Malmö University Publications
Change search
Refine search result
5678 351 - 358 of 358
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Vincenti Malmgren, Therese
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Individual and Society (IS).
  Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The prime purpose of the work in hand is to present factors/concepts important in generating a motivating environment in our compulsory school system, with a focus on the classroom, the analysis being based on the goals stated in the national curriculum. Expressed in greater and more explicit detail, the purpose of this study was initially to a)investigate how pupils and school principals perceive that schools have achieved the goals of the curriculum for the compulsory school system (Swedish Ministry of Education, 1994), and b), with reference to Lpo 94 identify and analyse important concepts in the school environment and then study these in a correlation analysis. The relationships discovered indicate which factors/concepts are important in achieving a positive and motivating school environment in the later years of the compulsory education system. In the current study, various types of studies have been carried out. In order to map out pupils' perceptions concerning to what extent the various goals expressed in Lpo 94 have been achieved, a quantitative research approach was chosen to enable the analysis of perceptions from a large number of pupils. The quantitative approach was thus used to study relevant concepts in Lpo 94 and relationships between concepts. The data based on pupils' perceptions were gathered using questionnaires, in Studies I-III, which were processed using various statistical methods. In order to interpret and understand school principals' perceptions concerning to what extent the various goals expressed in Lpo 94 have been achieved, qualitative analysis methods were used. Data collection has focussed on "soft data" in the form of qualitative interviews in Study I and interpretive analyses in the form of qualitative analysis of the text material. The classroom variables that are particularly significant in influencing outcomes are Teacher relationships, Influence-Effect and Teacher competence. On the basis of the tentative model the variable Responsibility together with the variables Attitudes and Self-confidence are the result variables that this study indicates as significant in enabling good self-confidence in pupils and a positive attitude to learning. In the current study fairly strong causal relationships are proved between the latent variables Attitudes and Self-confidence. The original tentative model can be modified on the basis of this study. The modified tentative model includes the three original result variables Attitudes, Responsibility and Self-confidence. These variables are, on the basis of the current work, central, bearing in mind the goal of creating a motivating school environment.

 • 352.
  Westerberg, Boel
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Individual and Society (IS).
  ”Jag tar varken kristendom eller islam på allvar, jag går efter vad jag själv tycker”2007In: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, no 2, p. 53-81Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on a Research-project called Upper Secondary-pupils´ Creation of Meaning in the Multicultural Classroom. In this project I and my fellow researcher followed a class during their three years in Upper Secondary School, observing them in lessons and performing interviews with them twice a term. In this article, my main interlocutor/informant, who goes by the name Argita in the text, is a girl of Albanian background, but who has had almost all her education in Swedish schools. I focus on three problems, or questions: how and when are existential questions discussed in the classroom and which role do they play in the teachers’ choice of subjects? Second, I am interested in the multicultural classroom, or the culturally heterogeneous classroom, as I prefer to call it. What does it denote and add up to? I suggest that “multicultural” implies much more than just immigrants and Swedes meeting in class. It is also about boys and girls, pupils with different economic and cultural background and pupils representing different youth-cultures. Finally, I discuss what is meant by the terms “offering meaning” and “creating meaning” in school. Does all teaching offer meaning to pupils? I do not think so. Rather, I think that pupils, such as Argita, have a capacity to create meaning, in their schoolwork and in their lives, regardless of what school has to offer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 353.
  Wesén, Bodil
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Individual and Society (IS).
  Reflection on feelings: an analysis of care and control as motivating2003Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  However, while what teachers do and how they think is now familiar territory to those who study teaching, we know much less about how teachers feel while they teach; about the emotions and desires which motivate and moderate their work(Hargreaves, 1994). The aim of this paper is to report on some...

 • 354.
  Wetterholm, Hans
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Individual and Society (IS).
  En bildpedagogisk studie: lärare undervisar och elever gör bilder2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bildundervisningen i grundskolan har dokumenterade brister. Lärare har i nationella utvärderingar redovisat sin osäkerhet och bristande kunskaper i ämnet. Osäkerheten beror på lärarnas egna ämnesbrister men också på uppfattningen att bildämnet behöver utvecklas såväl pedagogiskt som didaktiskt. I avhandlingens bakgrundskapitel ges en historisk återblick och med den en tänkbar förklaring till den rådande situationen. Där beskrivs hur bildämnet under ämnesnamnet teckning tidigt visade exempel på förhållningssätt som kunde skilja det från andra skolämnen. Med inslag av estetisk fostran vändes blickarna mot kulturlivet utanför skolan. Det var samhällsdebattörer och inte skolans egna företrädare som initierade idéerna. På samma sätt bidrog konstnärer och psykologer med tankar från utvecklingspsykologin till den ämnesinriktning som låg till grund för det fria skapandet. Lärare i teckning vid läroverken anammade nyheterna medan folkskolan följde en annan tradition. I den obligatoriska skolan med klasslärarundervisning betraktades teckningsämnet som ett redskap först i åskådningsundervisningen och senare i aktivitetspedagogiken. När den svenska grundskolan utvecklades och gymnasieskolan omdanades möttes de båda traditionerna från folkskola och läroverk. Mötet blev komplicerat. Den massmediala bildens utveckling och utbredning i samband med betydande samhällsförändring bidrog till att accentuera åsiktsskillnaderna mellan olika fraktioner. Samhällskritiska teckningslärare betonade inslag av massbildanalys medan andra traditionellt antingen bedrev en konstinspirerad undervisning mot estetisk bakgrund eller anammande det fria skapandet med psykoanalytiskt innehåll. Folkskollärarna fortsatte i allmänhet att se teckningsämnet som ett redskap för annan undervisning även sedan yrkestiteln blev grundskollärare och deras hemvist ersattes med en ny skolform. Teckningsämnet bytte namn och kallades bild utan att de olika ämnestraditionerna empiriskt förenades. Den teori som präglade nya kursplaner förankrades i allmänhet inte i praktiken i grundskolans tidigare årskurser. Bildlärarna med aktuell teoriförankring och med undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan har länge haft sin yrkesutbildning skild från annan lärarutbildning. Det förhållandet har inte bidragit till bildämnets integration i skolkulturen. Påståendet att bildämnet har marginaliserats i undervisningen när bilden expanderat i samhället är befogat och ämnets egen historia ger en del av förklaringen här till. Övergripande tanke med denna studie är att ge bidrag till en bättre situation för bildämnet i grundskolans tidigare år. Delsyften är således att identifiera problem, studera lärarnas undervisning samt att analysera de bilder lärarnas elever framställer. Den tidigare forskningen som ägt rum inom bildämnet är i huvudsak riktad mot två områden. Dels har intresse visats yngre barns bilduttryck och dels har forskningen behandlat bildteoretiska problem. Att så som i denna studie fokusera bildpedagogiken ur ett didaktiskt perspektiv är ovanligt. Studiens teoretiska bakgrund har vuxit fram kring bildämnets struktur med de fyra funktionerna, att se och iaktta, att framställa bilder, att se och tolka bilder samt att använda bilder. Dessa har beskrivits i ämnesteoretiska och didaktiska kategorier. Fyra aspekter på ämnets inriktning har angivits och de är att lära sig avbilda, att lära sig göra bilder av pragmatiska skäl, att uttrycka sina känslor i bild samt att lära sig använda bilden som konstnärligt uttryck. Studiens forskningsmetodiska ansats är hämtad från Action Research, aktionsforskning. I en första fas genomfördes aktionen tillsammans med de medverkande lärarna. I denna prövades bland annat hypoteser för ämnesutveckling i lärarnas undervisning. Datainsamling genomfördes i en andra fas där lärarnas undervisning dokumenterades dels i deras dagböcker och dels i de bildportföljer där elevernas bild- framställningar förvarades. Avslutningsvis fördes samtal med de medverkande lärarna. Lärarnas dagböcker liksom elevbilderna analyserades. Resultat av studien presenteras dels genom en sammanställning av dagboksanalyser. I dessa har förekomsten av bildpedagogisk verksamhet noterats kvantitativt enligt de kategorier som beskriver bildämnets fyra funktioner. De 669 elevbilderna har analyserats så som 27 presenterade analysexempel visar. Det innebär att bakgrundsvariabler och deskriptiva variabler redovisas samt att sambandsanalyser genomförts. Analyserna av dagböckerna visar att de båda lärarna kan genomföra undervisning enligt läroplanens intentioner samt att bildämnets innehåll blir tillgodosett. Bildframställningarna ger besked om att eleverna visar respons på undervisningen och att de kan använda bildspråkets uttrycksmöjligheter. Däremot visar inte det analyserade materialet några tydliga tecken på att undervisningen ger iakttagbara utslag i elevernas ökade kunskaper i att framställa bilder under det läsår studien pågick.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 355.
  Wikstrand, Frida
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Individual and Society (IS).
  Det tekniska spelet: Förhandlingar om arbete, teknik och kön i relation till införande av nya informationssystem2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis aims to study how information systems are received and interpreted by the employees of two organizations: the Hospital and Electricity company. I am interested in how work tasks and professional identities at these workplaces are coded by class and gender, and whether - and if so how - these encodings or constructions affect how employees perceive the information systems and the changes brought about by the new information system. Furthermore, the aim is to explain how the organizational context affects the way in which a new information system is received and interpreted, and how this is affected by the construction of masculinities and femininities. 35 life story interviews were conducted at the two workplaces. The interviews were focused on the effects, on the everyday- and working life of employees, brought about by the introduction of new information systems: the electronic journal Melior at the Hospital and the business system SAP at the Electricity Company. Another focus dealt with if – and if so, how, -the new technology had impact on the relationship with other occupational groups and professionals at the workplace. As its starting point, the dissertation adopts a theoretical patchwork based on Hardings’ three processes: genders symbolism, gender structure and individual gender. The concepts femininities and masculinities are used to discuss and analyze constructions of identities at work. The process of division of labor and concepts of professional closures are used to analyze negotiations within and between different groups. A theoretical concept, mirroring processes, is used to show how different parts of an individual’s life are linked together and how structures in different part of life reproduce and strengthen each other. The thesis argues that various organizational circumstances have an impact on how em-ployees receive and interpret the new technology. From the perspective of class and gender, it becomes evident how technology is not simply ascribed different roles at different workplaces. These roles are also assigned a symbolic value that is largely based on gender. It is also clear that the role assigned to technology depends on the division of labor and may, in turn, influence the current division of labor at the workplace through negotiations concerning the new technology. It becomes clear that gender- and class structures are produced and reproduced through negotiations and the employees' handling of the new information systems. The thesis argues that the interviewees’ construction of professional identities influence their understanding of changes in their own work when new information systems have been introduced. The dissertation also argues that the way femininities and masculinities are constructed within professional identities affect how employees view their work and the new technology.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 356.
  Wiktorin, Pierre
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Individual and Society (IS).
  Religion och populärkultur: från Harry Potter till Left Behind2011Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This book, written in Swedish, is an introduction to the study of religion and popular culture from a makroanthropological perspective. The book discuses the use of religion in popular culture as well as the religious use of popular culture.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 357.
  Wiktorin, Pierre
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Individual and Society (IS).
  The vampire as a religious phenomenon2011In: Interdisciplinary approaches to Twilight: studies in fiction, media and a contemporary cultural experience / [ed] Mariah Larsson, Ann Steiner, Nordic Academic Press, 2011, p. 279-296Chapter in book (Other academic)
 • 358. Williams, Kevin
  et al.
  Hinge, Helle
  Liljefors Persson, Bodil
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Individual and Society (IS).
  Religion and Citizenship Education in Europe2008Report (Other academic)
5678 351 - 358 of 358
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf