Malmö University Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 56
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Adèrn, Bengt
  et al.
  List, Thomas
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Nebeska, Marie
  Öster, Aanders
  Tegelberg, Åke
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Orsaker till remisser till bettfysiolog: en jämförelse mellan fyra specialistkliniker2003In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 95, no 10, p. 50-55Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Specialistinstanser i bettfysiologi möter i huvudsak patienter som har en långvarig och svårt smärtproblematik. Under 1900-talet har dock även behandling av obstruktiv sömnapné tillkommit. Ofta är det en läkare som remitterat patienten till den bettfysiologiska kliniken. Denna studie visar att bettfysiologen är en viktig länk mellan tandvården och sjukvården vid utredning och behandling av orofacial smärta. Syf-tet med studien var att jämföra orsakerna till remisser till bettfysiologi. En jämförelse gjordes mellan fyra specialistkliniker i bettfysiologi un-der en 4-månadersperiod år 2001. De flesta remitterade patienter var kvinnor i åldern 20 år och uppåt. Bland de remitterade kvinnorna var smärta den dominerande orsaken medan männen lika ofta remittera-des för sömnstörning som för smärta. 86 procent av patienterna som remitterats för smärta värderade smärtans intensitet som måttlig till väldigt svår. Hos 80 procent av dessa patienter var smärtan långvarig.

 • 2.
  Alstergren, Per
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Baad-Hansen, Lene
  Johansson, Anders
  Le Bell, Yrsa
  Kroniska orofaciala smärtor i allmänpraktiken2016In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 108, no 3, p. 78-83Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this article is to draw together the conclusions drawn in the associated articles in this series. It is designed to provide a hands-on check-list approach to diagnosis of the most common chronic orofacial pain conditions. The article therefore covers chronic orofacial pain, risk factors, diagnosis of the most common musculoskeletal and neuropathic pain conditions in the orofacial region and management principles. In summary, the majority of TMD patients can be treated by general practitioners. Presence of several of the known risk factors for development of chronic orofacial pain, such as comorbid pain conditions and psychological distress, hamper the prognosis for obtaining long-lasting pain-relief in more complicated cases. Often it will be necessary for the patient to seek concurrent care for the comorbidities in order to improve the prognosis for the management of orofacial pain. Importantly, the longer time the pain has been present, the poorer the prognosis is for relief, due to the possibility of a permanently sensitized nociceptive processing system.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Axtelius, Björn
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Söderfeldt, Björn
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Vad är oral hälsa? Hälso- och sjukdomsbegreppet sett ur teoretisk synvinkel2004In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 96, no 10, p. 50-55Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Insikten om att vårdens resurser inte kommer att räcka till för att behandla all oral sjukdom i befolkningen har betytt att begreppet oral hälsa allt mer hamnat i fokus. Rent samhällsekonomiskt är det mer fördelaktigt att förebygga än att behandla sjukdom. Det innebär också mindre lidande för patienten. Ett salutogenetiskt perspektiv (se ordförklaring) [1] minskar påfrestningarna på vården och ger ett snabbare och mer komplikationsfritt tillfrisknande [2]. Det är därför viktigt att diskutera begreppen ”oral sjukdom” och ”oral hälsa”: hur de översätts i daglig klinisk praxis, hur de beskrivs i internationella och nationella deklarationer samt i svensk lagstiftning. Författarna föreslår även tre nivåer på utfallsvariabler som bör beaktas vid forskning om oral sjukdom/ohälsa. Artikeln är ett försök att ur teoretisk synvinkel bidra till utvecklingen av hälso- och sjukdömsbegreppet.

 • 4. Axéll, Tony
  et al.
  Warfvinge, Gunnar
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Zätterström, Ulf
  Tobaksfritt snus kan ge skador på munslemhinnan2009In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 101, no 3, p. 56-57Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Tobaksfritt snus kan leda till förändringar i munslemhinnan som är nästan identiska med de skador som orsakas av tobaksinnehållande snus, visar observationer vid specialisttandvårdskliniken i Halmstad.

 • 5. Benetti, Ana Raquel
  et al.
  Papia, Evaggelia
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Matinlinna, Jukka
  Adhesiv cementering av dentala keramer2019In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 110, no 2, p. 46-52Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Bertl, Kristina
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Bruckmann, Corinna
  Klinge, Björn
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Gotfredsen, Klaus
  Stavropoulos, Andreas
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Hyaluronan vid parodontal behandling2015In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 10, p. 58-65Article, review/survey (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hyaluronan (HY) har på grund av sina egenskaper (bakteriostatiska, antiin ammatoriska et cetera) nyligen introducerats för användning i parodon- tal terapi. Denna litteraturgenomgång bygger del- vis på en nyligen publicerad systematisk översikt, och har kompletterats med gingivitstudier och de senast publicerade vetenskapliga arbetena med HY inom parodontitbehandling. Artikeln ger en sammanfattning av de terapeutiska möjligheterna med HY-applikation som monoterapi eller som ett tillägg till behandling av gingivit och parodontit. Vid sökning i tre litteraturdatabaser fann vi 18 kontrollerade studier. I majoriteten av dessa stu- dier beskrivs för HY-testgruppen jämfört med kontrollgruppen ● en statistiskt signi kant förbättring i gingivalin- dex för gingivitpatienter ● en statistiskt signi kant minskning i blödning vid sondering och fickdjup vid icke-kirurgisk parodontal behandling ( gur I), dock i måttligt kliniskt relevant utsträckning. Att erhålla någon ytterligare vinst i klinisk fästenivå av HY-applikation vid parodontal kirurgi verkar inte troligt. Till dags dato saknas rapporter av oönskade bi- verkningar av HY-applikation. På grund av den avsevärda heterogeniteten i studierna (avseende produkter, metoder för applicering, dos och applikationstid) går det inte att dra någon tydlig slutsats om administration och e ektstorlek av HY vid behandling av gingivit eller parodontit.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Bondemark, Lars
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  List, Thomas
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Ekberg, EwaCarin
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Eriksson, Lars
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Nilner, Maria
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Petersson, Arne
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Petersson, Kerstin
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Tegelberg, Åke
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Wolf, Eva
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Funktionsstörningar och smärta2008In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 100, no 9-10, p. 64-68Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Orofaciala funktionsstörningar och smärta är en sammanfattning av kliniska problem och sjukdomar som involverar bett, käkar, tuggmuskulatur, käkleder och omgivande strukturer. Orsakerna är oftast multifaktoriella för de barn, ungdomar och vuxna som drabbas.

 • 8.
  Dawson, Andreas
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Käkmuskelsmärta: mekanismer och effekt av behandling2010In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 3, p. 58-59Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kronisk käkmuskelsmärta, så kallad myofasciell temporomandibulär dysfunktion (m-tmd), kännetecknas av smärta vid tuggning, begränsad tuggfunktion och gapsvårigheter. Den leder ofta till nedsatt daglig funktion och minskad livskvalitet. Förekomsten i befolkningen är ungefär tio procent och man har funnit att det är vanligare bland kvinnor än män [1]. I dag saknas det kunskap om de underliggande mekanismerna till kronisk muskelsmärta, likaså varför det är vanligare bland kvinnor. Syftet med projektet är att få ökad kunskap om de mekanismer som bidrar till muskelsmärtan, samt att i en randomiserad studie utvärdera den smärtlindrande effekten av beteendeterapi. Hypotesen som ligger till grund för forskningsprojektet är att tandpressning orsakar en frisättning av serotonin i tuggmuskulaturen, som både bidrar till och underhåller m-tmd. Denna perifera frisättning påverkas av både östrogen och kortisol. Om hypotesen stämmer bör specifik terapi inriktad på att minska överbelastning i tuggsystemet leda till att halten av intramuskulärt serotonin reduceras och därigenom också smärtlindring.

 • 9.
  Dawson, Victoria S
  et al.
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Arnarsdóttir, Elisa
  University of Iceland.
  Malmberg, Leona
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Zandi, Homan
  University of Oslo.
  Markvart, Merete
  University of Copenhagen.
  Varje steg viktigt för optimalt behandlingsresultat2023In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 115, no 3, p. 62-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A successful outcome of endodontic treatment is strongly associated with well-performed treatment procedures. A prerequisite for satisfactory treatment is access to the root canals via an adequate access cavity preparation that is correctly positioned, of suitable size, and with straight-line access to the canals. After gaining access to the root canals the root canal working length is determined by an electronic apex locator combined with radiographs, preferably after coronal flaring. The root canals are then cleaned and shaped, and in most cases rotary or reciprocating nickel-titanium instruments can be used. This is performed in conjunction with the use of an irrigation solution, usually a low concentration of sodium hypochlorite. Once the chemo-mechanical instrumentation has been thoroughly performed, filling of the root canals is the next essential step. A good quality root filling should end within 2 mm from the radiographic apex without any voids. This is of significant importance for a successful outcome of the treatment, while the materials and techniques appear less important. Lastly, the tooth should be permanently restored as soon as possible after the root filling, to prevent fracture and reinfection.

  Provided that the treatment procedures have been adequately performed, under aseptic conditions,  high success rates can be expected.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ericson, Dan
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Tjäderhane, Leo
  Gjerdet, Nils Roar
  Hörsted-Bindslev, Preben
  Att restaurera en tand - är det god medicin?2011In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 103, no 1, p. 62-63Article in journal (Other academic)
 • 11. Ernberg, Malin
  et al.
  Bergenholtz, Gunnar
  Dahlén, Gunnar
  Ekman, Agneta
  Eriksson, Per-Olof
  Grøndahl, Kerstin
  Klinge, Björn
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Lerner, Ulf
  Magnusson, Tomas
  Matsson, Lars
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Pälvärinne, Raimo
  Rohlin, Madeleine
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Examina och utbildning inom svensk odontologisk forskning: lägesrapport2003In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 95, no 9, p. 54-59Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  En internationell utvärdering visade för några år sedan att Sverige riskerar att förlora sin position som världsledande nation inom odontologisk forskning. För att få en uppfattning om förändringarna inom forskarutbildningen och den postdoktorala meriteringen samlades data för 1990–2001 in från fakulteterna, Statistiska Centralbyrån samt Högskoleverket. Avsikten var att undersöka antalet forskarutbildade tandläkare, mångfalden bland doktoranderna och de som disputerat samt deras nuvarande anställningsform. Materialet jämfördes sedan med tidigare data. I medeltal avlade 25 personer per år doktorsexamen åren 1990–2001. Antalet har minskat under senare år. En majoritet av dem som avlade doktorsexamen hade odontologisk bakgrund. Relativt få har meriterat sig för en fortsatt akademisk karriär. 32 studerande påbörjade forskarutbildning åren 1991–2001. Andelen doktorander med annan akademisk grundexamen än odontologisk ökar. Sedan 1999 har forskningsvolymen minskat med motsvarande en hel fakultets forskningsvolym. Vi drar därför slutsatsen att kunskapsutvecklingen inom svensk odontologi riskerar att stagnera samt att fakulteternas behov av lärare till högre akademiska tjänster liksom folktandvårdens behov av handledare inom specialistutbildningen inte kommer att kunna tillgodoses i framtiden.

 • 12. Forssell, Heli
  et al.
  Alstergren, Per
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Bakke, Merete
  Bjørnland, Tore
  Jääskeäinen, Satu K
  Kroniska smärttillstånd i ansiktsregionen2016In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 108, no 2, p. 58-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Considerable progress has been made during the last decades in the understanding of the processes involved in facial pain. The complexity and multidimensionality of pain is increasingly comprehended, and more insights have been gained into the risk factors predisposing to chronic pain. In addition, improved and more reliable diagnostic systems and approaches have been introduced, and some advances have been made in the treatment of certain facial pain entities, such as neuropathic facial pains. However, many aspects of facial pain are still poorly understood, and much needs to be done to validate many of the methods used to treat facial pain, and to develop new improved, more effective treatment approaches with fewer side effects. Science is advancing rapidly in the field of pain, including facial pain. The special areas of interest in facial pain research include molecular biology, biomarkers, imaging, genetics, and pain and psychological comorbidities, amongst others. It is to be expected that increased understanding of pain mechanisms and other aspects of facial pain will in the future bring some novel therapeutic possibilities. For our patients a correct treatment is of uttermost importance. Treatment of chronic pain disorders have to be based on correct diagnosis and evidence based treatment modalities. The future will most probably also witness the rise of personalized pain medicine, whereby treatments are customized to fit each patient’s pain and psychosocial, as well as genetic characteristics. In the light of rapid advances in the field of pain, much more emphasis should be put on pain education in the dental curriculums.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Fransson, Helena
  et al.
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Bjørndal, Lars
  Odont inst, Köpenhamns universitet.
  Dawson, Victoria
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Frisk, Fredrik
  Odont inst, Folktandvården, Region Jönköpings län..
  Kvist, Thomas
  Inst för odont, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
  Markvart, Merete
  Odont inst, Köpen-hamns universitet.
  Pigg, Maria
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Wigsten, Emma
  Inst för odont, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
  EndoReCo banar väg för ökad kunskap och akademisk meritering2022In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 114, no 12, p. 46-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Collaboration is essential to focus on the urgent research questions and to fill knowledge gaps in Odontology. Larger research consortiums have a better potential to utilize different competencies and other resources, and consequently increase research output. Bigger, more complex projects can be undertaken, which in turn improves the potential to attract external funding. Collaboration with other institutions also facilitates academic meriting, which is highly desirable from a Swedish perspective, especially since the number of senior researchers with formal competence to supervise doctoral research projects is lower than ever before. Here, we present EndoReCo, a Scandinavian research network in Endodontics initiated a decade ago with these very opportunities in mind. The article describes the results of this collaboration to date, highlights the success factors and difficulties, and aims to inspire others to similar collaborations in other disciplines.

 • 14.
  Fransson, Helena
  et al.
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Stangvaltaite-Mouhat, Lina
  Oral Healtenter of Expertise in Eastern Norway (OHCE-E), Oslo, Norge.
  Croft, Katri
  Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland.
  Bletsa, Athanasia
  Universitetet i Bergen, Bergen, Norge.
  Bjørndal, Lars
  Københavns universitet, Köpenhamn, Danmark.
  Behandlingar av vital pulpa i tänder med djupa karieslesioner2023In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 115, no 2, p. 56-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Vital pulp treatments (VPT) are performed to preserve the defense functions of the pulp, and thus to avoid pulpectomy and root filling, which can be technically demanding and do not always result in the desired outcome. The European Society of Endodontology (ESE) has published a position paper on VPT in teeth with deep carious lesions, which partly s to national guidelines in Nordic countries. There are unsolved difficulties in assessing the pulpal status in teeth with deep carious lesions. If the carious lesion has not reached the pulp, treatments performed to avoid pulp exposure, such as stepwise excavation, are recommended. On the other hand, when the pulp is exposed due to caries, the recommendations vary between the ESE and the national Nordic countries guidelines. This is most probably due to the lack of evidence favoring one treatment over the other, and due to difficulties in assessing, which exposed pulps are irreversibly damaged. Minimally invasive management strategies with recently developed hydraulic calcium silicate cements show promising results for VPTs aimed at avoiding root canal treatment. VPTs will be further developed and changes to clinical recommendations are anticipated.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Franzén, Cecilia
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Studenterna behöver mer träning i kritiskt tänkande2014In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 106, no 13, p. 120-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To be safe and effective, dentistry should be knowledge based, which implies that dentists should apply the best possible scientific theories and principles in the care of patients. In order to do this dentists should understand the importance of research and be able to critically appraise scientific findings, solve problems and make decisions on when and how findings are usable. Research interest and problem solving, and the development of skills necessary to make critical reflections must begin at undergraduate dental education. Undergraduate degree projects, that are student research projects, are currently integrated into the curriculum of the Swedish dental education programmes. These projects include undertaking a research study and writing a short thesis. The rationale behind this integration is that the degree project should allow for the development of research skills among the dental students and enable them to demonstrate an ability to reflect on the relevance of scientific knowledge for dental practice. The opportunity for students to undertake a research project should also be seen in the background of the Humboldtian ideal of higher education that emphasizes that research and education should be intertwined. However, it may not be obvious that the degree project can contribute to knowledge-based dentistry. A study of Swedish dental students’ short thesis’ showed shortcomings in their reflections on the implications of their project results in general dental practice. Dental students’ shortcomings were not unique, as studies of students on other health professional educations have also showed similar findings. Nevertheless, in dental education more emphasis should be put on learning to critical appraise scientific findings in relation to patient care as this is an important skill in dental practice.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Franzén, Cecilia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Davidson, Thomas
  Dagens tandvårdssystem bör behållas och utvecklas2018In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 110, no 9, p. 74-76Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det åtgärdsbaserade ersättningssystemet bör finnas kvar i vuxentandvården, menar Cecilia Franzén och Thomas Davidson. Dagens tandvårdsstöd bör emellertid utvecklas, delvis genom förenklingar av hur ATB och STB används, men även genom ökad satsning på forskning för att kunna förbättra rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, anser de.

 • 17.
  Franzén, Cecilia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Sandin, Jan
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Obligatorisk efterutbildning en förutsättning för förtroendet2021In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 113, no 2, p. 26-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18. Hermerén, Göran
  et al.
  Carlsson, Gunnar E
  Nilner, Krister
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Öwall, Bengt
  Glimstedt, Bengt
  Scholander, Sven
  Etik och estetisk tandvård2006In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 98, no 15, p. 62-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this article is to present the background and the rules of regulations for the ethic considerations that are mandatory in aesthetic dentistry. It also presents a systematic approach in the handling of the ethic analysis.

 • 19.
  Hjalmers, Karin
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Ideal kontra verklighet: kvinnliga tandläkares yrkesliv har kartlagts2007In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 6, p. 50-52Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kvinnliga obefordrade allmäntandläkare i folktandvården utgör cirka en fjärdedel av alla yrkesverksamma tandläkare i Sverige. Enligt tidigare rapporter har gruppen en besvärlig arbetssituation. Fokus för denna avhandling var att studera deras psykosociala arbetssituation. Avhandlingen utgår från teorier om människovårdande organisationer (Human service organizations) men innehåller också element om krav/kontroll, effort/reward samt teorier om det goda arbetet. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur obefordrade kvinnliga allmäntandläkare uppfattar ett "gott arbete", det vill säga ett hälsosamt och socialt ansvarstagande arbete - ett arbete som är bra för både tandläkare och patienter, samt att identifiera positiva aspekter på tandläkaryrket som kan bidra till att tandläkare mår bra och som gör att de vill och kan stanna i arbetet ett helt yrkesliv.

 • 20.
  Hjalmers, Karin
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Berthelsen, Hanne
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Söderfeldt, Björn
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Goda relationer och kvalitet viktigast för arbetsglädjen2010In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 12, p. 74-76Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Goda patientrelationer och möjlighet att utföra kvalitetsarbete i en bra arbetsmiljö. Det är viktigast för att tandläkare ska känna arbetsglädje, visar en studie på avdelningen för samhällsodontologi vid odontologiska fakulteten i Malmö.

 • 21. Holm, Anna-Karin
  et al.
  Axelsson, Susanna
  Bondemark, Lars
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Brattström, Viveca
  Hansen, Ken
  Marké, Lars-Åke
  Paulin, Gunnar
  Pietilä, Terttu
  Svensson, Åsa
  Bettavvikelser, tandreglering och hälsa. SBU :s systematiska litteraturöversikt och slutsatser2005In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 97, no 12, p. 94-101Article, review/survey (Other academic)
 • 22.
  Johansson, Veronica
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Bättre oral hälsa i kontraktstandvård2010In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 12, p. 72-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Patienterna i kontraktstandvård har bättre oral hälsorelaterad livskvalitet än patienterna i styckepristandvård, visar Veronica Johansson i sin avhandling.

 • 23.
  Jönsson, Daniel
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Fynd kan leda till skräddarsydda preparat2007In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 12, p. 56-59Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med anledning av avhandlingen The biological role of the female sex hormone estrogen in the periodontium : studies on human periodontal ligament cells. Framtida hormonersättningspreparat kommer sannolikt att designas efter den enskilda individens behov. Kunskaper om hur dessa preparat påverkar parodontiet kommer därför att få stor betydelse. Studien har lett till grundläggande kunskaper om hur östrogen påverkar celler på proteinnivå.

 • 24.
  Klingberg, Gunilla
  et al.
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Ridell, Karin
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Slåttelid Skeie, Marit
  Universitetet i Bergen, Norge.
  Oral hälsa hos barn i socialt utsatta områden: en utmaning2021In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 3, p. 74-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The United Nations (UN) Convention on the Rightsof the Child, states that all children should havethe same right to the highest attainable standardof health. This should be known by everyone whoworks with children. Despite good oral health in theNordic countries, studies show that children livingin socially deprived environments have a greaterincreased risk of poor oral health. These childrenare not reached by preventive measures, they morefrequently do not show up for dental appointmentsand they receive less dental care than others. Therefore, in addition to a more general preventive andpopulation-based method, a special high-risk approach is also needed to reach children in socially deprived areas. It is also important that promotion and preventive efforts start from an early age.There are large knowledge gaps regarding the effects of different preventative and treatment strategies, and health economic analyzes are rare. It is achallenge to systematically document and evaluate oral health promotion and prevention directed atchildren in socially vulnerable environments to enable research. There is a need for interdisciplinaryresearch that includes clinicians. The vision mustbe health equity and that both health promotionand preventive measures contribute to closing theoral health gap between different social groups. l

 • 25.
  Klinge, Anna
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Kartläggning av käkbenet och dess relation till ansiktshöjden2014In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 106, no 8, p. 60-61Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Knutsson, Kerstin
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  "Sunt förnuft kan ersätta brister i kunskap"2008In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 100, no 14, p. 65-66Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27. Korduner, Eva-Karin
  et al.
  Nordenram, Gunilla
  Nilner, Krister
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Är korta tandbågar förenligt med god oral funktion hos äldre2003In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 95, no 8, p. 44-49Article, review/survey (Other academic)
  Abstract [sv]

  Eftersom tandhälsan förbättras och dagens äldre kan förväntas få behålla fler tänder kommer det att ställas större krav på äldretandvården i framtiden. Samtidigt kommer tandvården att ha en begränsad tillgång på tandläkare som förväntas balansera samhällets allt mer restriktiva ekonomiska ersättning till tandvården mot patientens och de anhörigas ökade och därmed kostsammare krav på god funktionell tandvård. Mot denna bakgrund genomfördes en litteraturgenomgång i syfte att närmare kunna presentera sda-konceptet (”The shortened dental archkonceptet”) och dess möjliga kliniska applikation inom äldretandvården. En försiktig extrapolering som baserats på resultat från studier som rör patienter i yngre åldrar visar att ”the shortened dental arch-konceptet” även är tillämpbart inom tandvården för äldre.

 • 28.
  Larsson, Christel
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Zirkoniumdioxid-baserade rekonstruktioner fungerar2011In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 103, no 10, p. 74-76Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Metallfria zirkoniumdioxid-baserade konstruktioner fungerar. Totalfrakturer förekommer inte på implantatstödda konstruktioner, däremot noteras en hög förekomst av frakturer i ytkeramen. Hänsyn till designen av innerkärna/broskelett är mycket betydelsefull för ett bra resultat.

 • 29.
  Larsson, Åke
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Problemet NICO2003In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 15, p. 52-53Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Lindh, Christina
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Isaksson, Sten
  Nilsson, Mats
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Petersson, Arne
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Ribeiro-Rotta, Rejane Faria
  Rohlin, Madeleine
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Käkarnas benvävnad: tandläkarens undersökning och bedömning av stor betydelse2008In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 100, no 9-10, p. 59-62Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Röntgenbilder som tas i kliniken är av stor betydelse. Röntgenbilden kan resultera i en diagnos, användas till att göra en prognos, att förutsäga framtida händelser men är även viktig vid utvärdering av ett behandlingsresultat.

 • 31.
  Lindh, Christina
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Jonasson, Grete
  Diagnostik av osteoporos inom tandvården2008In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 100, no 6, p. 54-57Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tandvården kan spela en viktig roll för upptäckt av benskörhet, osteoporos. Metoder som fungerar inom den kliniska vardagen behöver dock säkerställas. Vinsten med att använda röntgenbilder som tas inom tandvården är att bedömningen av osteoporos inte innebär någon extra belastning, vare sig i pengar eller stråldos.

 • 32.
  Lindh, Liselott
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Grundläggande processer vid salivfilmbildning: adsorption från saliv respektive salivproteiner till modellytor2003In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 95, no 2, p. 38-40Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 29 april 2002 försvarade legitimerade tandläkaren Liselott Lindh sin avhandling för odontologie doktorsexamen ”On the adsorption behaviour of saliva and purified salivary proteins at solid/liquid interfaces” vid avdelningen för oral protetik, odontologiska fakulteten, Malmö Högskola. Fakultetsopponent var George L. Grobe III, PhD, Director of Material & Surface Science, Bausch & Lomb Rochester, usa. Handledare under avhandlingsarbetet var professor Per-Olof Glantz, avdelningen för oral protetik, odontologiska fakulteten, Malmö Högskola. Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om de grundläggande processerna vid uppbyggnaden av en salivfilm. autoreferat

 • 33.
  Naimi-Akbar, Aron
  et al.
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Berlin, Henrik
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Klingberg, Gunilla
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Roxner, Rikard
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Vetenskapligt stöd saknas för påstående om anestesimedel2023In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 115, no 9, p. 86-87Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Neilands, Jessica
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Karies och den ekologiska plackhypotesen2008In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 100, no 6, p. 58-60Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Bakterier i biofilmer beter sig inte alls som bakterier som växer fritt i en näringslösning. Genom att studera biofilmer kommer man närmare bakteriernas verklighet och plack är nog den mest studerade biofilmen. Studien visar att människor med bakterier som är mer benägna att utlösa en syratoleransrespons löper större risk att utveckla karies.

 • 35.
  Nilner, Maria
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Profylaktisk bettslipning - dags för diskussion? Ingen accepterad behandlingsform.2007In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 4, p. 54-56Article in journal (Other academic)
 • 36. Nyqvist, Eva
  et al.
  Arnrup, Kristina
  Berthelsen, Hanne
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD). Malmö högskola, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Belastningssymtom och sviktande arbetsförmåga: en utmaning för tandvården2016In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 14, p. 54-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Public Dental Health Service (PDHS) in Sweden has been challenged by increasing sickness rates among staff and difficulties in recruitment of staff , as well as a high staff turnover due to expected retirements. The aim of this study was to describe and compare self-rated health and strain symptoms for different work areas and occupational groups amongst dental care staff , and to analyse associations between strain symptoms, affective commitment to the workplace and self-rated work ability. An online questionnaire was sent to all PDHS staff in four regions of Sweden. Questions were mainly based on scales from the Copenhagen Psychosocial Questionnaire. A resulting response rate of 76 percent (n = 1345) was obtained. ANOVA and exploratory cluster analyses were used, in addition to descriptive and correlational analyses. The current study supported the view of previously reported research in Sweden with respect to employees of PDHS. In particular, non-managerial dentists in general practice from general practice have a stressful work environment. However, the study does contribute with new knowledge on how work-related stress, burnout symptoms and sleeping trouble (strain symptoms) differed according to work area and occupation. Furthermore, strain symptoms were linked to self-rated work ability and affective commitment to the workplace. The processes by which the work environment, health, and well-being of staff can be integrated is important knowledge for the dental field to consider when planning a future sustainable dental organization.

 • 37.
  Näpänkangas, Ritva
  et al.
  University of Oulo, Finland.
  Larsson, Christel
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Oilo, Marit
  University of Bergen, Norway.
  Kliniska resultat av behandling med keramer2019In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 111, no 3, p. 56-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the available recent clinical evidence for different treatment possibilities with ceramic materials. Furthermore, an analysis of the failures occurring and the reason for these is discussed. The paper focuses on single crowns and multi-unit restorations (fixed dental prostheses, FDPs) supported on teeth or implants.

  The survival of ceramic restorations is favourable and comparable with metal ceramic ones. Biological complications are rare. The cause-effect relationship is multifactorial and mostly influenced by host-related factors rather than by the type of restorative material. Fractures are the main technical complications. Margin fractures is the most common complication for crowns, and connector fractures for FDPs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38. Närhi, Matti
  et al.
  Bjørndal, Lars
  Pigg, Maria
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Fristad, Inge
  Retnam Haug, Sivakami
  Akut tandvärk I: Pulpasmärta och dentinsmärta2016In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 108, no 1, p. 64-71Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The specialized anatomy of the pulp-dentin complex and the dense, predominantly nociceptive pulpal innervation from the trigeminal nerve, explains the variety of pain sensations from this organ. Brief, sharp pain is typical of A-fibermediated pain, whilst long-lasting, dull/aching pain indicates C- fiber involvement. A-fibers react to cold or mechanical stimuli, such as cold drinks or toothbrushing, whereas C-fibers are mainly activated by inflammatory mediators. Thus, lingering pain suggests the presence of irreversible pulpal inflammation. During pulpitis, structural changes of the pulpal nerves (sprouting) occur and neuropeptide release triggers an immune response; neurogenic inflammation. Pain sensations during pulpitis can range from hypersensitivity to thermal stimuli to severe throbbing, or aching pains that can be referred and often diffcult to localize making diagnosis a challenging situation for the clinician. The surface biofilm amplifies hypersensitivity of exposed dentin surfaces because irritants reach the pulp through open dentin tubules, producing inflammation. Removing the biofilm reduces dentin hypersensitivity but supplemental treatment aimed at reducing dentin permeability, is often necessary. Caries removal and lling therapy is adequate during reversible pulpitis if the pulp has maintained its ability to distance itself from the bacterial assault by producing reparative dentin. However, endodontic therapy is necessary when pulpitis has reached an irreversible stage.

 • 39.
  Ordell, Sven
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Flexibilitet kan locka fler till folktandvården2011In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 103, no 11, p. 64-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  AUTOREFERAT: Folktandvårdens möjligheter att rekrytera och behålla personal är beroende av större hänsyn till de professionella i uppbyggnad, styrning och ledning av organisationerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Paulsson-Björnsson, Liselotte
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  För tidigt födda kan ha ökat tandvårdsbehov2010In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 102, no 4, p. 72-74Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barn födda 3–4 månader för tidigt bör uppmärksammas av tandvården. Dessa barn kan ha fler bettavvikelser, större tandregleringsbehov och fler avvikelser i kraniofacial morfologi jämfört med fullgångna barn.

 • 41. Peltola, Jaakko S
  et al.
  Petersson, Arne
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Svanaes, Dagfinn
  Wenzel, Ann
  Odontologisk radiologi. Historik, myndigheter och regelverk2009In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 101, no 1, p. 60-66Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tandläkarutbildningen är på fem år i samtliga nordiska länder och leder till kompetens och kunskap att använda intraoral radiologi i Sverige, i Norge intraoral och panoramaröntgen samt alla typer av maxillofacial radiologisk utrustning i Danmark och Finland. Skillnader finns i bestämmelserna för tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister vad gäller användandet av panorama och CBCT-enheter. Kompletterande utbildning i enlighet med EU:s riktlinjer är endast obligatorisk i Finland. Kraven på dental röntgenutrustning är väldigt lika i de nordiska länderna. Kvalitetssäkringssystem regleras i lag i Finland, Sverige och Danmark.

 • 42.
  Petersson, Arne
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Gröndahl, Hans-Göran
  Suomalainen, Anni
  Datortomografi inom odontologisk radiologi2009In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 101, no 2, p. 42-50Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Datortomografi används ofta vid odontologiska röntgenundersökningar. Konventionell datortomografi introducerades år 1972 och nu finns datortomografer vid alla medicinska röntgenavdelningar. Digital volymtomografi är en typ av datortomografi som sedan slutet av 1990-talet kommit till stor användning vid odontologiska undersökningar. Konventionell datortomografi ger höga stråldoser men med volymtomografi kan stråldosen reduceras väsentligt. Konventionell datortomografi används vid utredning av ansiktstraumata och tumörer medan volymtomografi vanligen används vid undersökning av tänder och käkar.

 • 43. Petersson-Skantz, Helen
  et al.
  Tegelberg, Åke
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Oral apparatur värdefull vid sömnapnébehandling2010In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 5, p. 64-69Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien omfattar en prospektiv konsekutiv serie av 60 vuxna patienter som behandlats för obstruktiv sömnapné (osa) hos allmäntandläkare med intraoral mandibelframdragande apparatur (oral apparatur, oa). Syftet var att kvalitetsutvärdera behandlingseffekter och eventuella biverkningar av oa-behandling. Patienterna besvarade enkäter före behandlingsstart och efter en respektive sex månaders behandling. 55 av de ursprungliga 60 patienterna svarade på samtliga enkäter, varav 41 var män och 19 var kvinnor med en medelålder på 54 år. Efter sex månaders behandling rapporterade 47 procent att deras allmänna välbefinnande var mycket bättre, 65 procent att deras sömnkvalitet blivit mycket bättre och hos 74 procent hade snarkningsbesvären minskat mycket. Andelen personer som uppgav att de aldrig hade huvudvärk var före behandling 23 procent som ökade till 75 procent efter behandling. Hos två av tre patienter förelåg ingen trötthets-/stelhetskänsla i käksystemet och detta förändrades inte under behandlingstiden. De som intermittent upplevde trötthets-/stelhetskänsla vid käkfunktion ökade från 18 procent till 27 procent efter behandlingen. Rörelsesmärtan vid käkfunktion ökade något efter oa-användning, men denna biverkning var låg (5 procent). Majoriteten av patienterna (67 procent) upplevde inga bettförändringar i samband med behandling, dock uppgav 4 procent att de fått en stor bettförändring i och med användandet av oa. Sammanfattningsvis kan sägas att oral apparatur är en värdefull behandlingsmetod vid lätt till måttligt osa med få biverkningar av oftast mindre omfattning avseende käkfunktionen eller andra komplikationer.

 • 44.
  Pigg, Maria
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Baad-Hansen, Lene
  Aarhus universitet, Danmark; Scandinavian Center for Orofacial Neurosciences (SCON).
  Svensson, Peter
  Aarhus universitet, Danmark; Scandinavian Center for Orofacial Neurosciences (SCON).
  Skjelbred, Per
  Oslo universitetssykehus, Norge.
  Larheim, Tore A
  Universitetet i Oslo, Norge.
  Neuropatisk orofacial smärta: diagnostik och hantering2015In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 107, no 3, p. 56-62Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  In addition to patients with the more familiar and common orofacial pain conditions, the dentist will occasionally encounter patients with neuropathic pain. The article describes and explains the clinical presentation of neuropathic pain and gives an overview of painful conditions in the trigeminal region attributed to neuropathic causes with a varying degree of certainty. Aetiology, pain mechanisms, prevalence, diagnosis, evidence-based management and prognosis are reviewed, with the aim to enable the dentist to recognize and diagnose neuropathic pain, thereby facilitating correct management.

 • 45. Pilgård, Göran
  et al.
  Söderfeldt, Björn
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Inspektionerna banade väg för kvalitetsarbetet2010In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, no 12, p. 78-82Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tandvårdsinspektörernas rapporter under 1940–60-talen befrämjade klinikernas utveckling och var ett steg på vägen mot kvalitetstänkande. I dag ska kvalitetsledningssystemet ha denna uppgift.

 • 46.
  Rohlin, Madeleine
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Aspelin, Peter
  Levi, Ragnar
  Evidensbaserad vård - vad är det och vad är det inte?2005In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 97, no 6, p. 44-48Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Evidence is the collection of results that have been systematically collected and scrutinized to fulfil well-established criteria on validity. Evidence-based health care is often defined as the careful, precise and systematic implementation of evidence in clinical decision-making. However, evidence alone is never enough. A more appropriate description of evidence-based health care includes a combination of the implementation of the best available clinical evidence, the consideration of the patient’s circumstances, values and preferences and the clinician's experience. The goal of evidence-based health care is to improve people’s health through the explicit use of scientific findings, which is in contrast to the concept that relies on intuition and the use of unsystematic clinical experience, as well as authoritative statements by experts. During decision-making, the clinician must combine evidence together with different preferences, such as weighing what our patients and society will gain or lose. This includes the question “Should health care resources be reserved primarily for procedures that are proven to be effective?” Evidence-based health care tries to address this question by analysing the efficacy and cost-effectiveness of heath services. A number of myths are applied to evidence based health care. Firstly discarding evidence that has not been scientifically assessed, although lack of evidence does not mean lack of effect, the benefits may not yet have been assessed. Analysis of the scientific literature always reveals clinical issues that require further research. Second, is that randomised trials always generate the best evidence, this is incorrect. The research question determines which type of study design will yield the most valid answer. Third, evidence-based health care is said to be incompatible with trusting patient-clinician relationships, again false. If clinicians ignore information, patients can be misinformed and will have difficulty in actively participating in decisions that affect their health. A continuing challenge to evidence-based health care and education is the integration of new clinical research with the time-honoured craft of caring for patients and their health.

 • 47.
  Rohlin, Madeleine
  et al.
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Knutsson, Kerstin
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Levi, Ragnar
  Från evidens till bättre praxis: tillämpning av evidens2005In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 97, no 6, p. 58-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Is it reasonable to disregard effective methods or to use methods that result in more harm than benefits for the patients and their health? The answer is of course no! However, effective methods do not auto¬matically win out over alternatives, which might be ineffective or unproven. Surveys of practice show gaps between the evidence of what clinicians should be doing, and what is actually being done. How should these gaps be dealt with? To date, no single strategy is available. Diffe¬rent approaches to changing clinical practice are used and most are more based on belief rather than scientific evidence. Evidence relating to the implementation of changes in health care demonstrates that changing practice seldom entails a single action. Good plan¬ning is usually demanded, which requires a multi-fa¬ceted approach with different interventions at differ¬rent organisational levels. Evidence also emphasises the importance of developing good understanding of the barriers to change. Thus, approaches to changing to best practice should be evidence-based. To illustrate the complexity of achieving changes in health care, the case of hand hygiene is cited from a review article [7]. Despite well-established evidence on the benefits of hand washing, compli¬ance by health-care workers is known to be poor. From the literature on changing clinical practice, we present some obstacles and strategies on how to improve hand hygiene in patient care. An example on notation of periodontal status in the patient record is also presented.

 • 48.
  Rydberg, Helena
  et al.
  Malmö högskola, Library and IT Services (BIT).
  du Toit, Madeleine
  Malmö högskola, Library and IT Services (BIT).
  Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger2013In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 105, no 10, p. 80-84Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  De källor som används mest för att söka information är kolleger, Google, böcker samt tidskrifter. Det visar en undersökning av hur nyutexaminerade tandläkare, tandhygienister och tandtekniker söker information i yrkeslivet.

 • 49. Schött, Gunvor
  et al.
  Milenkovski, Diana
  Näsström, Karin
  Andersson, Gunilla
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Rökningens effekter på läkningen vid endodontisk behandling2003In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 95, no 15, p. 34-38Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett flertal studier har dokumenterat sämre läkning vid såväl parodontal behandling som vid implantatbehandling om patienten är rökare. Syftet med denna studie var att utvärdera rökningens effekter på läkningen efter endodontisk behandling. Studien omfattar 110 tänder på 85 patienter; 52 kvinnor och 33 män. Vid bedöm¬ningen av periapikalt status användes ett periapikalt index (PAI) som baserats på referensbilder enligt Brynolf (1967) samt en 5-gradig skala enligt Örstavik (1986). Ett år efter avslutad endodontisk behandling sågs ingen signifikant ökad risk för utebliven läkning hos rökare jämfört med icke-rökare. Efter fyra år förelåg fortfarande ingen signifikant ökad risk för män. För rökande kvinnor fanns det dock en statistiskt signifikant riskökning (3,6 gånger högre) jämfört med icke-rökare.

 • 50.
  Svensson, Roger
  Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
  Här fanns massor att göra2011In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 13, no 103, p. 71-72Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
12 1 - 50 of 56
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf