Malmö University Publications
Change search
Refine search result
3456789 51 - 60 of 704
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Jämte, Jan
  et al.
  Örebro University.
  Lundstedt, Måns
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Wennerhag, Magnus
  Södertörn University.
  Radical Left Activism in Scandinavia2023In: The Palgrave handbook of left-wing extremism: Volume 1 / [ed] Zúquete, Jose Pedro, Palgrave Macmillan, 2023, p. 281-304Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter describes the development of radical left activism in Scandinavia in the post-war period, with a particular focus on the last four decades. During this period, the main tendency in radical left activism shifted from party-based Marxism-Leninism to network-based, direct-action activism based on libertarian socialist ideals. Combining secondary literature with original quantitative and qualitative data on the radical left-libertarian movements (RLLM) in Sweden and Denmark, this chapter shows how RLLM activism emerged, expanded, and ultimately declined between the early 1980s and late 2010s. While there are key differences between the countries in terms of timing and issue foci, the chapter emphasizes the similarities between the countries. Tracing the movements’ development through sequential phases, the chapter shows them shifting from direct-action networks that engaged in a variety of political issue—anti-fascism, anti-imperialism, feminism, animal rights, etc.—to more “conventional” networks of organizations and initiatives through which activists intervened in local politics and neighborhood and workplace conflicts. The same period also saw the RLLM become less disruptive and violent, in favor of tactical pragmatism and conventional forms of protest. The chapter explains these changes as a combination of four main processes: (1) movement-internal developments, (2) changes in the countercultural milieus surrounding the movement, (3) the political institutionalization of the movement’s main counterpart, the far right, and (4) new patterns of protest policing and state repression. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Cinthio, Hanna
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA). Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies (CSS).
  Rörelser i gränslandet: om komplexa hedersnormer och samhälleliga markeringar2023Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen bygger på två separata delstudier förenade av den övergripande tematiken hedersnormer. Ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv undersöks tankar och erfarenheter i två olika grupper. Den första delstudien bygger på djupintervjuer med 15 ungdomar som lever i kontexter där familjegemenskap, socialt anseende och kvinnlig kyskhet ges stor betydelse, och där föreställningar kopplade till detta präglar deras vardag och handlingsutrymme. Ungdomarna har olika etnisk och religiös bakgrund men har vuxit upp i samma bostadsområde. Med sex av dem har uppföljande intervjuer gjorts efter några år. Delstudie nummer två har genomförts i samverkan med Kriminalvården. Den omfattar en analys av 64 domar varur olika grad av hedersrelaterade omständigheter kunnat utläsas, samt djupintervjuer med 13 personer dömda för brott som av myndighetens personal bedömts ha koppling till hedersnormer. Även här varierar etnisk och religiös bakgrund såväl som brottstyper och strafftider. Två av de dömda klienterna har intervjuats vid mer än ett tillfälle. I intervjuerna berörs upplevelser av normer och normkonflikter kring olika fenomen som familjelojalitet, värdering och reglering av relationer och sexualitet, kön och könsroller, våld, (icke-)svenskhet etc. Berättelserna beskriver ett invecklat spänningsfält mellan å ena sidan individuell frihet och autonomi och å andra sidan betydelsen av grupptillhörighet och kollektiv identitet. Gemensamt för båda grupper är att de lever i sammansatta världar där hederns betydelse förvisso är påtaglig men samtidigt svår att urskilja från andra påverkansfaktorer. I de uppföljande intervjuerna kan förändringar i normerna både på individ- och familjenivå skönjas över tid. Hedersrelaterat våld och förtryck har varit en uttalad angelägenhet för den svenska staten under flera decennier. Frågan har laddats med betydelse på olika plan och lett till konflikter och positioneringar i den akademiska världen såväl som i politik och praktik. Under åren har kontexten kring forskningsfrågorna förändrats genom sociala skeenden och politiska åtgärder i syfte att bekämpa problematiken. Detta syns bland annat i reformerna av lagstiftningen, där nya brottsrubriceringar med särskild inriktning på heder tillkommit, samt i nya formuleringar om ansvar för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i grund- och gymnasieskolans läroplaner. Därmed blir det intressant att resonera kring hur samhällets försök att komma tillrätta med hedersproblematiken kan förstås utifrån det empiriska underlaget, det vill säga rösterna från personer som själva på olika sätt lever eller har levt i kontexter präglade av hedersnormer. Avhandlingen utmynnar således i en diskussion kring hur systemnivån i form av samhälleliga intentioner och interventioner förhåller sig till nyanserna i de berördas livsvärldar. Några av de drag som framstår är att problematiken inte är enkel att förstå och tolka, och att hedern som fenomen är svår att särskilja och ringa in på det sätt som lagar och styrdokument kräver. Genom avhandlingen belyses att hedersrelaterat våld och förtryck förvisso är en allvarlig problematik som behöver mötas av insatser på många olika nivåer, men att det är fråga om ett komplext fenomen som innebär en utmaning för många olika verksamheter vad gäller både förståelse och hantering, och som kräver ett relationellt och dialogbaserat förhållningssätt med de målgrupper som berörs.

  Download full text (pdf)
  Comprehensive summary
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 53.
  Rosengren, Mathilda
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Urban Trees as 'Furniture'?: The More-than-Human Politics of Moving Gothenburg’s Mature Trees2023In: Urban Natures: Living the More-than-Human City / [ed] Ferne Edwards; Lucia Alexandra Popartan; Ida Nilstad Pettersen, New York: Berghahn Books, 2023, p. 264-276Chapter in book (Refereed)
 • 54.
  Qi, Haodong
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Bircan, Tuba
  Vrije Universiteit, Brussels, Belgium.
  Can Google Trends predict asylum-seekers’ destination choices?2023In: EPJ Data Science, E-ISSN 2193-1127, Vol. 12, no 1, article id 41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Google Trends (GT) collate the volumes of search keywords over time and by geographical location. Such data could, in theory, provide insights into people’s ex ante intentions to migrate, and hence be useful for predictive analysis of future migration. Empirically, however, the predictive power of GT is sensitive, it may vary depending on geographical context, the search keywords selected for analysis, as well as Google’s market share and its users’ characteristics and search behavior, among others. Unlike most previous studies attempting to demonstrate the benefit of using GT for forecasting migration flows, this article addresses a critical but less discussed issue: when GT cannot enhance the performances of migration models. Using EUROSTAT statistics on first-time asylum applications and a set of push-pull indicators gathered from various data sources, we train three classes of gravity models that are commonly used in the migration literature, and examine how the inclusion of GT may affect models’ abilities to predict refugees’ destination choices. The results suggest that the effects of including GT are highly contingent on the complexity of different models. Specifically, GT can only improve the performance of relatively simple models, but not of those augmented by flow Fixed-Effects or by Auto-Regressive effects. These findings call for a more comprehensive analysis of the strengths and limitations of using GT, as well as other digital trace data, in the context of modeling and forecasting migration. It is our hope that this nuanced perspective can spur further innovations in the field, and ultimately bring us closer to a comprehensive modeling framework of human migration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Fingalsson, Rebecka
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS). Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies (CSS).
  The teaching body in sexuality education – intersections of age, gender, and sexuality2023In: Sex Education: Sexuality, Society and Learning, ISSN 1468-1811, E-ISSN 1472-0825, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper illuminates how teachers are influenced by age, gender and sexuality in teaching about sex and relationships. In this analysis grounded in feminist theory, age, gender and sexuality are considered to be enacted as doings. Six interviews with teachers working with sexuality education in K-12 schools in Sweden were chosen from of a larger body of material consisting of 21 interviews with professionals engaged in school-based sexuality education. The six interviewees were selected because they explicitly addressed how teachers’ age, gender and/or sexuality come to matter in the classroom. Findings show how male and female teachers organise their teaching in relation to normative expectations of age, gender and sexuality. In sexuality education, the diverse life-courses of (hetero)sexual women offer a wide range of pedagogic possibilities for female teachers to address issues of sexuality, consent and relationships whereas male teachers are constrained to doing safe(r) forms of masculinity by directing attention away from their bodies and experiences. In understanding these results, I argue that the figure of the tant has been key in forming the pedagogic backdrop to Swedish sexuality education, hence embedding a normative ‘who’ in the ‘how’ to teach sexuality education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Hagerlid, Mika
  et al.
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Criminology (KR).
  Štulhofer, Aleksandar
  Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb, Croatia.
  Redert, Anita
  Research Department at Rutgers, Utrecht, The Netherlands.
  Jakić, Irma
  Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb, Croatia.
  Schoon, Wiebke
  Institute for Sex Research, Sexual Medicine and Forensic Psychiatry, University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany.
  Westermann, Melina
  Department of Educational Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Wuppertal, Wuppertal, Germany.
  Deverchin, Cynthia
  Institute for Family and Sexuality Studies, Department of Neurosciences, KU Leuven, Leuven, Belgium.
  de Graaf, Hanneke
  Research Department at Rutgers, Utrecht, The Netherlands.
  Janssen, Erick
  Institute for Family and Sexuality Studies, Department of Neurosciences, KU Leuven, Leuven, Belgium.
  Löfgren, Charlotta
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Obstacles for identifying sexual harassment in academia: Insights from five European countries2023In: Sexuality Research & Social Policy, ISSN 1868-9884, E-ISSN 1553-6610Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction

  Experiences of sexual harassment are common among university students. At the same time, research shows that victims and bystanders find it difficult to determine when an incident meets the criteria for sexual harassment. The aim of this study therefore was to obtain a richer and deeper understanding of the obstacles that university students encounter in identifying sexual harassment in the academic environment.

  Methods

  Individual interviews and focus groups were conducted with a total of 85 students at the bachelor’s, master’s and doctoral level in five European countries (Belgium, Croatia, Germany, the Netherlands and Sweden) between 2020 and 2022. Thematic analysis was used to identify obstacles in identifying sexual harassment.

  Results

  The obstacles described by participants were found to fall into three main categories: (1) preconceived notions about what constitutes sexual harassment that did not necessarily concur with lived experiences, (2) navigating an often blurred or ambiguous line between acceptable and unacceptable behaviour and (3) the existence of competing interpretations of what had happened.

  Conclusions

  The results point to a gap between the participants’ lived experiences and their interpretations of them, which include difficulties positioning their experiences within their theoretical understanding of sexual harassment.

  Policy Implications

  Measures to counteract the obstacles faced by victims and bystanders in identifying sexual harassment in academia should target this cognitive gap, for instance by addressing the stereotypes that characterize preconceived notions about sexual harassment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Gressgård, Randi
  et al.
  University of Bergen, Norway.
  Lozic, Vanja
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  Shifting notions of vulnerability and learning in Swedish prevention policy2023In: Vulnerability: Governing the Social through Security Politics / [ed] Heath-Kelly, Charlotte; Gruber, Barbara, Manchester: Manchester University Press, 2023, p. 21-40Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Taking as our point of departure a prevention initiative involving Arabic-speaking mothers and local emergency services in a designated ‘vulnerable area’ in Sweden, the chapter aims to show how shifting notions of vulnerability and corresponding ideas of learning and responsibility work to entrench ethnic and gender divides and stereotypes, even as they promote an ethics of attentiveness and awareness. While a conventional understanding of vulnerability, in accordance with established in/equality metrics, conceives of minority-ethnic populations in deprived areas as amongst those most in need of empowerment and capacity building, a more affirming approach views vulnerability as a precondition for mutual learning, not limited to deprived or minoritized people, groups or spaces. As the term vulnerability has dispersed through contemporary prevention discourses, the ‘classical’ us/them or friend/enemy distinction is being increasingly displaced, amounting to a ‘flattening’ and ‘whitewashing’ of differentiations. The disavowal of the structural conditions of those involved in prevention measures is not simply a decoupling of vulnerability from power relations, but is itself a political strategy.

 • 58.
  Samzelius, Tove
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Precarity and vulnerability among homeless single-parent families in Sweden: A critical perspective on policy and practice2023Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Within the confines of the receding Swedish welfare state, family homelessness and poverty are on the rise among one-parent families, in particular those headed by a single migrant mother. This development follows a trend that is noticeable across advanced welfare states, where female-headed households are facing an increased risk of being locked into vicious circles of low-paid work, inadequate income protection schemes, and porr housing options. Drawing on the findings from a PHD research project that traced the experiences of precariously housed single migrant mothers in greater Stockholm over time, this paper offers a critical perspective on current restrictive policies and practices that seek to impose "discipline" on mothers in poverty. It suggests that the intersection of weak safety net programmes for homeless families and discipining measures imposed through the social assistance scheme, risk exacerbating precarity and vulnerability rather than offer support or solutions. As a result, it is argued that there is an urgent need to reassess and re-imagine social work practice with vulnerable and precariously housed families in Sweden from both an ethical and political perspective. 

 • 59.
  Stade, Ronald
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Continental encampment: genealogies of humanitarian containment in the Middle East and Europe2023In: Journal of the Royal Anthropological Institute, ISSN 1359-0987, E-ISSN 1467-9655, Vol. 29, no 4, p. 978-979Article, book review (Other academic)
 • 60.
  Adolfsson, Caroline
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  'It feels made up': Post racialism and colorblind ideology within individual constructions of self identity2023In: Ethnicities, ISSN 1468-7968, E-ISSN 1741-2706Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims to explore the interrelation between post racialism, colorblind ideology, and the perception of Swedishness. Through 40 interviews and surveys conducted in Malmo, Sweden, participants were asked to reflect on race, ethnicity, and Swedishness. Multiple meanings were present in the participants' responses, half of whom were white and half non-white. For white participants, boundaries around the in-group construction of 'Swedishness' were based in whiteness, yet these participants held overwhelmingly negative attitudes towards the use of words race or racialization. On the other hand, non-white participants viewed race and racialization with less negative connotations, yet they also endorsed the need to be white in order to be perceived as being Swedish. The results support the notion that abandonment of the word race does not always equate to an abandonment of whiteness. This article builds upon and expands previous findings in the U.S. context while contributing to an emerging body of literature on race and racialization in Sweden. Additionally, it seeks to challenge dominant narratives and assumptions of 'Swedishness' and its connection to whiteness.

3456789 51 - 60 of 704
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf