Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1 - 39 of 39
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Axelsson Yngvéus, Cecilia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Thor Tureby, MalinMalmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).Trenter, CeciliaMalmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  (Un)contested Heritage. Archives, Museums and Public spaces2023Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This anthology is the result of an international workshop with the aim to initiate new discussions and new research on cultural heritage – contested as well as uncontested. The workshop was held at the Department of Society, Culture and Identity at Malmö University, in October 2022. Contested heritage, sometimes also referred to as “dissonant heritage” or “difficult heritage” has been discussed, explored and studied by cultural heritage scholars from various disciplines over the last two decades. However, there is still limited knowledge about what contested or dissonant heritage is. How, when and by whom heritage can be contested and how it is related to or understood in relation to uncontested heritage are also unresolved questions. The contribution of this anthology thus falls at an intersection between the process-perspectives of critical heritage studies of cultural heritage, the empirical-historical studies of power and agency in social and cultural history (after the archival turn), and the conceptual fields that examine the use of history and history mediation. It rests firmly on the collective expertise drawn from historians and other scholars, at different stages of their careers, from researchers with theoretical proficiency as well as practical experience from cultural heritage work, both within and outside of traditional cultural heritage institutions. The result, if not a comprehensive rendering, is a range of multifaceted insights into research on why and how cultural heritage can be both contested and (un)contested.

  Download full text (pdf)
  (Un)contested Heritage. Archives, Museums and Public Spaces
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Grufstedt, Ylva
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Cultural Heritage and Game Design: A Discussion of Natural Friends2023In: (Un)contested Heritage: Archives, Museums and Public Spaces / [ed] Cecilia Axelsson Yngvéus; Malin Thor Tureby; Cecilia Trenter (eds.), Malmö: Malmö universitet, 2023, p. 190-199Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this chapter is to introduce cultural heritage through the lens of game design. The game industry should be studied within cultural heritagestudies on similar terms that museums, archives and other cultural heritage actors are studied, namely as creators and mediators of cultural heritage.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3. Horgby, Björn
  et al.
  Trenter, CeciliaMalmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  I folkets namn: Högerpopulism på film2021Collection (editor) (Other academic)
 • 4.
  Höglund, Anna
  et al.
  Linnaeus University.
  Trenter, CeciliaMalmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  The Enduring Fantastic: Essays on Imagination and Western Culture2021Collection (editor) (Refereed)
 • 5.
  Ludvigsson, David
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johnsson Harrie, Anna
  Linköpings universitet.
  Stolare, Martin
  Karlstads universitet.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet.
  Skolbarn relaterar till historiska platser2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Studien ”Skolbarn relaterar till historiska platser” analyserar hur kulturarvsmiljöer används i skolans undervisning, och som en viktig del därav hur skolbarn relaterar till sådana miljöer. Studien baseras på en digital enkät, observationer av skolklassers besök i kulturarvsmiljöer, intervjuer med elever, lärare och kulturmiljöpedagoger, samt berättelser och teckningar som producerats av elever i anslutning till deras besök. Teoretiskt används begreppen plats, haptik (haptics), affektiva praktiker (affective practices, immersion), kamratkultur (peer culture) och kunskap genom bekantskap (knowledge by acquaintance).

  Studien visar att grundskolelärare inom ramen för sin undervisning i historia besöker en varierad mängd kulturarvsmiljöer med sina elever. Många lärare har nämnt muséer, hembygdsgårdar, slott, kyrkor, klosterruiner, kyrkogårdar, torp, gamla industrier, forntidsbyar, fornminnen och även andra typer av historiska spår. Variationen speglar det historiska landskapet i den del av Sverige där studien genomförts. Men svaren knyter också tydligt an till grundskolans kursplan. Ett antal grundskolelärare besöker dock inte kulturarvsmiljöer; enligt vår enkätstudie är det en minoritet bland lärarna, men på grund av osäkert bortfall går det inte att säkert säga hur stor andelen är som inte besöker kulturarvsmiljöer.

  Flertalet lärare i studien uppger att de brukar kontakta guider, museipedagoger eller andra företrädare för kulturarvsmiljön inför ett besök. Besöken är enligt lärarna ofta men inte alltid integrerade med övrig undervisning. Ett annat motiv som lärare anför för att genomföra besöken är att eleverna ska lära sig mera om lokalsamhället och att besöket har att göra med lärarens ambition att ge eleverna lokal förankring, bildning och bidra till deras lokala identitet. Ett betydande antal lärare anför också elevernas lärande som det primära skälet till att besök i kulturarvsmiljöer genomförs. Dessa lärare talar om att mötet med fysiska platser erbjuder konkretion, vilket kontrasteras med det abstrakta historieämnet. Ord som används är till exempel ”visualisera”, ”konkretisera”, ”mer verkligt”, ”levande”. Dessa röster uttrycker att besöken ger en extra dimension till undervisningen och erbjuder en egen unik väg till historisk kunskap.

  En väsentlig aspekt av skolelevers möte med kulturarvsmiljöer är, som pekades ut av en del lärare ovan, att lärande kan stimuleras och ske med hjälp av flera sinnen. Vi har under analysen av observationer och intervjuer med elever fokuserat på kroppsliga, fysiska upplevelser och har ställt frågan på vilka sätt haptik leder till lärande när unga elever besöker historiska miljöer? Det haptiska lärandet sker på tre sätt. Den första aspekten av haptik handlar om beröring vilket i vårt material visas genom några uppenbart starka upplevelser då eleverna fått arbeta med sina händer. Det andra aspekten, andra kroppsliga erfarenheter, som att vandra, klättra och möta värme, kyla, buller och knott fick också eleverna att reflektera och fundera över livsvillkoren i det förflutna. Även det skolbarnen såg och hörde gjorde starkt intryck på dem under besöken i kulturarvsmiljöerna. I praktiken samspelar många sinnen under besök i en kulturarvsmiljö, varför det lärande vi definierat som baserat på syn och hörsel i praktiken också hänger ihop med lärande genom andra sinnen.

  Vid flera gruppintervjuer blev det tydligt att eleverna förhandlade med varandra om exkursionernas mening. Denna iakttagelse är i sig en bekräftelse på vårt grundantagande att kulturarv konstrueras genom en process och att besökarna kan finna olika saker meningsfulla. I elevernas tal om besöken i kulturarvsmiljöer finns ett starkt inslag av känslor, inte minst skratt och glädje. Elevernas humoristiska tolkning av händelser och iakttagelser under besöket tyder på att det är deras egen fysiska och mentala erfarenhet som är utgångspunkt när de talar om kulturarvsmiljön, snarare än den historiska berättelse som presenteras av vuxna. Elevernas egna livsvärldsreferenser påverkar hur eleverna relaterar till det förflutna.

  Genom att lyfta fram materiella aspekter, som kulturarvet, och koppla det till ett teoretiskt perspektiv (affektiva praktiker) har vi i detta projekt kunnat visa på de möjligheter som finns i ett bredare perspektiv på historiskt lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ludvigsson, David
  et al.
  Linköping University.
  Stolare, Martin
  Karlstad University.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Primary school pupils learning through haptics at historical sites2022In: Education 3-13, ISSN 0300-4279, E-ISSN 1475-7575, Vol. 50, no 5, p. 684-695Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Haptics in the sense of active touch, as well as internally felt bodily sensations, add an important dimension to learning sessions at historical sites. Drawing on observations of primary school pupils visiting historical sites in Sweden, and interviews with pupils, teachers, and site educators following the visits, this study investigates in which ways haptics affect how young pupils learn history. Three aspects of haptics are identified as important to learning in history education: touch, internally felt bodily sensations, and visual and auditory senses, the latter interacting with haptics. The study argues that visits to historical sites help pupils develop their historical understanding through knowledge by acquaintance. It also emphasises that for historical learning to take place, the experience must be put in relation to a historical frame of reference.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Stolare, Martin
  et al.
  Karlstad University.
  Ludvigsson, David
  Linköping University.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  The educational power of heritage sites2021In: History Education Research Journal (HERJ), E-ISSN 2631-9713, Vol. 18, no 2, p. 264-279Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to problematise the use of visits to heritage sites in history education in primary school. The empirical basis is a questionnaire and interviews with teachers in Sweden. Theoretically, the perspective is linked to the discussion of affective practices. The results show the connection that some, but not all, teachers recognise between different forms of historical knowledge. According to these teachers, visits to heritage sites activate the sensory experiences of the pupils, which has a positive impact on the pupils’ learning. Two ideal approaches can be discerned when it comes to the use of visits to heritage sites in history education. Such visits form either a teacher-driven, integral part of the education, or the teacher assigns the display of the site to local guides. The two approaches can be related to the history subject that appears in education, although this is ultimately determined by the educational setting.

 • 8.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  A Sacred Violent Death2022In: Cross-Sections : Historical perspective from Malmö University: Tvärsnitt : Historiska perspektiv från Malmö universitet / [ed] Joakim Glaser; Julia Håkansson; Martin Lund; Emma Lundin, Malmö: Malmö universitet, 2022, p. 121-137Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9. Trenter, Cecilia
  And now – Imagine She´s White. Postkolonial historieskrivning2000In: Makten över minnet: Historiekultur i förändring / [ed] Peter Aronsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2000Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Bara Charlotte Kalla har bärnsten i blick...2014In: Aftonbladet, ISSN 1103-9000Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11. Trenter, Cecilia
  Clioporr – historiebruk i populärkultur och pornografi2004In: Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk / [ed] Pelle Snickars; Cecilia Trenter, Lund: Studentlitteratur AB, 2004, p. 97-123Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Commentary: Forming Bridges through Time Travel2017In: The Archaeology of Time Travel: Experiencing the Past in the 21st Century / [ed] Cornelius Holtorf, Bodil Petersson, Archaeopress , 2017, p. 129-131Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Dragon Age: Origins och annan tid inom fantasy2014In: Sond: spelens värld är större än spelvärlden: en antologi om dataspel, -spelare och -spelande / [ed] Niclas Fasth, Linköping: Vision Forum, Linköpings universitet , 2014, 1, p. 21-31Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Drömmar om dionysisk dekadens: Fem perspektiv på sex i antikfilmer2015In: Svärd, sandaler och skandaler: Antiken på film och i tv / [ed] Isak hammar, Ulf Zander, Lund: Studentlitteratur AB , 2015, 1, p. 135-147Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Antiken har lockat filmmakare alltsedan filmens barndom. Men hur har antiken skildrats i olika tider och medier? I Svärd,sandaler och skandaler undersöker en rad skribenter från olika ämnen de uttryck antiken har tagit sig på film och i tv. Boken är den första i sitt slag på svenska.

  I fem avdelningar behandlas relationen mellan den antika historien och dess sentida gestaltningar i rörliga bilder, alltifrån filmens tidiga glansdagar kring år 1900 till dagens tv-skildringar.Långt ifrån alltid är det historieskrivning eller litteratur om antiken som har bestämt hur epoken framställts i visuella medier. Till exempel har scenografi och kläder bidragit till att prägla föreställningar om vad som utmärkte antiken. Epoken har även använts i politiska och ideologiska syften. Exempelvis har Noa, Leonidas, Scipio Africanus och kung Arthur varit föremål för omtolkningar som syftat till att fylla dagspolitiska behov i fascismens Italien, efterkrigstidens USA eller det unga 2000-talets Storbritannien.

  Svärd, sandaler och skandaler vänder sig främst till studenter och forskare i humanistiska ämnen som historia och arkeologi samt antik-, film- och religionsvetenskap, men är givetvis intressant för alla som är intresserade av hur dåtiden gestaltas i rörliga bilder.

 • 15.
  Trenter, Cecilia
  Växjö universitet, Institutionen för humaniora.
  Fantasy som blickar framåt: Cecilia Trenter om Harry Potter och individuella vägval2009Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln debatterar historiebruket i Harry Potter-fantasy i allmänhet och Harry Potter och halvblodsprinsen i synnerhet.

 • 16.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Gameplay and historical consciousness in Dragon Age: Origins and Dragon Age II (Bioware)2012In: Meaningful Play 2012 Conference Proceedings, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the historical consciousness in Dragon Age: Origins and Dragon Age II (2009-2011 BioWare) which is a single-player third-person role-playing video game series within the fantasy-medieval context. In order to know how gameplay operates with its dystopian fictional present, the article analyzes how the two video games create a spatial and temporal connection between past, present and future in a fictional history inspired by dystopian Sword and Sorcery-fantasy. This article is based on the assumption that understanding the projective identity through a Playing Character (PC) as a part of a flow of time with a past, a present and a future in the game, is a crucial part of the gameplay. This article stresses that the two games within the series turn out differently according to the gameplay; Dragon Age: Origins develop from an apocalyptic and dystopian place (a world full of threats) into a eutopian place (a good location) whereas Dragon Age II remains in a dystopian plot.

   

 • 17.
  Trenter, Cecilia
  Uppsala universitet.
  Granskningens retorik och historisk vetenskap: kognitiv identitet i recensioner i dansk historisk tidsskrift, norsk historisk tidsskrift och svensk historisk tidskrift 1965-19901999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 18.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Heritaging and the Use of History in Margit Sandemo’s The Legend of the Ice People2023In: History and Speculative Fiction / [ed] Hennessey, John, Palgrave Macmillan, 2023, p. 203-224Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter explores the use of heritage and history in the popular romance series The Legend of the Ice People (1982–1989) by Norwegian-Swedish author Margit Sandemo. The epos is the 47-volume multigenerational saga of a family. The series is here defined as a story world in which Sandemo is the creator, but fans are actively involved in collective negotiations. The use of the past within the series offers interpretations to readers, who are putting the old-fashion modes into up-to-date, concurrent, and contemporary understandings of morality by emerging from the historical past within the series. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Interview with Mike Laidlaw and David Gaider at BioWare2016In: gamevironments, ISSN 2364-382X, no 5, p. 264-284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Interview with the Lead Designer Mike Laidlaw and Lead Writer David Gaider (and Lucas Christiansen) at BioWare about the Dragon Age games. 

 • 20.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Introduction2021In: The Enduring Fantastic: Essays on Imagination and Western Culture / [ed] Höglund Anna & Trenter Cecilia, McFarland, 2021Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar som kulturellt minne2020In: Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, ISSN 0015-248X, E-ISSN 2670-2541, no 1, p. 55-65Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Trenter, Cecilia
  Växjö universitet, Institutionen för humaniora.
  Kvinnor är kropp -- män är stordåd: Cilla Trenter om historisk film, sexualitet och konsten att bygga monument2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln debatterar framställningen av kvinnliga och manliga historiska aktörer i historiska draman i jämförelse med monumenttraditionen

 • 23.
  Trenter, Cecilia
  Växjö universitet, Institutionen för humaniora.
  Kåtslag: Cecilia Trenter om porrens nygamla trender2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar pornografi ur ett historisk perspektiv med fokus på genus

 • 24.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Maja Bondestam, De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant 1600–18302024In: Historisk Tidsskrift, ISSN 0018-263X, E-ISSN 1504-2944, Vol. 144, no 1Article, book review (Other academic)
 • 25.
  Trenter, Cecilia
  Växjö universitet, Institutionen för humaniora.
  Makten eller härligheten: Cecilia Trenter om barockkvinnornas dödliga val -- i filmens värld2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln problematiserar framställningen av kvinnor i historiska draman i jämförelse med framställningen av kvinnor i pornografisk film med historisk rekvisita.

 • 26.
  Trenter, Cecilia
  Växjö universitet.
  Mötet med minnet: Historiekulturer i Skandinavien2002In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 122, no 2, p. 289-307Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Encounter the Memory – Scandinavian History Cultures

  This article deals with history culture in different areas in Scandinavia. The main points are as follow:

  History culture is in official and political contexts masculine. Symbols of war, death and nationality create the realm in which political and ideological use of history flourish, while the feminine elements, especially the female sexuality, present passive pictures of the nation. This might lead to a diverse history culture whereas official political culture which narrative abbreviations connotation war affect men while a more personal and intimate history representation, such as advertisement, are supposed to affect women.

  History culture produces different kinds of uses. A perspective on what Friedrich Nietzsche names the antiquarian way, is history as fetish. By means of the fetishistic use of artifacts as well as narrative abbreviations, history replaces absence in daily life and official politic, such as taboo or lack of positions in political agendas. An example of that is the Swedish campaign Levande Historia (Living History) on Holocaust. The idea was politically initiated and derived from certain assumption about lack of knowledge on Holocaust among Swedish schoolchildren, but also from a will to entrance the global social memory of World War II.

  The historian has two roles in the official history culture. The first is the part as an expert on history and thereby an actor among others in the field of history production. The second function is that of the analyzer of history culture. This article stresses the idea that theory of social memory and history culture must include not only the reception of history, but also the reception and representation of history in areas we do not associate with history representation in order to seek for the connection between official history culture and private social memory.

 • 27.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  När den lekande människan gör fantasy verklig2019In: Att skriva barn- och ungdomslitteratur / [ed] Ehriander, Helene, Lund: Studentlitteratur AB , 2019, p. 219-230Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Provflygningarna: Platserna Andrée lämnade efter sig. Av Carl-Johan Svensson2022In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 88, no 1, p. 170-172Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Redan gamla greker2014In: Aftonbladet, ISSN 1103-9000Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Remediation of Cultural Memory in the Dragon Age Videogame Series2021In: The Enduring Fantastic: Essays on Imagination and Western Culture, McFarland, 2021, p. 188-203Chapter in book (Refereed)
 • 31.
  Trenter, Cecilia
  Växjö universitet, Institutionen för humaniora.
  Ska Arn nå ända fram?: Cecilia Trenter om europeisk nostalgi, medeltida cowboys och konsten att vinna ett korståg.2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar Arnfilmens framställning av europeer och muslimer.

 • 32.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Tecknaren2013 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Trenter, Cecilia
  Växjö universitet, Institutionen för humaniora.
  Tre vägar mot framtiden: Industrimiljöer som nostalgiska utopier2009In: Platser för en bättre värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor / [ed] Peter Aronsson, Lund: Nordic academic press , 2009, 1, p. 125-149Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlat Ruhrområdets satsningar på kulturarvsturism. När industrieran i Ryhrområdet var över och nedläggningar hotade den tidigare ekonomiskt blomstrande regionen, omvandlades ruiner och övergivna industribyggnader till turistattraktioner. Artikeln belyser tre områden som på olika sätt hanterar industrilämningarna; Ruhrlandsmuseet i Essen, LVR-Industrimuseum i Overhauser pch Landschaftspark Duisburg-Nord. Artikeln problematiserar historiemedvetande, nostalgi och historiebruk i relation till dessa platser.

 • 34.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Undervisning om abstrakta tidspann2021In: Didaktisk dialog i högre utbildning / [ed] Levinsson, Magnus, Langelotz, Lill & Löfstedt, Malin, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, p. 36-37Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Trenter, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Voices of AIDS: the HIV virus and the shaping of a culturalmemory2018In: A Visual History of HIV/AIDS: Exploring The Face of AIDS film archive / [ed] Elisabet Björklund, Mariah Larsson, New York: Routledge, 2018, p. 44-56Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter discusses the memory of AIDS in order to understand how social memory takes shape according to Jan Assman’s theory of the transition from a communicative memory to an objectivized culture, and how the Face of AIDS film archive can be understood with this process in mind. The article discusses the consequences of the remembrance of HIV/AIDS owing to the redefinition of HIV into a treatable condition. The fact that there is a “before” and an “after” the introduction of antiretroviral therapy is crucial for understanding the representation and memory of HIV/AIDS. In the Face of AIDS film archive, my focus lies on the documentary films Passing on the Torch (2012) and The Longest Journey Is the Journey Within (2015). An additional objective in the following discussion about commemoration and AIDS is to make a comparison between these two films and two influential public voices within the memory process, And the Band Played On: Politics, People, and the Aids Epidemic (1987) by American journalist and author Randy Shilts and Don’t Ever Wipe Tears without Gloves (2012–2013) by Swedish author Jonas Gardell. 

 • 36.
  Trenter, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Våld och frihet: 300-filmerna som ett samtida krigsmonument2021In: I folkets namn: Högerpopulism på film / [ed] Björn Horgby; Cecilia Trenter, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2021, p. 183-208Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Trenter, Cecilia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Horgby, Björn
  Inledning2021In: I folkets namn: Högerpopulism på film / [ed] Björn Horgby; Cecilia Trenter, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2021, p. 7-20Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Trenter, Cecilia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Ludvigsson, David
  Linköpings universitet.
  Stolare, Martin
  Karlstad universitet.
  Collective Immersion by Affections: How Children Relate to Heritage Sites2021In: Public History Review, ISSN 1037-9851, E-ISSN 1833-4989, Vol. Vol 28, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores, through group-interviews and in terms of peer-culture, the ways in which pupils negotiate experiences from school-excursions to three heritage sites, Vadstena Castle, a former Royal Castle connected to the royal dynasty of Vasa; Witches’ forest, the place for interrogation by torture and executions of nine women, accused of witchcraft in 1617, and Linköping Cathedral Ages at the visitor programs “Middle Ages in the Cathedral”. The article, which is part of a larger project on learning processes and historical sites, investigates how pupils collectively load the heritage site with values reflected in immersion by affections, and what significance immersion of affections can have on the pupils’ process of stock of knowledge. The following research questions are asked: What kind of affections are evoked? Which situations and circumstances during the visit at the heritage site, mould impressions and immersion in the collective recalling?

  By drawing on affection, peer culture and critical heritage studies’ verb “heritaging”, we have studied how the pupils collectively load the heritage sites with values reflected in immersion by affections, and what significance immersion of affections have on the pupils’ process of historical understanding. To understand how the heritage site in terms of a material and physical place loaded with narratives of the past affects the children, the analysis aimed to explore under what circumstances the immersion took place.

  The article localize three situations that led to surprise and thereby friction between the expected (the stock of knowledge) and what was experienced at the site (the immediate experience), namely conflicts caused by expectations and experiences at the site, conflict caused by replicas in relation to originals, and finally conflict between lived experiences and insights at the site.

  Download full text (pdf)
  Collective Immersion by Affections: How Children Relate to Heritage Sites
 • 39. Trenter, Cecilia
  et al.
  Snickars, Pelle
  Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk – en introduktion2004In: Det förflutna som film och vice versa: Om medieradehistoriebruk / [ed] Pelle Snickars; Cecilia Trenter, Lund: Studentlitteratur AB, 2004, p. 7-33Chapter in book (Other academic)
1 - 39 of 39
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf