extended kink computed in paper four.

 • 670.
  Mattheos, Nikos
  Malmö högskola, Odontologiska fakulteten (OD).
  Developing a Problem Based Learning model for Internet-based teaching in academic oral health education2001Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Problem Based Learning (PBL) has been fully or partly adopted by several medical and dental schools throughout the world, but only few attempts have been made to adjust this method to Distance Learning (DL) environments. It appears that the interaction demands of PBL could not be easily facilitated by the technologies used for DL in the past. The recent introduction of Virtual Learning Environments or Virtual Classrooms, is suggested by many as the development that could allow Distance Learning to utilise highly structured collaborative learning methods such as PBL. A literature review and two pilot studies were undertaken, in an attempt to investigate the possibility of adjusting an existing in-classroom PBL model to Internet-based environments for distance learning. There is a strong need of a conceptual theoretical framework and research results to support the function and effectiveness of distance learning in health education. Drop-out rates are still high in all kinds of distance education. Accreditation, team-work and personal contact, appear to be factors of importance for increasing motivation and minimising drop-out rates in distance learning. During the pilot studies it was evident that both postgraduate and undergraduate students were very positive towards the PBL method, as they experienced it while working over the network. However, it is very difficult to introduce inexperienced students to PBL through distance. Students? competence with computers seems to be an important factor for the success of a virtual classroom and their computer literacy has to be objectively assessed prior to any course. Significant differences were identified between in-classroom and over the Internet communication. These differences, although measured in the quantity of interaction, appear to influence the quality and depth of discussion as well. Tutor involvement was higher in the Internet discussions than the in-classroom ones. It was concluded that an entirely Internet-based PBL course is possible, if properly organised. However, such a model might constitute a compromise over the quality standards of in-classroom PBL, at least with the currently available Internet technology. A hybrid approach, which will combine personal contact with network-based interaction, might be the safest and most beneficial option right now.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 671.
  Knudsen, Jakob
  Malmö högskola, Teknik och samhälle (TS).
  Vibro-Impact Dynamics of Fretting Wear2001Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 672.
  Hägglund, Rickard
  Malmö högskola, Teknik och samhälle (TS).
  Fracture Mechanical Modelling of Embossed Paper2001Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 673.
  Hartsmar, Nanny
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS).
  Historiemedvetande - Elevers tidsförståelse i en skolkontext2001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att med utgångspunkt i undervisning gestalta och förklara grundskoleelevers historiemedvetande. Ett andra syfte med min studie är att lyfta fram och problematisera förutsättningar för att genom undervisning utveckla historiemedvetandet. Empirin består av tre delar: 1) associationer till "tid", "förr i tiden" och "framtid" (elever) 2) uppsatser (standardprov i årskurs 9) om dåtid, nutid och framtid 3) semistrukturerade intervjuer a) om historia som skolämne (elever och lärare) c) test av förmågan att placera historiska händelser och personer (som studerats i respektive klass) längs en tidslinje (elever) d) reflektioner om villkor för mänskligt liv i ett tidsperspektiv (elever) Valet av tre kvalitativt skilda empiridelar har skett för att få till stånd en "sammansmältning av förståelsehorisonter" där min förförståelse och erfarenhet av grundskoleelevers tidsmedvetande kunde utmanas. Genom associationerna närmar jag mig elevernas spontana yttringar kring "tid", "förr i tiden" och "framtid". Dessa yttringar analyseras, tolkas och jämförs därefter med de längre texter som uppsatserna bidrar med och sådant som framkommer i elev- och lärarintervjuerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 674.
  Törnvall, Maj
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS).
  Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan2001Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det centrala i föreliggande studie är att utröna lärares och elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i skolan. Lärare och elever är involverade i bedömning av kunskaper och kunskapsutveckling, varför det är av vikt att båda parters uppfattningar synliggörs, vilket i sin tur kan bidraga till en helhetsbild av bedömningsfenomenet. Genom enkät till lärare och intervjuer med 45 elever, representerande det vi fortfarande benämner låg-, mellan-, och högstadiet, vill jag utröna hur det ovan relaterade förhåller sig. Lärare motiverar olika bedömningsmetoder beroende på ändamålet, varvid skriftliga objektiva lätt mätbara prov används i stor utsträckning. De flesta elever accepterar skriftliga kunskapsprov, då de tror att denna bedömningsform sporrar dem att lära sig mera och i sin förlängning resulterar i betyg. Högstadieelever upplever det särskilt betungande när de periodvis har prov flera gånger i veckan. De hinner inte läsa på tillräckligt och känner prestationsängslan. Såväl hög- som lågpresterande elever upplever oro/nervositet och stress kring provsituationer. Lärares uppfattning är att svagpresterande elever är speciellt oroliga och tappar självkänslan, då de oftast misslyckas på skriftliga prov. Elever menar att de inte känner obehag vid lärares subjektiva bedömning och vid självbedömning. De vill visa och utveckla sitt kunnande genom egen redovisning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 675.
  Wetterholm, Hans
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  En bildpedagogisk studie: lärare undervisar och elever gör bilder2001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bildundervisningen i grundskolan har dokumenterade brister. Lärare har i nationella utvärderingar redovisat sin osäkerhet och bristande kunskaper i ämnet. Osäkerheten beror på lärarnas egna ämnesbrister men också på uppfattningen att bildämnet behöver utvecklas såväl pedagogiskt som didaktiskt. I avhandlingens bakgrundskapitel ges en historisk återblick och med den en tänkbar förklaring till den rådande situationen. Där beskrivs hur bildämnet under ämnesnamnet teckning tidigt visade exempel på förhållningssätt som kunde skilja det från andra skolämnen. Med inslag av estetisk fostran vändes blickarna mot kulturlivet utanför skolan. Det var samhällsdebattörer och inte skolans egna företrädare som initierade idéerna. På samma sätt bidrog konstnärer och psykologer med tankar från utvecklingspsykologin till den ämnesinriktning som låg till grund för det fria skapandet. Lärare i teckning vid läroverken anammade nyheterna medan folkskolan följde en annan tradition. I den obligatoriska skolan med klasslärarundervisning betraktades teckningsämnet som ett redskap först i åskådningsundervisningen och senare i aktivitetspedagogiken. När den svenska grundskolan utvecklades och gymnasieskolan omdanades möttes de båda traditionerna från folkskola och läroverk. Mötet blev komplicerat. Den massmediala bildens utveckling och utbredning i samband med betydande samhällsförändring bidrog till att accentuera åsiktsskillnaderna mellan olika fraktioner. Samhällskritiska teckningslärare betonade inslag av massbildanalys medan andra traditionellt antingen bedrev en konstinspirerad undervisning mot estetisk bakgrund eller anammande det fria skapandet med psykoanalytiskt innehåll. Folkskollärarna fortsatte i allmänhet att se teckningsämnet som ett redskap för annan undervisning även sedan yrkestiteln blev grundskollärare och deras hemvist ersattes med en ny skolform. Teckningsämnet bytte namn och kallades bild utan att de olika ämnestraditionerna empiriskt förenades. Den teori som präglade nya kursplaner förankrades i allmänhet inte i praktiken i grundskolans tidigare årskurser. Bildlärarna med aktuell teoriförankring och med undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan har länge haft sin yrkesutbildning skild från annan lärarutbildning. Det förhållandet har inte bidragit till bildämnets integration i skolkulturen. Påståendet att bildämnet har marginaliserats i undervisningen när bilden expanderat i samhället är befogat och ämnets egen historia ger en del av förklaringen här till. Övergripande tanke med denna studie är att ge bidrag till en bättre situation för bildämnet i grundskolans tidigare år. Delsyften är således att identifiera problem, studera lärarnas undervisning samt att analysera de bilder lärarnas elever framställer. Den tidigare forskningen som ägt rum inom bildämnet är i huvudsak riktad mot två områden. Dels har intresse visats yngre barns bilduttryck och dels har forskningen behandlat bildteoretiska problem. Att så som i denna studie fokusera bildpedagogiken ur ett didaktiskt perspektiv är ovanligt. Studiens teoretiska bakgrund har vuxit fram kring bildämnets struktur med de fyra funktionerna, att se och iaktta, att framställa bilder, att se och tolka bilder samt att använda bilder. Dessa har beskrivits i ämnesteoretiska och didaktiska kategorier. Fyra aspekter på ämnets inriktning har angivits och de är att lära sig avbilda, att lära sig göra bilder av pragmatiska skäl, att uttrycka sina känslor i bild samt att lära sig använda bilden som konstnärligt uttryck. Studiens forskningsmetodiska ansats är hämtad från Action Research, aktionsforskning. I en första fas genomfördes aktionen tillsammans med de medverkande lärarna. I denna prövades bland annat hypoteser för ämnesutveckling i lärarnas undervisning. Datainsamling genomfördes i en andra fas där lärarnas undervisning dokumenterades dels i deras dagböcker och dels i de bildportföljer där elevernas bild- framställningar förvarades. Avslutningsvis fördes samtal med de medverkande lärarna. Lärarnas dagböcker liksom elevbilderna analyserades. Resultat av studien presenteras dels genom en sammanställning av dagboksanalyser. I dessa har förekomsten av bildpedagogisk verksamhet noterats kvantitativt enligt de kategorier som beskriver bildämnets fyra funktioner. De 669 elevbilderna har analyserats så som 27 presenterade analysexempel visar. Det innebär att bakgrundsvariabler och deskriptiva variabler redovisas samt att sambandsanalyser genomförts. Analyserna av dagböckerna visar att de båda lärarna kan genomföra undervisning enligt läroplanens intentioner samt att bildämnets innehåll blir tillgodosett. Bildframställningarna ger besked om att eleverna visar respons på undervisningen och att de kan använda bildspråkets uttrycksmöjligheter. Däremot visar inte det analyserade materialet några tydliga tecken på att undervisningen ger iakttagbara utslag i elevernas ökade kunskaper i att framställa bilder under det läsår studien pågick.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 676.
  Jakobsson, Anders
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS).
  Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp. En processtudie2001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 677.
  Isenberg, Bo
  Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Överflöd och ofullbordan: essä om det moderna2001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingens problemställning gäller moderniteten och hur man kan förstå denna. Diskussionen förs med utgångspunkt i en primär grupp av sociologer och andra: Tönnies, Nietzsche, Weber, Simmel, Lukács, Mannheim, Freud, Musil, Koselleck, Blumenberg, Foucault och Asplund. Undersökningen återfinns i skärningspunkten mellan kultursociologi, socialpsykologi och mentalitetshistoria, men utgår också från essäistik och skönlitteratur. Svaret på frågan om det moderna och dess erfarenheter kristalliseras i tre begrepp eller föreställningar: principen om den otillräckliga grunden, struktivitet, abundans. De skall tolkas och tillämpas i ljuset av varandra, så som avhandlingen väsentligen består i ett stort antal turneringar av dem för att på så vis gestalta olika perspektiv på moderniteten.De tre begreppen används i avhandlingen också för att belysa sociologins sätt att diskutera modernitet. Avhandlingen avslutas med en diskussion om postmodernt tänkande. Min tes är att postmoderna reflexioner väsentligen utgör varianter av klassiska moderna diskussioner, vilka kan beskrivas som det ”arkiv” från vilka postmoderna och andra senare moderna diskurser utvinner sina begrepp och föreställningar.

 • 678.
  Jernkvist, Lars Olof
  Malmö högskola, Teknik och samhälle (TS).
  On the Fracture Behavior of Softwood2000Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 679.
  LePagne, D.
  Malmö högskola, Teknik och samhälle (TS).
  Fiber Push-Out Testing Of Sapphire Fiber Alumina Matrix Composites2000Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 680.
  Törnquist, Els-Mari
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Kultur-språk-medier (KSM).
  Skapande föreställning: elevers uppfattningar av arbetet i ett musikalprojekt2000Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  From a perspective of students in school year 5 and 7 in a Swedish secondary school, the study investigates an interdisciplinary creative musical project, an original. The joint creative process extends over almost a year and everything the students do: writing, music composing, set, costumes, sound and lighting is original from idea to performance. Data-collection included participant observation constituting a background for three main-data: written compositions, questionnaires and interviews. The students are pointing out co-operation and social interplay as rather important for their project. Also their way of working in small groups, on their own responsibility, gives every student the possibilities to participate and contribute with personal abilities, skills and interest. The teacher´s role as superwicer also provides an active participant for the students. The main force of the process is to create something new, an excitement providing motivation and inspiration during the work. The students become aware of elements, which appear as necessary qualities and requirements for a real collective creating process. They focus on the important in this working process, as the real-life situation, variations in everyday schoolwork, the social interplay, emotions, taking part in an experience, self-knowledge, enjoyment and learning in different fields. Also the time is pointed out as important for all this qualities take place. Creativity, fantasy and creating permeate the process as a communication where the will power to express oneself in both verbal and non-verbal ways are stimulated. All the different ways of conceptualising the working process are summarised in five main categories: Model and way of working, Social interplay, Experience, Learning and Creating. Each category is a part of a whole, and the integrated form of working manifests as conditions for a collective creating process

 • 681.
  Månsson, Annika
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Barn-unga-samhälle (BUS).
  Möten som formar: interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv2000Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The gendered encounter Interaction between toddlers and preschool teachers in a gender perspective In studies concerning the youngest children, the so-called toddlers, the gender perspective is often missing. My interest is, therefore, to study if and how the gender construction in the interaction between children and preschool teachers in day care centres is visible. The domain of interaction I have chosen to focus upon is mainly the intersubjective one, where reciprocity and affect are of great importance. In this observation part of the study, the theoretical ground is psychodynamic and the main theorist is the American researcher Daniel Stern (Stern, 1991). Although his theory is based on observations of interaction between mothers and infants it seems possible to apply his categories of development in day care centres as well. As Stern does not have a gender perspective, I have chosen to treat those categories from a gender construction perspective. (Walkerdine, 1989). How does reciprocity and affective tone emerge in the interaction between the female preschool teachers and the children from a gender perspective? Does this interaction appear differently in different contexts? Do the children seem to play a role in this gender construction? are some of the research questions of this study.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 682.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Arnesson, Kerstin
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT).
  Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv2000Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom svensk hälso- och sjukvård är 82% av samtliga landstingsanställda kvinnor. Majoriteten av dessa kvinnor återfinns i organisationsstrukturens mellanskikt eller bas. I denna avhandling problematiseras den process inom vilken maktutövning sker i vardagliga möten mellan kvinnor och män inom tre somatiska vårdavdelningar. Resultatet visar att den genusrelaterade maktutövning som utspelades mellan kvinnor och män vilade på två fundament. Det första var att organisationsstrukturen gav ett fåtal män i hierarkins topp möjlighet att utöva makt gentemot kvinnorna i hierarkins mellanskikt eller bas. En viktig konklusion är att studiens kvinnor missgynnades av att befinna sig i en hierarkisk organisation. Det andra fundamentet var att kvinnornas utsatthet för makt baserades på det faktum att de var kvinnor. Studiens män tillämpade olika strategier för att markera sin position gentemot kvinnorna. Maktutövningen hade flera olika uttrycksformer, där en var att skuldbelägga kvinnorna. Andra maktformer handlade om att inte bekräfta kvinnorna som individer eller att nedvärdera dem. Det manliga maktutövandet yttrade sig också i en ovilja att förstå kvinnornas synpunkter och frågor, men även i att männen i hierarkins topp utövade makt genom att kontrollera informationsflödet och därmed bestämma vilken information som skulle spridas ner i hierarkin. För att hantera den maktutövning som studiens kvinnor utsattes för tillgrep de olika former av motmaktstrategier. Exempel på sådana strategier var kvinnlighet, moderlighet, intimitet och humor. Strategierna gav kvinnorna vissa möjligheter att påverka inom ramen för de normer som fanns inom organisationskulturen. Motmaktstrategierna konfirmerade samtidigt genusordningen inom organisationen. Ett fåtal av studiens kvinnor utövade makt. Dessa kvinnor hade kunskap om vilka maktstrategier de kunde utnyttja och använde dem i interaktionen med männen. Utrymmesskapande är ett exempel på en maktstrategi som kvinnorna tillämpade. Tekniken innebar att kvinnan förberedde sig inför möten och effekten blev att hon i vissa frågor kunde påverka och bli mera synlig inom organisationen. Stödet från andra kvinnor var i några fall en förutsättning för denna maktstrategi. Manipulation var ytterligare ett sätt för kvinnorna att utöva makt och de nådde då sina mål genom att använda olika knep. Kunskap om genus skapar förutsättningar för kvinnor och män att bli medvetna om genus betydelse för den egna situationen i organisationen samt om maktinnehållet i genusrelationen. Kunskap kan också leda till insikter om att genus och organisation i vardagspraxis ömsesidigt påverkar varandra och att maktutövning är ett resultat av dessa samverkande krafter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 683.
  Säwe, Filippa
  Lunds universitet.
  Om samförstånd och konflikt1999Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 684.
  Trenter, Cecilia
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Granskningens retorik och historisk vetenskap: kognitiv identitet i recensioner i dansk historisk tidsskrift, norsk historisk tidsskrift och svensk historisk tidskrift 1965-19901999Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 685.
  Antti, Marta-Lena
  Malmö högskola, Teknik och samhälle (TS).
  Preparation And Properties Of Sapphire/Alumina Long Fiber Composites1999Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 686.
  Gullacksen, Ann-Christine
  Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS).
  När smärtan blir en del av livet1999Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att beskriva de livsförändringsprocesser som blir nödvändiga då en person drabbas av kronisk sjukdom eller ett funktionshinder. Vad innebär det att drabbas av en kronisk sjukdom eller ett funktionshinder? Hur lär man sig leva med de nya livsvillkoren? Dessa frågor belyses utifrån intervjuer med kvinnor som drabbats av kronisk smärta (fibromyalgi eller myofasciellt smärtsyndrom), samtliga aktiva i arbetslivet. Deras livsberättelser har förmedlat hur de resonerar för att skapa mening och sammanhang med de nya livsvillkor som smärtan ger. Den modell för livsomställning som vuxit fram från intervjuerna beskrivs i tre skeenden. Dessa speglar det föränderliga förhållandet till livet såsom det varit, det som händer nu samt till framtiden. Skeende I, är den period då självbilden upplevs hotad och försvaras bland annat genom att dölja problemen. Arbetet blir svårt att klara av. Det får stor betydelse att få smärttillståndet medicinskt förklarat för att komma vidare i omställningsarbetet. I skeende II har smärtan som kroniskt tillstånd erkänts och den emotionella bearbetningen blir påtaglig. Den självklara allians som tidigare funnits mellan personens självuppfattning och kroppens förmågor (vad jag vill och vad kroppen kan) har störts och måste återupprättas. Copingstrategier aktiveras för att klara av den stressfyllda situationen som uppstått. Senare i detta skeende återupprättas självförtroendet; strategier utvecklas för att klara av att leva med smärtan; smärtan som fenomen i kroppen införlivas med den biografiska berättelsen; och en ny framtidsbild tar form. I skeende III stabiliseras de copingstrategier som prövats för att hantera den psykologiska stress som smärtan orsakar och de övergår till rutinmässig anpassning. Denna anpassning blir en extra insats i vardagen för att balansera kroppens speciella villkor med andra behov i livet som att orka upprätthålla sociala kontakter eller klara av arbetet. Det utvecklas på så sätt ett underhållsarbete som blir en fortsatt följeslagare i livet för att hantera smärttillståndet så att det kan finnas som en integrerad del i livet. Genom att på detta sätt betrakta livsomställning som en långsiktig process, visas innebörden av att leva med sin sjukdom eller sitt funktionshinder. Det är inte att betrakta som en avslutad händelse utan kommer att bli en potentiell stressfaktor för resten av livet, t.ex. genom perioder av försämring eller förändrade yttre förhållanden som kan öka de handikappande konsekvenserna. En betydelsefull insats under livsomställningsförloppet är för yrkesverksamma personer de rehabiliteringsinsatser som idag erbjuds för att underlätta återgång i arbetet. Intervjuerna har visat hur viktigt det är att den personliga bearbetning och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen tidsmässigt är i samklang. Kunskapen om vad som sker i kroppen och varför man drabbats har stor betydelse för att rekonstruera livssituationen, finna mening i det som hänt och för att kunna bygga upp en ny grund för livstillfredsställelsen. I det inledande skeendet av livsomställningen är det därför av stor vikt att personen får medicinsk undersökning och förklaring till sitt tillstånd. Detta ger också en bekräftelse på att situationen kräver förändring vilket underlättar både den personliga bearbetningen och kontakten med omgivningen. Förståelsen för den egna situationen ökar då och skapar bättre förutsättningar för en lyckad och hållbar arbetsåtergång. Det framgår av intervjuerna att de insatser som krävs för att genomgå en livsomställning medför för många en ökad kompetens att i framtiden hantera nya problem som smärttillståndet kan ge upphov till. Förändringskompetensen kan ses som den kvalitativa aspekten av det anpassningsarbete som fortsätter så länge kroppen kräver särskild hänsyn t.ex. i form av behandling, träning, avslappning. Detta "dubbelarbete" bli

 • 687.
  Utas Carlsson, Karin
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Violence prevention and conflict resolution1999Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The objectives of the study were (1) to contribute to development of a theoretical basis for teaching violence prevention and conflict resolution, connecting the micro (inter-personal and intergroup) and macro (national, international and transnational) levels; and (2) to contribute to development of teaching methods with the aim of giving children skills in handling conflicts constructively. The perspective of the study is a social-psychological one where Human Needs Theory (Burton) plays an important role. This means that satisfaction of “basic human needs” is suggested as a goal or “navigation point” when building society at all levels. The empirical study was conducted from 1993 through 1996. Teaching methods — inspired by two teaching guides from the U.S. — were tried out in seven different classes where data collection was more extensive in one of them than in the other ones. It consisted of interviews with the children, their class teacher and a questionnaire to the parents. Diaries from the lessons were kept in all the classes. Individual and group response by the children, aged 10–12, was observed, analysed and interpreted. Opportunities for and obstacles to teaching violence prevention and conflict resolution are discussed on the basis of the findings. Important opportunities found were: a good theoretical framework; drawing from experiences of teaching programmes in other parts of the world; children’s interest in role plays (including forum plays); and a situation at school where many conflicts occur which provide ample opportunities for practice. One important obstacle was a discrepancy between skills taught in our lessons and children’s daily experiences. Lack of visions of change was another, related obstacle. This applies to adults and children alike. The author suggests training of pre-school and school teachers at all levels.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 688.
  Anderson, Lotta
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Elever med hörselnedsättning i särskolan En kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv1998Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Anderson, L. (1998). Elever med hörselnedsättning i särskolan - en kart-läggningsstudie ur klasslärares perspektiv [Students with hearing impair-ment in special schools for the intellectually handicapped] (Pedagogisk-psykologiska problem, 642). Malmö: Lärarhögskolan. Studiens fokus är särskolan och klasslärares beskrivning av skolsituationen för elever med hörselnedsättning. En viktig del av studien är att uppmärk-samma och belysa den komplexitet och problematik som föreligger för en elevgrupp med flera funktionshinder. Studien belyser också huruvida ele-verna får det stöd som funktionshindret kräver samt i vilken utsträckning specifik kompetens finns. Stor vikt läggs dessutom vid hur klasslärare be-skriver och möter de kommunikativa svårigheter som föranleds av elever-nas kombinerade funktionshinder. Studien har genomförts med hjälp av enkäter till klasslärare i två län. Resultatet visar att det är mindre förekom-mande att elev med hörselnedsättning undervisas tillsammans med andra elever med hörselnedsättning samt att hörselnedsättningen sällan ses som orsak till elevens eventuella svårigheter. Drygt hälften av eleverna får till-räckligt stöd i undervisningen. Mindre än hälften av lärarna anser sig få till-räckligt stöd för att undervisa. En liten andel av lärarna har genomgått spe-cifik fortbildning. En stor andel av lärarna uppger att de i liten utsträckning förstår vad eleverna förmedlar samt att eleverna sällan inleder kommunika-tion med kamrater. En slutsats som kan dras av studien är att kunskap om såväl hörselnedsättning och dess konsekvenser som kommunikation måste tillföras samt att de kommunikativa betingelser som råder för elevgruppen i särskolan närmare måste studeras. Nyckelord: Flera funktionshinder, hörselnedsättning, kommunikation, stödinsats, särskola, utvecklingsstörning

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 689.
  Neckmar, Kerstin
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Natur-miljö-samhälle (NMS).
  Läraryrkets villkor relaterade till vårdlärarutbildningen1998Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Studiens fokus är yrkesverksamma vårdlärares upplevelser av problematiska och utmanande pedagogiska situationer i yrket och deras bedömning av lärarutbildningens förmåga att förbereda för dessa. Vidare studeras deras uppfattningar om utbildningen som grund för personlig utveckling och yrkesmässig växt samt om utbildningens förtjänster och brister mer generellt. I undersökningen ingick 15 vårdlärare med några års yrkeserfarenhet, som arbetade vid vårdhögskola, vårdgymnasium och inom vuxenutbildning. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer som innefattade dels en beskrivning av utmanande situationer i yrket och uppfattningar av vårdlärarkompetens, dels en retrospektiv bedömning av lärarutbildningen och dess kompetensgivande förmåga. Vårdlärarnas bedömning av lärarutbildningen visar stora skillnader. De mest positiva och de mest kritiska synpunkterna handlar om samma moment eller fenomen, nämligen konflikthantering, grupprocesser, kursledningens förhållningssätt, personlig utveckling och feedback. s

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 690. Gullacksen, Ann-Christine
  Hörselskadade i arbetslivet. ett stress/kontroll perspektiv1993Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
11121314 651 - 690 av 690
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf