Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adelmann, Kent
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Bergman, Lotta
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Dahlbeck, Per
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Hermansson, Carina
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Nygård Larsson, Pia
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Olsson Jers, Cecilia
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Persson, Magnus
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Thavenius, Marie
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Widén, Pär
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Nature, Environment and Society (NMS).
  Språkutveckling, medier och demokrati2014In: Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet / [ed] Ulla Carlsson, Nordicom, 2014, p. 117-121Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi som har skrivit denna artikel är alla verksamma inom forskningsmiljön Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) vid Malmö högskola. Frågor om språkutveckling i bred bemärkelse står här i centrum. För närvarande är vi engagerade i projektet ”SMDI och lärande i medielandskapet 2.0”. Vår teoretiska plattform kan beskrivas som medieekologisk, vilket kortfattat uttryckt innebär att vi är intresserade av de mångfaldiga och komplexa relationerna mellan medier och kommunikativa kompetenser (Elmfeldt & Erixon 2007; Erixon 2012; Hayles 2002). Dessa relationer förstås därför inte, som så ofta annars i skolsammanhang, i termer av enkelriktad påverkan eller effekter (exempelvis datorns och internets negativa inverkan på skriftspråket). Vår huvudpoäng i denna artikel är att medie- och informationskunnighet, MIK, handlar om, borde handla om, framför allt två saker: språkutveckling och demokrati.

 • 2.
  Adelmann, Kent
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Bergman, Lotta
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Dahlbeck, Per
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Nygård Larsson, Pia
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Olsson Jers, Cecilia
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Persson, Magnus
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Widén, Pär
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Nature, Environment and Society (NMS).
  Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet2013In: Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin / [ed] Ulla Carlsson, Nordicom, 2013, p. 59-65Chapter in book (Other academic)
 • 3. Bergöö, Kerstin
  et al.
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Glädjen i att förstå: språk- och textarbete med barn2012Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken beskriver en aspekt som ofta får alltför lite fokus i arbetet med yngre barn, nämligen ett demokratiskt och kritiskt språkarbete kring sociala rättvisefrågor - s.k. critical literacy. Kärnan i ett sådant arbete är att barnen undersöker texter av olika slag som omger dem. Texterna undersöks med fokus på makt, genus, etnicitet och rättvisa: Vem är det som talar i texten? Vad säger texten oss? Varför? Skulle det kunna vara på något annat sätt?

 • 4.
  Hartsmar, Nanny
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM). Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Nature-Environment-Society (NMS).
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM). Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Nature-Environment-Society (NMS).
  Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan och grundskolans tidiga år2010In: Perspektiv på barndom och barns lärande: en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år / [ed] Ingegerd Tallberg Broman, Skolverket , 2010, p. 173-212Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet (s. 121-173) lyfter vi de didaktiska frågorna vem? varför? vad? och hur? för barn i förskolan och grundskolans tidiga år. Lärande behandlas både inom forskning och i praxis. Exemplifieringar ges dels från sammanhang där lärande och didaktiska frågor i samband med undervisning diskuteras på ett övergripande plan och sådana som specifikt belyser didaktiska resonemang som relateras till enskilda ämnen eller kunskapsinnehåll. Frågor som rör lärarprofessionens dagliga arbete med undervisning och lärande inom specifika kunskapsområden, demokratifrågor, socialisation och kommunikation och samspel lyfts fram. Termen ämne används på två sätt. Medan vi för skolans del som regel avser de traditionella skolämnena, så används ämne eller ämnesområde i en vidare innehållslig bemärkelse när vi ger exempel på innehåll som framför allt härrör från förskolans verksamhet. Förhållandet mellan lärandets subjekt, lärandets objekt och lärandets akt i tid och rum belyses och diskuteras. Exemplifieringarna tas ur kunskapsområden som rör historia, naturvetenskap, matematik, svenska, idrott och hälsa samt lek och estetiska läroprocesser.Frågor som ställs är t.ex.: Hur förhåller sig de didaktiska frågeställningarna till barndomens och det omgivande samhällets ständiga förändring? Beaktas identitetskonstruktionen i en mångkontextuell barndom och stimuleras barns roller som aktiva medborgare i ett alltmer komplicerat samhälle?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Jennfors, Elisabeth
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Tidiga möten med skrift.2010In: Utbildningsvetenskap för förskolan / [ed] Bim Riddersporre, Sven Persson, Natur & Kultur , 2010, p. 121-138Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet handlar om barns tidiga möten med skriftspråk. Barn möter texter och bilder i en mängd olika sammanhang och former - i böcker, datorer med mera - och lär sig tidigt att det finns berättelser eller information att hämta genom att läsa. Ett av förskolans uppdrag är att stödja det mötet.

 • 6.
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Barn berättar med sina "paddor"2014In: Berättande i förskolan / [ed] Bim Riddersporre, Barbro Bruce, Natur & Kultur , 2014, p. 71-91Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Berättelser som kraft i lärande2016In: Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola / [ed] Karin Jönsson, Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Liber, 2016, p. 203-214Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola2009Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bygga broar och öppna dörrar diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det viktiga språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskolan och skolan och vilka möjligheter som finns att utveckla arbetet. I boken visas hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker.

 • 9.
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Del 4. Texten och kontexten2015Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Alla texter finns i ett sammanhang. Ett sätt att fördjupa förståelsen av texten är att höja blicken och tillsammans fundera kring textens kontext. I den här delen får ni ta del av forskning om vad som händer i mötet mellan läsaren och texten, och i mötet mellan flera läsare av samma text.

 • 10.
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs F-32007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis investigates the reading of fiction by young pupils, and classroom work using reading as its starting point. The aim is to gather knowledge about the possibilities and limitations of some of the literary-pedagogical tools that are used in literature-based work in the years pre-school to third grade. The teaching aims to provide the conditions necessary for the pupils to build envisionments and for them to become participants in and co-creators of communities of readers with a focus on the reading of fiction. The study also endeavours to show how younger pupils read fiction in a classroom context. Research questions focus on how these pupils, individually and as a group, build communities of readers and envisionments, and which patterns can be distinguished – with regard to both choice of literature and the reading itself – in their individual reading. (11) In this study, the researcher is also the teacher of the class. The pupils were studied over a period of four years, in a class made up of 24 children. Seven of them were chosen for closer study and four of these are presented in the thesis. The empirical material consists of recordings of teaching, the pupils’ texts, recorded discussions of literature and interviews from the class’ work over the four year period. Four chapters are devoted to the study of the class’ common reading, the pupils’ reading logs for three works of fiction, discussions literature and the pupils’ individual reading. (19) The study suggests that pupils are active during their reading and create understanding through the building of envisionments. They make use of various reading strategies in their development of understanding and express these not just through verbal language but also through play, gestures and movement and in pictures and other forms of aesthetic expression. The thesis brings forward and discusses how teaching, with the help of literary-pedagogical tools, various reading strategies and the pupils’ own play/reading, works as scaffolding in creating meaning. Language-based activities are connected: discussion, listening, reading and writing work together when children investigate and respond to the contents of books.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Läsning och skrivning som sociala praktiker2016In: Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola / [ed] Karin Jönsson, Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland, Liber, 2016, p. 92-118Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Läsning och skrivning som sociala praktiker2009In: Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola / [ed] Karin Jönsson, Liber, 2009, p. 88-113Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet Läsning och skrivande som sociala praktiker beskriver en lärares arbete med 6-8-åringar kring att förstå viktiga omvärldsfrågor med stöd av skönlitteratur. Karin Jönsson ger exempel från sin egen undervisning och argumenterar för att läsande och skrivande är sociala processer som måste få ske i sociala praktiker. Till exempel är samtal kring texter en av de sociala processer där fördjupning och utveckling av förståelse sker. Jönsson argumenterar också för att valet av innehåll i det lästa är betydelsefullt och för läsning av texter som har med skolans demokratiska uppdrag att göra. Hon ger också exempel på critical literacy-arbete från olika klassrum.

 • 13.
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  "Paddagogik": att använda ett digitalt redskap i svenskundervisningen2012In: Forskningscirklar: kunskapsutveckling för förskola, skola och högskola / [ed] Sven Persson, Malmö högskola, Lärande och Samhälle , 2012, p. 81-94Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad säger läroplan och kursplan säger om användningen av digitala medier och hur detta kommer till uttryck i svenskundervisningen i en årskurs ett där alla barn utrustats med en surfplatta? I texten problematiseras vad läsplattan används till i undervisningen och hur användningen av plattan påverkar lärarens syn på undervisning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Jönsson, Karin
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Axelsson, MonicaBergöö, KerstinBrink, LarsFast, CarinaKåreland, Lena
  Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola2016Collection (editor) (Other academic)
 • 15.
  Jönsson, Karin
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Jennfors, Elisabeth
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Del 1. Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv2015Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln beskriver en teoretisk bas för kritiskt språk- och textarbete, så kallad critical literacy, och hur undervisning kan bedrivas utifrån denna utgångspunkt. Critical literacy kan beskrivas som förmågan att läsa och skriva texter på ett analyserande och reflekterande sätt. Syftet är att bättre förstå och ifrågasätta makt, ojämlikhet och orättvisor för att utveckla en demokratisk identitet. Enligt samtliga läroplaner är detta en angelägenhet för all undervisning i alla skolformer.

 • 16.
  Jönsson, Karin
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Jennfors, Elisabeth
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Del 2. Kritiskt textarbete: att läsa och välja texter2015Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kritiskt textarbete kan elever ges tillfälle att upptäcka att texter representerar olika sätt att se på världen. Det blir därför viktigt att fundera över vilka texter vi väljer att använda i undervisningen, vad elever kan göra med texter och vad texterna kan göra med dem och deras liv. När lärare väljer texter att använda i undervisning blir begreppen tillgång, dominans, mångfald samt skapa och omskapa viktiga utgångspunkter.

 • 17.
  Jönsson, Karin
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Jennfors, Elisabeth
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår2010In: Barndom, lärande, ämnesdidaktik: Exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen / [ed] Sven Persson, Malmö högskola, Lärarutbildningen , 2010, p. 99-119Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Texten beskriver, analyserar och diskuterar innehållsfrågan i svenskämnet så som den blir synlig i ett antal lärares dagboksanteckningar om sin undervisning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Jönsson, Karin
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Jennfors, Elisabeth
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Culture-Languages-Media (KSM).
  Svenskämnet och innehållsfrågan2011In: Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år / [ed] Sven Persson, Bim Riddersporre, Natur & Kultur , 2011, p. 129-147Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet fokuserar frågan om innehållet i svenskundervisningen - vad får elever läsa och skriva om? Vad är det för innehåll barn får möta i skolan? Lärare organiserar undervisning där eleverna får läsa, skriva och samtala, men innehållsfrågan vara en av de svåraste uppgifterna som lärare brottas med. Frågan diskuteras heller inte i någon hög grad.

 • 19. Schmidt, Catarina
  et al.
  Jönsson, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Glädjen i att förstå: förhållningssätt och strategier2015Other (Other academic)
 • 20.
  Wennås Brante, Eva
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM). Malmö University, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Godhe, Anna-Lena
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM). Malmö University, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Jönsson, Karin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Culture, Languages and Media (KSM).
  Digital activities in L1-teaching in years K-3 – how do they support literacy development?2022Conference paper (Refereed)
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf