Publikationer från Malmö universitet
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 995
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Hernedahl, Martin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Om Religion och Natur: - En läromedelsanalys.2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna undersökning analyseras tre ämnesläroböcker i religionskunskap. Syftet är att belysa hur relationen mellan religion och natur representeras samt hur innehållet i läroböckerna relaterar till det centrala innehållet för kursen religionskunskap 1. Undersökningens teori utgörs av diskursanalys och metoden är kvalitativ för att i möjligaste mån tydliggöra vad och hur ämnesområdet representeras i de utvalda böckerna. Undersökningen visar att ämnet ej framskrivs varken tydligt eller koncentrerat i de tre läroböckerna, däremot är de religiösa referenserna till naturen påtagliga och återkommande. Resultatet går emot den tidigare forskning som menar att grön religion har tagit den plats som de traditionella religionerna tidigare erhållit. Däremot följer resultatet den forskning som menar att grön religion tagit plats i det utrymme som skapats av sekulariseringen och individualismen.    

  Fulltekst (pdf)
  Martin Hernedahl
 • 302.
  Herranen, Jaana
  et al.
  Univ Helsinki, Dept Chem, Unit Chem Teacher Educ, Helsinki 00014, Finland..
  Yavuzkaya, Merve
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Sjöström, Jesper
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Embedding Chemistry Education into Environmental and Sustainability Education: Development of a Didaktik Model Based on an Eco-Reflexive Approach2021Inngår i: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, nr 4, artikkel-id 1746Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this theoretical paper is to develop and present a didaktik model that embeds chemistry education into Environmental and Sustainability Education (ESE) using an eco-reflexive approach. A didaktik model is a tool to help educators make decisions and reflect on why, what, how, and/or when to teach. The model presented here is a revised version of the Jegstad and Sinnes model from 2015. It was systematically developed based on a critical analysis of the previous ESD (Education for Sustainable Development)-based model. This process is part of what is called didactic modeling. The revised model consists of the following six categories: (i) socio-philosophical framing; (ii) sustainable schooling and living; (iii) critical views on chemistry's distinctiveness and methodological character; (iv) powerful chemical content knowledge; (v) critical views of chemistry in society; and (vi) eco-reflexivity through environmental and sustainability education. As in the model by Jegstad and Sinnes, the eco-reflexive didaktik model seeks to support chemistry educators in their sustainability-oriented educational planning and analysis, but from a more critical perspective. Based on an eco-reflexive Bildung approach, one additional category-socio-philosophical framing-was added to the revised model. This is because the previous model does not take sufficient account of worldview perspectives, cultural values, and educational philosophy. The eco-reflexive didaktik model is illustrated with boxes, and it is suggested that all categories in these boxes should be considered in holistic and eco-reflexive chemistry education. The purpose of such education is to develop students' ChemoKnowings.

 • 303. Hevelius, Martina
  et al.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Ordförråd på sfi-elevers villkor2024Inngår i: Lisetten, Vol. 32, nr 1, s. 7-9Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 304.
  Hinderup, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Fakhro, Kawsar
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Elevers möjligheter till kommunikationoch begreppsanvändning imatematikklassrummet i årskurserna F-32023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar på en koppling mellan språk och matematik. Syftet med detta arbete ärdärför att undersöka vilka möjligheter lärare skapar för elevers begreppsutveckling genomkommunikation i matematikklassrummet i årskurserna F-3. Analysen är gjord utifrånhermeneutiken med en sociokulturell utgångspunkt. Undersökningen för denna studiegenomfördes med hjälp av kvalitativa öppna observationer i fyra olika klassrum. Dettaarbete är huvudsakligen en kvalitativ studie, men med inslag av kvantitativa metoder för attkunna analysera, jämföra samt tolka vårt datamaterial som ligger till grund för resultatet.Vårt resultat visade på att kommunikationsmönstret i de olika klassrummen varierade menatt de observerade lärarna mestadels använde sig av stängda frågor. Talutrymmet under deobserverade lektionerna dominerades av läraren i antal meningar med nästan dubbelt såmånga som eleverna. Utifrån vårt resultat kunde vi även se att antalet matematiskt språk someleverna använde påverkades av både elevernas ålder samt antalet matematiskt språk somläraren använde.

  Slutsatsens som vi kan dra utifrån arbetets resultat visar på att:

  - Lärarnas talutrymme var det som dominerade i klassrummet

  - Den dominerande kommunikationen skedde mellan lärare och elev

  - Lärarna använde mestadels stängda frågor i sin undervisning

  - Desto mer matematiskt språk som lärarna använde, desto mer använde eleverna detockså, vilket gällde både antalsmässigt och procentuellt

  - Det som lärarna bidrog med var att utmana elevernas tänkande, resonemang ochdelaktighet i undervisningen 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Hinderup, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Petersson, Ola
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Betydelsen av arbetsminnets kapacitet för matematikinlärning2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete berör arbetsminnets betydelse för matematikinlärning och hur lärare kan arbetaför att optimera lärandet för elever med svagt arbetsminne. Syftet med arbetet var att göra ensammanställning och översikt om vad forskningen säger angående hur elever imatematiksvårigheter utifrån ett svagt arbetsminne kan stöttas i skolan. Avgränsningargjordes till arbetsminnet och dess funktion kopplat till matematiksvårigheter. Andraavgränsningar vi gjorde i arbetet var att utgå från Baddeleys modell av arbetsminnet och thecognitive load theory. Sökningar gjordes i både ERIC och ERC efter relevanta källor. Vianvände oss mestadels av peer review artiklar men utgick även från tidigare kurslitteratur därvi gjorde kedjesökningar utifrån källor i dessa. Forskningen vi har tagit fram och presenterar idetta arbete visar på att arbetsminnets kapacitet har en stor betydande roll för eleversmatematikinlärning. De olika delarna i arbetsminnet ansvarar för olika arbetsuppgifter menresultatet visar att samarbetet mellan dessa delar är väsentlig för att eleven ska kunna ta in nykunskap. För elever med ett svagt arbetsminne är det viktigt med stöttning för att minskabelastningen på arbetsminnet. Forskningen visade att visuellt stöd, meningsfullt och bekantinnehåll samt repetition är stöttning som lärare borde inkludera i sin undervisning för attstötta matematikinlärningen för elever med ett försvagat arbetsminne.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Hjalmarsson, Viktor
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Henriksson, Mattias
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Hälsa: Hur, Vad och Varför?: Lärare i Idrott och Hälsas synsätt av Hälsa - En kvalitativ studie sett ur ett patogent, salutogent och holistiskt perspektiv2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Mattias Henriksson och Viktor Hjalmarsson
 • 307.
  Hodzic, Mersad
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  ”Trodde aldrig jag skulle skriva egen fanfiction”: Språkliga och litterära aspekter av elevers skrivande av fanfiction2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den föreliggande studien undersöker vilken roll stödstrukturer kan ha för elevers skrivande av fanfiction i form av sagor, med fokus på språkliga och litterära aspekter. Studien genomfördes på en stor högstadieskola i södra Sverige och sammanlagt deltog 81 elever från fyra klasser i årskurs sju. Endast två av de fyra klasserna exponerades för stödstrukturen i fråga under skrivandets gång. Primärmaterialet utgörs av elevernas sagor, medan sekundärmaterialet utgörs av ett frågeformulär som undersöker elevernas uppfattningar av skrivandet, upplevelser av att ha tagit del av visuella stödstrukturer samt huruvida de upplever ha utvecklat kunskaper om språkriktighet, sensmoral och bildspråk. Det är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag i syfte att erhålla kunskap om den pedagogiska praktiken för att bättre förstå den och i sin tur försöka bidra till det vetenskapliga samtalet kring praktiken.

  Resultatet visar att klasserna som exponerades för stödstrukturen brukade ett rikare bildspråk än klasserna som inte exponerades för stödstrukturen, främst vad gäller gestaltande beskrivningar och liknelser. När det gäller språkriktighet visar resultatet att det förekom färre särskrivningar samt felaktiga bruk av versaler och skiljetecken i en av klasserna som exponerades för stödstrukturen. Å andra sidan förekom det flest särskrivningar samt felaktiga bruk av versaler och skiljetecken i den andra klassen som exponerades för stödstrukturen. Sammanfattningsvis visar resultatet att stödstrukturer kan spela roll för bruket av gestaltande beskrivningar och liknelser vid skrivandet av fanfiction i form av sagor, men att stödstrukturer inte nödvändigtvis spelar roll vad gäller språkriktighet. I det avslutande kapitlet förs en diskussion om metod och material samt huruvida dataunderlaget är tillräckligt omfattande för att kunna säga om stödstrukturer spelar någon roll för elevers skrivande överhuvudtaget. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning.

 • 308.
  Hofverberg, Hanna
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Crafting Sustainable Development: Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of the thesis is to contribute with new and deepened knowledge about the teaching and learning of craft when the crafting activity is considered as environmental and sustainability education (ESE). To achieve this, three objectives have been formulated: to examine what constitutes a craft subject content relevant for ESE, to examine what influences the learning process when the crafting activity is considered as ESE, and to examine how the crafting material participates in the learning process when the crafting activity is considered as ESE. The three research objectives are addressed by four studies: one literature study (Paper I) and three case studies where the empirical data is constructed through observations (video recordings) of a remake project (Papers II and IV) and an embroidery project (Paper III) in the craft subject ‘educational sloyd’ in Sweden. The main theories that the thesis draws on are Tim Ingold’s theory of making as a practice of correspondence and John Dewey’s transactional approach to meaning-making. Several methods that acknowledge learning in action are used, which makes it possible to explore how the student–material relations emerge and how both humans and more-than-humans participate in the learning activity. The findings show that a craft activity, for example a remake project, can have different purposes and pedagogies, which produce different learning experiences and sustainability outcomes. Further, I identify and distinguish a process content from a product content, which deepens our understanding of what students learn when the crafting activity is considered as ESE. By focusing on how the student–material relations emerge in the learning process – with concepts that I use and develop such as correspondence, stories, and transactant – I empirically show how the crafting material not only participates with its materiality but also creates the embodied stories that students recognise when they encounter the crafting material in the crafting activity. How humans learn in socio-material relations and what consequences these have for ESE are two key issues that are further discussed when the crafting activity is considered as ESE. 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 309.
  Hofverberg, Hanna
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Hållbar utveckling, utbildning och slöjd: Modultext för Skolverket2022Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling och undervisning om hållbar utveckling är komplext. En förenklad bild av hållbar utveckling begränsar elevernas möjligheter att förstå att det handlar om många olika delar som behöver sättas i relation till varandra. Att exempelvis bara se till den ekologiska dimensionen kan leda till att betydelsefulla ekonomiska och sociala aspekter kopplade till hållbarhet förbises. Centralt för undervisningen är att elever ska ges möjlighet att utveckla handlingskompetens så att de själva kan avgöra vad som är hållbart och kan agera på hållbarhetsutmaningarna.

  Texten ger en överskitlig beskrivning av utbilidning och hållbar utveckling, och fördjupar sedan innehållet mot slöjd genom att  beskriva 4 olika teman: (1) Tre dimensioner av hållbar utveckling (2) Nytta och kreativitet (3) Produkt- och processinnehåll (4) Återbruk. Texeten avslutas med förslag på en undervisningsaktivitet: REagera.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 310.
  Hofverberg, Hanna
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  New Learning Environments in Design and Craft Education: Acknowledging the Learning of Design Literacy2024Inngår i: International Journal of Art & Design Education, ISSN 1476-8062, E-ISSN 1476-8070Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to contribute to the concept of design literacy by exploring what it means to learn design literacy through making. To support my argumentation, I draw on a case study where I followed two student teachers of design and craft as they learned design literacy through woodworking. Due to Covid-19, the learning environment was located at the students' homes rather than the design and craft studio at the university. Two research questions guide the case study: What stories does the student recall from learning woodworking and what do these stories provide that are relevant for learning design literacy? Three ‘making’ stories are presented from the case study: (1) Making with the unknown, (2) Making alone educationally, and (3) The affective and embodied making. These stories provide numerous making skills that are relevant when teaching and learning for design literacy, which is further discussed in the paper.

 • 311.
  Hofverberg, Hanna
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Transactants in Action: Examples from a Craft Remake School project2022Inngår i: Deweyan transactionalism in education: beyond self-action and inter-action / [ed] Garrison Jim ; Öhman, Johan ; Östman, Leif, London: Bloomsbury Academic, 2022, s. 137-148Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 312.
  Hofverberg, Hanna
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Återbruk i antropocen2022Inngår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 27, nr 3, s. 118-139Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Syftet med artikeln är att skapa kunskap om hur återbruk kan förstås som didaktisk verksamhet. Artikelns forskningsfrågor är (1) Vad är ett möjligt undervisningsinnehåll om återbruk? (2) Hur kan detta återbruksinnehåll förstås i relation till vår samtid antropocen: vad är det som förs vidare och på vilket sätt? En fallstudie utifrån slöjdlärares erfarenheter av att arbeta med återbruk görs i artikeln. Baserat på 58 slöjdlärares beskrivningar av återbruk, identifieras sju återbruksteman: reuse, reduce, recycle, remake, repair, refuse och reverse engineering. Resultatet beskriver konkret vad dessa teman innebär och vad det är som återbrukas. Därefter diskuteras resultatet med hjälp av ett slöjdteoretiskt ramverk, skill/deskill/ reskill, för att synliggöra hur återbruksinnehållet kan förstås i relation till vår samtid antropocen. Denna diskussion beskriver att det som återbrukas inte bara sammanflätas med historien, utan tar också ny form och förändras. Artikeln avslutas med en diskussion om utmaningar och möjligheter när återbruk görs till ett undervisningsinnehåll, både för slöjdundervisning specifikt och för återbruksundervisning generellt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Hofverberg, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Franzén, Johnny
  Skövde university.
  Maivorsdotter, Ninitha
  Skövde university.
  Education for sustainable clothing consumerism?: A critical examination of educational material for design and craft education2023Inngår i: FORMakademisk, ISSN 1890-9515, E-ISSN 1890-9515, Vol. 16, nr 5, s. 1-21Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper sheds light on how aesthetic judgments govern actions in education for design literacy and sustainability behaviours. Educational material is examined by asking: (1) What meanings regarding becoming a sustainable consumer are made available to students in the educational material? (2) How are these narratives communicated to change students’ behaviours? The material in question consists of 17 design projects intended to be used in the Swedish school subject, Educational Sloyd. Using a practical epistemological analysis, two ways of becoming a sustainable consumer are identified: to have fun and to feel clever. The paper also shows how social marketing is used as a strategy in communicating how to change student behaviours. In the discussion, we turn to design literacy research to discuss the results from an educational perspective.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Hofverberg, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Maivorsdotter, Ninitha
  Högskolan i Skövde.
  Experiencing sustainable fashion: Have fun and feel clever – a case study for critical design literacy2021Inngår i: LEARNXDESIGN 2021: CASE STUDIES / [ed] Bohemia, E.; Nielsen, L.M.; Pan, L.; Börekçi, N.A.G.Z.,; Zhang, Y., Design Research Society, 2021, s. 226-231Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The consumption of clothes is increasing every year, which is a huge challenge for sustainability. Educational Design research have shown that the challenge cannot be solved unless we have critical literate consumers. By making the question of sustainable clothing a matter for critical design literacy, the aim of this case study is to examine the meaning making of an educational material produced for teachers in design and craft education. The educational material, entitled Sustainable Fashion, consists of 17 design projects and the analysis is made with the aid of practical epistemological analysis with a specific focus on aesthetic experience. Two ways of becoming a sustainable consumer of fashion have been identified – to have fun and to feel clever – and these two meaning making activities incorporate certain actions of what it means to be a sustainable consumer. From a critical design literacy perspective, these ways of becoming a sustainable consumer are crucial to acknowledge, as they include (and exclude other) specific sustainability actions. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Hofverberg, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Westerlund, Stina
  Umeå University.
  Among Facilitators, Instructors, Advisors and Educators: How Teachers Educate for Sustainability in Design and Craft Education2021Inngår i: International Journal of Art & Design Education, ISSN 1476-8062, E-ISSN 1476-8070, Vol. 40, nr 3, s. 543-557Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Design and craft education, like that of the Swedish school subject, Sloyd, has great potential for Education for Sustainable Development (ESD). With so many possibilities, it is relevant to investigate what teachers teach about sustainability, and how. Therefore, the aim of this article is to examine what Sloyd teachers express that they do as they educate for sustainability in design and craft education (Grades 3-9). This aim is guided by two research questions: (1) What ESD content is prominent in Sloyd teachers' statements about their teaching? and (2) What expected learning outcomes and teaching strategies become visible in the Sloyd teachers' statements about ESD? Our analysis of the qualitative questionnaires answered by 70 teachers shows that working with design and craft materials is a key factor for the teachers. Specifically, three learning outcomes have been identified: to utilise material, to use sustainable materials and to become a maker with materials. The most common teaching strategies are instructing and advising strategies, where the goal is known beforehand by the teacher. The findings are discussed in relation to the mix of sustainability concepts and different logics that emerge in the teachers' expressions and also in relation to what consequences the findings have for teaching ESD in design and craft education.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Hofverberg, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Westerlund, Stina
  Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Hållbarhet i slöjdämnet: Innehåll och undervisningstraditioner2021Inngår i: Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, ISSN 1238-9501, E-ISSN 1893-1774, Vol. 28, nr 1, s. 16-32Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Trots att hållbar utveckling har funnits med som ett konkret innehåll i slöjdämnet i Sverige sedan 2011 vet vi väldigt lite om vad slöjdlärare gör när de undervisar om hållbar utveckling. Syftet med studien är därför att undersöka vad och på vilket sätt slöjdlärare undervisar om hållbarhetsfrågor. Studien presenterar resultat från en kvalitativ enkätundersökning där 70 yrkesverksamma slöjdlärare i Sverige har deltagit. Våra forskningsfrågor är: (1) Vilket undervisningsinnehåll om hållbar utveckling lyfts fram i slöjdlärarnas beskrivningar av sin undervisning? (2) Vilken/vilka undervisningstraditioner framträder genom lärarnas utsagor? Tre övergripande undervisningsinnehåll har identifierats: att återbruka, att få kunskap om material och hållbar konsumtion. Resultatet visar också att även om samma ord används, så som återbruk, finns det en variation kring vad det konkret innebär. Det sätt lärarna undervisar på, vilket har studerats utifrån olika miljöundervisningsstraditioner, visar att en faktabaserad och en normativ undervisningstradition är tydligast framträdande i lärarnas utsagor. Artikeln avslutas med en diskussion om vilket hållbarhetsinnehåll som är framträdande i resultatet, hur undervisningsinnehållet om hållbar utveckling är rotat i olika förståelser av vad som anses vara hållbart och vilka pedagogiska utmaningar, men även möjligheter, det för med sig.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 317.
  Holgersson, Ingemar
  et al.
  Kristianstad University, Sweden.
  Löfgren, Lena
  Kristianstad University, Sweden.
  A long-term study of students' explanations of transformations of matter2004Inngår i: Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, ISSN 1492-6156, E-ISSN 1942-4051, Vol. 4, nr 1, s. 77-96Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We report on a long-term study of young children's understanding of matter and its transformations. Interviews concerning children's conceptions could be seen in the idioms, personal framings of experiences, that became apparent as a result of the longitudinal design of the study. As part of the project, we also made an early (at the age of 6) introduction ot the concept, molecule. Depending on the phenomenon presented to them for explanation, some of the children used the molecule concept as a tool for understanding and explaining, while others did not. By focusing on a few examples, which we analyse in detail, we argue that long-term studies give rich detail and important information about children's learning that other kinds of study do not.

 • 318.
  Holk, Nick
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Nilsson, Emma
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  En matematikapps effekt på elevers automatisering av grundläggande talkombinationer2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att elever lyckas automatisera grundläggande talkombinationer är en viktig del av deras utveckling i matematik. Automatisering frigör mental kapacitet i hjärnan, med mindre nivåer av matteångest och möjlighet att lösa komplexa uppgifter i snabbare takt som följd. Därför är det oroande att det verkar som att inte tillräckligt många elever når en fullgod nivå av automatisering, vilket borde resultera i att större fokus läggs på att hitta effektiva interventioner som hjälper elever att utvecklas inom området. Syftet med studien är att undersöka matematikappen Nomps effekt på elevers automatisering av grundläggande talkombinationer i årskurs 4–6. Vi vill även se om, och i så fall hur, elever som tränat med Nomp skiljer sig från elever som genomgått träning med papper och penna.

  Teorin utgår från det kognitiva perspektivet, och särskilt minnets roll i elevers automatisering av grundläggande talkombinationer. En kvantitativ metod användes för att göra en kvasiexperimentell interventionsstudie. Urvalet bestod av totalt 30 elever i årskurs 4, och eleverna fick göra ett förtest innan interventionen påbörjades. Efter fyra veckor och totalt 100 minuters färdighetsträning med Nomp (experimentgrupp) eller papper och penna (jämförelsegrupp) fick eleverna göra eftertestet, som var identiskt med förtestet. Datan analyserades sedan med hjälp av statistikprogrammet SPSS.

  Resultatet visade att eleverna presterade statistiskt signifikant bättre på eftertestet i jämförelse med förtestet. Inga signifikanta skillnader noterades mellan experiment- och jämförelsegrupp. Utifrån vår begränsade studie finns det tecken på att färdighetsträning med både Nomp, och särskilt papper och penna, är effektiva sätt att utveckla elevers automatisering av grundläggande talkombinationer. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Holmander, Jessica
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Svensson, Hanna
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Språkutvecklande arbetssätt genom skönlitteratur2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt syftar till att redogöra för olika språkutvecklande arbetssätt genom skönlitteratur för lågstadieelever. Därtill behandlas vilka möjligheter och utmaningar skönlitteraturen utgör i förhållande till dagens mångkulturella skolor. Studien bygger på en systematisk litteratursökning där tio artiklar valdes ut och som ligger till grund för kunskapsöversikten. Samtliga artiklar för vårt arbete är internationella studier som är organiserade efter våra frågeställningar. Vår studie lyfter fram ordförrådsutveckling, språkutveckling, högläsning, samspel, skönlitteratur och litteraturdidaktik. Detta relaterar till vårt syfte eftersom samtliga begrepp är av stor betydelse för våra frågeställningar.         

  Tematisk analys användes för bearbetning av den information vi samlat in. Informationen mynnade slutligen ut i resultatdelens samtliga rubriker som svarar på våra frågeställningar. Studiens resultat visar att skönlitteratur i undervisningen är av stor vikt för de yngre barnens språkutveckling. Hur läraren väljer att arbeta med litteraturen är direkt avgörande för elevernas inställning till läsning och böcker. Därtill visar resultaten att visuella bilder och samtal om texters innehåll vid högläsning och läsning är en gynnsam metod för samtliga elevers språkutveckling. Inte minst är samtal och bilder gynnsam för dagens mångkulturella skola. Vår slutsats är att skönlitteratur som verktyg främjar inte bara elevers språk, utan bidrar även till identitetsskapande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Holmberg Karlsson, Maja
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Lind, Sebastian
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Samhällskunskapen och uppförandenormer: En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattningar av uppförandenormer i samhällskunskapsämnet2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Maja Holmberg Karlsson Sebastian Lind
 • 321.
  Holmberg, Pelle
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Nettrup, Niklas
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Kan didaktiska val göra skillnad för pojkars kunskapsinlärning?2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete utgår från de stora resultatskillnaderna mellan pojkar och flickor i skolan. Studien är inspirerad av Åhslund (2019) som belyser och lyfter fram framtida forskningsmöjligheter kring att kritisk granska undervisningspraktiker med syfte att utjämna dessa skillnader. Vi valde därför att studera didaktiska val som kan gynna alla i klassrummet och därigenom ge både pojkar som flickor förutsättningar till goda resultat i skolan. Studien baseras på fyra lärare, två lärare per skola, dessa två skolor är strategiskt utvalda där den ena skolan har en inriktning på kooperativt lärande. Genom en enkät, klassrumsobservationer och intervjuer undersökte vi om skolornas arbetssätt och didaktiska val kan stödja pojkars kunskapsinlärning. Vår teoretiska utgångspunkt för studien grundar sig i den didaktiska triangeln och hur man utifrån olika sätt att arbeta förhåller sig till den. 

  Resultatet visar på att ett didaktiskt engagemang, en tydlig struktur samt att känna till elevernas styrkor och svagheter är viktiga delar för pojkars inlärning i skolan. Den pedagogiska inriktningen, kooperativt lärande har betydelse och ger lärare en struktur att förhålla sig till och ger därmed läraren ett ökat stöd i undervisningen. En grundläggande struktur finns i det kooperativa lärandet vilket stöttar pojkar i skolan men det gynnar samtidigt alla elever. Det kooperativa arbetssättet utvecklar också den sociala förmågan hos eleverna, vilket är aspekter som främjar pojkars skolgång. Vår slutsats är att ett kooperativt lärande i kombination med engagemang och en god relation med eleverna gynnar pojkars inlärning samtidigt som det inte missgynnar flickors. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Holmberg, Ylva
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Didaktik informed teaching arrangements in preschool exemplified by multivocal music teaching using digital technology as a tool2022Inngår i: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, nr 2, s. 102-140Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The digital era has changed how children experience music. Few studies have been undertaken from a didaktik perspective with a focus on digitalized music teaching in the preschool setting. The purpose of the article is to develop knowledge of what can characterize music teaching using digital technology as a tool in the preschool from a didaktik perspective. In a research and development programme involving 19 preschools/departments, preschool teachers co-planned,conducted,and co-evaluated music teaching. The empirical material consists of 19 co-plans, 3.5 hours of video and 18 co-evaluations of music teaching. The analysis used an abductive approach. First,an empirically based analysis highlighting words in relation to didaktik questions was undertaken, followed by a theory-based analytical path using music didaktik concepts. The results show that music teaching using digital technology as a tool can be divided into two main tracks: one in which recorded music serves as a basis, and the other as a facilitator of music creation. Although music teaching using digital technology as a tool poses knowledge-, experience-and technology-related challenges for teachers, the digital age nevertheless opens up opportunities for creating and preserving music in preschool.The analysis culminates in two didaktik models for“multivocal digitalized music teaching”.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Holmberg, Ylva
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Vallberg Roth, Ann-Christine
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Post-structurally and didaktically informed teaching arrangements in preschool: exemplified by “rhythmatechs” as multivocal teaching2022Inngår i: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, nr 2, s. 212-248Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article is based on a substudy in an R&D programme in which participants try out a didaktically and post-structurally informed teaching arrangement. The article is guided by the question What can characterise the “what”, “how”, and “why” questions of teaching from the standpoint of a post-structurally and didaktically informed teaching arrangement in the preschool? The substudy is based on material consisting of 251 documents, including co-plans, videos (5.5 hours) and photo documentation, as well as co-assessment. A didaktical oriented abductive analysis was carried out. The results pave the way for the content combination offered by the concept rhythmatechs(rhythmics-mathematics-technology) as a multivocal alternative to more subject-focused teaching. Within the framework of project-and theme-oriented working methods, the content appears on the one hand to be both transdisciplinary and interdisciplinary, and on the other hand, to represent specific content areas, such as science, mathematics, and music. We tried out a didaktik model that combines the didaktik triangle with didaktik questions “what”, “how”and “why”. The model stands in relation to results that focus on inter-and/or transdisciplinary content, in project-and theme-oriented approaches, and selection of content as goals and/or means.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 324.
  Holmgren, Hampus
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Läromedelsanalys: Levd religion i läromedel2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en läromedelsanalys som ämnar att redovisa om och hur levd religion förmedlas i läroböcker som används inom religionskunskapsämnet. Syftet med detta var att undersöka om läroböcker bär ansvaret för elevers uppfattning om att någon förmedling av den levda religionen helt saknas inom ämnet, en uppfattning som även tidigare forskning har upptäckt. Jag vill därför ta reda på hur levd religion förmedlas inom läroböckerna samtidigt som de uppfyller kraven inom GY11. Läroböckerna analyseras utifrån 7 teman av levd religion för att skapa förståelse och synliggöra var levd religion förmedlas i läroböckerna samt även Robert Jacksons tolkande ansats för att visa på vikten av att förmedla mångfalden inom religionerna. Det jag fann genom analysen av läroböckerna var att läroböcker har en ypperlig förmåga att förmedla levd religion på ett effektivt sätt även om förmedlingen ibland kan vara något svår att uppfatta i texten. Därför anser jag att läroböcker inte ensamt kan bära ansvaret för avsaknaden av levd religion inom religionsämnet och att denna brist kan i stället bero på hur lärare väljer att använda läroböckerna i sin undervisning. Detta arbete har dock endast utgått ifrån en väldigt liten del av de läroböcker som finns tillgängliga inom religionsämnet och har även gjorts utan någon koppling till hur böckerna faktiskt används i klassrummet. Jag skulle därför anse att ytterligare forskning krävs för att vi ska kunna få en bättre förståelse av hur man kan förmedla levd religion på ett effektivt sätt till elever.

   

  Fulltekst (pdf)
  Hampus Holmgren
 • 325.
  Holmqvist, Mona
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Lesson and learning study for inclusive education: keynote presentation2021Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 326.
  Holmqvist, Mona
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Lesson study as a vehicle for improving SEND teachers’ teaching skills2020Inngår i: International Journal for Lesson and Learning Studies, ISSN 2046-8253, E-ISSN 2046-8261, Vol. 9, nr 3, s. 193-202, artikkel-id 2020-0022Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Purpose – Collaborative professional development for inclusive teaching is a limited area of research,although there is an extensive need for special educational needs and disabilities (SEND) teachers. Researchfindings of how teachers’ professional development can contribute to support the development of powerfullearning situations for all students are presented in this special issue. The aim is to contribute to the knowledgeof how the use of lesson study can develop teachers’ capabilities to offer high-quality education for studentswith SEND.Design/methodology/approach – The guest editor presents each of the papers and introduces key themesand concepts.Findings – The collection of papers is divided into two themes; the first has a focus on lesson study used byteacher educators during SEND in-service training. In this theme, the teachers are the students who arestudying different fields of SEND, supported by teacher educators. The second theme studies different forms oflesson studies carried out by researchers and teachers in the collaboration focused aspects of content that are ofimportance for students in SEND.Research limitations/implications – The papers focus on areas of education with a limited researchtradition, and as a result, the studies may be seen as starting points for further research. The results so far lackgeneralisability. Therefore, the researchers have to test the findings further under different conditions and withwider groups of teachers and students.Practical implications – The results of the papers can be used to develop both SEND teacher education, andcollaborative professional development for in-service SEND teachers. This issue will, therefore, be of interest toschool and system leaders.Originality/value – The papers contribute initial findings from an under-researched area and also combinelesson study with methods and designs not previously explored.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 327.
  Holmqvist, Mona
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Teorier för undervisning och lärande2021Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 328.
  Holmqvist, Mona
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Tydliggörande klassrumskommunikation i ett specialdidaktiskt perspektiv2021Inngår i: Specialpedagogik för lärare / [ed] Westing Allodi, Mara, Stockholm: Natur och kultur, 2021, 1, s. 252-269Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 329.
  Hultberg Ingridz, Kristine
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Diverse Responsive Teaching in Tact with Play in Preschool2023Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is two folded. One is to generate knowledge about characteristics of teaching in relation to play and how content within teaching emerge between participants. The second purpose is related to methodology and analysis whereby using interaction analysis (IA) give same attention to expressions from the body as from the spoken word to understand response in diverse ways in relation to participants different ways of communicating response. Diverse ways in this study involve both verbal and/or bodily expression. Due to the emergent need of research that explore teaching in relation to multi-lingualism in an Early Childhood Education (ECE) this study aims to contribute to that field (Norling & Lillqvist, 2016; Kultti, 2021). A central aspect in this study when analyzing teaching in relation to play is the aspect of interaction between participants. This study aims to contribute with knowledge about how teaching in relation to play can be understood by asking: 1. What can be characterized as teaching in relation to play? - What emerge as content in teaching in relation to play? - How is response expressed between participants?

 • 330.
  Hultberg Ingridz, Kristine
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Make common: Teaching through play2023Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study is theoretically framed by Play Responsive Early Childhood Education and Care (PRECEC) concerning pedagogical tact (se. Van Manen, 2016) and didaktik (se. Broström, 2022; Klafki, 1995). Play-responsive teaching has a theoretical perspective where the concept of response is used about children'children'sachers’Teachers' to children'children's lead to teaching of a new content this stands concerning joint attention or make common (Barnhart, 2004; Pramling et al, 2019). Common in this study is related to Korsgaards's (2019) understanding of common as making things together. In recent years, teaching has been enabled through the Education Act (SFS 2010:800) and has been part of the curriculum since 2018. Teaching as an activity in a Swedish preschool context has led to a need for a broader understanding of what teaching can become in preschool. Through ethnographic methods and a video camera to collect data, this study explores teaching through play concerning response and making common. This study asks the following questions: What can be characterized as teaching in preschool in relation to play? How can the concept of common be understood in relation to content and teaching through play in preschool?

 • 331.
  Hultberg Ingridz, Kristine
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  What happens if we explore teaching As if it where free next to play?: A rethinking about free play and teaching in the context of public preschool in Sweden2022Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The context of my research is public preschool in Sweden, which is voluntary before the age of 6, and the interaction between children and preschool teachers. I pay specific interest to how content is established when children and preschool teachers interact with a focus on the relation between “play” and “teaching” (e.g. Bingham & Sidorkin, 2004; Saevi, 2015). In recent years, teaching, as a concept has strengthened in relation to early childhood education, teaching is enabled through the Education Act of 2011 and part of the curriculum since 2018 (SFS 2010:800). Play in a Swedish preschool context can be understood as a free[1] activity for children while teaching as an activity could be understood as the opposite.

  Inspired by the concept of scholé (Masschelein & Simons, 2013) I started to explore and think about the possibility of a transfer of the word free from play to teaching with a potential as being a free zone in public preschool. How and what could teaching be understood as, within a public preschool context, what happens if we apply free next to teaching, As if (Vaihinger, 1925/2009) it were play? 

  I turn to Arendt (1961) for an understanding of the concept of ‘free’ in relation to play since ‘free’ play entails a high value in relation to childrens agency- in free play- children can choose- in the context of public preschool in Sweden. By using Vaihinger `s philosophy of As if, I explore teaching As if it were free next to play, with a possibility to choose.  

   

  -[1] The question stems from the idea “children are free” in relation to play (e.g.Huizinga, 1949)

 • 332.
  Hultberg Ingridz, Kristine
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  What happens to children’s “free” play when teaching is established?2021Inngår i: Child and Youth Studies Conference University West, November 4-5 2021, THE CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD: Book of abstracts, University West , 2021, s. 7-7Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This article is a part of an ongoing dissertation work with a purpose of describe and develop knowledge about teaching responded to children’s play (Pramling et al, 2019). What happens to children's “free” play1 when teaching is established? The question stems from the idea “children are free” in relation to play (Huizinga, 1949). The Convention on the Rights of the Child (UN, 1989) becomes interesting to weave into the discussion, since the CRC are enabling children to feel free. In order to understand why teaching at a preschool can be criticized an understanding of what teaching implicates as well what play implicates in relation to the concept of free must be made. I turn to Arendt (1961) and Berlin (1969) who have different views on the concept of free. What happens if we place free next to teaching?

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Hultberg Ingridz, Kristine
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Söderling, Maria
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Between Inner and Outer Boundaries – Practitioner Research: A presentation and discussion of the choice of methods in relation to practitioner research2021Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 334.
  Hultman, Hanna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Bondza Olsson, Emma
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Jämställdhetsarbete i grundskolan2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In today's schools, gender equality is a widely discussed topic among pedagogues. During our internship we had a differencing experience regarding the equality work done by each school. The aim of this study is to investigate how pedagogues teach gender equality in primary school and what difficulties that brings to the educational process. This was approached by gathering information from various papers published online in databases made available to us by Malmö University. We chose to restrict the search parameters to include mostly Swedish research as it’s mostly relevant for our line of work. The result shows research about how Swedish and some international schools work with gender equality. Most of the papers also include difficulties when teaching gender equality. The conclusion of the discussion is that pedagogues use different methods when teaching about the topic. For example value transmission, equality work is not included in regular teaching and to use books in gender equality work. Some difficulties have occurred. For example lack of competence, lack of time, a feeling that the assignment is difficult to interpret and that books contain the traditional gender roles, which complicates gender equality work. We have come up with how to further research the values. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Hultqvist, Emma
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Haneen, Alsefi
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Stöttning i NO-undervisning för flerspråkiga elever i årskurs 4–62023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns en större sannolikhet att flerspråkiga elever kan komma att möta fler språkliga utmaningar i NO-ämnena än elever som blir undervisade i sitt modersmål. Flerspråkiga elever ska under en kortare period lära sig att både använda sig av det svenska språket samt att lära sig NO- begrepp vilket leder till språkliga utmaningar. Med hänsyn till att flerspråkiga elever behöver stöd för att komma framåt i sitt arbete behöver läraren se till att det sker en extra tydlig planering med extra språkligt stöd i sin pedagogiska NO- planering. Vi vill med vår studie ta reda på om och hur lärare skapar bättre förutsättningar för flerspråkiga elever i NO undervisningen. För att kunna svara på våra forskningsfrågor, samlade vi in material genom att utför observationer och intervjuer av lärare för årskurs 4–6. Observationerna verkade som underlag för att kunna genomföra halvstrukturerade intervjuer och därmed kunna få reda på vilka språkliga stöttnings metoder lärare använder sig av till flerspråkiga elever i NO-ämnena. Resultatet visar att lärarna använder sig av olika typer av modaliteter i sin pedagogiska planering som stöd i NO-ämnena. Resultatet har även visat att kooperativt lärande har en positiv inverkan på elevernas språkutveckling och lärande i NO-ämnena.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 336.
  Hussein Ali, Asia
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Rudenko, Aleksander
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Online Game-Based Learning Platforms and Vocabulary Acquisition for ESL Learners in Upper Secondary School2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since the Covid19 pandemic there has been a rise in the use of digital platforms such as online-game based learning platforms (OGBLPs) to diversify the learning experiences of students. This paper investigates the implementation, challenges, and benefits of online game-based learning platforms for English learning of students with English as a second language (ESL) in Sweden’s upper secondary schools. We aimed to explore teachers’ experiences of students’ vocabulary acquisition and whether it is facilitated by employing OGBLPs. We also examined the benefits and challenges of using OGBLPs for vocabulary acquisition. For this purpose we employed a qualitative approach where five upper secondary school English teachers were interviewed. All data was later transcribed, where responses from the interviews were used to highlight how teachers used OGBLPs, and what they considered challenges and benefits. Overall, teachers reported positive attitudes towards the use of OGBLPs as it influences elements such as student engagement and leads to increased motivation. However, all participants of this study also claim that OGBLPs ought to be used in combination with a theme or presentation connected to curriculum content as they doubt the effectiveness of OGBLPs in vocabulary acquisition when used in isolation, as a single learning activity.

  Fulltekst (pdf)
  Aleksander Rudenko Asia Hussein Ali
 • 337.
  Huynh, Isak
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Bengtsson, Linn
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Lärarens syn på betydelsen av lärarrollen samt olika undervisningsmetoder för att stärka elevers motivation och kunskapsinhämtning.2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka huruvida olika undervisningsmetoder och lärarroller har en inverkan på elevers motivation och kunskapsinhämtning. De problemformuleringar som kommer analyseras och arbetas med är vilket förhållningssätt lärare kan ha samt vilka metoder de kan använda sig av för att främja elevernas lärande.De teorier som används är sociokulturell och behavioristisk syn på lärandet samt betydelsen av kommunikation och relationer i skolans verksamhet. 

  I uppsatsen kommer en kvalitativ forskningsansats användas, detta har skett i form av semistrukturerade intervjuer där vi inhämtade data från fem olika informanter. Datan utgjorde sedan en grund för analysen som ställdes i relation till de aktuella problemformuleringarna. Resultatet visar att informanterna arbetar på olika sätt och för att välja vilket sätt de ska undervisa på analyserar de elevgruppen och utgår från den för att forma sin undervisning. Utifrån resultatet kan man utläsa att det inte finns en speciell metod att använda sig av för att främja elevernas kunskapsinhämtning och motivation utan att lärarens roll som en engagerad ledare är avgörande för just detta.Undersökningen blir relevant för vår kommande profession då man aldrig har en homogen undervisningsgrupp utan olika individer med olika förutsättningar som inhämtar kunskap på ett flertal olika tillvägagångssätt. Det blir därför viktigt att ha i åtanke att varierande metoder är användbara för att skapa en så god lärandemiljö som möjligt. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 338. Hyleborg, Louis
  et al.
  Björklund, Jon
  Samhällskunskapslärares ämnesuppfattningar: Samhällskunskapslärare i högstadiet och gymnasiets uppfattningar om sitt ämne2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kunskapsöversikt med syftet att få kunskap om hur samhällskunskapslärare på gymnasiet och högstadiet uppfattar ämnet samhällskunskap. Detta uppnår vi genom frågeställningen: Hur uppfattar ämneslärare i samhällskunskap sitt ämne utifrån innehåll och ändamål? Vi har letat fram relevant forskning genom att söka i olika databaser, dessa är: Swepub, ERIC och ERC. Resultatet i forskningsöversikten utgörs av avhandlingar, licentiatavhandlingar och vetenskapliga artiklar. Resultatet beskriver hur lärare uppfattar ämnet samhällskunskap utifrån syfte, mål, centralt innehåll och förmågor. Resultatet diskuteras och problematiseras sedan för att kunna besvara frågan om hur en lärares uppfattning kan ha konsekvenser för undervisning och vad dessa konsekvenser skulle kunna vara. Den slutsats som presenteras lyfter fram två konsekvenser: lärares olika uppfattning om ämnet leder till att undervisningen ser olika ut bland olika lärare. Samt att en lärares uppfattning om ämnet kan vara mer eller mindre likt styrdokumentet för ämnet. Dessa två konsekvenser bidrar till att utbildning i ämnet inte blir likvärdigt för elever i Sverige. 

  Fulltekst (pdf)
  Jon Björklund Louis Hyleborg
 • 339.
  Hänel, Mikaela
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Samhällskunskapslärares upplevelser av misslyckande i sin yrkesutövning2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen utforskar jag samhällskunskapslärares upplevelser av misslyckanden i sin yrkesutövning. Jag identifierar en slags kunskapslucka rörande misslyckanden där jag ser ett behov av att diskutera känsliga upplevelser. Jag vill dessutom undersöka om det finns specifika aspekter kring misslyckanden som berör just samhällskunskap. Det övergripande syftet är att synliggöra och beskriva samhällskunskapslärares upplevelser av misslyckanden i sin yrkesutövning. Jag intervjuar fem samhällskunskapslärare som undervisar på gymnasiet utifrån en kvalitativ forskningsansats. Jag använder mig av ostrukturerade djupintervjuer och analyserar empirin på basis av ett relationellt pedagogiskt ramverk och teori om sårbarhet. Resultaten indikerar att lärare upplever sig misslyckade i samband med relationer till elever, klassrumssituationer som man inte upplever sig kunna hantera samt klassdiskussioner som går emot skolans värdegrund. Förklaringarna som samhällskunskapslärarna ger sträcker sig mellan individuella och strukturella anledningar till sina upplevda misslyckanden. Empirin diskuteras utifrån det teoretiska ramverket och placeras i en brokig forskningsposition som tangerar samhällskunskapsdidaktik, professionsforskning och studier om misslyckanden, sårbarhet och otillräcklighet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Håkansson, Fredrik
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS).
  Karlsson, Oliver
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS).
  Kan religionskunskap påverka ett identitetsskapande för elever?: En studie av religionsämnets didaktiska konsekvenser2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kunskapsöversikt som granskar och tolkar forskning kring ett identitetsskapande för elever på grundskolan. Under arbetets gång har vi sökt forskning kring sociala strukturer som till exempel skolan. Forskningen har också innefattat styrdokumentens historia och dess formuleringar. Vi försökte förankra den forskning med vår problematisering och presentera argument som var relevanta för det identitetsskapande vi undersökte. Därefter skapade vi två frågeställningar som vi skulle ta hänsyn till; Vad visar forskning om hur religionskunskap kan främja eller hämma ett identitetsskapande för elever i den svenska grundskolan? Vad visar forskning om hur läroplanens formuleringar om identitet och värderingar påverkar den undervisning som lärarna bedriver i den svenska grundskolan? Vi har valt att undersöka dessa frågor för att vi som lärare ska kunna, på ett så bra sätt som möjligt, hantera ett pluralistiskt och mångkulturellt klassrum. Vår forskning hämtades via sökbaser som ERC, ERIC via EBSCO, ERIC via ProQuest och SwePub. Utöver det har vi även tagit del av olika författares avhandlingar, artiklar och bokkapitel. Utifrån detta stoff kunde vi se liknande mönster som var avgörande vid ett identitetsskapande för elever. Forskning visade att elever med en religiös identitet ofta tvingades till att dölja den inför sina klasskamrater för att inte bli exkluderade ur gruppen eller förlöjligade. Forskning visade även att Sverige har blivit och är mer pluralistiskt och mångreligiöst än tidigare, vilket skapar en spänning med den utveckling styrdokumenten samt läro- och kursplaner har följt. Samtidigt vill vi poängtera att forskningen inom ämnet är begränsat och behöver utökas för att presentera ett rättvist resultat. Vi valde trots detta ändå att studera och analysera ämnet eftersom vi anser att det är väsentligt för framtida lärare att ta hänsyn till de konsekvenser identitetsskapandet kan få för eleverna i klassrumssituationer.

  Fulltekst (pdf)
  Oliver Karlsson Fredrik Håkansson
 • 341. Håkansson, Jessica
  Bedömningsarbete på Nydalaskolan2018Inngår i: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, nr 1, s. 23-27Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Genom ett strukturerat arbete med Bedömningsstöd i taluppfattning görs eleverna i hög grad delaktiga i sitt matematiklärande. Författaren beskriver också ett nära samarbete mellan matematikläraren och specialläraren vilket ger tydliga fördelar i strävan att göra matematiken tillgänglig för alla elever.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 342. Håkansson, Jessica
  Kängurusidan2012Inngår i: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, nr 1, s. 65-67Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ett syfte med Kängurutävlingen är att sätta matematiken i centrum, åtminstone för en dag. På Nydalaskolan i Malmö har skolan fått stöd av det omgivande samhället för att kunna göra en riktig fest av tävlingen. Stödet har också lett till viktiga kontakter med bostadsområdets husvärd. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Ihse Trägårdh, Aron
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Testbaserat lärande som metod för att utveckla ordförrådet hos elever med och utan språkstörning2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Elever kommer till skolan med stora skillnader i ordförråd. Detta får konsekvenser för elevernas språkförståelse och studieresultat. Kunskapsöversikten undersöker vilka effekter testbaserat lärande har på elevers ordförråd och ifall metoden har särskilda effekter på elever med språkstörning. Metod: En systematisk litteratursökning har gjorts i databaserna ERC, ERIC och SwePub. Efter relevans- och kvalitetsgranskning valdes 10 artiklar ut, vilka analyserades tematiskt. Resultat: Testbaserat lärande har goda effekter på elevers ordförråd jämfört med upprepat studerande och rich vocabulary instruction. Metoden fungerar väl för såväl elever med språkstörning som elever utan och är i låg grad känslig för individuella skillnader mellan eleverna. Metoden fungerar som bäst när testtillfällena är utspridda. Diskussion: Forskningen pekar mot att testbaserat lärande är effektivt och har en kompensatorisk potential. Vidare forskning behövs för att stärka slutsatserna med större testgrupper samt för att undersöka effekterna av metoden i relation till andra undervisningsmetoder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Isaksson, Andreas
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Elevers förflyttningar före och efter idrottslektioner – mer än bara förflyttningar?2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På platser utanför de formella undervisningssituationerna har skolan inte alltid insyn i de kunskaper och värderingar som förmedlas, eftersom skolpersonal inte alltid är närvarande. Sådana platser kan vara de förflyttningar och övergångar som eleverna gör mellan olika platser i samband med idrottslektioner. Syftet med denna uppsats är att nå ökad kunskap kring hur dessa förflyttningar och elevernas tid utanför klassrumsmiljö kan få betydelse för såväl elevernas sociala liv och välmående som deras kunskapsutveckling. Uppsatsens datainsamling skedde genom observationer och gruppintervjuer av elever i årskurs 4.

  Resultatet har analyserats utifrån Reiss motivationsteori, teoretiska utgångspunkter kring sociala samspel, delar av MAKIS-formeln samt den didaktiska triangeln. Resultatet visar att eleverna i förflyttningarna bland annat samtalar om ämnet Idrott och hälsa samt gruppindelningar. Elevernas motivation till idrottslektioner tycks bero på dels om de finner aktiviteterna roliga och utmanande, dels deras uppfattning kring gruppindelningar. Vidare framkommer att det i några av förflyttningarna förekommer konflikter och situationer med kränkande behandlingar. Resultatet visar även att eleverna i förflyttningarna kopplar och uttrycker känslor i relation till kommande idrottslektions innehåll, gruppindelningar, eget ansvar samt graden av stress. 

  En slutsats som kan dras från denna uppsats är att förflyttningarna kan ses som betydelsefulla platser där elevernas kunskapsutveckling möjliggörs genom samspel och relationer som skapas. Denna kunskapsutveckling kan ha en viss begränsning inom ämnet Idrott och hälsa mot bakgrund av att erhållandet av vissa kunskaper kräver kroppsligt utförande i idrottssalen. Vidare visar uppsatsen att det förekommer händelser i förflyttningarna som kan ha såväl en positiv som en negativ betydelse för elevernas sociala liv och välmående. Vidare forskning kring uppsatsens ämne kan bidra till att såväl lärare som skola får en ökad kunskap kring de kunskaper och värderingar som förmedlas i platser utanför klassrumsmiljö samt vilka pedagogiska konsekvenser detta kan föranleda.

  Nyckelord: förflyttningar, Idrott och hälsa, kunskapsutveckling, relationer, välmående

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Ismail, Shams
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Zaki, Rana
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Elevers röster om utomhusundervisning i årskurs 6: -     Inställning, lärande och argument2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom grundlärarprogrammet lyfts det fram att gjorda erfarenheter och upptäckter är viktiga komplement till elevers lärande. Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig i Deweys pragmatiska teori. Utomhuspedagogik bidrar till en varierad lärandemiljö, såväl utomhus i naturen, som på biblioteket eller på ett museum. Utomhuspedagogik öppnar upp dörrarna för utomhusundervisning som är en undervisningsmetod där en del eller hela lektionsinnehållet sker utomhus. Syftet med studien är därför att undersöka vilken inställning elever i årskurs 6 har till undervisning utomhus i de naturorienterande ämnena. Syftet avgränsas till följande frågeställningar: Vilken inställning har eleverna till undervisningen utomhus i de naturorienterande ämnena? och Vilka möjligheter respektive hinder anser elever finns för lärandet i de naturorienterande ämnena med undervisning utomhus? För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en observation och semistrukturerade intervjuer med nio elever i årskurs 6. Insamlat material analyserades med ett tematiskt analysverktyg.  

  Resultatet visade på en positiv inställning till utomhusundervisningen, men att variation mellan inom- och utomhusundervisning är tillfredsställande. Eleverna vill utforska ute i naturen och ser möjligheter med att undervisningen tar plats i en autentisk miljö. Dessutom upplever eleverna att utomhusundervisningen ökar deras intresse för de naturorienterande ämnena. En del elever upplever att det finns hinder som till exempel dåligt väder och att lärare inte har tillräckligt med resurser. Eleverna menar att tid, extra personal och erfarenhet av utomhuspedagogik hindrar lärare från att inkludera utomhusundervisning i någon större utsträckning. Sist konstateras att elever upplever utomhusundervisning som redskap för en hälsosammare livsstil genom ökad fysisk aktivitet.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 346. Ivarsson, Cecilia
  et al.
  Svennergård, Teresia
  Stöd för elevers utvecklande av god läsförståelse2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbetet är att undersöka vad lärare anser utvecklar god läsförståelse hos elever, samt hur lässtrategier kan användas i undervisningen för att elever ska utveckla djupare förståelse för texter. I examensarbetet har vi valt att använda oss av två inriktningar för att nå vårt syfte, vi har valt att analysera kursplanen i svenska från olika läroplaner samt intervjua verksamma lärare. I tidigare forskning beskrivs den forskning som gjorts kring läsförståelse och lässtrategier samt vilka hinder som kan uppstå. Vi har även gjort en analys av kursplanen i svenska i läroplanerna från 2011 och från 2021 som implementeras 2022, som vi analyserar utifrån klassifikations- och inramningsperspektiv. Vår empiri är insamlad genom kvalitativa intervjuer som vi sedan kopplar till lärares erfarenheter och tankar kring läsförståelse, lässtrategier och kursplaner. Resultatet visar att det behövs många olika delar i undervisningen kring läsförståelse för att skapa en god läsförståelse hos elever. Lässtrategier är ett stöd i detta arbete och lärare är till viss del oeniga om hur och vilka strategier som bör användas i undervisningen. Det sociokulturella klassrummet står i fokus i alla intervjuer vilket visar lärarnas samstämmighet till vikten av ett klassrum där elever lär av och med varandra och därigenom utvecklar sitt tänkande. Läroplanen som implementeras höstterminen 2022 innehåller många ändringar gällande begrepp som förändrats och nytt innehåll som tillkommit i kursplanen för ämnet svenska vilket lärare tycker är bra, detta kommer dock inte förändra deras nuvarande arbetssätt. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 347.
  Ivarsson, Stephanie
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Mohammed, Amran
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Historieundervisningens utmaningar och möjligheter i det mångkulturella klassrummet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket även präglar skolans förutsättningar. De förändrade förutsättningarna och nya utmaningarna för den svenska skolan är ett resultat av bland annat det mångkulturella samhällets framväxt, och en liknande utveckling pågår i flera länder. Med denna bakgrund har vi i vår kunskapsöversikt valt att belysa de utmaningar och möjligheter som finns i historieundervisningen i det mångkulturella klassrummet. Metoden för kunskapsöversikten är informationssökning där vi med hjälp av databaserna ERIC (Education Resources Information Center), ERC (Education Research Complete) och Swepub hittat relevant material för att besvara våra frågeställningar. 

  Vår kunskapsöversikt belyser i resultatets första del de utmaningar som finns idag i svenska skolans mångkulturella klassrum. Här kommer vi att utförligt redogöra för utmaningar såsom: segregerade betygsresultat, monokulturell undervisning och skolans oförmåga att nå upp till de likvärdighets- och interkulturella mål som Skolverket satt. Vidare kommer resultatdelen att behandla olika strategier för att bemöta de krav som mångkulturella klassrum ställer på skolan och undervisningen. I denna del kommer vi att beröra interkulturell undervisning, narrativ identitet, fyra strategier samt ökat stöd till lärare i sin profession. 

  Utmaningarna och möjligheterna som kunskapsöversikten belyser ställer stora krav på lärarprofessionen. Forskning om hur lärare tillämpar dessa strategier i undervisningen är nödvändig för att kunna genomföra en historieundervisning som tar hänsyn till det mångkulturella klassrummet. Det mångkulturella samhället har med säkerhet kommit för att stanna och därför behöver man se över historieämnets innehåll och förmedling i undervisningen i det mångkulturella klassrummet.

  Fulltekst (pdf)
  Stephanie Ivarsson – Amran Mohammed
 • 348.
  Jakobsson, Anders
  Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching. Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Naturvetenskapernas didaktik: Ett frigörande perspektiv2021Inngår i: Tio forskare om ämnesdidaktik / [ed] Tomas Kroksmark, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, s. 17-48Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 349.
  Jakobsson, Anders
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching. Inland Norway University of Applied Sciences, Hamar, NORWAY.
  Kouns, Maria
  Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching. Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Subject-language perspectives on multilingual students learning in science2023Inngår i: European Journal of Science and Mathematics Education, E-ISSN 2301-251X, Vol. 11, nr 2, s. 197-214, artikkel-id sArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this study, we have explored the ways in which small-group work in science can contribute to strengthen multilingual students’ subject language and conceptual development when working with language-oriented classroom activities in primary classrooms. The aim is to determine whether it is possible to identify factors in interactions in small-group work that strengthen and facilitate the students’ language development. We have focused on how students orally formulate themselves when describing observations, hypotheses, and explanations of certain scientific experiments on the properties of air. An important starting point has been that students’ successive development of a subject-specific language is crucial for their conceptual development and understanding. The analyses of the dialogues have made it possible to study how individual students gradually develop their way of expressing themselves by taking over others’ expressions and word choices and making their own. The analysis also shows that these dialogical situations are crucial for all students to develop their language use in science, primarily through probing a more precise way of expressing themselves and putting their scientific ideas and thoughts into words. An important conclusion is that students should be offered opportunities and space to develop their subject language register in science and that this is important for all students, but crucial for those for whom the language of instruction is a second language

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Jakobsson, Anders
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Nygård Larsson, Pia
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Bergman, Lotta
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Ämneslitteraciteter i skola och högre utbildning2022Inngår i: Ämneslitteracitet och inkluderande undervisning / [ed] Jakobsson, Anders; Nygård Larsson Pia; Bergman, Lotta, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, 1, s. 15-30Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
45678910 301 - 350 of 995
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf