Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Polisutbildningen (PU).
  Befogat innehav av kniv2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 119-123Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Anderberg, Andreas
  Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Unit for Police Work.
  Bo Wennström, Om straff och fängelser – Om det avvikande svenska vägvalet på straffrättens område, Jure Förlag 2020, 173 s.2021In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 4, p. 993-998Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Grov oaktsamhet i bidragsbrottslagens mening?2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 130-135Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Anderberg, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Påföljd för mord2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 134-137Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Anderberg, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Recension av: Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus förlag, 2013, 504 s.2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 710-712Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Anderberg, Andreas
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Recension av: Robert Andersson & Roddy Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2 uppl., Liber2017, 334 s.2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 198-201Article, book review (Other academic)
 • 7.
  Anderberg, Andreas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Martinsson, Dennis
  Örebro university.
  Hårdare tag i valårets tecken. Ett kritiskt inlägg om den senaste tidens straffrättspolitik.2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 4, p. 921-938Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Jingryd, Ola
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Culpa in contrahendo vid uteblivet fastighetsköp: en problematisering2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2018-19, no 1, p. 91-118Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Fastighetsköpet är i svensk rättsordning ett formalavtal, d.v.s. att ett giltigt köpeavtal förutsätter att vissa former iakttas. Bland formkraven, som finns angivna i 4 kap. 1-3 §§ jordabalken, får skriftlighetskravet anses vara det främsta och viktigaste. En konsekevens av formkravet är att inget bindande köp föreligger förrän bägge parter undertecknat köpehandlingen, varpå följer att en presumtiv avtalspart fram till denna tidpunkt har rätt att dra sig ur affären. Frågan är dock om motparten i sådana fall ska kunna ha rätt till ersättning för nedlagda kostnader som blivit onödiga i och med att köpet uteblivit. I rättsfallet NJA 2012 s. 1095 uttalade Högsta domstolen i ett obiter dictum följande: ”Mot den angivna bakgrunden kan det inte anses finnas något absolut hinder mot att lägga allmänna lojalitetshänsyn till grund för en rätt till ersättning enligt principerna om culpa in contrahendo också när det gäller fastighetsköp (…). Har en köpare av oaktsamhet skapat en befogad men i sak oriktig tillit hos säljaren om att ett bindande avtal om fastighetsköp har ingåtts eller kommer att ingås och har säljaren drabbats av kostnader eller annan skada därför att han har handlat på grundval av denna tillit, så bör det – beroende på de närmare omständigheterna – kunna medföra skyldighet att utge skadestånd enligt tillitsintresset. Motsvarande ansvar bör en säljare ha.” Frågan kompliceras ytterligare av att fastighetsköp i Sverige regelmässigt förmedlas av fastighetsmäklare, som har incitament att verka för att affären fullföljs även om det inte ligger i bägge parters intressen. Förevarande artikel syftar till att närmare analysera och diskutera förutsättningarna för skadeståndsskyldighet enligt principen om culpa in contrahendo vid uteblivet fastighetsköp, samt att analysera och diskutera hur det återverkar på fastighetsmäklarens skyldigheter och incitament. För att sätta reglerna i dess rätta kontext presenteras ett antal hypotetiska, men plausibla, scenarier, varvid det diskuteras om de

 • 9.
  Jingryd, Ola
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Fastighetsmäklaren och köpekontraktet2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 3, no 2015/16, p. 531-557Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish real estate broker is obliged under 8 § of the Estate Agents Act to diligently safeguard the interests of both buyer and seller. Under 16 § of the same Act, the broker is bound to a duty to inform and to advise the parties with respect to the property and matters of legal, financial, and/or technical nature pertaining to the sale. 21 § provides that the broker must strive to ensure that the parties enter into agreement in matters that need to be resolved in connection to the sale. Together, these provisions constitute the broker's contract-engineering duty. The present article deals with the specific obligations entailed in this duty. These obligations are: 1. to identify the issues that need to be resolved; 2. to present, and in some cases advocate, contractual solutions to these issues; 3. to formulate all contract clauses in an adequate manner, with a view mainly (but not exclusively) to prevent future disputes; 4. to ensure that the parties are aware of the full meaning of all parts of the contract they are about to enter, including, where applicable, alternative solutions, or whether the contract deviates from the applicable law; 5. to strive to ensure that all contracts are documented, i.e. primarily that they are entered in writing.

 • 10.
  Jingryd, Ola
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö universitet.
  Recension: Haymanot Baheru, Hyressättning - prisets reglering vid bostadshyra (ak. avh.)2021In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 4, p. 985-992Article, book review (Other academic)
 • 11.
  Lundberg, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik: en jämförande undersökning av asylbeslut i norsk och svensk utlänningsförvaltning2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 4, p. 769-799Article in journal (Refereed)
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf