Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alwall, Jonas
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Ethical and existential perspectives: on the meaning of early Intervention2014In: Against separation: experiences in early intervention for young children with disabilities in Russia and Byelorussia / [ed] Kenneth Sundh, Elena Kozhevnikova, Jonas Alwall, Ersta Sköndal University College & St Petersburg Early Intervention Institute , 2014, p. 55-69Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The chapter deals with ethical and existential implications of early intervention activites for disabled children, based on experiences from the Sida financed project Development and implementation of standard procedures of Early Intervention in Russia and Byelorussia, which was carried out between 2004 and 2009.

 • 2.
  Alwall, Jonas
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Institute for Urban Research (IUR).
  Kulturen i den hållbara staden: Slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads kulturstrategi2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Malmö stads kulturstrategi 2014-2020 anges riktlinjerna för hur staden ska utveckla sitt arbete med kultur som redskap för en hållbar utveckling. För att ett strategiskt dokument som Kulturstrategin ska kunna få effekt behöver det dock implementeras, i detta fall genom en kommunal handlingsplan. Det är genomförandet av den handlingsplanen som undersöks i denna rapport, som utgör slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Kulturstrategins implementering, genomfört under åren 2017-2018. Vilka positiva effekter fick implementeringsprocessen, och vilka hinder mötte den? Har Kulturstrategin lyckats stärka kulturens ställning i staden och har den medfört nya samarbeten på kulturens områden, inom och utanför den kommunala förvaltningsstrukturen? Dessa är exempel på frågor som rapporten ställer. Rapporten lyfter också in dessa frågor i det mer övergripande sammanhang som handlar om vilken roll kulturen kan spela för en hållbar stadsutveckling. För att reda ut denna fråga undersöker rapporten kopplingarna mellan kulturbegreppet, utifrån både dess estetiska och antropologiska aspekter, och begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling brukar förknippas med tre dimensioner – en miljömässig, en ekonomisk och en social – men hur passar kulturen in i detta sammanhang: som en aspekt av den sociala dimensionen, eller som en egen, fjärde hållbarhetsdimension?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Alwall, Jonas
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Religionssociologi och socialt arbete - har de något att säga varandra?2009In: Religionssociologi i brytningstider: En vänbok till Curt Dahlgren / [ed] Anna Davidsson Bremborg, Göran Gustafsson, Gunilla Karlsson Hallonsten, Lunds Universitet , 2009, p. 159-169Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Alwall, Jonas
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Scientologi utifrån och inifrån: konfliktytor och paradoxer2021In: Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige / [ed] Curt Dahlgren, Lund: Lunds universitet , 2021, p. 19-39Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Scientologi utifrån och inifrån
 • 5.
  Alwall, Jonas
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Aguirre Sanchez-Beato, Sara
  Garcia Troncoso, Mariana
  Pérez Campillos, Alba
  Saponaro, Tiziana
  A remedy for segregation? conviviality and the question of sustainable city development: the case of Malmö2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Malmö is a city undergoing rapid change: growing, modernizing and gaining in attractiveness. It is a city with an unusually high percentage of immigrants, and of immigrants from all parts of the world. It is, however, also a city with major social inequalities. The latter features of the city have been highlighted by the Commission for a Socially Sustainable Malmö, the focal point of which is the observation of immense differences in health between different groups among Malmö’s population. However, the studies it conducts also cover the assumed reasons behind these differences: problems regarding work, housing, education and a lack of economic and social resources. The study here presented relates strongly to the questions the Commission is investigating, but focuses specifically on the role of conviviality – the “living together” (in the sense of social interaction between people of different ethnic backgrounds) which, according to Paul Gilroy (2004), has “made multiculture an ordinary feature of social life in /…/ postcolonial cities”. The study aims to investigate what examples of conviviality there actually exist in the city, the possible benefits conviviality produces (for its development) and what factors in the life of the city that provide obstacles to the realization of conviviality.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Alwall, Jonas
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Hellberg Lannerheim, Pia
  Brightful in Malmö: Finding one's own way2017In: Effective Interventions for Unemployed Young People in Europe: Social Innovation or Paradigm Shift? / [ed] Tomás Sirovátka, Henk Spies, Routledge, 2017, p. 156-172Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Alwall, Jonas
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Lelinge, Balli
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS).
  Mot gemensamma mål: om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under läsåret 2015-2016 genomfördes ett följeforskningsprojekt på Ängsdals skolor, en privat skolaktör som driver en grundskola och tre förskolor och vars verksamhet i första hand är förlagd till Bunkeflostrand invid Öresund, strax söder om Malmö. I denna rapport presenteras resultaten av studien. Forskning om Malmöskolor har ofta berört dessa skolors utmaningar – i form av multietniska och flerspråkiga klassrum eller svaga skolresultat –och vägar att hantera dessa utmaningar. Ängsdals skolor utgör en påtagligt annorlunda miljö jämfört med många andra skolor och förskolor i staden. Ängsdal präglas av sin småskaliga verksamhet och familjära miljö. Jämfört med många andra skolor i det mångkulturella Malmö är skolan etniskt och socioekonomiskt homogen. Utmärkande för skolan är emellertid också dess målmedvetna och långsiktiga satsning på entreprenöriellt lärande, och det är denna satsning som följeforskningen har handlat om. Följeforskarna, Jonas Alwall och Balli Lelinge från Malmö högskola, har under hela året följt verksamheten på Ängsdals skolor: observerat, intervjuat personal, skolungdomar och vårdnadshavare samt genomfört en enkät-undersökning med avgångselever. Bilden som tecknas är mångfacetterad. Med en kritisk blick studeras vad ett entreprenöriellt förhållningssätt egentligen kan betyda i ett skol- och förskolesammanhang. Erfarenheterna från Ängsdal relateras till tidigare forskning och teoretiska perspektiv på entreprenöriellt lärande. Konceptet är förhållandevis nytt i diskussionen om den svenska skolan, dess verksamheter och mål, men utgör dess innehåll egentligen något nytt eller handlar det om ett aktivitets- och relationsbaserat lärande i mer etablerad form? Hur relaterar ett entreprenöriellt lärande till skolans och för skolans läroplaner, värdegrund och demokratiuppdrag? Och vad betyder ett entreprenöriellt lärande i just denna skol- och förskolemiljö? Hur ser fort-sättningen på den väg som Ängsdals skolor har slagit in på ut? Dessa är några av de frågor som diskuteras i studien.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Alwall, Jonas
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Stigendal, Mikael
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Ungdomar: problem eller potential?2019In: Drömmar och röster: en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö / [ed] Anne Harju, Jonas Sjölander, Malmö University , 2019, p. 45-59Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet ”Ungdomar – problem eller potential?” tar Jonas Alwall och Mikael Stigendal sin utgångspunkt i hur ungas problem i dagens urbana miljöer, inte minst i Malmö, ofta beskrivs som en fråga om dessa ungas destruktiva livsstil. Ett sådant perspektiv tenderar dock att bortse från de bakomliggande orsakerna till problemen. I stället för det problemorienterade förhållningssätt som ofta präglar insatser riktade mot unga vill kapitlet lyfta fram ett annat förhållningssätt – ett potentialorienterat – som inte begränsar sig till problem som lätt kan identifieras (symptom) utan i stället fokuserar dessa problems orsaker och ungas egen handlingskraft. Fritidsverksamheten Gnistan i Malmö, som särskilt lyfts fram i kapitlet, är exempel på en verksamhet som författarna menar präglas av ett potentialorienterat förhållningssätt, om än delvis implicit och med stor möjlighet att utvecklas ytterligare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Dabaieh, Marwa
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Alwall, Jonas
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Building now and building back: Refugees at the centre of an occupant driven design and construction process2018In: Sustainable cities and society, ISSN 2210-6707, no 37, p. 619-627Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Forced migration is not a recent phenomenon, nor is the reality of the amount suffering of the displaced population fleeing from armed conflict. Finding housing for refugees has not only become an acute obligation for hosting countries but it is a situation predicted to continue, and possibly increase, in the future. This study is discussing and showing the results of the first phase of an ongoing project for designing and constructing an eco-cycle refugee shelter. The project discussed how an environmentally low impact shelter could be provided that pays respect to social norms, religious beliefs and cultural traditions of refugees. The study is applying a trans-disciplinary participatory methodology using an occupant centred approach. It is looking at current post conflict housing issues in hosting countries with a focus on Syrian refugees in Sweden, and it depicts a phase of the project where a foundation for subsequent phases – including constructing a physical house prototype through involving refugees in a construction training – was laid. The project aims at fulfilling refugees’ needs and involve them in the design and construction process as well as raising the awareness of a cost efficient and climate responsive way of building back better in the refugee’s home country.

 • 10.
  Grander, Martin
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Alwall, Jonas
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe: WP4 Malmö2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is part of Work Package 4 of the research project entitled “Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe” (CITISPYCE). CITISPYCE has been devised against the back drop of research which shows the disproportionate impact of the global economic crisis on young people across Europe. This includes excessively high rates of youth unemployment (particularly amongst those who face multiple social, economic and cultural disadvantages) and threats to the social provision enjoyed by previous generations. CITISPYCE partners are working on a three year multi-disciplinary, multi- sectoral programme to examine the current state of the art and ideas concerning social innovation against inequalities faced by young people, explore socially innovative practices being developed by and for young people in urban areas, and test the transferability of local models of innovative practice in order to develop new policy approaches. This report is about young people in the areas of North and South Sofielund in Malmö, their experiences and perceptions of problems of inequality and local responses to the inequalities.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Lelinge, Balli
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  Alwall, Jonas
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  School improvement and teachers’ collaborative professional development for inclusive education: A Swedish case2022In: International Journal of Whole Schooling, E-ISSN 1710-2146, Vol. 18, no 2, p. 28-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Few longitudinal, mixed methods studies focusing on teachers’ views of inclusive teaching have been conducted in primary schools. This article draws attention to a Swedish in-service (K-5) school improvement research project, aiming to contribute to a school’s developmenttoward improved inclusive education, where teachers’ experiences were analysed, using mixed methods, at the beginning and at the end of the project. Data consisted of items extracted from the TALIS 2013 survey questionnaire and semi-structured interviews. The observed change between the first- and second-year surveys and interviews emphasised a connection between teachers’ confidence, self-efficiency, collaborative professional development, and successful school development. What signified the development of inclusive education was moving away from categorising the needs of individuals with learning disabilities towards focusing on activeteaching, mutual engagement, and content knowledge for all students

  Download full text (pdf)
  Lelinge & Alwall
 • 12. Lelinge, Balli
  et al.
  Alwall, Jonas
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Stora Teaterkursen: effekter och möjligheter. Ett följeforskningsprojekt om teaterpedagogiskt arbete i skolan2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report, written by Malmö University researchers Balli Lelinge and Jonas Alwall, covers the results of a process evaluation regarding "The Great Theatre Course", run by the Malmö City Theatre in schools in Malmö during the school year 2013-14. The course is part of the Creative School programme, instigated by the Swedish government to help schools make use of municipal cultural resources and institutions, make cultural and artistic expressions part of the daily activities of Swedish schools and integrate these activities with the established curricula. The authors found the course to comprise a broad composition of elements, all working to accomplish its aims. Thus, the course forms a solid and well packaged whole and is an innovative pedagogical resource. Although results are generally very positive, the report identifies certain challenges for the course. For example, the linkage of the course to the school curricula needs to be developed more. The report indicates how this could be done.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Popoola, Margareta
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Listerborn, Carina
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Alwall, Jonas
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Migration och urbanitet2013In: IMER idag: aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer / [ed] Bo Petersson, Christina Johansson, Liber, 2013, p. 272-295Chapter in book (Other academic)
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf