Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adelmann, Kent
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Bergman, Lotta
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Dahlbeck, Per
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Hermansson, Carina
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Nygård Larsson, Pia
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Olsson Jers, Cecilia
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Persson, Magnus
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Thavenius, Marie
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Widén, Pär
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Nature, Environment and Society (NMS).
  Språkutveckling, medier och demokrati2014In: Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet / [ed] Ulla Carlsson, Nordicom, 2014, p. 117-121Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi som har skrivit denna artikel är alla verksamma inom forskningsmiljön Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) vid Malmö högskola. Frågor om språkutveckling i bred bemärkelse står här i centrum. För närvarande är vi engagerade i projektet ”SMDI och lärande i medielandskapet 2.0”. Vår teoretiska plattform kan beskrivas som medieekologisk, vilket kortfattat uttryckt innebär att vi är intresserade av de mångfaldiga och komplexa relationerna mellan medier och kommunikativa kompetenser (Elmfeldt & Erixon 2007; Erixon 2012; Hayles 2002). Dessa relationer förstås därför inte, som så ofta annars i skolsammanhang, i termer av enkelriktad påverkan eller effekter (exempelvis datorns och internets negativa inverkan på skriftspråket). Vår huvudpoäng i denna artikel är att medie- och informationskunnighet, MIK, handlar om, borde handla om, framför allt två saker: språkutveckling och demokrati.

 • 2.
  Adelmann, Kent
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Bergman, Lotta
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Dahlbeck, Per
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Nygård Larsson, Pia
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Olsson Jers, Cecilia
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Persson, Magnus
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Widén, Pär
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Nature, Environment and Society (NMS).
  Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet2013In: Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin / [ed] Ulla Carlsson, Nordicom, 2013, p. 59-65Chapter in book (Other academic)
 • 3. Andersen-Hoppe, Annemette
  et al.
  Dahlbeck, Per
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Hjalmarsson, Catharina
  Nilsson, Mats-Ola
  Persson, Magnus
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Spanget-Larsen, Anne
  Sjöstrand, Camilla
  Sundgren-Brorsson, Lena
  Deltagarkultur: i teori och praktik2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Texterna i denna digitala antologi är författade av studenterna och lärarna på kursen ”Deltagarkultur”, som är en del av Interreg-projektet Öresundsregionen som kreativ metapol. Texterna är författade av tjänstemän på kulturförvaltningar i Skåne och Danmark, samt av lärare från Malmö högskola. En gemensam nämnare är att de alla ringar in olika både möjligheter och problem med deltagarkultur i praktiken. Vad händer när idealen möter verkligheten? Hur uppfattar deltagarna själva sin roll i de olika kulturella eller pedagogiska projekt de mer eller mindre frivilligt söker sig till eller blir indragna i? Texterna spänner över ett brett spektrum av praktiker, erfarenheter och problemställningar. De använder olika begrepp och angreppsätt för att närma sig alltifrån deltagarstyrda musikfestivaler och konstprojekt till litteraturläsning och projektarbeten på lärarutbildningen. Nya former för kulturstöd som utmanar traditionella bidragssystem undersöks i en av texterna. Läsaren introduceras för fenomen som crowd funding, crowd sourcing, mikrofinansiering och viral spridning. Filosofins hantering av lek och begär konfronteras med kulturpolitiska visioner och policydokument i en annan text. Sist men inte minst ägnar sig texterna åt intensiv självreflexion – vilket inte skall förväxlas med självupptagenhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Dahlbeck, Per
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Håkansson, Fredrik
  Widén, Pär
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Hållbar utbildning för hållbar utveckling: i förskola och skola2021Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En berörande och utmanande undervisning är en förutsättning för ett hållbart lärande för en hållbar utveckling. Utgångspunkten i den här boken är att involvera barn och unga i dagens komplexa och svårlösta utmaningar som vi alla står inför för att nå målen i Agenda 2030. När barn blir delaktiga och deras röster tas på allvar utvecklar de förmågor och förhållningssätt för att vara aktiva demokratiska medborgare här och nu och i framtiden. Den här boken ger inga recept för hur denna undervisning ska ske, men väl teorier och praktiska exempel från förskola och ­skola som kan inspirera den egna pedagogiska praktiken. 

  Hållbar utbildning för hållbar utveckling lämpar sig därför särskilt väl som inspiration till egna samtal och diskussioner samt utveckling av den egna praktiken för pedagoger i förskolor och skolor som övergripande och tematiskt vill arbeta med hållbar utveckling i vid mening.

  Bokens innehåll kan med fördel fungera som inspiration även för blivande förskollärare och grundskollärare, speciellt för lärare för grundskolans yngre år.

 • 5.
  Dahlbeck, Per
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Palm, Tina
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  En möjlig lärarutbildning? Rapport om ett gränsöverskridande lärarprojekt: "Lära på riktigt"2008Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Dahlbeck, Per
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Westlund, Kristina
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Children-Youth-Society (BUS).
  Transkulturella erfarenheter2010In: Om värden och omvärlden: pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia / [ed] Marie-Anne Colliander, Lena Stråhle, Christina Wehner-Godée, Stockholms universitets förlag, 2010, p. 187-199Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Dahlbeck, Per
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Widén, Pär
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  En skola som utmanar: när skolan blir meningsfull ur elevens perspektiv2019 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 8.
  Dahlbeck, Per
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Widén, Pär
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Håkansson, Fredrik
  Konsten att väcka elevens kunskapsbegär2019In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, Vol. 20190429Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Persson, Magnus
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Dahlbeck, Per
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Vilka vägar bär till innovation och kreativitet? Högskolans tredje uppgift i ny belysning2011In: Deltagelse og kreativitet. Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol; / [ed] Sören Buhl Hornskov, Kolofon Forlag AS, 2011, p. 82-93Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avslutande rapport från EU-projektet Kreativ Metapol (Interreg IV A)

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Persson, Sven
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Individual and Society (IS).
  Dahlbeck, Per
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT).
  Estetik i förskolan2010In: Utbildningsvetenskap för förskolan / [ed] Bim Riddersporre, Sven Persson, Natur & Kultur , 2010, p. 191-210Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I förskolan har kunskapen om att barn måste få uppleva med alla sina sinnen varit en given utgångspunkt. Ur detta kommer insikten om att utgå från upplevelsen, det gemensamma och konkret. Det kan emellertid vara så att man i förskolan har stannat vid intryck och upplevelser, och inte fäst så mycket uppmärksamhet vid kommunikationens betydelse för hur barn lär sig om sig själva och om omgivningen då de skapar. I denna artikel kommer vi därför att argumentera för att barns estetiska skapande kan och bör vara utgångspunkten för fortsatt kommunikation och kunskapsbildning.

1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf