Publikationer från Malmö universitet
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1085
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bauer, Peter
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  En successiv minskning?: Mängden lärarledd tid vid fem lärarprogram på fakulteten för lärande och samhälle 1995–20232023Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 2.
  Hansson, Kristofer
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Levin, Lena
  Lunds universitet.
  Lopez Svensson, Gustav
  Lunds universitet.
  Månsson Lexell, Eva
  Lunds universitet.
  Stjernborg, Vanessa
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  En kollektivtrafik för alla: En nulägesbeskrivning av forskning och utvecklingsprojekt inom funktionshinderområdet2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kollektivtrafik anses ofta vara särskilt betydelsefull för personer med funktionsnedsättning, då det kan finnas en begränsad tillgång till andra färdmedel. Trots ansträngningar för att överbrygga hinder i kollektivtrafiken, kvarstår idag betydande utmaningar. Personer med funktionsnedsättning gör generellt färre resor och deltar i färre aktiviteter utanför hemmet än personer som inte har några funktionsnedsättningar. Att resa i den allmänna kollektivtrafiken förutsätter en rad förmågor, som beror på ett samspel mellan resenär och olika miljöer, såsom informationsmiljöer, fysiska miljöer och sociala miljöer. Brister detta samspel uppstår ett funktionshinder som försvårar eller omöjliggör användning av kollektivtrafik. Rapporten syftar till att ge en översikt över arbetsområdet tillgänglighet i kollektivtrafiken och inkluderar exempel både från forskning och mer praktiskt arbete. Rapporten ska inte ses som en heltäckande översikt, utan ämnar snarare ge en överblick och nulägesbild över området. I rapporten presenteras en genomgång av vissa mål och regelverk som är relevanta utifrån tillgänglighet ur nationellt och europeiskt perspektiv. Därefter ges en nationell utblick som berör frågor om ansvar, information, och myndigheter som på olika sätt arbetar med frågor relaterade till tillgänglighet i kollektivtrafiken. En genomgång av forskning inom området görs ur ett mer övergripande perspektiv (en mer detaljerad genomgång kommer att publiceras i artikelformat framöver) och därefter med några exempel på forskningsrapporter som publicerats nationellt. Översikten ger även exempel på europeiska forskningsprojekt som på olika sätt berör frågor om tillgänglighet i kollektivtrafiken samt på andra pågående EU-initiativ inom området. Nationella studier har exempelvis belyst frågor om tillgänglighet i transportsystemet i regional planering. Författarna fann att tillgänglighet användes på olika sätt i planeringsdokument. Vidare menar författarna att tillgänglighet användes på olika sätt i de olika avdelningar som arbetade med kollektivtrafik, vilket försvårar samarbeten och helhetssynen kring tillgänglighetsfrågan. Tidigare K2-projekt har utgått från kunskap som insamlats genom en rad workshopar inom ramen för det svenska arbetet med EU-projektet TRIPS och fokuserade mot tillgänglighetsanpassning av digitala reseplanerare. Projektet identifierade ett flertal områden som är i behov av utveckling för att digitala verktyg ska kunna implementeras i svensk kollektivtrafik på ett framgångsrikt vis. En grundläggande utmaning handlade om att samla in och systematisera data som kan användas för att utveckla verktyg, samt att identifiera vilka aktörer som bör vara ansvariga för detta arbete. Rapporten visar också att det arbetas brett med frågan om tillgänglighet för alla i kollektivtrafiken, men att många utmaningar tycks kvarstå, både ur ett internationellt och ett nationellt perspektiv. Flertalet av de europeiska projekt som genomförts pekar på vikten av att inkludera personer med funktionsnedsättning i utvecklingen av tillgänglighet. Exempelvis i EU-projektet TRIPS lyfts delaktighet med principer om ”nothing about us without us” tillsammans med ett tydligt fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Andra projekt lyfter vikten av att säkerställa att utvecklingen av digitala hjälpmedel måste ske på ett sätt som inkluderar personer med funktionsnedsättning, då det annars riskerar att gå i motsatt riktning och i allt högre grad verka exkluderande. Exempelvis projektet DIGNITY K2 Working Paper 2023:8 7 syftar till att utveckla metoder för att synliggöra och åtgärda den så kallade digitala klyftan mellan personer med funktionsnedsättning och det övriga samhället. Vid den snabba övergången till ett mer transporteffektivt samhälle, med digitalisering och nya mobilitetsformer, behöver uppmärksamhet riktas mot dem som behöver extra stöd och service för att få tillgång till kollektivtrafiken. I denna översikt har både fysiska hinder, sociala hinder och samordningsproblem uppmärksammats. Slutligen kan konstateras att kollektivtrafiken och dess olika sociala och fysiska dimensioner är ombytlig. Tillgänglighetsfrågor är inte något som på något sätt når ett slut, eller som man färdigställer genom enskilda insatser. Tillgängligheten i kollektivtrafiken utmanas ständigt, parallellt med de samhällsförändringar som sker och med hänsyn till de många olika behov och förutsättningar som vi alla har. Att fördjupa förståelsen för de funktionshinder som uppstår i kollektivtrafiken borde vara en central fråga i det fortsatta arbetet för alla människors möjligheter att vara inkluderade i samhället och för att minska riskerna för social exkludering och marginalisering.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Bevelander, Pieter
  et al.
  Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Slotwinski, Michaela
  Stutser, Alois
  Ökar röstande aptiten på medborgarskap?2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I Policy Briefen undersöker författarna effekterna och värdet av formella politiska rättigheter, såsom rösträtten. Författarna ställer frågan om huruvida möjligheten att rösta för utländska medborgare i kommunal- och landstingsval i Sverige påverkar individernas benägenhet att bli svenska medborgare.

  I Policy Briefen analyseras svenska administrativa data som i kombination med institutionella förhållanden skapat en kvasi-slumpmässig fördelning av rösträtten, det vill säga variationen av invandrarnas invandringsdatum. Här undersöks nettoeffekten för tre grupper av invandrare. Detta utifrån levnadsstandarden i ursprungsländerna, som skiljer sig åt i hur de reagerar på möjligheten av att få delta i den demokratiska processen i Sverige.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Leckner, Sara
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT).
  Ledendal, Jonas
  Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
  Nilsson, Annika
  Avdelningen för innovation och transformation, Helsingborgs stad.
  Kommunala myndigheters delning av invånardata: Slutrapport från Datalabbet i Helsingborgs stad2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För att kunna upprätthålla välfärden, och möta de många utmaningar samhället står inför, måste den offentliga sektorn hitta nya, effektivare sätt att arbeta. En möjlig väg för att effektivisera den offentliga verksamheten, skulle kunna vara att utveckla nya sätt att använda data som kommunen samlar in. I detta projekt har Helsinborgs kommun velat utforska den outnyttjade potential av kunskap som finns i de data invånarna har delat med sig av till kommunen. Utgångspunkten är att om data från olika förvaltningar kunde kombineras och analyseras på nya relevanta sätt, oberoende av förvaltningsgränserna, skulle man få en mer komplett förståelse för invånarnas situation och på så sätt kunna erbjuda bättre service och tjänster. En sådan samordning av data skulle dock innebära en ny form av intrång i kommuninvånarnas integritet och det är inte säkert att invånarna förstår eller vill ge sitt samtycke till det. Det är också oklart vad förvaltningarna och kommunen som helhet juridiskt får göra när det kommer till datadelning. Delning av invånardata väcker med andra ord både etiska (vad bör man göra?) och rättsliga frågor (vad får man göra?). Rapporten undersöker medborgarnas inställning till kommunens nuvarande och önskade dataanvändning, samt de rättsliga förutsättningarna för att dela data mellan kommunala myndigheter, och sätter de båda utgångspunkterna i relation till varandra.

  Fulltekst (pdf)
  Leckner, Ledendal, Nilsson 2023-Kommunala myndigheters delning av invånardata
 • 5.
  Augustsson, Dennis
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).
  Arnman, Anna
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).
  Samlade erfarenheter av digital undervisning i ett gestaltande program: Blandat lärande, kandidatprogrammet Visuell kommunikation.2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Yilmaz, Sinem
  et al.
  Migration Policy Group, Brussels, Belgium.
  Solano, Giacomo
  Migration Policy Group, Brussels, Belgium.
  Irastorza, Nahikari
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Data Inventory on Integration Policies, Outcomes, Public Perceptions and Social Cohesion2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report presents a data inventory on available statistical data on various aspects of post-2014 migrant settlement and integration, as well as contextual characteristics in small- and medium-sized town and rural areas (SMsTRA). Understanding various aspects of migrant integration at different governance levels is crucial. To do so, quantitative data on integration policies, outcomes and contexts are particularly useful in conducting cross-country comparative analysis and in understanding trends over time. Furthermore, data allow us to analyse the role that policies play on migrant integration outcomes. This report therefore lists and explains the main sources and datasets on integration policy, integration outcomes, public perception and attitudes and social cohesion. Our analysis shows that despite improvements in data availability in the EU, there is still a lack of sub-national data on these issues, which limits cross-country and cross-locality comparisons. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Åkerberg, Anders
  et al.
  AAKERMOUNT AB.
  Åkerberg, Linnea
  AAKERMOUNT AB.
  Packmohr, Sven
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT).
  Smarta gränslösa arenor: Vägledande studie för en hållbar och affärsmässigt lönsam utveckling av publika arenor inom sport, event och kultur2023Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Så kan klimatomställning, hållbarhet och innovativ teknik öka publika arenors intäkter:

  Exponentiell teknikutveckling, krav på konkreta och verksamma klimatåtgärder och en hållbar mänsklig livsstil, förändrar förutsättningar för hur besöksberoende verksamheter drivs och utvecklas. Behovet av att anpassa och förnya en arenas upplevelser samt var och hur dessa kan konsumeras, sker i snabb takt.  I en sextio sidor lång Framtidsstudie tecknas förutsättningarna för den publika arenans utveckling och digitala affärsmöjligheter. Dels som skådebana för upplevelser på plats, dels som virtuell estrad där inget är omöjligt eller avstånd inte har någon betydelse. Studien är framtagen av företaget AAKERMOUNT i samverkan med Universitetslektor Sven Packmohr vid Malmö Universitet och innehåller omvärldsbeskrivning, genomförande processer, en fallstudie med tillhörande framtids-scenarier, samt slutsatser och åtgärdsförslag.

  För information eller beställning av studie; kontakta Anders Åkerberg på AAKERMOUNT; anders@aakermount.com För ytterligare information kontakta Sven Packmohr på Malmö Universitet; sven.packmohr@mau.se

  Download (pdf)
  Abstrakt och Innehåll
 • 8.
  Lundälv, Jörgen
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Eriksson, Magnus
  RISE.
  Nilsson, Elisabet M.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).
  Working life of people with disabilities during the Covid-19 pandemic: An interview study conducted in Sweden2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report presents the results from an interview study carried out as part of the research project "Working life during the Covid-19 pandemic: learning experiences, design opportunities and future working life for people with disabilities". The aims of the research project are, firstly, to investigate how people with various disabilities experienced and coped with their working lives during the Covid-19 pandemic,  and what tools and strategies they used to achieve social participation. Secondly, to explore how these learning experiences and insights can contribute to improving the conditions for vulnerable groups to participate in and contribute to working life.

  The report includes a large collection of opportunities and challenges faced by people with disabilities in their working lives during the pandemic. The experiences and stories shared by the 26 interviewees evoke many thoughts and reflections about remote working conditions, often in hybrid settings. Opportunities and challenges are identified in three themes: I) Social support, II) Work environment, and III) Technology, accessibility, and infrastructure. Above all, the report is forward-looking, and the insights presented provide input to the shaping of future working life in a post-pandemic world. It highlights what is required in terms of leadership, work environment, digital competencies, access to technology and infrastructure.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Hellström, Lisa
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Mindfulness i skolan – en möjlig väg för att främja psykiskt välbefinnande? En scoping review om mindfulness-baserade interventioner i skolmiljö2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna text utgör en sammanfattande bild av forskning om mindfulness i skolan som arena. Efter kliniska framgångar av mindfulnessterapi världen över har mindfulness på senare tid utvecklats för att införlivas och anpassas för barn, elever, och till viss del även lärare, i skolmiljö. Detta kan ses som ett svar på den ökade psykiska ohälsan bland unga grundat i ökade akademiska och sociala krav. Den svenska skollagen uttrycker att ett hälsofrämjande perspektiv ska genomsyra utbildningens alla delar och detta understryks av forskning som visar starka samband mellan hälsa och lärande. I denna text lyfts inledningsvis bilden av en ökad ohälsa bland barn och unga samt skolans ansvar för barn och ungas hälsa, för att sedan med hjälp av tidigare forskning, utforska hur mindfulness skulle kunna vara en hälsofrämjande skolinsats för ett ökat välbefinnande. Resultaten utgör en sammanställning av tidigare genomförda forskningsöversikter om mindfulness insatser i förskole- och skolmiljö för både barn, elever och lärare.

  De viktigaste resultaten pekar på att

  Majoriteten av forskningen och användningen i skolor använder sig av MBSR-liknande program (Mindfulness Based Stress Reduction). Skolan som arena har även gett upphov till en ny form av mindfulness-baserade interventioner som kombinerar MBSR-liknande metoder med innehåll och tekniker som hämtats från mer traditionella insatser för socialt och emotionellt lärande (SEL).

  - Det är svårt att dra några generella slutsatser om mindfulness och dess effekter i en skolkontext. Dels för att det är ett relativt ungt forskningsfält, dels för att det finns stora brister och variationer i metod och design, vilket gör det svårt att jämföra [1]resultat mellan studier. Exempel på sådana brister är användandet av aktiva kontrollgrupper, användandet av självskattningsformulär och avsaknad av långtidsuppföljningar.

  • De senaste årens forskning har fokuserat på att studera hur kvaliteten i forskningsdesign och rapportering av forskningsresultat kan stärkas gällande mindfulness-baserade interventioner i en skolmiljö.
  • Begränsad forskning inom området gör att det är svårt att uttala sig om effekter av mindfulness i olika grupper (kön, ålder, behov av stöd, etcetera).
  • För skolelever verkar mindfulness ha större effekt (mental hälsa, välbefinnande) på barn i övre tonåren, samt om interventionen sker över minst 4 veckor.
  • Det finns få studier som studerat mindfulness och dess effekter i en förskolekontext. I detta fält dominerar studier från USA och de tenderar att ha ett patogent förhållningssätt (mindfulness som ett botemedel för ohälsa).
  • Resultaten kan bero på vem som tillfrågas. Lärare i förskolan ser större förändringar än föräldrar och/eller barnen själva.
  • Mindfulness-baserade interventioner i skolan kan utföras av externa instruktörer, eller av lärare i skolan. Den sammanlagda bilden visar att för en del utfall är effekterna större direkt efter interventionens slut när externa instruktörer utfört det sig att effekterna håller sig kvar längre när lärare utbildade i mindfulness utfört interventionerna.
  • För att utvärdera effekterna av en intervention är det nödvändigt att detaljer såsom teoretisk bas, väldefinierade mål, tydliga riktlinjer, kompetensutveckling/utbildning och kvalitetskontroll samt tydliga steg för implementering är väl beskrivna.
  • Det finns få empiriska studier som riktar sig till lärare. I de studier som finns har stress, ångest, utbrändhet, depression, upplevelse av mindfulness, psykiskt välbefinnande, känsloreglering, skolklimat, undervisningsmetoder och arbetsprestation varit i fokus. Effekter av mindfulness-baserade interventioner för lärare i relation till elevutfall (prestation, resultat) är underbeforskat.
  • Interventioner för lärare visar positiva resultat och speciellt när det gäller känslomässig reglering. Kvalitativ forskning visar även att efter genomgången mindfulnessträning upplever många lärare att deras förmåga att hantera stress och konflikter ökar, samt att inkorporera mindfulness i undervisning ger en lugnare och mer fokuserad klassrumsmiljö.
  • Det är oerhört viktigt att användningen av mindfulness för lärare inte tar bort fokus från andra faktorer i systemet (såsom arbetsmiljö, ledning och resurser) som påverkar lärare och elevers välbefinnande negativt.
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Hedenborg White, Manon
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Mindfulness som historiskt och kulturellt fenomen: en forskningsöversikt2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Mindfulness är den mest utbredda engelska översättningen av begreppet sati, och förstås i dagligt tal – liksom i kliniska och experimentella program – som synonymt med medveten närvaro. Inom de buddhistiska traditioner begreppet härstammar ifrån har sati flera olika betydelser, och hänger samman med buddhistiska idéer om etik, jagets obeständighet, frigörelse från återfödelse och upplysning. Dessa aspekter tonas ner när mindfulness saluförs och utövas på sekulära arenor. I denna text lyfts de idéhistoriska rötterna till samtida mindfulness liksom frågor om vilka som utövar mindfulness idag, och i vilka sammanhang. I texten identifieras även områden för framtida forskning.  

  De viktigaste slutsatserna är att

  • Utvecklingen av mindfulness i väst är resultatet av kulturella utbyten mellan buddhistiska lärda och västerländska uttolkare av buddhism sedan 1800-talets slut.
  • Meditation förstås ofta samtidigt som buddhismens kärna och som något som kan frikopplas från buddhistiska läror, ritualer och traditioner.
  • I dagens Asien har förståelsen av mindfulness starkare kopplingar till buddhistiska läror än i väst.
  • Samtida förståelser av mindfulness formas av utbyten mellan vetenskapliga och andliga arenor.
  • Många västerländska lärare i mindfulness är själva skolade i buddhistisk meditation, men betonar vetenskap och personlig erfarenhet när mindfulness utövas på sekulära arenor.
  • Den mesta forskningen om samtida mindfulness fokuserar på lärare eller producenter, medan vi vet mindre om människor som utövar mindfulness i vardagen.
  • De flesta som utövar mindfulness i väst idag är kvinnor, trots det finns det endast ett fåtal studier av samtida mindfulness ur ett genusperspektiv.
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Dahlstedt, Inge
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Emilsson, Henrik
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Growing apart: Increasing labour market segmentation of EU-13 workers in Sweden2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This article investigates labour market segmentation of EU-13 workers in Sweden. Labour market segmentation is a driver of income differences between natives, EU-15 migrants and EU-13 migrants in many EU member states. There are, however, indications that labour market inequalities as a result of segmentation among EU-13 migrants is less pronounced in Sweden. Previous research, both quantitative and qualitative, has shown surprisingly low levels of labour market segmentation among the employed. The structural differences on the labour market has, instead, been between the employed and unemployed, with a large employment gap between natives and all migrant groups including EU-13 migrants. We address the functional integration in the labour market from a longitudinal perspective, using several quantitative indicators to measure the degree of labour market segmentation. Natives and other migrant groups (EU-15 and refugees) are used as reference groups. Our results shows a low but increasing labour market segmentation among the employed born in EU-13 countries. The dissimilarity between employed natives and EU-13 workers is increasing, especially among men. Men from EU-13 countries is the only category where the occupational position has deteriorated. From having a similar occupational position as EU-15 migrants in 2007, their position in the labour market in 2015 is more similar to the refugee group. This development is driven by a large increase of Polish construction workers on the Swedishlabour market.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Persson, Mats
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM).
  Jonsson, Rolf
  RJCPM.
  Fölster, Stefan
  Reforminstitutet.
  Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder: Huvudstudie – Sverige, Portugal och Finland2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kostnader för byggprojekt i Sverige har jämförts med projekt i Portugal och Finland. Entreprenadföretag och beställare har intervjuats och kostnadsredovisningar och projektdokument har studerats. Insamlade data har varit av olika detaljeringsgrad och mycket heterogent i både detaljer och uppdelning. En stor del i analysarbetet har varit att skapa förståelse för variationer och nyanser i kostnadsredovisningar och bostadsutformning samt skillnader i begrepp som används i de olika länderna.

  Kostnadsfördelningen i projekten visar på att den största skillnaden ligger i byggkostnaden. I Portugal utgör byggkostnaden en betydligt mindre andel av den totala produktionskostnaden jämfört med Finland och Sverige. Det är tydligt att den låga kostnaden för byggnadsarbetare i Portugal är en starkt bidragande orsak till den lägre byggkostnaden. Industrialisering och prefabricering i svenska och finska projekt uppväger inte skillnaden i byggkostnad.

 • 13.
  Dahlbeck, Per
  et al.
  Utvecklingspedagog, Malmö stad.
  Malm, Helena
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Persson, Lars
  Animatör.
  Widén, Pär
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Animation i undervisningen: En pilotstudie om ett pedagogiskt utvecklingsarbete om rörlig bild i förskolan och förskollärarutbildningen2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Suter, Brigitte
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Ekstedt, Johan
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Resettlement in the ‘new’ Sweden: Potential consequences of the 2022 introduction of integration criteria in the quota refugee programme2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ivert, Anna-Karin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR).
  Di Rocco, Jennie
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR).
  Kronkvist, Karl
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR).
  Uppföljning av brott och otrygghet i Sofielund: En uppdaterad utvärdering av Fastighetsägare BID Sofielunds arbete2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den fjärde ur en serie rapporter som på olika sätt beskrivit Sofielundsområdena med fokus på brottslighet och otrygghet. Syftet med föreliggande rapport är att undersöka utvecklingen av bland annat brottslighet och otrygghet i Sofielundsområdena sedan fastighetsägarorganisationen BID Sofielund initierades. Ambitionen är att rapporten ska bidra med kunskap och lärdomar om BID-inspirerade samarbeten och vilka potentiella effekter ett sådant samarbete kan ha på utvecklingen av bland annat brott och otrygghet i lokalområdet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Hagerlid, Mika
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR).
  Granström, Görel
  Umeå universitet, Juridiska institutionen.
  Hatbrott i rättsprocessen: En kunskapsöversikt om utvecklingen i Sverige 2002-20222023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Grander, Martin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Institute for Urban Research (IUR).
  Sjöland Kozlovic, Martina
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Tillträdeskrav i allmännyttan 2013–20222023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten tar upp en central aspekt kring allmännyttans roll på den svenska bostadsmarknaden, nämligen vilka krav och regler som påverkar vilka som får tillträde till dessa bostäder. Allmännyt­tans särställning som en garant för en generell tillgång till bra bostäder för alla avgörs i praktiken av lokala regler hos de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen.

  Rapporten presenterar en systematisk uppföljning år 2022 av en tidigare rikstäckande undersökning från 2013 kring lokala tillträdeskrav och syftar till att följa upp tillträdeskraven i den svenska allmännyttiga bostadssektorn med fokus på förändringar i kraven mellan åren 2013–2022 samt möjliga orsaker till sådana förändringar. Undersökningen har genomförts inom ramen för det Formas-finansierade projektet “Allmännyttan och blandningspolitikens praktik” (2018–2023), som har syftat till att skapa en fördjupad kunskap om allmännyttans roll på svensk bostadsmarknad, särskilt när det gäller dess funktion att medverka till en allsidig sammansättning av hushåll i kommunerna.

  Flera intres­santa skillnader i kraven framträder i jämförel­sen. En första slutsats är att kravet på inkomst har sänkts och förändrat karaktär i många av de kommunala bostadsföretagen. En andra slutsats är att andra typer av krav, som kan sammanfattas som skötsamhetskrav, har blivit vanligare. Utifrån denna iakttagelse går det att resone­ra om huruvida det är samma krav som ställs men i en annorlunda utformning. Mycket ty­der på att det är samma grupper som stängs ute från de kommunala hyresmarknaden 2022 som 2013. Sammantaget ger denna studie vid handen att trösklarna fortsatt är höga in på den allmännyttiga hyresmarknaden, vilket i sin tur begränsar möjligheterna för vissa grupper av hushåll på den svenska bostadsmarknaden i allmänhet. Det finns fortfarande finns en ”omvänd selektivitet” i svensk allmännytta, det vill säga att allmännyttan i många kommuner vänder sig främst till de hushåll som har goda ekonomiska och sociala resurser, snarare än de som har det sämst ställt.

  Fulltekst (pdf)
  SBV WP 23_3
 • 18.
  Björngren Cuadra, Carin
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Erfarenheter av socialt arbete i Malmö under det första året med covid-19: Katastrofriskreducering, resiliens och hållbarhetens "hur"2023Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Den här forsknings- och utvecklingsrapporten cirklar kring en fråga: Vad innebar covid-19-pandemin för det sociala arbetet i Malmö? I rapporten återges några svar på frågan. De är formulerade i möte med en rad personer verksamma inom socialt arbete som delade med sig av sina erfarenheter under pandemins första år. Svaren på frågan är viktiga eftersom de belyser vad en kris bär med sig för det sociala arbetet. Begreppet kris ger uttryck för att situationen i fråga präglas av osäkerhet och brådska och att den hotar centrala värden. Rapporten tar både upp hur det sociala arbetet var del av den omedelbara hanteringen av pandemin i staden och placerar in det i ett bredare perspektiv som låter det sociala arbetets roll i katastrofriskreducering framträda.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bergmark, Karolina
  et al.
  Fritidsförvaltningen, Malmö stad.
  Jansson, Alexander
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Norberg, Johan
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Återstart. En studie om Malmö stadssärskilda bidrag för att främja föreningslivets återstart eftercoronapandemin2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ivert, Anna-Karin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR).
  Mellgren, Caroline
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR). Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Enheten för polisiärt arbete.
  Uppföljning av sluta skjut: En strategi för att minska det grova våldet i Malmö2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Paulsson, Alexander
  et al.
  Lunds universitet.
  Vitestam, Birgitta
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Thoresson, Karin
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP..
  Hansson, Lisa
  Høgskolen i Molde, Norge.
  Aldenius, Malin
  Lunds Tekniska Högskola.
  Rosén, Ewa
  Innovation på beställning?: Trafikföretagens syn på innovationer i upphandlad kollektivtrafik2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Grander, Martin
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Institute for Urban Research (IUR).
  Den kommunala allmännyttan: Fyra motsägelser och vägval för framtidens bostadsförsörjning 2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna rapport närstuderas den svenska kommunala allmännyttiga bostadssektorn genom att fokusera på fyra samtida motsägelser som allmännyttan står inför. Rapporten föreslår också konturer för en utveckling av allmännyttan och svensk social bostadsförsörjning.

  I rapporten lägger författaren fram följande fyra motsägeler för allmännyttan: 1) hög nyproduktion men minskat bestånd, 2) en “dubbel selektivitet” som illustreras genom å ena sidan strikta tillträdeskrav och å andra sidan ökad residualisering, 3) en lokal variation som står i kontrast mot en idé om en sammanhållen nationell bostadsförsörjning och 4) motstridiga tendenser kring att samtidigt motverka och bidra till socioekonomisk segregation.

  För att komma tillrätta med de utmaningar som utkristalliseras från dessa utmaningar föreslår författaren en förstärkning av såväl generella som selektiva inslag i svensk bostadsförsörjning, bland annat ett reformerat bostadsbidrag, ett återuppfunnet investeringsstöd och förändringar i fördelningssystemet av hyresrätter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Olofsson, Magnus
  et al.
  Lunds universitet.
  Hemmaty, Mona
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Nilsson, Malin
  Lunds universitet.
  Ottosson, Mikael
  Lunds universitet.
  Arbetslivsforskning vid Lunds universitet: En inventering av arbetslivsforskningens omfattning, hemvist och förutsättningar2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vi lever i en tid då arbetslivet – både i Sverige och globalt – genomgår storaförändringar och står inför stora utmaningar. Arbetslivsforskning har därför enstor samhällelig relevans. Men hur står det egentligen till med arbetslivsforskningen vid Lunds universitet? Hur många arbetslivsforskare finns det och var någonstans håller de hus? Och hur ser de på förutsättningarna för att bedriva arbetslivsforskning vid Lunds universitet idag?

  Föreliggande rapport är resultatet av en inventering av den arbetslivsforskning som bedrivs vid Lunds universitet. Rapporten är skriven inom projektet Historisk arbetslivsforskning (HALF), ett av sju av Lunds universitets strategiska forskningssatsningar på Campus Helsingborg under åren 2019–2023.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Melin, Anders
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Magnusdottir, Gunnhildur Lily
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Baard, Patrik
  University of Oslo.
  Deltagande rättvisebedömningar av energiscenarier: Teori och empiriska resultat2023Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver den teoretiska bakgrunden till och resultaten från fyra workshopar om energiscenarier och rättvisa som genomfördes i Stockholm och Malmö från och med november 2021 och till och med december 2022. Deltagarna var representanter för myndigheter, miljöorganisationer, organisationer för olika kraftslag, fackföreningar och politiska partier. Under workshoparna diskuterade deltagarna olika energiscenarier ur ett rättviseperspektiv, vilka beskrev den framtida energiproduktionen och energikonsumtionen för Sverige respektive Skåne.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Håkansson, Calle
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS). Swedish Institute of International Affairs.
  From market integration to security integration: Taking the next steps for European defence-industrial cooperation2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This policy paper discusses how the war in Ukraine has started to transform and strengthen the role of the European Commission in European Union security and defence policy, in particular in the defenceindustrial domain. It also outlines the longterm ambitions of the EU and the European Commission in this area. Finally, it sets out some new ideas on EU defence cooperation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Hellström, Lisa
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Hur mår våra barn och unga?: Förändringar i barns och ungas hälsa över tid: en kunskapsöversikt2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Hälsa och hälsovanor skapas i tidig ålder vilket understryker vikten av tidiga insatser där hem, barnhälsovård, förskola och skola är viktiga aktörer. Enligt Artikel 6 i FN:s konvention om barnets rättigheter (1) har varje barn rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. Då barnkonventionen sedan 2020 är en del av svensk lag väcks frågor om hur vi gemensamt kan sträva efter att göra det bästa för barnen. Trots en generellt god framtidstro uppger dagens unga generation att de upplever sömnbesvär, huvudvärk, nedstämdhet och andra psykiska besvär i större utsträckning än tidigare och de konsumerar mer sjukvård och psykofarmaka för dessa symtom jämfört med tidigare generationer. Därutöver rör de sig mindre och andelen barn och unga med fetma och övervikt ökar. I linje med denna problematik har antalet nya fall av depression, ångestsyndrom, självskador och ätstörningar bland barn och unga vuxna ökat under en lång tid. Förklaringar och orsaker bakom denna ökning är många och bilden kring barns hälsa är komplex. 

  Resultaten i denna kunskapsöversikt visar att det är av yttersta vikt att frågor kopplat till både psykisk hälsa och fysisk hälsa måste prioriteras från det att våra barn föds och kontinuerligt under hela deras förskole- och skolgång. Skolan är den enda institution som möter alla barn och därför är det av stor vikt att det i skolan måste finnas förutsättningar i form av kunskap och kompetens för att arbeta hälsofrämjande och se till att barnen ges möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. Syftet med denna kunskaps-sammanställning är att ge förskole- och skolverksamheter en bättre och mer solid bild av det aktuella kunskaps- och forskningsläget kring barn och ungas hälsa med avsikt att bidra till ökat kunnande och fördjupade diskussioner. Ökade kunskaper om långsiktiga och övergripande behov hos barn och unga behövs för att kunna fördela resurser och genomföra träffsäkra insatser. Utgångspunkten är således att sammanställa befintliga data och forskning inom området utifrån tre områden. 1) belysa trender i barn och ungas hälsa under den senaste 10-årsperioden, 2) belysa faktorer som bidrar till barn och ungas hälsa, samt 3) belysa insatser som visat sig vara verksamma i syfte att främja barns och elevers hälsa. 

  Några av de mest framträdande resultaten i sammanställningen är:

  • Det finns stora kunskapsluckor när det gäller förskolebarns hälsa. Detta kan bero på att det både saknas systematiska metoder för att samla in och sammanställa hälsodata, att det råder oklarheter i hur man mäter de yngsta barnens psykiska välbefinnande och att det saknas forskning om detta. Sammanställningen visar dock att det finns initiativ på gång när det gäller att systematisera och förstå hälsa bland våra yngsta barn.
  • Sedan början på 1990-talet har andelen skolbarn i åldern 11–15 år med övervikt eller fetma mer än dubblerats. Bland 4-åringar ökade andelen med fetma och övervikt under COVID-19 pandemin efter att legat relativt oförändrat sedan en tid tillbaka. I en nationell jämförelse redovisar skånska barn i fyraårsåldern lägst andel fetma och övervikt, vilket förändras med åldern då skånska barn i åldrarna 6–9 har seglat upp som en av de regioner med störst andel barn med övervikt och fetma. Flickor dominerar statistiken upp till 8 års ålder, därefter är det fler pojkar än flickor som lider av fetma och övervikt. 
  • Skolungdomar rapporterar att de äter mindre godis, dricker mindre läsk, äter mer grönsaker, röker mindre cigaretter och dricker mindre alkohol. Samtidigt har användningen av snus och e-cigaretter ökat och det är färre skolbarn som äter frukost dagligen. Vidare visar statistiken att den inaktiva tiden under dagen har ökat och att äldre ungdomar är stillasittande största delen av sin skoldag, även om vi kan se en viss ökning av fysisk aktivitet utanför skoltid. Inaktiviteten är lika hög på helgerna, vilket sammantaget gör att färre ungdomar når upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet. Insatser för att främja fysisk aktivitet i skolan verkar oftare leda till ökad rörelse, jämfört med om insatserna pågår utanför skoltiden, vilket betyder att skolan har en viktig roll i detta arbete.
  • Andelen barn (4–12 år) som dagligen vistas i grönområden har minskat betydligt över en 10-årsperiod. Jämfört med för tio år sedan vistas barn idag mer sporadiskt i grönområden. 
  • Den övergripande majoriteten av barn och unga uppger ett gott psykiskt välbefinnande och det har inte varit några större förändringar över tid. Samtidigt ökar självrapporteringen av psykiska besvär och skolstress. En oroväckande tendens är att andelen barn med nedstämdhet eller sömnbesvär i Sverige nu är bland de högsta i Europa. 
  • Det råder stora könsskillnader när det gäller hälsa. Flickor rapporterar genomgående fler hälsobesvär än pojkar, större krav i skolan och lägre skoltrivsel. De äter frukost mer sällan och rör på sig mindre.
  • Rapporteringen av psykiska besvär och skolstress/krav i skolan har ökat i jämförbar takt sedan 2010. En högre upplevelse av krav i skolklassen bidrar till fler hälsobesvär bland elever som grupp. Stress till följd av skolrelaterade krav tenderar således att spridas bland klasskamrater och framför allt flickor upplever en ökad stress genom att de pratar med varandra om pressen att lyckas i skolan. Skolkrav har ett negativt samband med livstillfredsställelse, vilket innebär att ju högre skolkrav, desto lägre livstillfredsställelse. Samtidigt har forskning också visat att studiemotivation bland klasskamrater är kopplat till färre hälsobesvär på elevnivå, även om man själv inte upplever studiemotivation. Detta tyder på att lärmiljön och skolkamraternas påverkan på hälsan är viktig. 
  • Enligt stora internationella studier har förekomsten av psykiatriska tillstånd i form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD och autism varit relativt oförändrad över tid. Samtidigt ser man att andelen barn och unga som diagnostiseras med ADHD och autism i vården ökar. Denna diskrepans återstår att förklara. 
  • Barn vars vårdnadshavare är födda i Sverige rapporterar ett bättre hälsotillstånd än barn med utrikes födda vårdnadshavare. Däremot rapporterar barn med svensk bakgrund högre förekomst av psykiska besvär jämfört med barn med utländsk bakgrund. Det finns också tendenser som visar att elever med utländsk bakgrund rapporter ännu färre psykiska besvär när andelen elever med utländsk bakgrund i klassen är högre. Denna diskrepans behöver undersökas närmare. 
  Fulltekst (pdf)
  Hellström 2023
 • 27.
  Martín Olea, Tábata
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Unaccompanied foreign minors in the Spanish media: A frame analysis of press editorials2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Ever since Spain became an immigration country, unaccompanied foreign minors – often referred to by the acronym ‘menas’– have become the subject of media coverage. This study departs from the premise that the media constructs reality. Media representations of migrants must therefore be examined to uncover their impact in the social world. This research analyses representations of unaccompanied foreign minors in the press editorials published between 2018 and 2022. Frame analysis informs the theoretical framework of this thesis and it is applied through the constant comparative technique. This work uncovers seven different frames. Whereas the victim/threat dichotomy is the most prevalent throughout the newspapers, positive representations are also found. While newspapers within the liberalconservative political spectrum frame unaccompanied minors in both positive and negative ways, this is not the case for the far-right and left-wing newspapers. The analysis also finds changes in framing according to decisive political events.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Carvalho Badaró de Melo, Bruna
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  South-south migration: A Critical Discourse Analysis of media’s construction of Venezuelan refugees in Brazil2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This article explores how Venezuelan refugees have been constructed by the Brazilian media during the ongoing refugee crisis in South America. The fact that South-South migration has so far been understudied and the relevant and fast-escalating displacement of people from Venezuela were the motivations for this study. Twenty-one articles about Venezuelan refugees published between 2016 and 2021 by three mainstream, conservative newspapers were analyzed. The theoretical framework consisted of Fairclough’s three-dimensional model of Critical Discourse Analysis and the theoretical concepts of stereotypes and otherness, from a decolonial perspective. The findings revealed that Venezuelans were mainly associated with negative aspects, comprehending two sub discourses: in the first one, they were constructed as the origin of diseases at the borders and associated with violence and societal tension, and in the second one they were constructed as exploited, underemployed and poorly integrated into the formal labor market. The findings contribute to increasing the understanding of the South-South migration phenomena by detailing the representation of Venezuelan refugees in the Brazilian media and the main discourses related to them.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Wikström, Per-Olof H.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR). University of Cambridge.
  Rapport: När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ: En analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30. Dunne, Neil
  et al.
  Cattabriga, Greta
  O’Néill, Nathan
  Narrating Homeownership: Media Discourse and Lived Experiences of Mortgaged Homeownership in Sweden2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In the housing literature, Sweden is often portrayed as a so-called “cost-rental” society associated with tenure neutrality, where rental housing should be an attractive alternative – and not just a step in the way – to homeownership. A large and well-developed rental sector has traditionally made it possible for young adults to leave their family home at a relatively young age. However, this logic has been clearly disrupted as rental housing has become harder to access and homeownership has been favoured by incremental ideological political shifts and fiscal policy encouraging homeownership. As more households – also young ones – are steered into homeownership, Sweden has become one of the most mortgage-indebted nations in the OECD. 

  This working paper on homeownership and mortgagization takes on the question of mortgaged indebtedness in discourse and practice. The working paper is the joint product of two different studies written as part of the research internship in the project “Financialisation of everyday life. Intersectional perspectives on housing and labor precarity” at Malmö university, led by Chiara Valli. 

  In the first section, Neil Dunne presents a discourse analysis on how homeownership has been discussed in the largest newspapers in Sweden over the last decades, while Greta Cattabriga and Nathan O’Néill in the second section discuss perceptions and lived experiences of mortgaged homeownership on the basis of interviews with young adults. 

  Put together, the two studies contribute with significant additions to the discussion about whether Sweden is moving towards a homeownership society and what the potential consequences are for young adults. 

  Fulltekst (pdf)
  SBV WP 23_2
 • 31.
  Chrysoulakis, Alberto P.
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR).
  Gerell, Manne
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för kriminologi (KR).
  Kartläggning av öppna drogscener: Kortrapport från nollmätningen2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna kortrapport innehåller beskrivande analyser av nollmätningen som har genomförts inom ramen för projektet ”Öppna drogscener”, vilket är en del av samverkansöverenskommelsen ”Skåne tillsammans mot narkotika” . Representanter från kommun och polis i sex skånska kommuner har tillsammans identifierat en geografiskt avgränsad plats som de bedömer som en öppen drogscen. Det vill säga en plats där narkotika säljs och brukas offentligt och som myndigheter och allmänheten uppfattar som problematisk . Tillsammans ska kommun och polis kartlägga och analysera problembilden, implementera en passande insats vilket sedan ska följas upp. Följande kortrapport är en del av denna process. Analyserna i rapporten baseras på anmälda brott mellan åren 2018-2021 och på intervjuer med nyckelinformanter som genomfördes under perioden november-december 2022. Nollmätningen ligger till grund för en jämförelse som kommer att genomföras efter att insatserna har implementerat för att undersöka om det har skett någon förändring. Utöver att jämföra platserna med sig själva över tid kommer också jämförelser mot andra platser i kommuner som inte varit en del av projektet att genomföras. Detta för att undersöka om kontrollplatserna har haft en liknande förändring som insatsplatserna. 

  Fulltekst (pdf)
  Öppna drogscener: nollmätning
 • 32.
  Axelsson, Malin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Håkansson, Peter Gladoic
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Studie- och yrkesvägledning i kombinationsutbildning. Del 2.: Avrapportering av ett forskningsuppdrag2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Som en konsekvens av, och i linje med, den nya arbetslinjen som växte fram i början av det nya milleniet blev utgångspunkten för kombinationsutbildning att nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden ska öka. Utbildningsformen har således en tydlig koppling till arbetsmarknaden. Att göra ett väl övervägt studie- och yrkesval kräver en god kunskap om arbetsmarknaden, vilket kan tillgodoses genom generell vägledning och arbetsmarknadsorientering.I denna studie har vi undersökt vägledningens roll i kombinationsutbildning. En slutsats är att en fungerande och hållbar vägledning kräver organisatoriska förutsättningar och en genomtänkt styrning. Den generella vägledningen bygger på en samverkan mellan olika yrkesgrupper, men även samverkan måste få organisatoriska förutsättningar och rätt styrning. Det kan handla om att strategiska dokument formuleras av kommunledningen (SYV-plan), att yrkesvägledarna placeras tillsammans med den pedagogiska verksamheten, eller att olika yrkesgrupper får i uppdrag att tillsammans utveckla moment med inriktning arbetslivsorientering och generell vägledning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Jönsson, Sandra
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Muhonen, Tuija
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Stavreski, Helena
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Strukturella, organisatoriska och individuella förutsättningar för ett hållbart chefskap2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Walldén, Robert
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM). Malmö universitet, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Språkpraktik i didaktisk belysning: Slutrapport från följeforskning inom projektet Trelleborg Yrkeskedjor (våren och hösten 2022)2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport dokumenterar insikter från följeforskning inom projektet Trelleborg Yrkeskedjor på uppdrag av Arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborg. Den belyser undervisning i svenska för invandrare som sökte koppla samman elevers branschpraktik med språkundervisning. 

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 35.
  Larneby, Marie
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Fredman, Peter
  Mittuniversitetet.
  Radmann, Jens
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Hedenborg, Susanna
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Idrottsvetenskap (IDV).
  Från naturvård till klimathot: Friluftsorganisationers arbete med ekologisk hållbarhet2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten är att öka kunskapen om arbetet med ekologisk hållbarhet i ett urval av organisationer anslutna till paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv. Friluftsorganisationerna skiljer sig åt i flera avseenden och för rapporten har nio organisationer studerats för att visa likheter och variationer. Några organisationer har starkt fokus på naturvistelse och miljövård, andra har samvaro med eller vård av djur som sin centrala verksamhet, och så finns det organisationer som bedriver motoriserad verksamhet. 

  Materialet för rapporten är friluftsorganisationernas hemsidor och intervjuer med representanter från nio av organisationerna. Genom analysverktyget SWOT visar vi organisationernas interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot för ett fortsatt arbete med ekologisk hållbarhet. Materialet presenteras även som fem narrativ för att synliggöra återkommande berättelser i det insamlade materialet.Narrativen ger en verklighetsnära illustration av uppfattningar och erfarenheter från friluftsorganisationernas hållbarhetsarbete.

  Friluftsorganisationerna visar flera styrkor i arbetet med ekologisk hållbarhet. Den kanske mest uppenbara styrkan är att värnande om naturen och miljön är en grundläggande värdering i många verksamheter. Kopplingen till att vidareutveckla det ekologiska hållbarhetsarbetet upplevs därför som naturlig och självklar. En annan styrka är att det finns en bred kunskaps- och kompetensbas om natur och miljö. Den utgör en central resurs i hållbarhetsarbetet.

  Trots att ekologisk hållbarhet har en, ofta väldigt stark, plats på organisationernas agendor, framkommer det att det saknas resurser för att genomföra och utveckla förändringar och strategier. Det är en svaghet. Resurser innebär tid för några organisationer och/eller ekonomiska medel för andra. I relation till detta omtalas brister i samhälleliga strukturer och infrastruktur som hinder. I analysen om svagheter och hinder synliggörs en annan barriär som kan knytas till individen - när de tär svårt eller för omständligt att göra miljövänliga val.

  Materialet har vidare analyserats med KASAM, känsla av sammanhang,som förklarar hur tillvaron upplevs som begriplig, hanterbar ochmeningsfull. För att skapa begriplighet kring ekologiskt hållbarhetsarbete är olika typer av kunskap och kompetens en viktig grund. Den finns i flera av organisationerna och är främst naturvetenskaplig, men med inslag avhistoria och pedagogik. Det lägger en bra grund för att kunna hantera hållbarhetsarbetet, men när resurser brister är hanterbarheten inte lika stark. Då är meningsfullheten av stor betydelse, vilket i detta sammanhang innebär medlemmarnas engagemang för natur, djur och miljö.

  En slutsats är att organisationernas verksamheter i flera avseenden har syften och mål som tangerar ambitioner för ökad ekologisk hållbarhet, vilket visar att organisationerna i visst avseende redan gör vad de bör. Samtidigt ställer sig organisationerna frågande till detta och undrar om de verkligen gör vad de kan? Å ena sidan värnar, vårdar och bevarar verksamheterna natur och miljö. Å andra bidrar flera aktiviteter till ett ökat slitage på natur och landskap, utsläpp från transporter och resor, och behov av utrustning som påverkar miljön negativt.

  En annan slutsats är att friluftsorganisationerna har en stor potential att utveckla sitt hållbarhetsarbete eftersom det redan är etablerat. Möjligheten att gå från att bidra till att vara drivande finns, genom ett ökat samarbetemellan Svenskt Friluftslivs organisationer, men även med andra aktörer.

  Fulltekst (pdf)
  Från naturvård till klimathot
 • 36.
  Salonen, Tapio
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Att identifiera utsatta bostadsområden: En jämförande analys mellan polisens lista och segregationsbarometern2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under de senare åren har polismyndighetens förteckning över så kallat särskilt utsatta områden, riskområden och utsatta områden fått en stor betydelse för frågor kopplade till städernas utveckling. Såväl kommuner som bostadsföretag och andra samhällsbyggnadsaktörer arbetar inte sällan utifrån dessa områdesinledningar för att komma till rätta med de problem som yttrar sig i kommunernas marginaliserade stadsdelar och bostadsområden. På så sätt har ”polisens lista” – som den ofta kallas – inte bara blivit styrande för polisens arbete för att stävja kriminalitet och otrygghet, utan också blivit central i såväl det allmänna samtalet om segregation som aktörernas åtgärder riktade mot att stävja denna. 

  Denna rapport presenterar en jämförande studie över polismyndighetens områdesindelning och den indelning i områdestyper som myndigheten Delegationen mot segregation (2018–2022) har tagit fram i samband med två regeringsuppdrag att mäta och kartlägga segregation i den så kallade segregationsbarometern, ett arbete som efter myndighetens nedläggning drivs av Boverket. 

  De båda indelningarna bygger på olika mätmetoder och indikatorer, och föreliggande rapport hjälper oss att förstå likheter och skillnader mellan de olika inledningarna, och inte minst vilka sätt indelningarna kan användas på i områdes- och stadsutvecklingsarbete. 

  Fulltekst (pdf)
  SBV WP 23_1
 • 37.
  Samzelius, Tove
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Starka mammor - Trygga barn: En rapport om asylsökande och nyanlända ensamstående mammors situation i Sverige2023Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38. Berg, Jessica
  et al.
  Eriksson, Linnea
  Scalzotto Göransson, Joel
  Georgson, Simon
  Melin, Anders
  Nuruzzaman, Robin
  Nya mobilitetstjänster för socialt hållbar och rättvis tillgänglighet: Möjliga lösningar i stad och landsbygd2022Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 39.
  Widén, Pär
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Dahlbeck, Per
  Utvecklingspedagog, Malmö stad.
  Rapport av pilotprojektet Uppåkramodellen eller barn gör historia på riktigt2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sammantaget kan vi konstatera att eleverna ger en samlad väldigt positiv bild av sina besök på, och samarbete med, Arkeologiskolan i Uppåkra. De har konkreta tankar om hur besöken, och arbetet före och efter, kan utvecklas. Det är uppenbart att deras förståelse av historia och historiska lämningar har utvecklats under vårt pilotprojekt. Besöken har bland annat inspirerat elever till att vilja gräva där de befinner sig i vardagen för att hitta spår. Vi vandrar på vår historia, även när vi inte gräver i Uppåkra.

  Utifrån elevernas tankar och förlag så går det att se att de vill att besöken, grävandet och utforskandet ska vara så ”riktigt” som möjligt. När de söker fakta så vill de vara med om ett utforskande, och grävande som ”är på riktigt”. De vill gräva i oprövad jord med riktiga verktyg och de vill samarbeta och samtala med arkeologer och arkeologistudenter.

  Även när de bearbetar sina fynd och omvandlar fakta om historien till fiktiva berättelser så vill de att det ska vara på riktigt. Därför var det korta besöket av Martin Widmark otroligt inspirerande för eleverna. Eleverna uttrycker också en önskan att skapa berättelser med andra uttrycksformer än det skrivna ordet antingen på plats eller i efterhand. Det kan handla om att göra filmer, sceniska gestaltningar med autentiska kläder och tidsenliga artefakter, röst och ljudproduktioner eller att leka historia.

  Att uttrycka sig med olika estetiska uttrycksformer och att få ta del av fakta via estetiska uttrycksformer verkar till att locka mer eller mindre samtliga elever. Estetiken tycks rymma en kraft som leder till ett fördjupat historiemedvetande och att kunna göra historia på riktigt.  Det lärande som vi i detta pilotprojekt har fått följa tycks även nå bortom elevers kunskap om enskilda historiska fakta, kvarlevor och artefakter. Elevernas självförståelse, inlevelse i den andres historiske livssituation rymmer också filosofiskt existentiella dimensioner och etiska ställningstaganden.

  Vi tänker att om eleverna får bearbeta sina upplevelser både genom att sammanställa fakta och i egna fiktiva berättelser så är det rimligt att det leder till en utveckling av deras förmåga till självreflektion och en självkritisk förståelse av sig själv i relation både till historien, nutiden och framtiden.

  Vi menar också att de samlade erfarenheterna från pilotprojektet pekar på att elevernas bearbetning av besöken kan vidareutvecklas genom att knytas tydligare till de tre perspektiven av hållbar utveckling. Nämligen ekonomisk, social och ekologisk. Om det både lär och berättar detta pilotprojekt under namnet Uppåkramodellen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Economou, Catarina
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för kultur, språk och medier (KSM).
  Ennerberg, Elin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Invandrade lärares erfarenheter efter Snabbspår och andra kompletterande lärarutbildningar2022Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa immigrerade lärares övergång från Snabbspåret och kompletterande utbildning till fasta anställningar i svensk skola. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med lärare med migrationsbakgrund och med rektorer. I våra resultat diskuterar vi formella hinder för att arbeta i den svenska skolan som legitimerad lärare, såsom lärarlegitimationen, men också informella hinder såsom språkkrav i utbildningsverksamheten, tillgänglig information om legitimationsprocesser och anställning i den svenska skolan, samt olika förväntningar på vad lärarrollen i den svenska skolan kan innebära. Resultaten visar att lärarna pendlar mellan sin egen professionella förmåga och anpassningar till regler och förordningar. De deltagande lärarna vill ha trygga anställningar för att kunna försörja sig. Rektorerna i studien värderar praktisk kunskap om den svenska skolan i fråga om undervisning och bedömning. Samtidigt uppskattar de ofta den kompetens de migrerade lärarna tillför både i form av ämneskunskap och i form av ”integrationskompetens”. Flerspråkighet ses som något mycket positivt i vissa sammanhang, medan man i andra fokuserar på lärarnas bristande kunskaper i svenska och oförmåga att kommunicera. Endast lärarlegitimationen ses inte alltid som tillräcklig för att kunna garantera en anställning och en del rektorer ser också risker med tillsvidareanställningar och föredrar att prova om lärarna har tillräcklig språk- och undervisningsförmåga genom kortare anställningar. För lärarna innebär detta till att börja med en osäker väg till arbetsmarknaden. Anpassningen till den nya lärarrollen i Sverige är komplicerad och utmaningarna är många.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Mangrio, Elisabeth
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Nieuwenhuijsen, Kyra
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Wahel Sebhatu, Rahel
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Strange, Michael
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Zdravkovic, Slobodan
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Report #2 PHED commission on the future of healthcare post covid-19: universal health coverage for a real future. Based on sessions conducted from March until June 20212022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report summarises the Spring 2021 sessions of the PHED Commission on the Future of Healthcare Post Covid-19, which invited testimony from healthcare practitioners, civil servants, thinktanks, researchers, civil society, and other interested parties based on their experiences learnt during the pandemic. The evidence presented came from multiple geographies and levels, making it relevant both to Sweden and globally. It identifes several key recommendations for protecting and improving public health. These recommendations supplement and greatly expand upon those identifed in the report (‘Societal inequity makes us vulnerable to pandemics’) based on testimony from Fall/Autumn 2020, which can be accessed via: https://phed.uni.mau.se/. The wealth of experience summarized here goes well beyond the pandemic period, providing ideas and practical guidance for protecting and strengthening human health to be more resilient in the face of future crises.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Mangrio, Elisabeth
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Nieuwenhuijsen, Kyra
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Wahel Sebhatu, Rahel
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Strange, Michael
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Zdravkovic, Slobodan
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för vårdvetenskap (VV). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Rapport #2 PHED-kommissionen för framtiden för hälso-och sjukvård efter Covid-19: allmän hälso- och sjukvård för en gemensam framtid. Baserad på offentliga seminarier som hållits mars - juni 20212022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten ger en sammanfattning av de seminarier som organiserades under våren 2021 av PHEDKommissionen för framtiden för hälso- och sjukvården efter covid-19, som bjöd in till vittnesmål från hälso- och sjukvårdspersonal, tjänstemän, tankesmedjor, forskare, civilsamhället och andra intresserade parter baserat på de erfarenheter de fått och lärt sig av under pandemin. De vittnesmål som framfördes kom från många olika geografska platser och många olika nivåer, vilket gjorde dem relevanta både för Sverige och globalt. De fastställer fera centrala rekommendationer för att skydda och förbättra folkhälsan. Dessa rekommendationer både kompletterar och i hög grad utökar de rekommendationer som togs fram i den första rapporten, som var mer fokuserad på Sverige (”Ojämlikhet i samhället gör oss sårbara för pandemier”) och baserad på vittnesmål från hösten 2020, och som kan nås via: https://phed.uni.mau.se/. Den stora mängd erfarenheter som sammanfattas här går långt utöver pandemiperioden och tillhandahåller idéer och praktisk vägledning för att skydda och stärka människors hälsa så att den blir mer motståndskraftig inför framtida kriser. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Mon, Johansson
  Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Socionomutbildning i utveckling: Rapport från en (för)studie med studenter och nyexaminerade socionomer2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Nilsson, Désirée
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). K2 Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik (https://www.k2centrum.se/ ).
  Stjernborg, Vanessa
  Trafik och Väg, Lunds universitet.
  Effekter av förändrad tillgång till kollektivtrafik2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Pågatåg Nordost började som ett samverkansprojekt mellan elva kommuner och näringslivet, med syftet att förbättra tågtrafiken i regionerna. År 2010 beslutades det om att Pågatåg Nordost skulle ingå i den nationella transportplanen. I december 2013 öppnade tio nya järnvägsstationer i nordöstra Skåne och i Kronoberg som en del av initiativet. Satsningen fick olika konsekvenser eftersom några orter fick ökad tillgång till kollektivtrafik, samtidigt som kollektivtrafiken (i form av regionbuss) antingen nästan helt eller delvis drogs in på andra orter.

  Rapporten är skriven inom ramen för projektet Effekter av en förändrad tillgång tillkollektivtrafik (EffektKoll), som finansieras av Energimyndigheten. Projektet syftar till attstudera effekter i resebeteenden och attityder, och påverkan på orter och dess befolkning, vid en större investering i tågtrafik. I studien inkluderas orter i nordöstra Skåne och Kronoberg som fått ökad tillgång till kollektivtrafik och orter som har mer begränsad tillgång till kollektivtrafik.

  Det har i rapporten utgåtts särskilt ifrån följande frågeställningar;• Vilken betydelse har kollektivtrafik i berörda orter?• Hur kan samhället tillgodose de behov som finns i orterna i arbetet mot ett mer transporteffektivt samhälle?

  I projektet används olika metoder, kvantitativa och kvalitativa, vilka bidrar till att belysafrågeställningarna från flera perspektiv. Det har genomförts en enkätundersökning, textanalysav artiklar i dagspress samt intervjuer. Resultaten från de olika delarna kompletterar ochfördjupar förståelsen av de möjligheter och utmaningar som en del mindre kommuner står införnär det gäller hållbar utveckling.

  Valet av orter att ingå i studien utgick från de orter som ingick i ett tidigare projekt, vars resultatfinns publicerade i rapporten Pågatåg nordost och Krösatåg - Tio nya järnvägsstationer inordöstra Skåne och södra Småland (Nilsson, 2015). Det gjorde det möjligt att följa upputveckling av förändringar av resebeteende på längre sikt efter att ett nytt transportmedelintroducerats. I den tidigare studien ingick tio orter. Vi har i den här studien kompletterat medytterligare fem orter. De fem orterna har valts utifrån deras geografiska placering, utvecklingav befolkning och delvis begränsade tillgång till kollektivtrafik.

  Den enkätundersökning som har genomförts inom ramen för projektet har gjorts för att ocksåkunna jämföra resultat med de enkätundersökningar som gjordes 2013 och 2014, även om fokusi Effektkoll skiljer sig delvis från den uppföljning som rapporterades 2015. Åren 2020 och 2021präglades starkt av en pandemi (Covid 19), vilket påverkade många människors vardagligamobilitet och resande. Det blev en avvägning för att genomföra enkätundersökningen omresvanor i de aktuella orterna. För att kunna få en uppfattning om omfattningen av påverkan av Covid 19 på invånarnas resvanor kompletterades listan av frågor även med frågor om hurpandemin påverkat deras resor.

  Enkätundersökningen har genomförts enligt de metoder som är traditionellt vedertagna inomstatistiska undersökningsmetoder, där urval ska vara representativt och respondenter väljs utslumpmässigt. Det har dels varit en del utmaningar i arbetet, både gällande svarsfrekvens ochrepresentativitet. I projektet har vi även använt mikrodata från SCB för att dels presentera ivilken geografisk kontext som de 15 orterna befinner sig i samt den utveckling som de har haftunder det senaste decenniet. 

  Kvalitativa fördjupningar har genomförts av fyra kommuner/orter; Hässleholms kommun(Bjärnum), Kristianstads kommun (Önnestad), Örkelljunga kommun (Skånes Fagerhult) ochMarkaryds kommun (Strömsnäsbruk), vilket innebär en viss genomgång av övergripande styrdokument samt intervjuer med regionala- och kommunala aktörer. Detta för att fördjupa förståelsen för kollektivtrafikens betydelse samt att mer övergripande resonera kring hur samhället kan tillgodose de transportmässiga behoven i arbetet mot ett mer transporteffektivt samhälle. Kommunerna/orterna har valts ut genom vissa kriterier som har diskuterats gemensamt i projektgruppen och med referensgruppen. Det har varit av vikt att belysa olika kontexter, liksom hur satsningen inneburit att vissa orter fått ökad tillgång till kollektivtrafik,medan andra orter kan ha en mer begränsad tillgång till kollektivtrafik.

  I nyhetsmedia skildras Pågatåg Nordost på olika sätt. Tillskott i form av kollektivtrafik beskrivs överlag som något bra och i vissa sammanhang menar man att involverade kommuner såg satsningen på regional utveckling i nordöstra delen av Skåne som nödvändig. Det relateras till hur nya tågstationer på olika sätt kan bidra till att skapa tillväxt, utveckling och attraktivitet. Även nyttorna i termer av ökad attraktivitet för näringslivet och ökat underlag för service och utbildning lyfts.

  Användning av bil är det huvudsakliga transportmedlet i de studerade orterna, och har fortsattatt vara det under årens gång. Resultat från resvaneundersökningsdelen visar på att resande med tåg inte har ökat under åren sedan järnvägsstationer öppnade i orterna. Invånarna är positiva tillatt det har öppnat järnvägsstationer och de ser det som något positivt för ortens framtid. De har också en positiv inställning till kollektivtrafik, men det visar sig inte i val av transportmedel. I enkätsvaren indikerar respondenterna att det är en utmaning att resa med kollektivtrafik. En inte obetydlig andel svarar också att de reser mindre med kollektivtrafik efter att stationernaöppnade.

  Resultat från intervjuer med tjänstepersoner och politiker i fyra kommuner pekar mot envariation av hinder i arbetet för en snabb omställning till ett transporteffektivt samhälle, samt mot upplevda utmaningar i skapandet av en jämlik fördelning av resurser. Man ifrågasätter exempelvis hur man ser på, och mäter, behoven av kollektivtrafik ur det regionala perspektivet. Det riktas viss kritik mot kostnadstäckningsgrader och procentuella mål och man ser ett märkbart behov av att ytterligare belysa kollektivtrafikens roll, som man ser inte minst är en högaktuell fråga i pandemins efterdyningar. Det ses som angeläget att uppmärksamma mindre orters betydelse för sitt omland och på samma gång uppmärksamma bussens betydelse somsammanlänkande och för bevarandet av sociala strukturer på landsbygd. Likaså hänvisar man till diffusa roller och ansvarsfördelning mellan nationella-, regionala- och kommunala nivåer med långa ledtider och segdragna processer, vilket i sig tycks skapa direkta hinder för en snabbomställning.

  I efterdyningarna av Covid-19, klimathot, energikris och det rådande säkerhetsläget, har medvetande om behoven av en snabb omställning till ett transporteffektivt samhälle blivit alltmer uppenbart för samhällets aktörer. Ändå går omställningen inte i en takt som är önskvärd. Det finns hinder av olika karaktär, på olika nivåer, där fragmentiserade prioriteringar blir svåra att samordna. Olika mål och ansvarsområden försvårar möjligheter att koordinera åtgärder, så att de kan bidra till en helhet som gör mer hållbara transporter i större utsträckning användbara i vardagen för hushåll och företag.

 • 45.
  Dahlgren, Linnea
  et al.
  Malmö universitet, Malmö universitetsbibliotek.
  Lewrén, Annika
  Malmö universitet, Malmö universitetsbibliotek.
  Lundin, Karin
  Malmö universitet, Malmö universitetsbibliotek.
  Studenters erfarenheter av att studera med talböcker och stödprogram2022Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vid Malmö universitet uppger både bibliotekets tillgänglighetsgrupp och annan personal som arbetar med pedagogiskt stöd att de har märkt en ökning i antalet studenter som söker hjälp i sina studier.

  Våren 2022 hade Malmö universitetsbibliotek 1 925 aktiva Legimusanvändare av totalt 24 000 studenter vid lärosätet. Detta innebär att omkring 8% av Malmö universitets studenter använder Legimus, vilket kan jämföras med Lunds universitet, där omkring 3% av studenterna använde Legimus under 2021.

  Som ett led i att förbättra arbetet med studenter med läsnedsättningar genomförde biblioteket under våren 2022 en kvalitativ fokusgruppsstudie med studenter som använder Legimus och andra stödverktyg, för att undersöka deras erfarenheter av att studera med talböcker och deras attityder till bibliotekets stöd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Bülow-Hübe, Helena
  et al.
  FOJAB.
  Dubois, Marie-Claude
  Biosystems and Technology (BT), Swedish University of Agriculture Sciences.
  Hemphälä, Hillevi
  Lunds universitet – Avd. för ergonomi och aerosolteknologi, Inst. för designvetenskaper, LTH..
  Rogers, Paul
  ACC Glas och Fasadkonsult AB.
  Söderlund, Mikael
  ACC Glas och Fasadkonsult AB.
  Persson, Mats
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM).
  Ljus (dagsljus, solljus, utblick &belysning): en kunskapssammanställning2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapssammanställning över bland annat regelverk, vägledningar och frivilligakrav för ljus, dagsljus, solljus, utblick och belysning visar att det finns många verktyg attta hjälp av för att styra kvaliteten inom området. Det är viktigt med robusta lösningar försådant som inverkar på människors hälsa.

  Vid stadsförtätning och maximering av markanvändning finns en risk att dagsljusnivåer ibefintliga byggnader minskar kraftigt. Många nya stadsdelar byggs med så hög täthet attdagsljustillgången inte lever upp till dagens krav i alla vistelserum. Kvantitativadagsljuskraven fungerar som en garant för att trender att rationalisera bort tillgång tilldagsljus och utblick inte drivs alltför långt.

  Det finns inslag i moderna byggprojekt som bidrar till lägre energianvändning somsamtidigt leder till lägre dagsljusinsläpp. Minskad fönsterarea ger som konsekvensminskad dagsljusnivå vilken i sin tur får följden att elektrisk belysning måste tändasoftare, särskilt på lägre våningar. Dagsljus är en fri/gratis ljus- och energikälla, sombidrar till resiliens vid elavbrott.

  Elektrisk belysning är ett relativt nytt fenomen. Glödlamporna och lysrören uppfannsomkring 1880 respektive 1930 dvs. för mindre än 150 år sedan. Före dessa uppfinningarvar alla byggnader belysta av dagsljus och byggplanerna och stadsplaneringen ritadesnoggrant för att säkerställa god tillgång till dagsljus.

  Med dagens energi- och elkris är det värt att poängtera att en av de viktigasteenergikällorna (dagsljus) och också styr tidsanpassning och påverkar utvecklingen avalla arter på jorden, inklusive människor, ända ner till cellnivå. Ny forskning publicerasvarje månad som visar hur varje band av den elektromagnetiska strålningen - från UVtill infraröd - är kopplad till dygnsrytmen och att dygnsrytmen är allmänt grundläggandeför hälsa.

  Det är viktigt att byggbranschen håller sig ajour med pågående medicinsk forskning omcirkadiska cykler och hur dagsljus, solljus, utblick och belysning på verkar hälsa.Nya rekommendationer kommer allt tätare.

  Många av de byggtekniska åtgärder som används för att reducera buller påverkardagsljustillgång och till en viss del även utblick negativt. Vid tekniskt samråd är det inteovanligt att akustikkrav väger tyngre än kraven på dagsljus samt utblick.

  Några av de senaste trenderna i utformningen av nya byggprojekt har lett till reduceradedagsljusnivåer inomhus (t.ex. oregelbunden och asymmetrisk placering av fönster,mörka fasadmaterial, avskärmning via fasadelement).

  Elektrisk belysning inomhus behöver utformas för att underlätta seendet, dvs. utanflimmer och bländning. En god visuell miljö minskar mängden ögonbesvär, huvudvärk,muskel och ledbesvär och kan påverka prestationsförmåga och produktivitet på ettpositivt sätt.

  I detaljplaner fastställs förutsättningarna för exploateringsgraden. Byggnadersmöjligheter att uppfylla krav på ljus, dagsljus, solljus och utblick ska prövas.Vid framtagande av detaljplaner är det därför viktigt att se till att kraven är möjliga attuppfyllas. Idag finns många verktyg som också lämpar sig för tidiga skeden, men det ärinte alltid som de tillämpas eller att exploateringsgraden anpassas till resultaten i destudier som görs. Vid hantering först vid startbesked är projekteringsarbetet långtframskridet och anmärkningar skulle få stora konsekvenser.

  När alla rum i kritiska lägen kontrolleras i projekteringen är det vanligt med avvikelserfrån kraven på dagsljusfaktor. En del kan lösas på ritbordet men inte allt. Ibland ärförutsättningarna för svåra och det går inte att hitta lösningar som tillgodoser alla krav.Djupa rum ger svårare förutsättningar än grunda rum, eftersom ljuset avtar kraftigt medavståndet från fönstret.

  I en tätt byggd stad har inte alla samma möjlighet att välja boende – högst upp i huseteller i gathuset där dagsljuset flödar. Mycket få föredrar mörkare bostäder men många ärberedda att kompromissa bort dagsljustillgången för att få tillgång till stadens puls.Dagsljus ska inte bara vara en lyx som privilegierade kan unna sig, det ska vara entillgängligt för alla.

  I tätbebyggda kvarter är det ofta en utmaning att efterleva regelverket. Dagsljuset i Sverige är relativt svagt, och lågt stående sol, dessutom ofta skymd av omgivandebyggnader, ger långa skuggor. Historien visar att svenska städer kan förse alla boendemed ljusa bostäder men om förtätandet fortsätter enligt samma mönster som tidigare såmåste både lagstiftare och planaktörer ha verktyg att förstå dess begränsningar.Misslyckas planeringen av framtidens städer finns en risk att hälsa och välmående för desom bor i den attraktiva kvartersstaden i all mening äventyras.

  Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket utgår från att brist på dagsljus kan genegativa effekter för hälsan. Uppskattningsvis 80 % av levnadstiden spenderas inomhus.Det är en av anledningarna att miniminivåer för dagsljus i vistelserum är nödvändiga ibyggregler.

  Dagsljusfaktorn är ett bra mått för att bedöma tillgången av dagsljus. Dagsljusfaktornbeskrivs i en nyare standard där den bedöms över en yta och inte i en punkt.BBR hänvisar till föråldrade metoder. Ett kvantitativt dagsljuskrav säkerställer attvistelserum erhåller tillräckligt med dagsljus för att inte riskera människors hälsa.Byggnadens gestaltning får inte riskera människors tillgång till ett hälsosamtdagsljusinsläpp.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Bülow-Hübe, Helena
  et al.
  FOJAB.
  Finnson, Mats
  WSP.
  Gao, Chuansi
  Lunds universitet – Klimatlabb, Avd. för ergonomi och aerosolteknologi, Inst. för designvetenskaper, LTH..
  Tillberg, Max
  EQUA Solutions AB.
  Warfvinge, Catarina
  Lunds universitet – Avd. för Installationsteknik och klimatiseringslära, Inst. för bygg- och miljöteknologi, LTH.
  Persson, Mats
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM).
  Nuläge termisk komfort: en kunskapssammanställning2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Boverket ser ett behov av en kunskapssammanställning kring nuläget inom termisk komfort i Sverige för att ha en så bred och korrekt förståelse som möjligt för vem branschen är, vilka regler som tillämpas, var det finns kunskapscentra och vilka utvecklingsbehov som behöver stödjas för att branschen ska kunna ta större ansvar.

  Några faktafrågeställningar som vi författare noterat och som kan vara värda att kartlägga ytterligare:

  Metoder att simuleraKlimatdata för analyser och simuleringarBetydelsen av värmeöarÅtgärder för att minska värmelaster på byggnaderörbereda plats i byggnader för komfortkylaRisker med fukt och påväxt vid komfortkylaPrioriterade rum för termisk komfortUpplåtelseformers inverkan, utsatta grupper och lokala reglerVädring och fläktarPrioritera passiva åtgärderPortabel luftkylning/komfortkylaTillsyn och bygglovKrav som inte är samordnade (energi, dagsljus, buller, etc.)VarningssystemFörhoppningen är att kartläggning av termisk komfort ska bidra till kunskapsspridning om bransch, aktörer, teknik, system, konstruktion, kontroller, drift och underhåll samt forskning och utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Gustavsson, Thorbjörn
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Björnlund, Linus
  Conservator AB.
  Bok, Gunilla
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Gustafsson, Eva
  Conservator AB.
  Nilsson, Lars-olof
  Moistenginst AB.
  Persson, Mats
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM).
  Sikander, Eva
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Fuktsäkra byggnader: en nulägesbeskrivning2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Boverket ser ett behov av en kunskapssammanställning kring nuläget om fuktsäkra byggnader i Sverige för att ha en så bred och korrekt förståelse som möjligt för vem branschen är, vilka regler som tillämpas, var det finns kunskapscentra och vilka utvecklingsbehov som behöver stödjas för att branschen ska kunna ta större ansvar.

  De utmaningar som noteras är:

  Byggsektorn beredskap och förmåga att möta de nya förändrade byggregler som planeras av BoverketDen stora andelen fuktrelaterade fel och skador som rapporteras i olika utredningar.Kraven kopplat till fuktrelaterade innemiljöproblem är otydliga och ofta svåra att följa upp. Detta kan leda till fuktrelaterade innemiljöproblem som orsakar lidande för de individer som drabbas.Miljö och klimatfrågan ställer krav både på resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan samt resiliens och klimatanpassning.Förändrade boendevanor och brukarvanor som ändrar på förutsättningarna i en byggnad.Fragmentering och specialisering med många aktörer med ansvar för sin del endast.Några utvecklingsområden har noterats. Områden där det behövs både forskning och utveckling av teknik, processer och samarbeten:

  Kvalitetssäkring av nya material, konstruktioner och produktionsmetoderKompetensutveckling och kompetensspridning.Framtagning och tillgängliggörande av kunskap, teknikutveckling.Samsyn behöver utvecklas när det gäller bl.a. uttorkning i betong och i vilken omfattning byggnader behöver skyddas mot fukt under byggproduktionen.Undersökning av utvecklingsmöjligheter behövs för att ta vara på digitaliseringens möjligheter med sensorer, digitala tvillingar, AI m.m. i samband med fuktsäkerhet.Kartläggningen skulle förstärkas med en bredare internationell utblick. Det tycks finnas en del skillnader både i arbetssätt och erfarenheter kring fuktsäkra byggnader.Förhoppningen är att kartläggning av fuktsäkra byggnader ska bidra till kunskapsspridning om bransch, aktörer, teknik, system, konstruktion, kontroller, drift och underhåll samt forskning och fortsatt utvecklingsarbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Mjörnell, Kristina
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden.
  Persson, Mats
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM).
  Genomlysning branschstandard för fuktsäker byggprocess2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna genomlysning av Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess hargjorts med målet tydliggöra den fuktsäkerhetsprocess som krävs för att säkerställafuktsäkra byggnader och med speciell hänsyn till det tänkta nya formatet i projektetMöjligheternas Byggregler.Arbetet har utförts av en grupp personer som representerar olika aktörer i byggsektorn ochsom är väl förtrogna med Branschstandard ByggaF och flera använder den dagligen.Arbetet som genomförts under en kort och intensiv period har präglats av ett stortengagemang och vilja att bidra till förbättring och anpassning av Branschstandard ByggaFtill nya förutsättningar och behov.Det är viktigt att betona är att det här är en genomlysning som ska visa påutvecklingsbehov av Branschstandard ByggaF utifrån de kommande förändringarna ibyggreglerna. Genomlysningen har visat på delar som inte fungerar så bra i praktiken ochsom behöver revideras och vidareutvecklas. Uppdraget omfattar inte att ta fram en nyreviderad Branschstandard ByggaF men förbättringsförslag har identifierats under rubriken“önskat läge”. Arbetsgruppen har många tankar om vad som borde revideras i nuvarandeBranschstandard ByggaF och i nästa steg, när det faktiska arbetet ska göras medrevideringar kan det behövs göras andra ändringar än vad som föreslås här. Detta är baraett förslag.Det är dock viktigt att poängtera att det som återges här inte är något färdigt förslag ochinte alltid arbetsgruppens gemensamma åsikt (koncensus) utan mer exempel på möjligautvecklingsriktningar. Trots att arbetsgruppen försökt nå konsensus har det funnits liteolika synsätt på vissa detaljfrågor. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Nik, Vahid
  et al.
  Lunds universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH.
  Johansson, Dennis
  Lunds universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH.
  Fransson, Victor
  Lunds universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH.
  Javanroodi, Kavan
  Lunds universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH.
  Wallentén, Petter
  Lunds universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH.
  Persson, Mats
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM).
  Klimatdata och klimatfiler för övertemperatursimuleringar i byggnader: en kunskapssammanställning2022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapssammanställning om klimatdata och klimatfiler kan ge en bred och korrekt förståelse om var det finns kunskap och vilka utvecklingsbehov som behöverstödjas, vilka som agerar inom området och vilka regler och standarder som tillämpas.

  För att klara klimatförändringar har det stora fokuset inom byggsektorn (och många andra sektorer) hittills varit att ”lindra effekterna av klimatförändringen”. Detta samtidigt som det är nödvändigt med förberedelser för klimatförändringar, eftersom de sker och påverkar alla människor. Därför behövs större uppmärksamhet på ”klimatförändringsanpassning” genom att öka kunskapen inom byggsektorn, utveckla och testa metoder och syntetisera lättanvända uppsättningar av klimatdata för användarna.

  I många länder måste användarna köpa väderdata, medan det i andra länder finns uppsättningar av väderdata som är offentliga. Det finnas flera tillvägagångssätt för att ta fram indata (klimatfiler för framtiden) till den stora användningen som kan förutses. Allt kräver investeringar i att skapa kunskap och underlag/data som kan delas med användarna. Felaktig användning av klimatfiler för framtiden kan leda till mycket dyra ekonomiska konsekvenser. Analysers rumsliga och tidsmässiga upplösningar spelar en viktig roll för kraven på kvalitet på klimatfiler för framtidens väder.

  Mikroklimat påverkar energi- och fuktprestandan hos byggnader (och energisystem) men försummas av de flesta tillgängliga tillvägagångssätten. Detta samtidigt som effekter av extrema klimathändelser kan förändras avsevärt i urban/mikroskala. Att ta hänsyn till mikroklimat kommer att öka kostnaden för analyser avsevärt och det är inte möjligt i alla lägen. Därför behöver prioriteringar göras av kvalificerade beslutsfattare.

  Osäkerhet finns i alla indata som används i olika analyser av energianvändning och inomhusklimat. När beräkningar och simuleringar görs, kan säkerhetsmarginaler anpassas på olika sätt. Klimatfiler för framtiden kan ha säkerhetsmarginal, men frågan ärom det ska vara för en kort, lång eller mycket lång period.

  I dagens bostadsprojekt är det mycket ovanligt med komfortkyla. Kommer det att vara annorlunda om 10–15 år? Behöver nya byggnader förberedas för komplettering med komfortkyla? Möjliga konsekvenser och hur osäkerhet ska hanteras samtsäkerhetsmarginaler användas behöver utredas vidare.

  Det finns tre stora luckor i nuläget för byggbranschen (och anläggningsarbeten)

  1. Brist på korrekta väderdata/klimatfiler för framtiden, som lätt kan användas av alla intressenter.
  2. Brist på nya/uppdaterade/verifierade tillvägagångssätt som korrekt tar hänsyn till extrema väderhändelser och osäkerheter om klimatet.
  3. Bristande kunskap hos ingenjörer, intressenter, ansvariga offentliga sektorer och även forskare om konsekvensanalys av klimatförändringar.

  Med tanke på de senaste framstegen inom området för modellering av klimatförändringar och det framgångsrika forskningsarbetet med att koppla klimatmodeller till tekniska modeller, borde det finnas stora möjligheter att ta itu med frågeställningarna. Det krävs att tydliga mål sätts upp och att åtgärder vidtas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1085
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf