Malmö University Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 52
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Bexelius, Maria
  et al.
  Diab, Emily
  Ahlstedt, Sara
  Bruce, Anna
  Cegrell Karlander, Isa
  Chatty, Meriam
  Dane, Louise
  Hansen, Peo
  Herzfeld Olsson, Petra
  Johannesson, Liva
  Jonsson, Stefan
  Karageorgiou, Eleni
  Kazemi, Baharan
  Kerker, Lisa
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Meyerson, Annkatrin
  Nilsson, Eva
  Noll, Gregor
  Parsa, Amin
  Popovic, Aleksandra
  Ratcovich, Martin
  Selberg, Niklas
  Scott, Matthew
  Thorburn Stern, Rebecca
  Söderman, Emma
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Stoyanova, Vladislava
  Wikström, Hanna
  27 forskare: Så kan EU:s murar rivas2015In: Dagens samhälle, ISSN 1652-6511, no 20150923Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2. Dahlquist, Lisa
  et al.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Konvention och verklighet2007In: I&M : Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, no 1, p. 33-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Barn ska skyddas av barnkonventionens princip om barnets bästa ; men inga regler i världen kan skydda asylsökande barn om ansvariga handläggare inte har de kunskaper i utvecklingspsykologi som krävs för att tillämpa dem.

 • 3.
  Fryklund, Björn
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Lundberg, AnnaMalmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Asylsökande i Sverige: ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna?2009Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Fryklund, Björn
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS).
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS).
  Ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna: summering och resultat2009In: Asylsökande i Sverige: ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna?, Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER) , 2009, p. 237-246Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att människor som kommer till Sverige för att söka asyl ska få ett värdigt och rättssäkert mottagande, oberoende om de har tillräckligt starka skäl för att få uppehållstillstånd eller inte, är en grundbult för ett demokratiskt rättssamhälle. Vad innebär då en värdig och rättssäker asylprocess? Hur införlivas barns och kvinnors specifika rättigheter i asylmottagningen och introduktionen? Vad finns det för metoder, modeller och professionellt organiserade frivilligverksamheter att använda för att mottagandet skall bli så rättssäkert och värdigt som möjligt? Vilka skillnader finns det mellan hur asylprövningen och mottagandet är tänkt att vara och vad det faktiskt är eller hur det uppfattas? Detta var de frågor vi reste i introduktionen till denna skrift och som författarna sökt besvara i de olika kapitlen. Här summerar vi de centrala resultaten i fyra olika teman; asylsökande barn, asylsökande kvinnor, vuxna asylsökande med särskilda behov eller erfarenheter samt organiserad medmänsklighet. Till varje tema ställer vi några grundläggande frågor varav den sista alltid ska kunna besvaras med förslag på konkreta åtgärder. Vår ambition har varit att söka förena en kritisk analys med konstruktiva förslag på åtgärder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Fryklund, Björn
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS).
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS).
  Frågan om ett värdigt och rättssäkert asylmottagande i Sverige: en flervetenskaplig ansats2009In: Asylsökande i Sverige: ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna?, Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER) , 2009, p. 9-24Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Texten tar sin utgångspunkt i det faktum att invandringen till Sverige har ökat markant under senare decennier. Även om det idag från politiskt håll finns en ambition att göra migration till en strategi för ekonomisk utveckling och arbetskraftsförsörjning så befinner sig en del migranter i Sverige, exempelvis asylsökande, under en övergångsperiod i en utsatt och sårbar situation. Därmed är de frågor som lyfts i skriften högst relevanta för vår samtid: Vad är ett rättssäkert mottagande? Hur införlivas barns rättigheter i asylmottagningen och introduktionen? Vad innebär en genuskänslig asylprövning? Vilka skillnader finns det mellan hur asylmottagningen är tänkt att vara och vad det faktiskt är eller hur det uppfattas? Vilka rättigheter har förvarstagna? I detta inledande avsnitt berörs vidare globaliseringens konsekvenser för migrationsströmmar, nationalstatens intresse av att kontrollera migration samt det demokratiska underskott som präglar flyktingpolitiken genom att de människor som berörs av politiken inte har möjlighet att påverka densamma. En kort introduktion till det rättighetsperspektiv som är genomgående i skriften följer därefter. Avslutningsvis lyfts fram det antagande som omgärdar skriften som helhet: Det bemötande människor från andra länder får från samhällets sida är ett slags temperaturmätare på hur samhället är rustat för att möta människor som befinner i utsatta och sårbara situationer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Hydén, Sophie
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Inre utlänningskontroll i polisarbete2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Hydén, Sophie
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Inre utlänningskontroll i Schengens Sverige: Dilemma i polisers arbete2003Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten i studien är den inre utlänningskontrollen och förutsättningarna härför. Inre utlänningskontroll syftar till att kontrollera att personer inte uppehåller sig i landet utan tillstånd respektive söka efter personer som ska lämna landet efter beslut om avvisning eller utvisning. Det kan också handla om att söka kriminella eller potentiellt kriminella personer som inte får uppehålla sig inom Schengensamarbetets område. Polisen ansvarar för verksamheten och den ska bli mera effektiv sedan Sverige gick med i det så kallade Schengensamarbetet. Avhandlingen är flervetenskaplig till sin natur och fokuserar på polisens arbete utifrån ett juridiskt och sociologiskt perspektiv inom ramen för ett IMER-relevant område. Etnicitetsaspekten finns med som en röd tråd genom framställningen. Allmänna förutsättningar för polisarbete generellt samt rättsstatliga ideal i relation till konkret polisarbete diskuteras. Vidare görs en beskrivning av regelverket och vad som därtill hör i form av förarbeten och praxis. Genom ett migrationsteoretiskt perspektiv sätts kontrollen i en större kontext. Ett resultat av de fältarbeten som genomförts är att inre utlänningskontroll utmynnar i ett dilemma som alltid måste hanteras. Dilemmat består i en dragkamp mellan att respektera mänskliga rättigheter och att arbeta så effektivt som möjligt. Här föreligger det en risk för etnisk diskriminering. Som lagstiftningen är utformad är risken stor att polisens maktutövning blir godtycklig och att poliser tänjer på, eller försöker kringgå, lagen för att leva upp till kraven på så många kontroller som möjligt. Studien visar också att det är stor skillnad mellan hur olika poliser resonerar när de utför inre utlänningskontroll.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Lind, Jacob
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Djampour, Pouran
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Sager, Maja
  Söderman, Emma
  Nordling, Vanna
  Mulinari, Diana
  Neergard, Anders
  Pull, Emil
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Keshavarz, Mahmoud
  Montesino, Norma
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Ascher, Henry
  Cuadra, Carin
  Farahani, Fataneh
  Wikström, Hanna
  Khosravi, Shahram
  Selberg, Niklas
  Holgersson, Helena
  Knezevic, Zlatana
  Persdotter, Maria
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Moksnes, Heidi
  Wahlström Smith, Åsa
  Öberg, Klara
  Herbert, Mikaela
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Selberg, Rebecca
  Sigvardsdotter, Erika
  Grander, Martin
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Claesson, Ragnhild
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Stretmo, Live
  Hansen, Christina
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Jerve Ramsøy, Ingrid
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Spång, Mikael
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Staaf, Annika
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Criminology (KR).
  Tsoni, Ioanna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Mc Glinn, Malin
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Elsrud, Torun
  Eliassi, Barzoo
  Molina, Irene
  Aracena, Paula
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Herz, Marcus
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Lalander, Philip
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Mulinari, Paula
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  Kalm, Sara
  Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat2016In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2016-10-04Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Regeringen föreslår nio åtgärder för att hitta och utvisa papperslösa. Det kommer att slå hårt och främst gå ut över redan svaga och jagade människor. Vi uppmanar därför regeringen att ta tillbaka åtgärderna, skriver 43 forskare.

 • 9.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  At the heart of the state: the moral worlds of institutions2015In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 22, no 2, p. 199-203Article, book review (Other academic)
 • 10.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Barn i den svenska asylprocessen2013In: Barndom och migration / [ed] Maren Bak, Kerstin von Brömssen, Boréa Bokförlag, 2013, p. 47-78Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Barn i den svenska asylprocessen och deras mänskliga rättigheter2011In: Barn i Malmö: skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa; / [ed] Marie Köhler, Anders Djurfeldt, Malmö stad , 2011, p. 105-111Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS).
  Barnets rätt att komma till tals i asylprocessen: om likheter och diskrepanser mellan policy och praktik2009In: Asylsökande i Sverige: ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna?, Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER) , 2009, p. 44-91Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet behandlar principen om barns rätt att komma till tals i Migrationsverkets handläggning av asylärenden. Syftet är att i ett första steg beskriva vad rättigheten att komma till tals har för innebörd enligt svensk lagstiftning och andra policydokument. I ett andra steg sätts sedan dessa beskrivningar i relation till tjänstemännens berättelser om barns rätt och möjlighet att komma till tals. Texten belyser diskrepanser mellan policy och praktik när barns rätt att komma till tals omsätts i asylhandläggningen. För det första hörs barn inte i den utsträckning som kan förväntas utifrån riktlinjer i policydokument. För det andra berörs sällan barnets asylskäl i intervjun med barnet. För det tredje tillmäts barnets berättelse liten betydelse i asylprövningen. Förklaringen till de diskrepanser som identifieras kan sökas på flera olika nivåer. På individnivån kan skillnaderna förklaras med psykologiska faktorer såsom handläggares rädsla för att re-traumatisera barn, vilken ställs mot barnets möjlighet att berätta om upplevelser som kan ligga till grund för ett bifallsbeslut. Vidare framkommer en frustration över att barnets bästa är en vag princip som ska genomsyra verksamheten, samtidigt som det ställs höga krav på en snabb handläggning. På en organisatorisk nivå kan skillnaden förklaras med att Migrationsverkets målsättning att korta handläggningstiderna ställs mot föresatsen att principen om barnets bästa ska genomsyra verksamheten, bland annat genom att personalen har ändamålsenlig kompetens. På en samhällsnivå kan skillnaderna förklaras med att motstridiga bilder av barn förenas i en gemensam kontext: Bilder av att barn i allmänhet är sårbara och asylsökande barn särskilt utsatta ställs mot samhällsintresset att upprätthålla en reglerad invandring.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS).
  Barnkonventionen och dragkampen om barnets bästa2010In: Mänskliga rättigheter: juridiska perspektiv, Liber, 2010, p. 115-137Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik: en jämförande undersökning av asylbeslut i norsk och svensk utlänningsförvaltning2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 4, p. 769-799Article in journal (Refereed)
 • 15.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Barns rättigheter riskerar bli kontraproduktiva2015In: Artikel 14 : informationsblad från Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, ISSN 1104-1846, no 1, p. 8-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Debatter i samband med antagandet av den allmänna förklaringen2009In: Mänskliga rättigheter: ett ofullbordat uppdrag / [ed] Mikael Spång, Liber, 2009, p. 61-74Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Detta har hänt: Europeisering, juridifiering och ansvarsförskjutning2010In: Artikel 14, ISSN 1104-1846, no 2, p. 16-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Från ord till handling – hur gör vi barnets bästa till ett fruktbart arbetsredskap i asylprocessen?2006In: BRIS-tidningen Barn & ungdom, ISSN 1651-3762, no 4, p. 43-46Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Gör Malmö till en fristad för papperslösa2013In: Sydsvenska dagbladet, ISSN 1652-814X, no 2013-03-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  I hjärtat av staten: moraliska världar och institutioner2015In: Artikel 14 : informationsblad från Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, ISSN 1104-1846, Vol. 14, no 3, p. 49-50Article, book review (Other academic)
 • 21.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS).
  Inledning och introduktion till internationell rätt2010In: Mänskliga rättigheter: juridiska perspektiv, Liber, 2010, p. 9-47Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Kritisk-utopisk aktionsforskning2010In: IMER: möjligheter och gränser: festskrift till Björn Fryklund / [ed] Anders Wigerfelt, Tomas Peterson, Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) , 2010, p. 115-143Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Med barnets bästa i fokus?2009In: Artikel 14 : tidningen från Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, ISSN 1104-1846, no 3Article in journal (Other academic)
 • 24.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Motstånd: en demokratisk skyldighet?2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  "Människor kommer även i framtiden att gömma sig i Sverige": flyktingbarn som lever gömda och deras rättigheter i Sverige2006In: Socionomen, ISSN 0283-1929, no 2, p. 33-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Organiseringen mot förvar växer2016In: Flyktingfängelser: en antologi om Migrationsverkets förvar / [ed] Ulrika Andersson, Elinor Hermansson, Lina Myritz, Tove Stenqvist, Verbal , 2016, p. 192-197Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Principen om Barnets Bästa i Asylprocessen - ett konstruktivt verktyg eller kejsarens nya kläder?2009Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The study aims to highlight how the “Principle of the Best Interests of the Child” (the best interest-principle) is applied in the treatment of asylum cases regarding asylum seeking families by the Swedish Migration Board. The report, based on an analysis of the relation between the above Principle as policy – i.e. how children’s best interests are described in policy and judicial documents, and practice – in terms of civil servants’ practices with regard to considerations of the child’s best interests, was carried out between September 2006 and March 2008.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Principen om barnets bästa i asylärenden2007In: Advokaten, ISSN 0281-3505, Vol. 73, no 1, p. 32-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Reflektioner kring opartiska och lojala tjänstemän i svensk utlänningsförvaltning2009In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 3, p. 377-383Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Review: Sanctuary Practices in International Perspectives: Migration, Citizenship, and Social Movements ed. by Randy K. Lippert & Sean Rehaag2015In: Human Rights Quarterly, ISSN 0275-0392, E-ISSN 1085-794X, Vol. 37, no 3, p. 810-814Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Rättsstatliga krav i Polisarbete2006In: Bilder av polisarbete: samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav / [ed] Lena Agevall, Håkan Jenner, Växjö University Press , 2006Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Sverige tar en livsfarlig väg2015In: Fria tidningen, ISSN 2001-2349, no 2015-12-01Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Så fungerar asylprocessen2013In: Från apati till aktivitet: teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa / [ed] Henry Ascher, Anders Hjern, Studentlitteratur AB, 2013, p. 189-214Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  The Best Interests of the Child Principle in Swedish Asylum Cases: The Marginalization of Children's Rights2011In: Journal of Human Rights Practice, ISSN 1757-9619, E-ISSN 1757-9627, Vol. 3, no 1, p. 49-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on a two-year research project, ‘The Best Interests of the Child – From Words to Deeds’. The aim of the article is to present and highlight findings on the discrepancy between the policy of the ‘best interests’ principle and its implementation in the asylum application procedures at the Swedish Migration Board. There is a clear ambition to implement the principle of the best interests of the child in the Swedish asylum process. The Swedish Aliens Act and policy documents call for authorities and courts to give due weight to the best interests principle, mainly by taking children's own experiences into account and by analysing the potential impacts of the Board's decisions in individual cases. However, several discrepancies between words and deeds were identified. Firstly, children were not heard to the extent expected in light of the Swedish legislation, and the children's individual grounds for asylum were seldom addressed in interviews with them. Secondly, children's responses were not taken seriously in the assessment of asylum claims. Finally, the ‘best interests’ paragraph in the legislation was mainly used to legitimate rejected asylum applications. Despite the aspirations of civil servants to take individual children's needs and rights into account, a number of challenges often cause children's rights to be neglected. These include the officer's fear of reviving children's traumatic past experiences, mistrust regarding the grounds of asylum claims, and the lack of time caused by under-resourcing. The main finding drawn from the study is that, at the Migration Board, children's rights are treated as secondary to the national interest of keeping overall migration numbers down. A solution to this problem, presented in the article, would be to more clearly assess children's asylum claims in light of the Convention on the Rights of the Child (CRC). Such a rights-based approach to the best interests of the child would help officials to act within their discretion.

 • 35.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Värnas barns rätt till asyl?2009In: I&M : Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, no 1, p. 16-19Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om barns rätt till asyl ska kunna fastställas måste de bli hörda. Så ser riktlinjerna ut. Men bland handläggarna är osäkerheten stor. Samtidigt som de ska värna barnens bästa ska de uppfylla samhällets krav på reglerad invandring.

 • 36.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Värnas barns rätt till asyl?2006In: BRIS tidningen barn & ungdom, ISSN 1651-3762, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Ascher, Henry
  Papperslösa barns rätt till utbildning i Sverige2013In: Medborgerlig bildning: demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle / [ed] Nanny Hartsmar, Bodil Liljefors Persson, Studentlitteratur AB, 2013, p. 167-192Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Dahlquist, Lisa
  Unaccompanied children seeking asylum in Sweden: living conditions from a child centred perspective2012In: Refugee Survey Quarterly, ISSN 1020-4067, E-ISSN 1471-695X, Vol. 31, no 2, p. 54-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article presents unaccompanied refugee children’s current situation in Sweden from a child-centred perspective. Interviews were conducted with 26 children. A key finding was that the way individuals perceived their situation was highly dependent on the status of their asylum application. In cases where all instances of the Swedish asylum process had been involved, the children described their situation as significantly difficult. At first, the children seemed satisfied with the fact that they had their human rights to housing, food, and support fulfilled. But on closer analysis of the interview answers it was revealed that many of the children’s existences were completely overshadowed by concern for the future and an underlying need of support. They described the asylum process as extremely worrying. Some children were not able to go to school, some felt offended when officials doubted their stories, and several children became sick after having their asylum application rejected. They emphasised that information from the authorities must be clear. Possible improvements in current practices are: continued information from authorities about the asylum case, more therapeutic care, and every day contact with supportive adults and friends.

 • 39. Lundberg, Anna
  et al.
  Gruber, Sabine
  Righard, Erica
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA). Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik2018In: Manifest: för ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Philip Lalander, Studentlitteratur AB, 2018, p. 291-302Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Health and Society (HS).
  Hellström, Krister
  Hökfelt, Emelie
  Rätten till familj2010In: Mänskliga rättigheter: juridiska perspektiv, Liber, 2010, p. 321-335Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Lind, Jacob
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Technologies of Displacement and Children’s Right to Asylum in Sweden2017In: Human Rights Review, ISSN 1524-8879, E-ISSN 1874-6306, Vol. 18, no 2, p. 189-208Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Through an analysis of 100 asylum decisions and 10 interviews with 20 asylum officers at the Swedish Migration Agency this article reveals two intricate processes through which children’s rights are displaced in the Swedish asylum process; by overlooking children’s individual claims for asylum through a circle of neglect, and negating children’s best interests. The article demonstrates how the balancing act between migration control on one hand and children’s rights on the other hand plays out in the asylum process, which results in a double displacement; the children are not adult enough to be addressed as asylum seekers and not children enough to deserve qualification as bearer of children’s rights. An in-depth analysis of everyday practices at institutions applying children’s rights is essential both to understand the reproduction of discrepancies between rights on paper and rights in practice, and to explore the potential of rights to disrupt oppressive vehicles of power.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Lind, Jacob
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Spång, Mikael
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Strange, Michael
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  “Politiken tvingar flyktingar att riskera livet”2015In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 20151018Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Ottosson, Lisa
  Eastmond, Margareta
  Rättssäkerheten är hotad för asylsökanden2012In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2012-11-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Spång, Mikael
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Deportability Status as Basis for Human Rights Claims: Irregularised Migrants' Right to Health Care in Sweden2017In: Nordic Journal of Human Rights, ISSN 1891-8131, E-ISSN 1891-814X, Vol. 35, no 1, p. 35-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the issue of the right to health care for irregularised migrants in Sweden, from a human rights perspective. An extended right to health care for irregularised migrants came into effect through a legislative amendment in 2013. By exploring the legislative process before the new Act on Health Care to Some Foreigners Who Reside In Sweden Without the Necessary Permits in 2013, we show how the Act uses 'deportability' as a legal category and basis for health care and why this is problematic. Our study reveals a variety of practices that reproduce inconsistencies entrenched in rights-mobilisation for non-citizens: separate legislations for different categories of persons, vague accounts of treaty-obligations, absence of discussions on liability, and shifting the responsibility of extending health care to the local government.

 • 45.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Strange, Michael
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Struggles over human rights in local government: the case of access to education for undocumented youth in Malmö, Sweden2017In: Critical Policy Studies, ISSN 1946-0171, E-ISSN 1946-018X, Vol. 11, no 2, p. 146-165Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article elaborates on struggles over the inclusion and exclusion of undocumented children and young people in the Swedish school system. Through conducting an in-depth case study on the issue of access to school in the city of Malmö in Sweden, our analysis demonstrates how the right to education for undocumented migrant children is subject to a process of struggle between divergent discourses on children’s human rights. Internal debates at the city level of governance are identified around, for example, whether the police could be denied access to schools or if contradictory messages from various authorities might lead to a legitimacy problem. Other questions are the registration of grades when the children concerned are reluctant to be put into a register due to the risks involved; and if fictitious names could be used on class lists that police officers can request. As the article shows, these local struggles are an expression of tensions between different levels of governance that are also affected by the migration control regime, as regards rights for children who are residing irregularly. In that respect, there is a struggle over the appropriate legalistic discourse – as in, to which level should it make reference. However, actors contesting a restrictive interpretation of the right to education also make substantial use of, what we call here, an ‘experiential’ discourse – that is, drawing upon the everyday experiences and feelings of those whose rights are in question. Struggles at the local governance level also have relevance for exploring substantial parts of the broader political context in which the human rights of undocumented migrants are (de)contested.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Strange, Michael
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Who provides the conditions for human life?: Sanctuary movements in Sweden as both contesting and working with state agencies2017In: Politics, ISSN 0263-3957, E-ISSN 1467-9256, Vol. 37, no 3, p. 347-362Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses sanctuary initiatives intended to change the situation of ‘irregularised residents’. Through fieldwork, three main activities are identified: assistance for welfare services, alternatives to inaccessible services, and inventing new ways of organising togetherness in the city. The role of activists in the initiatives links to discussions within Critical Human Rights literature, which emphasise the anti-institutionalist origins of rights. Yet, a complex interplay also plays out through co-current resistance against the state’s migration policing and collaboration with city-level state agencies. Understanding this complex process is important to improving knowledge of both the politics of sanctuary and human rights.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Söderman, Emma
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Rapport från besök på Malta den 14-­18 maj 20102010Report (Other academic)
 • 48.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Söderman, Emma
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Malmö högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Reflections on the right to health2015In: Social transformations in Scandinavian cities: Nordic perspectives on urban marginalisation and social sustainability / [ed] Erica Righard, Magnus Johansson, Tapio Salonen, Nordic Academic Press, 2015, p. 251-264Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49. Muftee, Mehek
  et al.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Providing rights through individual compassion: The ambivalent rights talk within refugee resettlement work2016In: Nordic Journal of Migration Research, E-ISSN 1799-649X, Vol. 6, no 3, p. 140-147Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article analyses the social constructions of rights as they come about through Swedish delegations preparing refugees for resettlement in Sweden, under the Cultural Orientation Programme (COP). COPs are analysed as an activity that manifests a need to convey rights. Fieldwork was conducted through video observations of COPs in Kenya and Sudan. Our empirical findings show how the Swedish officials engage in talks about rights through positioning the refugees as unaware of, and incapable of, claiming rights. Rights are also highlighted as obligations with correct ways of realising them. This study manifests the clash between rights as universal and rights tied to citizenship where, during COPs, rights are conveyed as particularly Swedish, positioning the refugees on a receiving end of the conversations. However, the study also shows how the participants do make claims, sometimes resisting the hierarchies during the talks.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50. Ottosson, Lisa
  et al.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  People ’out of place’? Advocates’ Negotiations on Children’s Participation in the Asylum Application Process in Sweden2013In: International Journal of Law, Policy and the Family, ISSN 1360-9939, E-ISSN 1464-3707, Vol. 27, no 2, p. 266-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article concerns legal representatives’ negotiations around the principle of children’s best interests and children’s right to participation according to the Convention on the Rights of the Child, in cases of families applying for asylum in Sweden. Using material from nine interviews with children’s advocates, we analyse their strategies for obtaining narratives from children without putting them in a vulnerable position and examine the tension between migration control and children’s interests. The study shows that children are often assumed to be adequately represented by their parents and that they are perceived as ‘people out of place’ in the asylum process. The right to a customised asylum process, in which children’s needs and perspectives are taken into consideration, tends to be overlooked. Also, the principle of children’s best interests is overshadowed by an ambition to prepare the parents’ claims for asylum in a credible and strategic manner or it may be used as a last resort when all other efforts to get an application granted have been exhausted. In addition, although representatives occasionally develop successful ways of bringing child-specific persecution to the attention of the migration authorities, bureaucratic, and economic barriers constitute a limitation. This ultimately results in the child’s right to seek asylum being overshadowed by the state’s highly technical migration control.

12 1 - 50 of 52
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf